Pedagogika

Przemiany (wydatki) w szkolnictwie wyższym w Polsce

Wstęp……….7

Rozdział metodyczny
 1.1. Cel pracy ……….8
1.2. Zakres pracy………. 8
1.3. Źródła danych………. 8
1.4. Metody badawcze………. 9

2. Teoretyczne aspekty polityki oświaty i szkolnictwa wyższego
2.1. Pojęcie oświaty ……….10
2.2. Funkcje i cele oświaty oraz szkolnictwa wyższego ……….11
2.3. Struktura systemu kształcenia ……….19

3. Szkolnictwo wyższe w Polsce
3.1. Liczba studentów i absolwentów ……….26
3.2. Współczynnik skolaryzacji w szkolnictwie wyższym ……….33
3.3. Liczba placówek ……….36
3.4. Liczba pracowników………. 37

4. Wydatki budżetowe na szkolnictwo wyższe
 4.1. Finansowanie szkolnictwa wyższego ……….42
4.2. Poziom wydatków na szkolnictwo wyższe ……….44
4.3...

więcej

Miejsce pływania rekreacyjnego w strukturze czasu wolnego młodzieży licealnej w XXX

Wstęp………4

Rozdział 1
Zagadnienia teoretyczne
1.1 Pojęcia używane w pracy………6
1.2 Znaczenie aktywności fizycznej w czasie wolnym młodzieży………9
1.3 Formy pływania rekreacyjnego………14
1.4 Pływanie jako forma rekreacji w badaniach naukowych………21

Rozdział 2
Zagadnienia Metodologiczne
2.1 Cel pracy i pytania badawcze………25
2.2 Metody i techniki badań………26
2.3 Materiał i organizacja badań………27
2.4 Charakterystyka badanego terenu………27

Rozdział 3
Część Badawcza
 3.1 Czas wolny w dobowym budżecie czasu………33
3.2 Miejsce pływania wśród innych form spędzania czasu wolnego badanych………36
3.3 Pływanie rekreacyjne w kontekście zdrowia………40
3.4 Inspiratorzy pływania rekreacyjnego………44
...

więcej

Wydatki na kulturę fizyczną a formy spędzania czasu wolnego przez mieszkańców gminy XXX

Wstęp………7

Rozdział 1
Problematyka badawcza w świetle literatury
1.1. Kultura fizyczna i jej rola w funkcjonowaniu współczesnego człowieka ………9
1.2. Uwarunkowania zagospodarowania czasu wolnego ………12
1.3. Przegląd badań 15

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
2.1. Cel badań i pytania badawcze……… 19
2.2. Metody badań ………19
2.3. Materiał badań ………19
2.4. Teren i organizacja badań……… 22

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Czas wolny i jego zagospodarowanie przez mieszkańców gminy………24
3.2. Wydatki na kulturę fizyczną mieszkańców gminy ………37

Zakończenie ………41
Bibliografia ………43
Spis wykresów……… 45
Aneks ………47

więcej

Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

Wstęp……….5

Rozdział 1
Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego
  1.1. Bezpieczeństwo……….7
1.2. Bezpieczeństwo publiczne……….9
1.3. Przestępczość……….13
1.4. Przestępczość nieletnich……….15

Rozdział 2
Charakterystyka przestępczości nieletnich w Polsce
2.1. Etiologia przestępczości……….27
2.2. Rodzaje przestępstw popełnianych przez nieletnich……….31
2.3. Przestępczość nieletnich w świetle danych statystycznych……….33
2.4. Przestępczość nieletnich w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej……….40

Rozdział 3
Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich
3.1. Podstawy profilaktyki……….44
3.2. Programy państwowe……….45
3.3. Szkoła………. 48

więcej

Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży uczęszczającej na zajęcia do gimnazjum XYZ

Wstęp………7

Rozdział 1
Przegląd piśmiennictwa
1.1. Definicja zdrowia i zachowań zdrowotnych oraz czynniki wpływające na zdrowie ………9
1.2. Program promujący zdrowy styl życia………11
1.3. Zachowania zdrowotne polskiej młodzieży………14
1.4. Wpływ aktywności fizycznej na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ………18
1.5. Dieta a prawidłowy rozwój młodzieży ………19
1.6. Negatywny wpływ używek na funkcjonowanie organizmu ………24

Rozdział 2
Materiał i metody badań
2.1. Cel pracy i pytania badawcze ………26
2.2. Charakterystyka grupy badawczej……… 26
2.3. Opis metod i technik badawczych……… 27
2.4. Organizacja badań ………27

Rozdział 3
Analiza wyników badań własnych
3.1...

więcej

Metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem z autyzmem

Wstęp

Rozdział 1
Autyzm w świetle literatury
1.1. Specyfika funkcjonowania i charakterystyka zaburzonych sfer rozwoju u osób z autyzmem

Rozdział 2
Metody oddziaływań terapeutycznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
2.1. Charakterystyka metod wykorzystanych w terapii dziecka z autyzmem
2.2. Oddziaływania terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem

Rozdział 3
Opis środowiska szkolnego dziecka
 3.1. Charakterystyka placówki
3.2. Funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym
3.3. Podsumowanie półrocznej pracy z uczniem

Zakończenie i wnioski
Bibliografia
Załączniki

więcej

Seksualizacja dzieci w reklamie

Wstęp……….5

Rozdział I
Teoretyczne aspekty reklamy 

1.1. Definicje i cechy reklamy ……….7
1.2. Funkcje reklamy ……….10
1.3. Cele reklamy………. 12
1.4. Rodzaje reklamy ……….15

Rozdział II
Dziecko a reklama – omówienie problematyki 

2.1. Dziecko jako odbiorca reklam ……….19
2.2. Wpływ reklamy na postawy dziecka ……….19
2.2.1. Pozytywne oddziaływanie reklamy na dziecko ……….22
2.2.2. Negatywne oddziaływanie reklamy na dziecko ……….25
2.3. Wizerunek dziecka w reklamie ……….29

Rozdział III
Zjawisko seksualizacji dzieci 

3.1. Pojęcie i charakterystyka seksualizacji ……….33
3.2. Konsekwencje seksualizacji ……….39
3.2.1. Mechanizmy działania seksualizacji ……….39
3.2.2...

więcej

Znaczenie telewizji dla rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp……..3

Rozdział 1
Telewizja a rozwój dziecka
1.1. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……..4
1.2. Telewizja i jej funkcje ……..6
1.3. Pozytywny i negatywny wpływ telewizji na rozwój dziecka w świetle badań ……..9

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel pracy…….. 15
2.2. Pytania badawcze ……..15
2.3. Metody badawcze ……..15
2.4. Charakterystyka badanej grupy…….. 15

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Poglądy rodziców w kwestii oglądania telewizji przez dziecko ……..17
3.2. Pozytywne aspekty telewizji w rozwoju dziecka dostrzegane przez rodziców ……..21
3.3. Negatywne aspekty telewizji w rozwoju dziecka dostrzegane przez rodziców…….. 22
3...

więcej

Rozwój somatyczny i motoryczny młodzieży Gimnazjum z XXX

Wstęp……….9

Rozdział 1
Budowa ciała i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży
1.1. Pojęcie i rodzaje sprawności fizycznej………. 11
1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 13
1.3. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce oraz ze wschodnich terenów kraju………. 17

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel badań ……….21
2.2. Problemy badawcze………. 21
2.3. Materiał i charakterystyka terenu badań………. 21
2.4. Metody badań ……….22

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Wysokość ciała………. 24
3.2. Masa ciała ……….26
3.3. Indeks masy siała (BMI) ……….28
3.4. Skok w dal z miejsca ……….30
3.5...

więcej

Dziecięce programy telewizyjne i ich wpływ na młodego widza

Wstęp

Rozdzial I
Dzieciece programy telewizyjne i ich wpływ na mlodego widza

1.1. Telewizja publiczna i niepubliczna
1.1.1. Ogólna charakterystyka telewizji publicznej i niepublicznej
1.1.2. Reklamy w telewizji publicznej i niepublicznej
1.1.3. Funkcje programów telewizyjnych
1.2. Telewizja dziecieca
1.2.1. Pierwsze emitowane w TVP programy telewizyjne dla dzieci
1.2.2. Polskie wytwórnie filmów animowanych
1.2.3. Wspólczesne stacje telewizyjne dla dzieci i ich oferta programowa
1.3. Tresci ksztalcace i wychowawcze zawarte w programach skierowanych do mlodego odbiorcy
1.3.1. Przywolanie badan na temat wpływu programów na dzieci
1.3.2. Agresja w bajkach i jej skutki
1.3.3...

