Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimi 4.32/5 (19)

26 października 2015 0 Przez administratorWstęp……….2

Rozdział I
Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim.

1.1. Cele i zadania zwiazane z zarządzaniem zasobami ludzkimi……….4
1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11
1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13


Rozdział II
Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania.

2.1. Pojęcie i rozwój kapitału ludzkiego……….18
2.2. Budowanie struktury organizacji……….21
2.3. Kultura organizacji……….27


Rozdział III
Podstawowe modele zarządzania zasobami ludzkimi.

3.1. Filozofia modelu amerykanskiego……….34
3.2. Podejscie japonskie……….41
3.3. Model europejski……….53


Rozdział IV
Zarządzanie procesami a wybrane koncepcje zarządzania.

4.1. Podejscie systemowe i sytuacyjne w zarzadzaniu……….58
4.2. Podejscie procesowe……….64
4.3. Ciagle doskonalenie w zarzadzaniu……….65
4.4. Analiza ekonomiczno-finansowa proponowanych rozwiazan……….70


Zakończenie……….76
Bibliografia……….78
Spis tabel……….81


Oceń