Kategoria: Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie xyz w latach

Wstęp Rozdział 1 Wynik finansowy przedsiębiorstwa i jego analiza       1.1 Istota i ujęcie wyniku finansowego przedsiębiorstwa 1.2 Metody i narzędzia analizy wyniku finansowego przedsiębiorstwa 1.3 Rentowność jako miara efektywności przedsiębiorstwa Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa       2.1 Rys historyczny i forma prawnoorganizacyjna przedsiębiorstwa 2.2 Przedmiot działalności spółki 2.3 Analiza pozycji w branży 2.4 Zatrudnienie 2.5 Sprawozdania finansowe…
Przeczytaj więcej

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie zakładu cukierniczego XYZ

Wstęp……….3 Rozdział I Teoria małych i średnich przedsiębiorstw       1.1 Pojęcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw……….4 1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i gospodarce……….10 1.3 Udział małych i średnich przedsiębiorstw w PKB……….12 1.4 Liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce……….14 Rozdział II Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw       2.1 Istota finansowania małych i średnich przedsiębiorstw……….18…
Przeczytaj więcej

Analiza porównawcza systemów ocen okresowych pracowników w organizacji XXX

Wstęp Rozdział I Wprowadzenie do systemu ocen okresowych organizacji       1.1 Cele, funkcje i miejsce systemu ocen okresowych pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi 1.2 Kryteria ocen i ich opracowywanie 1.3 Metody oceny pracowników 1.4 System oceny pracowników – fazy tworzenia 1.5 Autorytet oceniających 1.6 Uczestnicy procesu oceniania 1.7 Częstotliwość oceny pracowników 1.8 Błędy systemu ocen okresowych…
Przeczytaj więcej

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ

Wstęp………..3 Rozdział I Sprawozdania finansowe w procesie zarządzania       1.1 Ogólne zagadnienia dotyczące rachunkowości……….. 5 1.2 Istota sprawozdań finansowych i zasady ich sporządzania ………..10 1.3 Rodzaje sprawozdań finansowych ………..15 1.4 Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową firm ………..21 Rozdział II Charakterystyka badanego podmiotu       2.1 Informacje ogólne dotyczące jednostki……….. 25 2.2 Zakres wykonywanych działań ………..30 2.3 Budżet…
Przeczytaj więcej

Doskonalenie procesu komunikacji w wybranej organizacji

Wstęp……….4 Rozdział 1 Proces komunikacji w organizacji       1.1.Istota procesu komunikacji w organizacji……….5 1.1.1. Pojęcie komunikacji……….5 1.1.2. Modele procesów komunikacji……….7 1.2. Komunikacja w organizacji……….10 1.2.1. Formy komunikowania się w organizacji……….12 1.3.Bariery komunikowania się w organizacji i ich przezwyciężanie……….15 Rozdział 2 Metody komunikacji zorientowane na twórcze rozwiązywanie problemów       2.1.Grupy, zespoły zadaniowe i komitety……….20 2.2.Koła jakości ……….26 2.3.Metoda…
Przeczytaj więcej

Wpływ przejęcia na kondycję finansową podmiotu gospodarczego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp Rozdział I Istota Fuzji i przejęć       1.1.Pojęcie i istota fuzji i przejęć 1.2.Geneza procesów fuzji i przejęć 1.3.Motywy procesów fuzji i przejęć 1.4.Rodzaje procesów fuzji i przejęć Rozdział II Regulacje prawne w zakresie fuzji i przejęć       2.1.Prawo handlowe w procesach fuzji i przejęć 2.2.Przepisy antymonopolowe w procesach fuzji i przejęć 2.3.Aspekty rachunkowe w procesach…
Przeczytaj więcej

Analiza systemów motywacyjnych wybranych firm – możliwości i ich wykorzystanie

Wstęp Rozdział 1 Koncepcje motywacji 1.1. Motywacja jako pojęcie w psychologii 1.2. Teorie treści 1.2.1. Hierarchia potrzeb Maslova 1.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga 1.2.3. Teoria potrzeb Claytona Alderfera 1.2.4. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda 1.2.5. Teorie pracy Dauglasa McGregora 1.2.6. Teorie treści – porównanie 1.3. Teorie procesu 1.3.1. Teoria oczekiwań wartości V.H. Vrooma…
Przeczytaj więcej

Analiza porównawcza procesów motywacyjnych na przykładzie MSP

Wstęp………6 Rozdział 1 Motywacja i jej znaczenie dla organizacji 1.1. Pojęcie i istota motywacji ………7 1.2. Definicja i elementy procesu motywacji ………11 1.3. Modele motywacji w literaturze……… 14 1.4. Czynniki oddziałujące na motywację w pracy ………19 Rozdział 2 Rodzaje motywacji 2.1. Klasyfikacja motywacji w przedsiębiorstwach       2.2. Charakterystyka motywacji wewnętrznej ………25 2.3. Specyfika motywacji zewnętrznej ………27…
Przeczytaj więcej

Jakość świadczonych usług hotelarskich w opinii klientów (na przykładzie hotelu ‚Hermitage’ w Brześciu)

Wstęp……….9 Rozdział I Rrynek usług hotelarskich 1.1 Tendencje rozwoju współczesnego hotelarstwa………. 12 1.2 Obiekty hotelarskie – rodzaje, klasyfikacja, kategoryzacja………. 13 1.3 Usługi hotelarskie – definicja, klasyfikacja………. 16 Rozdział II Jakość usług hotelarskich w ujęciu teoretycznym 2.1. Definicja i istota jakości ……….19 2.2. Ekonomiczne uwarunkowania tworzenia systemu zarządzania jakością w hotelach ……….21 2.3. Metody badania jakości…
Przeczytaj więcej

Ocena rentowności spółek branży logistycznej notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie

Wstęp………4 Rozdział 1 Istota i znaczenie analizy rentowności spółki  1.1. Pojęcie analizy rentowności ………6 1.2. Rola analizy rentowności w analizie finansowej……… 9 1.3. Sprawozdawczość finansowa – źródło informacji do oceny rentowności spółki ………11 Rozdział 2 Branża logistyczna w Polsce 2.1. Pojęcie, rola i znaczenie branży logistycznej ………15 2.2. Stan obecny rynku branży logistycznej ………17 2.3.…
Przeczytaj więcej

Badanie procesów magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie

Wstęp……….4 Rozdział 1 Charakterystyka ogólna obiektu i procesu magazynowego 1.1. Definicje podstawowych pojęć 1.2. Rola, funkcje, zadania magazynu 1.3. Podział magazynów 1.4. Pojęcie centrum dystrybucyjnego 1.5. Strefy i układy technologiczne magazynów. 1.5.1. Podział magazynu na strefy 1.5.2. Układy technologiczne magazynów Rozdział 2 Charakterystyka procesów magazynowych 2.1. Charakterystyka faz procesu magazynowania 2.1.1. Faza 1 – Przyjęcie…
Przeczytaj więcej

