Kategoria: Budownictwo i Architektura

Prace z dziedziny Budownictwo i Architektura. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Niezawodnosc modeli obiektów technicznych 4.33/5 (57)

Wprowadzenie………2 Cel i zakres pracy………5 Rozdzial 1. Ogólna postac niezawodnosciowego modelu obiektu technicznego………8 Rozdzial 2. Zasady budowy szczególowych postaci niezawodnosciowych modeli obiektów technicznych………12 4.1. Przebieg procesu modelowania………12 4.2. Zasady budowy modelu nominalnego………14 4.3. Zasady budowy modelu matematycznego………23 Rozdzial 3. Metody badan niezawodnosciowych modeli obiektów technicznych………45 5.1. Podzial metod badan niezawodnosci………45 5.2. Analityczne metody badan niezawodnosci………47 […]

Utrzymanie sprawnosci jakosciowej maszyn dla budownictwa. 4.38/5 (55)

Wstęp Rozdzial 1. Znaczenie maszyn budowlanych we wspólczesnym swiecie 1.1. Rola jednostek badawczo – rozwojowych w rozwoju krajowego przemyslu maszyn budowlanych 1.2. Standaryzacja w przemysle maszyn budowlanych 1.3. Zasady kwalifikacji maszyn i urzadzen dla budownictwa w Polsce 1.4. Zasady oceny zgodnosci i douszczania do obrotu maszyn i urzadzen budowlanych w UE 1.5. TPM – Kompleksowe […]

Realizacja procesów inwestycyjno-budowlanych w systemie Project Management 4.31/5 (54)

Wstęp………..2 Rozdzial 1. Projekt………..2 1.1. Cykl zycia projektu 1.2. Zarządzanie projektami (Project Management) 1.3. Od zarządzania projektami do zarządzania przez projekty 1.4. Procesy zarządzania projektami 1.5. Omówienie procesów zarządzania projektami Rozdzial 2. Project Manager na przykładzie sektora inwestycyjno-budowlanego………..14 2.1. Istota formuly PM w sektorze budowlanym 2.2. Podstawowe zadania kierownika przedsiewziecia inwestycyjnego (Project Manager) 2.3. Dzis […]

Docieplanie budynków metoda lekka mokra 4.34/5 (50)

Wstęp………3 Rozdzial I. Docieplanie budynków metoda lekka, mokra – zasady ogólne………4 1. Wspólczynnik przenikania ciepla k – wskazniksezonowego zapotrzebowania na cieplo e………4 2. Podstawowe zasady termorenowacji………9 3. Podstawowe zasady projektowania docieplen ………10 4. Wazniejsze materialy do izolacji cieplnej budynku………12 Rozdzial II. Warunki techniczne wykonania robót………18 1. Zasady ogólne………18 2. Przygotowanie podloza do prac dociepleniowych………22 Rozdzial […]

Projektowanie i wymiarowanie stropów drewnianych 4.31/5 (49)

1. Wstęp 1.1. Od jaskin do budowania 1.2. Czlowiek i architektura 1.3. Rola architektury 2. Stosowane materialy do wznoszenia budowli 2.1. Kamien naturalny 2.2. Drewno 2.3. Ceramika budowlana 2.4. Stal 2.5. Beton 2.6. Zelbet 3. Zastosowanie drewna w budownictwie 3.1. Budowa drewna 3.2. Rodzaje drewna uzywanego w budownictwie 3.3. Wlasciwosci techniczne drewna 3.3.1. Sklad chemiczny […]

Skurcz i pecznienie materialów budowlanych 4.28/5 (47)

Wstęp.. ………3 Rozdzial I. Podzial i wlasciwosci materialów budowlanych…….4 1. Podzial materialów budowlanych…….4 2. Wlasciwosci materialów budowlanych…….5 Rozdzial II. Skurcz i pecznienie materialów budowlanych…….8 1. Wiadomosci ogólne……… 9 2. Skurcz i pecznienie.. ………10 Rozdzial III. Skurcz i pecznienie drewna.. ………13 1. Wiadomosci ogólne o drewnie…….13 2. Skurcz drewna.. ………15 3. Pecznienie drewna.. ………16 Rozdzial IV. […]

