Kategoria: Wychowanie fizyczne

Prace z dziedziny Wychowanie fizyczne . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Oddziaływanie treningu w piłce ręcznej na wybrane kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne chłopców 4.11/5 (28)

Wstęp…….4 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Charakterystyka gry w piłkę ręczną……. 6 1.2. Przygotowanie kondycyjne w piłce ręcznej…….7 1.3. Przygotowanie koordynacyjne w piłce ręcznej……. 10 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań …….14 2.2. Pytania badawcze……. 14 2.3. Materiał badań …….14 2.4. Metody badań……. 14 2.5. Organizacja badań …….15 Rozdział 3 Wyniki badań […]

Korzyści zdrowotne treningu siłowego w opinii osób trenujących 4.36/5 (22)

Wstęp…….7 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne 1.1. Charakterystyka treningu siłowego……. 9 1.2. Korzyści i zagrożenia wynikające z treningu siłowego……. 12 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań……. 17 2.1. Pytania badawcze……. 17 2.3. Metody i narzędzia badawcze …….17 2.4. Materiał badań 1…….8 Rozdział 3 Wyniki badań  3.1. Motywy uprawiania treningu siłowego…….21 3.2. Zmiany w stylu życia […]

Różny rodzaj informacji zwrotnej a uczenie się złożonych czynności ruchowych 4.08/5 (26)

Wstęp ……..4 Rozdział 1 Problematyka badań w świetle literatury 1.1. Wybrane teorie motorycznego uczenia się czynności ruchowych…………6 1.2. Charakterystyka informacji zwrotnej w uczeniu się czynności ruchowych …………13 1.3. Uzasadnienie podjęcia problemu badań……… 18 Rozdział 2 Metodologia badań  1.1. Cel badań …………24 1.1. Pytania badawcze………… 24 1.2. Materiał badań …………24 1.3. Metody badań …………25 1.4. Organizacja […]

Aktywność fizyczna w stylu życia młodzieży szkoły XXX 4.26/5 (27)

Wstęp……….7 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Aktywność fizyczna i jej uwarunkowania………. 9 1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 12 1.3. Aktywność fizyczna młodzieży w badaniach naukowych………. 14 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel badań………. 17 2.2. Problemy badawcze………. 17 2.3. Charakterystyka terenu i materiał badań………. 17 2.4. Organizacja i […]

Analiza dwuletniego cyklu treningowego złotego medalisty w podnoszeniu ciężarów przed Igrzyskami Olimpijskimi 4.18/5 (28)

Wstęp……..6 Rozdział I Podjęta tematyka w świetle literatury 1.1. Struktura procesu treningowego w podnoszeniu ciężarów ……..8 1.2. Objętość, intensywność obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych…….. 15 1.3. Charakterystyka metod służących do oceny obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych na przykładzie podnoszenia ciężarów…….. 18 1.4. Model mistrza sportowego w podnoszeniu ciężarów ……..25 Rozdział II […]

Nawyki żywieniowe zawodników klubu piłkarskiego XYZ 4.22/5 (27)

Wstęp……..4 2. Cel pracy i pytania badawcze…….. 10 3. Materiał i metody. 3.1. Osoby badane ……..11 3.2. Materiał ……..11 3.3. Metody…….. 11 4. Wyniki 4.1. Charakterystyka badanych…….. 12 4.2. Miejsce zamieszkania i wykształcenie badanych……..12 4.3. Staż treningowy badanych ……..13 4.4. Charakterystyka treningów ……..14 4.5. Wiedza o żywieniu w sporcie…….. 15 4.6. Stosowanie zaplanowanej diety ……..18 […]

Poziom sprawności fizycznej studentów XXX oceniany za pomocą survivalowego toru przeszkód 3.92/5 (13)

Wstęp……….7 Rozdział 1 Problem w świetle literatury 1.1. Tory przeszkód formacji mundurowych w Polsce ……….9 1.1.1. Lądowe tory przeszkód realizowane w formacjach mundurowych ……….14 1.1.2. Wodne tory przeszkód w formacjach mundurowych ……….21 1.2. Funkcjonowanie specjalności Wychowania Fizycznego w Służbach Mundurowych AWF w Białej Podlaskiej i specyfika szkoleń………. 24 1.3. Zakres szkolenia na letnim obozie Służb […]

Sport oraz wychowanie spartańskie i ich znaczenie dla kultury fizycznej 4.37/5 (19)

Wstęp………..5 Rozdział 1 Sport i jego znaczenie w kulturze europejskiej 1.1. Sport jako element edukacji i wychowania w starożytności ………..7 1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka starożytnego ………..14 1.3. Filozofia sportu i kultury fizycznej w starożytności i współcześnie ………..22 1.4. Wpływ starożytnych wzorców przygotowania sportowego ludzi na współczesną cywilizację europejską ………..29 Rozdział 2 Wychowanie […]

Konsekwencje zdrowotne wynikające ze stosowania dopingu w sporcie 4.44/5 (18)

Wstęp ……….4 Rozdział 1 Geneza dopingu.       1.1. Definicja dopingu………. 5 1.2. Rodzaje dopingu ……….9 1.2.1. Doping farmakologiczny ……….9 1.2.2. Doping fizjologiczny ……….12 1.2.3. Doping genetyczny ……….16 Rozdział 2 Stosowanie różnych form dopingu w sporcie       2.1. Najpopularniejsze środki dopingowe ……….19 2.2. Przykłady zgonów wynikających z zastosowaniem dopingu ……….23 2.3. Dyscypliny najbardziej narażone na stosowanie doping ……….24 […]

Aktywność fizyczna jako forma zapobiegania nadwadze i otyłości uczniów gimnazjum XXX 4.23/5 (26)

Wstęp……..4 Rozdział 1 Badane zagadnienie w świetle wybranego piśmiennictwa 1.1. Definiowanie otyłości, jej rodzaje i przyczyny…….. 5 1.2. Zagrożenia zdrowotne wynikające z otyłości i nadwagi…….. 7 1.3. Aktywność fizyczna jako działanie profilaktyczne z zakresu zaburzeń odżywiania…….. 10 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel i pytania badawcze ……..15 2.2. Charakterystyka badanej grupy……..15 2.3. Metody, […]

Korzyści zdrowotne treningu obciążenia własnym ciałem w opinii trenujących kalistenikę 4.24/5 (25)

Wstęp………. 9 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne……….11 1.1. Istota i pojęcie treningu ……….11 1.2. Pojęcie siły mięśniowej ……….12 1.3. Metodyka treningu siły ……….13 1.4. Charakterystyka kalisteniki ……….17 1.5. Walory zdrowotne treningu kalistenicznego………. 23 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze………. 27 2.2. Metody i techniki badań………. 27 2.3. Materiał i organizacja badań………. […]

Obiektywna i subiektywna ocena aktywności fizycznej uczniów XXX 4.17/5 (24)

Wstęp………. 7 Rozdział 1 Badany problem w świetle piśmiennictwa 1.1. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 9 1.2. Aktywność fizyczna młodzieży w świetle badań ……….12 1.3. Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym ……….14 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy………. 18 2.2. Metoda badań ……….18 2.3. Przebieg i organizacja badań………. 19 2.4. […]

Ocena nawyków żywieniowych zawodników klubu piłkarskiego XXX 4.4/5 (20)

Wstęp……….5 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy pracy 1.1. Podstawowe zasady zdrowego żywienia………. 6 1.2. Złe nawyki żywieniowe ……….8 1.3. Diety dla osób aktywnie uprawiających sport oraz ich rodzaje………. 10 1.4. Zasady żywienia w piłce nożnej ……….12 1.5. Najważniejsze zasady żywienia w sporcie ……….13 Rozdział 2 Metodologia badań własnych  2.1. Cel pracy ……….16 2.2. Pytania badawcze ……….16 […]

Wzorzec osobowy sportowca w kulturze antycznej 4.19/5 (21)

Wstęp………5 Rozdział 1 Sport oraz jego znaczenie w kulturze antycznej  1.1. Sport jako element edukacji i wychowania……… 7 1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka……… 14 1.3. Wpływ starożytnych wzorców kultury fizycznej na współczesną cywilizację……… 19 Rozdział 2 Filozofia a kultura fizyczna antyku  2.1. Początek kultury fizycznej w myśli filozoficznej……… 22 2.2. Filozofia epoki klasycznej […]

Poziom sprawności ogólnej i sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej XXX po półrocznym rocznym okresie szkolenia 4.21/5 (24)

Wstęp………3 Rozdział 1 Teoretyczne ujęcia problemu 1.1. Charakterystyka gry w piłkę nożną……… 5 1.2. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych w świetle literatury……… 5 1.3. Sprawność specjalna piłkarzy nożnych – charakterystyka ………13 1.4. Kontrola sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych……… 21 Rozdział 2 Procedura badawcza  2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 23 2.2. Materiał badań ………23 2.3. Metody […]

Narkotyki w sporcie 4.18/5 (17)

Wstęp………4 Rozdział 1 Podstawowe aspekty problemu narkotykowego 1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja……… 6 1.2. Geneza narkotyków w sporcie ………9 1.3. Problematyka narkomanii w sporcie……… 12 Rozdział 2 Uwarunkowania stosowania narkotyków przez sportowców 2.1. Charakterystyka zawodu sportowca……… 17 2.2. Czynniki wpływające na konsumpcję narkotyków……… 22 Rozdział 3 Praktyka używania środków odurzających w sporcie 3.1. Struktura stosowania […]

Wiadomości z kultury fizycznej uczniów kończących Szkołę Podstawową XXX 4.32/5 (25)

Wstęp……..4 Rozdział 1 Badany problem w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojęcia…….. 5 1.2. Ocena ucznia z wychowania fizycznego ……..8 1.3. Założenia podstawy programowej II etapu edukacyjnego wraz z autorskim programem wychowania fizycznego ……..11 1.4. Przedmiotowy system oceny ucznia ……..17 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań…….. 20 2.2. Problemy i hipotezy badawcze…….. 20 2.3. Metody, […]

Wybrane wskaźniki antropologiczne uczestników Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 4.18/5 (22)

Wstęp………3 Rozdział 1 1.1 Historia startów polaków w mistrzostwach świata 1.2 Predyspozycje siatkarskie……… 8 Rozdział 2 Tok postępowania badawczego 2.1. Cel pracy i pytania badawcze ………10 2.2. Materiał badań ………11 2.3. Metody badań i opracowanie wyników……… 16 Rozdział 3 Omówienie wyników badań 3.1.1. Wysokość ciała……… 17 3.1.2. Masa ciała ………20 3.1.3. BMI ………23 3.1.4. Wskaźnik […]

Konsumpcja sportowa zawodników piłki nożnej seniorów 4.14/5 (28)

Wstęp………5 Rozdział 1 Przegląd literatury       1.1. Teoretyczne podstawy konsumpcji sportu……… 7 1.2. Rynek sportowy w Europie ………11 1.3. Konsumpcja sportowa w Polsce……… 15 1.4. Wpływ konsumpcji na sport……… 18 Rozdział 2 Metodologia badań       2.1. Cel badań……… 22 2.2. Pytania badawcze……… 22 2.3. Hipotezy robocze……… 22 2.4. Charakterystyka grupy badanej……… 22 2.5. Metody badań……… 29 Rozdział […]

Stosunek uczniów gimnazjum do igrzysk olimpijskich, olimpizmu i fair play. 4.32/5 (28)

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Przedmiot badan w literaturze 1.1. Zagadnienia terminologiczne ……….5 1.2. Fazy rozwoju igrzysk olimpijskich ……….14 1.3. Pierre de Coubertin – twórca nowozytnych igrzysk ……….16 1.4. Komitety i organizacje olimpijskie ……….17 1.5. Udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich ……….20 1.6. Fair play naczelna zasada olimpizmu ……….21 Rozdzial 2. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych 2.1. Przeslanki […]

Porównanie podstawowej umiejetnosci samoobrony studentów realizujacych ten sam program. 4.47/5 (17)

Wstęp……..3 Czesc teoretyczna 1. Geneza sztuk walki ……..4 2. Zagrozenie obywateli w Polsce…….. 6 3. Ustalenia terminologiczne…….. 10 Czesc empiryczna 1. Metodologia badan wlasnych…….. 12 1.1.Zalozenia…….. 12 1.2. Cel badan ……..12 1.3. Hipotezy ……..13 2. Metody badawcze 2.1.Metoda oceny podstawowej umiejetnosci samoobrony…….. 14 2.2. Metoda oceny wysilku fizycznego podczas realizacji testu podstawowej umiejetnosci samoobrony ……..16 […]

Ocena wolnoczasowej aktywnosci ruchowej uczniów Liceum Ogólnoksztalcacego w XXX. 4.16/5 (25)

Wstęp…………5 Rozdzial I. Charakterystyka aktywnosci ruchowej…………6 1.1. Definicja i znaczenie aktywnosci ruchowej 1.2. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej 1.3. Optymalny poziom aktywnosci ruchowej Rozdzial II. Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie…………16 2.1. Aktywnosc ruchowa jako czynnik zdrowia 2.2. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad krazenia 2.3. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad oddechowy 2.4. Wpływ wzmozonej aktywnosci ruchowej na profilaktyke […]

Pilka reczna 4.36/5 (25)

Wstęp………….2 1. Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Ogólna charakterystyka gry w pilke reczna………….3 1.2. Pojecia: technika i taktyka w pilce recznej………….5 1.3. Funkcje pilki recznej………….9 2. Historia pilki recznej w Polsce. 3. Etapy szkolenia w pilce recznej………….13 4. Zabawy i gry przygotowujace do gry………….34 5. Przykladowe konspekty lekcyjne z zastosowaniem zabaw i gier przygotowujace do gry […]

Problem spozywania alkoholu przez sportowców w opinii zawodników. 4.42/5 (24)

Rozdzial I. Zjawisko spozywania alkoholu przez sportowców w literaturze przedmiotu. 1. Definicje oraz próby sklasyfikowania alkoholizmu. 2. Spoleczno – ekonomiczne skutki spozywania alkoholu. 3. Spozywanie alkoholu zagrozeniem dla sportowców. Rozdzial II Metodologia badan wlasnych. 1. Przedmiot i cel badan. 2. Problemy badawcze. 3. Metody, techniki i narzedzia badawcze. 4. Organizacja i przebieg badan. 5. Charakterystyka […]

Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii. 4.32/5 (22)

Wstęp Rozdzial I Metodologiczne podstawy pracy 1. Cel pracy i pytania badawcze 2. Material i metody badawcze Rozdzial II Analiza systemu szkolenia pilkarskiego w Polsce 1. Warunki i sciezki rozowju sportowego pilkarzy noznych 2. Organizacyjne i merytoryczne aspekty systemu szkolenia Rozdzial III Opis szkolenia dzieci i młodzieży na przykładzie szkólki 1. Analiza systemu naboru selekcji […]

Realizacja podstawy programowej z zakresu gimnastyki w szkole podstawowej nr X w XYZ 4.35/5 (17)

Wstęp Rozdzial I. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych 1.1 Przedmiot i cel badan 1.2 Problemy i hipotezy badawcze 1.3 Pytania badawcze 1.4 Metody i organizacja badan 1.5 Opis srodowiska badawczego Rozdzial II. Tematyka pracy w świetle literatury 2.1. Historyczny zarys gimnastyki 2.2. Rodzaje gimnastyki 2.3. Zadania gimnastyki w szkolach 2.4. Rola nauczyciela w wychowaniu fizycznym dziecka […]

