Badanie wpływu zautomatyzowania procesów produkcyjnych na jakość wyrobu końcowego w firmie ZXC

10 maja 2023 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Organizowanie procesu pracy

1.1. Pojęcie i rola planowania produkcji w organizacjach produkcyjnych
1.2. Podstawowe elementy systemu produkcyjnego i jego rodzaje
1.3. Komponenty procesu produkcji


Rozdział 2
Charakterystyka wybranych narzędzi lean manufacturing

2.1. Koncepcje Lean manufacturing
2.2. Narzędzia Lean manufacturing
2.3. Standaryzacja pracy
2.4. Zarządzanie utrzymaniem ruchu
2.5. Całkowite produktywne utrzymanie ruchu i szybkie przezbrojenie
2.6. Metoda 5S


Rozdział 3
Analiza aktualnego sposobu realizowania procesów produkcji w firmie „Margo Sp. z o.o.”

3.1. Analiza procesu produkcji
3.2. Wnioski


Rozdział 4
Propozycje doskonalenia produkcji z wykorzystaniem narzędzi LM

4.1. Opracowanie projektu naprawczego dla firmy
4.2. Burza mózgów
4.3. Audit wstępny
4.4. Wdrożenie zmian na hali produkcyjnej za pomocą 5S
4.5. Audit końcowy
4.6. Wnioski końcowe


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel