Kategoria: Organizacja i Zarządzanie

Prace z dziedziny Organizacja i Zarządzanie . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w powiecie węgorzewskim podczas sytuacji kryzysowych 4.45/5 (22)

Wstęp……… 5 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka powiatu węgorzewskiego 1.1. Pojęcie i istota sytuacji kryzysowych……… 6 1.2. Położenie fizyczno – geograficzne powiatu ………12 1.3. Główne zagrożenia powiatu ………15 Rozdział 2 Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej w Węgorzewie       2.1. Podstawy prawne funkcjonowania……… 21 2.2. Organizacja i zadania……… 23 2.3. Wykorzystywane siły i środki……… 27 Rozdział 3 Doświadczenia […]

Event firmowy dla pracowników jako sytuacja komunikacyjna 4.56/5 (18)

Wstęp Rozdział 1 Eventing w systemie marketingowym       1.1.Pojęcie, istota i funkcje marketingu……….2 1.2. Event marketing jako narzędzie marketingowe firmy………. 8 1.2.1. Pojęcie event marketingu………. 8 1.2.2. Klasyfikacja event marketingu ……….11 1.2.3. Specyfika event marketingu………. 12 1.3. Rozwój event marketingu w Polsce i na świecie………. 15 1.4. Budowanie event marketingu w firmie………. 18 Rozdział II Komunikacja […]

Siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa 4.25/5 (16)

Wstęp……..4 Rozdział 1 Metodologia badań własnych 1.1. Uzasadnienie wyboru tematu ……..6 1.2. Przedmiot i cel badań ……..6 1.3. Problemy badawcze i hipoteza…….. 7 1.4. Metody badań oraz zastosowane techniki badawcze…….. 8 1.5. Obszar badań ……..10 Rozdział 2 Teoretyczne podstawy systemu bezpieczeństwa 2.1. Definiowanie i postrzeganie bezpieczeństwa…….. 10 2.2. Rodzaje bezpieczeństwa ……..12 2.3. System bezpieczeństwa państwa…….. […]

Systemy motywacyjne w urzedzie Gminy XYZ 4.22/5 (32)

Wstęp Rozdzial 1. Istota systemu motywacji 1. Pojecie i znaczenie motywacji w zarzadzaniu. 3. Modele i teorie motywacji 3. Formy pobudzania motywacji. 4. System nagród i kar jako instrument do motywacji pracowników Rozdzial 2. Charakterystyka urzedu gminy. 1. Historia Urzędu Gminy. 2. Przedmiot i zakres działania 3. Struktura organizacyjna i zatrudnienia. 4. Problemy społeczne i […]

Zarządzanie personelem w dzialnosci uslugowej na przykładzie Spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w XYZ 4.22/5 (23)

Wstęp Rozdzial I. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej w ujęciu literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i istota zarządzania. 1.2. Funkcje zarządzania. 1.3. Specyfika procesu zarządzania przedsiebiorstwem uslugowym. 1.4. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej. Rozdzial II. Prezentacja spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w BIALYMSTOKU. 2.1. Pojecie spóldzielni pracy. 2.2. Cechy spóldzielni pracy. 2.3. Ustrój spóldzielni pracy. 2.4. Ogólne […]

Zarządzanie procesami sprzedaży domów XYZ. s.p Z O.O 4.24/5 (17)

Wstęp. Rozdzial 1. Zarządzanie w aspekcie teoretycznym. 1.1 Definicja i istota zarządzania oraz funkcje zarządzania. 1.2 Zarządzanie sprzedaza. 1.3 Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozdzial 2. Budowa i analiza procesów zarządzania sprzedaza. 2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ. historia firmy, misja i cele przedsiębiorstwa. 2.2 Analiza procesów zarządzania sprzedaza w firmie XYZ. 2.3. Zidentyfikowane problemy w obszarze […]

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz metody rekrutacji na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.55/5 (20)

Wstęp. Rozdzial 1 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. 3.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 3.2 Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi. 3.3 Istota, zasady i modele polityki personalnej. 3.4 Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie. Rozdzial 2 Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdzial 3 Instrumenty kadrowe. 5.1 Planowanie zasobów ludzkich. 5.2 Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjetych do pracy. 5.3 Szkolenie i […]

Wspólczesne zmiany w formach zatrudniania na przykładzie przedsiebiorstw z Dolnego Slaska 4.35/5 (20)

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Diagnoza dotyczaca form zatrudnienia we wspólczesnych przedsiębiorstwach oraz przyczyny koniecznych zmian 1.1. Ustalenia terminologiczne……….. 6 1.2. Wspólczesnie stosowane formy zatrudniania pracowników oraz przyczyny koniecznych zmian ………..9 1.3. Znaczenie elastycznych form zatrudniania na wspólczesnym rynku pracy ………..19 1.4. Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia ………..21 Rozdzial 2. Kierunki zmian w formach zatrudnienia – przeglad pogladów […]

Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiebiorstwem 4.3/5 (27)

Wstęp………..5 Rozdzial 1 Esencja zarządzania – podstawowe zalozenia teoretyczne 1.1 Pojecie i cele zarządzania w ujęciu najwazniejszych teoretyków i praktyków tej dyscypliny………..6 1.2 Istota pracy kierowniczej (menedzerskiej)………..12 1.3 Analiza funkcji zarządzania………..17 Rozdzial 2 Teoretyczne podstawy metod zarządzania ze szczególnym uwzglednieniem lean management 2.1 Istota wspólczesnych metod zarządzania………..25 2.2 Rodzaje wybranych metod zarządzania………..28 2.3 Lean management […]

Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników 4.3/5 (20)

Wstęp………5 Rozdzial 1. Motywowanie pracowników – modele, teorie, rodzaje 1.1 Istota i pojecie motywacji……… 7 1.2 Modele i koncepcje motywacji……… 10 1.3 Rodzaje motywacji ………17 1.3.1 Motywacja pozytywna……… 17 1.3.2 Motywacja negatywna ………17 1.4 Premie jako skuteczny element motywacji placowej……… 18 1.5 Nowoczesne instrumenty motywowania ………20 Rozdzial 2. Syndrom wypalenia zawodowego 2.1 Pojecie wypalenia zawodowego […]

Ekonomia spoleczna – metoda na sukces wielu. 3.86/5 (7)

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Sukces w ekonomii społecznej 1.1.Istota ekonomii społecznej ………..8 1.2.Zastosowanie ekonomii społecznej w Polsce………… 10 1.3. Pozarzadowe organizacje dobroczynne (nonprofit)……….. 12 1.4.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych……….. 16 1.5.Dostarczanie usług publicznych w zakresię spolecznym ………..17 1.6.Dostarczanie usług publicznych w zakresię technicznym……….. 19 1.7.Działalność handlowa i produkcyjna ………..20 1.8.Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych……….. […]

Systemy motywacyjne przedsiebiorstw na przykładzie firmy XYZ. 4.21/5 (29)

Wstęp……… 5 Rozdzial I Teorie motywacji. 1.1 Motywowanie – pojecie, istota i zadania……… 8 1.2 Ujecie teorii motywacji ………12 1.2.1 Teorie tresci ………12 1.2.2 Teorie procesu ………20 1.2.3 Teoria wzmocnienia……… 21 Rozdzial II Instrumenty pobudzania motywacji 2.1 Systemy motywacyjne ………24 2.2 Nagrody i kary jako czynnik motywacyjny ………26 2.3 Motywatory placowe ………29 2.3.1 Wynagrodzenia jako […]

Zaangazowanie organizacyjne jako istotny komponent zarządzania przedsiebiorstwem XYZ. 4.25/5 (20)

Wstęp………..3 Rozdzial I Koncepcja zaangazowania organizacyjnego 1.1 Czym jest zaangazowanie organizacyjne?……….. 5 1.2 Źródła zaangazowania pracowników ………..8 1.3 Rola przelozonych w ksztaltowaniu zaangazowania……….. 12 Rozdzial II Zaangazowanie organizacyjne a wybrane teorie motywacji 2.1. Zaangazowanie organizacyjne a motywowanie……….. 14 2.2. Zaangazowanie a efektywnosc pracy ………..16 2.3. Opis wybranej metody badawczej……….. 18 Rozdzial III Badania zaangazowania organizacyjnego […]

Proces motywacji pracowników w firmie Play 4.24/5 (25)

Wstęp………..2 Rozdzial I Teoretyczne podstawy motywacji. 1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………..4 2. Definicje i zasady motywacji………..10 3. Modele i teorie motywacji………..12 Rozdzial II Wynagrodzenia w systemie motywowania pracowników. 1. Definicja i funkcje wynagrodzenia………..24 2. Zasady wynagradzania………..26 3. Formy wynagradzania a motywowanie………..29 Rozdzial III System wynagrodzeń pracowników na przykładzie firmy Play. 1. Charakterystyka firmy […]

Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimi 4.32/5 (19)

Wstęp……….2 Rozdzial I Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim. 1.1. Cele i zadania zwiazane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi……….4 1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11 1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13 Rozdzial II Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania. 2.1. Pojecie i rozwój kapitału ludzkiego……….18 2.2. Budowanie struktury organizacji……….21 2.3. Kultura organizacji……….27 Rozdzial III Podstawowe modele […]

Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie Meritum Bank 4.14/5 (22)

Wstęp Rozdzial I. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 1. Geneza, pojecie i rozwój zarządzania zasobami ludzkimi 2. Cele i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 4. Struktura dzialu personalnego Rozdzial II. Pozyskiwanie i rekrutacja pracowników 1. Planowanie zatrudnienia 2. Rekrutacja pracowników 3. Cele i etapy rekrutacji 4. Formy i techniki rekrutacji 5. Selekcja […]

Sztuka podejmowania decyzji menadzerskich. 4.19/5 (27)

Wstęp………6 Rozdzial 1. Rola i znaczenie menadzera w kierowaniu organizacja 1.1. Pojecie, funkcje i rola menadzera ………8 1.2. Cechy i umiejetnosci menadzera ………14 1.3. Wladza menadzerska i sposoby jej sprawowania……… 20 1.4. Organizacja pracy menadzera ………24 1.5. Wyzwania przed jakimi staje wspólczesny menadzer……… 26 Rozdzial 2. Istota podejmowania decyzji menadzerskich 2.1. Definicja i funkcje decyzji […]

Systemy motywacyjne i demotywacyjne pracowników wybranych restauracji warszawskich a efektywnosc zatrudnionej kadry 4.13/5 (24)

Wstęp……….4 Rozdzial I. Teoria i narzedzia systemów motywacyjnych 1.1. Motywacja jako proces psychologiczny ……….6 1.2. Istota, funkcje i znaczenie motywacji ……….9 1.3. Teorie motywacji ……….14 1.3.1. Teorie tresci – potrzeb………. 16 1.3.2. Teorie procesu motywacji ……….23 1.4. Narzedzia motywacji ……….28 1.4.1. Środki przymusu………. 30 1.4.2. Środki zachety ……….30 1.4.3. Środki perswazji ……….32 1.5. Warunki i […]

Systemy motywacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego. 4.59/5 (17)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Istota i pojecie motywacji 1.1. Teorie motywacji ………..5 1.2. Zasady skutecznego motywowania ………..19 1.3. Narzedzia motywowania ………..21 1.4. Wady i zalety motywowania ………..26 Rozdzial II. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie 2.1. Instrumenty oddzialywania motywacyjnego na pracowników……….. 29 2.2. Materialne instrumenty motywacji pracowników ………..31 2.3. Niematerialne instrumenty motywacji pracowników ………..36 Rozdzial III. System motywacji […]

Zarządzanie partycypacyjne na przykładzie organizacji z branzy tytoniowej 4.53/5 (19)

Wstęp……….3 Rozdzial I Partycypacja w zarządzaniu firma 1.1 Partycypacja – definicja……….8 1.2 Zarządzanie partycypacyjne – wyjasnienie terminu oraz pojec……….10 1.3 Formy oraz rodzaje partycypacji ……….14 Rozdzial II Zaangazowanie personelu 2.1 Zaangazowanie – definicja ……….19 2.2 Rodzaje zaangazowania personelu……….29 2.3 Warunki wpływajace na czynnik zaangazowania pracowników……….32 2.4 Zaangazowanie a partycypacja w zarządzaniu ……….40 Rozdzial III Srodowisko […]

Rekrutacja na stanowiska kierownicze 4.3/5 (23)

Wstęp…………..4 Rozdzial I Rekrutacja jako proces kadrowy 1.1. Charakterystyka procesów kadrowych …………..6 1.2. Planowanie rekrutacji i selekcji…………..10 1.3. Klasyfikacja i etapy procesu rekrutacji…………..13 1.4. Strategie procesu rekrutacji…………..19 Rozdzial II Metody i techniki selekcji kadry kierowniczej 2.1. Analiza dokumentów aplikacyjnych………….. …………..23 2.2. Rozmowa kwalifikacyjna a psychologiczne techniki selekcji …………..27 2.3. Referencje i rekomendacje…………..36 2.4. Problematyka decyzyjna […]

Zarządzanie w zakladach opieki zdrowotnej na przykładzie centrum medycznego 4.2/5 (30)

Wstęp Rozdzial I Pojecie zakladu opieki zdrowotnej 1.1. Opieka zdrowotna-ustalenia definicyjne 1.2 Istota zdrowia publicznego 1.3 Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ 1.4 Rodzaje zakladów opieki zdrowotnej Rozdzial II System zarządzania w ZOZ 2.1 System zapewniania jakosci wedlug norm ISO 2.2 Zarządzanie finansami w ZOZ 2.3 Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych 2.4 Zarządzanie kapitalem ludzkim […]

Motywowanie zespolu projektowego: elementy teorii i praktyki na przykładzie zespolu projektowego w globalnej organizacji produkcyjno – handlowej. 4.24/5 (21)

Wstęp Rozdzial 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1 Rozwój zarządzania projektami 1.2 Pojecie projektu, jego atrybuty i typologia 1.3 Cykl zycia projektu , parametry i procesy zarządzania projektem 1.4 Uczestnicy projektu i ich role Rozdzial 2. Zespól projektowy – tworzenie i doskonalenie 2.1 Rekrutacja i organizowanie zespolu projektoweg 2.2 Efektywność i doskonalenie zespolu projektowego 2.3 Rola, […]

Procesy rekrutacji i selekcji personelu do organizacji na przykładzie gminnej spóldzielni ‚Samopomoc chlopska’ w XYZ. 4.22/5 (23)

Wstęp………..3 Rozdzial I Podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 1. Pojecie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi………..5 2. Rola i zadania zarządzania zasobami ludzkimi………..9 3. Plaszczyzny zarządzania zasobami ludzkimi………..11 4. Modele zarządzania potencjalem ludzkim………..19 Rozdzial II Rekrutacja personelu do firmy – zarys problematyki. 1. Planowanie jako etap wstepny naboru pracowników………..26 2. Rodzaje naboru pracowników………..30 3. […]

Zarządzanie procesami na przykładzie firmy T-Mobile 4.25/5 (20)

Wstęp……….2 Rozdzial I Pojmowanie procesów w literaturze przedmiotu 1. Zalozenia podejscia procesowego………. 4 2. Klasyfikacje procesów ……….7 Rozdzial II Koncepcje zarządzania procesowego 1. Outsourcing………. 13 2. Benchmarking………. 14 3. Rachunek kosztów dzialan………. 18 4. Reengineering ……….22 Rozdzial III Zarządzanie procesami biznesowymi 1. Pojecie procesu biznesowego ……….25 2. Modelowanie procesów ……….33 Rozdzial IV Kontrola i controlling […]

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ S.A. 4.22/5 (18)

Wstęp………..4 Rozdzial I.Pojecie i teorie zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Definicja i teorie zarządzania zasobami ludzkimi ………..6 1.2. Kompetencje kadry kierowniczej………..12 1.3. Style przywództwa……….. 17 1.4. Zarządzanie personelem w Polsce – najczestsze bledy menadzerów……….. 26 Rozdzial II.Organizacja zarządzania personelem w XZY S.A. 2.1. Charakterystyka XYZ S.A. ………..30 2.2. Pozycja XZY S.A. na rynku usług dodanych i […]

Szkolenia jako element polityki kadrowej na przykładzie firmy XYZ 4.44/5 (16)

Wstęp Rozdzial 1. Szkolenia jako element zarządzania zasobami ludzkimi 1.1 Istota i znaczenie zarządzania zasobów ludzkich 1.2 Rozwój funkcji personalnej 1.3 Szkolenia jako determinanta rozwoju pracownika 1.4 Szkolenie pracowników jako proces i jego struktura Rozdzial 2. Polityka szkoleniowa w firmie XYZ 2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 2.2. Analiza potencjalu pracowniczego firmy XYZ 2.3. Działalność szkoleniowa firmy i […]

Motywacja a satysfakcja z pracy na przykładzie małej firmy 4.22/5 (32)

Wstęp……….. 5 Rozdzial I Istota motywacji i jej teoretyczne podstawy. 1. Definicja i rodzaje motywacji……….. 7 2. Zwiekszanie motywacji……….. 8 3. Proces motywacyjny……….. 9 4. Wybrane teorie motywacji……….. 9 4.1. Teorie tresci……….. 10 4.1.1. Dwuczynnikowa teoria motywacji Frederica Herzberga……….. 10 4.1.2. Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa……….. 12 4.1.3. Teoria potrzeb ERG Claytona Alderfera……….. 14 4.1.4. […]

Globalizacja przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s 4.43/5 (21)

Wprowadzenie …….. 5 Rozdzial I Globalizacja przedsiebiorstw 1.1 Pojecie i istota globalizacji ……..7 1.2 Pojecie ‚globalizacji przedsiebiorstw’ i jej motywy ……..9 1.3 Czynniki wpływajace na proces globalizacji …….. 13 Rozdzial II Podstawowe strategie globalne przedsiębiorstwa 2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na rynki zagraniczne …….. 17 2.1.1 Formy funkcjonalne …….. 18 2.1.1.1 Eksport …….. 18 2.1.1.2 […]

Mobbing w polskich zakladach pracy 4.21/5 (29)

Wstęp………4 Rozdzial 1 Zjawisko mobbing 1. Definicja mobbingu 2. Definicja encyklopedyczna………6 3. Fazy mobbingu………7 4. Przyczyny mobbingu………8 5. Cechy mobbingu wedlug heinza leymanna………9 6. Skutki mobbingu………12 Rozdzial 2 Ooblicza mobbingu 1. Rodzaje mobbingu………14 2 Przyklady mobbingu………15 3. Mobbing a inne zjawiska w pracy………22 Rozdzial 3 Mobbing jako patologia………24 Rozdzial 4 Kodeks pracy a mobbing 1. […]

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej- analiza strategiczna 4.3/5 (27)

Rozdzial 1. Przedstawienie sytuacji w elektrowni atomowej w Czarnobylu i Fukushimie 1.1 Slownik pojec………3 1.2 Elektrownia jadrowa w Czarnobylu……… 3 1.3 Elektrownia jadrowa w Fukushimie……… 4 Rozdzial 2. Analiza otoczenia 2.1 Reaktor RBMK ………7 2.2 Reaktor BWR……… 8 Rozdzial 3. Porównanie 3.1 Przyczyny i przebieg awarii reaktora RBMK a) Niebezpieczny eksperyment ………9 b) Eksplozja pary […]

Kultura organizacyjna. 4.23/5 (26)

1. Zainteresowanie kultura organizacyjna………3 2. Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania……… 3 3. Definicja ………4 4. Geneza pojecia……… 5 5. Znaczenie kultury organizacyjnej w firmie ………6 6. Sposoby diagnozowania i kształtowania kultury organizacyjnej ………7 7. Funkcje kultury ………10 7.1. Funkcje kultury wedlug E. Schein’a Przystosowanie zewnetrzne: ………11 Przystosowanie wewnetrzne: ………11 8. Trzy podstawowe poziomy kultury Artefakty […]

Zarządzanie kompetencjami zawodowymi na stanowisku team managera w XYZ 4.28/5 (29)

Wstęp Rozdzial 1. Istota kompetencji zawodowych 1.1. Definicja i pojecie kompetencji i zarządzania 1.2. Rodzaje kompetencji i ich grupowanie 1.3. Kompetencje a kapital ludzki Rozdzial 2. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi 2.1. Istota i cele zarządzania kompetencjami 2.2. Fazy zarządzania kompetencjami 2.3. Model zarządzania kompetencjami Rozdzial 3. Identyfikacja i opis kompetencji Team Managera w XYZ 3.1. Charakterystyka […]

Systemy motywacyjne w Auto Center Szic oraz Autosalon Sizc. 4.14/5 (21)

Wstęp………..4 Rozdzial I Motywowanie pracowników jako element zarządzania przedsiebiorstwem 1. Znaczenie kapitału ludzkiego w wybranych szkolach zarządzania………..6 2. Definicja motywacji i motywowania oraz jej cele i funkcje………..8 3. Teorie motywacji………..12 3.1 Teoria tresci ………..12 3.2 Teoria procesu ………..16 4. Narzedzia motywacji……….. 20 4.1. Finansowe narzedzia motywowania pracowników ………..20 4.2 Systemowe narzedzia motywowania pracowników……….. 21 4.3 […]

Mobbing w miejscu pracy. Skala zjawiska. 4.24/5 (29)

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne zagadnienia mobbingu 1.1. Definicje mobbingu 1.2. Mobbing jako przedmiot badan 1.3. Przyczyny mobbingu 1.4. Rodzaje mobbingu 1.5. Skutki mobbingu Rozdzial II Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem 2.1. Prawo do ochrony pracowników przed mobbingiem w aktach prawnych 2.2. Ochrona przed mobbingiem w Konstytucji RP 2.3. Pojecie mobbingu w świetle art. 94³ kodeksu […]

Globalizacja we wspólczesnym swiecie 4.14/5 (29)

Wstęp……….2 Rozdzial ICharakterystyka Unii Europejskiej 1. Definicja i rola Unii Europejskiej……….4 2. Geneza procesu integracji na terenie Europy……….7 3. Przyczyny europejskiej integracji……….11 4. Najwazniejsze instytucje Unii Europejskiej……….13 Rozdzial II Globalizacyjne tendencje w rynkowej gospodarce. 1. Pojecie i teorie globalizacji……….16 2. Mechanizm technologii oraz wiedzy w rynku globalnym……….22 3. Korzysci globalizacyjne dla producentów, a takze konsumentów……….27 […]

Kariery organizacyjne a biografia jednostki. Analiza narracji i opowiesci o życiu ludzi sukcesu &211; Jack Welch General Elektric. 4.32/5 (22)

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – przeglad zagadnien 1.1. Rodzaje organizacji ……….6 1.2. Style zarządzania zasobami ludzkimi………. 13 1.3. Kompetencje i kwalifikacje menedzerów………. 23 Rozdzial 2. General Electric – Jack Welch 2.1. Charakterystyka firmy General Electric………. 30 2.2. Czlowiek sukcesu – Jack Welch………. 33 Rozdzial 3. Analiza sukcesu Jacka Welcha 3.1. Styl menedzerski Jacka […]

Rekrutacja i selekcja, jako kluczowy element procesu zarządzania potencjalem ludzkim 4.15/5 (20)

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Pojecie Zarzadzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………. 5 1.2. Modele polityki personalnej ……….10 1.3. Procesy kadrowe w organizacji………. 13 Rozdzial 2. Rola rekrutacji i selekcji w procesię kadrowym 2.1. Efektywna rekrutacja – źródła i metody………. 26 2.2. Metody selekcji ……….29 2.3. Ocena procesu kadrowego ……….38 Rozdzial 3. Sposoby […]

Dobór systemu motywacyjnego dla agentów ubezpieczeniowych na przykładzie Agencji Allianz w Nowym Saczu 4.17/5 (23)

Wstęp ………..5 Rozdzial 1. Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi. 1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako funkcja zarządzania………… 7 1.2. Istota, proces i rodzaje motywacji………… 11 1.3. Klasyczne podejscia do motywacji……….. 15 1.4. Przeglad wspólczesnych teorii motywacji ………..16 Rozdzial 2. Czynniki motywacji do pracy 2.1. Analiza i klasyfikacja czynników motywacyjnych……….. 26 2.2. System wynagrodzeń placowych………… […]

Analiza stylów kierowania w firmie 4.15/5 (26)

Wstęp ………4 Rozdzial I. Charakterystyka funkcji kierowania. 1.1 Istota kierowania………5 1.2 Rodzaje i funkcje kierowników………12 1.3 Źródła wladzy kierowniczej ………15 1.4 Kierownik a przywódca………16 1.5 Ewolucja podejsc do kierowania………17 Rozdzial II. Koncepcja stylów kierowania. 2.1 Definicja i znaczenie stylu kierowania ………23 2.2 Rodzaje stylów kierowania………24 2.3 Czynniki skutecznosci stylu kierowania………34 Rozdzial III. Firma „Mota-Engil” jako […]

Patologie zwiazane ze srodowiskiej pracy zawodowej czlowieka – mobbing 4.31/5 (26)

Wstęp…………3 Rozdzial I Praca zawodowa czlowieka w ujęciu teoretycznym 1.1. Praca i jej znaczenie w życiu czlowieka…………5 1.2. Funkcje pracy zawodowej…………18 1.3. Motywowanie do pracy…………26 Rozdzial II Mobbing jako przejaw patologii w srodowisku pracy zawodowej 2.1. Rodzaje zjawiska patologii społecznej…………36 2.2. Istota mobbingu – analiza definicyjna zjawiska…………41 2.3. Przejawy i przyczyny mobbingowania…………44 2.4. Przeciwdzialanie zjawisku […]

Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie w firmie produkcyjnej 4.25/5 (24)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Motywacje w teorii zarządzania 1.1. Definicja motywacji do pracy………5 1.2. Geneza i rozwój teorii motywacji………8 1.3. Ewolucja teorii motywacji………11 1.3.1. Model tradycyjny………11 1.3.2. Model stosunków miedzyludzkich………13 1.3.3. Model zasobów ludzkich………14 1.3.4. Motywowanie pracowników w XXI wieku………15 1.4. Przeglad teorii motywacji………16 1.4.1. Teorie tresci………18 1.4.2. Teorie procesu………22 Rozdzial 2. Czlowiek i komunikacja w […]

Ergonomiczne warunki pracy w produkcji w Przedsiebiorstwie Wielobranzowym XYZ oraz propozycje usprawnien. 4.26/5 (23)

Wstęp………5 Rozdzial 1. Warunki ergonomiczne stanowisk pracy a wydajnosc produkcji i pracowników 1.1 Zadania i cele ergonomii……… 7 1.2 Projektowanie stanowiska pracy ………9 1.3 Wpływ srodowiska pracy na czlowieka……… 11 1.3.1 Halas……… 11 1.3.2 Oswietlenie……… 13 1.3.3 Mikroklimat……… 17 Rozdzial 2. Charakterystyka Przedsiebiorstwa Wielobranzowego XYZ 2.1. Krótko o firmie ………19 2.2. Struktura organizacyjna……… 22 2.3. […]

Projekt usprawnien ergonomicznych procesu produkcji w aspekcie systemu HACCP w piekarni XYZ 5/5 (10)

Wprowadzenie………3. Rozdzial 1. Charakterystyka systemu HACCP. 1.1 Podstawowe informacje o systemie HACCP………5. 1.2 GMP i GHP jako podstawa wprowadzenia systemu analizy zagrozen i krytycznych punktów kontroli………8. 1.3 Zasady systemu HACCP………11. 1.4 System HACCP w ujęciu prawnym w Polsce………15. Rozdzial 2. Charakterystyka piekarni. 2.1 Podstawowe dane o piekarni, jej pracownikach i ogólnych zasadach zachowania higieny………16. 2.2 […]

Projekt usprawnien organizacyjno – ergonomicznych w przedsiębiorstwie XYZ 5/5 (8)

Wprowadzenie ……….3 Rozdzial I Ergonomiczne ksztaltowanie warunków pracy. 1.1 Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna………. 6 1.2 Rodzaje obciazen na stanowiskach pracy, bezpieczenstwo pracy ………. 8 1.2.1 Obciazenia psychiczne zwiazane ze stanowiskiem pracy ………. 9 1.2.2 Obciazenia fizyczne zwiazane ze stanowiskiem pracy ……….10 1.3 Czynniki srodowiska wpływajace na warunki pracy……….11 Rozdzial II Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 2.1 Zakres […]

Zarządzanie kapitalem ludzkim w Podlaskich Zakladach Spozywczych 5/5 (11)

Wstęp………..2 Rozdzial I Kapital ludzki w teorii ekonomii. 1.1. Kapital ludzki w mysli ekonomicznej………..4 1.2. Inwestycje w kapital ludzki istota i formy………..9 1.3. Problematyka pomiaru kapitału ludzkiego………..14 Rozdzial II Wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. 2.1. Pracownicy jako zasoby strategiczne………..18 2.2. Kapital ludzki z punktu widzenia przedsiębiorstwa………..20 2.3. Kształtowanie i rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie………..25 2.4. […]

Metody rekrutacji i selekcji w procesię pozyskiwania pracowników na przykładzie Panstwowej Strazy Pozarnej 4.23/5 (22)

Wstęp……..3 Rozdzial 1. Istota procesu zarządzania zasobami ludzkimi i jego elementy konstrukcyjne 1.1. Pojecie i przedmiot zarządzania zasobami ludzkimi…….. 5 1.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi…….. 8 1.3. Elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi Rozdzial 2. Metody rekrutacji i selekcji pracowników organizacji 2.1. Planowanie i diagnozowanie potrzeb kadrowych ……..35 2.2. Źródła i rodzaje rekrutacji kandydatów do pracy…….. […]

Rola motywacji w procesię zarządzania przedsiebiorstwem XYZ. 4.26/5 (23)

Wstęp………..3 Rozdzial 1 Znaczenie motywacji i procesu zarządzania 1.1. Istota i proces zarządzania……….. 5 1.2. Pojecie i teorie motywacji……….. 8 1.3. Modele motywacji……….. 13 1.4. Proces motywacji i jego przebieg ………..17 Rozdzial II Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 2.1. Charakterystyka powstania firmy XYZ………..21 2.2 System motywacyjny w sektorze handlowym……….. 26 2.2.1. Motywacja materialna……….. 28 2.2.2. Motywacja niematerialna […]

Metody rekrutacji i selekcji personelu w przedsiębiorstwie. 4.18/5 (22)

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Rekrutacja i selekcji personelu w przedsiębiorstwie w ujęciu teoretycznym. 1.1. Proces kształtowania zatrudnienia……….. 5 1.2. Pozyskiwanie pracowników w przedsiębiorstwie……….. 8 1.2.1. Rekrutacja ………..8 1.2.2. Selekcja ………..16 1.4. Adaptacja nowo zatrudnionego personelu ……….. 24 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych. 2.1. Przedmiot i cel badan……….. 28 2.2. Problemy badawcze……….. 30 2.3. Metody, techniki […]

System oceniania pracowników w przedsiębiorstwie. 5/5 (12)

Wstęp ………. 3 Rozdzial I Proces oceny pracowników w przedsiębiorstwie. 1.1. Funkcje i cele oceniania pracowników ………. 5 1.2. Kryteria i zasady oceniania pracowników……….14 1.3. Metody oceny………. 20 1.4. Zarządzanie procesem oceniania………. 23 1.5. Mankamenty i trudnosci w ocenianiu pracowników………. 25 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych. 2.1. Przedmiot i cel badan………. 28 2.2. Problemy badawcze………. […]