Rozwój systemu informacyjnego Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie. 4.11/5 (18)

19 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I

Polski rynek kapitalowy i jego podzial……….5

1.1 Rola i podzial rynku finansowego……….6
1.2 Instytucje rynku kapitalowego w Polsce……….9
1.3 Historia Gieldy Papierów Wartosciowych w
Warszawie……….15
1.4 Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w
Warszawie……….18
1.5 Instrumenty na Gieldzie Papierów Wartosciowych……….
23


Rozdział II
System informacyjny GPW……….28

2.1 Pojęcie systemu informacyjnego……….29
2.2 Struktura systemu informacyjnego GPW……….33
2.3 Powiazania i obieg informacji w obrocie gieldowym……….
37
2.4 Dokumenty wykorzystywane w obrocie gieldowym……….41
2.5 Zasady rzadzace przebiegiem procesu
przetwarzania informacji……….45


Rozdział III
Pierwszy system informatyczny GPW w Warszawie……….53

3.1 Struktura i rozwój systemu informatycznego GPW……….55
3.2 Struktura systemu informacyjnego GPW……….60
3.3 Funkcje oprogramowania systemu informatycznego GPW……….
66


Rozdział IV
Charakterystyka obecnie wykorzystywanego system WARSET……….
73

4.1 Istota systemu informatycznego Warset……….74
4.2 Aplikacje komputera centralnego wspierajace obrót
gieldowy……….78
4.3 Segmenty systemu Warset……….87
4.4 Struktura systemu informatycznego Warset……….95


Zakończenie……….100
Bibliografia……….102

Oceń