Aktywnosc fizyczna i zdolnosci wytrzymalosciowe uczniów wybranych szkól ponadgimnazjalnych w XYZ 4.38/5 (24)

Wstęp………. 3 Rozdzial I. Tematyka pracy w świetle literatury. 1.1. Definicja i istota aktywnosci i sprawnosci fizycznej………. 5 1.2. Procesy rozwojowe organizmu………. 12 1.3. Uwarunkowania sprawnosci fizycznej……….20 1.4. Typy budowy ciala……….29 Rozdzial II. Czesc metodologiczna badan 2.1. Przedmiot oraz cel badan……….31 2.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 33 2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 35 2.4. […]

Analiza porównawcza jakosci pracy gimnazjum w XYZ oraz gimnazjum publicznego nr X w XXX w zakresię kultury fizycznej. 4.33/5 (24)

Wstęp Rozdzial I. Jakość pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej 1.1. Istota jakosci pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej 1.2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego 1.3. Uczen w nowym systemie fizycznej edukacji Rozdzial II. Cele, pytania badawcze i hipotezy 2.1. Przedmiot i cel badan 2.2. Pytania badawcze 2.3. Hipotezy badawcze Rozdzial III. Material badawczy i metody […]

Ogólna ocena rozwoju fizycznego dziewcząt w wieku 16-17 lat z Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoly Zawodowej w XYZ. 4.09/5 (23)

Wstęp………..4 Cel pracy………..6 Rozdzial 1. Sprawnosc i rozwój fizyczny w świetle literatury 1.1.Badania w literaturze………..7 1.2. Charakterystyka fizycznego rozwoju………..11 1.3. Charakterystyka ogólnej sprawnosci motorycznej………..15 1.4. Charakterystyka wieku dorastania i motorycznego rozwoju………..19 Rozdzial 2.Metodologia badan wlasnych 2.1.Problematyka i hipoteza badawcza………..20 2.2.Metody, techniki i narzedzia badawcze………..21 2.3.Organizacja i przebieg badan………..30 Rozdzial 3.Wyniki i ich omówienie 3.1.Poziom rozwoju […]

Ocena efektów treningu zdrowotnego wśród studentów wychowania fizycznego. 4.3/5 (23)

Wstęp……….2 Rozdzial I Ogólna charakterystyka treningu sportowego 1.1. Istota i pojecie treningu……….4 1.2. Rodzaje treningu……….7 1.3. Środki treningowe……….14 1.4. Wpływ treningu na wydolnosc fizyczna i miesniowa……….19 1.5. Metody treningowe……….24 Rozdzial II Podstawy metodologiczne badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan……….32 2.2. Pytania badawcze……….33 2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….34 2.4. Charakteryzacja grupy badawczej, organizacja i […]

Aktywne spedzanie wolnego czasu na przykładzie uczestnictwa w amatorskiej lidze siatkówki. 4.24/5 (21)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Czas wolny, sposoby jego spedzania 1.1.Definicja czasu wolnego………..5 1.2. Sposoby spedzania wolnego czasu………..6 1.3. Aktywnosc i sprawnosc fizyczna………..10 Rozdzial II. Szczecinska Amatorska Liga Pilki Siatkowej 2.1. Siatkówka, przepisy, zasady gry………..14 2.2. SALPS -poczatki………..18 2.3. Uczestnicy SALPS jako grupa spoleczna………..35 Rozdzial III. Badania posród zawodników SALPS 3.1.Prezentacja kwestionariusza ………..41 3.2.Przedstawienie i analiza wyników […]

Najczesciej spotykane trudnosci w pracy nauczyciela wychowania fizycznego sposoby ich rozwiazywania 4.3/5 (20)

Wstęp……….9 Rozdzial 1. Wychowanie fizyczne jako przedmiot szkolny 1.1 Cele i zadania wychowania fizycznego……….11 1.2 Funkcje wychowania fizycznego, wpływ ruchu na organizm……….15 1.3 Organizacja i zalozenie podstawy programowej……….20 Rozdzial 2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w realizacji przedmiotu. 2.1 Pozadane cechy osobowosci nauczyciela wychowania fizycznego……….27 2.2 Wymagane kompetencje nauczyciela, ich wpływ na jakosc zajęć lekcyjnych.32 2.3 […]

Wychowanie fizyczne jako proces promocji zdrowia w szkolach podstawowych 4.1/5 (21)

Wstęp…………3 Rozdzial I Promocja zdrowia w literaturze przedmiotu. 1.1. Zdrowie i czynniki je warunkujace…………5 1.2. Zdrowy styl zycia, profilaktyka i determinanty…………8 1.3. Promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna…………11 Rozdzial II Rozwój dzieci w literaturze przedmiotu. 2.1. Definicje rozwoju…………13 2.2. Rozwój fizyczny ze szczególnym uwzglednieniem dzieci w wieku wczesnoszkolnym…………19 2.3. Wychowanie fizyczne jako element promocji zdrowia oraz […]

Psychologia sportu stosowana przez sedziów koszykówki w pracy zawodowej 4.15/5 (27)

Wstęp………… 4 Rozdzial I. Teoretyczne ujecie psychologii sportu w aspekcie sedziego koszykówki 1.1 Definicja oraz zadania psychologii sportu …………6 1.2 Zagadnienie postaw sedziego wobec psychologii sportu …………8 1.3 Metody z zakresu psychologii sportu stosowane przez sedziów koszykówki …………12 1.4 Odpornosc psychiczna sedziego i możliwości jej praktycznego kształtowania …………18 1.5 Cechy idealnego sedziego …………23 1.6 Psychospołeczne […]

Porównanie wybranych cech motorycznych gimnazjalistów uczeszczajacych do klas o profilu sportowym i ich rówiesników. 4.3/5 (27)

Wstęp………..4 Rozdzial I. Motorycznosc czlowieka. 1. Definicje i podzial wlasciwosci motorycznosci………..6 2. Zdolnosci motoryczne – ogólna klasyfikacja i charakterystyka………..9 3. Sprawnosc fizyczna i motoryczna jako efektywne wlasciwosci motorycznosci ………..13 4. Charakterystyka zdolnosci motorycznych mlodziezy………..16 Rozdzial II Pilka siatkowa, a motorycznosc zawodników. 1. Historia pilki siatkowej w Polsce………..22 2. Funkcje pilki siatkowej………..24 3. Zdolnosci motoryczne, jakie […]

Aktywnosc rekreacyjno-sportowa wybranej grupy mlodziezy 4.29/5 (21)

Wstęp Rozdzial I Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie czlowieka 1.1. Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z ruchem i aktywnoscia czlowieka 1.2.Wytyczne dla aktywnosci fizycznej Rozdzial II Sprawnosc fizyczna jako przejaw aktywnosci czlowieka 2.1 Sprawnosc fizyczna – charakterystyka i uwarunkowania jej rozwoju 2.2. Podzial sprawnosci fizycznej 2.2.1. Sprawnosc fizyczna ogólna 2.2.2. Sprawnosc specjalna 2.2.3. Sprawnosc motoryczna […]

Tance swingowe we wspólczesnym swiecie 4.32/5 (22)

Wstęp ………2 Rozdzial I Historia tanca……… 5 1.2. Rozwój tanca w XX wieku ………9 1.2. Historia jazzu od ragtime’u do swinga ………11 Rozdzial II Czym jest swing 2.1. Pojecie swingu………. 17 2.2. Rola i funkcje tanca……… 18 Rozdzial III Tance swigowe 3.1. Tap Dance………. 20 3.2. Charleston………. 21 3.3. Lindy Hop………. 23 3.4. Authentic Jazz……… […]