System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX

Wstęp Rozdział I Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL 1.2. Modele ZZL 1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych 1.4. Płaszczyzny polityki personalnej Rozdział II Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń 2.1. Pojęcie wynagrodzeń i jego funkcje 2.2. Formy wynagrodzeń 2.3. Struktura wynagrodzeń 2.4. Determinanty oddziałujące na kształtowanie systemu wynagrodzeń Rozdział III…
Przeczytaj więcej

Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska

Wstęp ………6 Rodział 1 Motywowanie w procesie zarządzania 1.1 Interpretacja pojęć: motywacja, motyw, motywowanie……… 8 1.2 Rodzaje motywacji. Przegląd teorii motywowania ………10 1.3 Proces motywowania i modele motywacji ………17 Rodział 2 Finansowe narzędzia oddziaływania motywacyjnego 2.1 Płaca jako czynnik motywacji ………21 2.2 Kształtowanie płacy zasadniczej……… 24 2.3 Motywowanie przez premię ………27 Rodział 3 Motywowanie pozapłacowe…
Przeczytaj więcej

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XXX

Wstęp………..3 Rozdział I Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych       1.1. Pojęcie i funkcje środków trwałych ………..5 1.2. Klasyfikacja środków trwałych ………..8 1.3. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych……….. 12 1.4. Zmiany w wartości początkowej środków trwałych ………..18 1.5. Ewidencja środków trwałych ………..21 Rozdział II Metody amortyzacji środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym       2.1. Istota i funkcje…
Przeczytaj więcej

Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy…
Przeczytaj więcej

Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy…
Przeczytaj więcej

Gospodarstwa domowe na rynku kredytowym

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy…
Przeczytaj więcej

Struktura wydatków gospodarstw domowych w latach 2008-2011

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy…
Przeczytaj więcej

Rola gospodarstw domowych na rynku pracy

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy…
Przeczytaj więcej

Glówne źródła dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy…
Przeczytaj więcej

Gospodarstwa domowe na rynkach finansowych w Polsce

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy…
Przeczytaj więcej

Bilans majatkowy gospodarstwa domowego

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy…
Przeczytaj więcej

Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy…
Przeczytaj więcej

Czynniki wpływajace na zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy…
Przeczytaj więcej

Rachunek przeplywów pienieznych jako podstawa dynamicznej analizy plynnosci finansowej

Wstęp……… 7 Rozdzial 1. Plynnosc finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie 1.1. Pojecie plynnosci finansowej……… 9 1.2. Czynniki kształtujące plynnosc finansowa………10 1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa……… 16 Rozdzial 2 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o plynnosci finansowej 2.1. Bilans jako podstawowe źródłoinformacji o poziomie plynnosci finansowej……… 20 2.2. Ocena przydatnosci rachunku zysków i strat…
Przeczytaj więcej

Ocena przydatnosci rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych

Wstęp……… 7 Rozdzial 1. Plynnosc finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie 1.1. Pojecie plynnosci finansowej……… 9 1.2. Czynniki kształtujące plynnosc finansowa………10 1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa……… 16 Rozdzial 2 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o plynnosci finansowej 2.1. Bilans jako podstawowe źródłoinformacji o poziomie plynnosci finansowej……… 20 2.2. Ocena przydatnosci rachunku zysków i strat…
Przeczytaj więcej

Bilans jako podstawowe źródłoinformacji o poziomie plynnosci finansowej

Wstęp……… 7 Rozdzial 1. Plynnosc finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie 1.1. Pojecie plynnosci finansowej……… 9 1.2. Czynniki kształtujące plynnosc finansowa………10 1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa……… 16 Rozdzial 2 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o plynnosci finansowej 2.1. Bilans jako podstawowe źródłoinformacji o poziomie plynnosci finansowej……… 20 2.2. Ocena przydatnosci rachunku zysków i strat…
Przeczytaj więcej

Analiza kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim

1. Wstęp 2. Definicja i rodzaje energii 3. Odnawialne źródła energii       3.1. Energia wód śródlądowych, mórz i oceanów 3.2. Energia z wiatru 3.3. Energia ze słońca 3.4. Energia z wnętrza Ziemi 3.5. Energia z biomasy 3.6. Biopaliwa 3.7. Ogniwa paliwowe 3.8. Energia z odpadów komunalnych 4. Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii       4.1. Przesłanki rozwoju…
Przeczytaj więcej

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy X za lata 2011-2013.

Rozdzial I. Istota i cele analizy ekonomiczno-finansowej. 1. Pojecie analizy ekonomiczno-finansowej. 2. Rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych. 3. Charakterystyka podstawowych sprawozdan finansowych. Rozdzial II. Rola analizy wskaznikowej w systemie analiz ekonomiczno-finansowych. 1. Ogólna charakterystyka analizy wskaznikowej. 2. Problematyka badania plynnosci finansowej podmiotu gospodarczego. 3. Rola wskazników rentownosci w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego. 4. Metody badania stopnia…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Teologiczne podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Istota analizy i jej rola w procesię podejmowania decyzji ………. 5 1.2. Rodzaje analiz stosowanych w ocenie jednostki ………. 8 1.3. Metody analizy finansowej………. 11 1.3.1. Kryteria podzialu metod analizy………. 12 1.3.2. Analiza porównawcza………. 14 1.3.3. Analiza przyczynowa………. 17 Rozdzial 2. Sprawozdania finansowe a zarzadzanie…
Przeczytaj więcej

Rola nadzoru KNF w zapobieganiu zjawiskom niepozadanym na rynku finansowym (w systemie bankowym).

Wstęp Rozdzial I. Nadzór finansowy i jego rola w utworzeniu stabilnosci finansowej 1.1 Struktura systemu finansowego: przesłanki zagrozen stabilnosci poszczególnych sektorów 1.2 Ewolucja nadzoru finansowego 1.3 Obszary nadzoru finansowego 1.4 Model Nadzoru finansowego: skonsolidowany i nieskonsolidowany Rozdzial II. Komisja Nadzoru Finansowego w polskim systemie finansowym 2.1 Ewolucja KNF 2.2 Sklad KNF 2.3 Zasady funkcjonowania KNF…
Przeczytaj więcej

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011

Wstęp……… 3 Rozdzial I Istota i metody analizy finansowej 1.1. Pojecie i istota analizy finansowej ………5 1.2. Cele, zadania i funkcje analizy finansowej ………12 1.3. Metody i zadania analizy finansowej ………17 Rozdzial II Istota analizy wskaznikowej oraz wykorzystywane źródła danych 2.1. Zasady rachunkowosci sprawozdawczej……… 25 2.2. Sprawozdanie finansowe jako źródłodanych do analizy……… 27 2.2.1. Bilans…
Przeczytaj więcej

Analiza kryzysu finansowego

Wstęp………2 Rozdzial I Przyczyny wybuchu kryzysu. 1.1. Rynek nieruchomosci i kredyty subprime………4 1.2. Polityka monetarna prowadzona przez Rezerwe Federalna………9 Rozdzial II Analiza przebiegu kryzysu i jego skutki dla ludnosci USA. 2.1. Reakcja wladz………17 2.2. Przebieg kryzysu wspólczesnego………21 Rozdzial III Implikacje kryzysu dla innych Panstw swiata. 3.1. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata………28 3.2. Konsekwencje kryzysowe dla…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Lena Lighting S.A

Rozdzial 1. Prezentacja przedsiębiorstwa Rozdzial 2. Czesc analityczna 2.1. Cel analizy 2.2. Metody zastosowane w analizie 2.3. Zalozenia do analizy 2.4. Analiza przychodów i kosztów 2.5. Analiza sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa 2.6. Analiza plynnosci, rentownosci, zadluzenia, sily finansowej, obrotowosci przedsiębiorstwa 2.7. Analiza przeplywu środków pienieznych 2.8. Analiza symptomów zagrozenia przedsiębiorstwa upadloscia Wnioski i rekomendacje…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008

Wstęp………4 Rozdzial I. Charakterystyka miasta XYZ………6 1.1 Podstawowe informacje 1.2 Opis wspólnot mieszkaniowych w XYZ 1.3 Instytucje zarzadzajace braniewskimi wspólnotami mieszkaniowymi Rozdzial II. Podstawowe informacje o funkcjonowaniu działalności wspólnot mieszkaniowych………15 2.1 Prawna organizacja wspólnoty mieszkaniowej 2.2 Uwarunkowania ekonomiczne 2.3 Organizacja i obowiazki zarzadu w wspólnotach mieszkaniowych 2.4 Zobowiazania finansowe najemcy na rzecz wspólnoty mieszkaniowej z…
Przeczytaj więcej

Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Pojecie, zakres oraz wykorzystanie analizy strategicznej 1.1. Pojecie, geneza i rozwój analizy strategicznej……….4 1.2. Metodyka planowania strategicznego……….11 1.3. Zakres i uzytkownicy analizy strategicznej……….18 1.4. Wybrane metody analizy strategicznej……….23 Rozdzial II Działalność przedsiębiorstwa Vistula S.A. 2.1. Historia przedsiębiorstwa Vistula S.A……….28 2.2. Misja oraz cele spółki Vistula S.A……….31 2.3.Zakres oraz marki działalności firmy Vistula…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.

Wstęp………..5 Rozdzial I Ogólna charakterystyka analizy finansowej 1.1. Istota i zadania analizy finansowej……….. 7 1.2. Metody analizy finansowej……….. 10 1.3. Materialy zródlowe analizy finansowej……….. 14 1.4. Formy prezentacji wyników……….. 25 Rozdzial II Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Istota analizy wskaznikowej……….. 29 2.2. Wskazniki plynnosci finansowej……….. 31 2.3. Wskazniki sprawnosci ………..38 2.4. Wskazniki zadluzenia ………..42…
Przeczytaj więcej

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o. wybrane aspekty

Wstęp. Rozdzial I. Zakres i cele analizy finansowej 1.1 Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi………… 5 1.2 Rodzaje i metody analizy finansowej …………7 1.3 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie …………10 1.3.1 Analiza bilansu …………12 1.3.2 Analiza rachunku zysków i strat …………17 Rozdzial II. Charakterystyka grupy XYZ SP. Z O. O. 2.1…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp. Rozdzial I. Charakterystyka analizy finansowej 1.1. Pojecie, istota i zakres analizy finansowej 1.2. Metody i rodzaje analizy finansowej 1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o przedsiębiorstwie 1.3.1. Uklad i tresc bilansu 1.3.2. Rachunek zysków i strat 1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywu środków pienieznych Rozdzial II.Narzedzia wykorzystywane do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Wstępna analiza…
Przeczytaj więcej

Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN

Wstęp……….1 Rozdzial 1 Bilans analityczny w ocenie wartosci przedsiębiorstwa………. 2 Rozdzial 2 Zysk operacyjny EBIT (Earnings Before Interest & Tax) i NOPAT (Net Operating Profit After Tax)………. 6 Rozdzial 3 Sredni wazony koszt zainwestowanych kapitalów WACC (Weighted Average Cost of Capital) ………. 9 Rozdzial 4 Wartość dochodowa przedsiębiorstwa wg. modelu DCF (discounted Cash flows)………. 12…
Przeczytaj więcej

Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.

Wstęp ………….3 Rozdzial I. Rachunkowość i sprawozdawczosc banku 1.1.Istota, przedmiot i zakres rachunkowosci ………….6 1.2.Charakterystyka rachunkowosci bankowej …………. 10 1.3.Podstawowe normy regulujace dzialalnosc banków …………. 12 1.4.Sprawozdawczość bankowa …………. 14 Rozdzial II. Analiza wstepna sprawozdania finansowego banku 2.1.Charakterystyka Bank XYZ S.A. w Warszawie …………. 19 2.2.Analiza wstepna bilansu …………. 20 2.3.Ocena wstepna rachunku zysków i…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp. Rozdzial 1 Zakres i cele analizy finansowej 1.1. Istota, przedmiot i zakres stosowania analizy finansowej…………5 1.2. Zadania, funkcje oraz rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………10 1.3. Źródła i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………15 Rozdzial 2 Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy finansowej 2.1. Bilans zródlem informacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa…………23 2.2. Rachunek zysków i…
Przeczytaj więcej

Ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Pojecie, rola i źródła analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa. 1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej………. 6 1.2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………. 14 1.3. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna………. 20 Rozdzial 2. Metody i techniki analizy w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa. 2.1. Wstępna analiza rachunku zysków…
Przeczytaj więcej

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp ………..3 Rozdzial I Istota i przedmiot analizy finansowej 1.1. Przedmiot, zakres analizy finansowej i jej rola w podejmowaniu decyzji……….. 5 1.2. Metody analizy finansowej ………..11 1.3. Podstawowe obszary analityczne w przedsiębiorstwie ………..17 Rozdzial II Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny firmy i ich analiza wstepna 2.1. Analiza bilansu przedsiębiorstwa ………..21 2.2. Analiza rachunku zysków i…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.

