Kategoria: Budownictwo i Architektura

Prace z dziedziny Budownictwo i Architektura. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Niezawodnosc modeli obiektów technicznych 4.33/5 (57)

Wprowadzenie………2 Cel i zakres pracy………5 Rozdzial 1. Ogólna postac niezawodnosciowego modelu obiektu technicznego………8 Rozdzial 2. Zasady budowy szczególowych postaci niezawodnosciowych modeli obiektów technicznych………12 4.1. Przebieg procesu modelowania………12 4.2. Zasady budowy modelu nominalnego………14 4.3. Zasady budowy modelu matematycznego………23 Rozdzial 3. Metody badan niezawodnosciowych modeli obiektów technicznych………45 5.1. Podzial metod badan niezawodnosci………45 5.2. Analityczne metody badan niezawodnosci………47 […]

Utrzymanie sprawnosci jakosciowej maszyn dla budownictwa. 4.38/5 (55)

Wstęp Rozdzial 1. Znaczenie maszyn budowlanych we wspólczesnym swiecie 1.1. Rola jednostek badawczo – rozwojowych w rozwoju krajowego przemyslu maszyn budowlanych 1.2. Standaryzacja w przemysle maszyn budowlanych 1.3. Zasady kwalifikacji maszyn i urzadzen dla budownictwa w Polsce 1.4. Zasady oceny zgodnosci i douszczania do obrotu maszyn i urzadzen budowlanych w UE 1.5. TPM – Kompleksowe […]

Realizacja procesów inwestycyjno-budowlanych w systemie Project Management 4.31/5 (54)

Wstęp………..2 Rozdzial 1. Projekt………..2 1.1. Cykl zycia projektu 1.2. Zarządzanie projektami (Project Management) 1.3. Od zarządzania projektami do zarządzania przez projekty 1.4. Procesy zarządzania projektami 1.5. Omówienie procesów zarządzania projektami Rozdzial 2. Project Manager na przykładzie sektora inwestycyjno-budowlanego………..14 2.1. Istota formuly PM w sektorze budowlanym 2.2. Podstawowe zadania kierownika przedsiewziecia inwestycyjnego (Project Manager) 2.3. Dzis […]

Docieplanie budynków metoda lekka mokra 4.34/5 (50)

Wstęp………3 Rozdzial I. Docieplanie budynków metoda lekka, mokra – zasady ogólne………4 1. Wspólczynnik przenikania ciepla k – wskazniksezonowego zapotrzebowania na cieplo e………4 2. Podstawowe zasady termorenowacji………9 3. Podstawowe zasady projektowania docieplen ………10 4. Wazniejsze materialy do izolacji cieplnej budynku………12 Rozdzial II. Warunki techniczne wykonania robót………18 1. Zasady ogólne………18 2. Przygotowanie podloza do prac dociepleniowych………22 Rozdzial […]

Projektowanie i wymiarowanie stropów drewnianych 4.31/5 (49)

1. Wstęp 1.1. Od jaskin do budowania 1.2. Czlowiek i architektura 1.3. Rola architektury 2. Stosowane materialy do wznoszenia budowli 2.1. Kamien naturalny 2.2. Drewno 2.3. Ceramika budowlana 2.4. Stal 2.5. Beton 2.6. Zelbet 3. Zastosowanie drewna w budownictwie 3.1. Budowa drewna 3.2. Rodzaje drewna uzywanego w budownictwie 3.3. Wlasciwosci techniczne drewna 3.3.1. Sklad chemiczny […]

Skurcz i pecznienie materialów budowlanych 4.28/5 (47)

Wstęp.. ………3 Rozdzial I. Podzial i wlasciwosci materialów budowlanych…….4 1. Podzial materialów budowlanych…….4 2. Wlasciwosci materialów budowlanych…….5 Rozdzial II. Skurcz i pecznienie materialów budowlanych…….8 1. Wiadomosci ogólne……… 9 2. Skurcz i pecznienie.. ………10 Rozdzial III. Skurcz i pecznienie drewna.. ………13 1. Wiadomosci ogólne o drewnie…….13 2. Skurcz drewna.. ………15 3. Pecznienie drewna.. ………16 Rozdzial IV. […]

Roboty zagospodarowania placu budowy pod budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kosztorysem robót. 4.37/5 (52)

Wstęp………3 Wiadomosci ogólne………4 Rozdzial 1 Zagospodarowanie placu budowy………6 1.Ogrodzenie………6 2.Odwodnienie terenu………11 3.Tymczasowe drogi dojazdowe………12 4.Drogi i przejscia dla pieszych………16 5.Place skladowe i magazyny………17 6.Budynki administracyjno-socjalne………22 7.Doprowadzenie wody………24 8.Instalacje elektryczne………25 9.Instalacje gazowe………27 10.Urzadzenia produkcyjne………27 11.BHP i bezpieczenstwo przeciwpozarowe na budowie………29 Wnioski………31 Opis techniczny placu budowy………32 Aneks – Kosztorys………34 Bibliografia………48 Oceń Sample rating item

Sufity podwieszane i ich rodzaje 4.28/5 (40)

Wstęp………..3 Rozdzial I Historia architektury sklepien na przelomie wieków………4 Rozdzial II Sufit jako czesc skladowa stropu……..15 Rozdzial III Sufity i ich rodzaje oraz technologie wykonania……..18 1. Co to sa sufity podwieszone i kiedy się je stosuje?……..18 2. Rodzaje sufitów podwieszonych……..19 3. Wymagania uzytkowe stawiane sufitom podwieszonym……..19 4. Wykonanie pólfabrykatów do sufitów podwieszonych……..24 5. Lekkie sufity […]

Strop plytowy zelbetonowy. Wymiarowanie i wykonawstwo. 4.31/5 (61)

Wstęp…….3 1.1. Zastosowanie betonu i zelbetu w budownictwie……. 3 1.2. Rodzaje betonów…….4 1.3. Wlasciwosci betonu……. 5 1.4. Zelbet…….7 1.4.1. Wspólpraca betonu i stali……. 7 1.5. Zasady rozmieszczenia pretów zbrojenia w zelbecie……. 10 Rozdzial 1 Stropy…….13 Rozdzial 2 Stropy plytowe, zelbetowe i ich wykonawstwo…….16 Rozdzial 3 Wymiarowanie stropów plytowych, zelbetowych. Przykladywymiarowania stropów plytowych…….24 4.1. Zasady wymiarowania […]

Projektowanie i wykonawstwo scian ceglanych 4.27/5 (51)

Wstęp…….3 Rozdzial 1 Historia materialów budowlanych (do wykorzystania czasucegly)…….4 Rozdzial 2 Rodzaje elementów konstrukcji budowlanych i ich praca……. 6 Rozdzial 3 Mury i sciany ceglane……. 10 Rozdzial 4 Wykonawstwo scian murowanych…….15 Rozdzial 5 Projektowanie scian murowanych……. 20 Rozdzial 6 Przykladowe zuzycie materialów na 1 m3 muru……. 28 Wnioski…….29 Literatura…….30 Oceń Sample rating item

Porównanie kosztów wykonania schodów betonowych stalowych i drewnianych 4.34/5 (41)

Wstęp…….3 Rozdzial I. Schody i ich rodzaje……4 1. Podzial schodów…….5 2.Stopnie…….11 Rozdzial II. Schody betonowe……16 Rozdzial III. Schody stalowe……18 Rozdzial IV. Schody drewniane……20 Rozdzial V. Wykanczanie schodów…….23 1. Wykanczanie schodów betonowych…….23 2. Wykanczanie schodówstalowych……25 3. Wykanczanie schodów drewnianych…….26 Rozdzial VI. Naprawa schodów…….27 1. Rodzaje uszkodzen i sposoby naprawiania……27 2. Obnizanie i poszerzanie stopni……32 3. Rodzaje […]

Slupy zelbetowe 4.26/5 (53)

Wstęp………3 Rozdzial I. Slupy zelbetowe………4 Rozdzial II. Zastosowanie slupów w konstrukcjach szkieletowych………15 1.Wiadomosci ogólne………15 2.Zasady sytuowania i zestawiania elementów………18 3.Konstrukcje slupowo-belkowe monolityczne………19 4.Konstrukcje slupowo-belkowe prefabrykowanejednokondygnacyjne………23 5.Konstrukcje slupowo-belkowe prefabrykowanewielokondygnacyjne………28 6.Konstrukcje slupowo-plytowe………30 Przyklady………. 31 Bibliografia……… 47 Oceń Sample rating item

Stropy gestozebrowe 4.3/5 (40)

Wstęp……..3 Rozdzial I. Materialy stosowane do wznoszenia budowli……..5 1.1. Kamien naturalny……..5 1.2. Drewno……..5 1.3. Ceramika budowlana……..5 1.4. Stal……..6 1.5. Beton………7 1.6. Zelbet……..7 Rozdzial II. Rodzaje stropów……..8 2.1. Charakterystyka ogólna……..8 2.2. Podzial stropów……..9 Rozdzial III. Stropy gestozebrowe i ich wykonawstwo……..12 3.1. Wiadomosci ogólne……..12 3.2. Rodzaje stropów drewnianych……..14 Rozdzial IV. Konstruowanie i obliczanie stropów gestozebrowych 24 Rozdzial […]

Zastosowanie róznego rodzaju cementu w budownictwie 4.39/5 (44)

Rozdzial I. Cementy…….3 1.1. Wiadomosci ogólne…….3 1.2. Wlasciwosci cementów…….10 Rozdzial II. Podzial cementów…….15 2.1. Rodzaje cementów…….15 2.2. Cementy specjalne…….20 Rozdzial III. Odksztalcenia i wlasciwosci cementu…….26 3.1. Badanie podstawowych wlasciwosci cementów…….26 3.2. Wiazanie i twardnienie…….31 3.3. Skurcz i pecznienie…….32 3.4. Stalosc objetosci…….34 3.5. Wietrzenie…….34 3.6. Wpływ czynników chemicznych…….36 Rozdzial IV. Zastosowanie cementu…….40 Wnioski…….47 Bibliografia…….48 Oceń Sample […]

Wspólpraca stali i betonu 4.21/5 (24)

Wstęp ………3 Rozdzial I. Wspólpraca stali i betonu ………5 Rozdzial II. Stal zbrojeniowa ………7 a) produkcja stali ………10 b) rodzaje stali ………11 c) przygotowanie stali do zbrojenia ………13 Rozdzial III. Rodzaje zbrojen ……… 21 a) plyty ………21 b) belki ………23 c) slupy ………26 d) ramy………29 Rozdzial IV. BHP i odbiór ………30 Wnioski ………32 Literatura ………33 […]

Oklady scienne i podlogowe z naturalnych materialów kamiennych 4.45/5 (38)

Wstęp………3 Rozdzial I. Naturalne materialy kamienne. 1. Wiadomosci ogólne………4 2. Materialy budowlane z kamienia……… 4 Rozdzial II. Okladziny kamienne. 1. Okladanie scian kamieniem naturalnym………7 2. Okladanie scian marmurem……… 14 Rozdzial III. Okladanie scian i podlóg. 1. Materialy do ukladania plytek………17 2. Ukladanie plytek na scianie i podlodze………18 3. Naprawa powierzchni okladanych………29 Wnioski………31 Bibliografia………32 Oceń Sample […]

Nowoczesne techniki malarskie z uwzglednieniem tapet natryskowych kromoflex 4.34/5 (47)

Wstęp………3 Rozdzial I. Materialy malarskie………4 Rozdzial II. Malowanie farbami………9 1. Wiadomosci ogólne………9 2. Techniki malarskie tradycyjne………12 3. Malowanie fluatami………14 4. Malowanie enakustyczne (woskowe)………15 5. Malowanie "fresco"………15 6. Malowanie natryskowe………16 Rozdzial III. Malowanie w praktyce………19 1. Organizacja robót malarskich………19 2. Narzedzia i sprzet malarski………21 Rozdzial IV. Tapety natryskowe kromoflex………25 Wnioski………42 Spis rysunków ………43 Bibliografia……… 44 Oceń […]

Posadzki chemoodporne w budownictwie przemyslowym 4.48/5 (31)

1. Wstęp………3 2. Wykladziny chemoodporne na podlozu betonowym……… 5 3. Utwardzone betonowe posadzki przemyslowe……… 9 4. ARMORSHIELD……… 13 5. PROSEAL………14 6. SUPERTOP………15 7. Wykladziny PRODORAL……… 16 8. PRODORAL WR – S……… 17 9. PRODORAL EW 99……… 18 10. PRODORAL FM……… 19 11. PRODORAL AS 50……… 20 12. Posadzka przemyslowa z PCV PAVIBLOCK……… 21 13. PRESSBETON……… […]

Okladziny scienne i sufitowe z paneli z materialów drzewnych, drzewopochodnych i PCV 4.3/5 (27)

Wstęp………4 Rozdzial I Najwazniejsze zalety paneli……… 5 Rozdzial II Instrukcja montazu……… 6 Rozdzial III Norma zakladowa Panele boazeryjne ……… 13 Rozdzial IV Proces technologiczny produkcji paneli boazeryjnych ……… 16 Rozdzial V Panele PCV………19 Rozdzial VI Zakres produktów Dekor……… 20 Rozdzial VII Instrukcja montazu paneli PCV ………25 Rozdzial VIII Listwy sufitowe z PCV……… 27 Rozdzial IX […]

Okladanie budynków metoda lekka sucha 4.33/5 (21)

Wstęp………3 Rozdzial I. Wytyczne wykonawcze………4 1. Montaz rusztu………5 2. Montaz plyt termoizolacyjnych………7 3. Odprowadzenie wody na zewnatrz………9 4. Izolacja wiatroszczelna………9 5. Wentylacja przegrody………10 6. Zapobieganie kondensacji………10 7. Otwory i naroza………11 8. Termorenowacja………12 9. Wspólczynnik k………13 Rozdzial II. Materialy do izolacji cieplnej………15 1. Welna mineralna………15 2. Wymogi dla welny mineralnej………16 3.Styropian………17 Rozdzial III. Okladziny elewacyjne………19 1. […]

Plan zagospodarowania budowy wraz z wyliczeniem kosztów 4.32/5 (37)

Wstęp………3 Rozdzial I. Charakter i rozmiar budowy……… 4 Rozdzial II. Podstawowe wyposazenie placu budowy……… 5 Rozdzial III. Transport na placu budowy……… 12 Rozdzial IV. Place skladowe i magazyny………15 Rozdzial V. Wytwórnie i warsztaty……… 16 Rozdzial VI. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe………18 Zakończenie………20 Oceń Sample rating item

Projekt malej architektury wokól budynku wraz z kosztorysem 4.17/5 (18)

Wstęp………3 Rozdzial I. Ogólne zasady urzadzania terenów osiedlowych……… 4 Rozdzial II. Komunikacja miejska i osiedlowa……… 8 Rozdzial III. Zielen miejska i osiedlowa……… 11 Rozdzial IV. Urzadzenia i sprzet do zabaw……… 15 1.Piaskownice………16 2. Hustawki………17 3. Wazki………18 4. Scianki wielofunkcyjne……… 19 5.Tunele………20 6.Labirynty………22 7. Bryly………22 8. Tory przeszkód………24 9. Górki saneczkowe………25 10. Miasteczko rowerowe……… 25 Rozdzial […]

Nadproza – projektowanie i wykonawstwo 4.39/5 (46)

Wstęp…………3 Rozdzial I. Sciany Otwory okienne i drzwiowe ………… 5 Podwalina i oczep………… 8 Nadproza ………… 11 Montaz szkieletu sciany ………… 12 Montaz poszycia …………13 Montaz scian ………… 14 Rozdzial II. Nadproza i ich rodzaje Cechy charakterystyczne nadprozy nienosnych ………… 16 Cechy charakterystyczne nadprozy nosnych ………… 17 Nadproza systemowe wymagajace nadbudowy …………17 Nadproze ze skrzynka […]

Wykorzystanie i zastosowanie stropodachów 4.24/5 (51)

Wstęp Rozdzial I. Dachy 1.1.Wiadomosci ogólne 1.2.Spadki dachów 1.3.Elementy dachów Rozdzial II. Stropodachy 2.1.Wiadomosci ogólne 2.2.Klasyfikacja stropodachów Rozdzial III. Wybór rodzaju stropodachu oraz czynniki decydujace o wyborze technologii Rozdzial IV. Materialy i technologie do robót przy wykonaniu stropodachów 4.1. Materialy 4.2. Technologie Wnioski Bibliografia Oceń Sample rating item

Nowoczesne tynki dekoracyjne 4.38/5 (39)

Rozdzial I. Tynki 1.Wiadomosci ogólne………3 2.Materialy………7 3.Kruszywo………8 4.Spoiwa………9 Rozdzial II. Warunki wykonania tynków 1.Wiadomosci ogólne………12 2.Podzial wypraw ………16 3.Narzedzia do robót tynkarskich………17 4.Technika wykonywania robót tynkarskich ………17 5.Rusztowania………20 Rozdzial III. Tynki dekoracyjne 1.Wiadomosci ogólne………21 2.Wykonanie warstwy elewacyjnej………23 3.Podzial i charakterystyka tynków dekoracyjnych ………29 Wnioski………31 Bibliografia………32 Oceń Sample rating item

Stropy zelbetowe monolityczne i prefabrykowane 4.33/5 (42)

Wstęp………3 1.1. Zastosowanie betonu i zelbetu w budownictwie ………3 1.2. Rodzaje betonów ………4 1.3. Wlasciwosci betonu………6 1.4. Zelbet………9 1.4.1. Wspólpraca betonu i stali………9 1.5. Zasady rozmieszczenia pretów zbrojenia w zelbecie………12 Rozdzial 1 Stropy i ich rodzaje………15 Rozdzial 2 Wykonawstwo i wymiarowanie niektórych rodzajów stropów zelbetowych………28 Rozdzial 3 Przyklad obliczenia stropu plytowego zelbetowego………36 Wnioski ………38 Literatura……… […]

Nawierzchnie kolejowe 4.41/5 (41)

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Ogólne wiadomosci o nawierzchni kolejowej……….6 1.1. Elementy skladowe nawierzchni kolejowej 1.2. Praca poszczególnych elementów nawierzchni Rozdzial 2. Szyny……….9 2.1. Kategorie, odmiany i klasy szyn 2.2. Typy szyn stosowanych na PKP i ich przeznaczenie 2.3. Szyny do toru bezstykowego 2.4. Uszkodzenia i zuzycie szyn 2.5. Zasady ukladania szyn skróconych Rozdzial 3. Zlaczki szynowe […]

Analiza przyczyn zagrzybien oraz problem wentylacji w budynkach mieszkalnych. 4.29/5 (24)

Wstęp…………6 Rozdzial 1 Czesc teoretyczna…………8 2.1 Grzyby w budownictwie mieszkaniowym 2.1.1. Czynniki fizyczne warunkujace porazenie budynków przez grzyby i owady 2.1.1.1. Adsorpcja i absorpcja 2.1.1.2. Potencjal przenoszenia wilgoci 2.1.1.3. Napiecie powierzchniowe 2.1.1.4 Kondensacja pary wodnej na powierzchni 2.1.2. Sprawdzanie budynków pod wzgledem zagrzybienia 2.1.3 Uszkodzenia budynków wskutek korozji biologicznej 2.1.4 Przyczyny wystepowania korozji biologicznej w […]

Projekt elektroinstalacji budynku dydaktycznego w technice systemowej 4.47/5 (30)

1. Wstęp……… 8 1.1. Cel pracy……… 8 1.2. Zakres pracy……… 8 2. Elektroinstalacje w budynkach……… 9 2.1. Sieci elektroenergetyczne ……… 9 2.2. Uklady sieci elektroenergetycznych ……… 10 2.3. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach……… 12 3. Budownictwo inteligentne……… 14 3.1. Klasyfikacja budynków inteligentnych……… 14 3.2. Możliwościi zalety budynków inteligentnych ……… 15 3.3.Przeglad technik systemowych……… 16 […]

Roboty budowlane prowadzone bez wymaganego pozwolenia. 4.42/5 (36)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Charakterystyka robót budowlanych………..5 1.1. Źródła prawa 1.2. Pojecie robót budowlanych 1.3. Pojecie budowy, budowli 1.4. Prowadzenie robót budowlanych 1.4.1. Rozpoczecie robót budowlanych 1.4.2. Kontynuacja robót budowlanych 1.4.3. Wstrzymanie robót budowlanych Rozdzial II. Obowiazek uzyskania pozwolenia na budowe………..16 2.1. Istota pozwolen na budowe 2.2. Warunki uzyskania pozwolenia na budowe 2.3. Zgloszenie robót budowlanych […]

Wycena utraconych korzysci z tytułu odjecia prawa do nieruchomości. 4.39/5 (49)

Wprowadzenie Rozdzial 1. Przyblizenie wybranych zagadnien prawa rzeczowego zwiazanych z tematyka pracy 1.1. Przedstawienie podstawowych pojęć 1.2. Charakterystyka praw podmiotowych do nieruchomosci 1.3. Rocedury zwiazane z pozbawianiem badz ograniczaniem praw do nieruchomosci 1.3.1. Podstawy prawne ograniczania lub pozbawiania praw do nieruchomosci 1.3.2. Instytucja wywlaszczenia jako instrument pozbawiajacy praw do nieruchomosci 1.3.3. Inne sposoby ograniczania badz […]

