Dziecko autystyczne – przejawy, uwarunkowania, rehabilitacja.

7 marca 2019 2 Przez administrator

Wstęp………5

Rozdział I.
Ustalenie terminologiczne

1.1 Niepełnosprawność……… 7
1.2 Autyzm………7
1.3 Rehabilitacja……… 8
1.4 Socjalizacja ………8
1.5 Wychowanie ………9


Rozdział II.
Zjawisko autyzmu w świetle wybranych analiz teoretycznych i empirycznych

2.1 Autyzm według Konnera i Aspergera ………11
2.2 Fascynacje w badaniach nad autyzmem……… 12


Rozdział III.
Dziecko autystyczne charakterystyka

3.1 Objawy autyzmu w odniesieniu do wieku dziecka ………14
3.2 Typologia dzieci autystycznych……… 15


Rozdział IV.
Wybrane koncepcje warunkowań zjawiska autyzmu u dzieci

4.1 Chemiczne i biochemiczne poglądy na temat uwarunkowań autyzmu u dzieci ………26
4.2 Poglądy u dzieci ………26
4.3 Poglądy psychologiczne i psychoanalityczne ………27
4.4 Zaburzenia postrzegania i przetwarzania informacji ………28
4.5 Pogląd na temat uszkodzeń mózgu ………28
4.6 Pogląd o przyczyny autyzmu w związku z innymi chorobami ………29


Rozdział V.
Wybrane metody, techniki postępowania rehabilitacyjnego z dzieckiem autystycznym

5.1 Terapia behawioralna na przykładzie projektu wczesnej interwencji według modelu O.J. Lovaasa ………31
5.2 Muzykoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci z autyzmem ………36
5.3 Metoda integracji sensorycznej w terapii dzieci autystycznych ………38
5.4 Metoda Felicie Affolter na przykładzie kształtowania rozumnego działania dłoni……… 41
5.5 Metoda wspomaganej komunikacji w usprawnianiu dzieci autystycznych……… 41
5.6 Metoda M. Ch. Knillów w terapii dzieci autystycznych ………42
5.7 Metoda Weroniki Scherbone we wspomaganiu dzieci autystycznych……… 44
5.8 Metoda Holdi w terapii dzieci autystycznych ………45
5.9 Elementy Metody Domana w pracy z dzieckiem autystycznym ………45
5.10 Wykorzystanie niektórych elementów Metody Marii Montessovi ………46


Rozdział VI.
Charakterystyka działalności wybranych organizacji działających na rzecz dzieci z autyzmem

6.1 Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu ………49
6.2 Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem 'MADA’……… 49
6.3 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym na terenie województwa pomorskiego……… 50
6.4 Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży z Cechami autyzmu w Białymstoku……… 51
6.5 Stowarzyszenie Pomocy osobom autystycznym w Toruniu ………52
6.6 Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem 'Odzyskać Więzi’ ………53
6.7 Fundacja 'Synapsis’……… 53


Zakończenie………… 55
Bibliografia………… 56