Kategoria: Informatyka Internet

Prace z dziedziny Informatyka Internet. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Zastosowanie systemów informatycznych w administracji publicznej na przykładzie prostego systemu obiedu dokumentów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie……… 7 Wstęp ………9 Rozdział 1 Systemy informatyczne w administracji publicznej 1.1 Wprowadzenie do e-administracji ………11 1.2 Wrota Polski i Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej……… 13 1.3 E-urząd 15 1.4 Elektroniczny system obiegu dokumentów……… 18 Rozdział 2 Użyteczność systemów informatycznych…

Cyberprzestępczość a poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdział 1 Cyberprzestępczość we współczesnym świecie 1.1. Cyberprzestępczość – internetowe zagrożenie. 1.1.1. Pojęcie cyberprzestrzeni. 1.1.2. Pojęcie cyberprzestępczości. 1.1.3. Geneza i istota cyberprzestępczości. 1.2. Wszechstronne zagrożenia w cyberprzestrzeni. 1.2.1. Kategorie zagrożeń w cyberprzestrzeni. 1.2.2. Ewolucja zagrożeń. 1.2.3. Występowanie zagrożeń cyberprzestrzeni…

Rola Internetu w wychowaniu dziecka 4/5 (4)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Internet we współczesnym swiecie 1.1 Media elektroniczne – rozumienie pojęcia w świetle literatury 1.2 Internet – jego pojęcie i historia 1.2.1 Zagrożenia panujące w internecie 1.3 O potrzebie podjętego zagadnienia Rozdział 2. Media elektroniczne a wychowanie 2.1…

Wykorzystanie internetu w działalności terrorystycznej na przykładzie organizacji islamskiego dżihadu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Zjawisko terroryzmu w świetle literatury przedmiotu 1.1. Definiowanie terroryzmu ………..8 1.2. Fundamentalizm islamski jako motywacja terrorystów……….. 13 1.3. Zagrożenie terroryzmem islamskim w Europie i na świecie w ciągu ostatnich 20 lat……….. 16 1.4. Wnioski…………. 22 Rozdział 2…

Internet jako nowe medium reklamy. 4.26/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1. Internet jako nowe medium reklamy………….3 Rozdział 2. Analiza rynku………….6 2.1. Odbiorca reklamy w sieci………….6 2.2. Charakterystyka audytorium reklamy internetowej……9 2.3. Rola reklamy w Internecie………….19 Rozdział 3. Reklama elektroniczna………….26 3.1. Generowanie odwiedziny na stronie WWW………….26 3.2. Najwazniejsze tanie…

Internet w firmie. 4.34/5 (29)

Przez administrator

Wstęp………3 Spodziewane korzysci………4 Rozdział 1. Podlaczenie do Internetu………6 1. Niezbedny sprzet………6 2. Oprogramowanie………7 3. Wlaczenie komputera do Internetu………8 4. Wlaczenie sieci lokalnej do Internetu………9 Rozdział 2. Poczta elektroniczna………12 1. Zasada działania ………12 2. Prostota………13 3. Korespondencja nie chciana………15 4. Poufnosc…

Zarządzanie drukarkami w lokalnych sieciach komputerowych. 4.25/5 (8)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rodzial 1. Rozwój technik drukowania……….5 1.1. Historia druku 1.2. Drukowanie w systemie George 3 1.3. Techniki wydruku 1.3.1. Technika wierszowa 1.3.2. Technika rozetkowa 1.3.3. Technika iglowa 1.3.4. Technika natryskowa 1.3.5. Technika laserowa 1.3.6. Inne 1.4.Terminologia Rozdział 2. Sprzet……………17 2.1.…

Modelowanie systemów informacji eksploatacyjnej 4.39/5 (28)

Przez administrator

Wprowadzenie………2 Cel i zakres pracy. Uzasadnienie podjecia tematu………3 Rozdział 1 Rola i znaczenie informacji eksploatacyjnej na etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji obiektu technicznego………5 3.1. Sprzezenia informacyjne pomiedzy procesami projektowania, wytwarzania i eksploatacji………5 3.2. Znaczenie informacji eksploatacyjnej w fazie projektowania obiektu………6…

Sieci ATM 4.19/5 (31)

Przez administrator

1. Spis tresci 2. Spis rysunków 3 3. Spis tabel………4 4. Cel pracy………5 5. Wstęp………5 6. Podstawowe informacje o sieci ATM………7 6.1 Topologie i interfejsy sieci ATM………8 6.2 Komórka ATM………8 6.2.1 Format komórki ATM………8 6.2.2 Typy komórek………10 6.3 Architektura protokolu…

Sklepy Internetowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Internet jako nowe medium………4 Rozdział 2. Reklama i promocja w Internecie………6 2.1. Promocja tradycyjna………8 2.2. Rejestracja w systemach wyszukiwawczych………8 2.3. Wymiana linków………9 2.4. Poczta elektroniczna jako narzedzie promocji………9 2.5. Wartość dodana………10 2.6. Bannery reklamowe………10 2.7. Sponsoring………11 Rozdział…

Ewolucja metod szyfrowania danych w systemie informatycznym 4.22/5 (27)

Przez administrator

> Cel i zakres pracy………5 18:37 2009-11-23 1. Wprowadzenie – potrzeba szyfrowanych danych……… 6 2. Teoria zlozonosci obliczeniowej……… 8 3. przeglad podstawpwych algorytmów szyfrowania……… 9 3.1. Szyfry przestawieniowe………9 3.2. Szyfry podstawieniowe ………9 3.3. Szyfry kaskadowe ………12 4. Szyfrowanie wielokropkowe……… 13…

Analiza mediów i sygnalów sieci komputerowych 4.12/5 (26)

Przez administrator

> Wstęp………3 Rozdział 1. Cel i zakres pracy………5 Rozdział 2. Media transmisyjne i ich parametry………6 2.1. Wprowadzenie………6 2.2. Tlumienie………6 2.3. znieksztalcenia………7 2.4. Szerokosc pasma………8 2.5. Kompatybilnosc elektroniczna (EMC)……… 9 2.6. Opóznienia………10 2.7. Dyspresja w mediach optycznych………10 2.8. Tlumiennosc jednostkowa………13 2.9.…

Handel elektroniczny (Electronic Commerce) w małych i srednich przedsiębiorstwach 4.27/5 (26)

Przez administrator

> Wstęp………. 5 Rozdział I Electronic Commerce………7 1. Definicja Electronic Commerce ( handel elektroniczny )……… 7 2. Wprowadzenie do Electronic Commerce……… 8 3. Charakterystyka Electronic Commerce pod wzgledem partnerów transakcji………. 11 3.1. Kategoria: Business-to-business……… 12 3.2. Kategoria: Business-to-consumer……… 13 3.3.…

Wykorzystanie Internetu w strategii sprzedaży firmy XYZ 4.35/5 (23)

Przez administrator

> Wstęp………3 Rozdział 1. Strategia sprzedaży jako zespół dzialan ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb nabywców………8 1.1. Rola i miejsce strategii sprzedaży w marketingu………9 1.2. Konsumpcja a zachowania nabywcze………14 1.3. Analiza procesu zaspokajania potrzeb nabywców………23 1.4. Kształtowanie struktury strategii sprzedazy………31 Rozdział 2.…

Wykorzystanie informatyki w logistyce 4.18/5 (22)

Przez administrator

> Rozdział I Efektywne systemy logistyczne………3 1.Istota, pojecie i funkcje logistyki………3 2.Zarządzanie logistyczne………6 3.Systemy logistyczne………8 Rozdział II Systemy informatyczne wspomagajace zarządzanie………15 2.1.Informatyka w zarządzaniu firma………15 2.2.Komputerowe systemy wspomagania w zarządzaniu – SAP, MRP, MRP2, TPM………20 2.3.Cechy systemu informatycznego………23 2.4.Systemy eksperckie………26…

Internet jako medium reklamowe. 4.42/5 (19)

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1. Internet jako nowe medium reklamy………3 1.1. Zasady działania Internetu………3 1.2. Geneza i historia powstania Internetu………5 1.3. „Globalna siec” w Polsce………10 1.4. Rozwój reklamy w Internecie………11 Rozdział 2. Analiza rynku………14 2.1. Odbiorca reklamy w sieci………14 2.2. Charakterystyka audytorium…

Elektroniczny biznes – nowe wyzwania w zarządzaniu firma 4.59/5 (17)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Problematyka zarządzania jako kluczowego elementu wykorzystania potencjalu organizacji……….8 1.1. Rola zarządzania w funkcjonowaniu firmy……….9 1.2. Podstawowe procesy zarządzania……….12 1.3. Nadrzedna rola systemu informacyjnego w działalności gospodarczej……….22 1.4. Zarządzanie informacja – istota i metody……….28 1.5. Systemy informatyczne a…

Wykorzystanie Electronic Commerce w małych i srednich przedsiębiorstwach na przykładzie branzy ksiegarskiej 4.15/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Electronic Commerce………6 1.1. Definicja Electronic Commerce………6 1.2. Charakterystyka Electronic Commerce………7 1.2.1. Kategoria: Business-to-business……….8 1.2.2. Kategoria: Business-to-consumer ………9 1.2.3. Kategoria: Consumer-to-consumer……….10 1.3. Uregulowania w zakresię Electronic Commerce ………10 Rozdział II Możliwościzwiazane z wdrozeniem Electronic Commerce przez male i…

Jakość usług w sieciach z protokolem IP. 4.4/5 (25)

Przez administrator

1. Wstęp………5 2. Protokól TCP/IP………7 2.1. Warstwy sieci………7 2.2. Sklad TCP/IP………9 2.3. Protokól IP (Internet Protocol)………10 2.3.1. Naglówek IPv4………10 2.3.2. Naglówek IPv6………14 2.4. Protokól TCP (Transmission Control Protocol)………17 2.4.1. Naglówek TCP………18 3. Definicje i podzial parametrów jakosci………21 3.1. Terminologia………22 3.2.…