Zasady prawidłowej komunikacji rodziców z dzieckiem w wieku szkolnym na przykładzie szkoły podstawowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I
Komunikacja interpersonalna jako obszar kontaktu między osobami

1. Pojęcia i definicje komunikacji interpersonalnej ……….6
2. Teorie i modele komunikacji interpersonalnej ……….10
3. Komunikacja werbalna ……….14
3.1. Język jako system symboli ……….16
3.2. Zasady prawidłowej komunikacji językowej………. 18
4. Pozajęzykowe sposoby komunikowania się ……….20
4.1. Pozajęzykowe sposoby komunikowania się………. 20
4.2. Aktywne słuchanie i mowa ciała jako obszary interakcji rodziców z dziećmi………. 23
4.3. Znaczenie dotyku w komunikacji rodzice – dzieci………. 26

Rozdział II
Specyfika komunikacji rodziców z dzieckiem w wieku szkolnym

1. Zasady prawidłowej komunikacji rodzinnej………. 28
1.1. Cechy prawidłowej komunikacji………. 31v
1.2. Czynniki emocjonalne a komunikacja rodzinna ……….33
2. Rola więzi rodzinnej w komunikacji rodzice-dzieci ……….36
2.1. Pojęcie więzi rodzinnej ……….37
2.2. Komponenty więzi rodzinnej………. 40
3. Bariery w komunikacji z dzieckiem ……….41
3.1. Komunikacja zamknięta ……….43
3.2. Komunikacja oparta na osądzaniu………. 45
3.3. Komunikacja oparta na decyzjach rodzica ……….46
3.4. Komunikacja pozwalająca uciec od problemów ……….47
4. Współczesne narzędzia komunikacyjne wspierające i zagrażające prawidłowej komunikacji ……….48
4.1. Internet jako współczesne narzędzie komunikowania się ……….50
4.2. Telewizja, a komunikacja rodzinna ……….53

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań własnych

1. Cel i przedmiot badań ……….56
2. Problemy badawcze ……….58
3. Narzędzie badawcze – kwestionariusz ……….60
4. Charakterystyka grupy badawczej………. 62
5. Prezentacja zgromadzonego materiału empirycznego ……….64
6. Weryfikacja problemów badawczych, wnioski badawcze ……….74

Zakończenie ……….77
Bibliografia………. 79
Ankieta ……….83

Oceń