Wykorzystanie Electronic Commerce w małych i srednich przedsiębiorstwach na przykładzie branzy ksiegarskiej

19 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………4

Rozdział I
Electronic Commerce………6

1.1. Definicja Electronic Commerce………6
1.2. Charakterystyka Electronic Commerce………7
1.2.1. Kategoria: Business-to-business……….8
1.2.2. Kategoria: Business-to-consumer ………9
1.2.3. Kategoria: Consumer-to-consumer……….10
1.3. Uregulowania w zakresię Electronic Commerce ………10


Rozdział II
Możliwościzwiazane z wdrozeniem Electronic Commerce przez male i srednie przedsiębiorstwa………
14

2.1. Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw handlowych……….
14
2.2. Struktura małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce……….
17
2.3. Analiza cech klientów małych i srednich przedsiebiorstw handlowych wykorzystujacych Internet
………18
2.4. Potencjaly rynkowe dla małych i srednich przedsiebiorstw w handlowych….
25
2.4.1. Poprawa konkurencyjnosci……….26
2.4.2. Poprawa obslugi klienta … 28
2.3.3. Redukcja kosztów transakcji ………30


Rozdział III
Zagrozenia zwiazane z wdrozeniem Electronic Commerce przez male i srednie przedsiębiorstwa………
33.

3.1. Eliminacja posredników………33
3.2. Przejecie poszczególnych funkcji handlowych przez firmy z innych branz
………34
3.3. Zagrozenie bezpieczenstwa transakcji……….35
3.3.1. Bezpieczeństwo danych ………35
3.3.1.1. Secure Socket Layer ………37
3.3.1.2. Secure Electronic Transactions……….38
3.3.2. Bezpieczeństwo platnosci……….39
3.3.3. Ryzyko inwestycyjne ………40
3.3.4. Pozostale zagrozenia……….41


Rozdział IV
Electronic Commerce w Polsce na przykładzie w branzy ksiegarskiej………
43

4.1. Analiza produktów ……..43
4.1.1. Produkty cyfrowe………44
4.1.2. Produkty niecyfrowe…….46
4.2. Analiza sprzedaży w Internecie……..48
4.2.1. Sprzedaz ksiazek w sieci………50
4.3. Elementy e-ksiegarni………52
4.4. Dzialanie e-ksiegarni…….57


Zakończenie………63

Bibliografia………65

Spis tabel i rysunków……..68

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto