Rola pedagoga w pracy z dzieckiem autystycznym

6 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp…………2

Rozdział I
Dziecko autystyczne

1.1. Pojęcie autyzmu…………4
1.2. Zespół Aspergera a autyzm…………7
1.3. Przyczyny autyzmu…………12
1.4. Charakterystyka dziecka autystycznego…………16


Rozdział II
Praca pedagoga specjalnego z dzieckiem autystycznym

2.1. Diagnoza pedagogiczna…………25
2.2. Metody pracy z dzieckiem autystycznym…………29
2.3. Rola pedagoga specjalnego w pracy z dziećmi autystycznymi…………39
2.4. Ocena kompetencji społecznych dziecka…………43


Rozdział III.
Podstawy metodologiczne badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań…………47
3.2. Problemy i hipotezy badawcze…………48
3.3. Zmienne i wskaźniki…………49
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze…………53
3.5. Organizacja badań i charakterystyka grupy badawczej…………56


Rozdział IV.
Analiza wyników badań własnych

4.1. Działania pedagoga specjalnego w celu poprawy jakości kontaktów dziecka autystycznego w grupie…………59
4.2. Działania pedagoga specjalnego na rzecz zdobywania pozytywnych doświadczeń w procesie nauczania przez dziecko autystyczne…………62


Wnioski końcowe …………71
Zakończenie …………74
Spis tabel i schematów …………78
Aneksy………… 79