Rozwazania nad osobowoscia nauczyciela trenera i próba sprecyzowania idealnego trenera w oparciu o wyniki badan wlasnych. 4.27/5 (22)

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Osobowosc w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja osobowosci………..5 1.2. Teorie osobowosci………..8 1.3. Struktura osobowosci………..20 1.4. Pojecie wlasnego ja. 1.5. Osobowosc i swiat. Rozdzial 2 Osobowosc trenera/ instruktora jako pochodna osobowosci nauczyciela 2.1.Pojecie osobowosci nauczyciela. 2.2.Osobowosc nauczyciela jako czynnik wpływu wychowawczego. 2.3. Istotne i pozadane cechy nauczyciela idealnego. 2.4. Typy nauczycieli wymieniane w literaturze. […]

Doping w sporcie w świetle danych epidemiologicznych a konsekwencje zdrowotne wynikajace z jego stosowania. 4.35/5 (23)

Wstęp……….. 5 Rozdzial I Geneza dopingu 1.1. Definicja dopingu ………..7 1.2. Rodzaje dopingu……….. 9 1.2.a. Doping farmakologiczny……….. 13 1.2.b. Doping fizjologiczny ………..13 1.2.c. Doping genetyczny ………..14 1.3. Konwencja antydopingowa……….. 14 1.4. Cel pracy……….. 15 Rozdzial II Aktualne dane dotyczace stosowania róznych form dopingu w sporcie……….. 16 Rozdzial III Skutki stosowania dopingu 3.1. Doping farmakologiczny ………..24 […]

Uczestnicy rekreacyjnych zajęć kulturystycznych 4.48/5 (23)

Wstęp……….. 4 Cel i zakres pracy……….. 5 Rozdzial 1 Historia kulturystyki. 1.1. Geneza kulturystyki……….. 6 1.2. Kulturystyka wspólczesna……….. 8 Rozdzial 2 Charakterystyka cwiczen kulturystycznych. 2.1. Rozgrzewka, Regeneracja i intensywnosc treningu……….. 13 2.2. Stretching – rozciaganie miesni……….. 16 2.3. Trening miesni naramiennych i klatki piersiowej……….. 17 2.4. Trening miesni ramion i brzucha……….. 26 2.5. Trening miesni […]

Ocena barier rekreacji fizycznej na przykładzie mlodziezy 4.27/5 (22)

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka barier rekreacji fizycznej 1.1 Definicja i zarys historyczny rekreacji fizycznej ………..8 1.2 Funkcje rekreacji fizycznej ………..15 1.3 Bariery rekreacji fizycznej ………..21 1.4 Opis badan uczestnictwa w rekreacji fizycznej ………..29 Rozdzial 2. Metodologia prowadzonych badan 2.1 Problematyka badawcza i cel pracy ………..41 2.2 Badana zbiorowosc oraz zastosowane metody ………..42 2.3 Przebieg […]

Wartość kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego 3.97/5 (78)

Wstęp………..5 Rozdzial I. Zagadnienie kultury fizycznej i czasu wolnego w świetle literatury podmiotu 1.1 Pojecie kultury fizycznej……….. 6 1.2 Aktywnosc fizyczna, jako sposób wykorzystania czasu wolnego ………..15 1.3 Czas wolny- pojecia, definicje………… 21 1.4 Wpływ czasu wolnego na aktywnosc fizyczna ………..26 Rozdzial II. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych 2.1 Uzasadnienie wyboru tematu ……….. 32 2.2 Cel […]

Aktywnosc fizyczna i jakosc zycia kobiet po mastektomii. 4.42/5 (19)

Wstęp Rozdzial I. Rozwój naturalny choroby nowotworowej 1.1 Choroba nowotworowa 1.2 Rak piersi 1.2.1 Anatomia piersi 1.2.2 Epidemiologia 2.3. Czynniki ryzyka Rozdzial II. Jakość zycia i adaptacja kobiet po mastektomii 2.1 Jakość zycia w medycynie – rozwazania ogólne 2.2 Krytyczne okresy choroby nowotworowej 2.3 Jakość zycia i adaptacja chorej onkologicznie – problemy psychologiczne i emocjonalne […]

Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w stylu klasycznym wśród zawodników wieku 16-17 lat – na przykładzie 4.24/5 (25)

Wstęp ………… 4 Rozdzial 1. Przeglad literatury w podjetej tematyce badan 1.1. Charakterystyka zapasów w stylu wolnym i klasycznym oraz zapasów kobiet………… 6 1.2. Przygotowanie techniczno-taktyczne zapasników …………12 1.3. Analiza tresci walki sportowej w zapasach…………. 20 1.4. Przebieg i organizacja turnieju zapasniczego im. Wladyslawa Miazia. 1960-2012………… 25 Rozdzial 2. Zalozenia metodologiczne pracy 2.1. Uzasadnienie podjetej […]

Wpływ masy ciala na aktywnosc fizyczna w wieku gimnazjalnym 4.39/5 (23)

Wstęp Rozdzial I Rola aktywnosci fizycznej w prawidlowym funkcjonowaniu organizmu 1.1. Aktywnosc fizyczna w świetle literatury przedmiotu 1.2. Formy aktywnosci fizycznej 1.3. Rozwój fizyczny w wieku gimnazjalnym 1.4. Odzywianie i wskaznik BMI a sprawnosc fizyczna młodzieży gimnazjalnej Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Problemy badawcze i hipotezy 2.2. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze 2.3. Testy […]

Warunki realizacji zajęć z wychowania fizycznego w powiecie piaseczynskim 4.29/5 (17)

Wstęp………4 Rozdzial I Podstawy teoretyczne realizacji zajęć wychowania fizycznego 1.1. Zalozenia programowe wychowania fizycznego……… 6 1.2. Kompetencje współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego……… 12 1.3. Efektywność lekcji wychowania fizycznego ………15 1.4. Innowacyjne formy realizacji programu wychowania fizycznego ………17 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Przedmiot i cel badan ………21 2.2. Problemy badawcze ………22 3.3. Metody, techniki i […]

Znaczenie pływania dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. 4.35/5 (17)

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej. 1.1. Historia plywania ……… 7 1.2. Metody nauczania plywania w Polsce……… 12 1.3. Geneza i rozwój plywania sportowego……… 14 1.4. Techniki plywania……… 18 Rozdzial 2. Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym. 2.1. Rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i mlodziezy……… 21 2.2. Aktywnosc fizyczna dzieci i mlodziezy……… […]

Dodatkowe zajecia ruchowe, a sprawnosc fizyczna młodzieży w wieku gimnazjalnym 4.18/5 (22)

Wykaz skrótów ………..3 Wstęp………..4 Rozdzial I. Szkolne kola i kluby sportowe oraz wspólzawodnictwo sportowe uczniów. 1.1.Szkolne Zwiazki Sportowe………..5 1.2.Gimnazjalne kluby i kola w szkolach oraz miejska infrastruktura sportowa………..14 1.3.Aktywnosc fizyczna………..23 1.4.Rózne formy uczestnictwa w kulturze fizycznej………..26 1.5. Wspólzawodnictwo sportowe uczniów w szkolach gimnazjalnych………..28 Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych. 2.1. Cel i przedmiot badan………..40 2.2. Teren […]

Wykorzystywanie zabaw i gier ruchowych w treningach pilki noznej. 4.22/5 (27)

Wstęp. Rozdzial 1 Przeglad literatury. 1. Zespolowe gry sportowe – pilka nozna. 1.1. Rys historyczny dyscypliny. 1.2. Zmiany w przepisach gry. 2. Miejsce zabaw i gier kopnych w zajeciach dzieci i mlodziezy. 2.1. Gry i zabawy ruchowe w zajeciach dzieci i mlodziezy. 2.2. Metodyka prowadzenia zabaw i gier kopnych. 3. Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych […]