Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie Meritum Bank

Wstęp

Rozdzial I.
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

1. Geneza, pojecie i rozwój zarządzania zasobami ludzkimi
2. Cele i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi
4. Struktura dzialu personalnego


Rozdzial II.
Pozyskiwanie i rekrutacja pracowników

1. Planowanie zatrudnienia
2. Rekrutacja pracowników
3. Cele i etapy rekrutacji
4. Formy i techniki rekrutacji
5. Selekcja pracowników; narzedzia i struktura selekcji
6. Adaptacja nowych pracowników i wprowadzenie ich do pracy
7. Derekrutacja pracowników


Rozdzial III.
Doskonalenie i rozwój zasobów ludzkich

1. Geneza, rozwój i definicja szkolen
2. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych
3. Plan szkolenia i realizacja
4. Metody i formy szkoleniowe
5. Ocena efektów przedsiewziec szkoleniowych


Rozdzial IV.
Charakterystyka Meritum Banku jako obiektu do badan

1. Historia i charakterystyka działalności Meritum Banku
2. Struktura organizacyjna Meritum Banku
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
4. Polityka personalna


Rozdzial V.
Analiza i rozwój pozyskiwania pracowników w Meritum Banku

1. Zalozenia wlasnych badan
2. Pozyskiwanie i rozwój pracowników na podstawie wlasnych badan
3. Techniki, metody i rozwój szkolen
4. Ocena sposobu rekrutacji i selekcji przez pracowników banku


Zakończenie
Bibliografia
Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>