Kategoria: Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Prace z dziedziny Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Jakie czynniki wpływają na wybór marki przez konsumentów

Przez administrator

  Wstęp Rozdział 1Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu 1.1. Media społecznościowe – definicja pojęcia 1.2. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych mediów społecznościowych 1.3. Media społecznościowe jako narzędzie współczesnej komunikacji marketingowej 1.4. Pozytywne i negatywne strony użytkowania mediów społecznościowych Rozdział 2Proces podejmowania decyzji konsumenckich w ujęciu teoretycznym 2.1. Istota i rodzaje decyzji konsumenckich 2.2. Proces podejmowania decyzji o zakupie 2.3. Determinanty zachowań konsumentów 2.3.1. Psychiczne determinanty zachowań konsumentów 2.3.2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów 2.3.3. Ekonomiczne determinanty zachowań konsumentów 2.4. Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców Rozdział 3Charakterystyka pokolenia Y 3.1. Pokolenie Y – ogólna charakterystyka3.2. Jak kupuje generacja Y? Rozdział 4Rola mediów społecznościowych…

Rola opinii klientów i recenzji produktów w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów online

Przez administrator

  Wstęp Rozdział 1Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu 1.1. Media społecznościowe – definicja pojęcia 1.2. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych mediów społecznościowych 1.3. Media społecznościowe jako narzędzie współczesnej komunikacji marketingowej 1.4. Pozytywne i negatywne strony użytkowania mediów społecznościowych Rozdział 2Proces podejmowania decyzji konsumenckich w ujęciu teoretycznym 2.1. Istota i rodzaje decyzji konsumenckich 2.2. Proces podejmowania decyzji o zakupie 2.3. Determinanty zachowań konsumentów 2.3.1. Psychiczne determinanty zachowań konsumentów 2.3.2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów 2.3.3. Ekonomiczne determinanty zachowań konsumentów 2.4. Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców Rozdział 3Charakterystyka pokolenia Y 3.1. Pokolenie Y – ogólna charakterystyka3.2. Jak kupuje generacja Y? Rozdział 4Rola mediów społecznościowych…

Jakie trendy zakupowe dominują wśród młodszych pokoleń i jakie czynniki na nie wpływają

Przez administrator

  Wstęp Rozdział 1Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu 1.1. Media społecznościowe – definicja pojęcia 1.2. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych mediów społecznościowych 1.3. Media społecznościowe jako narzędzie współczesnej komunikacji marketingowej 1.4. Pozytywne i negatywne strony użytkowania mediów społecznościowych Rozdział 2Proces podejmowania decyzji konsumenckich w ujęciu teoretycznym 2.1. Istota i rodzaje decyzji konsumenckich 2.2. Proces podejmowania decyzji o zakupie 2.3. Determinanty zachowań konsumentów 2.3.1. Psychiczne determinanty zachowań konsumentów 2.3.2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów 2.3.3. Ekonomiczne determinanty zachowań konsumentów 2.4. Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców Rozdział 3Charakterystyka pokolenia Y 3.1. Pokolenie Y – ogólna charakterystyka3.2. Jak kupuje generacja Y? Rozdział 4Rola mediów społecznościowych…

Analiza skuteczności kampanii reklamowych w mediach społecznościowych w kontekście ich wpływu na proces podejmowania decyzji zakupowych

Przez administrator

  Wstęp Rozdział 1Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu 1.1. Media społecznościowe – definicja pojęcia 1.2. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych mediów społecznościowych 1.3. Media społecznościowe jako narzędzie współczesnej komunikacji marketingowej 1.4. Pozytywne i negatywne strony użytkowania mediów społecznościowych Rozdział 2Proces podejmowania decyzji konsumenckich w ujęciu teoretycznym 2.1. Istota i rodzaje decyzji konsumenckich 2.2. Proces podejmowania decyzji o zakupie 2.3. Determinanty zachowań konsumentów 2.3.1. Psychiczne determinanty zachowań konsumentów 2.3.2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów 2.3.3. Ekonomiczne determinanty zachowań konsumentów 2.4. Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców Rozdział 3Charakterystyka pokolenia Y 3.1. Pokolenie Y – ogólna charakterystyka3.2. Jak kupuje generacja Y? Rozdział 4Rola mediów społecznościowych…

Wpływ marketingu influencerów na decyzje zakupowe pokolenia Z

Przez administrator

  Wstęp Rozdział 1Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu 1.1. Media społecznościowe – definicja pojęcia 1.2. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych mediów społecznościowych 1.3. Media społecznościowe jako narzędzie współczesnej komunikacji marketingowej 1.4. Pozytywne i negatywne strony użytkowania mediów społecznościowych Rozdział 2Proces podejmowania decyzji konsumenckich w ujęciu teoretycznym 2.1. Istota i rodzaje decyzji konsumenckich 2.2. Proces podejmowania decyzji o zakupie 2.3. Determinanty zachowań konsumentów 2.3.1. Psychiczne determinanty zachowań konsumentów 2.3.2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów 2.3.3. Ekonomiczne determinanty zachowań konsumentów 2.4. Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców Rozdział 3Charakterystyka pokolenia Y 3.1. Pokolenie Y – ogólna charakterystyka3.2. Jak kupuje generacja Y? Rozdział 4Rola mediów społecznościowych…

Wykorzystanie metody Six Sigma do poprawy efektywności produkcji w firmie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Organizowanie procesu pracy 1.1. Pojęcie i rola planowania produkcji w organizacjach produkcyjnych 1.2. Podstawowe elementy systemu produkcyjnego i jego rodzaje 1.3. Komponenty procesu produkcji Rozdział 2Charakterystyka wybranych narzędzi lean manufacturing 2.1. Koncepcje Lean manufacturing 2.2. Narzędzia Lean manufacturing 2.3. Standaryzacja pracy 2.4. Zarządzanie utrzymaniem ruchu 2.5. Całkowite produktywne utrzymanie ruchu i szybkie przezbrojenie 2.6. Metoda 5S Rozdział 3Analiza aktualnego sposobu realizowania procesów produkcji w firmie „Margo Sp. z o.o.” 3.1. Analiza procesu produkcji 3.2. Wnioski Rozdział 4Propozycje doskonalenia produkcji z wykorzystaniem narzędzi LM 4.1. Opracowanie projektu naprawczego dla firmy 4.2. Burza mózgów 4.3. Audit wstępny 4.4. Wdrożenie zmian…

Analiza wpływu wdrażania koncepcji Just in Time (JIT) na procesy produkcyjne w firmie ABC

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Organizowanie procesu pracy 1.1. Pojęcie i rola planowania produkcji w organizacjach produkcyjnych 1.2. Podstawowe elementy systemu produkcyjnego i jego rodzaje 1.3. Komponenty procesu produkcji Rozdział 2Charakterystyka wybranych narzędzi lean manufacturing 2.1. Koncepcje Lean manufacturing 2.2. Narzędzia Lean manufacturing 2.3. Standaryzacja pracy 2.4. Zarządzanie utrzymaniem ruchu 2.5. Całkowite produktywne utrzymanie ruchu i szybkie przezbrojenie 2.6. Metoda 5S Rozdział 3Analiza aktualnego sposobu realizowania procesów produkcji w firmie „Margo Sp. z o.o.” 3.1. Analiza procesu produkcji 3.2. Wnioski Rozdział 4Propozycje doskonalenia produkcji z wykorzystaniem narzędzi LM 4.1. Opracowanie projektu naprawczego dla firmy 4.2. Burza mózgów 4.3. Audit wstępny 4.4. Wdrożenie zmian…

Zastosowanie teorii ograniczeń Goldratta do optymalizacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie QWE

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Organizowanie procesu pracy 1.1. Pojęcie i rola planowania produkcji w organizacjach produkcyjnych 1.2. Podstawowe elementy systemu produkcyjnego i jego rodzaje 1.3. Komponenty procesu produkcji Rozdział 2Charakterystyka wybranych narzędzi lean manufacturing 2.1. Koncepcje Lean manufacturing 2.2. Narzędzia Lean manufacturing 2.3. Standaryzacja pracy 2.4. Zarządzanie utrzymaniem ruchu 2.5. Całkowite produktywne utrzymanie ruchu i szybkie przezbrojenie 2.6. Metoda 5S Rozdział 3Analiza aktualnego sposobu realizowania procesów produkcji w firmie „Margo Sp. z o.o.” 3.1. Analiza procesu produkcji 3.2. Wnioski Rozdział 4Propozycje doskonalenia produkcji z wykorzystaniem narzędzi LM 4.1. Opracowanie projektu naprawczego dla firmy 4.2. Burza mózgów 4.3. Audit wstępny 4.4. Wdrożenie zmian…

Badanie wpływu zautomatyzowania procesów produkcyjnych na jakość wyrobu końcowego w firmie ZXC

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Organizowanie procesu pracy 1.1. Pojęcie i rola planowania produkcji w organizacjach produkcyjnych 1.2. Podstawowe elementy systemu produkcyjnego i jego rodzaje 1.3. Komponenty procesu produkcji Rozdział 2Charakterystyka wybranych narzędzi lean manufacturing 2.1. Koncepcje Lean manufacturing 2.2. Narzędzia Lean manufacturing 2.3. Standaryzacja pracy 2.4. Zarządzanie utrzymaniem ruchu 2.5. Całkowite produktywne utrzymanie ruchu i szybkie przezbrojenie 2.6. Metoda 5S Rozdział 3Analiza aktualnego sposobu realizowania procesów produkcji w firmie „Margo Sp. z o.o.” 3.1. Analiza procesu produkcji 3.2. Wnioski Rozdział 4Propozycje doskonalenia produkcji z wykorzystaniem narzędzi LM 4.1. Opracowanie projektu naprawczego dla firmy 4.2. Burza mózgów 4.3. Audit wstępny 4.4. Wdrożenie zmian…

Ocena skuteczności wdrożenia koncepcji Kaizen w firmie PQR w kontekście poprawy jakości produktów oraz efektywności procesów produkcyjnych

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Organizowanie procesu pracy 1.1. Pojęcie i rola planowania produkcji w organizacjach produkcyjnych 1.2. Podstawowe elementy systemu produkcyjnego i jego rodzaje 1.3. Komponenty procesu produkcji Rozdział 2Charakterystyka wybranych narzędzi lean manufacturing 2.1. Koncepcje Lean manufacturing 2.2. Narzędzia Lean manufacturing 2.3. Standaryzacja pracy 2.4. Zarządzanie utrzymaniem ruchu 2.5. Całkowite produktywne utrzymanie ruchu i szybkie przezbrojenie 2.6. Metoda 5S Rozdział 3Analiza aktualnego sposobu realizowania procesów produkcji w firmie „Margo Sp. z o.o.” 3.1. Analiza procesu produkcji 3.2. Wnioski Rozdział 4Propozycje doskonalenia produkcji z wykorzystaniem narzędzi LM 4.1. Opracowanie projektu naprawczego dla firmy 4.2. Burza mózgów 4.3. Audit wstępny 4.4. Wdrożenie zmian…

Analiza kompetencji menadzerów w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.

Przez administrator

Wstep ………2 Rozdzial I Podstawy zarzadzania zasobami ludzkimi 1.1. Geneza i wybrane ujecia definicyjne ………4 1.2. Istota i cele procesu zarzadzania zasobami ludzkimi ………13 1.3. Funkcje zarzadzania zasobami ludzkimi………. 14 1.4. Modele zarzadzania zasobami ludzkimi………. 18 Rozdzial II Kompetencje menedzera 2.1. Sylwetka menedzera ………22 2.2. Istota kompetencji ………25 2.3. Kompetencje miekkie……… 29 2.4. Wymiar osobowosciowy menedzera……… 31 Rozdzial III Analiza kompetencji menedzerów firm produkcyjno-handlowych 3.1. Charakterystyka badanej populacji……… 34 3.2. Wyniki badan……… 38 3.3. Wnioski……… 56 Zakonczenie ………58 Bibliografia ………60 Spis Rysunków……… 63 Spis Tablic……… 64

Poziom czestotliwosci wystepowania zachowan agresywnych i prospolecznych uczniów szkoly podstawowej na podstawie opinii nauczycieli

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial 1 Agresja i agresywnosc jako cechy zachowan spolecznych 1.1.Wybrane teorie agresji………..4 1.2.Pojecie agresji i jej rodzaje………..8 1.2.1.Bullying i cyberbullying jako rodzaje agresji rówiesniczej………..12 1.3.Grupa rówiesnicza jako zródlo i obszar manifestowania zachowan agresywnych………..20 Rozdzial 2 Dzialania profilaktyczne na rzecz przeciwdzialania formom agresji i agresywnosci 2.1.Zakres programów wychowawczych szkól w zakresie profilaktyki zachowan agresywnych………..23 2.2.Zakres wspólpracy nauczycieli z rodzicami………..27 2.3.Wyniki badan prowadzonych nad zachowaniami agresywnymi w szkolach gimnazjalnych………..28 Rozdzial 3 Metodologia badan wlasnych 3.1.Cel i przedmiot badan………..31 3.2.Problematyka badawcza………..32 3.3.Hipoteza badawcza………..34 3.4.Zmienne i wskazniki………..36 3.5.Wybrane metody i techniki badan pedagogicznych………..39 3.6.Charakterystyka terenu badan oraz badanej grupy………..43 Rozdzial 4 Prezentacja wyników…

Postrzeganie roli kobiety we wspólczesnym swiecie

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Rola spoleczna. 1.1 Kategoria roli spolecznej i jej znaczenie. 1.2 Wzory ról spolecznych. 1.3 Hierarchia ról spolecznych. 1.4 Konflikt ról spolecznych. Rozdzial 2 Czesc metodologiczna. 2.1 Przedmiot, cel badania i problem badawczy. 2.2 Hipotezy badawcze i wskazniki. 2.3 Metody, techniki, narzedzia. 2.4 Jednostki analizy, dobór próby, organizacja i teren badan. Rozdzial 3 Analiza badan wyników badan wlasnych. Zakonczenie. Bibliografia Spis tabel. Spis wykresów. Zal. Nr 1 Ankieta

Kompetencje pracowników sluzb dzialajacych w obszarze bezpieczenstwa w zakresie pomocy przedmedycznej na przykladzie policji

Przez administrator

Wstep………5 Rozdzial I 1. Kompetencje oraz potrzeby ich rozwijania w pracy, pracowników sluzb dzialajacych w obszarze bezpieczenstwa 1.1 Pojecie i istota kompetencji w pracy policji………. 6 1.1.1. Pojecie kompetencji ………6 1.1.2 Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na kompetencje……… 6 1.1.3 Istota kompetencji w pracy pracowników sluzb dzialajacych w obszarze bezpieczenstwa……… 8 1.2. Znaczenie kompetencji w pracy pracowników sluzb dzialajacych w obszarze bezpieczenstwa ………9 1.2.1. Specyfika pracy pracowników sluzb dzialajacych w obszarze bezpieczenstwa ………10 1.2.2. Kompetencje pierwszej pomocy przedmedycznej w pracy pracowników sluzb dzialajacych w obszarze bezpieczenstwa……… 10 Rozdzial II 2. Zadania policji – kompetencyjne przygotowanie Policjanta w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej…

Wplyw Kopalni Soli Wieliczka na rozwój miasta

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Turystyka w regionie malopolski 1.1 Podstawowe pojecia zwiazane z turystyka 1.2 Trendy turystyczne w województwie malopolskim 1.3 Atrakcyjnosc turystyczna miasta Wieliczka Rozdzial II Charakterystyka Kopalni Soli w Wieliczce 2.1 Zarys historyczny 2.2 Polozenie geograficzne Kopalni Soli w Wieliczce 2.3 Trasa turystyczna i zabytkowa Kopalni Rozdzial III Wplyw Kopalni Soli na rozwój ekonomiczny miasta Wieliczka 3.1 Analiza ruchu turystycznego w Wieliczce 3.2 Plany rozwojowe powiatu wielickiego na najblizsze lata Zakonczenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Spis wykresów Alfabetyczny spis zdjec

Analiza plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy XYZ w latach 2016-2018

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Znaczenie plynnosci finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem 1.1. Pojecie plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie 1.2. Pomiar plynnosci finansowej 1.3. Czynniki ksztaltujace poziom plynnosci Rozdzial II Charakterystyka badanej spólki akcyjnej 2.1. Charakterystyka firmy XYZ 2.2. Analiza pionowa i pozioma bilansu 2.3. Analiza rachunku przeplywów srodków pienieznych Rozdzial III Analiza wskaznikowa plynnosci finansowej za lata 2016-2018 3.1. Analiza wskaznikowa statyczna 3.2. Analiza wskaznikowa dynamiczna 3.3. Podsumowanie wyników Zakonczenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Zalaczniki

Badania satysfakcji z poziomu obslugi osób niepelnosprawnych lub wymagajacych szczególnej opieki na przykladzie Portu Lotniczego Im. Jana Pawla II w Balicach

Przez administrator

Wstęp i cel pracy……..4 1 Charakterystyka rynku pasazerskich przewozów lotniczych w Polsce oraz w Miedzynarodowym Porcie im. Jana Pawla II w Balicach …….. 6 1.1 Ogólna charakterystyka przewozów pasazerskich oraz wykonanych operacji lotniczych w Polsce…….6 1.2 Tendencje rozwojowe transportu lotniczego w Kraków Airport …….. 9 2 Procedury w zakresie przewozu osób niepelnosprawnych i wymagajacych szczególnej opieki w transporcie lotniczym……..12 2.2 Przyjete definicje osoby niepelnosprawnej……..12 2.3 Prawa osób niepelnosprawnych na swiecie, Unii Europejskiej oraz w Kraków Airport podrózujacych droga lotnicza oraz zakres udzielanej im pomocy …….. 13 2.4 Proces podrózy osób niepelnosprawnych i wymagajacej specjalnej opieki korzystajacych z pomocy asysty PRM……..14…

O identyfikacji i racjonalizacji zjawiska wzajemnosci w wyborach ekonomicznych

Przez administrator

Wstep ………5 1. Identyfikacja wzajemności 1.1. Definicje wzajemnosci ………. 7 1.2. Klasyfikacje wzajemnosci ……….9 1.3. Przyklady ……….11 1.4. Wnioski ………. 13 2. Wzajemnosc w eksperymentach 2.1. Wzajemnosc bezposrednia ………. 14 2.2. Wzajemnosc wsród dzieci ………. 16 2.3. Wzajemnosc bezposrednia w organizacjach ……….17 2.4. Wzajemnosc posrednia w grach ultimatum i dyktator ……….20 3. Metody racjonalizacji wzajemnosci w grach 3.1. Wprowadzenie ……….23 3.2. Sprawiedliwa równowaga w grach strategicznych ………. 26 3.3. Sekwencyjna równowaga wzajemnosci w grach ekstensywnych ………. 28 3.4. Wyplaty w toku gier ……….31 3.5. Porównanie modeli ………. 34 Wnioski……… 35 Bibliografia …….37

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy w latach 2014-2016

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial I Gmina jednostka samorzadu terytorialnego. 1.1 Pojecie samorzadu terytorialnego…………4 1.2 Samorzad gminny i jego znaczenie………..6 1.2.1 Zadania gminy………..10 1.3 Nadzór nad samorzadem gminnym………..13 1.3.1 Najwyzsza Izba Kontroli……….. ………..14 1.3.2 Regionalne Izby Obrachunkowe. ………..15 Rozdzial II Budzet podstawa funkcjonowania gminy. 2.1 Budzet gminy, jego funkcje i zasady……….. 18 2.1.1 Prawne zródla finansów gminy. ………..21 2.2 Uchwalanie budzetu gminy oraz jego wykonanie. ………..24 2.3 Kontrola finansowa jednostki samorzadu gminnego. ………..26 2.4 Dochody i wydatki gminy………..28 Rozdzial 3 Analiza i ocena kondycji finansowej gminy w latach 2014-2016. 3.1 Charakterystyka gminy ………..37 3.2 Analiza dochodów gminy w latach 2014-2016………..41 3.3 Analiza wydatków…

Ustrój wewnętrzny oraz pozycja ustrojowa Senat III Rzeczpospolitej Polskiej

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Dzieje Polskiego Senatu 1. Początki Senatu 2. Senat w II RP ………26 3. Referendum 3x TAK i zniesienie Senatu ………35 4. Przywrócenie Senatu po 1989 roku ………38 Rozdział II Ustrój wewnętrzny Senatu 1. Tryb funkcjonowania Senatu ………42 2. Marszałek Senatu ………45 3. Prezydium Senatu i Konwent Seniorów………47 4. Komisje Senackie i Kluby, Koła i Zespoły……… 51 5. Kancelaria Senatu……… 56 Rozdział III Pozycja Ustrojowa 1. Funkcja ustrojodawcza ………62 2. Funkcja ustawodawcza ………64 3. Funkcja kontrolna ………68 4. Funkcja kreacyjna ………70 5. Funkcja integracyjna……… 70 Rozdział IV Propozycje zmian 1. Dwuizbowość parlamentu – argumenty za i przeciw……… 73…

Analiza i ocena jakości usług świadczonych przez spółdzielnię mieszkaniową XYZ w oparciu o metodę Servqual

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania jakością 1.1. Podstawowe pojęcia oraz istota zarządzania jakością 1.2. Zarys koncepcji zarządzania jakością 1.2.1. TQM 1.2.2. Systemy jakości usług wg normy ISO 9000 1.3. Rola i znaczenie jakości w procesie świadczenia usług Rozdział 2 Wybrane metody i techniki pomiaru jakości i satysfakcji ze świadczonych usług 2.1. Technika wydarzeń krytycznych 2.2. Mystery shopping 2.3. Metoda Servqual Rozdział 3 Spółdzielnia mieszkaniowa xyz jako przedmiot badań 3.1. Metodyka badań własnych 3.2. Spółdzielnia Mieszkaniowa XYZ – historia i funkcjonowanie 3.3. Charakterystyka próby badawczej i sposób jej doboru 3.4. Etapy realizacji badań Rozdział 4 Pomiar jakości usług spółdzielni mieszkaniowej…

Analiza sprawowania rządów przez Adlofa Hitlera

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Terminologia – totalitaryzm, przywództwo, nazizm 1.1. Totalitaryzm 1.2. Przywództwo 1.3. Nazizm 1.3.1. Geneza narodowego socjalizmu 1.3.2. Podstawowe założenia nazizmu 1.3.3. Narodowosocjalistyczna Partia Robotników 1.3.4. Nazizm jako przykład nacjonalizmu ekspansywnego Rozdział 2 Biografia Hitlera od urodzenia do momentu objęcia przywództwa w państwie 2.1. Pochodzenie, dzieciństwo i lata młodości 2.2. Działalność w DAP 2.3. Pucz monachijski 2.4. Walka o władzę w państwie Rozdział 3 Analiza sprawowania rządów przez Hitlera w latach 1933-1939 3.1. Ustanowienie jednopartyjności 3.2. Kontrola gospodarki 3.3. Rozbudowanie aparatu policyjnego 3.4. Tworzenie „wspólnoty narodowej” 3.5. Administracja III Rzeszy Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków

Kapitał intelektualny generatorem wartości przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1.1. Geneza pojęcia kapitału intelektualnego 1.2. Definicje kapitału intelektualnego 1.3. Istota i struktura kapitału intelektualnego 1.4. Znaczenie i rola pomiarów kapitału intelektualnego w zarządzaniu Rozdział 2 Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa 2.1. Klasyfikacja metod pomiaru kapitału intelektualnego 2.2. Ocena metod pomiaru kapitału Rozdział 3 Pomiar i analiza zarządzania kapitałem intelektualnym w XYZ 3.1. Charakterystyka badanej spółki 3.2. Problem badawczy i metodologia badań własnych 3.3. Prezentacja wyceny kapitału intelektualnego 3.4. Wnioski i ocena metody VAICTM Zakończenie Spis literatury Spis tabel i rysunków

Kondycja finansowa wybranych spółek komunalnych

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Gospodarka komunalna w Polsce 1.1. Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej 1.2. Formy organizacyjne realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej 1.3. Organizowanie działalności w formie spółek kapitałowych 1.4. Charakterystyka gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej Rozdział 2 Teoretyczno-poznawcze aspekty analizy finansowej 2.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 2.2. Rodzaje oraz metody analizy finansowej 2.3. Źródła informacji w analizie finansowej 2.4. Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej Rozdział 3 Charakterystyka spółek będących przedmiotem badania 3.1. Spółka Komunalna Y 3.1.1. Rys historyczny i przedmiot działalności 3.1.2. Struktura organizacyjna 3.1.3. Charakterystyka rynku 3.2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w X 3.2.1. Rys historyczny i przedmiot działalności 3.2.2. Struktura…

Kształtowanie się wypadkowości w zakładach pracy

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy 1.1. Kwestie terminologiczne 1.2. Normalizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1.2.1 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w Polsce 1.2.2 Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1.2.3 Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1.2.4 Uregulowania prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Rozdział 2 Wypadki przy pracy – wybrane zagadnienia 2.1. Pojęcie wypadku 2.2. Przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy 2.3. Obowiązki pracodawcy związane z bhp Rozdział 3 Wypadkowość na terenie Polski – analiza danych 3.1. Metodyka badań własnych 3.2. Wypadkowość w Polsce 3.3. Stan wypadkowości przy pracy w województwie X 3.4. Wypadki…