Kategoria: Budownictwo i Architektura

Prace z dziedziny Budownictwo i Architektura. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Niezawodnosc modeli obiektów technicznych

Przez administrator

Wprowadzenie………2 Cel i zakres pracy………5 Rozdział 1. Ogólna postac niezawodnosciowego modelu obiektu technicznego………8 Rozdział 2. Zasady budowy szczególowych postaci niezawodnosciowych modeli obiektów technicznych………12 4.1. Przebieg procesu modelowania………12 4.2. Zasady budowy modelu nominalnego………14 4.3. Zasady budowy modelu matematycznego………23 Rozdział 3. Metody badan niezawodnosciowych modeli obiektów technicznych………45 5.1. Podzial metod badan niezawodnosci………45 5.2. Analityczne metody badan niezawodnosci………47 5.3. Symulacyjne metody badan niezawodnosci………51 Rozdział 4. Problemy wspomagania decyzji w procesię projektowania systemów z uwzglednieniem aspektów niezawodnosci………52 6.1. Modelowanie niezawodnosci systemu – przypadek ogólny ………53 6.2. Modelowanie niezawodnosci systemu – metody przyblizone………57 6.3. Zapewnienie wiarygodnosci danych………57 Rozdział 5. Modele kształtowania niezawodnosci wybranej klasy wyrobów…

Utrzymanie sprawnosci jakosciowej maszyn dla budownictwa.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Znaczenie maszyn budowlanych we wspólczesnym swiecie 1.1. Rola jednostek badawczo – rozwojowych w rozwoju krajowego przemyslu maszyn budowlanych 1.2. Standaryzacja w przemysle maszyn budowlanych 1.3. Zasady kwalifikacji maszyn i urzadzen dla budownictwa w Polsce 1.4. Zasady oceny zgodnosci i douszczania do obrotu maszyn i urzadzen budowlanych w UE 1.5. TPM – Kompleksowe Produktywne Utrzymanie Maszyn 1.5.1. Zarządzanie utrzymaniem maszyn 1.5.2. Zapobiegawcze utrzymanie maszyn 1.5.3. Obsługa korekcyjna 1.5.4. Podstawowa koncepcja Kompleksowego Produktywnego Utrzymania Maszyn – TPM 1.6. Zasady zapewnienia sprawnosci maszyn i urzadzen dla budownictwa 1.6.1. Rola zaplecza obslugowo – naprawczego 1.6.2. Utrzymanie stanu technicznego maszyn budowlanych 1.6.3.…

Realizacja procesów inwestycyjno-budowlanych w systemie Project Management

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1. Projekt………..2 1.1. Cykl zycia projektu 1.2. Zarządzanie projektami (Project Management) 1.3. Od zarządzania projektami do zarządzania przez projekty 1.4. Procesy zarządzania projektami 1.5. Omówienie procesów zarządzania projektami Rozdział 2. Project Manager na przykładzie sektora inwestycyjno-budowlanego………..14 2.1. Istota formuly PM w sektorze budowlanym 2.2. Podstawowe zadania kierownika przedsiewziecia inwestycyjnego (Project Manager) 2.3. Dzis i jutro formuly PM w polskim sektorze budowlanym 2.3.1. PM a GRI oraz inwestor zastepczy 2.3.2. PM a ustawy konstytuujace zalozenia polskiego sektora budowlanego 2.3.3. PM a zarządzanie kosztami przedsiewziec inwestycyjno-budowlanych 2.3.4. PM a zarządzanie ryzykiem w budownictwie Rozdział 3. Zastosowanie procesu inwestycyjno-budowlanego na przykładzie…

Docieplanie budynków metoda lekka mokra

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Docieplanie budynków metoda lekka, mokra – zasady ogólne………4 1. Wspólczynnik przenikania ciepla k – wskazniksezonowego zapotrzebowania na cieplo e………4 2. Podstawowe zasady termorenowacji………9 3. Podstawowe zasady projektowania docieplen ………10 4. Wazniejsze materialy do izolacji cieplnej budynku………12 Rozdział II. Warunki techniczne wykonania robót………18 1. Zasady ogólne………18 2. Przygotowanie podloza do prac dociepleniowych………22 Rozdział III. Szczególowy opis metody docieplania………26 Rozdział IV. Tynki wspólczesne………40 Rozdział V. Wskazniki zuzycia materialów………45 Rozdział VI. Wykonczenie systemu za pomoca plytek ceramicznych………46 Zakończenie………49 Spis rysunków ………51 Bibliografia………52 Praca nie zawiera przypisów.

