Wychowanie fizyczne

Poziom sprawności fizycznej studentów XXX oceniany za pomocą survivalowego toru przeszkód

Wstęp……….7

Rozdział 1
Problem w świetle literatury
1.1. Tory przeszkód formacji mundurowych w Polsce ……….9
1.1.1. Lądowe tory przeszkód realizowane w formacjach mundurowych ……….14
1.1.2. Wodne tory przeszkód w formacjach mundurowych ……….21
1.2. Funkcjonowanie specjalności Wychowania Fizycznego w Służbach Mundurowych AWF w Białej Podlaskiej i specyfika szkoleń………. 24
1.3. Zakres szkolenia na letnim obozie Służb Mundurowych w ośrodku AWF w Rybitwach ……….26

Rozdział 2
Metodologia pracy badawczej
2.1. Cel ……….31
2.2. Pytania badawcze………. 31
2.3. Materiał badań ……….31
2.4. Narzędzia i techniki badań ……….32

Rozdział 3
Wyniki badań
3.1...

więcej

Sport oraz wychowanie spartańskie i ich znaczenie dla kultury fizycznej

Wstęp………..5

Rozdział 1
Sport i jego znaczenie w kulturze europejskiej
1.1. Sport jako element edukacji i wychowania w starożytności ………..7
1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka starożytnego ………..14
1.3. Filozofia sportu i kultury fizycznej w starożytności i współcześnie ………..22
1.4. Wpływ starożytnych wzorców przygotowania sportowego ludzi na współczesną cywilizację europejską ………..29

Rozdział 2
Wychowanie spartańskie
2.1. Ustrój społeczny i wojsko starożytnej Sparty oraz jego znaczenie dla obronności i funkcjonowania państwa……….. 31
2.2. Istota i znaczenie wychowania spartańskiego i przygotowania militarnego w starożytnej Sparcie……….. 35
2.3...

więcej

Konsekwencje zdrowotne wynikające ze stosowania dopingu w sporcie

Wstęp ……….4

Rozdział 1
Geneza dopingu.
      1.1. Definicja dopingu………. 5
1.2. Rodzaje dopingu ……….9
1.2.1. Doping farmakologiczny ……….9
1.2.2. Doping fizjologiczny ……….12
1.2.3. Doping genetyczny ……….16

Rozdział 2
Stosowanie różnych form dopingu w sporcie
      2.1. Najpopularniejsze środki dopingowe ……….19
2.2. Przykłady zgonów wynikających z zastosowaniem dopingu ……….23
2.3. Dyscypliny najbardziej narażone na stosowanie doping ……….24

Rozdział 3
Skutki stosowania dopingu
      3.1. Doping farmakologiczny ……….26
3.2. Doping fizjologiczny………. 30
3.3. Doping genetyczny………. 32

Podsumowanie………. 35
Piśmiennictwo………. 37

więcej

Aktywność fizyczna jako forma zapobiegania nadwadze i otyłości uczniów gimnazjum XXX

Wstęp……..4

Rozdział 1
Badane zagadnienie w świetle wybranego piśmiennictwa
1.1. Definiowanie otyłości, jej rodzaje i przyczyny…….. 5
1.2. Zagrożenia zdrowotne wynikające z otyłości i nadwagi…….. 7
1.3. Aktywność fizyczna jako działanie profilaktyczne z zakresu zaburzeń odżywiania…….. 10

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel i pytania badawcze ……..15
2.2. Charakterystyka badanej grupy……..15
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……..17

Rozdział 3
Wyniki badań własnych ……..18

Wnioski ……..35
Bibliografia…….. 36
Spis rycin i tabel…….. 39
Aneks ……..40

więcej

Korzyści zdrowotne treningu obciążenia własnym ciałem w opinii trenujących kalistenikę

Wstęp………. 9

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne……….11
1.1. Istota i pojęcie treningu ……….11
1.2. Pojęcie siły mięśniowej ……….12
1.3. Metodyka treningu siły ……….13
1.4. Charakterystyka kalisteniki ……….17
1.5. Walory zdrowotne treningu kalistenicznego………. 23

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
2.1. Cel pracy i pytania badawcze………. 27
2.2. Metody i techniki badań………. 27
2.3. Materiał i organizacja badań………. 27

Rozdział 3
Wyniki badań ankietowych………. 28

Zakończenie ……….42
Bibliografia………. 44
Spis rycin ……….46
Aneks ……….47
Streszczenie ……….53

więcej

Obiektywna i subiektywna ocena aktywności fizycznej uczniów XXX

Wstęp………. 7

Rozdział 1
Badany problem w świetle piśmiennictwa
1.1. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 9
1.2. Aktywność fizyczna młodzieży w świetle badań ……….12
1.3. Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym ……….14

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
2.1. Cel pracy………. 18
2.2. Metoda badań ……….18
2.3. Przebieg i organizacja badań………. 19
2.4. Materiał badań ……….19

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Obiektywna ocena aktywności fizycznej badanych ……….22
3.2. Subiektywna ocena aktywności fizycznej badanych ……….24

Podsumowanie i wnioski ……….34
Piśmiennictwo ……….36
Spis tabel i rycin………. 39
Aneks………. 40

więcej

Ocena nawyków żywieniowych zawodników klubu piłkarskiego XXX

Wstęp……….5

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy pracy
1.1. Podstawowe zasady zdrowego żywienia………. 6
1.2. Złe nawyki żywieniowe ……….8
1.3. Diety dla osób aktywnie uprawiających sport oraz ich rodzaje………. 10
1.4. Zasady żywienia w piłce nożnej ……….12
1.5. Najważniejsze zasady żywienia w sporcie ……….13

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
 2.1. Cel pracy ……….16
2.2. Pytania badawcze ……….16
2.3. Metody i materiał badań………. 16

Rozdział 3
Wyniki badań……….17
Podsumowanie i wnioski………. 30

Bibliografia ……….34
Spis rycin ……….36
Spis tabel ……….37
Aneks ……….38

więcej

Wzorzec osobowy sportowca w kulturze antycznej

Wstęp………5

Rozdział 1
Sport oraz jego znaczenie w kulturze antycznej
 1.1. Sport jako element edukacji i wychowania……… 7
1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka……… 14
1.3. Wpływ starożytnych wzorców kultury fizycznej na współczesną cywilizację……… 19

Rozdział 2
Filozofia a kultura fizyczna antyku
 2.1. Początek kultury fizycznej w myśli filozoficznej……… 22
2.2. Filozofia epoki klasycznej ………24
2.3. Filozofia hellenistyczna ………28
2.4. Filozofia przełomu epok ………30

Rozdział 3
Wzorce i idee antycznej kultury fizycznej
 3.1. Cywilizacja egejska ………32
3.1.1 Kultura minojska ………32
3.1.2 Kultura mykeńska ………34
3.2. ‚Wieki Ciemne’ ………36
3.3...

więcej

Poziom sprawności ogólnej i sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej XXX po półrocznym rocznym okresie szkolenia

Wstęp………3

Rozdział 1
Teoretyczne ujęcia problemu
1.1. Charakterystyka gry w piłkę nożną……… 5
1.2. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych w świetle literatury……… 5
1.3. Sprawność specjalna piłkarzy nożnych – charakterystyka ………13
1.4. Kontrola sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych……… 21

Rozdział 2
Procedura badawcza
 2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 23
2.2. Materiał badań ………23
2.3. Metody badań ………24

Rozdział 3
Wyniki badań i ich analiza
3.1. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej TOP 54 w wieku 12 lat oraz zmiany po rocznym okresie treningowym w wieku 13 lat ………39
3.2...

więcej

Narkotyki w sporcie

Wstęp………4

Rozdział 1
Podstawowe aspekty problemu narkotykowego
1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja……… 6
1.2. Geneza narkotyków w sporcie ………9
1.3. Problematyka narkomanii w sporcie……… 12

Rozdział 2
Uwarunkowania stosowania narkotyków przez sportowców
2.1. Charakterystyka zawodu sportowca……… 17
2.2. Czynniki wpływające na konsumpcję narkotyków……… 22

Rozdział 3
Praktyka używania środków odurzających w sporcie
3.1. Struktura stosowania narkotyków w sporcie w Polsce i na świecie……… 28
3.2. Sportowe tendencje narkotykowe……… 35
3.2.1. Legalny doping – nikotyna ………35
3.2.2. Marihuana – nie tylko rekreacyjnie……… 38
3.2.3. Alkohol – problem nie tylko społeczny ………44
3.2...

więcej

Wiadomości z kultury fizycznej uczniów kończących Szkołę Podstawową XXX

Wstęp……..4

Rozdział 1
Badany problem w świetle literatury
1.1. Podstawowe pojęcia…….. 5
1.2. Ocena ucznia z wychowania fizycznego ……..8
1.3. Założenia podstawy programowej II etapu edukacyjnego wraz z autorskim programem wychowania fizycznego ……..11
1.4. Przedmiotowy system oceny ucznia ……..17

Rozdział 2
Metodologia badań
2.1. Cel badań…….. 20
2.2. Problemy i hipotezy badawcze…….. 20
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…….. 21
2.4. Charakterystyka terenu badań…….. 23

Rozdział 3
Analiza wyników badań ……..26

Podsumowanie i wnioski…….. 33
Literatura…….. 35
Aneks…….. 37

więcej

Wybrane wskaźniki antropologiczne uczestników Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn

Wstęp………3

Rozdział 1
1.1 Historia startów polaków w mistrzostwach świata
1.2 Predyspozycje siatkarskie……… 8

Rozdział 2
Tok postępowania badawczego
2.1. Cel pracy i pytania badawcze ………10
2.2. Materiał badań ………11
2.3. Metody badań i opracowanie wyników……… 16

Rozdział 3
Omówienie wyników badań
3.1.1. Wysokość ciała……… 17
3.1.2. Masa ciała ………20
3.1.3. BMI ………23
3.1.4. Wskaźnik skoczności……… 26
3.2. Charakterystyka somatyczna zawodników mistrzostw świata z uwzględnieniem pozycji zajmowanej na boisku……… 29
3.2.1. Wysokość ciała……… 30
3.2.2. Masa ciała ………32
3.2.3 Wskaźnik BMI……… 34
3.2.4 Wskaźnik skoczności……… 36

Podsumowanie……… 38
Wnioski ………39
Bibliografia……… 40

więcej

Konsumpcja sportowa zawodników piłki nożnej seniorów

Wstęp………5

Rozdział 1
Przegląd literatury
      1.1. Teoretyczne podstawy konsumpcji sportu……… 7
1.2. Rynek sportowy w Europie ………11
1.3. Konsumpcja sportowa w Polsce……… 15
1.4. Wpływ konsumpcji na sport……… 18

Rozdział 2
Metodologia badań
      2.1. Cel badań……… 22
2.2. Pytania badawcze……… 22
2.3. Hipotezy robocze……… 22
2.4. Charakterystyka grupy badanej……… 22
2.5. Metody badań……… 29

Rozdział 3
Wyniki badań
      3.1. Konsumpcja sportowa w telewizji……… 30
3.2. Konsumpcja sportowa w prasie ………33
3.3. Konsumpcja sportowa w Internecie……… 35
3.4. Konsumpcja sportowa w radio ………38
3.5. Konsumpcja sportowa w zakładach bukmacherskich ………40
3.6...

więcej

Stosunek uczniów gimnazjum do igrzysk olimpijskich, olimpizmu i fair play.Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Przedmiot badan w literaturze

1.1. Zagadnienia terminologiczne ……….5
1.2. Fazy rozwoju igrzysk olimpijskich ……….14
1.3. Pierre de Coubertin – twórca nowozytnych igrzysk ……….16
1.4. Komitety i organizacje olimpijskie ……….17
1.5. Udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich ……….20
1.6. Fair play naczelna zasada olimpizmu ……….21

Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Przeslanki teoretyczne i cel badan, hipotezy ……….26
2.2. Metody badan ……….27
2.3. Material i charakterystyka badanych ……….28

Rozdzial 3.
Analiza wyników badan

3.1. Stosunek badanych do olimpizmu jako nosnika wartosci ……….30
3.2...

więcej

Porównanie podstawowej umiejetnosci samoobrony studentów realizujacych ten sam program.


Wstęp……..3

Czesc teoretyczna
1. Geneza sztuk walki ……..4
2. Zagrozenie obywateli w Polsce…….. 6
3. Ustalenia terminologiczne…….. 10

Czesc empiryczna

1. Metodologia badan wlasnych…….. 12
1.1.Zalozenia…….. 12
1.2. Cel badan ……..12
1.3. Hipotezy ……..13
2. Metody badawcze
2.1.Metoda oceny podstawowej umiejetnosci samoobrony…….. 14
2.2. Metoda oceny wysilku fizycznego podczas realizacji testu podstawowej umiejetnosci samoobrony ……..16
2.3. Metoda komparatystyczna (porównanie wyników grup)…….. 16
2.4.Metoda analizy statystycznej…….. 16
3. Material badawczy…….. 18

4. Wyniki ……..19
4.1. Porównanie oceny podstawowej umiejetnosci samoobrony obu grup…….. 19
4.2...

więcej