Autyzm 3.57/5 (23)

Wstęp………4

Rozdział I
Autyzm – charakterystyka zagadnienia
1.1 Definicja autyzmu w ujęciu wybranych autorów……… 7
1.2 Kryteria diagnostyczne ………9
1.3 Trudności w diagnozowaniu autyzmu ………11
1.4 Wpływ autyzmu na życie……… 15

Rozdział II
Rozwój intelektualny dziecka z autyzmem
2.1 Możliwości rozwijania, umiejętność pisania i czytania ………17
2.2 Zaradność w szkole i w życiu……… 19
2.3 Upośledzenie dziecka z autyzmem……… 21

Rozdział III
Procedury postępowania z dzieckiem autystycznym
3.1 Zwyczaje i przyzwyczajenia ………23
3.2 Czynności codzienne ………23
3.3 Interakcje społeczne ………24
3.4 Czynności opiekuńczo wychowawcze w środowisku domowym i szkolnym ………26

Rozdział IV
Metodologia badań własnych
4.1 Cel i przedmiot badań……… 29
4.2 Charakterystyka problemów badawczych / hipotez……… 30
4.3 Opis wybranych metod, technik i narzędzi badawczych ………31
4.4 Charakterystyka badanej populacji ………35
4.5 Opis i przebieg badań ………37

Rozdział V
Proces wychowania i nauczania źródłem satysfakcji dziecka autystycznego – wnioski z badań ………40
Zakończenie……… 41
Bibliografia ………42

Oceń