Roboty zagospodarowania placu budowy pod budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kosztorysem robót. 4.37/5 (52)

Wstęp………3 Wiadomosci ogólne………4 Rozdzial 1 Zagospodarowanie placu budowy………6 1.Ogrodzenie………6 2.Odwodnienie terenu………11 3.Tymczasowe drogi dojazdowe………12 4.Drogi i przejscia dla pieszych………16 5.Place skladowe i magazyny………17 6.Budynki administracyjno-socjalne………22 7.Doprowadzenie wody………24 8.Instalacje elektryczne………25 9.Instalacje gazowe………27 10.Urzadzenia produkcyjne………27 11.BHP i bezpieczenstwo przeciwpozarowe na budowie………29 Wnioski………31 Opis techniczny placu budowy………32 Aneks – Kosztorys………34 Bibliografia………48 Oceń

Sufity podwieszane i ich rodzaje 4.28/5 (40)

Wstęp………..3 Rozdzial I Historia architektury sklepien na przelomie wieków………4 Rozdzial II Sufit jako czesc skladowa stropu……..15 Rozdzial III Sufity i ich rodzaje oraz technologie wykonania……..18 1. Co to sa sufity podwieszone i kiedy się je stosuje?……..18 2. Rodzaje sufitów podwieszonych……..19 3. Wymagania uzytkowe stawiane sufitom podwieszonym……..19 4. Wykonanie pólfabrykatów do sufitów podwieszonych……..24 5. Lekkie sufity […]

Strop plytowy zelbetonowy. Wymiarowanie i wykonawstwo. 4.31/5 (61)

Wstęp…….3 1.1. Zastosowanie betonu i zelbetu w budownictwie……. 3 1.2. Rodzaje betonów…….4 1.3. Wlasciwosci betonu……. 5 1.4. Zelbet…….7 1.4.1. Wspólpraca betonu i stali……. 7 1.5. Zasady rozmieszczenia pretów zbrojenia w zelbecie……. 10 Rozdzial 1 Stropy…….13 Rozdzial 2 Stropy plytowe, zelbetowe i ich wykonawstwo…….16 Rozdzial 3 Wymiarowanie stropów plytowych, zelbetowych. Przykladywymiarowania stropów plytowych…….24 4.1. Zasady wymiarowania […]

Projektowanie i wykonawstwo scian ceglanych 4.27/5 (51)

Wstęp…….3 Rozdzial 1 Historia materialów budowlanych (do wykorzystania czasucegly)…….4 Rozdzial 2 Rodzaje elementów konstrukcji budowlanych i ich praca……. 6 Rozdzial 3 Mury i sciany ceglane……. 10 Rozdzial 4 Wykonawstwo scian murowanych…….15 Rozdzial 5 Projektowanie scian murowanych……. 20 Rozdzial 6 Przykladowe zuzycie materialów na 1 m3 muru……. 28 Wnioski…….29 Literatura…….30 Oceń

Porównanie kosztów wykonania schodów betonowych stalowych i drewnianych 4.34/5 (41)

Wstęp…….3 Rozdzial I. Schody i ich rodzaje……4 1. Podzial schodów…….5 2.Stopnie…….11 Rozdzial II. Schody betonowe……16 Rozdzial III. Schody stalowe……18 Rozdzial IV. Schody drewniane……20 Rozdzial V. Wykanczanie schodów…….23 1. Wykanczanie schodów betonowych…….23 2. Wykanczanie schodówstalowych……25 3. Wykanczanie schodów drewnianych…….26 Rozdzial VI. Naprawa schodów…….27 1. Rodzaje uszkodzen i sposoby naprawiania……27 2. Obnizanie i poszerzanie stopni……32 3. Rodzaje […]

Slupy zelbetowe 4.26/5 (53)

Wstęp………3 Rozdzial I. Slupy zelbetowe………4 Rozdzial II. Zastosowanie slupów w konstrukcjach szkieletowych………15 1.Wiadomosci ogólne………15 2.Zasady sytuowania i zestawiania elementów………18 3.Konstrukcje slupowo-belkowe monolityczne………19 4.Konstrukcje slupowo-belkowe prefabrykowanejednokondygnacyjne………23 5.Konstrukcje slupowo-belkowe prefabrykowanewielokondygnacyjne………28 6.Konstrukcje slupowo-plytowe………30 Przyklady………. 31 Bibliografia……… 47 Oceń