Wstęp Rozdzial I Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania. 1. Pojecie, klasyfikacja i rodzaje sprawozdawczosci finansowej . 2. Organizacja prac nad sprawozdaniem finansowym. 3. Zasady sporzadzania, zatwierdzania i oglaszania sprawozdania finansowego Rozdzial II Istota analizy finansowej w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa i jej metody. 2. Wstępne badanie bilansu i rachunku…
Przeczytaj więcej

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple

Wstęp………..3 Charakterystyka przedsiębiorstwa………..3 Analiza PEST………..,………..4 Krótka charakterystyka otoczenia konkurencyjnego ………..7 Opis strategii segmentacyjnej………..8 Opis polityki cenowej……….. ………..11 Opis strategii dystrybucji………..14 Opis strategii promocji………..14 Ankieta ………..18 Analiza SWOT………..21 Tabela 1. Analizy SWOT………..21 Podsumowanie………..24 Zalacznik. Harmonogram dzialan marketingowych………..25

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych

Wstęp…………3 Rozdzial I. Rachunkowość jako system informacyjny. 1.1 Definicja rachunkowości…………4 1.2 Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza…………4 1.3 Rachunkowość finansowa…………5 1.4 Zasady rachunkowości…………6 1.5 Sprawozdawczość finansowa…………7 1.5.1 Skladowe sprawozdania finansowego…………7 1.5.2 Bilans…………9 1.5.3 Rachunek zysków i strat…………14 1.5.4 Informacja dodatkowa…………18 1.5.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym…………18 1.5.6 Rachunek przeplywu środków pienieznych…………20 1.5.7 Sprawozdanie z działalności…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011

Wstęp………..4 Rozdzial I Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa………..4 1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..4 2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..11 3. Metody analizy finansowej………..18 4. Etapy badan analitycznych………..26 Rozdzial II. Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz………..30 1. Wstępna analiza bilansu………..30 2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………..32 3. Analiza wskaznikowa. Wskazniki plynnosci………..34 4.…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).

Wstęp. Rozdzial I Ogólna charakterystyka analizy finansowej. 1.1 Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1.2 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej. 1.3 Rodzaje i metody analizy finansowej. Rozdzial II Źródło informacji wykorzystywane w analizie. 2.1 Bilans. 2.2 Rachunek zysków i strat. 2.3 Rachunek przeplywów pienieznych. 2.4 Zestawienie zmian w kapitale wlasnym. 2.5 Dodatkowe informacje i…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011

Wstęp………..2 Rozdzial I Przeglad pismiennictwa. 1.1. Charakterystyka przemyslu chemicznego w Polsce i naswiecie………..4 1.2. Podstawy sporzadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa………..14 1.2.1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..14 1.2.2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..18 1.2.3. Etapy badan analitycznych………..26 1.2.3.1. Analiza wstepna bilansu i rachunku zysków i strat………..38 Rozdzial II Metodyka badan………..63 Rozdzial III Omówienie wyników…
Przeczytaj więcej

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.

Wstęp………3 Rozdzial I Charakterystyka i rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie 1. Analiza ekonomiczna i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa……… 4 1.1. Przedmiot analizy techniczno-ekonomicznej……… 6 1.2. Istota analizy finansowej……… 7 2. Ogólna charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej……… 9 2.1 Podzial analiz ekonomicznych……… 11 2.2 Metody rachunkowe stosowane w analizach……… 14 3. Formy prezentacji wyników……… 16…
Przeczytaj więcej

Wycena wartosci przedsiębiorstwa z zastosowaniem analizy fundamentalnej, na przykładzie spółki XYZ S.A

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Pojecie wyceny wartosci przedsiębiorstwa 1.1. Metody majatkowe………. 5 1.2. Metody dochodowe………. 6 1.3. Metody mieszane………. 7 1.4. Metody porównawcze………. 8 Rozdzial 2. Analiza fundamentalna oraz jej skladniki 2.1. Analiza makrootoczenia………. 11 2.2. Analiza sektorowa………. 14 2.3. Analiza sytuacyjna spólki ……….16 2.4. Analiza finansowa………. 17 2.4.1. Analiza wstepna ……….18 2.4.2. Analiza wskaznikowa…
Przeczytaj więcej

Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej

Wstęp………4 Rozdzial 1 Istota inwestycji i metody ich oceny 1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji……… 9 1.2. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych ………23 1.3. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………25 1.4. Wskaznikowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………29 Rozdzial 2 Przedstawienie F.H.T – XYZ, oraz jej otoczenia 2.1 Prezentacja firmy ………37 2.2 Analiza SWOT firmy ………40 2.3…
Przeczytaj więcej

Rola czynników fundamentalnych w ksztaltowaniu zwrotu inwestycji w akcji firmy

Wstęp ………..3 Rozdzial I Istota rynku kapitalowego i inwestycje na nim 1.1. Pojecie i klasyfikacja rynku kapitalowego……….. 5 1.2 funkcje rynku kapitalowego ………..12 1.3. Instrumenty finansowe rynku kapitalowego ………..15 1.4. Instytucje finansowe rynku kapitalowego ………..20 1.5. Modele rynku kapitalowego ………..31 1.6. Inwestycje – ich istota rodzaje oraz rola na rynku kapitalowym ………..34 1.7. Rodzaje ryzyka…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.

Rozdzial 1 Charakterystyka analizowanej spółki oraz branzy, w której ona dziala Rozdzial 2 Rodzaje i charakterystyka emitowanych i wprowadzanych przez spólke papierów wartosciowych. Liczba i rodzaj papierów wartosciowych (które z papierów sa emitowane, sprzedawane i na jakich rynkach itp.) Prawa zwiazane z dotychczasowymi, oferowanymi i wprowadzanymi papierami wartosciowymi. Rozdzial 3 Bilans pro forma na 31.12…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011

Wstęp……….5 Rozdzial I Metodyczne podstawy analizy finansowej 1.1. Pojecie analizy finansowej………. 7 1.2. Istota i zakres analizy finansowej………. 10 1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych………. 13 1.3.1. Uklad i tresc bilansu………. 14 1.3.2. Uklad i tresc rachunku zysków i strat………. 27 1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywów środków pienieznych………. 33 Rozdzial II Metody i narzedzia stosowane w ocenie…
Przeczytaj więcej

Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010

Wstęp Rozdzial 1 Zakres i cel analizy finansowej 1.1. Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi 1.2. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych wykorzystywanych jako źródłoinformacji w analizie finansowej 1.4. Rachunek zysków i strat 1.5. Rachunek przeplywów środków pienieznych 1.6. Metody analizy finansowej 1.7. Rodzaje analizy finansowej Rozdzial 2…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011

Wstęp……….5 Rozdzial I Przedmiot i źródła analizy finansowej 1.1. Istota i zakres analizy finansowej………. 7 1.2. Podstawowe instrumenty zarządzania finansami………. 13 1.3. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej………. 19 1.3.1. Bilans………. 20 1.3.2. Rachunek zysków i strat………. 23 1.3.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych………. 26 Rozdzial II Metody oceny spółki za pomoca…
Przeczytaj więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w przedsiębiorstwie piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.

Wstęp……… 3 Rozdzial I. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. 1.1 Geneza i definicja ryzyka ……… 6 1.2 Klasyfikacja ryzyka………15 1.3 Zarządzanie ryzykiem……… 24 1.4 Metody i techniki kontroli ryzyka……… 29 Rozdzial II. Proces produkcji ryzyka w działalności piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim. 2.1. Charakterystyka struktury produkcji przedsiębiorstwa piekarniczo- cukierniczo- lodziarskiego……… 37 2.2. Schematy przebiegu produkcji poszczególnych wyrobów w…
Przeczytaj więcej

Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010

Wstęp……… 1 Rozdzial 1. Usluga powszechna na wspólczesnym rynku usług telekomunikacyjnych. 1.1. Przedmiot prawa telekomunikacyjnego – propedeutyka……… 3 1.2. Geneza i idea usługi powszechnej……… 5 1.3. Wybrane aspekty prawne dotyczace USO……… 9 1.4. Charakterystyka rynku telekomunikacyjnego w Polsce……… 17 1.5. TP S.A. jako operator swiadczacy usluge powszechna……… 25 1.6. Perspektywy rozwoju US i USO……… 28…
Przeczytaj więcej

Sprawozdania finansowe jako narzędzie oceny działalności banków

Wstęp Rozdzial 1. Cele oceny i źródłodanych 1.1. Cele oceny działalności banku 1.2. Źródła danych i informacji Rozdzial 2. Rodzaje sprawozdan finansowych banku 2.1. Ogólne zasady konstrukcji sprawozdan finansowych 2.2. Sprawozdania udostepniane szerokiej publicznosci 2.2.1. Bilans 2.2.2. Rachunek zysków i strat 2.2.3. Pozostale sprawozdania finansowe 2.3. Sprawozdania zarzadcze Rozdzial 3. Ocena kondycji finansowej banku na…
Przeczytaj więcej

Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie banku XYZ.

Wstęp……….. 2 Rozdzial I. Istota kredytów bankowych 1.1. Pojecie i funkcje kredytów ………..4 1.2. Rodzaje kredytów ………..6 1.3. Elementy umowy kredytowej ………..15 1.4. Kredyt a inne formy finansowania działalności ………..21 Rozdzial II. Ryzyko w działalności ze szczególnym uwzglednieniem ryzyka kredytowego 2.1. Pojecie i rodzaje ryzyka bankowego ………..24 2.2. Istota i rodzaje ryzyka kredytowego……….. 30 2.3.…
Przeczytaj więcej

Adaptacja spoleczna dzieci z niepelnosprawnoscia ruchowa po I klasię szkoly podstawowej w klasię integracyjnej.

Wstęp……….3 Rozdzial I Pojecie niepełnosprawności w świetle literatury 1.1 Definicja niepelnosprawnosci……….6 1.2 Klasyfikacja niepelnosprawnosci……….11 1.3 Klasyfikacja dzieci z dysfunkcja narzadu ruchu ……….18 Rozdzial II Problematyka adaptacji społecznej w srodowisku szkolnym 2.1 Pojecie adaptacji społecznej……….22 2.2 Charakterystyka potrzeb bezpieczenstwa społecznego……….25 Rozdzial III Metodologia badan wlasnych 3.1 Cel, przedmiot i problem badawczy……….32 3.2 Metody, techniki i narzedzia…
Przeczytaj więcej

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp………. 3 Rozdzial I. Przeslanki i metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Istota i znaczenie analizy finansowej ……….4 1.2. Sprawozdawczość finansowa jako podstawa ustalenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa ………. 11 1.3. Obszary analizy wskaznikowej ……….28 Rozdzial II. Charakterystyka badanego obiektu 2.1. Podstawowe informacje o pneumatyce ………. 56 2.2. Charakterystyka XYZ S.A. ………. 57 2.3. Zakres asortymentu…
Przeczytaj więcej

Mikroekonomiczna analiza i ocena sytuacji majatkowo-kapitalowej na przykładzie XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial 1 Charakterystyka firmy 1.1. Historia firmy ………7 1.2. Siec detaliczna w Polsce……… 7 1.3. Siec detaliczna w Niemczech……… 8 1.4. Siec detaliczna w Czechach……… 8 1.5. Siec detaliczna na Litwie……… 9 1.6. Siec logistyczna i hurtowa……… 10 1.7. Jakość paliwa ………11 1.8. Grupa kapitalowa XYZ……… 12 1.9. Program XYZ……… 13 1.10. Zarządzanie Segmentowe…………
Przeczytaj więcej

Sprawozdanie finansowe jako źródłodanych na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki XYZ z o.o.

Wstęp………….3 Rozdzial I. Charakterystyka sprawozdan finansowych 1.1. Istota i cel sporzadzania sprawozdan finansowych…………. 5 1.2. Zasady sporzadzania sprawozdan finansowych ………….10 1.3. Uzytkownicy sprawozdan finansowych…………. 19 1.4. Elementy rocznego sprawozdania finansowego ………….22 Rozdzial II. Analiza ekonomiczna jako narzedzie sluzace do oceny działalności przedsiębiorstwa 2.1. Istota i przedmiot analizy ekonomicznej…………. 42 2.2. Rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie wybranych metod analizy ekonomicznej do oceny działalności przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I. Jednostka gospodarcza w warunkach gospodarki rynkowej 1. Istota, cele i zadania przedsiebiorstw………5 2. Klasyfikacja i podzial przedsiebiorstw ………12 3. Rodzaje struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych………20 Rozdzial II. Analiza ekonomiczna jako podstawowe źródłooceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej ……… ………27 2. Rodzaje analizy oraz źródła informacji niezbednych do jej…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa spółki XYZ w latach 2004-2005.

Wstęp Rozdzial I. Przedmiot analizy finansowej oraz jej zródla 1.1 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 1.2 Rodzaje analizy finansowej 1.3 Ogólna charakterystyka metod analizy finansowej 1.4 Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa 1.4.1 Bilans 1.4.2 Rachunek zysków i strat 1.4.3 Rachunek przeplywów pienieznych 1.4.4 Informacja dodatkowa Rozdzial II. Charakterystyka badanego…
Przeczytaj więcej

Wynik działalności w ujęciu podatkowo-bilansowym.

Streszczenie………. 4 Wstęp………5 Rozdzial 1. Elementy i metody ustalania wyniku finansowego 1.1 Koszty i przychody- podstawowa kategoria wyniku finansowego ……… 7 1.2 Elementy wyniku finansowego ………. 9 1.3 Zasady i metody ustalania wyniku finansowego……….11 1.4 Wynik działalności w prawie podatkowym i bilansowym………. 20 Rozdzial 2. Koszty uzyskania przychodu i przychody w prawie podatkowym i bilansowym…
Przeczytaj więcej

Analiza płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Wstęp……… 7 Rozdział 1. Płynność finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie płynności finansowej……… 9 1.2. Czynniki kształtujące płynność finansowa………10 1.3. Skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansowa……… 16 Rozdział 2 Sprawozdawczość finansowa, jako źródło informacji o płynności finansowej 2.1. Bilans, jako podstawowe źródło informacji o poziomie płynności finansowej……… 20 2.2. Ocena przydatności rachunku zysków…
Przeczytaj więcej

Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa na podstawie banków X i Y.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka sektora bankowego w Polsce 1.1 Powstanie i ewolucja bankowosci 1.2 Pojecie i rola banku w gospodarce 1.3 Ewolucja bankowosci i systemu bankowego w Polsce Rozdzial II. Istota i pojecie analizy ekonomiczno-finansowej 2.1 Definicja i cel oraz przedmiot analizy finansowej 2.2 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie 2.3 Typy analiz sporzadzanych w…
Przeczytaj więcej

Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego

Wstęp………3 Rozdzial 1 Istota oraz znaczenie plynnosci finansowej w przedsiębiorstwie 1.1. Pojecie oraz czynniki kształtujące plynnosc finansowa………6 1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa………15 1.3. Plynnosc finansowa przedsiebiorstw na tle danych statystycznych………27 Rozdzial 2 Miary plynnosci finansowej jako identyfikacja ryzyka finansowego 2.1. Wskaznik plynnosci środków pienieznych………35 2.2. Wskaznik szybkiej plynnosci………36 2.3.…
Przeczytaj więcej

Badanie dynamiki kondycji ekonomicznej na przykładzie firmy XYZ.

Rozdzial I Pojecie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa 1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 1.2. Metody pomiaru i oceny sytuacji finansowej 1.3. Podstawy prawne sporzadzania sprawozdan finansowych 1.4. Dobór i opracowanie sprawozdan finansowych jako materialów zródlowych potrzebnych do analizy finansowej Rozdzial II Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa XYZ. 2.1. Historia działalności firmy 2.2. Przedmiot…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa spóldzielni mieszkaniowej.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Istota i pojecie analizy ekonomiczno-finansowej………..5 1.1 Istota i cel analizy ekonomiczno-finansowej 1.2 Typy analiz sporzadzanych w oparciu o dostepne informacje 1.3 Rodzaje analiz Rozdzial II. Narzedzia badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa………..25 2.1 Sprawozdawczość finansowa i jej regulacje prawne 2.1.1 Bilans majatkowy i jego struktura 2.1.2 Rachunek wyników 2.1.3 Rachunek przeplywów pienieznych 2.1.4 Zestawienie…
Przeczytaj więcej

Metody i techniki badania sprawozdania finansowego na przykładzie firmy XYZ S.A

Wstęp………… 3 Rozdzial I. Istota i rola badania sprawozdania finansowego . I.1 Pojecie i znaczenie badan sprawozdan finansowych………… 6 I.2 Cele i funkcje badan sprawozdan finansowych………… 11 I.3 Podstawy prawne badan sprawozdan finansowych w Polsce ………… 14 I.4 Historia badania sprawozdan finansowych………… 19 I.5 Zmiany w audycie oraz rynek firm audytorskich Polsce………… 22 Rozdzial II.…
Przeczytaj więcej

Analiza kondycji finansowej Gminy XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w latach 1918-2005. Rys historyczny. 1.2 Akty prawne regulujace funkcjonowanie gmin jako jednostek samorządu terytorialnego 1.3 Kompendium wiedzy o działalności samorządu gminnego. 1.4 Zadania gminy i jej kompetencje 1.4.1 Zadania wlasne 1.4.2. Zadania zlecone 1.5 Gospodarka finansowa gminy (budżet) Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa XYZ S.A.

Wstęp……….2 Rozdzial I Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. 1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej……….5 2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa……….12 3. Etapy badan analitycznych……….25 Rozdzial II Analiza wstepna. 1 Istota i znaczenie bilansu……….28 2. Rachunek zysków i strat……….53 Rozdzial III Analiza wskaznikowa spólki. 1. Analiza plynnosci……….59 2. Analiza zadluzenia……….64 3. Analiza sprawnosci działania…
Przeczytaj więcej

Charakterystyka modeli wyceny EVA I DCF.

Wstęp………4 Rozdzial 1 Teoria wartosci i wyceny przedsiębiorstwa………6 1.1. Przedsiebiorstwo jako obiekt wyceny………6 1.2. Istota wartosci przedsiębiorstwa………10 1.3. Metody wyceny przedsiebiorstw………14 Rozdzial 2 Istota przeplywów pienieznych w metodach wyceny przedsiębiorstwa………19 2.1. Przeplywy pieniężne w ksztaltowaniu i ocenie wartosci przedsiębiorstwa………19 2.1.1. Przeplywy środków pienieznych………19 2.1.2. Wolne przeplywy pieniężne dla kapitału wlasnego FCFE………20 2.1.3. Wolne przeplywy pieniężne…
Przeczytaj więcej

Analiza porównawcza sprawnosci, rentownosci i plynnosci aktywów przedsiębiorstwa lubelski wegiel &222;Bogdanka&221;S.A w latach 2005 &211; 2007.

Slowa klucze……….. 3 Wstęp……….. 4 Streszczenie……….. 6 Rozdzial 1 Charakterystyka lubelski wegiel” Bogdanka” 1.1 Informacje ogólne……….. 7 1.2Ogólna historia przedsiębiorstwa……….. 9 1.3 Lokalizacja i opis zloza i obszaru górniczego kopalni ……….. 10 1.4 Misja kopalni lubelski wegiel „Bogdanka” ……….. 11 1.5 Zaloga spółki lubelski wegiel „Bogdanka” ……….. 12 1.6 Wpływ działalności górniczej przedsiębiorstwa lubelski wegiel…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie sprawozdan finansowych do oceny sytuacji finansowej w XXX.

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Istota i znaczenie sprawozdan finansowych w ocenie stanu finansowego przedsiebiorstw. 1.1. Cele i cechy sprawozdan finansowych……… 7 1.2. Uzytkownicy sprawozdan finansowych ………9 1.3. Zasady sporzadzania sprawozdan finansowych ………10 1.4. Podstawy prawne sprawozdan finansowych ………13 1.5. Badanie sprawozdan finansowych……… 13 Rozdzial 2. Rodzaje sprawozdan finansowych i ich wykorzystanie do oceny działalności przedsiębiorstwa…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa Pollena Ewa i Kolastyna

Wstęp……….2 Rozdzial I Źródła informacji do analizy i oceny sytuacji finansowej. 1.1. Istota, cel sporzadzania i funkcje sprawozdawczosci finansowej……….5 1.2. Uklad i tresc bilansu w ocenie sytuacji majatkowej i kapitalowej……….10 1.3. Istota i cechy rachunku zysków i strat……….15 1.4. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych……….19 1.5. Informacja dodatkowa oraz sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa……….21 Rozdzial II Istota…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie sytuacji finansowej spółki akcyjnej.

Wstęp Rozdzial I. Istota i znaczenie analizy finansowej 1.Przedmiot i zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa 2.Znaczenie i cele analizy finansowej 3.Źródła analizy finansowej Rodzial II. Wskaznikowa analiza efektywnosci finansowej 1.Wskazniki plynnosci finansowej 2.Wskazniki rentownosci 3.Wskazniki sprawnosci operacyjnej 4.Wskazniki wspomagania finansowego Rozdzial III. Ocena sytuacji finansowej spółki akcyjnej ‚Jutrzenka’ 1.Prezentacja Spólki Akcyjnej ‚Jutrzenka’ 2.Wykorzystanie wskazników plynnosci w…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa KGHM S.A.

Wstęp………..3 Rozdzial I Pojecie i rola analizy finansowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 1.1 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa………..6 1.2 źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………..9 1.3 Bilans………..10 1.4 Rachunek zysków i strat………..13 1.5 Rachunek przeplywów pienieznych………..17 Rozdzial II Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz 2.1 Wstępna analiza bilansu………..21 2.2 Wstępna analiza rachunku…
Przeczytaj więcej

Wartość informacyjna sprawozdan finansowych.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Istota sprawozdawczosci finansowej 1.1. Znaczenie sprawozdan finansowych………4 1.2. Cechy sprawozdan finansowych………8 1.3. Sporzadzanie sprawozdan finansowych wedlug MSR i MSSF………12 1.4. Prace poprzedzajace sporzadzenie rocznego sprawozdania finansowego………16 1.5. Etapy sporzadzania sprawozdan finansowych oraz ich uzytkownicy………19 Rozdzial 2. Czesci skladowe sprawozdania finansowego 2.1. Bilans jako podstawowy skladnik sprawozdan finansowych………23 2.2. Rachunek zysków i strat………33…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Analiza finansowa, jej sklad i cel………..5 1.1. Wyjasnienie pojecia analiza finansowa. 1.2. Elementy sprawozdania finansowego. 1.2.1. Bilans jako element sprawozdania finansowego. 1.2.2. Rachunek zysków i strat. 1.2.3. Cash flow (rachunek przeplywów pienieznych) . Rozdzial 2. Analiza ekonomiczna struktury sprawozdania finansowego. 2.1. Analiza ogólnej sytuacji majatkowej i finansowej………..17 2.2. Analiza dynamiki i struktury…
Przeczytaj więcej

Ocena działalności finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzglednieniem jego plynnosci.

Wstęp………3 Rozdzial I Podstawowe problemy metodyczne analizy finansowej przedsiębiorstwa. 1.1 Istota analizy i jej miejsce w warunkach gospodarki rynkowej………5 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa………7 Ocena warunków………7 1.2 Metody badawcze w analizie finansowej przedsiębiorstwa………9 1.3 Klasyfikacja analiz w przedsiębiorstwie………14 1.4 Źródła informacji niezbednych do analizy finansowej………18 Rozdzial II Analiza sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa. 2.1 Bilans przedsiębiorstwa………22 2.2…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie na wybranym przykładzie (2006-2009).

Wstęp………6 Rozdzial 1 Metodyczne podstawy analizy finansowej 1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej w procesię podejmowania decyzji………8 1.2. Charakterystyka sprawozdan finansowych………14 1.2.1. Uklad i tresc bilansu………18 1.2.2. Uklad i tresc rachunku zysków i strat………23 1.2.3. Budowa sprawozdania z przeplywu środków pienieznych………27 Rozdzial 2 Metody i narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Wstępna…
Przeczytaj więcej

Analiza ekonomiczno finansowa w ocenie działalności gospodarczej firm.

Wstęp………3 Rozdzial IPrzeslanki stosowania analizy finansowej w przedsiębiorstwie. 1.1.Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza………5 1.2.Źródła informacji analitycznych………10 1.3.Istota analizy wskaznikowej………21 1.4.Metody porównan i ich zastosowania………26 Rozdzial IIAnaliza plynnosci i przeplywów cash flow jako narzedzie okreslenia sytuacji finansowej firmy. 2.1.Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych (cash flow)………30 2.2.Wskazniki plynnosci jako kryteria oceny działalności firmy………42 2.3.Weryfikacja wskazników plynnosci………50 2.4.Krótkoterminowe…
Przeczytaj więcej

Konkurencyjnosc polskich przedsiebiorstw na przykładzie firmy cukierniczej XYZ.

Wstęp Rozdzial 1. Wpływ wzrostu konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw na ich zdolnosci adaptacyjne 1.1. Pojecie konkurencyjnosci w literaturze przedmiotu 1.2. Uwarunkowania umacniajace potencjal konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw Rozdzial 2. Instrumenty konkurowania polskich przedsiebiorstw 2.1. Pojecie i istota instrumentów konkurowania 2.2. Przedsiebiorczosc kluczowym czynnikiem konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw Rozdzial 3. Analiza strategiczna firmy XYZ. 3.1. Analiza strategiczna czynnikiem warunkujacym…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa na przykładzie firmy kosmetycznej XYZ Sp. z o.o.

Wstęp……..3 Rozdzial I Cele i zakres analizy finansowej. 1.1. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi……..5 1.2. Rodzaje analizy finansowej …….10 1.2.1. Analizy finansowe w firmach…….10 1.2.2. Analiza wstepna pozioma…….12 1.2.3. Analiza wstepna pionowa…….14 1.3. Źródła analizy finansowej……..15 Rozdzial II Wskaznikowa analiza sprawozdan finansowych. 2.1. Charakterystyka ogólna……..24 2.2. Wskazniki rentownosci…….25 2.3. Wskazniki plynnosci finansowej……..28 2.4.…
Przeczytaj więcej

Analiza strategiczna firmy duzej spółki gieldowej XYZ.

Rozdzial 1. Prezentacja firmy 1.1. Historia Firmy „XYZ” 1.2. Przedmiot działalności Firmy „XYZ” 1.3. Krótka charakterystyka działalności Firmy „XYZ” 1.3.1. Działalność handlowa 1.3.2. Działalność logistyczna 1.3.3. Działalność uslugowa 1.4. Charakterystyka techniczno-technologiczna 1.5. System zarządzania Firma „XYZ” w oparciu o strukture organizacyjna Rozdzial 2. Analiza makrootoczenia Rozdzial 3. Analiza otoczenia konkurencyjnego Rozdzial 4. Kluczowe Czynniki Sukcesu…
Przeczytaj więcej

Zakres sprawozdania finansowego i jego ocena przez bieglego rewidenta w firmie XYZ.

Wstęp …………3 Rozdzial I. Zakres sprawozdania finansowego, zasady jego sporzadzania i ocena …………4 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowyY. 1.2. Polityka rachunkowosci w zakresię sprawozdzania finansowego 1.2.1. Zasady polityki rachunkowosci 1.3. Zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów 1.4. Ocena sprawozdania finansowego przez bieglego rewidenta 1.4.1. Podstawy prawne 1.4.1. Cel badania 1.4.2. Metody badania 1.4.3. Przedmiot badania 1.4.4.…
Przeczytaj więcej

Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych (na podstawie firmy XYZ).

Wstęp…………4 Rozdzial I. Podstawy analizy kondycji finansowej firmy. 1.Rola analizy finansowej w procesię zarządzania…………5 2.Kierunki badan nad kondycja finansowa…………6 3.Materialy zródlowe wykorzystywane dla potrzeb analizy finansowej…………9 4.Metody analizy finansowej działalnosci…………16 5.Prezentacja najwazniejszych wskazników działalnosci…………19 Rozdzial II. Identyfikacja firmy 1.Rys historyczny firmy…………24 2.Ogólna charakterystyka działalności firmy…………25 3.Struktura organizacyjna…………27 4.Zasoby ludzkie…………28 5.Majatek firmy i źródła jego finansowania…………29…
Przeczytaj więcej

Postrzeganie problemu narkomanii przez mlodziez szkól srednich.

Wstęp…………. 3 Rozdzial I. Narkomania w świetle literatury przedmiotu badan 1.1. Analiza podstawowych pojec…………. 6 1.2. Rodzaje i charakterystyka narkotyków …………. 12 1.2.1. Opiaty …………. 13 1.2.2. Barbiturany …………. 16 1.2.3. Amfetamina …………. 18 1.2.4. Konopie indyjskie …………. 20 1.2.5. Substancje halucynogenne ………….22 1.2.6. Kokaina ………….31 1.2.7. Inhalanty – srodki wziewne …………. 34 1.3. Uzaleznienie…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa spólki.

Wstęp………1 1. Znaczenie i cel analizy finansowej……… 3 2. Uwzglednienie wpływu inflacji w analizie finansowej……… 6 3. Charakterystyka analizowanej spólki……… 7 4. Sprawozdania finansowe jako podstawa analizy finansowe……… 9 5. Wskaznikowa analiza kondycji finansowej spółki ………14 Podsumowanie – wynik analizy……… 32 Bibliografia ………34 Uwaga: Brak przypisów.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdan finansowych w latach 2002-2004

Wstęp Rozdzial I. Istota analizy finansowej i jej rola w procesię podejmowania decyzji 1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 1.2. Źródła analizy finansowej 1.3. Metody analizy finansowej 1.4. Rodzaje analiz Rozdzial II. Narzedzia badania kondycji finansowej 2.1. Sprawozdawczość finansowa w świetle obowiazujacej ustawy o rachunkowosci 2.1.1. Bilans majatkowy i jego struktura 2.1.2. Rachunek wyników 2.1.3.…
Przeczytaj więcej

Analiza General Electrics Orbis S.A.

1. Wprowadzenie………3 2. Atrakcyjność rynku.. 2.1. Czynniki rynkowe………4 2.2. Konkurencja………5 2.3. Czynniki ekonomiczne………7 2.4. Czynniki technologiczne………7 2.5. Czynniki społeczne………8 3. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa 3.1. Czynniki rynkowe………9 3.2. Konkurencja………11 3.3. Czynniki ekonomiczne………13 3.4. Czynniki technologiczne………14 3.5. Czynniki społeczne………14 4. Miejsce przedsiębiorstwa w macierzy GE………15 5. Strategia Orbis S.A……….16 Bibliografia 18

Ocena sytuacji ekonomicznej na przykładzie StalProdukt S.A.

Wstęp………4 Rozdzial 1.Podsttawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa- teoria i praktyka………6 1.1.Finanse przedsiębiorstwa na tle finansów jako dyscypliny nauki………6 1.2.Kryteria oceny gospodarki finansowej………8 1.3.Przychody finansowe………9 1.4.Koszty i naklady………11 1.5.Koszty i przychody………12 1.6.Rodzaje rachunku kosztów w przedsiębiorstwie………12 1.7.Uklady klasyfikacyjne kosztów – zerowy punkt obrotu………13 1.8.Czynniki wpływajace na wysokość i strukture kosztów – sposoby zmniejszania kosztów………17 1.9.Pojecia finansowania i…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa firmy XYZ.

Wstęp……… 4 Rozdzial I. Ogólna charakterystyka analizy finansowej przedsiębiorstwa 1. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie ……… 6 2. Metody i organizacja analizy finansowej……… 11 3. Pozyskiwanie informacji do analizy finansowej oraz prezentacja wyników……… 18 Rozdzial II. Wycena przedsiębiorstwa 1. Potrzeby przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa……… 22 2. Funkcje wyceny ……… 23 3. Metody przeprowadzania wyceny ……… 26…
Przeczytaj więcej

Analiza sytuacji finansowej Banku Polska Kasa Opieki Spólka Akcyjna

Wstęp ………4 Rozdzial I Sprawozdanie finansowe, a analiza finansowo- ekonomiczna przedsiębiorstwa………5 1.1 Reforma sprawozdawczosci finansowej w Polsce ……… 5 1.1.1 Historia analiz finansowych w przedsiębiorstwach ………5 1.1.2 Zmiany w sprawozdawczosci finansowej od 2002 roku……… 7 1.2 Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji ……… 10 1.2.1 Bilans przedsiębiorstwa ……… 11 1.2.2 Znaczenie rachunku zysków i strat dla…
Przeczytaj więcej