Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w powiecie węgorzewskim podczas sytuacji kryzysowych

Wstęp……… 5 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka powiatu węgorzewskiego 1.1. Pojęcie i istota sytuacji kryzysowych……… 6 1.2. Położenie fizyczno – geograficzne powiatu ………12 1.3. Główne zagrożenia powiatu ………15 Rozdział 2 Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej w Węgorzewie       2.1. Podstawy prawne funkcjonowania……… Więcej

Event firmowy dla pracowników jako sytuacja komunikacyjna

Wstęp Rozdział 1 Eventing w systemie marketingowym       1.1.Pojęcie, istota i funkcje marketingu……….2 1.2. Event marketing jako narzędzie marketingowe firmy………. 8 1.2.1. Pojęcie event marketingu………. 8 1.2.2. Klasyfikacja event marketingu ……….11 1.2.3. Specyfika event marketingu………. 12 1.3. Rozwój event marketingu w Więcej

Siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa

Wstęp……..4 Rozdział 1 Metodologia badań własnych 1.1. Uzasadnienie wyboru tematu ……..6 1.2. Przedmiot i cel badań ……..6 1.3. Problemy badawcze i hipoteza…….. 7 1.4. Metody badań oraz zastosowane techniki badawcze…….. 8 1.5. Obszar badań ……..10 Rozdział 2 Teoretyczne podstawy systemu Więcej

Systemy motywacyjne w urzedzie Gminy XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Istota systemu motywacji 1. Pojecie i znaczenie motywacji w zarzadzaniu. 3. Modele i teorie motywacji 3. Formy pobudzania motywacji. 4. System nagród i kar jako instrument do motywacji pracowników Rozdzial 2. Charakterystyka urzedu gminy. 1. Historia Urzędu Więcej

Zarządzanie personelem w dzialnosci uslugowej na przykładzie Spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w XYZ

Wstęp Rozdzial I. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej w ujęciu literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i istota zarządzania. 1.2. Funkcje zarządzania. 1.3. Specyfika procesu zarządzania przedsiebiorstwem uslugowym. 1.4. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej. Rozdzial II. Prezentacja spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w Więcej

Zarządzanie procesami sprzedaży domów XYZ. s.p Z O.O

Wstęp. Rozdzial 1. Zarządzanie w aspekcie teoretycznym. 1.1 Definicja i istota zarządzania oraz funkcje zarządzania. 1.2 Zarządzanie sprzedaza. 1.3 Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozdzial 2. Budowa i analiza procesów zarządzania sprzedaza. 2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ. historia firmy, misja i Więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz metody rekrutacji na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp. Rozdzial 1 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. 3.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 3.2 Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi. 3.3 Istota, zasady i modele polityki personalnej. 3.4 Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie. Rozdzial 2 Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdzial 3 Instrumenty kadrowe. 5.1 Więcej

Wspólczesne zmiany w formach zatrudniania na przykładzie przedsiebiorstw z Dolnego Slaska

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Diagnoza dotyczaca form zatrudnienia we wspólczesnych przedsiębiorstwach oraz przyczyny koniecznych zmian 1.1. Ustalenia terminologiczne……….. 6 1.2. Wspólczesnie stosowane formy zatrudniania pracowników oraz przyczyny koniecznych zmian ………..9 1.3. Znaczenie elastycznych form zatrudniania na wspólczesnym rynku pracy ………..19 1.4. Więcej

Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp………..5 Rozdzial 1 Esencja zarządzania – podstawowe zalozenia teoretyczne 1.1 Pojecie i cele zarządzania w ujęciu najwazniejszych teoretyków i praktyków tej dyscypliny………..6 1.2 Istota pracy kierowniczej (menedzerskiej)………..12 1.3 Analiza funkcji zarządzania………..17 Rozdzial 2 Teoretyczne podstawy metod zarządzania ze szczególnym uwzglednieniem Więcej

Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników

Wstęp………5 Rozdzial 1. Motywowanie pracowników – modele, teorie, rodzaje 1.1 Istota i pojecie motywacji……… 7 1.2 Modele i koncepcje motywacji……… 10 1.3 Rodzaje motywacji ………17 1.3.1 Motywacja pozytywna……… 17 1.3.2 Motywacja negatywna ………17 1.4 Premie jako skuteczny element motywacji placowej……… Więcej

Ekonomia spoleczna – metoda na sukces wielu.

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Sukces w ekonomii społecznej 1.1.Istota ekonomii społecznej ………..8 1.2.Zastosowanie ekonomii społecznej w Polsce………… 10 1.3. Pozarzadowe organizacje dobroczynne (nonprofit)……….. 12 1.4.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych……….. 16 1.5.Dostarczanie usług publicznych w zakresię spolecznym ………..17 1.6.Dostarczanie usług publicznych w Więcej

Systemy motywacyjne przedsiebiorstw na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp……… 5 Rozdzial I Teorie motywacji. 1.1 Motywowanie – pojecie, istota i zadania……… 8 1.2 Ujecie teorii motywacji ………12 1.2.1 Teorie tresci ………12 1.2.2 Teorie procesu ………20 1.2.3 Teoria wzmocnienia……… 21 Rozdzial II Instrumenty pobudzania motywacji 2.1 Systemy motywacyjne ………24 Więcej

Zaangazowanie organizacyjne jako istotny komponent zarządzania przedsiebiorstwem XYZ.

Wstęp………..3 Rozdzial I Koncepcja zaangazowania organizacyjnego 1.1 Czym jest zaangazowanie organizacyjne?……….. 5 1.2 Źródła zaangazowania pracowników ………..8 1.3 Rola przelozonych w ksztaltowaniu zaangazowania……….. 12 Rozdzial II Zaangazowanie organizacyjne a wybrane teorie motywacji 2.1. Zaangazowanie organizacyjne a motywowanie……….. 14 2.2. Zaangazowanie Więcej

Proces motywacji pracowników w firmie Play

Wstęp………..2 Rozdzial I Teoretyczne podstawy motywacji. 1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………..4 2. Definicje i zasady motywacji………..10 3. Modele i teorie motywacji………..12 Rozdzial II Wynagrodzenia w systemie motywowania pracowników. 1. Definicja i funkcje wynagrodzenia………..24 2. Zasady wynagradzania………..26 3. Formy Więcej

Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Wstęp……….2 Rozdzial I Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim. 1.1. Cele i zadania zwiazane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi……….4 1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11 1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13 Rozdzial II Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania. 2.1. Pojecie Więcej

Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie Meritum Bank

Wstęp Rozdzial I. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 1. Geneza, pojecie i rozwój zarządzania zasobami ludzkimi 2. Cele i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 4. Struktura dzialu personalnego Rozdzial II. Pozyskiwanie i rekrutacja pracowników 1. Planowanie zatrudnienia Więcej

Sztuka podejmowania decyzji menadzerskich.

Wstęp………6 Rozdzial 1. Rola i znaczenie menadzera w kierowaniu organizacja 1.1. Pojecie, funkcje i rola menadzera ………8 1.2. Cechy i umiejetnosci menadzera ………14 1.3. Wladza menadzerska i sposoby jej sprawowania……… 20 1.4. Organizacja pracy menadzera ………24 1.5. Wyzwania przed jakimi Więcej

Systemy motywacyjne i demotywacyjne pracowników wybranych restauracji warszawskich a efektywnosc zatrudnionej kadry

Wstęp……….4 Rozdzial I. Teoria i narzedzia systemów motywacyjnych 1.1. Motywacja jako proces psychologiczny ……….6 1.2. Istota, funkcje i znaczenie motywacji ……….9 1.3. Teorie motywacji ……….14 1.3.1. Teorie tresci – potrzeb………. 16 1.3.2. Teorie procesu motywacji ……….23 1.4. Narzedzia motywacji ……….28 Więcej

Systemy motywacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Istota i pojecie motywacji 1.1. Teorie motywacji ………..5 1.2. Zasady skutecznego motywowania ………..19 1.3. Narzedzia motywowania ………..21 1.4. Wady i zalety motywowania ………..26 Rozdzial II. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie 2.1. Instrumenty oddzialywania motywacyjnego na pracowników……….. 29 2.2. Więcej

Zarządzanie partycypacyjne na przykładzie organizacji z branzy tytoniowej

Wstęp……….3 Rozdzial I Partycypacja w zarządzaniu firma 1.1 Partycypacja – definicja……….8 1.2 Zarządzanie partycypacyjne – wyjasnienie terminu oraz pojec……….10 1.3 Formy oraz rodzaje partycypacji ……….14 Rozdzial II Zaangazowanie personelu 2.1 Zaangazowanie – definicja ……….19 2.2 Rodzaje zaangazowania personelu……….29 2.3 Warunki Więcej

Rekrutacja na stanowiska kierownicze

Wstęp…………..4 Rozdzial I Rekrutacja jako proces kadrowy 1.1. Charakterystyka procesów kadrowych …………..6 1.2. Planowanie rekrutacji i selekcji…………..10 1.3. Klasyfikacja i etapy procesu rekrutacji…………..13 1.4. Strategie procesu rekrutacji…………..19 Rozdzial II Metody i techniki selekcji kadry kierowniczej 2.1. Analiza dokumentów aplikacyjnych………….. …………..23 Więcej

Zarządzanie w zakladach opieki zdrowotnej na przykładzie centrum medycznego

Wstęp Rozdzial I Pojecie zakladu opieki zdrowotnej 1.1. Opieka zdrowotna-ustalenia definicyjne 1.2 Istota zdrowia publicznego 1.3 Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ 1.4 Rodzaje zakladów opieki zdrowotnej Rozdzial II System zarządzania w ZOZ 2.1 System zapewniania jakosci wedlug norm ISO 2.2 Więcej

Motywowanie zespolu projektowego: elementy teorii i praktyki na przykładzie zespolu projektowego w globalnej organizacji produkcyjno – handlowej.

Wstęp Rozdzial 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1 Rozwój zarządzania projektami 1.2 Pojecie projektu, jego atrybuty i typologia 1.3 Cykl zycia projektu , parametry i procesy zarządzania projektem 1.4 Uczestnicy projektu i ich role Rozdzial 2. Zespól projektowy – tworzenie i Więcej

Procesy rekrutacji i selekcji personelu do organizacji na przykładzie gminnej spóldzielni ‚Samopomoc chlopska’ w XYZ.

Wstęp………..3 Rozdzial I Podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 1. Pojecie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi………..5 2. Rola i zadania zarządzania zasobami ludzkimi………..9 3. Plaszczyzny zarządzania zasobami ludzkimi………..11 4. Modele zarządzania potencjalem ludzkim………..19 Rozdzial II Rekrutacja personelu do firmy Więcej

Zarządzanie procesami na przykładzie firmy T-Mobile

Wstęp……….2 Rozdzial I Pojmowanie procesów w literaturze przedmiotu 1. Zalozenia podejscia procesowego………. 4 2. Klasyfikacje procesów ……….7 Rozdzial II Koncepcje zarządzania procesowego 1. Outsourcing………. 13 2. Benchmarking………. 14 3. Rachunek kosztów dzialan………. 18 4. Reengineering ……….22 Rozdzial III Zarządzanie procesami Więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp………..4 Rozdzial I.Pojecie i teorie zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Definicja i teorie zarządzania zasobami ludzkimi ………..6 1.2. Kompetencje kadry kierowniczej………..12 1.3. Style przywództwa……….. 17 1.4. Zarządzanie personelem w Polsce – najczestsze bledy menadzerów……….. 26 Rozdzial II.Organizacja zarządzania personelem w XZY Więcej

