Kategoria: Informatyka Internet

Prace z dziedziny Informatyka Internet. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Zastosowanie systemów informatycznych w administracji publicznej na przykładzie prostego systemu obiedu dokumentów

Przez administrator

Streszczenie……… 7 Wstęp ………9 Rozdział 1 Systemy informatyczne w administracji publicznej 1.1 Wprowadzenie do e-administracji ………11 1.2 Wrota Polski i Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej……… 13 1.3 E-urząd 15 1.4 Elektroniczny system obiegu dokumentów……… 18 Rozdział 2 Użyteczność systemów informatycznych w administracji publicznej 2.1 Ocena…

System informatyczny wspierający małe przedsiębiorstwo

Przez administrator

Wstęp ……….7 Cel pracy………. 7 Układ pracy………. 8 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne 1.1. Bazy danych………. 11 1.1.1. Klucze główne i obce………. 11 1.1.2. Model związków encji………. 12 1.1.3. Postacie normalne ……….13 1.1.4. Rodzaje baz danych………. 14 1.1.5. Zalety i wady normalizacji………. 17 1.2. Systemy informatyczne…

Cyberprzestępczość a poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli

Przez administrator

Wstep Rozdział 1 Cyberprzestępczość we współczesnym świecie 1.1. Cyberprzestępczość – internetowe zagrożenie. 1.1.1. Pojęcie cyberprzestrzeni. 1.1.2. Pojęcie cyberprzestępczości. 1.1.3. Geneza i istota cyberprzestępczości. 1.2. Wszechstronne zagrożenia w cyberprzestrzeni. 1.2.1. Kategorie zagrożeń w cyberprzestrzeni. 1.2.2. Ewolucja zagrożeń. 1.2.3. Występowanie zagrożeń cyberprzestrzeni w Polsce. 1.3. Podmioty i…

Rola Internetu w wychowaniu dziecka

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Internet we współczesnym swiecie 1.1 Media elektroniczne – rozumienie pojęcia w świetle literatury 1.2 Internet – jego pojęcie i historia 1.2.1 Zagrożenia panujące w internecie 1.3 O potrzebie podjętego zagadnienia Rozdział 2. Media elektroniczne a wychowanie 2.1 Młodość i wychowanie w świetle…

Wykorzystanie internetu w działalności terrorystycznej na przykładzie organizacji islamskiego dżihadu

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Zjawisko terroryzmu w świetle literatury przedmiotu 1.1. Definiowanie terroryzmu ………..8 1.2. Fundamentalizm islamski jako motywacja terrorystów……….. 13 1.3. Zagrożenie terroryzmem islamskim w Europie i na świecie w ciągu ostatnich 20 lat……….. 16 1.4. Wnioski…………. 22 Rozdział 2 Internet jako narzędzie w działalności…

Internet jako nowe medium reklamy.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1. Internet jako nowe medium reklamy………….3 Rozdział 2. Analiza rynku………….6 2.1. Odbiorca reklamy w sieci………….6 2.2. Charakterystyka audytorium reklamy internetowej……9 2.3. Rola reklamy w Internecie………….19 Rozdział 3. Reklama elektroniczna………….26 3.1. Generowanie odwiedziny na stronie WWW………….26 3.2. Najwazniejsze tanie metody generowania odwiedzin strony WWW………….27…

Internet w firmie.

Przez administrator

Wstęp………3 Spodziewane korzysci………4 Rozdział 1. Podlaczenie do Internetu………6 1. Niezbedny sprzet………6 2. Oprogramowanie………7 3. Wlaczenie komputera do Internetu………8 4. Wlaczenie sieci lokalnej do Internetu………9 Rozdział 2. Poczta elektroniczna………12 1. Zasada działania ………12 2. Prostota………13 3. Korespondencja nie chciana………15 4. Poufnosc korespondencji………15 Rozdział 3. Reklama………17 1.…

Zarządzanie drukarkami w lokalnych sieciach komputerowych.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rodzial 1. Rozwój technik drukowania……….5 1.1. Historia druku 1.2. Drukowanie w systemie George 3 1.3. Techniki wydruku 1.3.1. Technika wierszowa 1.3.2. Technika rozetkowa 1.3.3. Technika iglowa 1.3.4. Technika natryskowa 1.3.5. Technika laserowa 1.3.6. Inne 1.4.Terminologia Rozdział 2. Sprzet……………17 2.1. Drukarki 2.1.1. Metody podlaczenia drukarki…

