Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimiWstęp……….2

Rozdzial I
Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim.

1.1. Cele i zadania zwiazane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi……….4
1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11
1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13


Rozdzial II
Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania.

2.1. Pojecie i rozwój kapitału ludzkiego……….18
2.2. Budowanie struktury organizacji……….21
2.3. Kultura organizacji……….27


Rozdzial III
Podstawowe modele zarządzania zasobami ludzkimi.

3.1. Filozofia modelu amerykanskiego……….34
3.2. Podejscie japonskie……….41
3.3. Model europejski……….53


Rozdzial IV
Zarządzanie procesami a wybrane koncepcje zarządzania.

4.1. Podejscie systemowe i sytuacyjne w zarzadzaniu……….58
4.2. Podejscie procesowe……….64
4.3. Ciagle doskonalenie w zarzadzaniu……….65
4.4. Analiza ekonomiczno-finansowa proponowanych rozwiazan……….70


Zakończenie……….76
Bibliografia……….78
Spis tabel……….81


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>