Projektowanie i wymiarowanie stropów drewnianych

Przez administrator

1. Wstęp 1.1. Od jaskin do budowania 1.2. Czlowiek i architektura 1.3. Rola architektury 2. Stosowane materialy do wznoszenia budowli 2.1. Kamien naturalny 2.2. Drewno 2.3. Ceramika budowlana 2.4. Stal 2.5. Beton 2.6. Zelbet 3. Zastosowanie drewna w budownictwie 3.1. Budowa drewna 3.2. Rodzaje drewna uzywanego w budownictwie 3.3. Wlasciwosci techniczne drewna 3.3.1. Sklad chemiczny 3.3.2. Wlasciwosci fizyczne 3.3.3 Wlasciwosci mechaniczne 3.4. Cechy drewna 3.5. Zastosowanie konstrukcji drewnianych 3.6. Ochrona drewna 4. Rodzaje stropów 4.1. Charakterystyka ogólna 4.2 Podzial stropów 5. Stropy drewniane i ich wykonawstwo 5.1. Wiadomosci ogólne 5.2. Rozmieszczenie belek stropowych 5.3 Oparcie belek stropowych na scianach 5.4.…

Skurcz i pecznienie materialów budowlanych

Przez administrator

Wstęp.. ………3 Rozdział I. Podzial i wlasciwosci materialów budowlanych…….4 1. Podzial materialów budowlanych…….4 2. Wlasciwosci materialów budowlanych…….5 Rozdział II. Skurcz i pecznienie materialów budowlanych…….8 1. Wiadomosci ogólne……… 9 2. Skurcz i pecznienie.. ………10 Rozdział III. Skurcz i pecznienie drewna.. ………13 1. Wiadomosci ogólne o drewnie…….13 2. Skurcz drewna.. ………15 3. Pecznienie drewna.. ………16 Rozdział IV. Skurcz i pecznienie betonu.. ………17 1. Skurcz i pecznienie betonu…….17 2. Skurcz pianobetonu.. ………27 3. Dylatacje konstrukcji podlóg betonowych.. ………27 Rozdział V. Skurcz ceramiki…….33 1. Wiadomosci ogólne.. ………33 2. Podzial wyrobów ceramicznych…….33 3. Skurczliwosc suszenia i wypalania…….34 Rozdział VI. Skurcz szczeliwa…….36 Rozdział VII. Przyklady.. ………39…

Roboty zagospodarowania placu budowy pod budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kosztorysem robót.

Przez administrator

Wstęp………3 Wiadomosci ogólne………4 Rozdział 1 Zagospodarowanie placu budowy………6 1.Ogrodzenie………6 2.Odwodnienie terenu………11 3.Tymczasowe drogi dojazdowe………12 4.Drogi i przejscia dla pieszych………16 5.Place skladowe i magazyny………17 6.Budynki administracyjno-socjalne………22 7.Doprowadzenie wody………24 8.Instalacje elektryczne………25 9.Instalacje gazowe………27 10.Urzadzenia produkcyjne………27 11.BHP i bezpieczenstwo przeciwpozarowe na budowie………29 Wnioski………31 Opis techniczny placu budowy………32 Aneks – Kosztorys………34 Bibliografia………48

Sufity podwieszane i ich rodzaje

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Historia architektury sklepien na przelomie wieków………4 Rozdział II Sufit jako czesc skladowa stropu……..15 Rozdział III Sufity i ich rodzaje oraz technologie wykonania……..18 1. Co to sa sufity podwieszone i kiedy się je stosuje?……..18 2. Rodzaje sufitów podwieszonych……..19 3. Wymagania uzytkowe stawiane sufitom podwieszonym……..19 4. Wykonanie pólfabrykatów do sufitów podwieszonych……..24 5. Lekkie sufity podwieszone i okladziny sufitowe……..26 6. Przygotowanie obiektów budowlanych do zamontowania lekkich sufitów podwieszonych……..37 7. Zasady transportu i skladowania elementów sufitów podwieszonych………..38 8. Montaz sufitów podwieszonych i okladzin sufitowych……..39 9. Warunki odbioru……..41 10. Konserwacja i naprawy……..42 11. Warunki BHP robót montazowych……..43 Koszt wykonania sufitów podwieszanych z…

Strop plytowy zelbetonowy. Wymiarowanie i wykonawstwo.

Przez administrator

Wstęp…….3 1.1. Zastosowanie betonu i zelbetu w budownictwie……. 3 1.2. Rodzaje betonów…….4 1.3. Wlasciwosci betonu……. 5 1.4. Zelbet…….7 1.4.1. Wspólpraca betonu i stali……. 7 1.5. Zasady rozmieszczenia pretów zbrojenia w zelbecie……. 10 Rozdział 1 Stropy…….13 Rozdział 2 Stropy plytowe, zelbetowe i ich wykonawstwo…….16 Rozdział 3 Wymiarowanie stropów plytowych, zelbetowych. Przykladywymiarowania stropów plytowych…….24 4.1. Zasady wymiarowania metoda stanów granicznych……. 24 4.2. Projektowanie plyt…….25 4.3. Glebokosc oparcia plyt…….26 4.4. Konstruowanie plyt…….26 4.5. Przyklad obliczenia……. 30 Wnioski…….32 Literatura…….33

Projektowanie i wykonawstwo scian ceglanych

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział 1 Historia materialów budowlanych (do wykorzystania czasucegly)…….4 Rozdział 2 Rodzaje elementów konstrukcji budowlanych i ich praca……. 6 Rozdział 3 Mury i sciany ceglane……. 10 Rozdział 4 Wykonawstwo scian murowanych…….15 Rozdział 5 Projektowanie scian murowanych……. 20 Rozdział 6 Przykladowe zuzycie materialów na 1 m3 muru……. 28 Wnioski…….29 Literatura…….30

Porównanie kosztów wykonania schodów betonowych stalowych i drewnianych

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział I. Schody i ich rodzaje……4 1. Podzial schodów…….5 2.Stopnie…….11 Rozdział II. Schody betonowe……16 Rozdział III. Schody stalowe……18 Rozdział IV. Schody drewniane……20 Rozdział V. Wykanczanie schodów…….23 1. Wykanczanie schodów betonowych…….23 2. Wykanczanie schodówstalowych……25 3. Wykanczanie schodów drewnianych…….26 Rozdział VI. Naprawa schodów…….27 1. Rodzaje uszkodzen i sposoby naprawiania……27 2. Obnizanie i poszerzanie stopni……32 3. Rodzaje uszkodzen i sposoby naprawiania balustrad i poreczy 34 4. Budowanie schodów…….36 Rozdział VII. Porównanie kosztów wykonania……39 Zakończenie…….40 Bibliografia…….41

Slupy zelbetowe

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Slupy zelbetowe………4 Rozdział II. Zastosowanie slupów w konstrukcjach szkieletowych………15 1.Wiadomosci ogólne………15 2.Zasady sytuowania i zestawiania elementów………18 3.Konstrukcje slupowo-belkowe monolityczne………19 4.Konstrukcje slupowo-belkowe prefabrykowanejednokondygnacyjne………23 5.Konstrukcje slupowo-belkowe prefabrykowanewielokondygnacyjne………28 6.Konstrukcje slupowo-plytowe………30 Przyklady………. 31 Bibliografia……… 47

Stropy gestozebrowe

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I. Materialy stosowane do wznoszenia budowli……..5 1.1. Kamien naturalny……..5 1.2. Drewno……..5 1.3. Ceramika budowlana……..5 1.4. Stal……..6 1.5. Beton………7 1.6. Zelbet……..7 Rozdział II. Rodzaje stropów……..8 2.1. Charakterystyka ogólna……..8 2.2. Podzial stropów……..9 Rozdział III. Stropy gestozebrowe i ich wykonawstwo……..12 3.1. Wiadomosci ogólne……..12 3.2. Rodzaje stropów drewnianych……..14 Rozdział IV. Konstruowanie i obliczanie stropów gestozebrowych 24 Rozdział V. Wymiarowanie stropów gestozebrowych. Przyklady……..30 Wnioski……..31 Bibliografia……..76

Zastosowanie róznego rodzaju cementu w budownictwie

Przez administrator

Rozdział I. Cementy…….3 1.1. Wiadomosci ogólne…….3 1.2. Wlasciwosci cementów…….10 Rozdział II. Podzial cementów…….15 2.1. Rodzaje cementów…….15 2.2. Cementy specjalne…….20 Rozdział III. Odksztalcenia i wlasciwosci cementu…….26 3.1. Badanie podstawowych wlasciwosci cementów…….26 3.2. Wiazanie i twardnienie…….31 3.3. Skurcz i pecznienie…….32 3.4. Stalosc objetosci…….34 3.5. Wietrzenie…….34 3.6. Wpływ czynników chemicznych…….36 Rozdział IV. Zastosowanie cementu…….40 Wnioski…….47 Bibliografia…….48

Stropy belkowo-stropowe

Przez administrator

1. Wstęp……..3 2. Elementy konstrukcyjne budynków……..6 3. Stropy belkowo plytowe – wykonawstwo…….11 4. Wymiarowanie stropów belkowo-plytowych…….24 5. Przyklad wymiarowania stropu belkowo-plytowego…….31 6. Rysunki do obliczen…………..38 7.Wnioski………….39 8. Wykazliteratury…………..40

Wspólpraca stali i betonu

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I. Wspólpraca stali i betonu ………5 Rozdział II. Stal zbrojeniowa ………7 a) produkcja stali ………10 b) rodzaje stali ………11 c) przygotowanie stali do zbrojenia ………13 Rozdział III. Rodzaje zbrojen ……… 21 a) plyty ………21 b) belki ………23 c) slupy ………26 d) ramy………29 Rozdział IV. BHP i odbiór ………30 Wnioski ………32 Literatura ………33

Oklady scienne i podlogowe z naturalnych materialów kamiennych

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Naturalne materialy kamienne. 1. Wiadomosci ogólne………4 2. Materialy budowlane z kamienia……… 4 Rozdział II. Okladziny kamienne. 1. Okladanie scian kamieniem naturalnym………7 2. Okladanie scian marmurem……… 14 Rozdział III. Okladanie scian i podlóg. 1. Materialy do ukladania plytek………17 2. Ukladanie plytek na scianie i podlodze………18 3. Naprawa powierzchni okladanych………29 Wnioski………31 Bibliografia………32

Nowoczesne techniki malarskie z uwzglednieniem tapet natryskowych kromoflex

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Materialy malarskie………4 Rozdział II. Malowanie farbami………9 1. Wiadomosci ogólne………9 2. Techniki malarskie tradycyjne………12 3. Malowanie fluatami………14 4. Malowanie enakustyczne (woskowe)………15 5. Malowanie "fresco"………15 6. Malowanie natryskowe………16 Rozdział III. Malowanie w praktyce………19 1. Organizacja robót malarskich………19 2. Narzedzia i sprzet malarski………21 Rozdział IV. Tapety natryskowe kromoflex………25 Wnioski………42 Spis rysunków ………43 Bibliografia……… 44

Posadzki chemoodporne w budownictwie przemyslowym

Przez administrator

1. Wstęp………3 2. Wykladziny chemoodporne na podlozu betonowym……… 5 3. Utwardzone betonowe posadzki przemyslowe……… 9 4. ARMORSHIELD……… 13 5. PROSEAL………14 6. SUPERTOP………15 7. Wykladziny PRODORAL……… 16 8. PRODORAL WR – S……… 17 9. PRODORAL EW 99……… 18 10. PRODORAL FM……… 19 11. PRODORAL AS 50……… 20 12. Posadzka przemyslowa z PCV PAVIBLOCK……… 21 13. PRESSBETON……… 22 14. Maszyny do obróbki betonu……… 23 15.Wnioski………24 16.Literatura………25

Okladziny scienne i sufitowe z paneli z materialów drzewnych, drzewopochodnych i PCV

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Najwazniejsze zalety paneli……… 5 Rozdział II Instrukcja montazu……… 6 Rozdział III Norma zakladowa Panele boazeryjne ……… 13 Rozdział IV Proces technologiczny produkcji paneli boazeryjnych ……… 16 Rozdział V Panele PCV………19 Rozdział VI Zakres produktów Dekor……… 20 Rozdział VII Instrukcja montazu paneli PCV ………25 Rozdział VIII Listwy sufitowe z PCV……… 27 Rozdział IX Montaz listew sufitowych z PCV ………30 Wnioski………34 Spis rysunków………35 Spis tablic………36 Bibliografia………37

Okladanie budynków metoda lekka sucha

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Wytyczne wykonawcze………4 1. Montaz rusztu………5 2. Montaz plyt termoizolacyjnych………7 3. Odprowadzenie wody na zewnatrz………9 4. Izolacja wiatroszczelna………9 5. Wentylacja przegrody………10 6. Zapobieganie kondensacji………10 7. Otwory i naroza………11 8. Termorenowacja………12 9. Wspólczynnik k………13 Rozdział II. Materialy do izolacji cieplnej………15 1. Welna mineralna………15 2. Wymogi dla welny mineralnej………16 3.Styropian………17 Rozdział III. Okladziny elewacyjne………19 1. SIDING………19 2. Narzedzia niezbedne do montazu Sidingu………20 3. Bledy przy Sidingu………21 4. Blachy stalowe profilowane………21 Rozdział IV. Stosujemy material od jednego producenta………23 Wnioski………24 Bibliografia………25

Plan zagospodarowania budowy wraz z wyliczeniem kosztów

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Charakter i rozmiar budowy……… 4 Rozdział II. Podstawowe wyposazenie placu budowy……… 5 Rozdział III. Transport na placu budowy……… 12 Rozdział IV. Place skladowe i magazyny………15 Rozdział V. Wytwórnie i warsztaty……… 16 Rozdział VI. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe………18 Zakończenie………20

Projekt malej architektury wokól budynku wraz z kosztorysem

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Ogólne zasady urzadzania terenów osiedlowych……… 4 Rozdział II. Komunikacja miejska i osiedlowa……… 8 Rozdział III. Zielen miejska i osiedlowa……… 11 Rozdział IV. Urzadzenia i sprzet do zabaw……… 15 1.Piaskownice………16 2. Hustawki………17 3. Wazki………18 4. Scianki wielofunkcyjne……… 19 5.Tunele………20 6.Labirynty………22 7. Bryly………22 8. Tory przeszkód………24 9. Górki saneczkowe………25 10. Miasteczko rowerowe……… 25 Rozdział V. Formy malej architektury………27 1. Fontanny i baseny……… 27 2. Schody terenowe………28 3. Miejsca do siedzenia i stoly………28 4. Murki ozdobne i oporowe……… 29 5. Kwietniki i donice……… 30 Rozdział VI. Wyposazenie terenów osiedlowych……… 31 1. Trzepaki………31 2. Smietniki………32 3. Budynki techniczne……… 33 Rozdział VII.…

Nadproza – projektowanie i wykonawstwo

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Sciany Otwory okienne i drzwiowe ………… 5 Podwalina i oczep………… 8 Nadproza ………… 11 Montaz szkieletu sciany ………… 12 Montaz poszycia …………13 Montaz scian ………… 14 Rozdział II. Nadproza i ich rodzaje Cechy charakterystyczne nadprozy nienosnych ………… 16 Cechy charakterystyczne nadprozy nosnych ………… 17 Nadproza systemowe wymagajace nadbudowy …………17 Nadproze ze skrzynka na rolete …………19 Nadproza wykonywane z zastosowaniem ksztaltek U ………… 20 Nadproze POROTHERM 23,8 …………23 Nadproze POROTHERM 11,5 i 14,5 …………24 EKOGIPS …………26 TERRA …………28 THERMOMUR …………30 Rozdział III. Instrukcje murowania Montaz elementów nadprozowych …………32 Rozdział IV. Narzedzia potrzebne przy murowaniu nadprozy …………35 Rozdział V.…

Wykorzystanie i zastosowanie stropodachów

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Dachy 1.1.Wiadomosci ogólne 1.2.Spadki dachów 1.3.Elementy dachów Rozdział II. Stropodachy 2.1.Wiadomosci ogólne 2.2.Klasyfikacja stropodachów Rozdział III. Wybór rodzaju stropodachu oraz czynniki decydujace o wyborze technologii Rozdział IV. Materialy i technologie do robót przy wykonaniu stropodachów 4.1. Materialy 4.2. Technologie Wnioski Bibliografia