Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dziewcząt 11-12 letnich trenujących aerobik

18 lutego 2021 0 Przez administrator


Wstep……….3

Rozdzial 1
Rozwój fizyczny oraz sprawnosc motoryczna dzieci i mlodziezy w teorii naukowej ……….4

1.1 Zdolnosci kondycyjne w swietle literatury ……….9

Rozdzial 2
Charakterystyka dyscypliny

2.1 Muzyka w lekcji aerobiku ……….12
2.2 Rodzaje aerobiku ……….13
2.3 Budowa lekcji aerobiku ……….15
2.4 Sfery oddzialywania treningu rekreacyjnego……….16

Rozdzial 3
Charakterystyka badanych ……….17

Rozdzial 4
Zastosowane metody badan ……….18

Rozdzial 5
Analiza wyników badan ……….23

5.1 Rozwój fizyczny ……….24
5.2 Sprawnosc motoryczna ……….26

Wnioski ……….30
Aneks ……….31