Rozwój systemu informacyjnego Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie.


Wstęp……….3

Rozdzial I

Polski rynek kapitalowy i jego podzial……….5

1.1 Rola i podzial rynku finansowego……….6
1.2 Instytucje rynku kapitalowego w Polsce……….9
1.3 Historia Gieldy Papierów Wartosciowych w
Warszawie……….15
1.4 Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w
Warszawie……….18
1.5 Instrumenty na Gieldzie Papierów Wartosciowych……….
23


Rozdzial II
System informacyjny GPW……….28

2.1 Pojecie systemu informacyjnego……….29
2.2 Struktura systemu informacyjnego GPW……….33
2.3 Powiazania i obieg informacji w obrocie gieldowym……….
37
2.4 Dokumenty wykorzystywane w obrocie gieldowym……….41
2.5 Zasady rzadzace przebiegiem procesu
przetwarzania informacji……….45


Rozdzial III
Pierwszy system informatyczny GPW w Warszawie……….53

3.1 Struktura i rozwój systemu informatycznego GPW……….55
3.2 Struktura systemu informacyjnego GPW……….60
3.3 Funkcje oprogramowania systemu informatycznego GPW……….
66


Rozdzial IV
Charakterystyka obecnie wykorzystywanego system WARSET……….
73

4.1 Istota systemu informatycznego Warset……….74
4.2 Aplikacje komputera centralnego wspierajace obrót
gieldowy……….78
4.3 Segmenty systemu Warset……….87
4.4 Struktura systemu informatycznego Warset……….95


Zakończenie……….100
Bibliografia……….102

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>