Modelowanie systemów informacji eksploatacyjnej

Przez administrator

Wprowadzenie………2 Cel i zakres pracy. Uzasadnienie podjecia tematu………3 Rozdział 1 Rola i znaczenie informacji eksploatacyjnej na etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji obiektu technicznego………5 3.1. Sprzezenia informacyjne pomiedzy procesami projektowania, wytwarzania i eksploatacji………5 3.2. Znaczenie informacji eksploatacyjnej w fazie projektowania obiektu………6 3.3. Rola informacji eksploatacyjnej na…

Sieci ATM

Przez administrator

1. Spis tresci 2. Spis rysunków 3 3. Spis tabel………4 4. Cel pracy………5 5. Wstęp………5 6. Podstawowe informacje o sieci ATM………7 6.1 Topologie i interfejsy sieci ATM………8 6.2 Komórka ATM………8 6.2.1 Format komórki ATM………8 6.2.2 Typy komórek………10 6.3 Architektura protokolu ATM………11 6.3.1 Warstwa fizyczna……… 12…

Sklepy Internetowe

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Internet jako nowe medium………4 Rozdział 2. Reklama i promocja w Internecie………6 2.1. Promocja tradycyjna………8 2.2. Rejestracja w systemach wyszukiwawczych………8 2.3. Wymiana linków………9 2.4. Poczta elektroniczna jako narzedzie promocji………9 2.5. Wartość dodana………10 2.6. Bannery reklamowe………10 2.7. Sponsoring………11 Rozdział 3. Usluga World Wide Web………13…

Reklama w Internecie jako źródłopozyskania nowych klientów na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Reklama jako element polityki marketingowej przedsiębiorstwa. 1.1 Rodzaje, cele i rola reklamy…………7 1.2 Media i nosniki reklamowe ze szczególnym uwzglednieniem Internetu ………12 1.3 Mierniki efektywnosci reklamy…………20 Rozdział 2 Internet jako nowy srodek przekazu reklamowego 2.1 Rozwój swiatowej sieci Internet oraz historia reklamy…

Rozpowszechnianie muzyki w Internecie za pomoca systemów dystrybucji plików (peer-to-peer)

Przez administrator

> Wstęp………1 Rozdział 1 Piractwo i prawo komputerowe………2 1.1 Prawne rozpowszechnianie muzyki w Internecie a prawa autorskie……….2 1.2 Piractwo komputerowe i jego rodzaje………5 1.3 Pirat swiadomy i nieswiadomy………9 1.4 Piractwo komputerowe na swiecie i w Polsce………10 1.5 Walka z piractwem………13 Rozdział 2 Dzwiek i muzyka…

Ewolucja metod szyfrowania danych w systemie informatycznym

Przez administrator

> Cel i zakres pracy………5 18:37 2009-11-23 1. Wprowadzenie – potrzeba szyfrowanych danych……… 6 2. Teoria zlozonosci obliczeniowej……… 8 3. przeglad podstawpwych algorytmów szyfrowania……… 9 3.1. Szyfry przestawieniowe………9 3.2. Szyfry podstawieniowe ………9 3.3. Szyfry kaskadowe ………12 4. Szyfrowanie wielokropkowe……… 13 4.1. Szyfrowanie dwukrotne ………13 4.2.…

Analiza mediów i sygnalów sieci komputerowych

Przez administrator

> Wstęp………3 Rozdział 1. Cel i zakres pracy………5 Rozdział 2. Media transmisyjne i ich parametry………6 2.1. Wprowadzenie………6 2.2. Tlumienie………6 2.3. znieksztalcenia………7 2.4. Szerokosc pasma………8 2.5. Kompatybilnosc elektroniczna (EMC)……… 9 2.6. Opóznienia………10 2.7. Dyspresja w mediach optycznych………10 2.8. Tlumiennosc jednostkowa………13 2.9. Apertura numeryczna………13 Rozdział 3. Przewodowe…

Handel elektroniczny (Electronic Commerce) w małych i srednich przedsiębiorstwach

