Kategoria: Jakość

Prace z dziedziny Jakosc. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Projekt metody do diagnozy stanu zarzadzania jakoscia w firmie z branzy energetycznej.

Przez administrator

Wstep……….6 Rozdzial I Znaczenie jakosci i zarzadzania jakoscia systemów produkcyjnych 1.1 Definicje jakosci ……….7 1.2 Rozwój koncepcji zwiazanych z jakoscia………. 8 1.3 Normy ISO serii 9000……….. 10 1.4 Strategie TQM ……….13 1.5 Metody diagnozy stanu zarzadzania jakoscia w firmie……….. 16 1.5.1 Audyty………. 16 1.5.2 Polska Nagroda Jakosci………. 17 1.5.3 Nagroda im Deminga ……….23 1.5.4 Europejski Nagroda jakosci………. 24 Rozdzial II Charakterystyka przedsiebiorstwa ……….29 2.1 Oferta ……….29 2.2 Produkcja ……….30 2.3 Organizacja przedsiebiorstwa……….. 30 2.4 Zarzadzanie przedsiebiorstwem………. 32 2.4.1 Przywództwo ……….32 2.4.2 Polityka i strategia ……….32 2.4.3 Zarzadzanie ludzmi ……….33 2.4.4 Satysfakcja pracowników ……….34 2.4.5 Wspólpraca z otoczeniem ……….35 2.4.6 Zarzadzanie…

Zarządzanie jakością jako kluczowy element zarządzania hotelem

Przez administrator

Wstęp……..9 Rozdział 1 Istota hotelarstwa 1.1. Charakterystyka pojęć hotel i hotelarstwo ……..11 1.2. Rodzaje usług hotelowych i ich znaczenie dla obiektu…….. 13 1.3. Struktura zarządzania hotelem…….. 17 Rozdział 2 Zarządzanie jakością jako element zarządzania hotelem 2.1. Jakość – pojęcie i istota ……..20 2.2. Znaczenie jakości w przedsiębiorstwie hotelarskim…….. 21 2.3. Czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich ……..24 Rozdział 3 Metodologia badań 3.1. Cel badań i problemy badawcze ……..28 3.2. Metody badawcze…….. 29 3.3. Materiał badań…….. 29 Rozdział 4 Ocena jakości usług hotelarskich 4.1. Charakterystyka badanego obiektu…….. 33 4.2. Analiza jakości usług obiektu…….. 37 4.3. Proponowane zmiany na rzecz podwyższenia jakości…….. 50…

Analiza czynników wpływających na jakość wykonywanych mebli.

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział I. Wymagania jakościowe stawiane meblom…………8 1. Charakterystyka PN na meble mieszkaniowe …………16 2. Klasyfikacja i typizacja mebli …………21 3. Certyfikacja …………21 Rozdział II. Klasyfikacja mebli w oparciu o różne kryteria …………24 Rozdział III. System produkcyjny i jego otoczenie …………28 1. Pojęcie systemu produkcyjnego …………29 2. Wektory wejścia i wyjścia podczas produkcji mebli …………32 3. Analiza SWOT …………34 Rozdział IV. Proces wytwórczy mebli …………36 1. Charakterystyka surowców i materiałów podstawowych i pomocniczych …………39 2. Techniczne środki produkcji …………53 3. Metody nadawania kształtu elementom meblowym …………58 3.1. Obróbka cięciem …………58 3.2. Obróbka hydrotermiczna i plastyczna …………59 3.3. Sterowanie jakością łączenia…

Problemy kształtowania jakości wyrobu.

Przez administrator

Wprowadzenie………4 Rozdział 1. System produkcyjny z uwzględnieniem podstawowych zagadnień z zakresu jakości i ich definicje………..8 1.1.Charakterystyka systemu produkcyjnego 1.2.Analiza elementów wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego 1.3.Otoczenie systemu produkcyjnego 1.4.Kryteria organizacji i projektowania systemu produkcyjnego 1.5.Metoda oceny produktywności systemów produkcyjnych Rozdział 2. Analiza przedsięwzięcia z zakresu doskonalenia jakości………..36 2.1.Metoda 0 defektów 2.2.Filozofia Kaizen 2.2.1.Kaizen gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa 2.2.2.TQC (totalna kontrola jakości) a Kaizen 2.2.3.Kaizen a innowacje 2.3.Doskonalenie zasady funkcjonowania TQM 2.4.Rola reengineeringu w kształtowaniu jakości 2.5.Rozwój norm z zakresu jakości jako wymóg wzrostu jakości Rozdział 3. Zagadnienia zarządzania projektami wyrobów…………..62 3.1.Pojęcie nowego wyrobu 3.2.Rozwój techniczny – projektowanie 3.3.Koncepcja cyklu istnienia…

Zarządzanie jakością w firmie produkcyjnej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Podstawowe modele zarządzania jakości………5 1. Geneza powstania systemów jakości oraz rodzina ISO9000 5 2. Co to jest system jakości?………16 3. Systemy zgodne z zasadami TQM………18 4. System jakości zgodny z normami ISO serii 9000………24 6. Porównanie norm ISO serii 9000 i TQM………34 7. Modele systemu zarządzania jakością………35 Rozdział II Wdrażanie systemu jakości………44 1. Trudne pytania………44 2. Na czym zarobić………46 3. Harmonogram wdrażania systemu jakości………47 4. Wdrażanie systemów jakości w małych i bardzo małych przedsiębiorstwach………48 Rozdział III Księga jakości przedsiębiorstwa………50 1. Ustawienie systemu jakości………51 2. Ogólna prezentacja zakładu………51 3. Zakres stosowania księgi jakości………51 4. Odpowiedzialność kierownictwa………52 4.1. Polityka…

Wewnętrzna kontrola jakości mleka i jego przetworów w okręgowej spółdzielni mleczarskiej.

Przez administrator

Wprowadzenie………4 1.1. Definicje jakości 1.2. Inne definicje z dziedziny jakości Rozdział 1 Analiza systemu produkcyjnego w odniesieniu do wyrobów spożywczych…….7 2.1. Ogólna charakterystyka systemu produkcyjnego 2.2. Elementy wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego 2.3. Zagadnienia ekologiczne w systemie produkcyjnym i zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym 2.4. Zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym 2.5. Planowanie i sterowanie procesem produkcyjnym Rozdział 2. Charakterystyka obiektu badawczego……….24 3.1. Struktura organizacyjna 3.2. Rodzaj wytwarzanych produktów mleczarskich 3.3. Charakterystyka procesu wytwarzania w/w produktów 3.4. Praktyczne wykorzystanie metod HACCP Rozdział 3. Doświadczenia z zapewnieniem jakości wytwarzanych produktów mleczarskich……….46 4.1. Analiza niezgodności wektora wejścia przy wytwarzaniu mleka 4.2. Metody…

Analiza czynników decydujących o wdrażaniu TQM

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I. Ewolucja podejścia do jakości ………7 1.1. Historia pojęcia jakości ………7 1.1.1. Powstanie i rozwój pojęcia jakości ………7 1.1.2. Jakość współczesna ………8 1.1.3. Przyszłościowe spojrzenie na jakość ………11 1.2. Jakość w ujęciu norm ISO ……… 11 1.2.1. Charakterystyka norm ISO, dotyczących jakości ……… 11 1.2.2. Systemy produkcyjne i ich elementy ……… 19 1.3. Działania korygujące jako element doskonalenia jakości ………25 1.3.1. Proces ciągłego doskonalenia jakości ……… 25 1.3.2. Charakterystyka działań korygujących ………27 Rozdział II. Podstawy do wdrażania elementów TQM ………31 2.1. Systemy jakości według norm ISO 9000 ……… 31 2.1.1. Geneza systemów jakości ……… 31 2.1.2.…

Zbieżność elementów jakościowych metod QFD i LQD

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka i analiza metody dopasowania funkcji jakości 1.1. Charakterystyka metody QFD 1.2. Analiza metody QFD 1.2.1. Wymagania klienta 1.2.2. Ocena ważności wymagań klientów 1.2.3. Punkty słabości serwisu 1.2.4. Kształtowanie produktu 1.2.5. Mierzalne wartości docelowe 1.2.6. Ustalenie docelowej wartości cechy produktu 1.2.7. Trudności realizacji technicznej 1.2.8. Zależności 1.2.9. Znaczenie techniczne cech produktu 1.2.10. Ocena produktu przez klienta 1.2.11. Analiza oceny 1.2.12. Porównanie konkurencyjności 1.2.13. Wzajemne zależności 1.2.14. Problemy w obszarze sprzedaży 1.2.15. Cechy krytyczne Rozdział II. Charakterystyka i analiza metody LFD 2.1. Charakterystyka metody LFD 2.2. Analiza metody LFD 2.2.1. Ewidencja wymagań klientów 2.2.2. Wartościowanie i różnicowanie wymagań…

Systemy zapewnienia jakości w przemyśle wydobywczym

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Zasady wyboru systemu jakości i metody jego oceny………7 1.1. Charakterystyka norm ISO………7 1.1.1. Normy podstawowe………7 1.1.2. Normy uzupełniające………10 1.2. Charakterystyka wybranych elementów systemu jakości………14 1.3. Dokumentacja systemu jakości………23 1.3.1. Ogólne zasady dokumentowania systemu zapewnienia jakości………23 1.3.1.1. Podstawy formalno – prawne………23 1.3.2. Udokumentowanie systemu zapewnienia jakości………26 1.3.2.1. Księga jakości………26 1.3.2.2. Zasady tworzenia procedur systemu zapewnienia jakości………29 1.3.2.3. Instrukcje i plany jakości………31 1.4. Narzędzia, metody i techniki zarządzania jakością………32 1.4.1. Metody zarządzania jakością………32 1.4.2. Narzędzia i techniki zarządzania jakością………36 1.4.3. Nowe narzędzia w zarządzaniu jakością………39 Rozdział II. Charakterystyka obiektu badawczego i jego podejścia do jakości……….44 2.1. Charakterystyka Bytomskiej Spółki…

Jakość usług w supermarketach

Przez administrator

Wstęp i wprowadzenie………4 1.2. Cel i zakres pracy………5 Rozdział 1. Charakterystyka elementów zarządzania jakością 2.1. Ogólne pojęcie jakości………7 2.2. Podstawowe pojęcia z zakresu jakości………11 2.3. Charakterystyka norm………19 2.4. Metody zarządzania jakości. Metoda QFD………23 2.5. Metody oceny jakości. Narzędzia jakości………29 Rozdział 2. Jakość w odniesieniu do usług 3.1. Charakterystyka usług i ich podział………37 3.2. Jakość usług -pętla jakości usług………40 3.3. Metody badania zadowolenia klienta………51 3.4. Doskonalenie jakości usług………57 Rozdział 3. Charakterystyka obiektu badawczego 4.1 Rodzaj świadczonych usług sprzedaży………60 4.2. Rozwój i struktura organizacyjna supermarketu………61 4.3. Podejście sprzedawców do klienta………63 4.4. Wystrój pomieszczeń – ekspozycja towarowa………70 4.5. Sposób załatwiania interwencji i reklamacji………72…

Jakość usług handlowych na przykładzie XYZ

Przez administrator

Cela pracy………4 Wprowadzenie………5 Roadział 1. Jakość………12 1.1Definicja jakości 12 1.2. Koszty jakości 21 1.3. Koła jakości………24 1.4. Zarządzanie jakością………27 1.5. Systemy jakości………31 Roadział 2. Jakość usług………36 2.1. Usługa a jakość………36 2.2. Systemy zapewnienia jakości usług………39 2.3. Zarządzanie jakością usług………42 2.4. Specyfika usług………45 2.5. Strategia jakości firmy usługowej………48 2.6. Kryteria oceny jakości usług………50 Rozdział 3. Jakość usług handlowych w XYZ………55 3.1. Zarys historyczny, geneza powstania……….55 3.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa………56 3.3. Zakres działalności………59 3.4. Misja firmy………63 3.5. Jakość usług XYZ w ocenie klientów………65 3.6. Badania marketingowe………70 3.7. Analiza SWOT firmy………78 Zakończenie………82 4.1. Podsumowanie………82 4.2. Literatura 85 4.3. Spis rysunków……….86

System jakości ISO jako pierwszy krok na drodze do TQM

Przez administrator

Wprowadzenie………4 Rozdział 1. Charakterystyka norm z zakresu jakości ………7 1.1. Normy ISO serii 9000………9 1.2. Normy ISO serii 14000………17 1.3. EN serii 45 000………22 Rozdział 2. System zapewnienia jakości ISO 9000………28 2.1. Etapy wdrażania systemu jakości………31 2.1.1. Elementy systemu jakości………32 2.1.2. Tworzenie dokumentacji………38 2.1.3. Audit wewnętrzny systemu………43 2.2. Certyfikat jakości ISO 9000………52 2.2.1. Certyfikowanie systemów jakości………55 2.3. Korzyści wynikające z wdrożenia ISO 9000………62 Rozdział 3. Charakterystyka metod, narzędzi i technik zarządzania jakością………63 3.1. Metody zarządzania jakością………63 3.1.1. FMEA………63 3.1.2. Metoda Taguchi………72 3.1.3. QFD………76 3.1.4. Kaizen………81 3.2. Narzędzia i techniki zarządzania jakością………84 3.3. Nowe narzędzia jakości………94 3.4. Proces 6 sigm………100 3.5.…

Jakość usług medycznych po reformie służby zdrowia

Przez administrator

Wstęp………..7 Rozdział I Jakość usług………..10 1. Pojęcie jakości i usługi 1.1 Jakość 1.2. Potrzeba 1.3. Wyrób 1.4. Usługa 1.5. Jakość usługi 1.6. Pojęcia specjalistyczne 2. Analiza jakości usług 2.1. Kryteria jakości 2.2. Kryterialny wzorzec jakości 2.3. Relatywizacja stanów 2.4. Metoda uśrednionych znamion 2.5. Analiza stanu i struktury jakości 2.6. Sterowanie jakością usług 3. Zarządzanie usługowe w przedsiębiorstwach usługowych 3.1. Zarządzanie jakością 3.2. Sytuacja w przedsiębiorstwach usługowych 3.3. Regulacje prawne i normatywne 3.4. Normy ISO serii 9000 3.5. Modele zapewnienia jakości 4. Akredytacja i certyfikacja 4.1. Harmonogram postępowania 4.2. Audit 5. Elementy systemu jakości usług 5.1. Cele jakościowe usług 5.2. Dokumentacja…

Kompleksowe zarządzanie jakością

Przez administrator

Rozdział I European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości) czyli Europejski Model Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (TQM)………3 1. Rozwój historyczny………4 2. European Quality Award (EQA) – Europejska Nagroda Jakości………6 2.1. Kryteria dokonywania oceny………7 2.2. Czynniki potencjalne (umożliwiające)………9 2.3. Wyniki………15 2.4. Podstawy dokonywania ocen………19 2.5. Warunki uczestnictwa w ubieganiu się o wyróżnienie EQA………21 2.6. Podsumowanie………22 Rozdział II ISO 9000. Charakterystyk systemów zarządzania przez jakość………25 1.1. Charakterystyka norm z zakresu zarządzania przez jakość………26 1.2. Modele systemów jakości………30 1.3. Elementy systemów jakości………33 1.4. Podstawowe dokumenty zarządzania przez jakość………38 1.5. Zasady uzyskania certyfikatu systemu jakości………44 Bibliografia………48

Funkcjonowanie metody QFD w ramach zarządzania przez jakość.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Podstawowe pojęcia z zakresu jakości i zarządzania nią………6 1.1. Podstawowe definicje z zakresu jakości………6 1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości………8 1.3. Stare i nowe narzędzia zarządzania jakością………14 1.4. Metody zarządzania jakością……… 30 Rozdział II. Elementy zarządzania przez jakość………41 2.1. Rola kierownictwa………41 2.2. Zasada orientacji na klienta………47 2.3. Metody nadzorowania realizacji projektu………51 2.4. Sterowanie procesem………61 Rozdział III. Metoda QFD w zarządzaniu jakością – wprowadzenie do metody………71 3.1. Historia metody QFD oraz jej ogólny zarys………71 3.2. Działanie zespołu QFD i struktura Domu Jakości………74 3.3. QFD – projektowanie sterowane przez klienta………84 3.4. Zestawienie korzyści stosowania metody QFD oraz jej wdrożenie………90 Zakończenie………92…

Zarządzanie jakością projektowania konstrukcji na wybranym przykładzie.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział I. Etapy realizacji projektu 1.1. Zapewnienie jakości w projektowaniu 1.1.1. Planowanie projektu 1.1.2. Proces projektowania 1.1.3. Sterowanie projektowaniem 1.1.4. Powiązania organizacyjne i techniczne 1.1.5. Dane wejściowe 1.1.6. Aspekty projektowania 1.1.7. Weryfikacja projektu 1.1.8. Nadzorowanie dokumentacji 1.1.9. Nadzorowanie zmian 1.2. Ogólna charakterystyka F.M.E.A. 1.2.1. Etapy analizy F.M.E.A. Rozdział II. Metody wytwarzania i projektowanie 2.1. Zestawienie metod wytwarzania i ich wpływ na projektowanie 2.1.1. Odlewanie 2.1.2. Kształtowanie w formie materiałów o dużej lepkosci w stanie ciekłym 2.1.3. Kształtowanie przez obróbkę plastyczną 2.1.4. Metody proszkowe 2.1.5. Metody specjalne 2.1.6. Obróbka skrawaniem 2.1.7. Obróbka cieplna 2.1.8. Łączenie 2.1.9. Obróbka wykańczaj±ca 2.2. Cechy…

Częściowo zintegrowane zarządzanie w przemyśle cementowym.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Podstawowe informacje z zakresu jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy………9 1.1. Pojęcie jakości………9 1.2. Geneza i rozwój jakości………11 1.3. Normy z zakresu jakości………14 1.4. Systemy jakości i ich elementy………18 1.5. Zarządzanie ekologiczne, charakterystyka normy ISO serii 14000, przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska………26 1.6. Przepisy prawne dotyczące ochrony pracy. Przepisy bihp w zakładzie pracy………35 1.7. Charakterystyka normy BS 8800………38 1.8. Narzędzia i metody zarządzania jakością………42 Rozdział II Charakterystyka obiektu badawczego zakładu produkującego cement………46 2.1. Historia obiektu badawczego Cementowni „Rudniki” S.A……….46 2.2. Struktura organizacyjna i jej zmiany w Cementowni „Rudniki” S.A……….48 2.3. Cementownia w ujęciu systemu produkcyjnego………52 2.3.1 Charakterystyka…