więcej

Miejsce baśni w terapii pedagogicznej

Wstęp…………4

Rozdzial I
W magicznym swiecie basni i bajek

1.1. Basn i bajka-próba definicji …………6
1.2. Miejsce basni w terapii pedagogicznej………… 15
1.2.1. Terapia przez basn ………… 16
1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych-charakterystyka………… 21
1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24
1.3.2. Bajka psychoedukacyjna ………… 26
1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30

Rozdzial II
Rola literatury dzieciecej w budowaniu zasobów osobistych

2.1. Terapeutyczne oddzialywanie literatury…………36
2.2. Bajki i basnie terapeutyczne w redukcji leków…………39
2.2.1. Leki-objawy i formy wystepowania …………39
2.2.2. Potencjalne przyczyny leku …………45
2.2.2.1. Przedszkole i szkola …………45
2.2.2.2. Telewizja…………48
2.3...

więcej

Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki i basni.

Wstęp

Rozdzial 1.
Biblioterapia – stan badan nad problematyka

1.1. Biblioterapia – istota problemu
1.2. Rozwój biblioterapii w Polsce i na swiecie
1.3. Kategoryzacja biblioterapii.
1.4. Cele i zadania biblioterapii
1.5. Metody, srodki i formy stosowane w biblioterapii.
Wnioski


Rozdzial 2.
Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki i basni.

2.1. Bajka i basn – istota pojec
2.2. Bajka terapeutyczna.
2.3. Rodzaje bajek terapeutycznych
Wnioski


Rozdzial 3.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych i ich organiyacja.

Wnioski


Rozdzial 4.
Badania wlasne

4.1. „Bajka o mróweczce” – zajecia dla dzieci majacych trudnosci z poczuciem wlasnej wartosci
4.2...

więcej

Adaptacja dzieci 3 letnich do przedszkola

Wstęp………3

Rozdział 1………6

1. Adaptacja w literaturze pedagogiczno – psychologicznej………6
2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9
2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9
2.2. Sprawnosc ruchowa………10
2.3. Procesy poznawcze………11
2.4. Uczucia i komtakty społeczne………14
3. Dziecko a warunki przedszkola………15
3.1. Pojecie dojrzalosci przedszkolnej i jej kryteria………15
3.2. Czynniki decydujace o zdolnosciach przystosowawczych malego dziecka………17
3.2.1. Czynniki endogenne………17
3.2.2. Czynniki egzogenne………19
4. Działalność rodziców a adaptacja dziecka do przedszkola………22
5. Jakość placówki przedszkolnej a adaptacja dziecka………25
5.1. Rola nauczyciela………25
5.2. Przygotowanie otoczenia………26
...

więcej

Postrzeganie nauczyciela wychowania przedszkolnego

Wstęp………4

Rozdział I
Teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego
1. Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego ………6
2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym ………11
3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………19
4. Współpraca przedszkola i rodziny……… 21

Rozdział II
Metodologia badań własnych
      1. Cel i przedmiot badań………24
2. Problem główny i problemy szczegółowe ………25
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………26
4. Teren i charakterystyka grupy badawczej……… 29
5. Przebieg i organizacja badań własnych ………30

Rozdział III
Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychow...

więcej

Najbardziej i najmniej pożądane kompetencje nauczyciela wychowania przedszkolnego

Wstęp………4

Rozdział I
Teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego
1. Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego ………6
2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym ………11
3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………19
4. Współpraca przedszkola i rodziny……… 21

Rozdział II
Metodologia badań własnych
      1. Cel i przedmiot badań………24
2. Problem główny i problemy szczegółowe ………25
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………26
4. Teren i charakterystyka grupy badawczej……… 29
5. Przebieg i organizacja badań własnych ………30

Rozdział III
Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychow...

więcej