Kategoria: Organizacja i Zarządzanie

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w powiecie węgorzewskim podczas sytuacji kryzysowych

Wstęp……… 5 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka powiatu węgorzewskiego 1.1. Pojęcie i istota sytuacji kryzysowych……… 6 1.2. Położenie fizyczno – geograficzne powiatu ………12 1.3. Główne zagrożenia powiatu ………15 Rozdział 2 Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej w Węgorzewie       2.1. Podstawy prawne funkcjonowania……… 21 2.2. Organizacja i zadania……… 23 2.3. Wykorzystywane siły i środki……… 27 Rozdział 3 Doświadczenia…
Przeczytaj więcej

Event firmowy dla pracowników jako sytuacja komunikacyjna

Wstęp Rozdział 1 Eventing w systemie marketingowym       1.1.Pojęcie, istota i funkcje marketingu……….2 1.2. Event marketing jako narzędzie marketingowe firmy………. 8 1.2.1. Pojęcie event marketingu………. 8 1.2.2. Klasyfikacja event marketingu ……….11 1.2.3. Specyfika event marketingu………. 12 1.3. Rozwój event marketingu w Polsce i na świecie………. 15 1.4. Budowanie event marketingu w firmie………. 18 Rozdział II Komunikacja…
Przeczytaj więcej

Siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa

Wstęp……..4 Rozdział 1 Metodologia badań własnych 1.1. Uzasadnienie wyboru tematu ……..6 1.2. Przedmiot i cel badań ……..6 1.3. Problemy badawcze i hipoteza…….. 7 1.4. Metody badań oraz zastosowane techniki badawcze…….. 8 1.5. Obszar badań ……..10 Rozdział 2 Teoretyczne podstawy systemu bezpieczeństwa 2.1. Definiowanie i postrzeganie bezpieczeństwa…….. 10 2.2. Rodzaje bezpieczeństwa ……..12 2.3. System bezpieczeństwa państwa……..…
Przeczytaj więcej

Systemy motywacyjne w urzedzie Gminy XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Istota systemu motywacji 1. Pojecie i znaczenie motywacji w zarzadzaniu. 3. Modele i teorie motywacji 3. Formy pobudzania motywacji. 4. System nagród i kar jako instrument do motywacji pracowników Rozdzial 2. Charakterystyka urzedu gminy. 1. Historia Urzędu Gminy. 2. Przedmiot i zakres działania 3. Struktura organizacyjna i zatrudnienia. 4. Problemy społeczne i…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie personelem w dzialnosci uslugowej na przykładzie Spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w XYZ

Wstęp Rozdzial I. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej w ujęciu literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i istota zarządzania. 1.2. Funkcje zarządzania. 1.3. Specyfika procesu zarządzania przedsiebiorstwem uslugowym. 1.4. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej. Rozdzial II. Prezentacja spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w BIALYMSTOKU. 2.1. Pojecie spóldzielni pracy. 2.2. Cechy spóldzielni pracy. 2.3. Ustrój spóldzielni pracy. 2.4. Ogólne…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie procesami sprzedaży domów XYZ. s.p Z O.O

Wstęp. Rozdzial 1. Zarządzanie w aspekcie teoretycznym. 1.1 Definicja i istota zarządzania oraz funkcje zarządzania. 1.2 Zarządzanie sprzedaza. 1.3 Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozdzial 2. Budowa i analiza procesów zarządzania sprzedaza. 2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ. historia firmy, misja i cele przedsiębiorstwa. 2.2 Analiza procesów zarządzania sprzedaza w firmie XYZ. 2.3. Zidentyfikowane problemy w obszarze…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz metody rekrutacji na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp. Rozdzial 1 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. 3.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 3.2 Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi. 3.3 Istota, zasady i modele polityki personalnej. 3.4 Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie. Rozdzial 2 Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdzial 3 Instrumenty kadrowe. 5.1 Planowanie zasobów ludzkich. 5.2 Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjetych do pracy. 5.3 Szkolenie i…
Przeczytaj więcej

Wspólczesne zmiany w formach zatrudniania na przykładzie przedsiebiorstw z Dolnego Slaska

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Diagnoza dotyczaca form zatrudnienia we wspólczesnych przedsiębiorstwach oraz przyczyny koniecznych zmian 1.1. Ustalenia terminologiczne……….. 6 1.2. Wspólczesnie stosowane formy zatrudniania pracowników oraz przyczyny koniecznych zmian ………..9 1.3. Znaczenie elastycznych form zatrudniania na wspólczesnym rynku pracy ………..19 1.4. Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia ………..21 Rozdzial 2. Kierunki zmian w formach zatrudnienia – przeglad pogladów…
Przeczytaj więcej

Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp………..5 Rozdzial 1 Esencja zarządzania – podstawowe zalozenia teoretyczne 1.1 Pojecie i cele zarządzania w ujęciu najwazniejszych teoretyków i praktyków tej dyscypliny………..6 1.2 Istota pracy kierowniczej (menedzerskiej)………..12 1.3 Analiza funkcji zarządzania………..17 Rozdzial 2 Teoretyczne podstawy metod zarządzania ze szczególnym uwzglednieniem lean management 2.1 Istota wspólczesnych metod zarządzania………..25 2.2 Rodzaje wybranych metod zarządzania………..28 2.3 Lean management…
Przeczytaj więcej

Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników

Wstęp………5 Rozdzial 1. Motywowanie pracowników – modele, teorie, rodzaje 1.1 Istota i pojecie motywacji……… 7 1.2 Modele i koncepcje motywacji……… 10 1.3 Rodzaje motywacji ………17 1.3.1 Motywacja pozytywna……… 17 1.3.2 Motywacja negatywna ………17 1.4 Premie jako skuteczny element motywacji placowej……… 18 1.5 Nowoczesne instrumenty motywowania ………20 Rozdzial 2. Syndrom wypalenia zawodowego 2.1 Pojecie wypalenia zawodowego…
Przeczytaj więcej

Ekonomia spoleczna – metoda na sukces wielu.

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Sukces w ekonomii społecznej 1.1.Istota ekonomii społecznej ………..8 1.2.Zastosowanie ekonomii społecznej w Polsce………… 10 1.3. Pozarzadowe organizacje dobroczynne (nonprofit)……….. 12 1.4.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych……….. 16 1.5.Dostarczanie usług publicznych w zakresię spolecznym ………..17 1.6.Dostarczanie usług publicznych w zakresię technicznym……….. 19 1.7.Działalność handlowa i produkcyjna ………..20 1.8.Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych………..…
Przeczytaj więcej

Systemy motywacyjne przedsiebiorstw na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp……… 5 Rozdzial I Teorie motywacji. 1.1 Motywowanie – pojecie, istota i zadania……… 8 1.2 Ujecie teorii motywacji ………12 1.2.1 Teorie tresci ………12 1.2.2 Teorie procesu ………20 1.2.3 Teoria wzmocnienia……… 21 Rozdzial II Instrumenty pobudzania motywacji 2.1 Systemy motywacyjne ………24 2.2 Nagrody i kary jako czynnik motywacyjny ………26 2.3 Motywatory placowe ………29 2.3.1 Wynagrodzenia jako…
Przeczytaj więcej

Zaangazowanie organizacyjne jako istotny komponent zarządzania przedsiebiorstwem XYZ.

