Oddziaływanie treningu w piłce ręcznej na wybrane kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne chłopców

Wstęp…….4 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Charakterystyka gry w piłkę ręczną……. 6 1.2. Przygotowanie kondycyjne w piłce ręcznej…….7 1.3. Przygotowanie koordynacyjne w piłce ręcznej……. 10 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań …….14 2.2. Pytania badawcze……. 14 2.3. Więcej

Korzyści zdrowotne treningu siłowego w opinii osób trenujących

Wstęp…….7 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne 1.1. Charakterystyka treningu siłowego……. 9 1.2. Korzyści i zagrożenia wynikające z treningu siłowego……. 12 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań……. 17 2.1. Pytania badawcze……. 17 2.3. Metody i narzędzia badawcze …….17 2.4. Materiał badań Więcej

Różny rodzaj informacji zwrotnej a uczenie się złożonych czynności ruchowych

Wstęp ……..4 Rozdział 1 Problematyka badań w świetle literatury 1.1. Wybrane teorie motorycznego uczenia się czynności ruchowych…………6 1.2. Charakterystyka informacji zwrotnej w uczeniu się czynności ruchowych …………13 1.3. Uzasadnienie podjęcia problemu badań……… 18 Rozdział 2 Metodologia badań  1.1. Cel badań Więcej

Aktywność fizyczna w stylu życia młodzieży szkoły XXX

Wstęp……….7 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Aktywność fizyczna i jej uwarunkowania………. 9 1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 12 1.3. Aktywność fizyczna młodzieży w badaniach naukowych………. 14 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel badań………. Więcej

Analiza dwuletniego cyklu treningowego złotego medalisty w podnoszeniu ciężarów przed Igrzyskami Olimpijskimi

Wstęp……..6 Rozdział I Podjęta tematyka w świetle literatury 1.1. Struktura procesu treningowego w podnoszeniu ciężarów ……..8 1.2. Objętość, intensywność obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych…….. 15 1.3. Charakterystyka metod służących do oceny obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych Więcej

Nawyki żywieniowe zawodników klubu piłkarskiego XYZ

Wstęp……..4 2. Cel pracy i pytania badawcze…….. 10 3. Materiał i metody. 3.1. Osoby badane ……..11 3.2. Materiał ……..11 3.3. Metody…….. 11 4. Wyniki 4.1. Charakterystyka badanych…….. 12 4.2. Miejsce zamieszkania i wykształcenie badanych……..12 4.3. Staż treningowy badanych ……..13 4.4. Więcej

Poziom sprawności fizycznej studentów XXX oceniany za pomocą survivalowego toru przeszkód

Wstęp……….7 Rozdział 1 Problem w świetle literatury 1.1. Tory przeszkód formacji mundurowych w Polsce ……….9 1.1.1. Lądowe tory przeszkód realizowane w formacjach mundurowych ……….14 1.1.2. Wodne tory przeszkód w formacjach mundurowych ……….21 1.2. Funkcjonowanie specjalności Wychowania Fizycznego w Służbach Mundurowych Więcej

Sport oraz wychowanie spartańskie i ich znaczenie dla kultury fizycznej

Wstęp………..5 Rozdział 1 Sport i jego znaczenie w kulturze europejskiej 1.1. Sport jako element edukacji i wychowania w starożytności ………..7 1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka starożytnego ………..14 1.3. Filozofia sportu i kultury fizycznej w starożytności i współcześnie ………..22 Więcej

Konsekwencje zdrowotne wynikające ze stosowania dopingu w sporcie

Wstęp ……….4 Rozdział 1 Geneza dopingu.       1.1. Definicja dopingu………. 5 1.2. Rodzaje dopingu ……….9 1.2.1. Doping farmakologiczny ……….9 1.2.2. Doping fizjologiczny ……….12 1.2.3. Doping genetyczny ……….16 Rozdział 2 Stosowanie różnych form dopingu w sporcie       2.1. Najpopularniejsze środki dopingowe ……….19 2.2. Więcej

Aktywność fizyczna jako forma zapobiegania nadwadze i otyłości uczniów gimnazjum XXX

Wstęp……..4 Rozdział 1 Badane zagadnienie w świetle wybranego piśmiennictwa 1.1. Definiowanie otyłości, jej rodzaje i przyczyny…….. 5 1.2. Zagrożenia zdrowotne wynikające z otyłości i nadwagi…….. 7 1.3. Aktywność fizyczna jako działanie profilaktyczne z zakresu zaburzeń odżywiania…….. 10 Rozdział 2 Metodologiczne Więcej

Korzyści zdrowotne treningu obciążenia własnym ciałem w opinii trenujących kalistenikę

Wstęp………. 9 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne……….11 1.1. Istota i pojęcie treningu ……….11 1.2. Pojęcie siły mięśniowej ……….12 1.3. Metodyka treningu siły ……….13 1.4. Charakterystyka kalisteniki ……….17 1.5. Walory zdrowotne treningu kalistenicznego………. 23 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy Więcej

Obiektywna i subiektywna ocena aktywności fizycznej uczniów XXX

Wstęp………. 7 Rozdział 1 Badany problem w świetle piśmiennictwa 1.1. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 9 1.2. Aktywność fizyczna młodzieży w świetle badań ……….12 1.3. Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym ……….14 Rozdział 2 Metodologia badań własnych Więcej

Ocena nawyków żywieniowych zawodników klubu piłkarskiego XXX

Wstęp……….5 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy pracy 1.1. Podstawowe zasady zdrowego żywienia………. 6 1.2. Złe nawyki żywieniowe ……….8 1.3. Diety dla osób aktywnie uprawiających sport oraz ich rodzaje………. 10 1.4. Zasady żywienia w piłce nożnej ……….12 1.5. Najważniejsze zasady żywienia w Więcej

Wzorzec osobowy sportowca w kulturze antycznej

Wstęp………5 Rozdział 1 Sport oraz jego znaczenie w kulturze antycznej  1.1. Sport jako element edukacji i wychowania……… 7 1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka……… 14 1.3. Wpływ starożytnych wzorców kultury fizycznej na współczesną cywilizację……… 19 Rozdział 2 Filozofia a Więcej

Poziom sprawności ogólnej i sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej XXX po półrocznym rocznym okresie szkolenia

Wstęp………3 Rozdział 1 Teoretyczne ujęcia problemu 1.1. Charakterystyka gry w piłkę nożną……… 5 1.2. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych w świetle literatury……… 5 1.3. Sprawność specjalna piłkarzy nożnych – charakterystyka ………13 1.4. Kontrola sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych……… 21 Rozdział 2 Więcej

Narkotyki w sporcie

Wstęp………4 Rozdział 1 Podstawowe aspekty problemu narkotykowego 1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja……… 6 1.2. Geneza narkotyków w sporcie ………9 1.3. Problematyka narkomanii w sporcie……… 12 Rozdział 2 Uwarunkowania stosowania narkotyków przez sportowców 2.1. Charakterystyka zawodu sportowca……… 17 2.2. Czynniki wpływające Więcej

Wiadomości z kultury fizycznej uczniów kończących Szkołę Podstawową XXX

Wstęp……..4 Rozdział 1 Badany problem w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojęcia…….. 5 1.2. Ocena ucznia z wychowania fizycznego ……..8 1.3. Założenia podstawy programowej II etapu edukacyjnego wraz z autorskim programem wychowania fizycznego ……..11 1.4. Przedmiotowy system oceny ucznia ……..17 Rozdział Więcej

Wybrane wskaźniki antropologiczne uczestników Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn

Wstęp………3 Rozdział 1 1.1 Historia startów polaków w mistrzostwach świata 1.2 Predyspozycje siatkarskie……… 8 Rozdział 2 Tok postępowania badawczego 2.1. Cel pracy i pytania badawcze ………10 2.2. Materiał badań ………11 2.3. Metody badań i opracowanie wyników……… 16 Rozdział 3 Omówienie Więcej

Konsumpcja sportowa zawodników piłki nożnej seniorów

Wstęp………5 Rozdział 1 Przegląd literatury       1.1. Teoretyczne podstawy konsumpcji sportu……… 7 1.2. Rynek sportowy w Europie ………11 1.3. Konsumpcja sportowa w Polsce……… 15 1.4. Wpływ konsumpcji na sport……… 18 Rozdział 2 Metodologia badań       2.1. Cel badań……… 22 2.2. Pytania badawcze……… Więcej

Stosunek uczniów gimnazjum do igrzysk olimpijskich, olimpizmu i fair play.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Przedmiot badan w literaturze 1.1. Zagadnienia terminologiczne ……….5 1.2. Fazy rozwoju igrzysk olimpijskich ……….14 1.3. Pierre de Coubertin – twórca nowozytnych igrzysk ……….16 1.4. Komitety i organizacje olimpijskie ……….17 1.5. Udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich ……….20 Więcej

Porównanie podstawowej umiejetnosci samoobrony studentów realizujacych ten sam program.

Wstęp……..3 Czesc teoretyczna 1. Geneza sztuk walki ……..4 2. Zagrozenie obywateli w Polsce…….. 6 3. Ustalenia terminologiczne…….. 10 Czesc empiryczna 1. Metodologia badan wlasnych…….. 12 1.1.Zalozenia…….. 12 1.2. Cel badan ……..12 1.3. Hipotezy ……..13 2. Metody badawcze 2.1.Metoda oceny podstawowej Więcej

Ocena wolnoczasowej aktywnosci ruchowej uczniów Liceum Ogólnoksztalcacego w XXX.

Wstęp…………5 Rozdzial I. Charakterystyka aktywnosci ruchowej…………6 1.1. Definicja i znaczenie aktywnosci ruchowej 1.2. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej 1.3. Optymalny poziom aktywnosci ruchowej Rozdzial II. Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie…………16 2.1. Aktywnosc ruchowa jako czynnik zdrowia 2.2. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad Więcej

Pilka reczna

Wstęp………….2 1. Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Ogólna charakterystyka gry w pilke reczna………….3 1.2. Pojecia: technika i taktyka w pilce recznej………….5 1.3. Funkcje pilki recznej………….9 2. Historia pilki recznej w Polsce. 3. Etapy szkolenia w pilce recznej………….13 4. Zabawy i gry Więcej

Problem spozywania alkoholu przez sportowców w opinii zawodników.

Rozdzial I. Zjawisko spozywania alkoholu przez sportowców w literaturze przedmiotu. 1. Definicje oraz próby sklasyfikowania alkoholizmu. 2. Spoleczno – ekonomiczne skutki spozywania alkoholu. 3. Spozywanie alkoholu zagrozeniem dla sportowców. Rozdzial II Metodologia badan wlasnych. 1. Przedmiot i cel badan. 2. Więcej

Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.

Wstęp Rozdzial I Metodologiczne podstawy pracy 1. Cel pracy i pytania badawcze 2. Material i metody badawcze Rozdzial II Analiza systemu szkolenia pilkarskiego w Polsce 1. Warunki i sciezki rozowju sportowego pilkarzy noznych 2. Organizacyjne i merytoryczne aspekty systemu szkolenia Więcej

Realizacja podstawy programowej z zakresu gimnastyki w szkole podstawowej nr X w XYZ

Wstęp Rozdzial I. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych 1.1 Przedmiot i cel badan 1.2 Problemy i hipotezy badawcze 1.3 Pytania badawcze 1.4 Metody i organizacja badan 1.5 Opis srodowiska badawczego Rozdzial II. Tematyka pracy w świetle literatury 2.1. Historyczny zarys gimnastyki Więcej

Aktywnosc fizyczna i zdolnosci wytrzymalosciowe uczniów wybranych szkól ponadgimnazjalnych w XYZ

Wstęp………. 3 Rozdzial I. Tematyka pracy w świetle literatury. 1.1. Definicja i istota aktywnosci i sprawnosci fizycznej………. 5 1.2. Procesy rozwojowe organizmu………. 12 1.3. Uwarunkowania sprawnosci fizycznej……….20 1.4. Typy budowy ciala……….29 Rozdzial II. Czesc metodologiczna badan 2.1. Przedmiot oraz cel Więcej

Analiza porównawcza jakosci pracy gimnazjum w XYZ oraz gimnazjum publicznego nr X w XXX w zakresię kultury fizycznej.

Wstęp Rozdzial I. Jakość pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej 1.1. Istota jakosci pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej 1.2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego 1.3. Uczen w nowym systemie fizycznej edukacji Rozdzial II. Cele, pytania badawcze i hipotezy 2.1. Przedmiot Więcej

Ogólna ocena rozwoju fizycznego dziewcząt w wieku 16-17 lat z Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoly Zawodowej w XYZ.

Wstęp………..4 Cel pracy………..6 Rozdzial 1. Sprawnosc i rozwój fizyczny w świetle literatury 1.1.Badania w literaturze………..7 1.2. Charakterystyka fizycznego rozwoju………..11 1.3. Charakterystyka ogólnej sprawnosci motorycznej………..15 1.4. Charakterystyka wieku dorastania i motorycznego rozwoju………..19 Rozdzial 2.Metodologia badan wlasnych 2.1.Problematyka i hipoteza badawcza………..20 2.2.Metody, Więcej

Ocena efektów treningu zdrowotnego wśród studentów wychowania fizycznego.

Wstęp……….2 Rozdzial I Ogólna charakterystyka treningu sportowego 1.1. Istota i pojecie treningu……….4 1.2. Rodzaje treningu……….7 1.3. Środki treningowe……….14 1.4. Wpływ treningu na wydolnosc fizyczna i miesniowa……….19 1.5. Metody treningowe……….24 Rozdzial II Podstawy metodologiczne badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan……….32 Więcej

Aktywne spedzanie wolnego czasu na przykładzie uczestnictwa w amatorskiej lidze siatkówki.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Czas wolny, sposoby jego spedzania 1.1.Definicja czasu wolnego………..5 1.2. Sposoby spedzania wolnego czasu………..6 1.3. Aktywnosc i sprawnosc fizyczna………..10 Rozdzial II. Szczecinska Amatorska Liga Pilki Siatkowej 2.1. Siatkówka, przepisy, zasady gry………..14 2.2. SALPS -poczatki………..18 2.3. Uczestnicy SALPS jako Więcej

Najczesciej spotykane trudnosci w pracy nauczyciela wychowania fizycznego sposoby ich rozwiazywania

Wstęp……….9 Rozdzial 1. Wychowanie fizyczne jako przedmiot szkolny 1.1 Cele i zadania wychowania fizycznego……….11 1.2 Funkcje wychowania fizycznego, wpływ ruchu na organizm……….15 1.3 Organizacja i zalozenie podstawy programowej……….20 Rozdzial 2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w realizacji przedmiotu. 2.1 Pozadane cechy Więcej

Wychowanie fizyczne jako proces promocji zdrowia w szkolach podstawowych

Wstęp…………3 Rozdzial I Promocja zdrowia w literaturze przedmiotu. 1.1. Zdrowie i czynniki je warunkujace…………5 1.2. Zdrowy styl zycia, profilaktyka i determinanty…………8 1.3. Promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna…………11 Rozdzial II Rozwój dzieci w literaturze przedmiotu. 2.1. Definicje rozwoju…………13 2.2. Rozwój fizyczny Więcej

Psychologia sportu stosowana przez sedziów koszykówki w pracy zawodowej

Wstęp………… 4 Rozdzial I. Teoretyczne ujecie psychologii sportu w aspekcie sedziego koszykówki 1.1 Definicja oraz zadania psychologii sportu …………6 1.2 Zagadnienie postaw sedziego wobec psychologii sportu …………8 1.3 Metody z zakresu psychologii sportu stosowane przez sedziów koszykówki …………12 1.4 Odpornosc Więcej

Porównanie wybranych cech motorycznych gimnazjalistów uczeszczajacych do klas o profilu sportowym i ich rówiesników.