Szkolenia jako element polityki kadrowej na przykładzie firmy XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Szkolenia jako element zarządzania zasobami ludzkimi 1.1 Istota i znaczenie zarządzania zasobów ludzkich 1.2 Rozwój funkcji personalnej 1.3 Szkolenia jako determinanta rozwoju pracownika 1.4 Szkolenie pracowników jako proces i jego struktura Rozdzial 2. Polityka szkoleniowa w firmie Więcej

Motywacja a satysfakcja z pracy na przykładzie małej firmy

Wstęp……….. 5 Rozdzial I Istota motywacji i jej teoretyczne podstawy. 1. Definicja i rodzaje motywacji……….. 7 2. Zwiekszanie motywacji……….. 8 3. Proces motywacyjny……….. 9 4. Wybrane teorie motywacji……….. 9 4.1. Teorie tresci……….. 10 4.1.1. Dwuczynnikowa teoria motywacji Frederica Herzberga……….. 10 Więcej

Globalizacja przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s

Wprowadzenie …….. 5 Rozdzial I Globalizacja przedsiebiorstw 1.1 Pojecie i istota globalizacji ……..7 1.2 Pojecie ‚globalizacji przedsiebiorstw’ i jej motywy ……..9 1.3 Czynniki wpływajace na proces globalizacji …….. 13 Rozdzial II Podstawowe strategie globalne przedsiębiorstwa 2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia Więcej

Mobbing w polskich zakladach pracy

Wstęp………4 Rozdzial 1 Zjawisko mobbing 1. Definicja mobbingu 2. Definicja encyklopedyczna………6 3. Fazy mobbingu………7 4. Przyczyny mobbingu………8 5. Cechy mobbingu wedlug heinza leymanna………9 6. Skutki mobbingu………12 Rozdzial 2 Ooblicza mobbingu 1. Rodzaje mobbingu………14 2 Przyklady mobbingu………15 3. Mobbing a inne Więcej

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej- analiza strategiczna

Rozdzial 1. Przedstawienie sytuacji w elektrowni atomowej w Czarnobylu i Fukushimie 1.1 Slownik pojec………3 1.2 Elektrownia jadrowa w Czarnobylu……… 3 1.3 Elektrownia jadrowa w Fukushimie……… 4 Rozdzial 2. Analiza otoczenia 2.1 Reaktor RBMK ………7 2.2 Reaktor BWR……… 8 Rozdzial 3. Więcej

Kultura organizacyjna.

1. Zainteresowanie kultura organizacyjna………3 2. Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania……… 3 3. Definicja ………4 4. Geneza pojecia……… 5 5. Znaczenie kultury organizacyjnej w firmie ………6 6. Sposoby diagnozowania i kształtowania kultury organizacyjnej ………7 7. Funkcje kultury ………10 7.1. Funkcje kultury Więcej

Zarządzanie kompetencjami zawodowymi na stanowisku team managera w XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Istota kompetencji zawodowych 1.1. Definicja i pojecie kompetencji i zarządzania 1.2. Rodzaje kompetencji i ich grupowanie 1.3. Kompetencje a kapital ludzki Rozdzial 2. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi 2.1. Istota i cele zarządzania kompetencjami 2.2. Fazy zarządzania kompetencjami 2.3. Więcej

Systemy motywacyjne w Auto Center Szic oraz Autosalon Sizc.

Wstęp………..4 Rozdzial I Motywowanie pracowników jako element zarządzania przedsiebiorstwem 1. Znaczenie kapitału ludzkiego w wybranych szkolach zarządzania………..6 2. Definicja motywacji i motywowania oraz jej cele i funkcje………..8 3. Teorie motywacji………..12 3.1 Teoria tresci ………..12 3.2 Teoria procesu ………..16 4. Narzedzia Więcej

Mobbing w miejscu pracy. Skala zjawiska.

