Kategoria: Budownictwo i Architektura

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Niezawodnosc modeli obiektów technicznych

Wprowadzenie………2 Cel i zakres pracy………5 Rozdzial 1. Ogólna postac niezawodnosciowego modelu obiektu technicznego………8 Rozdzial 2. Zasady budowy szczególowych postaci niezawodnosciowych modeli obiektów technicznych………12 4.1. Przebieg procesu modelowania………12 4.2. Zasady budowy modelu nominalnego………14 4.3. Zasady budowy modelu matematycznego………23 Rozdzial 3. Metody badan niezawodnosciowych modeli obiektów technicznych………45 5.1. Podzial metod badan niezawodnosci………45 5.2. Analityczne metody badan niezawodnosci………47…
Przeczytaj więcej

Utrzymanie sprawnosci jakosciowej maszyn dla budownictwa.

Wstęp Rozdzial 1. Znaczenie maszyn budowlanych we wspólczesnym swiecie 1.1. Rola jednostek badawczo – rozwojowych w rozwoju krajowego przemyslu maszyn budowlanych 1.2. Standaryzacja w przemysle maszyn budowlanych 1.3. Zasady kwalifikacji maszyn i urzadzen dla budownictwa w Polsce 1.4. Zasady oceny zgodnosci i douszczania do obrotu maszyn i urzadzen budowlanych w UE 1.5. TPM – Kompleksowe…
Przeczytaj więcej

Realizacja procesów inwestycyjno-budowlanych w systemie Project Management

Wstęp………..2 Rozdzial 1. Projekt………..2 1.1. Cykl zycia projektu 1.2. Zarządzanie projektami (Project Management) 1.3. Od zarządzania projektami do zarządzania przez projekty 1.4. Procesy zarządzania projektami 1.5. Omówienie procesów zarządzania projektami Rozdzial 2. Project Manager na przykładzie sektora inwestycyjno-budowlanego………..14 2.1. Istota formuly PM w sektorze budowlanym 2.2. Podstawowe zadania kierownika przedsiewziecia inwestycyjnego (Project Manager) 2.3. Dzis…
Przeczytaj więcej

Docieplanie budynków metoda lekka mokra

Wstęp………3 Rozdzial I. Docieplanie budynków metoda lekka, mokra – zasady ogólne………4 1. Wspólczynnik przenikania ciepla k – wskazniksezonowego zapotrzebowania na cieplo e………4 2. Podstawowe zasady termorenowacji………9 3. Podstawowe zasady projektowania docieplen ………10 4. Wazniejsze materialy do izolacji cieplnej budynku………12 Rozdzial II. Warunki techniczne wykonania robót………18 1. Zasady ogólne………18 2. Przygotowanie podloza do prac dociepleniowych………22 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Projektowanie i wymiarowanie stropów drewnianych

1. Wstęp 1.1. Od jaskin do budowania 1.2. Czlowiek i architektura 1.3. Rola architektury 2. Stosowane materialy do wznoszenia budowli 2.1. Kamien naturalny 2.2. Drewno 2.3. Ceramika budowlana 2.4. Stal 2.5. Beton 2.6. Zelbet 3. Zastosowanie drewna w budownictwie 3.1. Budowa drewna 3.2. Rodzaje drewna uzywanego w budownictwie 3.3. Wlasciwosci techniczne drewna 3.3.1. Sklad chemiczny…
Przeczytaj więcej

Skurcz i pecznienie materialów budowlanych

Wstęp.. ………3 Rozdzial I. Podzial i wlasciwosci materialów budowlanych…….4 1. Podzial materialów budowlanych…….4 2. Wlasciwosci materialów budowlanych…….5 Rozdzial II. Skurcz i pecznienie materialów budowlanych…….8 1. Wiadomosci ogólne……… 9 2. Skurcz i pecznienie.. ………10 Rozdzial III. Skurcz i pecznienie drewna.. ………13 1. Wiadomosci ogólne o drewnie…….13 2. Skurcz drewna.. ………15 3. Pecznienie drewna.. ………16 Rozdzial IV.…
Przeczytaj więcej

Roboty zagospodarowania placu budowy pod budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kosztorysem robót.

Wstęp………3 Wiadomosci ogólne………4 Rozdzial 1 Zagospodarowanie placu budowy………6 1.Ogrodzenie………6 2.Odwodnienie terenu………11 3.Tymczasowe drogi dojazdowe………12 4.Drogi i przejscia dla pieszych………16 5.Place skladowe i magazyny………17 6.Budynki administracyjno-socjalne………22 7.Doprowadzenie wody………24 8.Instalacje elektryczne………25 9.Instalacje gazowe………27 10.Urzadzenia produkcyjne………27 11.BHP i bezpieczenstwo przeciwpozarowe na budowie………29 Wnioski………31 Opis techniczny placu budowy………32 Aneks – Kosztorys………34 Bibliografia………48

Sufity podwieszane i ich rodzaje

Wstęp………..3 Rozdzial I Historia architektury sklepien na przelomie wieków………4 Rozdzial II Sufit jako czesc skladowa stropu……..15 Rozdzial III Sufity i ich rodzaje oraz technologie wykonania……..18 1. Co to sa sufity podwieszone i kiedy się je stosuje?……..18 2. Rodzaje sufitów podwieszonych……..19 3. Wymagania uzytkowe stawiane sufitom podwieszonym……..19 4. Wykonanie pólfabrykatów do sufitów podwieszonych……..24 5. Lekkie sufity…
Przeczytaj więcej

Strop plytowy zelbetonowy. Wymiarowanie i wykonawstwo.

Wstęp…….3 1.1. Zastosowanie betonu i zelbetu w budownictwie……. 3 1.2. Rodzaje betonów…….4 1.3. Wlasciwosci betonu……. 5 1.4. Zelbet…….7 1.4.1. Wspólpraca betonu i stali……. 7 1.5. Zasady rozmieszczenia pretów zbrojenia w zelbecie……. 10 Rozdzial 1 Stropy…….13 Rozdzial 2 Stropy plytowe, zelbetowe i ich wykonawstwo…….16 Rozdzial 3 Wymiarowanie stropów plytowych, zelbetowych. Przykladywymiarowania stropów plytowych…….24 4.1. Zasady wymiarowania…
Przeczytaj więcej

Projektowanie i wykonawstwo scian ceglanych

Wstęp…….3 Rozdzial 1 Historia materialów budowlanych (do wykorzystania czasucegly)…….4 Rozdzial 2 Rodzaje elementów konstrukcji budowlanych i ich praca……. 6 Rozdzial 3 Mury i sciany ceglane……. 10 Rozdzial 4 Wykonawstwo scian murowanych…….15 Rozdzial 5 Projektowanie scian murowanych……. 20 Rozdzial 6 Przykladowe zuzycie materialów na 1 m3 muru……. 28 Wnioski…….29 Literatura…….30

Porównanie kosztów wykonania schodów betonowych stalowych i drewnianych

Wstęp…….3 Rozdzial I. Schody i ich rodzaje……4 1. Podzial schodów…….5 2.Stopnie…….11 Rozdzial II. Schody betonowe……16 Rozdzial III. Schody stalowe……18 Rozdzial IV. Schody drewniane……20 Rozdzial V. Wykanczanie schodów…….23 1. Wykanczanie schodów betonowych…….23 2. Wykanczanie schodówstalowych……25 3. Wykanczanie schodów drewnianych…….26 Rozdzial VI. Naprawa schodów…….27 1. Rodzaje uszkodzen i sposoby naprawiania……27 2. Obnizanie i poszerzanie stopni……32 3. Rodzaje…
Przeczytaj więcej

Slupy zelbetowe

Wstęp………3 Rozdzial I. Slupy zelbetowe………4 Rozdzial II. Zastosowanie slupów w konstrukcjach szkieletowych………15 1.Wiadomosci ogólne………15 2.Zasady sytuowania i zestawiania elementów………18 3.Konstrukcje slupowo-belkowe monolityczne………19 4.Konstrukcje slupowo-belkowe prefabrykowanejednokondygnacyjne………23 5.Konstrukcje slupowo-belkowe prefabrykowanewielokondygnacyjne………28 6.Konstrukcje slupowo-plytowe………30 Przyklady………. 31 Bibliografia……… 47

Stropy gestozebrowe

Wstęp……..3 Rozdzial I. Materialy stosowane do wznoszenia budowli……..5 1.1. Kamien naturalny……..5 1.2. Drewno……..5 1.3. Ceramika budowlana……..5 1.4. Stal……..6 1.5. Beton………7 1.6. Zelbet……..7 Rozdzial II. Rodzaje stropów……..8 2.1. Charakterystyka ogólna……..8 2.2. Podzial stropów……..9 Rozdzial III. Stropy gestozebrowe i ich wykonawstwo……..12 3.1. Wiadomosci ogólne……..12 3.2. Rodzaje stropów drewnianych……..14 Rozdzial IV. Konstruowanie i obliczanie stropów gestozebrowych 24 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie róznego rodzaju cementu w budownictwie

Rozdzial I. Cementy…….3 1.1. Wiadomosci ogólne…….3 1.2. Wlasciwosci cementów…….10 Rozdzial II. Podzial cementów…….15 2.1. Rodzaje cementów…….15 2.2. Cementy specjalne…….20 Rozdzial III. Odksztalcenia i wlasciwosci cementu…….26 3.1. Badanie podstawowych wlasciwosci cementów…….26 3.2. Wiazanie i twardnienie…….31 3.3. Skurcz i pecznienie…….32 3.4. Stalosc objetosci…….34 3.5. Wietrzenie…….34 3.6. Wpływ czynników chemicznych…….36 Rozdzial IV. Zastosowanie cementu…….40 Wnioski…….47 Bibliografia…….48

Stropy belkowo-stropowe

1. Wstęp……..3 2. Elementy konstrukcyjne budynków……..6 3. Stropy belkowo plytowe – wykonawstwo…….11 4. Wymiarowanie stropów belkowo-plytowych…….24 5. Przyklad wymiarowania stropu belkowo-plytowego…….31 6. Rysunki do obliczen…………..38 7.Wnioski………….39 8. Wykazliteratury…………..40

Wspólpraca stali i betonu

Wstęp ………3 Rozdzial I. Wspólpraca stali i betonu ………5 Rozdzial II. Stal zbrojeniowa ………7 a) produkcja stali ………10 b) rodzaje stali ………11 c) przygotowanie stali do zbrojenia ………13 Rozdzial III. Rodzaje zbrojen ……… 21 a) plyty ………21 b) belki ………23 c) slupy ………26 d) ramy………29 Rozdzial IV. BHP i odbiór ………30 Wnioski ………32 Literatura ………33

Oklady scienne i podlogowe z naturalnych materialów kamiennych

Wstęp………3 Rozdzial I. Naturalne materialy kamienne. 1. Wiadomosci ogólne………4 2. Materialy budowlane z kamienia……… 4 Rozdzial II. Okladziny kamienne. 1. Okladanie scian kamieniem naturalnym………7 2. Okladanie scian marmurem……… 14 Rozdzial III. Okladanie scian i podlóg. 1. Materialy do ukladania plytek………17 2. Ukladanie plytek na scianie i podlodze………18 3. Naprawa powierzchni okladanych………29 Wnioski………31 Bibliografia………32

Nowoczesne techniki malarskie z uwzglednieniem tapet natryskowych kromoflex

Wstęp………3 Rozdzial I. Materialy malarskie………4 Rozdzial II. Malowanie farbami………9 1. Wiadomosci ogólne………9 2. Techniki malarskie tradycyjne………12 3. Malowanie fluatami………14 4. Malowanie enakustyczne (woskowe)………15 5. Malowanie "fresco"………15 6. Malowanie natryskowe………16 Rozdzial III. Malowanie w praktyce………19 1. Organizacja robót malarskich………19 2. Narzedzia i sprzet malarski………21 Rozdzial IV. Tapety natryskowe kromoflex………25 Wnioski………42 Spis rysunków ………43 Bibliografia……… 44

Posadzki chemoodporne w budownictwie przemyslowym

1. Wstęp………3 2. Wykladziny chemoodporne na podlozu betonowym……… 5 3. Utwardzone betonowe posadzki przemyslowe……… 9 4. ARMORSHIELD……… 13 5. PROSEAL………14 6. SUPERTOP………15 7. Wykladziny PRODORAL……… 16 8. PRODORAL WR – S……… 17 9. PRODORAL EW 99……… 18 10. PRODORAL FM……… 19 11. PRODORAL AS 50……… 20 12. Posadzka przemyslowa z PCV PAVIBLOCK……… 21 13. PRESSBETON…………
Przeczytaj więcej

