Stres w miejscu pracy oraz jego wpływ na motywację pracowników

5 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp ……….. 4

Rozdział I
Pojęcie stresu i czynniki go wywołujące

1.1. Czym jest stres? ……….. 6
1.2. Rodzaje stresu. Stres kobiecy a stres męski. Stres dobry a stres zły……….. 18
1.3. Stresory – czynniki wywołujące stres……….. 23
1.4. Wydarzenia życiowe jak źródło stresu……….. 27
1.5. Reakcje na stres……….. 30


Rozdział II
Stres zawodowy

2.1. Źródła stresu zawodowego ……….. 35
2.2. Skutki stresu zawodowego ……….. 43
2.3. Zawód jako źródło stresu ……….. 49
2.4. Konflikty w życiu zawodowym ……….. 53
2.5. Stres zawodowy – źródło do rozwoju mobbingu ……….. 57


Rozdział III
Sposoby radzenia sobie ze stresem

3.1. Odporność na stres ……….. 59
3.2. Asertywność ……….. 64
3.3. Walka organizacji ze stresem ……….. 69


Rozdział IV
Badania nad wpływem stresu na motywację pracowników

4.1. Przedmiot i cel badań ……….. 73
4.2. Charakterystyka respondentów ……….. 75
4.3. Zachowania i reakcje respondentów wobec wpływu stresu na ich motywację do pracy ……….. 77
4.4. Wnioski ……….. 83


Zakończenie ……….. 85
Bibliografia ……….. 86
Spis tabel ……….. 88
Spis rysunków ……….. 88
Spis wykresów ……….. 89
Spis aneksów ……….. 89