Finansowe uwarunkowanie rynku pracy na przykładzie powiatowego urzędu pracy w drawsku pomorskim w latach 2016-2018

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka rynku pracy

1.1 Pojęcie oraz funkcje rynku pracy
1.2 Instrumenty i usługi rynku pracy
1.3 Polityka i strategia rynku pracy

Rozdział 2
Zjawisko bezrobocia

2.1 Pojęcie i rodzaje bezrobocia
2.2 Skutki bezrobocia wpływające na psychikę osób dotkniętych tym zjawiskiem
2.3 Zależność pomiędzy bezrobociem a rynkiem pracy

Rozdział 3
Źródła finansowania rynku pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim

3.1 Środki z Funduszu Pracy
3.2 Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – EFS RPO 2014-2020
3.3 EFS POWER – Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
3.4 Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Rozdział 4
Analiza wpływu aktywnych form pomocy finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim na rynek pracy w powiecie drawskim – wyniki badań ankietowych

4.1 Ogólna charakterystyka lokalnego rynku prac
4.2 Metodologia badawcza
4.3 Charakterystyka próby badawczej
4.4 Ocena wpływu aktywnych form pomocy finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim w opinii osób bezrobotnych
4.5 Ocena wpływu aktywnych form pomocy finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim w opinii pracodawców

Zakończenie
Bibliografia