Kategoria: Jakość

Prace z dziedziny Jakosc. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Zarządzanie jakością jako kluczowy element zarządzania hotelem 4.27/5 (30)

Wstęp……..9 Rozdział 1 Istota hotelarstwa 1.1. Charakterystyka pojęć hotel i hotelarstwo ……..11 1.2. Rodzaje usług hotelowych i ich znaczenie dla obiektu…….. 13 1.3. Struktura zarządzania hotelem…….. 17 Rozdział 2 Zarządzanie jakością jako element zarządzania hotelem 2.1. Jakość – pojęcie i istota ……..20 2.2. Znaczenie jakości w przedsiębiorstwie hotelarskim…….. 21 2.3. Czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich […]

Analiza czynników wpływających na jakość wykonywanych mebli. 4.21/5 (24)

Wstęp…………5 Rozdział I. Wymagania jakościowe stawiane meblom…………8 1. Charakterystyka PN na meble mieszkaniowe …………16 2. Klasyfikacja i typizacja mebli …………21 3. Certyfikacja …………21 Rozdział II. Klasyfikacja mebli w oparciu o różne kryteria …………24 Rozdział III. System produkcyjny i jego otoczenie …………28 1. Pojęcie systemu produkcyjnego …………29 2. Wektory wejścia i wyjścia podczas produkcji mebli …………32 […]

Problemy kształtowania jakości wyrobu. 4.22/5 (32)

Wprowadzenie………4 Rozdział 1. System produkcyjny z uwzględnieniem podstawowych zagadnień z zakresu jakości i ich definicje………..8 1.1.Charakterystyka systemu produkcyjnego 1.2.Analiza elementów wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego 1.3.Otoczenie systemu produkcyjnego 1.4.Kryteria organizacji i projektowania systemu produkcyjnego 1.5.Metoda oceny produktywności systemów produkcyjnych Rozdział 2. Analiza przedsięwzięcia z zakresu doskonalenia jakości………..36 2.1.Metoda 0 defektów 2.2.Filozofia Kaizen 2.2.1.Kaizen gwarancją […]

Zarządzanie jakością w firmie produkcyjnej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I Podstawowe modele zarządzania jakości………5 1. Geneza powstania systemów jakości oraz rodzina ISO9000 5 2. Co to jest system jakości?………16 3. Systemy zgodne z zasadami TQM………18 4. System jakości zgodny z normami ISO serii 9000………24 6. Porównanie norm ISO serii 9000 i TQM………34 7. Modele systemu zarządzania jakością………35 Rozdział II Wdrażanie systemu jakości………44 […]

Wewnętrzna kontrola jakości mleka i jego przetworów w okręgowej spółdzielni mleczarskiej. 4.31/5 (26)

Wprowadzenie………4 1.1. Definicje jakości 1.2. Inne definicje z dziedziny jakości Rozdział 1 Analiza systemu produkcyjnego w odniesieniu do wyrobów spożywczych…….7 2.1. Ogólna charakterystyka systemu produkcyjnego 2.2. Elementy wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego 2.3. Zagadnienia ekologiczne w systemie produkcyjnym i zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym 2.4. Zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym 2.5. Planowanie i sterowanie […]

Analiza czynników decydujących o wdrażaniu TQM 4.28/5 (25)

Wstęp ……… 3 Rozdział I. Ewolucja podejścia do jakości ………7 1.1. Historia pojęcia jakości ………7 1.1.1. Powstanie i rozwój pojęcia jakości ………7 1.1.2. Jakość współczesna ………8 1.1.3. Przyszłościowe spojrzenie na jakość ………11 1.2. Jakość w ujęciu norm ISO ……… 11 1.2.1. Charakterystyka norm ISO, dotyczących jakości ……… 11 1.2.2. Systemy produkcyjne i ich elementy ……… […]

Zbieżność elementów jakościowych metod QFD i LQD Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka i analiza metody dopasowania funkcji jakości 1.1. Charakterystyka metody QFD 1.2. Analiza metody QFD 1.2.1. Wymagania klienta 1.2.2. Ocena ważności wymagań klientów 1.2.3. Punkty słabości serwisu 1.2.4. Kształtowanie produktu 1.2.5. Mierzalne wartości docelowe 1.2.6. Ustalenie docelowej wartości cechy produktu 1.2.7. Trudności realizacji technicznej 1.2.8. Zależności 1.2.9. Znaczenie techniczne cech produktu 1.2.10. […]

Systemy zapewnienia jakości w przemyśle wydobywczym 4.32/5 (19)

Wstęp………3 Rozdział I. Zasady wyboru systemu jakości i metody jego oceny………7 1.1. Charakterystyka norm ISO………7 1.1.1. Normy podstawowe………7 1.1.2. Normy uzupełniające………10 1.2. Charakterystyka wybranych elementów systemu jakości………14 1.3. Dokumentacja systemu jakości………23 1.3.1. Ogólne zasady dokumentowania systemu zapewnienia jakości………23 1.3.1.1. Podstawy formalno – prawne………23 1.3.2. Udokumentowanie systemu zapewnienia jakości………26 1.3.2.1. Księga jakości………26 1.3.2.2. Zasady tworzenia procedur […]

Jakość usług w supermarketach 4.5/5 (18)

Wstęp i wprowadzenie………4 1.2. Cel i zakres pracy………5 Rozdział 1. Charakterystyka elementów zarządzania jakością 2.1. Ogólne pojęcie jakości………7 2.2. Podstawowe pojęcia z zakresu jakości………11 2.3. Charakterystyka norm………19 2.4. Metody zarządzania jakości. Metoda QFD………23 2.5. Metody oceny jakości. Narzędzia jakości………29 Rozdział 2. Jakość w odniesieniu do usług 3.1. Charakterystyka usług i ich podział………37 3.2. Jakość usług […]

Jakość usług handlowych na przykładzie XYZ 4.34/5 (29)

Cela pracy………4 Wprowadzenie………5 Roadział 1. Jakość………12 1.1Definicja jakości 12 1.2. Koszty jakości 21 1.3. Koła jakości………24 1.4. Zarządzanie jakością………27 1.5. Systemy jakości………31 Roadział 2. Jakość usług………36 2.1. Usługa a jakość………36 2.2. Systemy zapewnienia jakości usług………39 2.3. Zarządzanie jakością usług………42 2.4. Specyfika usług………45 2.5. Strategia jakości firmy usługowej………48 2.6. Kryteria oceny jakości usług………50 Rozdział 3. Jakość […]

System jakości ISO jako pierwszy krok na drodze do TQM 4.33/5 (27)

Wprowadzenie………4 Rozdział 1. Charakterystyka norm z zakresu jakości ………7 1.1. Normy ISO serii 9000………9 1.2. Normy ISO serii 14000………17 1.3. EN serii 45 000………22 Rozdział 2. System zapewnienia jakości ISO 9000………28 2.1. Etapy wdrażania systemu jakości………31 2.1.1. Elementy systemu jakości………32 2.1.2. Tworzenie dokumentacji………38 2.1.3. Audit wewnętrzny systemu………43 2.2. Certyfikat jakości ISO 9000………52 2.2.1. Certyfikowanie systemów […]

Jakość usług medycznych po reformie służby zdrowia 4.27/5 (26)

Wstęp………..7 Rozdział I Jakość usług………..10 1. Pojęcie jakości i usługi 1.1 Jakość 1.2. Potrzeba 1.3. Wyrób 1.4. Usługa 1.5. Jakość usługi 1.6. Pojęcia specjalistyczne 2. Analiza jakości usług 2.1. Kryteria jakości 2.2. Kryterialny wzorzec jakości 2.3. Relatywizacja stanów 2.4. Metoda uśrednionych znamion 2.5. Analiza stanu i struktury jakości 2.6. Sterowanie jakością usług 3. Zarządzanie usługowe […]

Kompleksowe zarządzanie jakością 4.4/5 (15)

Rozdział I European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości) czyli Europejski Model Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (TQM)………3 1. Rozwój historyczny………4 2. European Quality Award (EQA) – Europejska Nagroda Jakości………6 2.1. Kryteria dokonywania oceny………7 2.2. Czynniki potencjalne (umożliwiające)………9 2.3. Wyniki………15 2.4. Podstawy dokonywania ocen………19 2.5. Warunki uczestnictwa w ubieganiu się o wyróżnienie EQA………21 2.6. Podsumowanie………22 Rozdział II […]

Funkcjonowanie metody QFD w ramach zarządzania przez jakość. 4.22/5 (32)

Wstęp………3 Rozdział I. Podstawowe pojęcia z zakresu jakości i zarządzania nią………6 1.1. Podstawowe definicje z zakresu jakości………6 1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości………8 1.3. Stare i nowe narzędzia zarządzania jakością………14 1.4. Metody zarządzania jakością……… 30 Rozdział II. Elementy zarządzania przez jakość………41 2.1. Rola kierownictwa………41 2.2. Zasada orientacji na klienta………47 2.3. Metody nadzorowania realizacji projektu………51 2.4. Sterowanie […]

Zarządzanie jakością projektowania konstrukcji na wybranym przykładzie. 4.24/5 (25)

Wprowadzenie Rozdział I. Etapy realizacji projektu 1.1. Zapewnienie jakości w projektowaniu 1.1.1. Planowanie projektu 1.1.2. Proces projektowania 1.1.3. Sterowanie projektowaniem 1.1.4. Powiązania organizacyjne i techniczne 1.1.5. Dane wejściowe 1.1.6. Aspekty projektowania 1.1.7. Weryfikacja projektu 1.1.8. Nadzorowanie dokumentacji 1.1.9. Nadzorowanie zmian 1.2. Ogólna charakterystyka F.M.E.A. 1.2.1. Etapy analizy F.M.E.A. Rozdział II. Metody wytwarzania i projektowanie 2.1. […]

Częściowo zintegrowane zarządzanie w przemyśle cementowym. 4.18/5 (22)

Wstęp………5 Rozdział I Podstawowe informacje z zakresu jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy………9 1.1. Pojęcie jakości………9 1.2. Geneza i rozwój jakości………11 1.3. Normy z zakresu jakości………14 1.4. Systemy jakości i ich elementy………18 1.5. Zarządzanie ekologiczne, charakterystyka normy ISO serii 14000, przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska………26 1.6. Przepisy prawne dotyczące ochrony pracy. Przepisy bihp w zakładzie […]

Kompleksowe zarządzanie jakością w wytwarzaniu obuwia skórzanego. 4.1/5 (21)

Wstęp………4 Rozdział I. Charakterystyka norm dotyczących jakości………7 1.1. Pojęcie jakości………7 1.1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………9 1.1.2. Pętla jakości………9 1.1.3. Audit jakości………10 1.1.4. Koszty jakości………13 1.1.5. Norm ISO 9000………22 1.1.6. Certyfikacja systemu………28 1.1.7. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM………29 1.1.8. Najczęściej popełniane błędy we wdrażaniu TQM………32 Rozdział II. System produkcyjny i jego otoczenie………34 2.1. Podstawowe pojęcia………34 2.1.1. […]

Rozwój norm, narzędzi i metod zarządzania jakością. 4.85/5 (13)

Wstęp……….4 Rozdział 1.Analiza jakości z zakresu jakości……….6 1.1.Analiza norm grupy ISO 9000………6 1.2.Analiza norm grupy ISO 10000……….27 1.3.Analiza norm grupy ISO 14000……….31 1.4.Analiza norm grupy EN 45000……….39 1.5.Analiza norm grupy QS 9000……….45 Rozdział 2.Charakterystyka starych narzędzi……….53 2.1.Diagram Pareto – Lorenza ……….53 2.2.Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy……….57 2.3.Wykresy słupkowo – liniowo – kołowe……….60 2.4.Karty kontrolne………64 2.5.Arkusze […]

Modele ISO 9000. Modele systemu zapewnienia jakości jako część składowa TQM. 4.25/5 (16)

Rozdział I European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości) czyli Europejski Model Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (TQM) 1. Rozwój historyczny ………. 4 2. European Quality Award (EQA) – Europejska Nagroda Jakości………. 6 2.1. Kryteria dokonywania oceny ………. 7 2.2. Czynniki potencjalne (umożliwiające) ………. 9 2.3. Wyniki ……….15 2.4. Podstawy dokonywania ocen ………. 19 2.5. Warunki uczestnictwa […]

Czynniki decydujące o jakości elementów do przemysłu obuwniczego. 4.27/5 (22)

Wstęp………..3 Rozdział I System zapewnienia jakości 1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………..6 1.2. Zapewnienie jakości na świecie 1.2.1. Japonia wzorcem zapewnienia jakości 1.2.2. Japoński system zarządzania jakością a kraje zachodnie 1.3. Wdrażanie systemu zapewnienia jakości 1.3.1. Dokumentacja systemu jakości 1.3.2. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości 1.3.2.1. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości w sferze organizacyjnej 1.3.2.2. […]

Doświadczenia polskich przedsiębiorstw w zakresię wprowadzania TQM. 4.21/5 (19)

Wprowadzenie………4 Rozdział 1ISO 9000 – Wstęp do kompleksowego zarządzania jakością………7 1.1.ISO 9000 – PoczĄtek drogi ku TQM………11 1.2.ISO 9000 – Charakterystyka norm dotyczących zarządzania i zapewnienia jakości. Wytyczne wyboru i stosowania……….14 1.3.Certyfikat jakoŚci jako dopełnienie stosowania norm ISO SERII 9000……….18 Rozdział 2Początki zarządzania przez jakość W Japonii i USA………21 2.1.Prekursorzy zarzdzania przez jakość totalną……….25 Rozdział […]

Zasady kompleksowego utrzymania maszyn w Zakładzie Elektrowni Bełchatów S.A. 4.5/5 (14)

1. Wprowadzenie ……… 4 2. Cel i zakres pracy ……… 5 3. Terminologia związana z jakością ……… 7 4. Wprowadzenie do zarządzania jakością………10 5. Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….14 6. Wprowadzanie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ………15 6.1. Modele systemu zarządzania jakością………18 6.2. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ……….23 6.3. Ocena systemu zarządzania jakością………26 6.3.1 Audity […]

Metody i sposoby dokumentowania wyników jakości. 4.15/5 (20)

Wprowadzenie Rozdział 1. Ogólna charakterystyka zagadnień z dziedziny jakości 1.1. Pojęcie jakości 1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości 1.2.1. Norma ISO 8402 – „Jakość i Terminologia” 1.2.2. Norma ISO 9000 – „Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości.Wytyczne wyboru i stosowania” 1.2.3. Norma ISO 9001 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji,instalowaniu i serwisie” 1.2.4. Norma […]

Jakość w zaopatrzeniu na przykładzie firmy XYZ. 4.33/5 (15)

1. Wstęp……… 3. 2. Cel i zakres pracy………5. 3. Firma XYZ………6. 3.1.Historia firmy………6. 3.2.Stan obecny firmy………7. 4. Cele w zaopatrzeniu………10. 4.1.Koszty ogólne………14. 4.2.Współpraca z dostawcami………15. 4.3.Klient jest królem (Nasz klient nasz Pan)………19. 4.4.QFD:Quality Funkction Deploytment (Rozwinięcie Funkcji Jakości) 21. 5. Wybór i ocena poddostawców………26. 5.1.Sporządzenie dokumentacji zaopatrzeniowej………28. 5.2.Wybór i ocena poddostawców własnych………29. 5.3.Dokonywanie uzgodnień z […]

Kompleksowe zarządzanie jakością podczas wytwarzania mebli. 4.42/5 (26)