Przez administrator

> Wstęp………. 5 Rozdział I Electronic Commerce………7 1. Definicja Electronic Commerce ( handel elektroniczny )……… 7 2. Wprowadzenie do Electronic Commerce……… 8 3. Charakterystyka Electronic Commerce pod wzgledem partnerów transakcji………. 11 3.1. Kategoria: Business-to-business……… 12 3.2. Kategoria: Business-to-consumer……… 13 3.3. Kategoria: Administration-to-business……… 13 3.4. Kategoria:…

Wykorzystanie Internetu w strategii sprzedaży firmy XYZ

Przez administrator

> Wstęp………3 Rozdział 1. Strategia sprzedaży jako zespół dzialan ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb nabywców………8 1.1. Rola i miejsce strategii sprzedaży w marketingu………9 1.2. Konsumpcja a zachowania nabywcze………14 1.3. Analiza procesu zaspokajania potrzeb nabywców………23 1.4. Kształtowanie struktury strategii sprzedazy………31 Rozdział 2. Internet jako narzedzie wspomagajace dzialalnosc…

Wykorzystanie informatyki w logistyce

Przez administrator

> Rozdział I Efektywne systemy logistyczne………3 1.Istota, pojecie i funkcje logistyki………3 2.Zarządzanie logistyczne………6 3.Systemy logistyczne………8 Rozdział II Systemy informatyczne wspomagajace zarządzanie………15 2.1.Informatyka w zarządzaniu firma………15 2.2.Komputerowe systemy wspomagania w zarządzaniu – SAP, MRP, MRP2, TPM………20 2.3.Cechy systemu informatycznego………23 2.4.Systemy eksperckie………26 2.5.Logistyczny system informacji………29 Rozdział III…

Internet jako medium reklamowe.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1. Internet jako nowe medium reklamy………3 1.1. Zasady działania Internetu………3 1.2. Geneza i historia powstania Internetu………5 1.3. „Globalna siec” w Polsce………10 1.4. Rozwój reklamy w Internecie………11 Rozdział 2. Analiza rynku………14 2.1. Odbiorca reklamy w sieci………14 2.2. Charakterystyka audytorium reklamy internetowej………17 2.3. Rola reklamy…

Elektroniczny biznes – nowe wyzwania w zarządzaniu firma

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Problematyka zarządzania jako kluczowego elementu wykorzystania potencjalu organizacji……….8 1.1. Rola zarządzania w funkcjonowaniu firmy……….9 1.2. Podstawowe procesy zarządzania……….12 1.3. Nadrzedna rola systemu informacyjnego w działalności gospodarczej……….22 1.4. Zarządzanie informacja – istota i metody……….28 1.5. Systemy informatyczne a komunikacja……….32 Rozdział II. Internet –…

Wykorzystanie Electronic Commerce w małych i srednich przedsiębiorstwach na przykładzie branzy ksiegarskiej

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Electronic Commerce………6 1.1. Definicja Electronic Commerce………6 1.2. Charakterystyka Electronic Commerce………7 1.2.1. Kategoria: Business-to-business……….8 1.2.2. Kategoria: Business-to-consumer ………9 1.2.3. Kategoria: Consumer-to-consumer……….10 1.3. Uregulowania w zakresię Electronic Commerce ………10 Rozdział II Możliwościzwiazane z wdrozeniem Electronic Commerce przez male i srednie przedsiębiorstwa……… 14 2.1. Charakterystyka…

Rozwój systemu informacyjnego Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Polski rynek kapitalowy i jego podzial……….5 1.1 Rola i podzial rynku finansowego……….6 1.2 Instytucje rynku kapitalowego w Polsce……….9 1.3 Historia Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie……….15 1.4 Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie……….18 1.5 Instrumenty na Gieldzie Papierów Wartosciowych………. 23 Rozdział II System…

Jakość usług w sieciach z protokolem IP.

Przez administrator

1. Wstęp………5 2. Protokól TCP/IP………7 2.1. Warstwy sieci………7 2.2. Sklad TCP/IP………9 2.3. Protokól IP (Internet Protocol)………10 2.3.1. Naglówek IPv4………10 2.3.2. Naglówek IPv6………14 2.4. Protokól TCP (Transmission Control Protocol)………17 2.4.1. Naglówek TCP………18 3. Definicje i podzial parametrów jakosci………21 3.1. Terminologia………22 3.2. Wielkosci opisujace QoS w IP………26…