Wstęp………..3 Rozdzial I Koncepcja zaangazowania organizacyjnego 1.1 Czym jest zaangazowanie organizacyjne?……….. 5 1.2 Źródła zaangazowania pracowników ………..8 1.3 Rola przelozonych w ksztaltowaniu zaangazowania……….. 12 Rozdzial II Zaangazowanie organizacyjne a wybrane teorie motywacji 2.1. Zaangazowanie organizacyjne a motywowanie……….. 14 2.2. Zaangazowanie a efektywnosc pracy ………..16 2.3. Opis wybranej metody badawczej……….. 18 Rozdzial III Badania zaangazowania organizacyjnego…
Przeczytaj więcej

Proces motywacji pracowników w firmie Play

Wstęp………..2 Rozdzial I Teoretyczne podstawy motywacji. 1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………..4 2. Definicje i zasady motywacji………..10 3. Modele i teorie motywacji………..12 Rozdzial II Wynagrodzenia w systemie motywowania pracowników. 1. Definicja i funkcje wynagrodzenia………..24 2. Zasady wynagradzania………..26 3. Formy wynagradzania a motywowanie………..29 Rozdzial III System wynagrodzeń pracowników na przykładzie firmy Play. 1. Charakterystyka firmy…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Wstęp……….2 Rozdzial I Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim. 1.1. Cele i zadania zwiazane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi……….4 1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11 1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13 Rozdzial II Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania. 2.1. Pojecie i rozwój kapitału ludzkiego……….18 2.2. Budowanie struktury organizacji……….21 2.3. Kultura organizacji……….27 Rozdzial III Podstawowe modele…
Przeczytaj więcej

Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie Meritum Bank

Wstęp Rozdzial I. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 1. Geneza, pojecie i rozwój zarządzania zasobami ludzkimi 2. Cele i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 4. Struktura dzialu personalnego Rozdzial II. Pozyskiwanie i rekrutacja pracowników 1. Planowanie zatrudnienia 2. Rekrutacja pracowników 3. Cele i etapy rekrutacji 4. Formy i techniki rekrutacji 5. Selekcja…
Przeczytaj więcej

Sztuka podejmowania decyzji menadzerskich.

Wstęp………6 Rozdzial 1. Rola i znaczenie menadzera w kierowaniu organizacja 1.1. Pojecie, funkcje i rola menadzera ………8 1.2. Cechy i umiejetnosci menadzera ………14 1.3. Wladza menadzerska i sposoby jej sprawowania……… 20 1.4. Organizacja pracy menadzera ………24 1.5. Wyzwania przed jakimi staje wspólczesny menadzer……… 26 Rozdzial 2. Istota podejmowania decyzji menadzerskich 2.1. Definicja i funkcje decyzji…
Przeczytaj więcej

Systemy motywacyjne i demotywacyjne pracowników wybranych restauracji warszawskich a efektywnosc zatrudnionej kadry

Wstęp……….4 Rozdzial I. Teoria i narzedzia systemów motywacyjnych 1.1. Motywacja jako proces psychologiczny ……….6 1.2. Istota, funkcje i znaczenie motywacji ……….9 1.3. Teorie motywacji ……….14 1.3.1. Teorie tresci – potrzeb………. 16 1.3.2. Teorie procesu motywacji ……….23 1.4. Narzedzia motywacji ……….28 1.4.1. Środki przymusu………. 30 1.4.2. Środki zachety ……….30 1.4.3. Środki perswazji ……….32 1.5. Warunki i…
Przeczytaj więcej

Systemy motywacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Istota i pojecie motywacji 1.1. Teorie motywacji ………..5 1.2. Zasady skutecznego motywowania ………..19 1.3. Narzedzia motywowania ………..21 1.4. Wady i zalety motywowania ………..26 Rozdzial II. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie 2.1. Instrumenty oddzialywania motywacyjnego na pracowników……….. 29 2.2. Materialne instrumenty motywacji pracowników ………..31 2.3. Niematerialne instrumenty motywacji pracowników ………..36 Rozdzial III. System motywacji…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie partycypacyjne na przykładzie organizacji z branzy tytoniowej

Wstęp……….3 Rozdzial I Partycypacja w zarządzaniu firma 1.1 Partycypacja – definicja……….8 1.2 Zarządzanie partycypacyjne – wyjasnienie terminu oraz pojec……….10 1.3 Formy oraz rodzaje partycypacji ……….14 Rozdzial II Zaangazowanie personelu 2.1 Zaangazowanie – definicja ……….19 2.2 Rodzaje zaangazowania personelu……….29 2.3 Warunki wpływajace na czynnik zaangazowania pracowników……….32 2.4 Zaangazowanie a partycypacja w zarządzaniu ……….40 Rozdzial III Srodowisko…
Przeczytaj więcej

Rekrutacja na stanowiska kierownicze

Wstęp…………..4 Rozdzial I Rekrutacja jako proces kadrowy 1.1. Charakterystyka procesów kadrowych …………..6 1.2. Planowanie rekrutacji i selekcji…………..10 1.3. Klasyfikacja i etapy procesu rekrutacji…………..13 1.4. Strategie procesu rekrutacji…………..19 Rozdzial II Metody i techniki selekcji kadry kierowniczej 2.1. Analiza dokumentów aplikacyjnych………….. …………..23 2.2. Rozmowa kwalifikacyjna a psychologiczne techniki selekcji …………..27 2.3. Referencje i rekomendacje…………..36 2.4. Problematyka decyzyjna…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie w zakladach opieki zdrowotnej na przykładzie centrum medycznego

Wstęp Rozdzial I Pojecie zakladu opieki zdrowotnej 1.1. Opieka zdrowotna-ustalenia definicyjne 1.2 Istota zdrowia publicznego 1.3 Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ 1.4 Rodzaje zakladów opieki zdrowotnej Rozdzial II System zarządzania w ZOZ 2.1 System zapewniania jakosci wedlug norm ISO 2.2 Zarządzanie finansami w ZOZ 2.3 Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych 2.4 Zarządzanie kapitalem ludzkim…
Przeczytaj więcej

Motywowanie zespolu projektowego: elementy teorii i praktyki na przykładzie zespolu projektowego w globalnej organizacji produkcyjno – handlowej.

Wstęp Rozdzial 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1 Rozwój zarządzania projektami 1.2 Pojecie projektu, jego atrybuty i typologia 1.3 Cykl zycia projektu , parametry i procesy zarządzania projektem 1.4 Uczestnicy projektu i ich role Rozdzial 2. Zespól projektowy – tworzenie i doskonalenie 2.1 Rekrutacja i organizowanie zespolu projektoweg 2.2 Efektywność i doskonalenie zespolu projektowego 2.3 Rola,…
Przeczytaj więcej

Procesy rekrutacji i selekcji personelu do organizacji na przykładzie gminnej spóldzielni ‚Samopomoc chlopska’ w XYZ.

Wstęp………..3 Rozdzial I Podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 1. Pojecie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi………..5 2. Rola i zadania zarządzania zasobami ludzkimi………..9 3. Plaszczyzny zarządzania zasobami ludzkimi………..11 4. Modele zarządzania potencjalem ludzkim………..19 Rozdzial II Rekrutacja personelu do firmy – zarys problematyki. 1. Planowanie jako etap wstepny naboru pracowników………..26 2. Rodzaje naboru pracowników………..30 3.…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie procesami na przykładzie firmy T-Mobile

Wstęp……….2 Rozdzial I Pojmowanie procesów w literaturze przedmiotu 1. Zalozenia podejscia procesowego………. 4 2. Klasyfikacje procesów ……….7 Rozdzial II Koncepcje zarządzania procesowego 1. Outsourcing………. 13 2. Benchmarking………. 14 3. Rachunek kosztów dzialan………. 18 4. Reengineering ……….22 Rozdzial III Zarządzanie procesami biznesowymi 1. Pojecie procesu biznesowego ……….25 2. Modelowanie procesów ……….33 Rozdzial IV Kontrola i controlling…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp………..4 Rozdzial I.Pojecie i teorie zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Definicja i teorie zarządzania zasobami ludzkimi ………..6 1.2. Kompetencje kadry kierowniczej………..12 1.3. Style przywództwa……….. 17 1.4. Zarządzanie personelem w Polsce – najczestsze bledy menadzerów……….. 26 Rozdzial II.Organizacja zarządzania personelem w XZY S.A. 2.1. Charakterystyka XYZ S.A. ………..30 2.2. Pozycja XZY S.A. na rynku usług dodanych i…
Przeczytaj więcej

Szkolenia jako element polityki kadrowej na przykładzie firmy XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Szkolenia jako element zarządzania zasobami ludzkimi 1.1 Istota i znaczenie zarządzania zasobów ludzkich 1.2 Rozwój funkcji personalnej 1.3 Szkolenia jako determinanta rozwoju pracownika 1.4 Szkolenie pracowników jako proces i jego struktura Rozdzial 2. Polityka szkoleniowa w firmie XYZ 2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 2.2. Analiza potencjalu pracowniczego firmy XYZ 2.3. Działalność szkoleniowa firmy i…
Przeczytaj więcej

Motywacja a satysfakcja z pracy na przykładzie małej firmy

Wstęp……….. 5 Rozdzial I Istota motywacji i jej teoretyczne podstawy. 1. Definicja i rodzaje motywacji……….. 7 2. Zwiekszanie motywacji……….. 8 3. Proces motywacyjny……….. 9 4. Wybrane teorie motywacji……….. 9 4.1. Teorie tresci……….. 10 4.1.1. Dwuczynnikowa teoria motywacji Frederica Herzberga……….. 10 4.1.2. Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa……….. 12 4.1.3. Teoria potrzeb ERG Claytona Alderfera……….. 14 4.1.4.…
Przeczytaj więcej

Globalizacja przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s

Wprowadzenie …….. 5 Rozdzial I Globalizacja przedsiebiorstw 1.1 Pojecie i istota globalizacji ……..7 1.2 Pojecie ‚globalizacji przedsiebiorstw’ i jej motywy ……..9 1.3 Czynniki wpływajace na proces globalizacji …….. 13 Rozdzial II Podstawowe strategie globalne przedsiębiorstwa 2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na rynki zagraniczne …….. 17 2.1.1 Formy funkcjonalne …….. 18 2.1.1.1 Eksport …….. 18 2.1.1.2…
Przeczytaj więcej

Mobbing w polskich zakladach pracy

Wstęp………4 Rozdzial 1 Zjawisko mobbing 1. Definicja mobbingu 2. Definicja encyklopedyczna………6 3. Fazy mobbingu………7 4. Przyczyny mobbingu………8 5. Cechy mobbingu wedlug heinza leymanna………9 6. Skutki mobbingu………12 Rozdzial 2 Ooblicza mobbingu 1. Rodzaje mobbingu………14 2 Przyklady mobbingu………15 3. Mobbing a inne zjawiska w pracy………22 Rozdzial 3 Mobbing jako patologia………24 Rozdzial 4 Kodeks pracy a mobbing 1.…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej- analiza strategiczna

Rozdzial 1. Przedstawienie sytuacji w elektrowni atomowej w Czarnobylu i Fukushimie 1.1 Slownik pojec………3 1.2 Elektrownia jadrowa w Czarnobylu……… 3 1.3 Elektrownia jadrowa w Fukushimie……… 4 Rozdzial 2. Analiza otoczenia 2.1 Reaktor RBMK ………7 2.2 Reaktor BWR……… 8 Rozdzial 3. Porównanie 3.1 Przyczyny i przebieg awarii reaktora RBMK a) Niebezpieczny eksperyment ………9 b) Eksplozja pary…
Przeczytaj więcej

Kultura organizacyjna.

1. Zainteresowanie kultura organizacyjna………3 2. Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania……… 3 3. Definicja ………4 4. Geneza pojecia……… 5 5. Znaczenie kultury organizacyjnej w firmie ………6 6. Sposoby diagnozowania i kształtowania kultury organizacyjnej ………7 7. Funkcje kultury ………10 7.1. Funkcje kultury wedlug E. Schein’a Przystosowanie zewnetrzne: ………11 Przystosowanie wewnetrzne: ………11 8. Trzy podstawowe poziomy kultury Artefakty…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie kompetencjami zawodowymi na stanowisku team managera w XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Istota kompetencji zawodowych 1.1. Definicja i pojecie kompetencji i zarządzania 1.2. Rodzaje kompetencji i ich grupowanie 1.3. Kompetencje a kapital ludzki Rozdzial 2. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi 2.1. Istota i cele zarządzania kompetencjami 2.2. Fazy zarządzania kompetencjami 2.3. Model zarządzania kompetencjami Rozdzial 3. Identyfikacja i opis kompetencji Team Managera w XYZ 3.1. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Systemy motywacyjne w Auto Center Szic oraz Autosalon Sizc.

Wstęp………..4 Rozdzial I Motywowanie pracowników jako element zarządzania przedsiebiorstwem 1. Znaczenie kapitału ludzkiego w wybranych szkolach zarządzania………..6 2. Definicja motywacji i motywowania oraz jej cele i funkcje………..8 3. Teorie motywacji………..12 3.1 Teoria tresci ………..12 3.2 Teoria procesu ………..16 4. Narzedzia motywacji……….. 20 4.1. Finansowe narzedzia motywowania pracowników ………..20 4.2 Systemowe narzedzia motywowania pracowników……….. 21 4.3…
Przeczytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy. Skala zjawiska.

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne zagadnienia mobbingu 1.1. Definicje mobbingu 1.2. Mobbing jako przedmiot badan 1.3. Przyczyny mobbingu 1.4. Rodzaje mobbingu 1.5. Skutki mobbingu Rozdzial II Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem 2.1. Prawo do ochrony pracowników przed mobbingiem w aktach prawnych 2.2. Ochrona przed mobbingiem w Konstytucji RP 2.3. Pojecie mobbingu w świetle art. 94³ kodeksu…
Przeczytaj więcej

Globalizacja we wspólczesnym swiecie

Wstęp……….2 Rozdzial ICharakterystyka Unii Europejskiej 1. Definicja i rola Unii Europejskiej……….4 2. Geneza procesu integracji na terenie Europy……….7 3. Przyczyny europejskiej integracji……….11 4. Najwazniejsze instytucje Unii Europejskiej……….13 Rozdzial II Globalizacyjne tendencje w rynkowej gospodarce. 1. Pojecie i teorie globalizacji……….16 2. Mechanizm technologii oraz wiedzy w rynku globalnym……….22 3. Korzysci globalizacyjne dla producentów, a takze konsumentów……….27…
Przeczytaj więcej

Kariery organizacyjne a biografia jednostki. Analiza narracji i opowiesci o życiu ludzi sukcesu &211; Jack Welch General Elektric.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – przeglad zagadnien 1.1. Rodzaje organizacji ……….6 1.2. Style zarządzania zasobami ludzkimi………. 13 1.3. Kompetencje i kwalifikacje menedzerów………. 23 Rozdzial 2. General Electric – Jack Welch 2.1. Charakterystyka firmy General Electric………. 30 2.2. Czlowiek sukcesu – Jack Welch………. 33 Rozdzial 3. Analiza sukcesu Jacka Welcha 3.1. Styl menedzerski Jacka…
Przeczytaj więcej

Rekrutacja i selekcja, jako kluczowy element procesu zarządzania potencjalem ludzkim

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Pojecie Zarzadzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………. 5 1.2. Modele polityki personalnej ……….10 1.3. Procesy kadrowe w organizacji………. 13 Rozdzial 2. Rola rekrutacji i selekcji w procesię kadrowym 2.1. Efektywna rekrutacja – źródła i metody………. 26 2.2. Metody selekcji ……….29 2.3. Ocena procesu kadrowego ……….38 Rozdzial 3. Sposoby…
Przeczytaj więcej

Dobór systemu motywacyjnego dla agentów ubezpieczeniowych na przykładzie Agencji Allianz w Nowym Saczu

Wstęp ………..5 Rozdzial 1. Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi. 1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako funkcja zarządzania………… 7 1.2. Istota, proces i rodzaje motywacji………… 11 1.3. Klasyczne podejscia do motywacji……….. 15 1.4. Przeglad wspólczesnych teorii motywacji ………..16 Rozdzial 2. Czynniki motywacji do pracy 2.1. Analiza i klasyfikacja czynników motywacyjnych……….. 26 2.2. System wynagrodzeń placowych……………
Przeczytaj więcej

Analiza stylów kierowania w firmie

Wstęp ………4 Rozdzial I. Charakterystyka funkcji kierowania. 1.1 Istota kierowania………5 1.2 Rodzaje i funkcje kierowników………12 1.3 Źródła wladzy kierowniczej ………15 1.4 Kierownik a przywódca………16 1.5 Ewolucja podejsc do kierowania………17 Rozdzial II. Koncepcja stylów kierowania. 2.1 Definicja i znaczenie stylu kierowania ………23 2.2 Rodzaje stylów kierowania………24 2.3 Czynniki skutecznosci stylu kierowania………34 Rozdzial III. Firma „Mota-Engil” jako…
Przeczytaj więcej

Patologie zwiazane ze srodowiskiej pracy zawodowej czlowieka – mobbing

Wstęp…………3 Rozdzial I Praca zawodowa czlowieka w ujęciu teoretycznym 1.1. Praca i jej znaczenie w życiu czlowieka…………5 1.2. Funkcje pracy zawodowej…………18 1.3. Motywowanie do pracy…………26 Rozdzial II Mobbing jako przejaw patologii w srodowisku pracy zawodowej 2.1. Rodzaje zjawiska patologii społecznej…………36 2.2. Istota mobbingu – analiza definicyjna zjawiska…………41 2.3. Przejawy i przyczyny mobbingowania…………44 2.4. Przeciwdzialanie zjawisku…
Przeczytaj więcej

Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie w firmie produkcyjnej

Wstęp………3 Rozdzial 1. Motywacje w teorii zarządzania 1.1. Definicja motywacji do pracy………5 1.2. Geneza i rozwój teorii motywacji………8 1.3. Ewolucja teorii motywacji………11 1.3.1. Model tradycyjny………11 1.3.2. Model stosunków miedzyludzkich………13 1.3.3. Model zasobów ludzkich………14 1.3.4. Motywowanie pracowników w XXI wieku………15 1.4. Przeglad teorii motywacji………16 1.4.1. Teorie tresci………18 1.4.2. Teorie procesu………22 Rozdzial 2. Czlowiek i komunikacja w…
Przeczytaj więcej

Ergonomiczne warunki pracy w produkcji w Przedsiebiorstwie Wielobranzowym XYZ oraz propozycje usprawnien.

Wstęp………5 Rozdzial 1. Warunki ergonomiczne stanowisk pracy a wydajnosc produkcji i pracowników 1.1 Zadania i cele ergonomii……… 7 1.2 Projektowanie stanowiska pracy ………9 1.3 Wpływ srodowiska pracy na czlowieka……… 11 1.3.1 Halas……… 11 1.3.2 Oswietlenie……… 13 1.3.3 Mikroklimat……… 17 Rozdzial 2. Charakterystyka Przedsiebiorstwa Wielobranzowego XYZ 2.1. Krótko o firmie ………19 2.2. Struktura organizacyjna……… 22 2.3.…
Przeczytaj więcej

Projekt usprawnien ergonomicznych procesu produkcji w aspekcie systemu HACCP w piekarni XYZ

Wprowadzenie………3. Rozdzial 1. Charakterystyka systemu HACCP. 1.1 Podstawowe informacje o systemie HACCP………5. 1.2 GMP i GHP jako podstawa wprowadzenia systemu analizy zagrozen i krytycznych punktów kontroli………8. 1.3 Zasady systemu HACCP………11. 1.4 System HACCP w ujęciu prawnym w Polsce………15. Rozdzial 2. Charakterystyka piekarni. 2.1 Podstawowe dane o piekarni, jej pracownikach i ogólnych zasadach zachowania higieny………16. 2.2…
Przeczytaj więcej

Projekt usprawnien organizacyjno – ergonomicznych w przedsiębiorstwie XYZ

Wprowadzenie ……….3 Rozdzial I Ergonomiczne ksztaltowanie warunków pracy. 1.1 Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna………. 6 1.2 Rodzaje obciazen na stanowiskach pracy, bezpieczenstwo pracy ………. 8 1.2.1 Obciazenia psychiczne zwiazane ze stanowiskiem pracy ………. 9 1.2.2 Obciazenia fizyczne zwiazane ze stanowiskiem pracy ……….10 1.3 Czynniki srodowiska wpływajace na warunki pracy……….11 Rozdzial II Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 2.1 Zakres…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie kapitalem ludzkim w Podlaskich Zakladach Spozywczych

Wstęp………..2 Rozdzial I Kapital ludzki w teorii ekonomii. 1.1. Kapital ludzki w mysli ekonomicznej………..4 1.2. Inwestycje w kapital ludzki istota i formy………..9 1.3. Problematyka pomiaru kapitału ludzkiego………..14 Rozdzial II Wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. 2.1. Pracownicy jako zasoby strategiczne………..18 2.2. Kapital ludzki z punktu widzenia przedsiębiorstwa………..20 2.3. Kształtowanie i rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie………..25 2.4.…
Przeczytaj więcej

Metody rekrutacji i selekcji w procesię pozyskiwania pracowników na przykładzie Panstwowej Strazy Pozarnej

Wstęp……..3 Rozdzial 1. Istota procesu zarządzania zasobami ludzkimi i jego elementy konstrukcyjne 1.1. Pojecie i przedmiot zarządzania zasobami ludzkimi…….. 5 1.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi…….. 8 1.3. Elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi Rozdzial 2. Metody rekrutacji i selekcji pracowników organizacji 2.1. Planowanie i diagnozowanie potrzeb kadrowych ……..35 2.2. Źródła i rodzaje rekrutacji kandydatów do pracy……..…
Przeczytaj więcej

Rola motywacji w procesię zarządzania przedsiebiorstwem XYZ.

Wstęp………..3 Rozdzial 1 Znaczenie motywacji i procesu zarządzania 1.1. Istota i proces zarządzania……….. 5 1.2. Pojecie i teorie motywacji……….. 8 1.3. Modele motywacji……….. 13 1.4. Proces motywacji i jego przebieg ………..17 Rozdzial II Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 2.1. Charakterystyka powstania firmy XYZ………..21 2.2 System motywacyjny w sektorze handlowym……….. 26 2.2.1. Motywacja materialna……….. 28 2.2.2. Motywacja niematerialna…
Przeczytaj więcej

Metody rekrutacji i selekcji personelu w przedsiębiorstwie.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Rekrutacja i selekcji personelu w przedsiębiorstwie w ujęciu teoretycznym. 1.1. Proces kształtowania zatrudnienia……….. 5 1.2. Pozyskiwanie pracowników w przedsiębiorstwie……….. 8 1.2.1. Rekrutacja ………..8 1.2.2. Selekcja ………..16 1.4. Adaptacja nowo zatrudnionego personelu ……….. 24 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych. 2.1. Przedmiot i cel badan……….. 28 2.2. Problemy badawcze……….. 30 2.3. Metody, techniki…
Przeczytaj więcej

System oceniania pracowników w przedsiębiorstwie.

Wstęp ………. 3 Rozdzial I Proces oceny pracowników w przedsiębiorstwie. 1.1. Funkcje i cele oceniania pracowników ………. 5 1.2. Kryteria i zasady oceniania pracowników……….14 1.3. Metody oceny………. 20 1.4. Zarządzanie procesem oceniania………. 23 1.5. Mankamenty i trudnosci w ocenianiu pracowników………. 25 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych. 2.1. Przedmiot i cel badan………. 28 2.2. Problemy badawcze……….…
Przeczytaj więcej

Wpływ skutecznego motywowania na efektywnosc pracy

Wstęp Rozdzial 1. Motywacja i motywowanie 1.1. Istota motywacji i motywowania 1.2. Rodzaje motywacji 1.3. Teorie motywacji Rozdzial 2. Motywacja i efektywnosc pracy 2.1. System motywacyjny 2.2. Materialne i niematerialne instrumenty motywowania 2.3. Motywacyjne znaczenie nagród i kar Rozdzial 3. Metodologia badan wlasnych 3.1. Problematyka badan i hipotezy badawcze 3.2. Opis metody badawczej 3.3. Analiza…
Przeczytaj więcej

System zarządzania dzialem sprzedaży firmy XYZ S.A.

