Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie Meritum Bank 4.14/5 (22)

26 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I.
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

1. Geneza, pojecie i rozwój zarządzania zasobami ludzkimi
2. Cele i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi
4. Struktura dzialu personalnego


Rozdział II.
Pozyskiwanie i rekrutacja pracowników

1. Planowanie zatrudnienia
2. Rekrutacja pracowników
3. Cele i etapy rekrutacji
4. Formy i techniki rekrutacji
5. Selekcja pracowników; narzedzia i struktura selekcji
6. Adaptacja nowych pracowników i wprowadzenie ich do pracy
7. Derekrutacja pracowników


Rozdział III.
Doskonalenie i rozwój zasobów ludzkich

1. Geneza, rozwój i definicja szkolen
2. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych
3. Plan szkolenia i realizacja
4. Metody i formy szkoleniowe
5. Ocena efektów przedsiewziec szkoleniowych


Rozdział IV.
Charakterystyka Meritum Banku jako obiektu do badan

1. Historia i charakterystyka działalności Meritum Banku
2. Struktura organizacyjna Meritum Banku
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
4. Polityka personalna


Rozdział V.
Analiza i rozwój pozyskiwania pracowników w Meritum Banku

1. Zalozenia wlasnych badan
2. Pozyskiwanie i rozwój pracowników na podstawie wlasnych badan
3. Techniki, metody i rozwój szkolen
4. Ocena sposobu rekrutacji i selekcji przez pracowników banku


Zakończenie
Bibliografia
Aneks


Oceń