Systemy inteligentnych instalacji elektrycznych. 4.4/5 (43)

Wstęp Rozdzial 1.Charakterystyka systemów inteligentnych instalacji elektrycznych. System KNX………6 System LCN………14 Rozdzial 2.Charakterystyka systemu XCOMFORT Nadajniki sterujace i ich charakterystyka………19 Odbiorniki sterujace i ich charakterystyka………23 Urzadzenia dodatkowe i ich charakterystyka………26 Programowanie systemu Xcomfort………29 Przyklad sterownia domem w systemie Xcomfort………30 Rozdzial 3.Przykladowy projekt inteligentnej instalacji elektrycznej w systemie XCOMFORT 4.1 Opis projektu inteligentnej instalacji elektrycznej wykonanej […]

Źródła i sposoby finansowania inwestycji termoizolacyjnych budynków nalezacych do wspólnot mieszkaniowych. 4.43/5 (42)

Wprowadzenie………2 Cel i zakres pracy………3 Pojecie wspólnoty mieszkaniowej i istota inwestycji rzeczowych………4 Sposoby finansowania inwestycji we wspólnotach mieszkaniowych…………8 Środki wlasne………9 Środki ze zródel obcych………11 Wspólnoty mieszkaniowe jako obiekty zabytkowe………25 Projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków powstalych. przed 14 sierpnia 1961 r. – nowa alternatywa dla wspólnot mieszkaniowych………29 Wnioski………33 Bibliografia………36 Oceń Sample rating item

Projekt wnetrza osiedla mieszkaniowego przy ulicy XYZ w XYZ. 4.28/5 (46)

1.Wstęp……….6 2. Przedmiot, cel i zakres pracy……….7 3. Metodyka pracy……….8 4. Polozenie geograficzne i charakterystyka terenu opracowania……….9 4.1 Lokalizacja……….9 4.2 Uwarunkowania historyczne……….12 4.3 Ogólna charakterystyka terenu opracowania……….14 5. Warunki przyrodnicze panujace na terenie osiedla. 5.1 Uksztaltowanie terenu……….16 5.2 Warunki klimatyczne……….18 5.3 Budowa geologiczna……….20 5.4 Gleby……….21 5.5 Wody powierzchniowe i podziemne……….22 5.6 Szata roslinna……….23 6. Inwentaryzacja […]

Koncepcja systemu tlocznego kanalizacji bytowo-gospodarczej miasta KA-4. 4.33/5 (42)

1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania…………. 5 1.3 Podstawa opracowania…………. 5 2. Opis projektu 2.1 Ogólna charakterystyka miasta 2.2 Uzasadnienie wyboru systemu kanalizacyjnego………….. 7 2.3 Opis systemu kanalizacji tlocznej………….. 8 2.3.1 Wewnetrzna instalacja domowa wraz z przykanalikiem ………….9 2.3.2 Urzadzenie zbiornikowo – tloczne…………. 9 2.3.3 Cisnieniowe przylacze domowe…………. 11 2.3.4 Rurociag zbiorczy ………….11 […]

Projekt koncepcyjny kanalizacji ogólnosplawnej dla miasta P15 w okresie perspektywicznym. 4.31/5 (42)

1. Wstęp. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Zakres opracowania…………. 7 1.3 Podstawa opracowania. 2. Opis projektu. 2.1 Ogólna charakterystyka miasta. 2.1.1 Polozenie i charakterystyka miasta………….. 8 2.1.2 Charakterystyka jednostki bilansowej A………….. 8 2.1.3 Charakterystyka Jednostki bilansowej B………….. 9 2.2 Opis metody projektowej kanalizacji ogólnosplawnej………….. 9 2.2.1 Sposób okreslenia splywu scieków bytowo – gospodarczych i przemyslowych…………. 10 […]

Projekt konstrukcyjny trzykondygnacyjnego garazu naziemnego w konstrukcji monolitycznej z uslugowym parterem. 4.48/5 (40)