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne zagadnienia mobbingu 1.1. Definicje mobbingu 1.2. Mobbing jako przedmiot badan 1.3. Przyczyny mobbingu 1.4. Rodzaje mobbingu 1.5. Skutki mobbingu Rozdzial II Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem 2.1. Prawo do ochrony pracowników przed mobbingiem w aktach prawnych Więcej

Globalizacja we wspólczesnym swiecie

Wstęp……….2 Rozdzial ICharakterystyka Unii Europejskiej 1. Definicja i rola Unii Europejskiej……….4 2. Geneza procesu integracji na terenie Europy……….7 3. Przyczyny europejskiej integracji……….11 4. Najwazniejsze instytucje Unii Europejskiej……….13 Rozdzial II Globalizacyjne tendencje w rynkowej gospodarce. 1. Pojecie i teorie globalizacji……….16 2. Więcej

Kariery organizacyjne a biografia jednostki. Analiza narracji i opowiesci o życiu ludzi sukcesu &211; Jack Welch General Elektric.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – przeglad zagadnien 1.1. Rodzaje organizacji ……….6 1.2. Style zarządzania zasobami ludzkimi………. 13 1.3. Kompetencje i kwalifikacje menedzerów………. 23 Rozdzial 2. General Electric – Jack Welch 2.1. Charakterystyka firmy General Electric………. 30 2.2. Czlowiek Więcej

Rekrutacja i selekcja, jako kluczowy element procesu zarządzania potencjalem ludzkim

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Pojecie Zarzadzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………. 5 1.2. Modele polityki personalnej ……….10 1.3. Procesy kadrowe w organizacji………. 13 Rozdzial 2. Rola rekrutacji i selekcji w procesię kadrowym 2.1. Efektywna rekrutacja – źródła Więcej

Dobór systemu motywacyjnego dla agentów ubezpieczeniowych na przykładzie Agencji Allianz w Nowym Saczu

Wstęp ………..5 Rozdzial 1. Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi. 1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako funkcja zarządzania………… 7 1.2. Istota, proces i rodzaje motywacji………… 11 1.3. Klasyczne podejscia do motywacji……….. 15 1.4. Przeglad wspólczesnych teorii motywacji ………..16 Rozdzial 2. Więcej

Analiza stylów kierowania w firmie

Wstęp ………4 Rozdzial I. Charakterystyka funkcji kierowania. 1.1 Istota kierowania………5 1.2 Rodzaje i funkcje kierowników………12 1.3 Źródła wladzy kierowniczej ………15 1.4 Kierownik a przywódca………16 1.5 Ewolucja podejsc do kierowania………17 Rozdzial II. Koncepcja stylów kierowania. 2.1 Definicja i znaczenie stylu kierowania Więcej

Patologie zwiazane ze srodowiskiej pracy zawodowej czlowieka – mobbing

Wstęp…………3 Rozdzial I Praca zawodowa czlowieka w ujęciu teoretycznym 1.1. Praca i jej znaczenie w życiu czlowieka…………5 1.2. Funkcje pracy zawodowej…………18 1.3. Motywowanie do pracy…………26 Rozdzial II Mobbing jako przejaw patologii w srodowisku pracy zawodowej 2.1. Rodzaje zjawiska patologii społecznej…………36 Więcej

Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie w firmie produkcyjnej

Wstęp………3 Rozdzial 1. Motywacje w teorii zarządzania 1.1. Definicja motywacji do pracy………5 1.2. Geneza i rozwój teorii motywacji………8 1.3. Ewolucja teorii motywacji………11 1.3.1. Model tradycyjny………11 1.3.2. Model stosunków miedzyludzkich………13 1.3.3. Model zasobów ludzkich………14 1.3.4. Motywowanie pracowników w XXI wieku………15 1.4. Więcej

Ergonomiczne warunki pracy w produkcji w Przedsiebiorstwie Wielobranzowym XYZ oraz propozycje usprawnien.

Wstęp………5 Rozdzial 1. Warunki ergonomiczne stanowisk pracy a wydajnosc produkcji i pracowników 1.1 Zadania i cele ergonomii……… 7 1.2 Projektowanie stanowiska pracy ………9 1.3 Wpływ srodowiska pracy na czlowieka……… 11 1.3.1 Halas……… 11 1.3.2 Oswietlenie……… 13 1.3.3 Mikroklimat……… 17 Rozdzial Więcej

Projekt usprawnien ergonomicznych procesu produkcji w aspekcie systemu HACCP w piekarni XYZ

Wprowadzenie………3. Rozdzial 1. Charakterystyka systemu HACCP. 1.1 Podstawowe informacje o systemie HACCP………5. 1.2 GMP i GHP jako podstawa wprowadzenia systemu analizy zagrozen i krytycznych punktów kontroli………8. 1.3 Zasady systemu HACCP………11. 1.4 System HACCP w ujęciu prawnym w Polsce………15. Rozdzial 2. Więcej

Projekt usprawnien organizacyjno – ergonomicznych w przedsiębiorstwie XYZ

Wprowadzenie ……….3 Rozdzial I Ergonomiczne ksztaltowanie warunków pracy. 1.1 Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna………. 6 1.2 Rodzaje obciazen na stanowiskach pracy, bezpieczenstwo pracy ………. 8 1.2.1 Obciazenia psychiczne zwiazane ze stanowiskiem pracy ………. 9 1.2.2 Obciazenia fizyczne zwiazane ze stanowiskiem pracy Więcej

Zarządzanie kapitalem ludzkim w Podlaskich Zakladach Spozywczych

Wstęp………..2 Rozdzial I Kapital ludzki w teorii ekonomii. 1.1. Kapital ludzki w mysli ekonomicznej………..4 1.2. Inwestycje w kapital ludzki istota i formy………..9 1.3. Problematyka pomiaru kapitału ludzkiego………..14 Rozdzial II Wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. 2.1. Pracownicy jako zasoby strategiczne………..18 2.2. Więcej

Metody rekrutacji i selekcji w procesię pozyskiwania pracowników na przykładzie Panstwowej Strazy Pozarnej

Wstęp……..3 Rozdzial 1. Istota procesu zarządzania zasobami ludzkimi i jego elementy konstrukcyjne 1.1. Pojecie i przedmiot zarządzania zasobami ludzkimi…….. 5 1.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi…….. 8 1.3. Elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi Rozdzial 2. Metody rekrutacji i selekcji pracowników organizacji Więcej

Rola motywacji w procesię zarządzania przedsiebiorstwem XYZ.

Wstęp………..3 Rozdzial 1 Znaczenie motywacji i procesu zarządzania 1.1. Istota i proces zarządzania……….. 5 1.2. Pojecie i teorie motywacji……….. 8 1.3. Modele motywacji……….. 13 1.4. Proces motywacji i jego przebieg ………..17 Rozdzial II Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 2.1. Charakterystyka powstania firmy Więcej

Metody rekrutacji i selekcji personelu w przedsiębiorstwie.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Rekrutacja i selekcji personelu w przedsiębiorstwie w ujęciu teoretycznym. 1.1. Proces kształtowania zatrudnienia……….. 5 1.2. Pozyskiwanie pracowników w przedsiębiorstwie……….. 8 1.2.1. Rekrutacja ………..8 1.2.2. Selekcja ………..16 1.4. Adaptacja nowo zatrudnionego personelu ……….. 24 Rozdzial II Metodologia Więcej

System oceniania pracowników w przedsiębiorstwie.

Wstęp ………. 3 Rozdzial I Proces oceny pracowników w przedsiębiorstwie. 1.1. Funkcje i cele oceniania pracowników ………. 5 1.2. Kryteria i zasady oceniania pracowników……….14 1.3. Metody oceny………. 20 1.4. Zarządzanie procesem oceniania………. 23 1.5. Mankamenty i trudnosci w ocenianiu pracowników………. Więcej