Wstęp……….5 Rozdział 1. Charakterystyka TQM definicje podstawowych pojęć jakości………9 1.1. TQM – definicje i zakres………9 1.2. Prekursorzy TQM………13 1.2.1.W. Edwards Deming……….14 1.2.2.Philip B. Crosby……….19 1.2.3.Joseph M. Juran………23 1.2.4.Japońskie podejście do jakości……….28 1.3. Podstawowe Definicje Pojęć Jakości……….33 1.4. Metody zarządzania jakością………49 1.5. Analiza metody QFD………51 1.6. Koszty jakości……….53 Rozdział 2. Charakterystyka obiektu badawczego ……….56 2.1. Historia […]

Wdrażanie koncepcji TQM do polskich przedsiębiorstw 4.26/5 (27)

Rozdział 1. Systemy zapewnienia jakości w gospodarce rynkowej………6 1.1. Pojęcia definicji jakości………6 1.2. Podstawowe pojęcia związane z jakością………8 1.2.1. Pętla jakości………8 1.2.2. Audit jakości………8 1.3. Charakterystyka narzędzi jakości………10 1.4. Analiza jakości 12 1.4.1. Kaizen – filozofia pracy………12 1.4.2. Just in time (JIT)………18 1.4.3. Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA)………23 Rozdział 2. Ogólna charakterystyka TQM […]

System HACCP w przemyśle spożywczym 4.45/5 (20)

I. Wstęp………5 Rozdział 1. System HACCP………7 Rozdział 2. Uwarunkowania prawne………9 2.1. Prawo żywnościowe w Wspólnocie Europejskiej………9 2.1.1. System HACCP w prawodawstwie wspólnoty Europejskiej………11 2.2. Polskie przepisy prawne………14 2.2.1. Przepisy jakościowe………14 2.2.2. Polskie prawo żywnościowe………15 Rozdział 3. System HACCP………19 3.1 Terminologia systemu HACCP………19 Rozdział 4. Zasady systemu HACCP………21 4.1 Analiza zagrożenia………21 4.1.1. Zagrożenia………21 4.1.1.1 Zagrożenia biologiczne………22 […]

Jakość i wdrażanie norm ISO 9000 w hurtowniach części motoryzacyjnych 4.23/5 (26)

1. Wstęp. 2. Cele i zakres pracy. 3. Rozdział I. Problem jakości. Część 1. Teoretyczne podstawy zarządzania jakością. 3.1. Pojęcia z jakości i ich charakterystyka. 3.1.1. Autorytety w dziedzinie zarządzania. 3.2. Wybrane elementy kwalitologii. 3.2.1. Przedmiot nauki o jakości. 3.2.2. Podstawowe operacje jakościowe. 3.2.3. Podejście jakościowe w badaniu i kształtowaniu przedmiotów. 3.2.4. Zastosowanie kwalitologii. 3.3. […]

Jakość obsługi klienta w banku 4.41/5 (17)

Wstęp………3 Rozdział I Geneza i ewolucja bankowości………5 1.1. Powstanie banków. Rys historyczny. 1.2. Rozwój bankowości w Polsce. Rozdział II Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej………15 Rozdział III Znaczenie klienta dla banku………21 3.1. Rola kontaktów z klientem. 3.2. Procedury identyfikacji klientów. 3.3. Orientacja na klienta i bank. Rozdział IV Klienci banku………52 Rozdział V Produkty i […]

System zarządzania jakością w produkcji XYZ 4.35/5 (17)

Wstęp Rozdział 1. Charakterystyka firmy i otoczenia 1.1. Profil i zakres działania Spółdzielni X 1.2. Struktura organizacyjna zakładu 1.3. Asortyment i sprzedaż wyrobów 1.4. Rynek zbytu, dystrybucja, konkurencja 1.5. Rynek surowca Rozdział 2. Wymagania i normy w procesię produkcyjnym zapewniające wysoką jakość 2.1. Istota systemu HACCP 2.2. Pozyskiwanie mleka 2.3. Lokalizacja zakładu mleczarskiego 2.4. Proces […]

Wpływ konsumenta na jakość wytwarzanych wyrobów. 4.47/5 (15)

Wstęp………4 Cel………6 Rozdział 1. Co to jest jakość? 3.1. Pojęcie jakości………7 3.2. Jakość z punktu widzenia konsumenta i producenta……… 9 3.3. Parametry jakości………12 3.4. Specyfikacje jakościowe………12 3.5. Produkty niematerialne i niepowtarzalne a jakość………14 3.6. Implikacja pojęcia jakości………14 3.7. Jakość w XXI wieku………16 Rozdział 2.Elementy TQM 4.1. Wprowadzenie………18 4.2. Kluczowe pojęcia i zasady TQM………21 4.2.1. jakość […]

Kształtowanie jakości usługi i zadowolenia klienta na przykładzie kancelarii doradztwa podatkowego. 4.44/5 (18)

Wstęp………3 Rozdział I. Rola jakości w marketingowym procesię świadczenia usługi………5 1.1. Wartość a zadowolenie klienta………6 1.2. Kształtowanie usługi jako elementu marketingu………8 1.3. Przedmiotowy charakter usługi………18 1.3.1. Pracownicy jako podmiot usługi………26 1.3.2. Obsługa klienta………28 Rozdział II. Zarządzanie jakości w procesię świadczenia usług………30 2.1. Kompleksowe zarządzanie jakością………32 2.2. Planowanie strategiczne w procesię świadczenia usług………38 2.3. System jakości […]

Zarządzanie przez jakość na przykładzie XYZ 4.11/5 (28)

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie oraz treść ZPJ 1. Pojęcie jakości……… 5 2. Wstępne warunki wprowadzania powszechnej jakości ………14 3. Korzyści wynikające z powszechnej jakości ………15 4. ZPJ a normy ISO 9000 ………16 5. Polska Nagroda Jakości ………18 Rozdział II. Charakterystyka firmy XYZ 1. Historia rozwoju firmy i stan obecny ……… 21 2. Produkty i usługi […]

Wdrożenie systemu jakości szansą na sukces firmy 4.12/5 (26)

Wstęp……….4 Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki jakości ……….7 1.1 Ewolucja pojęcia jakości ……….7 1.2 System jakości w ujęciu normatywnym ……….25 1.3 Wymagania systemu jakości- norma ISO 9001:2000 ……….31 1.4. Dokumentacja systemu jakości………. 43 Rozdział II. Wdrożenie systemu jakości w przedsiębiorstwie ……….52 2.1 Kryteria wyboru i specyfikacja wdrażania systemu jakości ………. 52 2.2 Prace wstępne-procedura wdrażania………. […]

System zarządzania jakością. 4.4/5 (25)

Wstęp…………. 4 Rozdział I. Prezentacja zakładu mechanicznego 1. Charakterystyka zakładu…………. 5 Rozdział II. Prezentacja procesu technologicznego. 1. Operacje procesu produkcyjnego:…………. 9 1.1 Zakup materiału…………. 9 1.2 Kontrola dostawcy ………….9 1.3 Magazynowanie…………. 9 1.4 Transport ………….10 1.5 Cięcie materiału…………. 10 1.6 Kontrola cięcia…………. 10 1.7 Hartowanie ………….10 1.8 Odpuszczanie…………. 11 1.9 Kontrola obróbki cieplnej…………. 11 1.10 […]

Zarządzanie jakością i poziomem produktywności na przykładzie przedsiębiorstwa produkcji spożywczej. 4.32/5 (28)

Wstęp………. 4 Rozdział I. Jakość jako czynnik skutecznego konkurowania 1.1. Geneza systemów jakości………. 8 1.2. Zarządzanie jakością a kultura organizacji………. 10 1.3. Determinanty skutecznego działania ………. 13 1.4. Istota zarządzania jakością ………. 18 1.5. Systemy zarządzania jakością ………. 21 1.5.1. Wewnętrzne systemy zarządzania jakością………. 22 1.5.2. Zewnętrzne systemy zarządzania jakością ………. 23 Rozdział II. Systemy […]

Projekt zmian w procesię obsługi klienta na przykładzie XYZ. 4.11/5 (27)

Wstęp………. 4 Rozdział I. Rola i znaczenie klienta w procesię obsługi 1.1. Marketing usług ……….6 1.2. Charakterystyka obsługi rynku ……….10 1.3. Przegląd metod i narzędzi w obsłudze klienta………. 13 Rozdział II. Charakterystka działalności XYZ 2.1. Zarys historii firmy ……….25 2.2. Charakterystyka przedmiotu działalności ……….28 2.3. Ocena podejścia procesowego ……….33 Rozdział III. Opis procesu obsługi klienta […]

Wdrożenie normy ISO 9001-2000 w instytucji publicznej na przykładzie Urzędu Miejskiego w XYZ 4.08/5 (24)

Wprowadzenie………5 Rozdział I. Ogólna charakterystyka procedury wdrożenia i otrzymania certyfikatu jakości (normy ISO). 1. Definicja i cel normy ISO………7 2. Przebieg procesu otrzymania certyfikatu ISO 9000………14 3. Elementy systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000………16 4. Rola dokumentacji w zarządzaniu jakością 19 5. Księgi jakości – poziom strategiczny………20 6. Procedury jakości – poziom taktyczny 21 […]

Zarządzanie jakością 4.36/5 (25)

Wprowadzenie……… 4 Rozdział I. Problem zarządzania i zarządzania jakością w świetle literatury przedmiotu 1. Podstawowe wiadomości związane z zarządzaniem ………….6 2. Przegląd literatury dotyczący problemów jakości…………. 12 2.1. Pojęcie jakości ………….12 2.2. Pojęcie ‚zarządzanie jakością’ ………….18 2.3. Podejście do kwestii jakościowych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ………….20 2.4. Filozofia Deminga – podejście do jakości sformułowane w […]

Metody zarządzania jakością i ich wpływ na zewnętrzne i wewnętrzne otoczenie przedsiębiorstwa 4.3/5 (23)

Wstęp………2 Rozdział I. Podstawy teoretyczne zarządzania 1.1. Pojęcie zarządzania ………4 1.2. Definicja i rodzaje otoczenia organizacji……… 8 1.3. Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa……… 12 1.4. Otoczenie wewnętrzne przedsiębiorstwa ………18 1.5. Znaczenie analizy otoczenia w przedsiębiorstwie……… 20 Rozdział II. Systemy zarządzania jakością- zakres pojęciowy 2.1. Podstawowe pojęcia i definicje……… 23 2.2. Rys historyczny rozwoju kompleksowego zarządzania jakością………28 2.3. […]

Wdrażanie systemu HACCP. 4.21/5 (28)

Wstęp ………..4 Cel i zakres pracy……….. 5 Rozdział 1. System HACCP jako element zapewnienia bezpieczeństwa żywności 1.1 Historia systemu HACCP ………..6 1.2 Definicje i pojęcia związane z HACCP ………..7 1.3 Istota systemu……….. 8 1.4 Polityka jakości i bezpieczeństwa żywieniowego ………..9 Rozdział 2. Opis systemu HACCP według 12-stopniowej sekwencji działań na podstawie siedmiu zasad HACCP w […]

Zarządzanie jakością wg normy ISO 9001:2000 w małych przedsiębiorstwach. 4.37/5 (19)

Wstęp………3 Rozdział 1 Zarządzanie jakością według norm ISO 9000………..6 1.1. Jakość i jej szerokie pojmowanie. 1.2. Małe przedsiębiorstwa a zintegrowane systemy zarządzania. 1.3. Charakterystyka norm ISO 9000 . Rozdział 2 Charakterystyka środowiska badań – ORSO Sp. z o.o……….34 2.1. Historia powstania i rozwoju przedsiębiorstwa, profil działalności. 2.2 Polityka i strategia firmy ORSO SP. z o.o. […]

Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk w Spółce XYZ. 4.45/5 (20)

Wstęp Rozdział I. Benchmarking 1.1. Pojęcie benchmarkingu 1.2. Bariery benchmarkingu 1.2.1. Kodeksy postępowania w benchmarkingu 1.2.2. Europejski kodeks postępowania w ‚benchmarkingu’ 1.3. Poziomy benchmarkingu Rozdział II. Rodzaje i etapy benchmarkingu Rozdział III. Benchmarking a organizacja 3.1. Budowanie kultury ukierunkowanej na wspieranie efektywności 3.2. Benchmarking jako jedna z najważniejszych koncepcji biznesowych 3.3. Zarządzanie zmianą 3.4. Siedem […]