Wstęp………..4 Rozdzial I. Motorycznosc czlowieka. 1. Definicje i podzial wlasciwosci motorycznosci………..6 2. Zdolnosci motoryczne – ogólna klasyfikacja i charakterystyka………..9 3. Sprawnosc fizyczna i motoryczna jako efektywne wlasciwosci motorycznosci ………..13 4. Charakterystyka zdolnosci motorycznych mlodziezy………..16 Rozdzial II Pilka siatkowa, a motorycznosc Więcej

Aktywnosc rekreacyjno-sportowa wybranej grupy mlodziezy

Wstęp Rozdzial I Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie czlowieka 1.1. Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z ruchem i aktywnoscia czlowieka 1.2.Wytyczne dla aktywnosci fizycznej Rozdzial II Sprawnosc fizyczna jako przejaw aktywnosci czlowieka 2.1 Sprawnosc fizyczna – charakterystyka i uwarunkowania jej Więcej

Tance swingowe we wspólczesnym swiecie

Wstęp ………2 Rozdzial I Historia tanca……… 5 1.2. Rozwój tanca w XX wieku ………9 1.2. Historia jazzu od ragtime’u do swinga ………11 Rozdzial II Czym jest swing 2.1. Pojecie swingu………. 17 2.2. Rola i funkcje tanca……… 18 Rozdzial III Tance Więcej

Rozwazania nad osobowoscia nauczyciela trenera i próba sprecyzowania idealnego trenera w oparciu o wyniki badan wlasnych.

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Osobowosc w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja osobowosci………..5 1.2. Teorie osobowosci………..8 1.3. Struktura osobowosci………..20 1.4. Pojecie wlasnego ja. 1.5. Osobowosc i swiat. Rozdzial 2 Osobowosc trenera/ instruktora jako pochodna osobowosci nauczyciela 2.1.Pojecie osobowosci nauczyciela. 2.2.Osobowosc nauczyciela jako czynnik Więcej

Doping w sporcie w świetle danych epidemiologicznych a konsekwencje zdrowotne wynikajace z jego stosowania.

Wstęp……….. 5 Rozdzial I Geneza dopingu 1.1. Definicja dopingu ………..7 1.2. Rodzaje dopingu……….. 9 1.2.a. Doping farmakologiczny……….. 13 1.2.b. Doping fizjologiczny ………..13 1.2.c. Doping genetyczny ………..14 1.3. Konwencja antydopingowa……….. 14 1.4. Cel pracy……….. 15 Rozdzial II Aktualne dane dotyczace stosowania Więcej

Uczestnicy rekreacyjnych zajęć kulturystycznych

Wstęp……….. 4 Cel i zakres pracy……….. 5 Rozdzial 1 Historia kulturystyki. 1.1. Geneza kulturystyki……….. 6 1.2. Kulturystyka wspólczesna……….. 8 Rozdzial 2 Charakterystyka cwiczen kulturystycznych. 2.1. Rozgrzewka, Regeneracja i intensywnosc treningu……….. 13 2.2. Stretching – rozciaganie miesni……….. 16 2.3. Trening miesni Więcej

Ocena barier rekreacji fizycznej na przykładzie mlodziezy

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka barier rekreacji fizycznej 1.1 Definicja i zarys historyczny rekreacji fizycznej ………..8 1.2 Funkcje rekreacji fizycznej ………..15 1.3 Bariery rekreacji fizycznej ………..21 1.4 Opis badan uczestnictwa w rekreacji fizycznej ………..29 Rozdzial 2. Metodologia prowadzonych badan 2.1 Więcej

Wartość kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego

Wstęp………..5 Rozdzial I. Zagadnienie kultury fizycznej i czasu wolnego w świetle literatury podmiotu 1.1 Pojecie kultury fizycznej……….. 6 1.2 Aktywnosc fizyczna, jako sposób wykorzystania czasu wolnego ………..15 1.3 Czas wolny- pojecia, definicje………… 21 1.4 Wpływ czasu wolnego na aktywnosc fizyczna Więcej

Aktywnosc fizyczna i jakosc zycia kobiet po mastektomii.

Wstęp Rozdzial I. Rozwój naturalny choroby nowotworowej 1.1 Choroba nowotworowa 1.2 Rak piersi 1.2.1 Anatomia piersi 1.2.2 Epidemiologia 2.3. Czynniki ryzyka Rozdzial II. Jakość zycia i adaptacja kobiet po mastektomii 2.1 Jakość zycia w medycynie – rozwazania ogólne 2.2 Krytyczne Więcej

Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w stylu klasycznym wśród zawodników wieku 16-17 lat – na przykładzie

Wstęp ………… 4 Rozdzial 1. Przeglad literatury w podjetej tematyce badan 1.1. Charakterystyka zapasów w stylu wolnym i klasycznym oraz zapasów kobiet………… 6 1.2. Przygotowanie techniczno-taktyczne zapasników …………12 1.3. Analiza tresci walki sportowej w zapasach…………. 20 1.4. Przebieg i organizacja Więcej

Wpływ masy ciala na aktywnosc fizyczna w wieku gimnazjalnym

Wstęp Rozdzial I Rola aktywnosci fizycznej w prawidlowym funkcjonowaniu organizmu 1.1. Aktywnosc fizyczna w świetle literatury przedmiotu 1.2. Formy aktywnosci fizycznej 1.3. Rozwój fizyczny w wieku gimnazjalnym 1.4. Odzywianie i wskaznik BMI a sprawnosc fizyczna młodzieży gimnazjalnej Rozdzial II Metodologia Więcej

Warunki realizacji zajęć z wychowania fizycznego w powiecie piaseczynskim

Wstęp………4 Rozdzial I Podstawy teoretyczne realizacji zajęć wychowania fizycznego 1.1. Zalozenia programowe wychowania fizycznego……… 6 1.2. Kompetencje współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego……… 12 1.3. Efektywność lekcji wychowania fizycznego ………15 1.4. Innowacyjne formy realizacji programu wychowania fizycznego ………17 Rozdzial II Metodologia badan Więcej

Znaczenie pływania dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej. 1.1. Historia plywania ……… 7 1.2. Metody nauczania plywania w Polsce……… 12 1.3. Geneza i rozwój plywania sportowego……… 14 1.4. Techniki plywania……… 18 Rozdzial 2. Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym. Więcej

Zumba jako nowoczesna forma rekreacji

Wstęp Rozdzial I. Istota tanca 1.1 Historia tanca oraz rola tanca w życiu czlowieka 1.2 Taniec jako forma kształtowania zdrowia. Rozdzial II. Omówienie pojęćaerobik i fitness 2.1 Fitness 2.2 Aerobik Rozdzial III Zumba jako forma fitness 3.1 Definicja Zumby 3.2 Więcej

Dodatkowe zajecia ruchowe, a sprawnosc fizyczna młodzieży w wieku gimnazjalnym

Wykaz skrótów ………..3 Wstęp………..4 Rozdzial I. Szkolne kola i kluby sportowe oraz wspólzawodnictwo sportowe uczniów. 1.1.Szkolne Zwiazki Sportowe………..5 1.2.Gimnazjalne kluby i kola w szkolach oraz miejska infrastruktura sportowa………..14 1.3.Aktywnosc fizyczna………..23 1.4.Rózne formy uczestnictwa w kulturze fizycznej………..26 1.5. Wspólzawodnictwo sportowe uczniów Więcej

Wykorzystywanie zabaw i gier ruchowych w treningach pilki noznej.

Wstęp. Rozdzial 1 Przeglad literatury. 1. Zespolowe gry sportowe – pilka nozna. 1.1. Rys historyczny dyscypliny. 1.2. Zmiany w przepisach gry. 2. Miejsce zabaw i gier kopnych w zajeciach dzieci i mlodziezy. 2.1. Gry i zabawy ruchowe w zajeciach dzieci Więcej