Wstęp…………5 Rozdzial I Strategie i zasady funkcjonowania dzialu sprzedaży 1.1. Pojecie strategii………… 7 1.2. Cele i strategia dzialu sprzedazy………… 9 1.3. Zasady tworzenia struktury organizacyjnej …………13 1.4. Struktura organizacyjna dzialu sprzedaży …………18 1.5. Wynagrodzenia pracowników dzialu sprzedazy………… 25 Rozdzial II Zarządzanie dzialem sprzedaży 2.1. Planowanie i dobór pracowników …………32 2.2. Adaptacja nowo pozyskanych pracowników………… 35…
Przeczytaj więcej

Rola skutecznego wynagradzania pracowników w zarządzaniu w Grupie ORLEN S.A

Wstęp………4 Rozdzial I. Wynagrodzenia placowe w literaturze przedmiotu 1.1. Pojecie wynagrodzeń ………6 1.2. Funkcje wynagrodzeń ………10 1.3. Formy plac……… 13 1.4. Formalno – prawne podstawy wynagrodzeń w Polsce ………18 1.5. Zasady tworzenia systemu wynagrodzeń ………22 Rozdzial II. Charakterystyka Grupy ORLEN S.A. 2.1. Historia przedsiębiorstwa……… 25 2.2. Profil przedsiębiorstwa……… 29 2.3. Struktura organizacyjna……… 30 2.4. Wyniki…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie Urzędu Miasta i Gminy XYZ

Wstęp. Rozdzial I Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Istota, geneza i cechy zarządzania zasobami ludzkimi 1.2. Wybrane elementy zarządzania zasobami ludzkimi 1.2.1. Dobór pracowników 1.2.2. Motywowanie do pracy 1.2.3. Oceny pracownicze 1.2.4. Rozwój pracowników 1.3. Kultura organizacyjna jako narzedzie zarządzania zasobami ludzkimi Rozdzial II Wewnetrzne i zewnetrzne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w firmie Urzedzie Miasta…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie przedsiebiorstwem rodzinnym XYZ

Wstęp…………5 Rozdzial I. Pojecie, istota i uwarunkowania przedsiebiorstw rodzinnych 1.1 Istota i znaczenie przedsiebiorczosci…………6 1.2 Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorstw rodzinnych………… 10 1.3 Geneza rozwoju firm rodzinnych w Polsce …………16 1.4 Modele przedsiebiorstw rodzinnych …………18 1.5 Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci rodzinnej………… 19 Rozdzial II. Specyfika przedsiebiorstw rodzinnych i ich działalności 2.1. Powstanie przedsiebiorstw rodzinnych a formy i źródła…
Przeczytaj więcej

Sposoby i formy motywowania personelu w przedsiębiorstwie XYZ.

Wstęp……….3 Rozdzial I Motywowanie a zarzadzanie personelem w przedsiębiorstwie. 1.1. Definicja i istota motywowania………. 5 1.2. Koncepcje motywacji………. 8 1.3. Modele motywowania………. 17 1.4. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach………. 21 Rozdzial II Stymulatory motywowacyjne stosowane wobec pracowników 2.1. Metody motywowania pracowników………. 30 2.2. Place jako materialny czynnik motywacyjny………. 36 2.3. Nagrody i kary w procesię motywowania…
Przeczytaj więcej

Wpływ plci menedzera na efektywnosc pracy na przykładzie wybranych restauracji w województwie lubelskim.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Przywódca a menedzer. 1.1 Pojecie menedzera……….. 4 1.2 Rola i umiejetnosci menedzera w organizacji……….. 6 1.3 Menedzer a kierownik ……….. 10 1.4 Menedzer a przywódca……….. 14 Rozdzial II Podobienstwa i róznice w zarządzaniu menedzera kobiety, a mezczyzny. 2.1 Kierownik kobieta a kierownik mezczyzna……….. 19 2.2 Komunikacja miedzy plciami……….. 21 2.3 Style…
Przeczytaj więcej

Doskonalenie systemu motywacji pozaplacowej w urzedzie gminy w XYZ

Wstęp………4 Rozdzial 1 System motywowania pracowników 1.1. Pojecie, istota, cele i funkcje motywowania………6 1.2. Teorie motywacji………9 1.3. Instrumenty motywacji placowej i pozaplacowej………14 Rozdzial 2 Urzad Gminy XYZ jako obiekt badan empirycznych 2.1. Glówne zadania Urzędu Gminy………19 2.2. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy………22 2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzedzie Gminy………25 Rozdzial 3 Badania systemu motywacji pozaplacowej w…
Przeczytaj więcej

Motywowanie pracowników do pracy na przykładzie firmy logistycznej XXX

Wstęp ……..4 Rozdzial 1. System motywacyjny, jako element procesu zarządzania personelem 1.1. Pojecie motywacji i motywowania. Wybrane teorie motywacji…….. 6 1.2. Wybrane modele motywacji…….. 20 1.3. System motywacyjny w organizacji…….. 23 Rozdzial 2. Czynniki motywujace pracowników 2.1. System plac, jako materialny czynnik motywacyjny ……..24 2.2. Niematerialne formy motywowania ……..27 2.3. Instrumenty motywowania pracownika…….. 32 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Mobbing w pracy

Wstęp ……….4 Rozdzial 1 Zjawisko mobbing 1. Definicja mobbingu………. 6 2. Definicja encyklopedyczna………. 6 3. Fazy mobbingu………. 7 4. Przyczyny mobbingu ……….8 5. Cechy mobbingu wedlug heinza leymanna………. 9 6. Skutki mobbingu ……….12 Rozdzial 2 Oblicza mobbingu 1. Rodzaje mobbingu………. 14 2. Przyklady mobbingu………. 15 3. Mobbing a inne zjawiska w pracy………. 22 Rozdzial 3…
Przeczytaj więcej

Adaptacja i wdrazanie kandydatów na zolnierzy zawodowych do służby i nauki w Wyzszej Szkole Oficerskiej Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki we Wroclawiu.

Wstęp. Rozdzial I Proces i przebieg rekrutacj oraz wdrozenie czlonków organizacji do istniejacych struktur. 1.1. Planowanie zasobów ludzkich. 1.2. Dobór kadr. 1.3 Struktura doboru kadr. 1.4. Rekrutacja pracowników. 1.5 Selekcja pracowników. 1.6. Wdrazanie i rozwój zasobów ludzkich. 1.7 Marketing personalny w organizacjach zhierarchizowanych. Rozdzial II Analiza istniejacych rozwiazan systemowych w zakresię rekrutacji kandydadtów na zolnierzy…
Przeczytaj więcej

Rekrutacja jako jeden z aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach administracji publicznej na przykładzie Sadu Rejonowego.

Wstęp………..3 Rozdzial I Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle literatury 1.1. Pojecie zarządzania zasobami ludzkimi……….. 5 1.3. Cele i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi……….. 10 1.4. Proces zarządzania zasobami ludzkimi ………..11 1.5. Cechy zarządzania zasobami ludzkimi ………..15 Rozdzial II Teoretyczne aspekty procesu rekrutacji 2.1. Pojecie i istota rekrutacji ………..18 2.2. Funkcje rekrutacji……….. 21 2.3. Rodzaje rekrutacji ………..23…
Przeczytaj więcej

Analiza znaczenia motywacji pracowników jako elementu zarządzania zasobami ludzkimi.

Wstęp……….. 1 Rozdzial 1 Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Pojecie zarządzania zasobami ludzkimi……….. 3 1.2. Istota zarządzania zasobami ludzkimi……….. 10 1.3. Cele zarządzania zasobami ludzkimi……….. 12 1.4. Zasady zarządzania zasobami ludzkimi……….. 14 Rozdzial 2 Motywowanie 2.1. Pojecie i istota motywacji……….. 16 2.2. Wybrane teorie motywacji……….. 20 2.3. Modele motywacji ………..33 2.4. Placowe i pozaplacowe…
Przeczytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie Policji na podstawie Komendy Powiatowej Policji w XYZ – problemy wybrane.

Wstęp……….3 Rozdzial 1 Historia formacji policyjnych w Polsce 1.1. Pojecie Policji………. 4 1.2. Policje administracyjne w okresie miedzywojennym………. 8 1.3. Miejsce policji administracyjnej w okresie PRL – u………. 11 1.4. Historia Komendy Powiatowej Policji w XYZ………. 21 Rozdzial 2 Organizacja i funkcjonowanie policji 2.1. Organizacja policji………. 25 2.2. Schemat organizacji policji ……….28 2.3. Policja a…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie i finansowanie instytucji kultury na przykładzie Opery i Filharmonii w Bialymstoku

Wstęp Rozdzial I Instytucje kultury w świetle literatury przedmiotu. 1.1 Specyfika i rodzaje instytucji kultury. 1.2 Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury. 1.3 Zadania administracyjne placówek kultury. 1.4 Struktura zarządzania instytucjami kultury na róznych szczeblach administracji. Rozdzial II Źródła finansowania działalności kulturalnej. 2.1 Rodzaje zródel finansowania. 2.2 Budżet państwa, jako źródło finansowania kultury. 2.3 Finansowanie kultury…
Przeczytaj więcej

Motywowanie pracowników na przykładzie ING Banku Slaskiego.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Pojecie motywacji………..4 1.1. Teorie motywacji………..6 Rozdzial II. Podejscie do motywowania 2.1. Teoria sprawiedliwosci………..14 2.2. Teoria oczekiwan………..14 2.3. Teoria wzmocnienia………..16 Rozdzial III. Wynagradzanie jako element motywacji. 3.1. Wynagrodzenie materialne………..19 3.1.1. Wynagrodzenie placowe………..21 3.1.2. Premiowanie………..24 3.2. Wynagrodzenie niematerialne………..26 3.2.1. Kultura organizacyjna………..27 3.2.2. Szkolenia………..28 Rozdzial IV. ING Bank Slaski. 4.1. Wynagradzanie materialne pracowników………..33 4.2. Regulamin…
Przeczytaj więcej

Motywowanie pracowników administracyjnych instytucji sfery budżetowej na przykładzie Prokuratury Rejonowej XYZ

Wstęp. Rozdzial I. Teoretyczne aspekty motywowania 1.1. Definicja motywacji i motywowania ……….9 1.2. Motywowanie jako funkcja zarządzania ……….11 1.3. Wybrane teorie motywowania ……….15 1.3.1. Teorie tresci………. 16 1.3.2. Teorie procesu………. 19 1.3.3. Teorie ukierunkowane na srodki motywacji………. 22 Rozdzial II. system motywowania w organizacji 2.1. Definicja i charakterystyka systemu motywacyjnego ……….25 2.2. Proces tworzenia systemów…
Przeczytaj więcej

Motywowanie jako istotna funkcja zarządzania na przykładzie XYZ(fabyrka farb i lakierów).

Wstęp……….4 Rozdzial 1 Istota motywowania 1.1. Zarządzanie – podstawowe definicje i funkcje………. 5 1.2. Motywowanie jako wazny element zarządzania – znaczenie motywowania………. 9 1.3. Pojecie motywowania………. 10 1.4. Podstawowe teorie motywacji ……….12 1.4.1. Teorie tresci ……….13 1.4.1.1. Hierarchia potrzeb A. Maslowa………. 13 1.4.1.2. Dwuczynnikowa teoria potrzeb F. Herzberga ……….16 1.4.1.3. Teoria ERG Alderfera………. 18 1.4.1.4.…
Przeczytaj więcej

Ocena gospodarowania przychodami i wydatkami Funduszu Ubezpieczen Spolecznych w Polsce w latach 2008-2012

Streszczenie………..5 Wstęp……….. 7 Rozdzial 1. Przeglad pismiennictwa 1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 8 1.2. Źródła finansowania działalności FUS ………..22 1.3. Prawne możliwości rozdysponowania środków finansowych z FUS……….. 26 Rozdzial 2. Zalozenia metodyczne badan 2.1. Cel, hipoteza, pytania badawcze……….. 29 2.2. Zakres badan i źródła informacji……….. 29 2.3. Metody i techniki badawcze……….. 30…
Przeczytaj więcej

Ludzie w organizacji i motywowanie

Wprowadzenie 1. Determinanty motywowania w zarządzaniu rozwojem 2. Struktura funkcjonalna systemu motywacyjnego 3. Partycypacja pracowników w ksztaltowaniu strategii organizacji Zakończenie Bibliografia

Motywowanie pracowników samorzadowych na przykładzie urzedu miejskiego w XYZ

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. Problematyka motywowania w ujęciu teoretycznym 1.1 Wyjasnienie istoty i znaczenia motywacji i motywowania ………. 6 1.2 Wybrane teorie motywacji ………. 10 1.2.1 Teorie tresci ………. 12 1.2.2 Teorie procesu ………. 16 1.2.3 Teoria wzmocnien ………. 19 1.3 Czynniki motywowania pracowników………. 21 1.3.1 Motywatory placowe ………. 21 1.3.2.Motywatory pozaplacowe ………. 30…
Przeczytaj więcej

Nowoczesne narzedzia internetowe wspierajace proces rekrutacji

Wstęp………….4 Rozdzial 1. Rozwazania definicyjno-terminologiczne 1.1. Istota procesu rekrutacji………….7 1.2. Proces rekrutacji w kontekscie zarządzania zasobami ludzkimi…………. 10 1.3. Rekrutacja w Internecie ………….16 1.4. Komunikacja w Internecie ………….18 Rozdzial 2. Narzedzia internetowe wspierajace proces rekrutacji 2.1. Systemy wspierajace proces rekrutacji…………. 23 2.1.1. System eRecruiter ………….27 2.1.2. Zastosowanie systemu eRecruiter w wybranych firmach…………. 29 2.2. Portale…
Przeczytaj więcej

Rola systemu motywacji w realizacji planu przedsiębiorstwa

Wstęp………. 7 Rozdzial 1. Zagadnienie wstepne pojecia motywacji………. 9 1.1. Istota motywacji………. 10 1.2. Instrumenty i narzedzia motywowania pracownika w realizacji planu przedsiębiorstwa………. 15 1.3. Podstawowe koncepcje motywacji ……….27 Rozdzial 2. Rola motywacji w zarządzaniu personelem ……….38 2.1. Skuteczne zarzadzanie personelem………. 43 2.2. Programy motywacyjne dla pracowników ……….52 2.3. Pobudzanie motywacji ……….55 2.4. Budowa i…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie systemu okresowych ocen pracowniczych na przykładzie XXX

Wstęp. Rozdzial 1. System ocen pracowniczych- wybrane aspekty teoretyczne 1.1. Pojecie i rodzaje ocen pracowniczych 1.2. Uwarunkowania systemu oceniania okresowego pracowników 1.2.1. Rodzaj działalności i wielkosc organizacji 1.2.2. Cele strategiczne firmy 1.2.3. Metoda zarządzania 1.2.4. Styl kierowania 1.2.5. Poziom kierowania 1.2.6. Poziom wymagan 1.2.7. Autorytet oceniajacych 1.2.8. Wiek pracowników 1.3. Możliwościwykorzystania systemu ocen pracowniczych w…
Przeczytaj więcej

Wizerunek przedstawiciela handlowego w opinii badanych klientów

Wstęp………….4 Rozdzial I. Rola przedstawiciela handlowego w przedsiębiorstwie. 1.1. Zadania i znaczenie przedstawiciela handlowego w przedsiębiorstwie………….6 1.2. Klasyfikacja i etapy rekrutacji………….13 1.2.1 Definiowanie stanowiska………….19 1.2.2. Charakterystyka kandydata…………. 20 1.3. Strategie procesu rekrutacji………….21 1.3.1. Ogloszenie o wolnym wakacie………….24 1.4. Planowanie procesu rekrutacji i selekcji dla kandydatów na stanowisko przedstawiciela handlowego ………….26 Rozdzial II. Kompetencje wymagane od…
Przeczytaj więcej

Polityka zarządzania kryzysowego przedsiebiorstw (na wybranych przykladach)

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Teoretyczne podstawy analizy sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie. 1.1. Istota zjawisk kryzysowych w przedsiębiorstwach………. 7 1.1.1. Definicja i rodzaje kryzysów w przedsiębiorstwach………. 7 1.1.2. Zródla, przyczyny, symptomy i przebieg kryzysu………. 16 1.2. Makroekonomiczne uwarunkowania kryzysu przedsiębiorstwa………. 28 1.2.1. Kryzys jako faza cyklu zycia przedsiębiorstwa………. 28 1.2.2. Kryzys jako sytuacja decyzyjna………. 29v 1.3.…
Przeczytaj więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w hotelarstwie (na przykładzie hotelu ‚Zacisze’)

Wprowadzenie Rozdzial 1. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie hotelarskim 1.1. Istota ryzyka i niepewnosci w działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego 1.2. Źródła ryzyka w działalności gospodarczej przedsiebiorstw hotelarskich 1.3. Klasyfikacja ryzyka przedsiebiorstw hotelarskich 1.4. Pomiar ryzyka w przedsiębiorstwie hotelarskim Rozdzial 2. Ryzyko jakosciowe w hotelu ‚Zacisze’ 2.1. Zalozenia metodologiczne prowadzonych badan 2.2. Ogólna charakterystyka badanego hotelu ‚Zacisze’ 2.3.…
Przeczytaj więcej

Dyscyplinarne rozwiazanie stosunku pracy

Wstęp. Rozdzial I Przeslanki zastosowania normy z art. 52 § 1 Kodeksu Pracy. 1.1. Ciezkie naruszenie podstawowych obowiazków pracowniczych. 1.2. Popelnienie przestępstwa przez pracownika. 1.3. Zawiniona utrata uprawnien pracowniczych. Rozdzial II Tryb zwolnienia. 2.1. Opinia zakladowej organizacji zwiazkowej. 2.2. Zgoda zakladowej organizacji zwiazkowej. 2.3 Forma rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia. 2.4. Termin rozwiazania umowy…
Przeczytaj więcej

Akta osobowe pracowników

Wstęp Rozdzial I Ogólne zasady prowadzenia akt osobowych 1.1 Akta osobowe a ochrona danych osobowych 1.2 Obowiazek prowadzenia akt osobowych 1.3 Kary za naruszenie obowiazku prowadzenia akt osobowych 1.4 Udostepnianie akt osobowych 1.5 Upowaznienie do wgladu w dokumentacje pracownicza Rozdzial II Czesc A akt osobowych 2.1 Dokumenty przechowywane w czesci A 2.2 Numerowanie i spis…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Uslugowo Handlowego „XYZ” jako firmy rodzinnej

Wstęp ………. 3 Rozdzial 1 Specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego 1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa rodzinnego ………. 6 1.2. Networking biznesów rodzinnych ………. 16 1.3. Zaangazowanie przedsiebiorstw w dzialalnosc zagraniczna ………. 19 Rozdzial 2 Kapital spoleczny w biznesię rodzinnym 2.1. Kultura organizacji ………. 33 2.2. Konflikt w przedsiębiorstwie rodzinnym ………. 42 2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie rodzinnym ……….…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie kompetencji menedzera w organizacji.

Wstęp. Rozdzial 1 Pojecie kompetencji we wspólczesnym zarzadzaniu. 1.1. Definicja kompetencji. 1.2. Podstawowe typy kompetencji. 1.3. Sposoby badania kompetencji. 1.4. Uwarunkowania rozwoju kompetencji. 1.5. Wykorzystanie kompetencji we wspólczesnym zarzadzaniu. Rozdzial 2 Menedzer i jego rola w organizacji. 2.1. Definicja menedzera. 2.2. Typy menedzerów. 2.3. Style kierowania ludzmi. 2.4. Zadania menedzerów. 2.5. Uwarunkowania rozwoju kompetencji menedzerskich.…
Przeczytaj więcej

Motywowanie pracownika w firmie Transpol Sp. z.o.o

Wstęp Rozdzial 1 Motywowanie pracowników – Teorie i cele 1.1 Ewolucja teorii zarządzania i motywowania 1.2 Motywowanie – pojecie, istota i zadania 1.3 Glówne funkcje i cele motywowania pracowników Rozdzial 2 Narzedzia motywacyjne 2.1. Materialne systemy motywowania – systemy wynagradzania pracowników 2.1.1. Systemy premiowe 2.2. Pozaplacowe systemy motywacyjna pracowników 2.3.1. Szkolenie i rozwój 2.3.2. System…
Przeczytaj więcej

Projektowanie Systemu Funkcjonowania Organizacji Wirtualnej na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Pojecie organizacji wirtualnej 1.1.Koncepcje organizacji wirtualnych 1.1.1.Podejscie procesowe 1.1.2.Podejscie strukturalne 1.2.Model wirtualnego przedsiębiorstwa 1.3.Kreacja wirtualnej przestrzeni 1.4.Technologie uzywane w organizacjach wirtualnych 1.5.Strategia organizacji wirtualnej 1.5.1.Analiza M. A. Portera 1.5.2.Analiza SWOT 1.6.Kierunki rozwoju wirtualnych organizacji Rozdzial II. Projektowanie organizacji wirtualnej 2.1. Metodologia projektowania systemów informatycznych 2.2. Etapy projektowania 2.3. Architektura projektu 2.4. Projekt…
Przeczytaj więcej

Efektywnosc, a sprawne zarzadzanie przedsiębiorstwem.

Wstęp ………..3 Rozdzial I Zarządzanie – zagadnienia ogólne 1.1. Zarządzanie – ujecie definicyjne i istota………..5 1.2. Funkcje zarządzania………..7 Planowanie………..8 Organizowanie………..10 Motywowanie………..12 Kontrolowanie………..12 1.3. Wybrane koncepcje zarządzania przedsiebiorstwem: Kaizen, TQM, Lean management, Benchmarking…………14 Kaizen………..15 Total Quality Management………..16 Lean Management………..17 Benchmarking………..20 Rozdzial II Istota efektywnosci działalności przedsiębiorstwa 2.1. Efektywnosc- ujecie definicyjne………..22 2.2 Determinanty efektywnosci i ich klasyfikacja………..25…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie Mercedes-Benz

Wstęp………..2 Rozdzial I Wizerunek produktu – charakterystyka 1.1. Wizerunek i tozsamosc – znaczenia i róznice………..4 1.2. Wizerunek marki………..8 1.2.1. Istota i funkcje marki………..8 1.2.2. Nazwa i znak jako elementy rozpoznawcze marki………..12 1.3. Kształtowanie wizerunku produktu………..17 1.3.1. Pojecie public relations………..17 1.3.2. Public Relations w działania ch kreujacych wizerunek marki………..19 1.3.3. Techniki i narzedzia public relations………..25 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Doskonalenie personelu jako element rozwoju zawodowego.

Wstęp………..4 Rozdzial I Rozwój zawodowy w ujęciu teoretycznym 1.1. Definicja rozwoju zawodowego……….. 6 1.2. Rola rozwoju zawodowego ………..9 Rozdzial II Doskonalenie personelu jako funkcje polityki personalnej 2.1. Podstawowe pojecie polityki personalne……….. 32 2.2. Funkcje polityki personalnej ………..36 2.3. Metody i formy doskonalenia zawodowego……….. 42 Rozdzial IIIMetodologia 3.1. Przedmiot badan ………..47 3.2. Problematyka badawcza ………..47 3.3.…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie rozwojem pracowników w przedsiębiorstwie uslugowym przemyslu elektronicznego.

Wstęp Rozdzial I. Warunki konkurencyjnosci firm uslugowych przemyslu elektronicznego 1.1. Charakterystyka sektora przemyslu elektronicznego 1.2. Strategie firm uslugowych 1.3. Zasoby ludzkie jako czynnik konkurencyjnosci firm uslugowych Rozdzial II. Podejscie do zarządzania rozwojem pracowników 2.1. Cele i zadania zarządzania rozwojem pracowników 2.2. Projekt zarządzania rozwojem pracowników 2.3. Warunki realizacji rozwiazan projektowych Rozdzial III. Rozwój pracowników w…
Przeczytaj więcej

Analiza i ocena sytemu motywowania na podstawie przedsiębiorstwa X.

Wstęp Rozdzial 1 Motywowanie pracowników –teorie i modele. 1.1 Pojecia motywacja i motywowanie ………..2 1.2 Teorie motywacji ………..4 1.2.1 Systematyka teorii motywacji ………..4 1.2.2 Teorie tresci (potrzeb) ………..6 1.2.3 Teorie procesów……….. 12 1.2.4 Teoria wzmocnien ……….. 13 1.3 Modele motywowania ……….. 14 Rozdzial 2 Pobudzanie motywacji. 2.1 Znaczenie i typologia narzedzi motywacyjnych……….. 16 2.1.1 Narzedzia…
Przeczytaj więcej

Narzedzia systemu motywacyjnego w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa DZT Tyminscy Sp. J.

Wstęp………..3 Rozdzial I Teoretyczne aspekty motywacji 1.1 Pojecie i istota motywacji……….. 5 1.2 Rodzaje motywacji ………..8 1.3 Wybrane teorie motywacji ………..12 Rozdzial II Narzedzia motywacji 2.1 Narzedzia placowe ………..28 2.2 Narzedzia pozaplacowe………..31 2.3 Czynniki perswazji ………..37 2.4 Cechy skutecznego systemu motywacji……….. 40 Rozdzial III System motywacyjny w badanym przedsiębiorstwie 3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa i branzy ………..45…
Przeczytaj więcej

Kapital ludzki jako element kapitału intelektualnego na przykładzie firmy ubezpieczeniowej

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Teoria kapitału ludzkiego 1.1. Kapital ludzki w mysli ekonomicznej………. 5 1.2. Istota kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie ……….7 1.3. Kształtowanie i rozwój kapitału ludzkiego ……….11 1.4. Problematyka pomiaru kapitału ludzkiego………. 15 Rozdzial 2. Kapital ludzki w organizacji wiedzy 2.1. Strategiczne zarzadzanie kapitalem ludzkim ……….19 2.2. Kapital ludzki z punktu widzenia organizacji wiedzy ……….23…
Przeczytaj więcej

Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy DZT Tyminscy.

Wstęp……….4 Rozdzial 1 Cele i metody doboru kadr w przedsiębiorstwie 1.1 Idee i zalozenia zarządzania zasobami ludzkimi……….6 1.2 Marketing personalny……….7 1.3 Elementy procesu doboru kadr……….11 1.3.1 Planowanie kadr a procesy rekrutacji i selekcji……….13 1.3.2 Opis zadan i stanowisk pracy……….15 1.3.3 Metody i źródła rekrutacji – wykorzystanie zewnetrznego i wewnetrznego rynku pracy……….17 Rozdzial 2. Alokacja zasobów…
Przeczytaj więcej

Analiza narzedzi motywacji w firmie Krispol Sp. z o.o.

Wstęp………5 Rozdzial I Motywacja i teorie 1.1. Istota motywacji ………7 1.2. Motywacja do pracy……… 8 1.3. Teorie tresci ………11 1.4. Teorie procesu……… 17 1.5. Teoria wzmocnienia……… 20 1.6. Modele motywowania ………21 1.7. Motywowanie jako funkcja zarządzania ………24 Rozdzial II Narzedzia motywacji w realizacji funkcji personalnych 2.1. Wynagrodzenia……… 26 2.1.1. Funkcje wynagrodzen……… 29 2.1.2. Rodzaje wynagrodzen…………
Przeczytaj więcej

Analiza systemu motywacyjnego w nowoczesnej firmie budowlanej XYZ Sp. z o.o. z Lubonia

Wstęp ………. 3 Rozdzial 1 Koncepcje motywacji 1.1. Motywacja jako pojecie w psychologii ………. 6 1.2. Teoria tresci ………. 8 1.3. Teoria procesu ………. 16 1.4. Teoria wzmocnienia ………. 18 Rozdzial 2 Strategie motywacji 2.1. Wprowadzenie i funkcjonowanie systemu wynagrodzeń ………. 20 2.2. Budowanie systemu wynagrodzeń ………. 25 2.3. Metody i techniki motywacji ………. 26…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie placówka oswiatowa.

Wstęp. Rozdzial I Zarządzanie w świetle literatury przedmiotu. 1.1 Pojecie i istota zarządzania. 1.2 Funkcje zarządzania. 1.3 Wspólczesne koncepcje zarządzania. 1.3.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi. 1.3.2 Zarządzanie jakoscia. 1.3.3 Zarządzanie wiedza. 1.4 Instytucja w zarzadzaniu. 1.5 Zarządzanie oswiata. 1.5.1 Zarządzanie placówka oswiatowa. 1.5.2 Zasoby ludzkie w oswiacie. 1.5.3 Bledy w zarządzaniu szkola. 1.6 Rola przywódcy w…
Przeczytaj więcej

Marketing organizacji pozarzadowych.

Wstęp…………. 5 Rozdzial 1. Zasady marketingowe we wspólczesnej gospodarce 1.1. Definicja marketingu ………….6 1.2. Podstawowe pojecia uzywane w marketingu ………….7 1.2.1. Potrzeby i pragnienia…………. 7 1.2.2. Produkt…………. 7 1.2.3. Uzytecznosc oraz wartość produktu…………. 8 1.2.4. Popyt ………….8 1.2.5. Wymiana oraz transakcja ………….8 1.3. Wzrost znaczenia marketingu w gospodarce ………….9 1.3.1. Era produkcyjna…………. 9 1.3.2. Era…
Przeczytaj więcej

Ocena stylu kierowania menedzera na przykładzie wybranej spólki.

Wstęp…………4 Rozdzial I Zarządzanie zasobami ludzkimi 1.1. Zarządzanie i jego obszary w przedsiębiorstwie………… 6 1.2. Cele i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi………… 9 1.3. Istota doskonalenia pracowników …………13 Rozdzial II Znaczenie procesu kierowania w organizacji 2.1. Istota kierowania …………19 2.2. Charakterystyka umiejetnosci kierowniczych …………26 2.3. Style kierowania stosowane przez menedzerów………… 31 Rozdzial III Sylwetka współczesnego menedzera…
Przeczytaj więcej

Zjawisko mobbingu w administracji.

Wstęp………..3 Rozdzial I Charakterystyka zjawiska mobbingu 1.1. Pojecie i przyczyny mobbingu……….. 5 1.1.1. Pojecie mobbingu ………..5 1.1.2. Przyczyny mobbingu ………..12 1.2. Rodzaje i fazy mobbingu ………..14 1.3. Skutki mobbingu……….. 18 RozdziaL II Charakterystyka uczestników dzialan mobbingowych. 2.1. Ofiary mobbingu ………..24 2.2.Sprawcy mobbingu ………..27 2.3. Specyfika pracy w administracji samorzadowej……….. 32 Rozdzial III Zapobieganie mobbingowi w…
Przeczytaj więcej

Wpływ misji firmy na jej spostrzeganie jako pierwszego miejsca pracy.

Streszczenie……. 8 Rozdzial 1. Kultura organizacyjna jako znaczacy atrybut kazdej organizacji. 1.1. Historia zainteresowania kultura organizacyjna……………. 9 1.2. Istota kultury organizacyjnej……………. 10 1.2.1.Definicja, cechy i skladniki kultury organizacyjnej……………. 10 1.2.2. Uwarunkowania kultury organizacyjnej……………. 13 1.2.3. Funkcje kultury organizacyjnej……………. 14 1.2.4. Proces formowania się kultury organizacyjnej……………. 16 1.3. Modele kultury organizacyjnej……………. 19 1.3.1. Model kliniczny Edgara…
Przeczytaj więcej

Restrukturyzacja polskich przedsiebiorstw dystrybucyjnych branzy energetycznej.

Wstęp………. 3 Rozdzial 1. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. 1.1. Pojecie restrukturyzacji………. 5 1.2. Istota restrukturyzacji………. 8 1.3. Przeslanki restrukturyzacji………. 16 1.4. Przebieg procesu restrukturyzacji………. 20 Rozdzial 2. Rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 2.1. Kryteria podzialu restrukturyzacji………. 27 2.2. Restrukturyzacja prawna i wlasnosciowa………. 31 2.3. Restrukturyzacja zasobów materialnych i personalnych ………. 35 2.4. Restrukturyzacja organizacyjna………. 43 Rozdzial 3. Przebieg procesu…
Przeczytaj więcej

Rola menedzera w przedsiębiorstwie.

Wstęp Rozdzial 1. Teoretyczne ujecie zarządzania przedsiebiorstwem 1.1 Istota zarządzania 1.2 Funkcje zarządzania 1.3 Nowoczesne koncepcje zarządzania Rozdzial 2. Charakterystyka skutecznego menedzera 2.1. Pojecie menedzera 2.2. Cechy i umiejetnosci menedzera 2.4. Techniki i style kierowania pracownikami Rozdzial 3. Praktyczne ujecie znaczenia menedzera w przedsiębiorstwie 3.1 Cel i metodologia badan 3.2 Analiza wyników badan 3.3 Wnioski…
Przeczytaj więcej