Analiza i kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A. 4.33/5 (24)

Wstęp Rozdział 1. Istota, znaczenie jakości i zarządzania jakością produkcji 1.1. Pojęcie jakości i zarządzania jakością 1.2. Istota i znaczenie zarządzania jakością produkcji 1.3. Metody zarządzania jakością produkcji 1.4. Nowe narzędzia wspomagające zarządzanie jakością produkcji Rozdział 2. Zintegrowany system zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A. 2.1. Profil działalności w XYZ S.A. 2.2 Cel i zakres […]

Wdrożenie systemu HACCP na przykładzie firmy XYZ. 4.19/5 (27)

Wstęp……..4 Rozdział 1. Co to jest system HACCP……..7 1.1. Historia systemu HACCP 1.2. Definicje stosowane w HACCP 1.3. Zasady systemu HACCP Rozdział 2. Wdrażanie systemu HACCP……..21 2.1. Cel wdrażania systemu HACCP 2.2. Wprowadzenie sytemu HACCP 2.3. Korzyści i koszty wdrażania systemu HACCP Rozdział 3. Analiza zagrożeń……..33 3.1. Identyfikacja i weryfikacja zagrożeń 3.2. Ustalenie krytycznych punktów […]

System zarządzania jakością na przykładzie firmy XYZ. 4.25/5 (28)

Wstęp……….4 Rozdział 1. Wybrane zagadnienia zarządzania jakością……….5 1.1. Pojęcie i historia jakości 1.2. Istota zarządzania jakością 1.3. Systemy zarządzania jakością 1.3.1. Wewnętrzne systemy zarządzania jakością 1.3.2. Zewnętrzne systemy zarządzania jakością 1.4. System zarządzania jakością ISO 1.4.1. Seria ISO 9000 – geneza i charakterystyka 1.4.2. Interpretacja normy ISO 9001:1994 1.4.3. Interpretacja normy ISO 9001:2001 1.4.4. Pojęcie […]

Ocena możliwości wdrożenia koncepcji TQM w Starostwie Powiatowym w XYZ 4.29/5 (24)

Wstęp ………3 Rozdział 1. Koncepcja total quality management i jej zastosowanie w administracji publicznej 1.1 Pojęcie TQM……… 6 1.2 Zasady i modele TQM……… 14 1.3 Zastosowanie koncepcji tqm i jej proces wdrażania w administracji publicznej………. 18 1.4 korzyści płynące z wykorzystania TQM w administracji publicznej ………24 Rozdział 2. Charakterystyka starostwa powiatowego w XYZ………28 2.1 Ogólna […]

Jakość usług w spółdzielni mieszkaniowej. 4.25/5 (24)

Wstęp……….4 Rozdział 1 Istota jakości i zarządzania jakości. 1.1. Definicja jakości i jakości usług………..7 1.2. Istota zarządzania jakością………..8 1.3. Idea i korzyści wynikające z zarządzania przez jakość ………..11 1.4. Uwarunkowania kompleksowego zarządzania jakością ………..13 Rozdział 2 Zarządzanie nieruchomością i jej cele. 2.1. Cele zarządzania nieruchomością ………..16 2.2. Definicja oraz cel zarządzania Spółdzielnią ………..17 2.3. Zarządzanie […]

Zarządzanie jakością w hotelarstwie na podstawie Hotelu XYZ. 4.38/5 (13)

Wstęp 3 Rozdział I Podstawy hotelarstwa 1.1. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie……… 5 1.1.1. Historia hotelarstwa w Polsce ………7 1.2. Terminologia związana z hotelarstwem ………9 1.3. Jakość usług a kategoryzacja obiektów hotelarskich……… 12 Rozdział II Metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie hotelarskim 2.1. Zarządzanie jakością usług hotelarskich ………14 2.2. Zarządzanie kadrami w hotelarstwie […]