Stropy gestozebrowe 4.3/5 (40)

Wstęp……..3 Rozdzial I. Materialy stosowane do wznoszenia budowli……..5 1.1. Kamien naturalny……..5 1.2. Drewno……..5 1.3. Ceramika budowlana……..5 1.4. Stal……..6 1.5. Beton………7 1.6. Zelbet……..7 Rozdzial II. Rodzaje stropów……..8 2.1. Charakterystyka ogólna……..8 2.2. Podzial stropów……..9 Rozdzial III. Stropy gestozebrowe i ich wykonawstwo……..12 3.1. Wiadomosci ogólne……..12 3.2. Rodzaje stropów drewnianych……..14 Rozdzial IV. Konstruowanie i obliczanie stropów gestozebrowych 24 Rozdzial […]

Zastosowanie róznego rodzaju cementu w budownictwie 4.39/5 (44)

Rozdzial I. Cementy…….3 1.1. Wiadomosci ogólne…….3 1.2. Wlasciwosci cementów…….10 Rozdzial II. Podzial cementów…….15 2.1. Rodzaje cementów…….15 2.2. Cementy specjalne…….20 Rozdzial III. Odksztalcenia i wlasciwosci cementu…….26 3.1. Badanie podstawowych wlasciwosci cementów…….26 3.2. Wiazanie i twardnienie…….31 3.3. Skurcz i pecznienie…….32 3.4. Stalosc objetosci…….34 3.5. Wietrzenie…….34 3.6. Wpływ czynników chemicznych…….36 Rozdzial IV. Zastosowanie cementu…….40 Wnioski…….47 Bibliografia…….48 Oceń

Wspólpraca stali i betonu 4.21/5 (24)

Wstęp ………3 Rozdzial I. Wspólpraca stali i betonu ………5 Rozdzial II. Stal zbrojeniowa ………7 a) produkcja stali ………10 b) rodzaje stali ………11 c) przygotowanie stali do zbrojenia ………13 Rozdzial III. Rodzaje zbrojen ……… 21 a) plyty ………21 b) belki ………23 c) slupy ………26 d) ramy………29 Rozdzial IV. BHP i odbiór ………30 Wnioski ………32 Literatura ………33 […]

Oklady scienne i podlogowe z naturalnych materialów kamiennych 4.45/5 (38)

Wstęp………3 Rozdzial I. Naturalne materialy kamienne. 1. Wiadomosci ogólne………4 2. Materialy budowlane z kamienia……… 4 Rozdzial II. Okladziny kamienne. 1. Okladanie scian kamieniem naturalnym………7 2. Okladanie scian marmurem……… 14 Rozdzial III. Okladanie scian i podlóg. 1. Materialy do ukladania plytek………17 2. Ukladanie plytek na scianie i podlodze………18 3. Naprawa powierzchni okladanych………29 Wnioski………31 Bibliografia………32 Oceń

Nowoczesne techniki malarskie z uwzglednieniem tapet natryskowych kromoflex 4.34/5 (47)

Wstęp………3 Rozdzial I. Materialy malarskie………4 Rozdzial II. Malowanie farbami………9 1. Wiadomosci ogólne………9 2. Techniki malarskie tradycyjne………12 3. Malowanie fluatami………14 4. Malowanie enakustyczne (woskowe)………15 5. Malowanie "fresco"………15 6. Malowanie natryskowe………16 Rozdzial III. Malowanie w praktyce………19 1. Organizacja robót malarskich………19 2. Narzedzia i sprzet malarski………21 Rozdzial IV. Tapety natryskowe kromoflex………25 Wnioski………42 Spis rysunków ………43 Bibliografia……… 44 Oceń

Posadzki chemoodporne w budownictwie przemyslowym 4.48/5 (31)

1. Wstęp………3 2. Wykladziny chemoodporne na podlozu betonowym……… 5 3. Utwardzone betonowe posadzki przemyslowe……… 9 4. ARMORSHIELD……… 13 5. PROSEAL………14 6. SUPERTOP………15 7. Wykladziny PRODORAL……… 16 8. PRODORAL WR – S……… 17 9. PRODORAL EW 99……… 18 10. PRODORAL FM……… 19 11. PRODORAL AS 50……… 20 12. Posadzka przemyslowa z PCV PAVIBLOCK……… 21 13. PRESSBETON……… […]

Okladziny scienne i sufitowe z paneli z materialów drzewnych, drzewopochodnych i PCV 4.3/5 (27)

Wstęp………4 Rozdzial I Najwazniejsze zalety paneli……… 5 Rozdzial II Instrukcja montazu……… 6 Rozdzial III Norma zakladowa Panele boazeryjne ……… 13 Rozdzial IV Proces technologiczny produkcji paneli boazeryjnych ……… 16 Rozdzial V Panele PCV………19 Rozdzial VI Zakres produktów Dekor……… 20 Rozdzial VII Instrukcja montazu paneli PCV ………25 Rozdzial VIII Listwy sufitowe z PCV……… 27 Rozdzial IX […]

Okladanie budynków metoda lekka sucha 4.33/5 (21)

Wstęp………3 Rozdzial I. Wytyczne wykonawcze………4 1. Montaz rusztu………5 2. Montaz plyt termoizolacyjnych………7 3. Odprowadzenie wody na zewnatrz………9 4. Izolacja wiatroszczelna………9 5. Wentylacja przegrody………10 6. Zapobieganie kondensacji………10 7. Otwory i naroza………11 8. Termorenowacja………12 9. Wspólczynnik k………13 Rozdzial II. Materialy do izolacji cieplnej………15 1. Welna mineralna………15 2. Wymogi dla welny mineralnej………16 3.Styropian………17 Rozdzial III. Okladziny elewacyjne………19 1. […]

Plan zagospodarowania budowy wraz z wyliczeniem kosztów 4.32/5 (37)

Wstęp………3 Rozdzial I. Charakter i rozmiar budowy……… 4 Rozdzial II. Podstawowe wyposazenie placu budowy……… 5 Rozdzial III. Transport na placu budowy……… 12 Rozdzial IV. Place skladowe i magazyny………15 Rozdzial V. Wytwórnie i warsztaty……… 16 Rozdzial VI. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe………18 Zakończenie………20 Oceń

Projekt malej architektury wokól budynku wraz z kosztorysem 4.17/5 (18)

Wstęp………3 Rozdzial I. Ogólne zasady urzadzania terenów osiedlowych……… 4 Rozdzial II. Komunikacja miejska i osiedlowa……… 8 Rozdzial III. Zielen miejska i osiedlowa……… 11 Rozdzial IV. Urzadzenia i sprzet do zabaw……… 15 1.Piaskownice………16 2. Hustawki………17 3. Wazki………18 4. Scianki wielofunkcyjne……… 19 5.Tunele………20 6.Labirynty………22 7. Bryly………22 8. Tory przeszkód………24 9. Górki saneczkowe………25 10. Miasteczko rowerowe……… 25 Rozdzial […]

Nadproza – projektowanie i wykonawstwo 4.39/5 (46)

Wstęp…………3 Rozdzial I. Sciany Otwory okienne i drzwiowe ………… 5 Podwalina i oczep………… 8 Nadproza ………… 11 Montaz szkieletu sciany ………… 12 Montaz poszycia …………13 Montaz scian ………… 14 Rozdzial II. Nadproza i ich rodzaje Cechy charakterystyczne nadprozy nienosnych ………… 16 Cechy charakterystyczne nadprozy nosnych ………… 17 Nadproza systemowe wymagajace nadbudowy …………17 Nadproze ze skrzynka […]

Wykorzystanie i zastosowanie stropodachów 4.24/5 (51)

Wstęp Rozdzial I. Dachy 1.1.Wiadomosci ogólne 1.2.Spadki dachów 1.3.Elementy dachów Rozdzial II. Stropodachy 2.1.Wiadomosci ogólne 2.2.Klasyfikacja stropodachów Rozdzial III. Wybór rodzaju stropodachu oraz czynniki decydujace o wyborze technologii Rozdzial IV. Materialy i technologie do robót przy wykonaniu stropodachów 4.1. Materialy 4.2. Technologie Wnioski Bibliografia Oceń