Kategoria: Jakość

Prace z dziedziny Jakosc. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Zarządzanie jakością jako kluczowy element zarządzania hotelem 4.27/5 (30)

Wstęp……..9 Rozdział 1 Istota hotelarstwa 1.1. Charakterystyka pojęć hotel i hotelarstwo ……..11 1.2. Rodzaje usług hotelowych i ich znaczenie dla obiektu…….. 13 1.3. Struktura zarządzania hotelem…….. 17 Rozdział 2 Zarządzanie jakością jako element zarządzania hotelem 2.1. Jakość – pojęcie i istota ……..20 2.2. Znaczenie jakości w przedsiębiorstwie hotelarskim…….. 21 2.3. Czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich […]

Analiza czynników wpływających na jakość wykonywanych mebli. 4.21/5 (24)

Wstęp…………5 Rozdział I. Wymagania jakościowe stawiane meblom…………8 1. Charakterystyka PN na meble mieszkaniowe …………16 2. Klasyfikacja i typizacja mebli …………21 3. Certyfikacja …………21 Rozdział II. Klasyfikacja mebli w oparciu o różne kryteria …………24 Rozdział III. System produkcyjny i jego otoczenie …………28 1. Pojęcie systemu produkcyjnego …………29 2. Wektory wejścia i wyjścia podczas produkcji mebli …………32 […]

Problemy kształtowania jakości wyrobu. 4.22/5 (32)

Wprowadzenie………4 Rozdział 1. System produkcyjny z uwzględnieniem podstawowych zagadnień z zakresu jakości i ich definicje………..8 1.1.Charakterystyka systemu produkcyjnego 1.2.Analiza elementów wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego 1.3.Otoczenie systemu produkcyjnego 1.4.Kryteria organizacji i projektowania systemu produkcyjnego 1.5.Metoda oceny produktywności systemów produkcyjnych Rozdział 2. Analiza przedsięwzięcia z zakresu doskonalenia jakości………..36 2.1.Metoda 0 defektów 2.2.Filozofia Kaizen 2.2.1.Kaizen gwarancją […]

Zarządzanie jakością w firmie produkcyjnej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I Podstawowe modele zarządzania jakości………5 1. Geneza powstania systemów jakości oraz rodzina ISO9000 5 2. Co to jest system jakości?………16 3. Systemy zgodne z zasadami TQM………18 4. System jakości zgodny z normami ISO serii 9000………24 6. Porównanie norm ISO serii 9000 i TQM………34 7. Modele systemu zarządzania jakością………35 Rozdział II Wdrażanie systemu jakości………44 […]

Wewnętrzna kontrola jakości mleka i jego przetworów w okręgowej spółdzielni mleczarskiej. 4.31/5 (26)

Wprowadzenie………4 1.1. Definicje jakości 1.2. Inne definicje z dziedziny jakości Rozdział 1 Analiza systemu produkcyjnego w odniesieniu do wyrobów spożywczych…….7 2.1. Ogólna charakterystyka systemu produkcyjnego 2.2. Elementy wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego 2.3. Zagadnienia ekologiczne w systemie produkcyjnym i zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym 2.4. Zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym 2.5. Planowanie i sterowanie […]

Analiza czynników decydujących o wdrażaniu TQM 4.28/5 (25)

Wstęp ……… 3 Rozdział I. Ewolucja podejścia do jakości ………7 1.1. Historia pojęcia jakości ………7 1.1.1. Powstanie i rozwój pojęcia jakości ………7 1.1.2. Jakość współczesna ………8 1.1.3. Przyszłościowe spojrzenie na jakość ………11 1.2. Jakość w ujęciu norm ISO ……… 11 1.2.1. Charakterystyka norm ISO, dotyczących jakości ……… 11 1.2.2. Systemy produkcyjne i ich elementy ……… […]

Zbieżność elementów jakościowych metod QFD i LQD Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka i analiza metody dopasowania funkcji jakości 1.1. Charakterystyka metody QFD 1.2. Analiza metody QFD 1.2.1. Wymagania klienta 1.2.2. Ocena ważności wymagań klientów 1.2.3. Punkty słabości serwisu 1.2.4. Kształtowanie produktu 1.2.5. Mierzalne wartości docelowe 1.2.6. Ustalenie docelowej wartości cechy produktu 1.2.7. Trudności realizacji technicznej 1.2.8. Zależności 1.2.9. Znaczenie techniczne cech produktu 1.2.10. […]

Systemy zapewnienia jakości w przemyśle wydobywczym 4.32/5 (19)

Wstęp………3 Rozdział I. Zasady wyboru systemu jakości i metody jego oceny………7 1.1. Charakterystyka norm ISO………7 1.1.1. Normy podstawowe………7 1.1.2. Normy uzupełniające………10 1.2. Charakterystyka wybranych elementów systemu jakości………14 1.3. Dokumentacja systemu jakości………23 1.3.1. Ogólne zasady dokumentowania systemu zapewnienia jakości………23 1.3.1.1. Podstawy formalno – prawne………23 1.3.2. Udokumentowanie systemu zapewnienia jakości………26 1.3.2.1. Księga jakości………26 1.3.2.2. Zasady tworzenia procedur […]

Jakość usług w supermarketach 4.5/5 (18)

Wstęp i wprowadzenie………4 1.2. Cel i zakres pracy………5 Rozdział 1. Charakterystyka elementów zarządzania jakością 2.1. Ogólne pojęcie jakości………7 2.2. Podstawowe pojęcia z zakresu jakości………11 2.3. Charakterystyka norm………19 2.4. Metody zarządzania jakości. Metoda QFD………23 2.5. Metody oceny jakości. Narzędzia jakości………29 Rozdział 2. Jakość w odniesieniu do usług 3.1. Charakterystyka usług i ich podział………37 3.2. Jakość usług […]

Jakość usług handlowych na przykładzie XYZ 4.34/5 (29)

Cela pracy………4 Wprowadzenie………5 Roadział 1. Jakość………12 1.1Definicja jakości 12 1.2. Koszty jakości 21 1.3. Koła jakości………24 1.4. Zarządzanie jakością………27 1.5. Systemy jakości………31 Roadział 2. Jakość usług………36 2.1. Usługa a jakość………36 2.2. Systemy zapewnienia jakości usług………39 2.3. Zarządzanie jakością usług………42 2.4. Specyfika usług………45 2.5. Strategia jakości firmy usługowej………48 2.6. Kryteria oceny jakości usług………50 Rozdział 3. Jakość […]

System jakości ISO jako pierwszy krok na drodze do TQM 4.33/5 (27)

Wprowadzenie………4 Rozdział 1. Charakterystyka norm z zakresu jakości ………7 1.1. Normy ISO serii 9000………9 1.2. Normy ISO serii 14000………17 1.3. EN serii 45 000………22 Rozdział 2. System zapewnienia jakości ISO 9000………28 2.1. Etapy wdrażania systemu jakości………31 2.1.1. Elementy systemu jakości………32 2.1.2. Tworzenie dokumentacji………38 2.1.3. Audit wewnętrzny systemu………43 2.2. Certyfikat jakości ISO 9000………52 2.2.1. Certyfikowanie systemów […]

Jakość usług medycznych po reformie służby zdrowia 4.27/5 (26)

Wstęp………..7 Rozdział I Jakość usług………..10 1. Pojęcie jakości i usługi 1.1 Jakość 1.2. Potrzeba 1.3. Wyrób 1.4. Usługa 1.5. Jakość usługi 1.6. Pojęcia specjalistyczne 2. Analiza jakości usług 2.1. Kryteria jakości 2.2. Kryterialny wzorzec jakości 2.3. Relatywizacja stanów 2.4. Metoda uśrednionych znamion 2.5. Analiza stanu i struktury jakości 2.6. Sterowanie jakością usług 3. Zarządzanie usługowe […]

Kompleksowe zarządzanie jakością 4.4/5 (15)

Rozdział I European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości) czyli Europejski Model Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (TQM)………3 1. Rozwój historyczny………4 2. European Quality Award (EQA) – Europejska Nagroda Jakości………6 2.1. Kryteria dokonywania oceny………7 2.2. Czynniki potencjalne (umożliwiające)………9 2.3. Wyniki………15 2.4. Podstawy dokonywania ocen………19 2.5. Warunki uczestnictwa w ubieganiu się o wyróżnienie EQA………21 2.6. Podsumowanie………22 Rozdział II […]

Funkcjonowanie metody QFD w ramach zarządzania przez jakość. 4.22/5 (32)

Wstęp………3 Rozdział I. Podstawowe pojęcia z zakresu jakości i zarządzania nią………6 1.1. Podstawowe definicje z zakresu jakości………6 1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości………8 1.3. Stare i nowe narzędzia zarządzania jakością………14 1.4. Metody zarządzania jakością……… 30 Rozdział II. Elementy zarządzania przez jakość………41 2.1. Rola kierownictwa………41 2.2. Zasada orientacji na klienta………47 2.3. Metody nadzorowania realizacji projektu………51 2.4. Sterowanie […]

Zarządzanie jakością projektowania konstrukcji na wybranym przykładzie. 4.24/5 (25)

Wprowadzenie Rozdział I. Etapy realizacji projektu 1.1. Zapewnienie jakości w projektowaniu 1.1.1. Planowanie projektu 1.1.2. Proces projektowania 1.1.3. Sterowanie projektowaniem 1.1.4. Powiązania organizacyjne i techniczne 1.1.5. Dane wejściowe 1.1.6. Aspekty projektowania 1.1.7. Weryfikacja projektu 1.1.8. Nadzorowanie dokumentacji 1.1.9. Nadzorowanie zmian 1.2. Ogólna charakterystyka F.M.E.A. 1.2.1. Etapy analizy F.M.E.A. Rozdział II. Metody wytwarzania i projektowanie 2.1. […]

Częściowo zintegrowane zarządzanie w przemyśle cementowym. 4.18/5 (22)

Wstęp………5 Rozdział I Podstawowe informacje z zakresu jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy………9 1.1. Pojęcie jakości………9 1.2. Geneza i rozwój jakości………11 1.3. Normy z zakresu jakości………14 1.4. Systemy jakości i ich elementy………18 1.5. Zarządzanie ekologiczne, charakterystyka normy ISO serii 14000, przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska………26 1.6. Przepisy prawne dotyczące ochrony pracy. Przepisy bihp w zakładzie […]

Kompleksowe zarządzanie jakością w wytwarzaniu obuwia skórzanego. 4.1/5 (21)

Wstęp………4 Rozdział I. Charakterystyka norm dotyczących jakości………7 1.1. Pojęcie jakości………7 1.1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………9 1.1.2. Pętla jakości………9 1.1.3. Audit jakości………10 1.1.4. Koszty jakości………13 1.1.5. Norm ISO 9000………22 1.1.6. Certyfikacja systemu………28 1.1.7. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM………29 1.1.8. Najczęściej popełniane błędy we wdrażaniu TQM………32 Rozdział II. System produkcyjny i jego otoczenie………34 2.1. Podstawowe pojęcia………34 2.1.1. […]

Rozwój norm, narzędzi i metod zarządzania jakością. 4.85/5 (13)

Wstęp……….4 Rozdział 1.Analiza jakości z zakresu jakości……….6 1.1.Analiza norm grupy ISO 9000………6 1.2.Analiza norm grupy ISO 10000……….27 1.3.Analiza norm grupy ISO 14000……….31 1.4.Analiza norm grupy EN 45000……….39 1.5.Analiza norm grupy QS 9000……….45 Rozdział 2.Charakterystyka starych narzędzi……….53 2.1.Diagram Pareto – Lorenza ……….53 2.2.Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy……….57 2.3.Wykresy słupkowo – liniowo – kołowe……….60 2.4.Karty kontrolne………64 2.5.Arkusze […]

Modele ISO 9000. Modele systemu zapewnienia jakości jako część składowa TQM. 4.25/5 (16)

Rozdział I European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości) czyli Europejski Model Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (TQM) 1. Rozwój historyczny ………. 4 2. European Quality Award (EQA) – Europejska Nagroda Jakości………. 6 2.1. Kryteria dokonywania oceny ………. 7 2.2. Czynniki potencjalne (umożliwiające) ………. 9 2.3. Wyniki ……….15 2.4. Podstawy dokonywania ocen ………. 19 2.5. Warunki uczestnictwa […]

Czynniki decydujące o jakości elementów do przemysłu obuwniczego. 4.27/5 (22)

Wstęp………..3 Rozdział I System zapewnienia jakości 1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………..6 1.2. Zapewnienie jakości na świecie 1.2.1. Japonia wzorcem zapewnienia jakości 1.2.2. Japoński system zarządzania jakością a kraje zachodnie 1.3. Wdrażanie systemu zapewnienia jakości 1.3.1. Dokumentacja systemu jakości 1.3.2. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości 1.3.2.1. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości w sferze organizacyjnej 1.3.2.2. […]

Doświadczenia polskich przedsiębiorstw w zakresię wprowadzania TQM. 4.21/5 (19)

Wprowadzenie………4 Rozdział 1ISO 9000 – Wstęp do kompleksowego zarządzania jakością………7 1.1.ISO 9000 – PoczĄtek drogi ku TQM………11 1.2.ISO 9000 – Charakterystyka norm dotyczących zarządzania i zapewnienia jakości. Wytyczne wyboru i stosowania……….14 1.3.Certyfikat jakoŚci jako dopełnienie stosowania norm ISO SERII 9000……….18 Rozdział 2Początki zarządzania przez jakość W Japonii i USA………21 2.1.Prekursorzy zarzdzania przez jakość totalną……….25 Rozdział […]

Zasady kompleksowego utrzymania maszyn w Zakładzie Elektrowni Bełchatów S.A. 4.5/5 (14)

1. Wprowadzenie ……… 4 2. Cel i zakres pracy ……… 5 3. Terminologia związana z jakością ……… 7 4. Wprowadzenie do zarządzania jakością………10 5. Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….14 6. Wprowadzanie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ………15 6.1. Modele systemu zarządzania jakością………18 6.2. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ……….23 6.3. Ocena systemu zarządzania jakością………26 6.3.1 Audity […]

Metody i sposoby dokumentowania wyników jakości. 4.15/5 (20)

Wprowadzenie Rozdział 1. Ogólna charakterystyka zagadnień z dziedziny jakości 1.1. Pojęcie jakości 1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości 1.2.1. Norma ISO 8402 – „Jakość i Terminologia” 1.2.2. Norma ISO 9000 – „Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości.Wytyczne wyboru i stosowania” 1.2.3. Norma ISO 9001 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji,instalowaniu i serwisie” 1.2.4. Norma […]

Jakość w zaopatrzeniu na przykładzie firmy XYZ. 4.33/5 (15)

1. Wstęp……… 3. 2. Cel i zakres pracy………5. 3. Firma XYZ………6. 3.1.Historia firmy………6. 3.2.Stan obecny firmy………7. 4. Cele w zaopatrzeniu………10. 4.1.Koszty ogólne………14. 4.2.Współpraca z dostawcami………15. 4.3.Klient jest królem (Nasz klient nasz Pan)………19. 4.4.QFD:Quality Funkction Deploytment (Rozwinięcie Funkcji Jakości) 21. 5. Wybór i ocena poddostawców………26. 5.1.Sporządzenie dokumentacji zaopatrzeniowej………28. 5.2.Wybór i ocena poddostawców własnych………29. 5.3.Dokonywanie uzgodnień z […]