1. Opis techniczny 1.1. Opis ogólny 1.1.1. Przedmiot opracowania 1.1.2. Podstawa opracowania 1.1.3. Lokalizacja obiektu 1.1.4. Konstrukcja obiektu 1.1.5. Warunki gruntowe 1.1.6. Obciazenia 1.1.7. Koncepcja architektoniczna 1.2 Opis szczególowy 1.2.1. Elementy konstrukcyjne obiektu 2. Obciazenia konstrukcji nosnej 2.1 Obciazenia stale stropodachu 2.2 Obciazenia stropów miedzykodygnacyjnych 2.2.1 Obciazenia stropu nad I kondygnacja 2.2.2. Obciazenia stropu nad […]

Zastosowanie drewna w budownictwie a ochrona srodowiska 4.39/5 (38)

Wstęp……….5 Cel pracy……….7 Rozdzial 1 Wiadomosci ogólne o drewnie stosowanym w budownictwie……….8 Gatunki drewna stosowane w budownictwie………. 9 Wyroby z drewna………..11 Wlasciwosci techniczne drewna………..13 Wady i zalety drewna……….15 Rozdzial 2 Budownictwo drewniane szkieletowe……….18 System kanadyjsko-amerykanski……….18 System skandynawski ……….20 Konstrukcje ryglowe ……….22 System zakopianski ……….23 Rozdzial 3 Konstrukcje z drewna klejonego ……….25 Wiadomosci ogólne o drewnie […]

Zbiornik kwadratowy zelbetonowy podziemny na wode 4.33/5 (45)

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka Zbiorników zelbetonowych 1.1. Stosowane ksztalty 1.1.1. Charakterystyka zbiorników o przekroju prostokatnym. 1.2. Zasady obliczania zbiorników 1.2.1. Konstrukcja zbiorników monolitycznych i prefabrykowanych o rzucie prostokatnym 1.2.1.1. Uwagi wstepne 1.2.1.2. Przekrycie 1.2.1.3. Sciany 1.2.1.4. Dno zbiornika 1.2.1.5. Dylatacje i sposoby posadowienia 1.2.1.6. Przyklady wykonanych obiektów 1.3. Zasady wymiarowania i zbrojenia scian i den […]

Projekt wezla cieplno – chlodniczego dla budynku biurowego z zastosowaniem agregatów absorpcyjnych 4.5/5 (38)

1. Wprowadzenie 2. Systematyka absorpcyjnych wytwornic wody lodowej 2.1. Klasyfikacja agregatów absorpcyjnych 2.2. Budowa i zasada działania absorpcyjnych urzadzen chlodniczych 3. Obliczenia obciazen chlodniczych, oraz zysków ciepla. 3.1. Obliczenia obciazen chlodniczych. 3.2 Szczytowe obciazenie chlodnicze pomieszczen. 4. Obliczenia projektowego obciazenia cieplnego 4.1. Obliczenia wspólczynników strat ciepla 4.2. Obliczenia projektowej straty ciepla 5. Projekt wezla cieplno-chlodniczego […]

Luk triumfalny w architektuurze 4.33/5 (39)

Wstęp………2 Rozdzial I. Charakterystyka triumfu………3 1. Pojecie triumfu………3 2. Rodzaje triumfu………3 3. Znaczenie polityczne………10 Rozdzial II Przedstawienie triumfu w architekturze starozytnej (luki triumfalne, rzezby, fora)………20 1. Od Augusta do Trajana………21 2. Tiberius Iulius Caesar………25 Rozdzial III Monety i gliptyka………35 1. Znaczenie monet i gliptyki………35 2. Monety za czasów Trajana………38 3. Monety za czasów Hadriana………38 Rozdzial […]

Sala Sejmu Slaskiego wraz z wnetrzami reprezentacyjnymi Urzędu Wojewódzkiego 4.31/5 (49)

Wstęp………… 4 Rozdzial I Historia Sejmu Slaskiego 1.1. Powstanie Gmachu Sejmu Slaskiego………… 1 1.2. Idee przyswiecajace powstaniu Gmachu Sejmu Slaskiego…………. 4 1.4. Konkurs na budowe Sejmu…………. 4 Rozdzial II Architektura 2.1. Architektura Gmachu Sejmu Slaskiego…………. 8 2.2. Opis architektoniczny klatki schodowej i Westybulu………… 10 2.3. Specyfikacja Sali Sejmu Slaskiego …………11 2.4. Przedstawienie Sali Marmurowej …………16 […]

Projekt hali handlowej dla gieldy spozywczej. 4.29/5 (48)

Wykaz wazniejszych oznaczen………11 Wstęp. 1.1. Cel i zakres pracy………13 1.2. Ogólna charakterystyka konstrukcji stalowych………13 1.3. Hale handlowe………15 Rozdzial 1. Opis techniczny projektowanej hali 2.1. Przedmiot opracowania………18 2.2. Zalozenia opracowania………18 2.3. Lokalizacja………18 2.4. Warunki gruntowo-wodne………19 2.5. Wielkosci charakterystyczne………19 2.6. Konstrukcja………19 2.6.1. Slupy………19 2.6.2. Stezenia………20 2.6.3. Dzwigar kratowy………20 2.7. Dokladnosc obliczen………21 2.8. Wytyczne wykonawstwa konstrukcji stalowej………21 2.8.1. […]

Produkcja slupów strunobetonowych metoda wirowana na bazie form dzielonych. 4.44/5 (43)

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. Produkcja 1.1. Definicja produkcji ………. 6 1.2. Rodzaje produkcji ………. 6 1.3. Istota produkcji ………. 7 1.4. Slupy strunobetonowe ………. 8 1.4.1. Definicja slupów strunobetonowych ………. 8 1.5. Rodzaje slupów strunobetonowych wirowanych ………. 9 1.5.1. Slupy oswietleniowe i trakcyjno-oswietleniowe, budowa i zastosowanie w praktyce ………. 10 1.5.2. Slupy elektroenergetyczne ………. […]

Analiza możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych zródel energii w obiekcie budowlanym 4.33/5 (49)

Przedmowa…….. 3 Wstęp ……..5 Cel i zakres pracy…….. 7 3. Pojecie „Zrównowazonego rozwoju energetycznego” w odniesieniu do rozwoju energii odnawialnej w Polsce…….. 8 4. Energia geotermalna 4.1. Wprowadzenie ……..12 4.2. Sposoby pozyskiwania energii geotermicznej…….. 18 4.3. Charakterystyka wód geotermalnych ……..23 4.4. Dziedziny wykorzystania energii geotermalnej ……..26 4.5. Charakterystyka warunków geotermalnych w Polsce ……..30 4.5.1. Zarys […]

Projektowanie konstrukcji blaszanych z zastosowaniem technik komputerowych. 4.42/5 (43)

Streszczenie 4 Wprowadzenie……….5 Cel pracy……….5 Rozdzial 1. Techniki komputerowe 1.1. Podzial technik komputerowych……….6 1.2. Wybrane najwazniejsze techniki CAx………. 7 1.3. Zastosowanie oprogramowania komputerowego do wspomagania prac inzynierskich……….9 1.4. Najpopularniejsze wybrane programy do wspomagania projektowania ……….10 Rozdzial 2. Zespoly i czesci cienkoscienne. 2.1. Charakterystyka zespolów……….30 2.2. Przyklady konstrukcji zespolów i czesci cienkosciennych……….31 Rozdzial 3. Modelowanie brylowe […]

Materialy i armatura wykorzystywane w instalacjach centralnego ogrzewania, wodociagowych i kanalizacyjnych. 4.41/5 (41)

1. Wstęp……….8 2. Podstawa opracowania ……….9 3. Zakres opracowania………. 10 4. Materialy Wykorzystywane W Instalacjach Centralnego Ogrzewania 4.1 Rury Stosowane W Instalacji Centralnego Ogrzewania………. 11 4.1.1 Rury stalowe ……….11 4.1.2 Rury miedziane………. 16 4.1.3 Rury z tworzyw sztucznych……….23 4.2 Armatura Stosowana W Instalacjach Centralnego Ogrzewania ……….32 4.2.1 Armatura odcinajaca ……….42 4.2.2 Armatura regulacyjna………. 45 4.2.3 […]

Adaptacja poddasza pod wzgledem termoizolacjnosci 4.26/5 (68)

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Materialy stosowane w termoizolacji 1.1.Zastosowanie docieplenia ………..5 1.2. Welna mineralna……….. 7 1.3. Styropian i jego pochodne……….. 13 1.4. Inne nietypowe materialy ………..24 1.4.1. Plyty pilsniowe ………..24 1.4.2. Pianka poliuretanowa ………..25 1.4.3. Plyty poliuretanowe ………..26 1.4.4. Korek ………..26 1.4.5. Ekofiber ………..28 1.4.6. Perlit ………..29 1.4.7. Plyty pochodzenia roslinnego ………..29 1.4.8. Welna naturalna……….. […]