Utrzymanie sprawnosci jakosciowej maszyn dla budownictwa.


Wstęp

Rozdzial 1.
Znaczenie maszyn budowlanych we wspólczesnym swiecie

1.1. Rola jednostek badawczo – rozwojowych w rozwoju krajowego przemyslu maszyn budowlanych
1.2. Standaryzacja w przemysle maszyn budowlanych
1.3. Zasady kwalifikacji maszyn i urzadzen dla budownictwa w Polsce
1.4. Zasady oceny zgodnosci i douszczania do obrotu maszyn i urzadzen budowlanych w UE
1.5. TPM – Kompleksowe Produktywne Utrzymanie Maszyn
1.5.1. Zarządzanie utrzymaniem maszyn
1.5.2. Zapobiegawcze utrzymanie maszyn
1.5.3. Obsługa korekcyjna
1.5.4. Podstawowa koncepcja Kompleksowego Produktywnego Utrzymania Maszyn – TPM
1.6. Zasady zapewnienia sprawnosci maszyn i urzadzen dla budownictwa
1.6.1. Rola zaplecza obslugowo – naprawczego
1.6.2. Utrzymanie stanu technicznego maszyn budowlanych
1.6.3. Dokumentacja techniczno – obslugowa
1.6.4. Organizacja obslugi technicznej


Rozdzial 2.
Charakterystyka obiektu badawczego

2.1. Historia przedsiębiorstwa transportowo – sprzetowego „Energopol – Trade –
Transsprzet”
2.2. Struktura organizacyjna firmy
2.3. Zaklad w ujęciu systemu produkcyjnego
2.3.1. Charakterystyka wektora wejscia
2.3.2. Charakterystyka procesu przetwarzania
2.3.3. Charakterystyka wektora wyjscia
2.4. Otoczenie firmy „Energopol – Trade – Transsprzet”
2.5. Analiza SWOT
2.5.1. Analiza SWOT firmy „Energopol – Trade – Transsprzet”


Rozdzial 3.
Czynniki decydujace o jakosciowym przebiegu procesu

3.1. Kontrola systemu produkcyjnego
3.2. Dozór techniczny
3.3. Status przyrzadów kontrolno – pomiarowych
3.4. Metody dokumentowania procesu naprawczego maszyny budowlanej
3.5. Szkolenie zalogi

4. Podsumowanie

5. Literatura

6. Spis rysunków

7. Spis tabel

8. Spis zalaczników

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>