Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Badanie procesów magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie

Wstęp……….4

Rozdział 1
Charakterystyka ogólna obiektu i procesu magazynowego
1.1. Definicje podstawowych pojęć
1.2. Rola, funkcje, zadania magazynu
1.3. Podział magazynów
1.4. Pojęcie centrum dystrybucyjnego
1.5. Strefy i układy technologiczne magazynów.
1.5.1. Podział magazynu na strefy
1.5.2. Układy technologiczne magazynów

Rozdział 2
Charakterystyka procesów magazynowych
2.1. Charakterystyka faz procesu magazynowania
2.1.1. Faza 1 – Przyjęcie
2.1.2. Faza 2 – Składowanie
2.1.3. Faza 3 – Kompletacja
2.1.4. Faza 4 – Wydawanie

Rozdział 3
Charakterystyka przyjętej metody badawczej ……….43
3.1. Cele, hipotezy, zakres pracy:
3.2. Model badawczy
3.3...

więcej

System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX

Wstęp

Rozdział I
Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL
1.2. Modele ZZL
1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych
1.4. Płaszczyzny polityki personalnej

Rozdział II
Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń
2.1. Pojęcie wynagrodzeń i jego funkcje
2.2. Formy wynagrodzeń
2.3. Struktura wynagrodzeń
2.4. Determinanty oddziałujące na kształtowanie systemu wynagrodzeń

Rozdział III
Proces tworzenia systemu wynagrodzeń
3.1. Metody wartościowania stanowisk pracy
3.2. Tworzenie taryfikatorów kwalifikacyjnych
3.3. Tabele
3.4. Zasady premiowania pracowników
3.5. Pozostałe składniki systemu wynagrodzeń
3.5.1...

więcej

Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska

Wstęp ………6

Rodział 1
Motywowanie w procesie zarządzania
1.1 Interpretacja pojęć: motywacja, motyw, motywowanie……… 8
1.2 Rodzaje motywacji. Przegląd teorii motywowania ………10
1.3 Proces motywowania i modele motywacji ………17

Rodział 2
Finansowe narzędzia oddziaływania motywacyjnego
2.1 Płaca jako czynnik motywacji ………21
2.2 Kształtowanie płacy zasadniczej……… 24
2.3 Motywowanie przez premię ………27

Rodział 3
Motywowanie pozapłacowe
3.1 Elementy motywowania pozapłacowego……… 32
3.2 Awans jako czynnik motywacji……… 34
3.3 Antymotywacja i mobbing ………36

Rodział 4
Analiza funkcjonowania systemu motywacyjnego w Credit Agricole Bank Polska
4.1 Założenia metodyczne badania...

więcej

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XXX

Wstęp………..3

Rozdział I
Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych
      1.1. Pojęcie i funkcje środków trwałych ………..5
1.2. Klasyfikacja środków trwałych ………..8
1.3. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych……….. 12
1.4. Zmiany w wartości początkowej środków trwałych ………..18
1.5. Ewidencja środków trwałych ………..21

Rozdział II
Metody amortyzacji środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
      2.1. Istota i funkcje amortyzacji……….. 28
2.2. Metody amortyzacji……….. 32
2.2.1. Metoda liniowa ………..32
2.2.2. Metoda degresywna ………..34
2.2.3. Metoda progresywna ………..37
2.2.4. Metoda naturalna ………..37
2.3...

więcej

Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1...

więcej

Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego

Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1...

więcej

Gospodarstwa domowe na rynku kredytowym

Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1...

więcej

Struktura wydatków gospodarstw domowych w latach 2008-2011

Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1...

więcej

Rola gospodarstw domowych na rynku pracy

Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1...

więcej

Glówne źródła dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe

Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1...

więcej

Gospodarstwa domowe na rynkach finansowych w Polsce

Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1...

więcej

Bilans majatkowy gospodarstwa domowego

Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1...

więcej

Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu

Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1...

więcej

Czynniki wpływajace na zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych

Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1...

więcej

Rachunek przeplywów pienieznych jako podstawa dynamicznej analizy plynnosci finansowej

Wstęp……… 7

Rozdzial 1.
Plynnosc finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie plynnosci finansowej……… 9
1.2. Czynniki kształtujące plynnosc finansowa………10
1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa……… 16

Rozdzial 2
Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o plynnosci finansowej

2.1. Bilans jako podstawowe źródłoinformacji o poziomie plynnosci finansowej……… 20
2.2. Ocena przydatnosci rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych……… 26
2.3. Rachunek przeplywów pienieznych jako podstawa dynamicznej analizy plynnosci finansowej……… 29

Rozdzial 3.
Miary plynnosci finansowej

3...

więcej