Okladziny scienne i sufitowe z paneli z materialów drzewnych, drzewopochodnych i PCV

Wstęp………4 Rozdzial I Najwazniejsze zalety paneli……… 5 Rozdzial II Instrukcja montazu……… 6 Rozdzial III Norma zakladowa Panele boazeryjne ……… 13 Rozdzial IV Proces technologiczny produkcji paneli boazeryjnych ……… 16 Rozdzial V Panele PCV………19 Rozdzial VI Zakres produktów Dekor……… 20 Rozdzial VII Instrukcja montazu paneli PCV ………25 Rozdzial VIII Listwy sufitowe z PCV……… 27 Rozdzial IX…
Przeczytaj więcej

Okladanie budynków metoda lekka sucha

Wstęp………3 Rozdzial I. Wytyczne wykonawcze………4 1. Montaz rusztu………5 2. Montaz plyt termoizolacyjnych………7 3. Odprowadzenie wody na zewnatrz………9 4. Izolacja wiatroszczelna………9 5. Wentylacja przegrody………10 6. Zapobieganie kondensacji………10 7. Otwory i naroza………11 8. Termorenowacja………12 9. Wspólczynnik k………13 Rozdzial II. Materialy do izolacji cieplnej………15 1. Welna mineralna………15 2. Wymogi dla welny mineralnej………16 3.Styropian………17 Rozdzial III. Okladziny elewacyjne………19 1.…
Przeczytaj więcej

Plan zagospodarowania budowy wraz z wyliczeniem kosztów

Wstęp………3 Rozdzial I. Charakter i rozmiar budowy……… 4 Rozdzial II. Podstawowe wyposazenie placu budowy……… 5 Rozdzial III. Transport na placu budowy……… 12 Rozdzial IV. Place skladowe i magazyny………15 Rozdzial V. Wytwórnie i warsztaty……… 16 Rozdzial VI. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe………18 Zakończenie………20

Projekt malej architektury wokól budynku wraz z kosztorysem

Wstęp………3 Rozdzial I. Ogólne zasady urzadzania terenów osiedlowych……… 4 Rozdzial II. Komunikacja miejska i osiedlowa……… 8 Rozdzial III. Zielen miejska i osiedlowa……… 11 Rozdzial IV. Urzadzenia i sprzet do zabaw……… 15 1.Piaskownice………16 2. Hustawki………17 3. Wazki………18 4. Scianki wielofunkcyjne……… 19 5.Tunele………20 6.Labirynty………22 7. Bryly………22 8. Tory przeszkód………24 9. Górki saneczkowe………25 10. Miasteczko rowerowe……… 25 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Nadproza – projektowanie i wykonawstwo

Wstęp…………3 Rozdzial I. Sciany Otwory okienne i drzwiowe ………… 5 Podwalina i oczep………… 8 Nadproza ………… 11 Montaz szkieletu sciany ………… 12 Montaz poszycia …………13 Montaz scian ………… 14 Rozdzial II. Nadproza i ich rodzaje Cechy charakterystyczne nadprozy nienosnych ………… 16 Cechy charakterystyczne nadprozy nosnych ………… 17 Nadproza systemowe wymagajace nadbudowy …………17 Nadproze ze skrzynka…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie i zastosowanie stropodachów

Wstęp Rozdzial I. Dachy 1.1.Wiadomosci ogólne 1.2.Spadki dachów 1.3.Elementy dachów Rozdzial II. Stropodachy 2.1.Wiadomosci ogólne 2.2.Klasyfikacja stropodachów Rozdzial III. Wybór rodzaju stropodachu oraz czynniki decydujace o wyborze technologii Rozdzial IV. Materialy i technologie do robót przy wykonaniu stropodachów 4.1. Materialy 4.2. Technologie Wnioski Bibliografia

Nowoczesne tynki dekoracyjne

Rozdzial I. Tynki 1.Wiadomosci ogólne………3 2.Materialy………7 3.Kruszywo………8 4.Spoiwa………9 Rozdzial II. Warunki wykonania tynków 1.Wiadomosci ogólne………12 2.Podzial wypraw ………16 3.Narzedzia do robót tynkarskich………17 4.Technika wykonywania robót tynkarskich ………17 5.Rusztowania………20 Rozdzial III. Tynki dekoracyjne 1.Wiadomosci ogólne………21 2.Wykonanie warstwy elewacyjnej………23 3.Podzial i charakterystyka tynków dekoracyjnych ………29 Wnioski………31 Bibliografia………32

Stropy zelbetowe monolityczne i prefabrykowane

Wstęp………3 1.1. Zastosowanie betonu i zelbetu w budownictwie ………3 1.2. Rodzaje betonów ………4 1.3. Wlasciwosci betonu………6 1.4. Zelbet………9 1.4.1. Wspólpraca betonu i stali………9 1.5. Zasady rozmieszczenia pretów zbrojenia w zelbecie………12 Rozdzial 1 Stropy i ich rodzaje………15 Rozdzial 2 Wykonawstwo i wymiarowanie niektórych rodzajów stropów zelbetowych………28 Rozdzial 3 Przyklad obliczenia stropu plytowego zelbetowego………36 Wnioski ………38 Literatura…………
Przeczytaj więcej

Nawierzchnie kolejowe

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Ogólne wiadomosci o nawierzchni kolejowej……….6 1.1. Elementy skladowe nawierzchni kolejowej 1.2. Praca poszczególnych elementów nawierzchni Rozdzial 2. Szyny……….9 2.1. Kategorie, odmiany i klasy szyn 2.2. Typy szyn stosowanych na PKP i ich przeznaczenie 2.3. Szyny do toru bezstykowego 2.4. Uszkodzenia i zuzycie szyn 2.5. Zasady ukladania szyn skróconych Rozdzial 3. Zlaczki szynowe…
Przeczytaj więcej

Analiza przyczyn zagrzybien oraz problem wentylacji w budynkach mieszkalnych.

Wstęp…………6 Rozdzial 1 Czesc teoretyczna…………8 2.1 Grzyby w budownictwie mieszkaniowym 2.1.1. Czynniki fizyczne warunkujace porazenie budynków przez grzyby i owady 2.1.1.1. Adsorpcja i absorpcja 2.1.1.2. Potencjal przenoszenia wilgoci 2.1.1.3. Napiecie powierzchniowe 2.1.1.4 Kondensacja pary wodnej na powierzchni 2.1.2. Sprawdzanie budynków pod wzgledem zagrzybienia 2.1.3 Uszkodzenia budynków wskutek korozji biologicznej 2.1.4 Przyczyny wystepowania korozji biologicznej w…
Przeczytaj więcej

Projekt elektroinstalacji budynku dydaktycznego w technice systemowej

1. Wstęp……… 8 1.1. Cel pracy……… 8 1.2. Zakres pracy……… 8 2. Elektroinstalacje w budynkach……… 9 2.1. Sieci elektroenergetyczne ……… 9 2.2. Uklady sieci elektroenergetycznych ……… 10 2.3. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach……… 12 3. Budownictwo inteligentne……… 14 3.1. Klasyfikacja budynków inteligentnych……… 14 3.2. Możliwościi zalety budynków inteligentnych ……… 15 3.3.Przeglad technik systemowych……… 16…
Przeczytaj więcej

Roboty budowlane prowadzone bez wymaganego pozwolenia.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Charakterystyka robót budowlanych………..5 1.1. Źródła prawa 1.2. Pojecie robót budowlanych 1.3. Pojecie budowy, budowli 1.4. Prowadzenie robót budowlanych 1.4.1. Rozpoczecie robót budowlanych 1.4.2. Kontynuacja robót budowlanych 1.4.3. Wstrzymanie robót budowlanych Rozdzial II. Obowiazek uzyskania pozwolenia na budowe………..16 2.1. Istota pozwolen na budowe 2.2. Warunki uzyskania pozwolenia na budowe 2.3. Zgloszenie robót budowlanych…
Przeczytaj więcej

Wycena utraconych korzysci z tytułu odjecia prawa do nieruchomości.

Wprowadzenie Rozdzial 1. Przyblizenie wybranych zagadnien prawa rzeczowego zwiazanych z tematyka pracy 1.1. Przedstawienie podstawowych pojęć 1.2. Charakterystyka praw podmiotowych do nieruchomosci 1.3. Rocedury zwiazane z pozbawianiem badz ograniczaniem praw do nieruchomosci 1.3.1. Podstawy prawne ograniczania lub pozbawiania praw do nieruchomosci 1.3.2. Instytucja wywlaszczenia jako instrument pozbawiajacy praw do nieruchomosci 1.3.3. Inne sposoby ograniczania badz…
Przeczytaj więcej

Systemy inteligentnych instalacji elektrycznych.

Wstęp Rozdzial 1.Charakterystyka systemów inteligentnych instalacji elektrycznych. System KNX………6 System LCN………14 Rozdzial 2.Charakterystyka systemu XCOMFORT Nadajniki sterujace i ich charakterystyka………19 Odbiorniki sterujace i ich charakterystyka………23 Urzadzenia dodatkowe i ich charakterystyka………26 Programowanie systemu Xcomfort………29 Przyklad sterownia domem w systemie Xcomfort………30 Rozdzial 3.Przykladowy projekt inteligentnej instalacji elektrycznej w systemie XCOMFORT 4.1 Opis projektu inteligentnej instalacji elektrycznej wykonanej…
Przeczytaj więcej

Źródła i sposoby finansowania inwestycji termoizolacyjnych budynków nalezacych do wspólnot mieszkaniowych.

Wprowadzenie………2 Cel i zakres pracy………3 Pojecie wspólnoty mieszkaniowej i istota inwestycji rzeczowych………4 Sposoby finansowania inwestycji we wspólnotach mieszkaniowych…………8 Środki wlasne………9 Środki ze zródel obcych………11 Wspólnoty mieszkaniowe jako obiekty zabytkowe………25 Projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków powstalych. przed 14 sierpnia 1961 r. – nowa alternatywa dla wspólnot mieszkaniowych………29 Wnioski………33 Bibliografia………36

Projekt wnetrza osiedla mieszkaniowego przy ulicy XYZ w XYZ.

1.Wstęp……….6 2. Przedmiot, cel i zakres pracy……….7 3. Metodyka pracy……….8 4. Polozenie geograficzne i charakterystyka terenu opracowania……….9 4.1 Lokalizacja……….9 4.2 Uwarunkowania historyczne……….12 4.3 Ogólna charakterystyka terenu opracowania……….14 5. Warunki przyrodnicze panujace na terenie osiedla. 5.1 Uksztaltowanie terenu……….16 5.2 Warunki klimatyczne……….18 5.3 Budowa geologiczna……….20 5.4 Gleby……….21 5.5 Wody powierzchniowe i podziemne……….22 5.6 Szata roslinna……….23 6. Inwentaryzacja…
Przeczytaj więcej

Koncepcja systemu tlocznego kanalizacji bytowo-gospodarczej miasta KA-4.

1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania…………. 5 1.3 Podstawa opracowania…………. 5 2. Opis projektu 2.1 Ogólna charakterystyka miasta 2.2 Uzasadnienie wyboru systemu kanalizacyjnego………….. 7 2.3 Opis systemu kanalizacji tlocznej………….. 8 2.3.1 Wewnetrzna instalacja domowa wraz z przykanalikiem ………….9 2.3.2 Urzadzenie zbiornikowo – tloczne…………. 9 2.3.3 Cisnieniowe przylacze domowe…………. 11 2.3.4 Rurociag zbiorczy ………….11…
Przeczytaj więcej

Projekt koncepcyjny kanalizacji ogólnosplawnej dla miasta P15 w okresie perspektywicznym.

1. Wstęp. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Zakres opracowania…………. 7 1.3 Podstawa opracowania. 2. Opis projektu. 2.1 Ogólna charakterystyka miasta. 2.1.1 Polozenie i charakterystyka miasta………….. 8 2.1.2 Charakterystyka jednostki bilansowej A………….. 8 2.1.3 Charakterystyka Jednostki bilansowej B………….. 9 2.2 Opis metody projektowej kanalizacji ogólnosplawnej………….. 9 2.2.1 Sposób okreslenia splywu scieków bytowo – gospodarczych i przemyslowych…………. 10…
Przeczytaj więcej

Projekt konstrukcyjny trzykondygnacyjnego garazu naziemnego w konstrukcji monolitycznej z uslugowym parterem.

1. Opis techniczny 1.1. Opis ogólny 1.1.1. Przedmiot opracowania 1.1.2. Podstawa opracowania 1.1.3. Lokalizacja obiektu 1.1.4. Konstrukcja obiektu 1.1.5. Warunki gruntowe 1.1.6. Obciazenia 1.1.7. Koncepcja architektoniczna 1.2 Opis szczególowy 1.2.1. Elementy konstrukcyjne obiektu 2. Obciazenia konstrukcji nosnej 2.1 Obciazenia stale stropodachu 2.2 Obciazenia stropów miedzykodygnacyjnych 2.2.1 Obciazenia stropu nad I kondygnacja 2.2.2. Obciazenia stropu nad…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie drewna w budownictwie a ochrona srodowiska

Wstęp……….5 Cel pracy……….7 Rozdzial 1 Wiadomosci ogólne o drewnie stosowanym w budownictwie……….8 Gatunki drewna stosowane w budownictwie………. 9 Wyroby z drewna………..11 Wlasciwosci techniczne drewna………..13 Wady i zalety drewna……….15 Rozdzial 2 Budownictwo drewniane szkieletowe……….18 System kanadyjsko-amerykanski……….18 System skandynawski ……….20 Konstrukcje ryglowe ……….22 System zakopianski ……….23 Rozdzial 3 Konstrukcje z drewna klejonego ……….25 Wiadomosci ogólne o drewnie…
Przeczytaj więcej

Zbiornik kwadratowy zelbetonowy podziemny na wode

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka Zbiorników zelbetonowych 1.1. Stosowane ksztalty 1.1.1. Charakterystyka zbiorników o przekroju prostokatnym. 1.2. Zasady obliczania zbiorników 1.2.1. Konstrukcja zbiorników monolitycznych i prefabrykowanych o rzucie prostokatnym 1.2.1.1. Uwagi wstepne 1.2.1.2. Przekrycie 1.2.1.3. Sciany 1.2.1.4. Dno zbiornika 1.2.1.5. Dylatacje i sposoby posadowienia 1.2.1.6. Przyklady wykonanych obiektów 1.3. Zasady wymiarowania i zbrojenia scian i den…
Przeczytaj więcej

Styl zakopianski i wzorce ludowe Podhala w architekturze.

Wprowadzenie. Ogolne informacje na temat stylu podhalanskiegi. Drewniane domy. Styl podhalanski w innych krajach. Styl podhalanski jako wzorzec w architekturze.

Projekt wezla cieplno – chlodniczego dla budynku biurowego z zastosowaniem agregatów absorpcyjnych

1. Wprowadzenie 2. Systematyka absorpcyjnych wytwornic wody lodowej 2.1. Klasyfikacja agregatów absorpcyjnych 2.2. Budowa i zasada działania absorpcyjnych urzadzen chlodniczych 3. Obliczenia obciazen chlodniczych, oraz zysków ciepla. 3.1. Obliczenia obciazen chlodniczych. 3.2 Szczytowe obciazenie chlodnicze pomieszczen. 4. Obliczenia projektowego obciazenia cieplnego 4.1. Obliczenia wspólczynników strat ciepla 4.2. Obliczenia projektowej straty ciepla 5. Projekt wezla cieplno-chlodniczego…
Przeczytaj więcej

Luk triumfalny w architektuurze

Wstęp………2 Rozdzial I. Charakterystyka triumfu………3 1. Pojecie triumfu………3 2. Rodzaje triumfu………3 3. Znaczenie polityczne………10 Rozdzial II Przedstawienie triumfu w architekturze starozytnej (luki triumfalne, rzezby, fora)………20 1. Od Augusta do Trajana………21 2. Tiberius Iulius Caesar………25 Rozdzial III Monety i gliptyka………35 1. Znaczenie monet i gliptyki………35 2. Monety za czasów Trajana………38 3. Monety za czasów Hadriana………38 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Sala Sejmu Slaskiego wraz z wnetrzami reprezentacyjnymi Urzędu Wojewódzkiego

Wstęp………… 4 Rozdzial I Historia Sejmu Slaskiego 1.1. Powstanie Gmachu Sejmu Slaskiego………… 1 1.2. Idee przyswiecajace powstaniu Gmachu Sejmu Slaskiego…………. 4 1.4. Konkurs na budowe Sejmu…………. 4 Rozdzial II Architektura 2.1. Architektura Gmachu Sejmu Slaskiego…………. 8 2.2. Opis architektoniczny klatki schodowej i Westybulu………… 10 2.3. Specyfikacja Sali Sejmu Slaskiego …………11 2.4. Przedstawienie Sali Marmurowej …………16…
Przeczytaj więcej

Projekt hali handlowej dla gieldy spozywczej.

Wykaz wazniejszych oznaczen………11 Wstęp. 1.1. Cel i zakres pracy………13 1.2. Ogólna charakterystyka konstrukcji stalowych………13 1.3. Hale handlowe………15 Rozdzial 1. Opis techniczny projektowanej hali 2.1. Przedmiot opracowania………18 2.2. Zalozenia opracowania………18 2.3. Lokalizacja………18 2.4. Warunki gruntowo-wodne………19 2.5. Wielkosci charakterystyczne………19 2.6. Konstrukcja………19 2.6.1. Slupy………19 2.6.2. Stezenia………20 2.6.3. Dzwigar kratowy………20 2.7. Dokladnosc obliczen………21 2.8. Wytyczne wykonawstwa konstrukcji stalowej………21 2.8.1.…
Przeczytaj więcej

Produkcja slupów strunobetonowych metoda wirowana na bazie form dzielonych.

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. Produkcja 1.1. Definicja produkcji ………. 6 1.2. Rodzaje produkcji ………. 6 1.3. Istota produkcji ………. 7 1.4. Slupy strunobetonowe ………. 8 1.4.1. Definicja slupów strunobetonowych ………. 8 1.5. Rodzaje slupów strunobetonowych wirowanych ………. 9 1.5.1. Slupy oswietleniowe i trakcyjno-oswietleniowe, budowa i zastosowanie w praktyce ………. 10 1.5.2. Slupy elektroenergetyczne ……….…
Przeczytaj więcej

Analiza możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych zródel energii w obiekcie budowlanym

Przedmowa…….. 3 Wstęp ……..5 Cel i zakres pracy…….. 7 3. Pojecie „Zrównowazonego rozwoju energetycznego” w odniesieniu do rozwoju energii odnawialnej w Polsce…….. 8 4. Energia geotermalna 4.1. Wprowadzenie ……..12 4.2. Sposoby pozyskiwania energii geotermicznej…….. 18 4.3. Charakterystyka wód geotermalnych ……..23 4.4. Dziedziny wykorzystania energii geotermalnej ……..26 4.5. Charakterystyka warunków geotermalnych w Polsce ……..30 4.5.1. Zarys…
Przeczytaj więcej

Projektowanie konstrukcji blaszanych z zastosowaniem technik komputerowych.

Streszczenie 4 Wprowadzenie……….5 Cel pracy……….5 Rozdzial 1. Techniki komputerowe 1.1. Podzial technik komputerowych……….6 1.2. Wybrane najwazniejsze techniki CAx………. 7 1.3. Zastosowanie oprogramowania komputerowego do wspomagania prac inzynierskich……….9 1.4. Najpopularniejsze wybrane programy do wspomagania projektowania ……….10 Rozdzial 2. Zespoly i czesci cienkoscienne. 2.1. Charakterystyka zespolów……….30 2.2. Przyklady konstrukcji zespolów i czesci cienkosciennych……….31 Rozdzial 3. Modelowanie brylowe…
Przeczytaj więcej

Materialy i armatura wykorzystywane w instalacjach centralnego ogrzewania, wodociagowych i kanalizacyjnych.

1. Wstęp……….8 2. Podstawa opracowania ……….9 3. Zakres opracowania………. 10 4. Materialy Wykorzystywane W Instalacjach Centralnego Ogrzewania 4.1 Rury Stosowane W Instalacji Centralnego Ogrzewania………. 11 4.1.1 Rury stalowe ……….11 4.1.2 Rury miedziane………. 16 4.1.3 Rury z tworzyw sztucznych……….23 4.2 Armatura Stosowana W Instalacjach Centralnego Ogrzewania ……….32 4.2.1 Armatura odcinajaca ……….42 4.2.2 Armatura regulacyjna………. 45 4.2.3…
Przeczytaj więcej

Adaptacja poddasza pod wzgledem termoizolacjnosci

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Materialy stosowane w termoizolacji 1.1.Zastosowanie docieplenia ………..5 1.2. Welna mineralna……….. 7 1.3. Styropian i jego pochodne……….. 13 1.4. Inne nietypowe materialy ………..24 1.4.1. Plyty pilsniowe ………..24 1.4.2. Pianka poliuretanowa ………..25 1.4.3. Plyty poliuretanowe ………..26 1.4.4. Korek ………..26 1.4.5. Ekofiber ………..28 1.4.6. Perlit ………..29 1.4.7. Plyty pochodzenia roslinnego ………..29 1.4.8. Welna naturalna………..…
Przeczytaj więcej

Analiza ofert plyt produkowanych w Polsce i zagranica

Geneza i cel pracy……….. 3 Rozdzial 1 Wstęp 2.1 Definicja tworzyw sztucznych 2.2 Podzial i otrzymywanie tworzyw sztucznych ………..4 2.3 Przetwórstwo tworzyw sztucznych ………..6 Rozdzial 2. Przetwórstwo i obróbka pólwyrobów 3.1 Klejenie……….. 7 3.1.1 Kleje ………..7 3.1.2 Charakterystyka zlaczy klejowych ………..8 3.1.3 Badanie wlasnosci mechanicznych polaczen klejowych ………..10 3.2 Metody obróbki pólwyrobów ………..13 3.2.1 Kształtowanie…
Przeczytaj więcej

Nowoczesne metody docieplania budynków

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Materialy stosowane do docieplania budynków 1.1. Zastosowanie docieplenia budynków ………..5 1.2. Welna mineralna ………..7 1.3. Styropian i jego pochodne ………..13 1.4. Inne nietypowe materialy ociepleniowe ………..23 1.4.1. Plyty pilsniowe ………..23 1.4.2. Pianka poliuretanowa ………..24 1.4.3. Plyty poliuretanowe ………..25 1.4.4. Korek ………..25 1.4.5. Ekofiber ………..26 1.4.6. Perlit……….. 26 1.4.7. Plyty pochodzenia roslinnego………..…
Przeczytaj więcej

Ocena systemów wentylacji w procesię przygotowania swiadectw charakterystyki energetycznej

Wstęp ………4 Rozdzial 1. Definicja audytu energetycznego i termomodernizacji 1.1. Pojecie i cel audytu energetycznego ………8 1.2. Pojecie i cel termomodernizacji ………9 1.3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ………12 Rozdzial 2. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz sposobu sporzadzania i wzorów swiadectw ich charakterystyki energetycznej Rozdzial 3. Jakość powietrza…
Przeczytaj więcej

Systemy docieplen budynków na przykładzie domu jednorodzinnego wolnostojacego XYZ

Wstęp Rozdzial 1 Materialy stosowane do docieplania budynków 1.1. Zastosowanie docieplenia budynków 1.2. Welna mineralna 1.3. Styropian i jego pochodne 1.4. Inne nietypowe materialy ociepleniowe Rozdzial 2 Charakterystyka metod stosowanych przy dociepleniach budynków 2.1. Ocieplenie metoda lekka mokra 2.1.1. Zasady ogólne ocieplania metoda lekka mokra 2.1.2. Bledy przy docieplaniu metoda lekka mokra 2.2. Ocieplenie metoda…
Przeczytaj więcej

Przydomowa oczyszczalnia scieków

Wstęp 1. Przydomowe oczyszczalnie scieków w zarysię 1.1. Budowa 1.2 Zalety 1.3 Sposoby doczyszczania scieków 1.4. Sposoby zagospodarowania scieków 1.5. Niezbedne warunki 1.6. Lokalizacja 1.7. Eksploatacja 2. Wariant zastosowan ukladu rozsaczajacego w róznych warunkach gruntowo-wodnych Podsumowanie Literatura

Wpływ pieniadza na wybory zyciowe bohaterów literackich. Omów na wybranych przykladach.

1. Wstęp ( definicja pieniadza, przedstawienie roli pieniadza w życiu czlowieka) 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów: • Zdobywanie pieniedzy dla milosci( „Lalka” Boleslawa Prusa) • Oszustwa i morderstwa w celu zdobycia majatku ( „Zbrodnia i kara” Dostojewskiego, „Skapiec” Moliera) • Upadek moralnosci przez chciwosc ( „Pani Bovary” Flauberta, „Na wschód od Edenu” Steinbecka) 3. Zakończenie (…
Przeczytaj więcej

Hiob naszych czasów – problem niezawinionego cierpienia w literaturze wspólczesnej. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.

1. Wstęp ( wyjasnienie pojecia cierpienia, przedstawienie historii Hioba) 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów: • Cierpienie wiezniów w sowieckich lagrach ( „Inny swiat” Gustawa Herlinga- Grudzinskiego) • Ból poprzez traumatyczne wspomnienia wojenne ( „Medaliony” Zofii Nalkowskiej) • Tragiczne przezycia wojenne spolecznosci zydowskiej ( „Pianista” Wladyslawa Szpilmana) • Cierpienie wyrazane za pomoca poezji ( „ Pan Cogito…
Przeczytaj więcej

Ekologiczne projekty domów jednorodzinnych, budynków i miast terazniejszosci oraz przyszlosci.

Wstęp………..3 Cel i zakres pracy ………..4 Rozdzial 1.Wprowadzenie teoretyczne 1.1. Ekologia……….. 5 1.2. Zrównowazony rozwój……….. 5 1.3. Ekologiczne budownictwo ………..6 Rozdzial 2. Projekty ekologicznych domów 2.1. Niskoenergetyczny eko-dom przyszlosci……….. 8 2.2. Eko-budowle w Danii ……….. 12 2.3. Obrotowy sloneczny dom „Heliotrop” ………..14 2.4. Wodny dom „Water building resort” ……….. 15 2.5. Podniebny dom- balon ………..17…
Przeczytaj więcej

System ‚free-cooling’ w energooszczednych technologiach obróbki powietrza.

1. Wstęp………… 4 2. Cel pracy …………4 3. Zasady działania systemu „free-cooling” 3.1. Rodzaje systemu „free-cooling”………… 5 3.2. System „free-cooling” bezposredni………… 6 3.3. System „free-cooling” posredni …………14 3.4. Podsumowanie …………20 4. „Free-cooling” w systemach wentylacji i klimatyzacji 4.1. Projektowane systemy ziebnicze z naturalnym chlodzeniem…………21 4.2. Zastosowanie systemu „free-cooling” w serwerowni …………25 4.3. Klimatyzacja kopaln podziemnych…
Przeczytaj więcej

Projekt stacji kontroli pojazdów.

Projekt stacji kontroli pojazdów Wyposazenie stacji kontroli pojazdów Urzadzenia w stacji kontroli pojazdów Wymogi prawne dotyczace stacji kontroli pojazdów

Projekt budowlany budynku uslugowo-biurowego

Rozdzial I. Wprowadzenie 1.1 Wstęp………..4 1.2 Cel i zakres pracy ………..4 1.2.1 Cel pracy ………..4 1.2.2 Zakres pracy ………..5 Rozdzial II. Opis techniczny 2.1 Przedmiot opracowania……….. 5 2.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy……….. 5 2.1.2 Zestawienie powierzchni i kubatury……….. 6 2.1.3 Zestawienie pomieszczen……….. 6 2.2 Rozwiazanie Architektoniczne……….. 12 2.2.1 Forma i funkcja obiektu………… 12 2.2.2 Dostosowanie…
Przeczytaj więcej

Projekt odbudowy mostu za pomoca konstrukcji skladanych

1. Wstęp……………. 8 2. Charakterystyka przeprawy mostowej w miejscowosci (..) w ujęciu historycznym. 2.1. Historia miejscowosci (znajdujacego się mostu). 2.2. Lokalizacja mostu (…) 2.3. Charakterystyka konstrukcji 2.4. Historia mostu(..) 2.5. Stan istniejacy mostu 3. Uzasadnienie odbudowy mostu 4. Mostowe konstrukcje skladane 4.1. Podzial dostepnych drogowych konstrukcji skladanych 4.1.1. Zestaw drogowego mostu skladanego MS-22-80 4.1.2. Zestaw…
Przeczytaj więcej

Projekt techniczny docieplenia scian zewnetrznych budynku mieszkalnego podpiwniczonego styropianem

Rozdzial I. 1.1. Transport energii cieplnej 1.2.Przekazywanie ciepla 1.3. Rodzaje i wlasciwosci termiczne materialów sciennych stosowanych w budynkach mieszkalnych 1.4. Styropian – otrzymywanie, oznaczenia i wymagania 1.5.Styropian do scian fundamentowych Rozdzial II 1. Opis techniczny 2. Przekrój przez ocieplana sciane budynku przed ociepleniem 2.1 Wyznaczenie wspólczynnika przenika ciepla dla sciany fundamentowej 3.Wyznaczenie minimalnej grubosci ocieplenia…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie techniki TDR do oznaczania wilgotnosci objetosciowej w gruntach stosowanych do budowy obiektów liniowych.

1. Wstęp………8 2. Metody oznaczania wilgotnosci objetosciowej w osrodkach porowatych……… 9 3. Grunty stosowane do budowy obiektów liniowych ………13 4. Opis eksperymentów 4.1. Badanie piasku w róznych warunkach ………16 4.2. Badanie piasku o róznych gestosciach ………18 4.3. Badanie piasku w róznych wilgotnosciach……… 21 4.4. Badanie piasku na niezageszczonym nasypie piaskowym ………22 4.5. Badania na wale…
Przeczytaj więcej

Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne kruszyw stosowanych w budownictwie komunikacyjnym

Czesc studialna 1. Wstęp………..6 2. Cel i zakres pracy ………..7 4. Charakterystyka wybranych kruszyw stosowanych w budownictwie komunikacyjnym 4.1. Kruszywo granitowe ………..10 4.2. Kruszywo Sjenitowe ………..15 4.3. Kruszywo Melafirowe ………..16 4.4. Kruszywo Bazaltowe ………..19 4.5. Kruszywo Gnejsowe……….. 21 4.6. Kruszywo Amfibolitowe ………..23 4.7. Kruszywo z recyklingu (zuzel szybowy)……….. 24 5. Normy, wedlug których beda przeprowadzane…
Przeczytaj więcej

Projekt wstepny domu na wodzie w konstrukcji lekkiej stalowej

Wykaz wazniejszych oznaczen i skrótów 1. Wstęp i cel pracy 2. Tradycja budownictwa na wodzie 2.1. Tradycja budownictwa wodnego w Holandii 2.2. Pierwszy dom na wodzie w Polsce 3. Wymagania prawne 4. Zalozenia projektowe 4.1. Wymiarowanie konstrukcji 4.2. Opis funkcjonalny obiektu 5. Technologia wykonania 5.1. Konstrukcja domu 5.1.1. Przegrody pionowe i poziome 5.1.2. Wlasciwosci akustyczne…
Przeczytaj więcej

Restrukturyzacja przestrzeni miejskiej miasta X.

Wstęp. 1. Przedmiot i cel pracy 2. Metoda i uklad pracy 3. Analiza i ocena zródel 1.0 Problematyka badawcza restrukturyzacji przestrzeni miejskiej 1.1 Podstawowe definicje 1.2 Problematyka struktury przestrzeni miejskiej 1.3 Ocena funkcjonowania przestrzeni miejskiej 1.4 Źródła finansowania 2. Instrumenty prawne restrukturyzacji przestrzeni miejskiej 17 3. Proces kształtowania przestrzeni miejskiej miasta X 4. Struktura funkcjonowania…
Przeczytaj więcej

Dobór ukladu grzewczego i wentylacyjnego do budynku przemyslowego.

Wstęp……… 5 1. Cel i zakres pracy……… 5 2. Wprowadzenie……… 5 Rozdzial I 1. Dane klimatyczne i uzytkowe……… 6 2. Dane dotyczace budynku (hali) ……… 7 Rozdzial II 1. Obliczenie projektowych zysków ciepla……… 12 1.1.Zysk ciepla od maszyn elektrycznych……… 12 1.2. Zysk ciepla od oswietlenia elektrycznego……… 13 1.3. Zysk ciepla od ludzi……… 15 2. Obliczenie…
Przeczytaj więcej

Projekt betonu klasy wytrzymalosciowej C30/37 do wykonania fundamentu wielkogabarytowego.

Streszczenie Rozdzial I Cel i zakres pracy Rozdzial II Ogólna charakterystyka betonu 1. Rodzaje betonu 2. Skladniki betonu 3. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne betonu 4. Klasa ekspozycji betonu 5. Dodatki i domieszki do betonu Rozdzial III Ogólne wiadomosci o fundamentach 1. Podzial fundamentów Rodzaje fundamentów Rozdzial IV Zbrojenie fundamentów 1. Materialy 2. Zbrojenie elementów betonowych…
Przeczytaj więcej

Problem decyzyjny dotyczacy zastosowania pomp ciepla i kolektorów slonecznych w budynku mieszkalnym.

Wstęp ……….. 4 Cel pracy ……….. 5 Zakres pracy ……….. 5 Rozdzial 1. Odnawialne źródła energii. 1.1. Pojecie energii i zródel odnawialnych……….. 7 1.2. Rola i znaczenie odnawialnych zródel energii a globalny kryzys energetyczny ……….. 10 1.3. Alternatywne źródła energii ……….. 14 1.3.1. Energia wody ……….. 14 1.3.2. Energia wiatru ……….. 18 1.3.3. Energia sloneczna…
Przeczytaj więcej

Pomiar i ocena wybranych rozwiazan oswietlenia Rynku w Stawiszynie.

Spis tresci……….. 2 Streszczenie ……….3 1. Wstęp 4 1.1. Wprowadzenie. 1.2. Cel pracy …………4 1.3. Zadania pracy …………4 2. Kryteria stosowane w oswietleniu drogowym 2.1. Wymagania stawiane oswietleniu drogowemu 2.2. Poziom i równomiernosc luminancji………… 5 2.3. Ograniczenie olsnienia………… 8 2.4. Widmo promieniowania lamp (barwa swiatla)………… 8 2.5. Prowadzenie wzrokowe …………10 3. Wymagania normatywne 3.1. Normy…
Przeczytaj więcej

Termorenowacja budynku jednorodzinnego w Górze Kalwarii.

1. Wprowadzenie 1.1. Wstęp ……….5 1.2. Cel i zakres pracy………. 6 1.3. Proponowane usprawnienia termorenowacji budynku jednorodzinnego………. 6 2.1. Dane ogólne 2.1.1 Przeznaczenie uzytkowe obiektu………. 7 2.2. Opis architektury i konstrukcji budynku………. 8 2.2.2 Fundamenty………. 8 2.2.3 Sciany zewnetrzne………. 8 2.2.4 Sciany wewnetrzne………. 8 2.2.5 Strop……….8 2.2.6 Schody ……….9 2.2.7 Nadproza………. 9 2.2.9 Tynki ……….9…
Przeczytaj więcej

Wsparcie metodyczne dla projektów w sektorze budowlanym – metodyki ogólne i branzowe – zarzadzanie projektami z branzy budowlanej

Rozdzial 1. Zarządzanie projektami – istota, podstawowe zagadnienia. 1.1. Pojecie projektu……….. 7 1.2. Podstawowe parametry projektów……….. 9 1.3. Rodzaje projektów ………..10 1.4. Istota zarządzania projektem……….. 12 Rozdzial 2. Uniwersalne metodyki zarządzania projektami. 2.1. Metodyka PMI ………..15 2.1.1. Grupy procesów ………..15 2.1.2. Obszary wiedzy……….. 18 2.2. Metodyka PRINCE2 ………..22 2.2.1. Struktura metodyki PRINCE2……….. 22 2.2.1.1. Pryncypia…
Przeczytaj więcej

Badanie zmiennosci wskaznika nosnosci kruszywa betonowego w zaleznosci od zastosowanej wilgotnosci zageszczania.

1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie……….. 9 1.2 Cel i zakres pracy ……….10 2. Przeglad literatury 2.1 Nawierzchnie drogowe………. 11 2.2 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych……….. 12 2.3 Kruszywa stosowane w budownictwie ……….15 2.4 Wymagania stawiane mieszankom niezwiazanym………. 17 2.5 Przeslanki stosowania materialów alternatywnych………. 20 3. Metodyka badan 3.1 Badanie wspólczynnika nosnosci (CBR)………. 23 3.2 Material badawczy ……….24…
Przeczytaj więcej

Koncepcja ekologicznego domu jednorodzinnego.

Rozdzial 1 Zagadnienia wstepne. 1.1 Wstęp…………..9 1.2 Metodyka pracy…………..11 1.3 Cel i zakres pracy…………..11 Rozdzial 2. Aspekty prawne. 2.1 Protokól z Kioto…………..12 2.2 Dyrektywa EPBD…………..15 2.2.1 Postanowienia ogólne…………..16 2.3 Certyfikacja budynków w polskim prawie…………..17 2.4 Charakterystyka energetyczna budynków…………..21 Rozdzial 3. Innowacyjne metody i technologie w budownictwie. 3.1 Metody izolacyjne i cieplne…………..28 3.2.1 Sposoby ocieplania fundamentów…
Przeczytaj więcej