Kategoria Pedagogika

Wpływ baśni na rozwój dziecka

 

Wstęp…………4

Rozdzial I
W magicznym swiecie basni i bajek
1.1. Basn i bajka-próba definicji …………6
1.2. Miejsce basni w terapii pedagogicznej………… 15
1.2.1. Terapia przez basn ………… 16
1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych-charakterystyka………… 21
1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24
1.3.2. Bajka psychoedukacyjna ………… 26
1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30

Rozdzial II
Rola literatury dzieciecej w budowaniu zasobów osobistych

2.1. Terapeutyczne oddzialywanie literatury…………36
2.2. Bajki i basnie terapeutyczne w redukcji leków…………39
2.2.1. Leki-objawy i formy wystepowania …………39
2.2.2. Potencjalne przyczyny leku …………45
2.2.2.1. Przedszkole i szkola …………45
2.2.2.2. Telewizja…………48
2.3...

Czytaj więcej

Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego na przykładzie oddziału przedszkolnego

 

Wstęp………4

Rozdział I
Teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego
      1. Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego ………6
2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym ………11
3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………19
4. Współpraca przedszkola i rodziny……… 21

Rozdział II
Metodologia badań własnych
      1. Cel i przedmiot badań………24
2. Problem główny i problemy szczegółowe ………25
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………26
4. Teren i charakterystyka grupy badawczej……… 29
5. Przebieg i organizacja badań własnych ………30

Rozdział III
Oczekiwania rodziców wobec kompetencji naucz...

Czytaj więcej

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych

 


Wstęp ………. 4

Rozdzial I
Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych

1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6
1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10
1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14
1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan ………. 24
2.2. Problemy badawcze ………. 26
2.3. Metoda, technika i narzedzie badawcze ………. 28
2.4. Organizacja i teren badan ………. 31
2.5. Charakterystyka próby badawczej ………. 32


Rozdzial III
Formy spedzania czasu wolnego przez ludzi starszych w świetle badan wlasnych.

3.1. Czas wolny w dyspozycji osób starszych i jego postrzeganie………. 39
3.2...

Czytaj więcej

Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw.

 


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy pracy.

1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw………. 5
1.2. Geneza i cele zabawy………. 11
1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy ………. 14
1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dziecinstwie ………. 17
1.5. Gry i zabawy w nauczaniu poczatkowym………. 22
1.6. Gry i zabawy w edukacji matematycznej………. 27


Rozdzial II
Scenariusze lekcji.

2.1. Scenariusz lekcji w klasię pierwszej na temat Cwiczenia w dodawaniu w zakresię do 20………. 32
2.2. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat Cwiczenia w dodawaniu w zakresię do 100 – gry i zabawy………. 41
2.3...

Czytaj więcej

Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu

 


Wstęp…….. 4

Rozdzial I
Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu

1.1. Rola swietlic srodowiskowych – historia i wspólczesnosc ……..6
1.2. Podstawy prawne okreslajace cele oraz standardy działalności swietlic srodowiskowych ……..10
1.3. Funkcje, metody i formy pracy swietlicowej…….. 14

Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1. Charakterystyka terenu badan…….. 25
2.2. Proces badawczy ……..29
2.3. Metody, techniki, oraz narzedzia badawcze ……..30
2.4. Hipotezy i problemy badawcze…….. 32

Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Prezentacja wyników badan wlasnych – ankieta…….. 35
3.2. Prezentacja wyników badan wlasnych – wywiad……....

Czytaj więcej

Dziecko z syndromem FAS w szkole.

 


Wstęp ……….3

Rozdzial 1
Dziecko z syndromem FAS w szkole.

1. Uwagi wstepne, definicja schorzenia ……….5
2. Kryteria diagnostyczne FAS ……….6
3. Profil neuropsychologiczny dziecka z FAS ……….7
4. Podstawowe zalozenia pracy z dziecmi z FAS ……….8
5. Metody pomocy dziecku z FAS ……….11
6. Dziecko z FAS w systemie edukacji ……….14


Rozdzial 2
Problemy dziecka z fas w szkole – studium przypadku.

1. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych ……….19
2. Prezentacja i analiza wyników badan wlasnych ……….21
3. Wnioski pobadawcze ……….28


Zakończenie ……….31
Bibliografia ……….33
Zalaczniki ……….35



Czytaj więcej

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej.

 

Wprowadzenie………….3

Rozdzial 1.
Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej.

1.1. Definicja pojecia psychopatologii………….4
1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5
1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5


Rozdzial 2.
Pojecie agresji w świetle literatury fachowej.

2.1. Definicja pojecia agresji………….6
2.2. Geneza agresji………….8
2.2.1. Agresja powstala na skutek instynktu………….8
2.2.2 Agresja jako zjawisko fizjologiczne………….10
2.2.3. Agresja jako reakcja na frustracje………….11
2.2.4. Agresja powstala na skutek społecznego uczenia sie………….12


Rozdzial 3.
Czynniki determinujace powstawanie zachowan agresywnych wśród dzieci w mlodszym wieku szkolnym.

3.1...

Czytaj więcej

Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów.

 


Wstęp………..4

Rozdzial I
Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów.

1.1 Rozwój psychoruchowy i jego modele…………5
1.2 Globalne i parcjalne zaburzenia rozwoju………… 6
1.3 Sposoby oceny poziomu rozwoju psychoruchowego………… 10

Rozdzial II
Zaburzenia rozwoju psychoruchowego -uwarunkowania i objawy.

2.1 Biopsychiczne, biologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzen………… 11
2.1.1 Zaburzenia spowodowane czynnikami genetycznymi………… 12
2.1.2Społeczne przyczyny zaburzen rozwoju dziecka …………13
2.2 Zaburzenia rozwoju procesów wykonawczych …………20
2.3 Zaburzenia rozwoju procesów poznawczych …………22
2.3.1 Objawy zaburzen percepcji sluchowej …………22
2.3.2 Objawy zaburzen percepcji wzrokowej …………23
2.3...

Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe.

 


Streszczenie…………3
Wprowadzenie…………6

Rozdzial I
Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe.

1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8
1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11
1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14

Rozdzial II
Metody badan nad wypaleniem zawodowym.

2.1. Kwestionariusz MBI…………20
2.2. Kwestionariusz Burnout Measure…………21
2.3. Kwestionariusz Blonsteina, Eldridge`a, Kilty`ego i Richardson…………22
2.4. Kwestionariusz Teacher Attitude Scale oraz Staff Burnout Seale for Health Professionals…………23
2.5. Kwestionariusz Perceptual Job Burnout Inventory…………24

Rozdzial III
Syndromy, objawy i przyczyny wypalenia ...

Czytaj więcej

Angielska szkola antropologiczna

 


Wstęp

Rozdzial I
Angielska szkola antropologiczna

1.1. Historia i geneza szkoly antropologicznej
1.2. Glówni przedstawiciele szkoly antropologicznej
1.2.1. Edard Burnett Tylor
1.2.2. Herbert Spencer
1.2.3. John Lubbock
1.2.4. Lewis Henry Morgan


Rozdzial II.
James George Frazer oraz jego koncepcja magii

2.1. Zycie i dzieło James’a George’a Frazera
2.2. Frazerowska koncepcja magii oraz jej podzialy
2.3. Rola magii w frazerowskim schemacie ewolucyjnym


Rozdzial III
Poglady Frazera na tle angielskiej szkoly antropologicznej

Zakończenie

Bibliografia

 

Czytaj więcej

Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny.

 

Wstęp…………4

Rozdzial I
Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny.

1.1. Zagadnienia wstepne ………… 7
1.2. Wybrane cechy charakterystyczne zjawiska………… 10
1.3. Skutki ulegania zakupoholizmowi………… ………… 17
1.4. Narzedzia diagnostyczne i leczenie………… 21


Rozdzial II
Srodowisko rodzinne miejscem kształtowania relacji interpersonalnych.

2.1. Zagadnienia wprowadzajace………… 26
2.2. Funkcje i zadania rodziny………… 30
2.3. Rodzina jako środowisko wychowawcze………… 35
2.4. Znaczenie rodziny w terapii uzaleznien ………… 48


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan………… 52
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 54
3.3. Metody, techniki i narzedzia badan………… 58
3...

Czytaj więcej

Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu.

 


Wstęp

Rozdzial I
Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu

1.1. Definicja i istota agresji oraz autoagresji
1.2. Zachowania autoagresywne bezpośrednie w świetle teorii psychoanalitycznych.
1.3. Funkcje zachowan autoagresywnych bezposrednich.
1.4. Przyczyny zachowan autoagresywnych.
1.5. Czynniki ryzyka zachowan autoagresywnych.
1.6. Profilaktyka autoagresji.


Rozdzial II
Adolescencja a zachowania autoagresywne bezpośrednie oraz postawy wobec zachowan autoagresywnych.

2.1. Definicja adolescencji.
2.2. Adolescencja jako czynnik ryzyka zachowan autoagresywnych.
2.4. Istota postawy oraz jej elementy.
2.5. Postawy wobec zachowan autoagresywnych.


Rozdzial ...

Czytaj więcej

Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej.

 

Wstęp……….3

Rozdzial I
Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej.
1.1. Rodzinne formy opieki zastepczej nad dzieckiem osieroconym……….5
1.2. Idea Hermanna Gmeinera oraz zarys historyczny SOS Wiosek Dzieciecych……….10
1.3. Zalozenia, cele, zasady i podstawy programowe działalności SOS Wiosek Dzieciecych……….13
1.4. Kadra opiekunczo-wychowawcza i wychowankowie w SOS Wioskach Dzieciecych……….17
1.5. Charakterystyka SOS Wioski Dzieciecej w Bilgoraju……….20

Rozdzial II
Opieka i wychowanie jako podstawowe funkcje SOS Wiosek Dzieciecych.

2.1. Charakterystyka i zasady realizacji funkcji opiekunczej……….22
2.2...

Czytaj więcej

Wiedza oraz sposoby pokonywania trudnosci wychowawczych przez nauczycieli przedszkoli.

 


Wstęp

Rozdzial I.

1. Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym………..5
2. Wychowanie a zaburzenia w rozwoju psychofizycznym dziecka
3. Wpływ srodowiska na rozwój i wychowanie dziecka
3.1. Srodowisko rodzinne
3.1.1 Dzieci z rodzin pelnych
3.1.2. Dzieci z rodzin niepelnych
3.1.3. Dzieci z rodzin biednych
3.1.4. Dzieci maltretowane
3.2. Srodowisko pozarodzinne
4. Sposoby postępowania z dziecmi sprawiajacymi klopoty wychowawcze
4.1. Proponowane zabawy i zajecia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w wieku 3-6 lat
4.2. Proponowane zabawy i zajecia dla dzieci zahamowanych psychoruchowo w wieku 3-6 lat


Rozdzial II.

1. Cel i temat badan………21
2...

Czytaj więcej

Funkcje opiekunczo-wychowawcze placówki szkolnej

 


Wstęp………..1

Rozdzial I
Przeglad literatury przedmiotu

1. Pojecie szkoly, jej rola, zadania, funkcje……….. 3
2. Wychowanie jako proces spoleczny, jego rola w funkcjonowaniu szkoly……….. 8
3. Rola wychowawcy w realizacji funkcji opiekunczo – wychowawczych w szkole……….. 11

Rozdzial II
Metodologia badan

1. Cel i przedmiot badan ……….. 16
2. Problemy i hipotezy badawcze ……….. 17
3. Metody i narzedzia badawcze……….. 21
4. Teren, organizacja i przebieg badan……….. 24
5. Charakterystyka badanej zbiorowosci ……….. 27

Rozdzial III
Wyniki badan wlasnych

1...

Czytaj więcej