Zarządzanie jakością jako kluczowy element zarządzania hotelem

Wstęp……..9 Rozdział 1 Istota hotelarstwa 1.1. Charakterystyka pojęć hotel i hotelarstwo ……..11 1.2. Rodzaje usług hotelowych i ich znaczenie dla obiektu…….. 13 1.3. Struktura zarządzania hotelem…….. 17 Rozdział 2 Zarządzanie jakością jako element zarządzania hotelem 2.1. Jakość – pojęcie i Więcej

Analiza czynników wpływających na jakość wykonywanych mebli.

Wstęp…………5 Rozdział I. Wymagania jakościowe stawiane meblom…………8 1. Charakterystyka PN na meble mieszkaniowe …………16 2. Klasyfikacja i typizacja mebli …………21 3. Certyfikacja …………21 Rozdział II. Klasyfikacja mebli w oparciu o różne kryteria …………24 Rozdział III. System produkcyjny i jego otoczenie Więcej

Problemy kształtowania jakości wyrobu.

Wprowadzenie………4 Rozdział 1. System produkcyjny z uwzględnieniem podstawowych zagadnień z zakresu jakości i ich definicje………..8 1.1.Charakterystyka systemu produkcyjnego 1.2.Analiza elementów wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego 1.3.Otoczenie systemu produkcyjnego 1.4.Kryteria organizacji i projektowania systemu produkcyjnego 1.5.Metoda oceny produktywności systemów produkcyjnych Więcej

Zarządzanie jakością w firmie produkcyjnej.

Wstęp………3 Rozdział I Podstawowe modele zarządzania jakości………5 1. Geneza powstania systemów jakości oraz rodzina ISO9000 5 2. Co to jest system jakości?………16 3. Systemy zgodne z zasadami TQM………18 4. System jakości zgodny z normami ISO serii 9000………24 6. Porównanie norm Więcej

Wewnętrzna kontrola jakości mleka i jego przetworów w okręgowej spółdzielni mleczarskiej.

Wprowadzenie………4 1.1. Definicje jakości 1.2. Inne definicje z dziedziny jakości Rozdział 1 Analiza systemu produkcyjnego w odniesieniu do wyrobów spożywczych…….7 2.1. Ogólna charakterystyka systemu produkcyjnego 2.2. Elementy wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego 2.3. Zagadnienia ekologiczne w systemie produkcyjnym i Więcej

Analiza czynników decydujących o wdrażaniu TQM

Wstęp ……… 3 Rozdział I. Ewolucja podejścia do jakości ………7 1.1. Historia pojęcia jakości ………7 1.1.1. Powstanie i rozwój pojęcia jakości ………7 1.1.2. Jakość współczesna ………8 1.1.3. Przyszłościowe spojrzenie na jakość ………11 1.2. Jakość w ujęciu norm ISO ……… 11 Więcej

Zbieżność elementów jakościowych metod QFD i LQD

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka i analiza metody dopasowania funkcji jakości 1.1. Charakterystyka metody QFD 1.2. Analiza metody QFD 1.2.1. Wymagania klienta 1.2.2. Ocena ważności wymagań klientów 1.2.3. Punkty słabości serwisu 1.2.4. Kształtowanie produktu 1.2.5. Mierzalne wartości docelowe 1.2.6. Ustalenie docelowej Więcej

Systemy zapewnienia jakości w przemyśle wydobywczym

Wstęp………3 Rozdział I. Zasady wyboru systemu jakości i metody jego oceny………7 1.1. Charakterystyka norm ISO………7 1.1.1. Normy podstawowe………7 1.1.2. Normy uzupełniające………10 1.2. Charakterystyka wybranych elementów systemu jakości………14 1.3. Dokumentacja systemu jakości………23 1.3.1. Ogólne zasady dokumentowania systemu zapewnienia jakości………23 1.3.1.1. Podstawy Więcej

Jakość usług w supermarketach

Wstęp i wprowadzenie………4 1.2. Cel i zakres pracy………5 Rozdział 1. Charakterystyka elementów zarządzania jakością 2.1. Ogólne pojęcie jakości………7 2.2. Podstawowe pojęcia z zakresu jakości………11 2.3. Charakterystyka norm………19 2.4. Metody zarządzania jakości. Metoda QFD………23 2.5. Metody oceny jakości. Narzędzia jakości………29 Rozdział Więcej

Jakość usług handlowych na przykładzie XYZ

Cela pracy………4 Wprowadzenie………5 Roadział 1. Jakość………12 1.1Definicja jakości 12 1.2. Koszty jakości 21 1.3. Koła jakości………24 1.4. Zarządzanie jakością………27 1.5. Systemy jakości………31 Roadział 2. Jakość usług………36 2.1. Usługa a jakość………36 2.2. Systemy zapewnienia jakości usług………39 2.3. Zarządzanie jakością usług………42 2.4. Więcej

System jakości ISO jako pierwszy krok na drodze do TQM

Wprowadzenie………4 Rozdział 1. Charakterystyka norm z zakresu jakości ………7 1.1. Normy ISO serii 9000………9 1.2. Normy ISO serii 14000………17 1.3. EN serii 45 000………22 Rozdział 2. System zapewnienia jakości ISO 9000………28 2.1. Etapy wdrażania systemu jakości………31 2.1.1. Elementy systemu jakości………32 Więcej

Jakość usług medycznych po reformie służby zdrowia

Wstęp………..7 Rozdział I Jakość usług………..10 1. Pojęcie jakości i usługi 1.1 Jakość 1.2. Potrzeba 1.3. Wyrób 1.4. Usługa 1.5. Jakość usługi 1.6. Pojęcia specjalistyczne 2. Analiza jakości usług 2.1. Kryteria jakości 2.2. Kryterialny wzorzec jakości 2.3. Relatywizacja stanów 2.4. Metoda Więcej

Kompleksowe zarządzanie jakością

Rozdział I European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości) czyli Europejski Model Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (TQM)………3 1. Rozwój historyczny………4 2. European Quality Award (EQA) – Europejska Nagroda Jakości………6 2.1. Kryteria dokonywania oceny………7 2.2. Czynniki potencjalne (umożliwiające)………9 2.3. Wyniki………15 2.4. Podstawy Więcej

Funkcjonowanie metody QFD w ramach zarządzania przez jakość.

Wstęp………3 Rozdział I. Podstawowe pojęcia z zakresu jakości i zarządzania nią………6 1.1. Podstawowe definicje z zakresu jakości………6 1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości………8 1.3. Stare i nowe narzędzia zarządzania jakością………14 1.4. Metody zarządzania jakością……… 30 Rozdział II. Elementy zarządzania przez jakość………41 Więcej

Zarządzanie jakością projektowania konstrukcji na wybranym przykładzie.

Wprowadzenie Rozdział I. Etapy realizacji projektu 1.1. Zapewnienie jakości w projektowaniu 1.1.1. Planowanie projektu 1.1.2. Proces projektowania 1.1.3. Sterowanie projektowaniem 1.1.4. Powiązania organizacyjne i techniczne 1.1.5. Dane wejściowe 1.1.6. Aspekty projektowania 1.1.7. Weryfikacja projektu 1.1.8. Nadzorowanie dokumentacji 1.1.9. Nadzorowanie zmian Więcej

Częściowo zintegrowane zarządzanie w przemyśle cementowym.

Wstęp………5 Rozdział I Podstawowe informacje z zakresu jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy………9 1.1. Pojęcie jakości………9 1.2. Geneza i rozwój jakości………11 1.3. Normy z zakresu jakości………14 1.4. Systemy jakości i ich elementy………18 1.5. Zarządzanie ekologiczne, charakterystyka normy ISO serii 14000, Więcej

Kompleksowe zarządzanie jakością w wytwarzaniu obuwia skórzanego.

Wstęp………4 Rozdział I. Charakterystyka norm dotyczących jakości………7 1.1. Pojęcie jakości………7 1.1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………9 1.1.2. Pętla jakości………9 1.1.3. Audit jakości………10 1.1.4. Koszty jakości………13 1.1.5. Norm ISO 9000………22 1.1.6. Certyfikacja systemu………28 1.1.7. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM………29 1.1.8. Najczęściej popełniane Więcej

Rozwój norm, narzędzi i metod zarządzania jakością.

Wstęp……….4 Rozdział 1.Analiza jakości z zakresu jakości……….6 1.1.Analiza norm grupy ISO 9000………6 1.2.Analiza norm grupy ISO 10000……….27 1.3.Analiza norm grupy ISO 14000……….31 1.4.Analiza norm grupy EN 45000……….39 1.5.Analiza norm grupy QS 9000……….45 Rozdział 2.Charakterystyka starych narzędzi……….53 2.1.Diagram Pareto – Lorenza Więcej

Modele ISO 9000. Modele systemu zapewnienia jakości jako część składowa TQM.

Rozdział I European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości) czyli Europejski Model Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (TQM) 1. Rozwój historyczny ………. 4 2. European Quality Award (EQA) – Europejska Nagroda Jakości………. 6 2.1. Kryteria dokonywania oceny ………. 7 2.2. Czynniki potencjalne Więcej

Czynniki decydujące o jakości elementów do przemysłu obuwniczego.

Wstęp………..3 Rozdział I System zapewnienia jakości 1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………..6 1.2. Zapewnienie jakości na świecie 1.2.1. Japonia wzorcem zapewnienia jakości 1.2.2. Japoński system zarządzania jakością a kraje zachodnie 1.3. Wdrażanie systemu zapewnienia jakości 1.3.1. Dokumentacja systemu jakości 1.3.2. Więcej

Narzędzia i metody z zakresu jakości.

Wstęp Rozdział 1. Stare narzędzia zarządzania jakością 1.1. Diagram Pareto – Lorenza. Metoda Suzuki (ABCD) 1.2. Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy. Burza mózgów – jej odmiany i techniki. 1.3. Wykresy słupkowo – liniowo – kołowe 1.4. Arkusze kontrolne 1.5. Histogramy Więcej

Doświadczenia polskich przedsiębiorstw w zakresię wprowadzania TQM.

Wprowadzenie………4 Rozdział 1ISO 9000 – Wstęp do kompleksowego zarządzania jakością………7 1.1.ISO 9000 – PoczĄtek drogi ku TQM………11 1.2.ISO 9000 – Charakterystyka norm dotyczących zarządzania i zapewnienia jakości. Wytyczne wyboru i stosowania……….14 1.3.Certyfikat jakoŚci jako dopełnienie stosowania norm ISO SERII 9000……….18 Więcej

Zasady kompleksowego utrzymania maszyn w Zakładzie Elektrowni Bełchatów S.A.

1. Wprowadzenie ……… 4 2. Cel i zakres pracy ……… 5 3. Terminologia związana z jakością ……… 7 4. Wprowadzenie do zarządzania jakością………10 5. Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….14 6. Wprowadzanie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ………15 6.1. Modele systemu Więcej

Metody i sposoby dokumentowania wyników jakości.

Wprowadzenie Rozdział 1. Ogólna charakterystyka zagadnień z dziedziny jakości 1.1. Pojęcie jakości 1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości 1.2.1. Norma ISO 8402 – „Jakość i Terminologia” 1.2.2. Norma ISO 9000 – „Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości.Wytyczne wyboru i stosowania” 1.2.3. Norma Więcej

Jakość w zaopatrzeniu na przykładzie firmy XYZ.

1. Wstęp……… 3. 2. Cel i zakres pracy………5. 3. Firma XYZ………6. 3.1.Historia firmy………6. 3.2.Stan obecny firmy………7. 4. Cele w zaopatrzeniu………10. 4.1.Koszty ogólne………14. 4.2.Współpraca z dostawcami………15. 4.3.Klient jest królem (Nasz klient nasz Pan)………19. 4.4.QFD:Quality Funkction Deploytment (Rozwinięcie Funkcji Jakości) 21. 5. Więcej

Kompleksowe zarządzanie jakością podczas wytwarzania mebli.

Wstęp……….5 Rozdział 1. Charakterystyka TQM definicje podstawowych pojęć jakości………9 1.1. TQM – definicje i zakres………9 1.2. Prekursorzy TQM………13 1.2.1.W. Edwards Deming……….14 1.2.2.Philip B. Crosby……….19 1.2.3.Joseph M. Juran………23 1.2.4.Japońskie podejście do jakości……….28 1.3. Podstawowe Definicje Pojęć Jakości……….33 1.4. Metody zarządzania jakością………49 Więcej

Wdrażanie koncepcji TQM do polskich przedsiębiorstw

Rozdział 1. Systemy zapewnienia jakości w gospodarce rynkowej………6 1.1. Pojęcia definicji jakości………6 1.2. Podstawowe pojęcia związane z jakością………8 1.2.1. Pętla jakości………8 1.2.2. Audit jakości………8 1.3. Charakterystyka narzędzi jakości………10 1.4. Analiza jakości 12 1.4.1. Kaizen – filozofia pracy………12 1.4.2. Just in Więcej

System HACCP w przemyśle spożywczym

I. Wstęp………5 Rozdział 1. System HACCP………7 Rozdział 2. Uwarunkowania prawne………9 2.1. Prawo żywnościowe w Wspólnocie Europejskiej………9 2.1.1. System HACCP w prawodawstwie wspólnoty Europejskiej………11 2.2. Polskie przepisy prawne………14 2.2.1. Przepisy jakościowe………14 2.2.2. Polskie prawo żywnościowe………15 Rozdział 3. System HACCP………19 3.1 Terminologia Więcej

Jakość i wdrażanie norm ISO 9000 w hurtowniach części motoryzacyjnych

1. Wstęp. 2. Cele i zakres pracy. 3. Rozdział I. Problem jakości. Część 1. Teoretyczne podstawy zarządzania jakością. 3.1. Pojęcia z jakości i ich charakterystyka. 3.1.1. Autorytety w dziedzinie zarządzania. 3.2. Wybrane elementy kwalitologii. 3.2.1. Przedmiot nauki o jakości. 3.2.2. Więcej

Jakość obsługi klienta w banku

Wstęp………3 Rozdział I Geneza i ewolucja bankowości………5 1.1. Powstanie banków. Rys historyczny. 1.2. Rozwój bankowości w Polsce. Rozdział II Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej………15 Rozdział III Znaczenie klienta dla banku………21 3.1. Rola kontaktów z klientem. 3.2. Procedury identyfikacji Więcej

System zarządzania jakością w produkcji XYZ

Wstęp Rozdział 1. Charakterystyka firmy i otoczenia 1.1. Profil i zakres działania Spółdzielni X 1.2. Struktura organizacyjna zakładu 1.3. Asortyment i sprzedaż wyrobów 1.4. Rynek zbytu, dystrybucja, konkurencja 1.5. Rynek surowca Rozdział 2. Wymagania i normy w procesię produkcyjnym zapewniające Więcej

Wpływ konsumenta na jakość wytwarzanych wyrobów.

Wstęp………4 Cel………6 Rozdział 1. Co to jest jakość? 3.1. Pojęcie jakości………7 3.2. Jakość z punktu widzenia konsumenta i producenta……… 9 3.3. Parametry jakości………12 3.4. Specyfikacje jakościowe………12 3.5. Produkty niematerialne i niepowtarzalne a jakość………14 3.6. Implikacja pojęcia jakości………14 3.7. Jakość w Więcej

Kształtowanie jakości usługi i zadowolenia klienta na przykładzie kancelarii doradztwa podatkowego.

Wstęp………3 Rozdział I. Rola jakości w marketingowym procesię świadczenia usługi………5 1.1. Wartość a zadowolenie klienta………6 1.2. Kształtowanie usługi jako elementu marketingu………8 1.3. Przedmiotowy charakter usługi………18 1.3.1. Pracownicy jako podmiot usługi………26 1.3.2. Obsługa klienta………28 Rozdział II. Zarządzanie jakości w procesię świadczenia Więcej

Zarządzanie przez jakość na przykładzie XYZ

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie oraz treść ZPJ 1. Pojęcie jakości……… 5 2. Wstępne warunki wprowadzania powszechnej jakości ………14 3. Korzyści wynikające z powszechnej jakości ………15 4. ZPJ a normy ISO 9000 ………16 5. Polska Nagroda Jakości ………18 Rozdział II. Charakterystyka Więcej

Wdrożenie systemu jakości szansą na sukces firmy

Wstęp……….4 Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki jakości ……….7 1.1 Ewolucja pojęcia jakości ……….7 1.2 System jakości w ujęciu normatywnym ……….25 1.3 Wymagania systemu jakości- norma ISO 9001:2000 ……….31 1.4. Dokumentacja systemu jakości………. 43 Rozdział II. Wdrożenie systemu jakości w przedsiębiorstwie Więcej

System zarządzania jakością.

Wstęp…………. 4 Rozdział I. Prezentacja zakładu mechanicznego 1. Charakterystyka zakładu…………. 5 Rozdział II. Prezentacja procesu technologicznego. 1. Operacje procesu produkcyjnego:…………. 9 1.1 Zakup materiału…………. 9 1.2 Kontrola dostawcy ………….9 1.3 Magazynowanie…………. 9 1.4 Transport ………….10 1.5 Cięcie materiału…………. 10 1.6 Więcej

Zarządzanie jakością i poziomem produktywności na przykładzie przedsiębiorstwa produkcji spożywczej.

Wstęp………. 4 Rozdział I. Jakość jako czynnik skutecznego konkurowania 1.1. Geneza systemów jakości………. 8 1.2. Zarządzanie jakością a kultura organizacji………. 10 1.3. Determinanty skutecznego działania ………. 13 1.4. Istota zarządzania jakością ………. 18 1.5. Systemy zarządzania jakością ………. 21 1.5.1. Więcej

Projekt zmian w procesię obsługi klienta na przykładzie XYZ.

Wstęp………. 4 Rozdział I. Rola i znaczenie klienta w procesię obsługi 1.1. Marketing usług ……….6 1.2. Charakterystyka obsługi rynku ……….10 1.3. Przegląd metod i narzędzi w obsłudze klienta………. 13 Rozdział II. Charakterystka działalności XYZ 2.1. Zarys historii firmy ……….25 2.2. Więcej

Wdrożenie normy ISO 9001-2000 w instytucji publicznej na przykładzie Urzędu Miejskiego w XYZ

Wprowadzenie………5 Rozdział I. Ogólna charakterystyka procedury wdrożenia i otrzymania certyfikatu jakości (normy ISO). 1. Definicja i cel normy ISO………7 2. Przebieg procesu otrzymania certyfikatu ISO 9000………14 3. Elementy systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000………16 4. Rola dokumentacji w zarządzaniu Więcej

Zarządzanie jakością

Wprowadzenie……… 4 Rozdział I. Problem zarządzania i zarządzania jakością w świetle literatury przedmiotu 1. Podstawowe wiadomości związane z zarządzaniem ………….6 2. Przegląd literatury dotyczący problemów jakości…………. 12 2.1. Pojęcie jakości ………….12 2.2. Pojęcie ‚zarządzanie jakością’ ………….18 2.3. Podejście do kwestii Więcej

Metody zarządzania jakością i ich wpływ na zewnętrzne i wewnętrzne otoczenie przedsiębiorstwa

Wstęp………2 Rozdział I. Podstawy teoretyczne zarządzania 1.1. Pojęcie zarządzania ………4 1.2. Definicja i rodzaje otoczenia organizacji……… 8 1.3. Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa……… 12 1.4. Otoczenie wewnętrzne przedsiębiorstwa ………18 1.5. Znaczenie analizy otoczenia w przedsiębiorstwie……… 20 Rozdział II. Systemy zarządzania jakością- zakres Więcej

Wdrażanie systemu HACCP.

Wstęp ………..4 Cel i zakres pracy……….. 5 Rozdział 1. System HACCP jako element zapewnienia bezpieczeństwa żywności 1.1 Historia systemu HACCP ………..6 1.2 Definicje i pojęcia związane z HACCP ………..7 1.3 Istota systemu……….. 8 1.4 Polityka jakości i bezpieczeństwa żywieniowego ………..9 Więcej

Zarządzanie jakością wg normy ISO 9001:2000 w małych przedsiębiorstwach.

Wstęp………3 Rozdział 1 Zarządzanie jakością według norm ISO 9000………..6 1.1. Jakość i jej szerokie pojmowanie. 1.2. Małe przedsiębiorstwa a zintegrowane systemy zarządzania. 1.3. Charakterystyka norm ISO 9000 . Rozdział 2 Charakterystyka środowiska badań – ORSO Sp. z o.o……….34 2.1. Historia Więcej

Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk w Spółce XYZ.

Wstęp Rozdział I. Benchmarking 1.1. Pojęcie benchmarkingu 1.2. Bariery benchmarkingu 1.2.1. Kodeksy postępowania w benchmarkingu 1.2.2. Europejski kodeks postępowania w ‚benchmarkingu’ 1.3. Poziomy benchmarkingu Rozdział II. Rodzaje i etapy benchmarkingu Rozdział III. Benchmarking a organizacja 3.1. Budowanie kultury ukierunkowanej na Więcej

Analiza i kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.

Wstęp Rozdział 1. Istota, znaczenie jakości i zarządzania jakością produkcji 1.1. Pojęcie jakości i zarządzania jakością 1.2. Istota i znaczenie zarządzania jakością produkcji 1.3. Metody zarządzania jakością produkcji 1.4. Nowe narzędzia wspomagające zarządzanie jakością produkcji Rozdział 2. Zintegrowany system zarządzania Więcej

Wdrożenie systemu HACCP na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp……..4 Rozdział 1. Co to jest system HACCP……..7 1.1. Historia systemu HACCP 1.2. Definicje stosowane w HACCP 1.3. Zasady systemu HACCP Rozdział 2. Wdrażanie systemu HACCP……..21 2.1. Cel wdrażania systemu HACCP 2.2. Wprowadzenie sytemu HACCP 2.3. Korzyści i koszty wdrażania Więcej

System zarządzania jakością na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp……….4 Rozdział 1. Wybrane zagadnienia zarządzania jakością……….5 1.1. Pojęcie i historia jakości 1.2. Istota zarządzania jakością 1.3. Systemy zarządzania jakością 1.3.1. Wewnętrzne systemy zarządzania jakością 1.3.2. Zewnętrzne systemy zarządzania jakością 1.4. System zarządzania jakością ISO 1.4.1. Seria ISO 9000 – Więcej

Ocena możliwości wdrożenia koncepcji TQM w Starostwie Powiatowym w XYZ

Wstęp ………3 Rozdział 1. Koncepcja total quality management i jej zastosowanie w administracji publicznej 1.1 Pojęcie TQM……… 6 1.2 Zasady i modele TQM……… 14 1.3 Zastosowanie koncepcji tqm i jej proces wdrażania w administracji publicznej………. 18 1.4 korzyści płynące z Więcej

Jakość usług w spółdzielni mieszkaniowej.

Wstęp……….4 Rozdział 1 Istota jakości i zarządzania jakości. 1.1. Definicja jakości i jakości usług………..7 1.2. Istota zarządzania jakością………..8 1.3. Idea i korzyści wynikające z zarządzania przez jakość ………..11 1.4. Uwarunkowania kompleksowego zarządzania jakością ………..13 Rozdział 2 Zarządzanie nieruchomością i jej Więcej

Zarządzanie jakością w hotelarstwie na podstawie Hotelu XYZ.

Wstęp 3 Rozdział I Podstawy hotelarstwa 1.1. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie……… 5 1.1.1. Historia hotelarstwa w Polsce ………7 1.2. Terminologia związana z hotelarstwem ………9 1.3. Jakość usług a kategoryzacja obiektów hotelarskich……… 12 Rozdział II Metody i techniki Więcej