Różnice w postrzeganiu problemu narkomanii między młodzieżą licealną a studentami

11 maja 2023 0 Przez administrator

 

Wstęp………. 4

Rozdział I
Narkomania- ujęcie teoretyczne

1.1. Zagrożenia współczesnego świata………. 6
1.2. Historia narkomanii w Polsce………. 9
1.3. Próba zdefiniowania uzależnienia………. 11
1.4. Rodzaje narkotyków i ich skutki………. 14
1.5. Przyczyny narkotyzowania się młodzieży ……….22
1.6. Sposoby zapobiegania narkomanii, formy leczenia dla osób uzależnionych………. 29


Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1 Cel i przedmiot badań………. 35
2.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze………. 35
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….37
2.4. Charakterystyka badanej grupy ……….39
2.5. Opis postępowania badawczego………. 40


Rozdział III
Postrzeganie problemu narkomanii przez młodzież szkół licealnych- analiza wyników badań własnych

3.1. Obecność zjawiska narkomanii- na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród uczniów liceum ogólnokształcącego XYZ………. 41
3.2. Przyczyny sięgania po narkotyki- opinie licealistów ……….46
3.3. Skutki narkomanii- według opinii badanej młodzieży ……….51
3.4. Znajomość narkomanii i narkotyków przez badaną młodzież………. 54
3.5. Formy wsparcia dla narkomanów ……….60
3.6. Sposoby zapobiegania narkomanii………. 64


Weryfikacja hipotez………. 67
Zakończenie ……….69
Bibliografia………. 71
Wykaz tabel i wykresów ……….74
Aneksy ……….76
Aneks nr. 1: Ankieta……… 76

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto