Niezawodnosc modeli obiektów technicznych


Wprowadzenie………2

Cel i zakres pracy………5

Rozdzial 1.
Ogólna postac niezawodnosciowego modelu obiektu
technicznego………8

Rozdzial 2.
Zasady budowy szczególowych postaci niezawodnosciowych
modeli obiektów technicznych………124.1. Przebieg procesu modelowania………12
4.2. Zasady budowy modelu nominalnego………14
4.3. Zasady budowy modelu matematycznego………23


Rozdzial 3.
Metody badan niezawodnosciowych modeli obiektów
technicznych………45

5.1. Podzial metod badan niezawodnosci………45
5.2. Analityczne metody badan niezawodnosci………47
5.3. Symulacyjne metody badan niezawodnosci………51


Rozdzial 4.
Problemy wspomagania decyzji w procesię
projektowania systemów z uwzglednieniem aspektów
niezawodnosci………52

6.1. Modelowanie niezawodnosci systemu – przypadek ogólny
………53
6.2. Modelowanie niezawodnosci systemu – metody
przyblizone………57
6.3. Zapewnienie wiarygodnosci danych………57


Rozdzial 5.
Modele kształtowania niezawodnosci wybranej klasy
wyrobów na etapie projektowania i badan………60

Rozdzial 6.
Macierzowe modelowanie niezawodnosci poczatkowej
elementów maszyn………72

Rozdzial 7.
System racjonalnego oddzialywania na niezawodnosc
obiektu w fazie jego projektowania………83

Rozdzial 8.
Ocena niezawodnosci urzadzenia w fazie
projektowania na przykładzie obrotowej wiertarki
elektrycznej………89

Podsumowanie………102

Bibliografia………102

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>