Kompleksowe zarządzanie jakością w wytwarzaniu obuwia skórzanego.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Charakterystyka norm dotyczących jakości………7 1.1. Pojęcie jakości………7 1.1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………9 1.1.2. Pętla jakości………9 1.1.3. Audit jakości………10 1.1.4. Koszty jakości………13 1.1.5. Norm ISO 9000………22 1.1.6. Certyfikacja systemu………28 1.1.7. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM………29 1.1.8. Najczęściej popełniane błędy we wdrażaniu TQM………32 Rozdział II. System produkcyjny i jego otoczenie………34 2.1. Podstawowe pojęcia………34 2.1.1. Otoczenie systemu produkcyjnego………46 2.1.2. Proces produkcyjny i wytwórczy………51 2.1.3. Elementy wektora wejścia przy wytwarzaniu obuwia………52 2.1.4. Materiały, półwyroby przeznaczone do dalszej produkcji lub montażu ………58 2.1.5. Czynniki energetyczne………62 2.2.1. Elementy wektora wyjścia………63 2.3. Wybrane metody zarządzania produkcją………64 2.3.1. Funkcja planowania………64 2.3.2. Funkcja organizowania………70 2.3.3. funkcja…

Rozwój norm, narzędzi i metod zarządzania jakością.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1.Analiza jakości z zakresu jakości……….6 1.1.Analiza norm grupy ISO 9000………6 1.2.Analiza norm grupy ISO 10000……….27 1.3.Analiza norm grupy ISO 14000……….31 1.4.Analiza norm grupy EN 45000……….39 1.5.Analiza norm grupy QS 9000……….45 Rozdział 2.Charakterystyka starych narzędzi……….53 2.1.Diagram Pareto – Lorenza ……….53 2.2.Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy……….57 2.3.Wykresy słupkowo – liniowo – kołowe……….60 2.4.Karty kontrolne………64 2.5.Arkusze kontrolne……….68 2.6.Histogramy……….72 2.7.Diagramy dwóch zmiennych……….74 Rozdział 3.Charakterystyka siedmiu „NOWYCH” narzędzi……….76 3.1.Diagram relacji……….77 3.2.Diagram pokrewieństwa (metoda KJ)……….79 3.3.Diagram systematyki……….80 3.4.Diagram matrycowy……….82 3.5.Matrycowa analiza danych……….83 3.6.Wykres programowy procesu decyzji (PDPC)……….84 3.7.Diagram strzałkowy……….85 Podsumowanie……….87 Bibliografia ……….90

Modele ISO 9000. Modele systemu zapewnienia jakości jako część składowa TQM.

Przez administrator

Rozdział I European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości) czyli Europejski Model Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (TQM) 1. Rozwój historyczny ………. 4 2. European Quality Award (EQA) – Europejska Nagroda Jakości………. 6 2.1. Kryteria dokonywania oceny ………. 7 2.2. Czynniki potencjalne (umożliwiające) ………. 9 2.3. Wyniki ……….15 2.4. Podstawy dokonywania ocen ………. 19 2.5. Warunki uczestnictwa w ubieganiu się o wyróżnienie EQA………. 21 2.6. Podsumowanie ………. 22 Rozdział II ISO 9000. Charakterystyka systemów zarządzania przez jakość 1.1. Charakterystyka norm z zakresu zarządzania przez jakość ………. 26 1.2. Modele systemów jakości ………. 30 1.3. Elementy systemów jakości ………. 33 1.4. Podstawowe dokumenty…

Czynniki decydujące o jakości elementów do przemysłu obuwniczego.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I System zapewnienia jakości 1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………..6 1.2. Zapewnienie jakości na świecie 1.2.1. Japonia wzorcem zapewnienia jakości 1.2.2. Japoński system zarządzania jakością a kraje zachodnie 1.3. Wdrażanie systemu zapewnienia jakości 1.3.1. Dokumentacja systemu jakości 1.3.2. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości 1.3.2.1. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości w sferze organizacyjnej 1.3.2.2. Efekty wdrożenia systemu zapewniania jakości w sferze ekonomicznej 1.3.3. Funkcjonowanie systemu certyfikacji w przedsiębiorstwach Rozdział II Metody doskonalenia jakości………..16 2.1. Techniki i narzędzia doskonalenia jakości 2.1.1. Wybrane narzędzia doskonalenia jakości 2.1.1.1. Diagram Pareto 2.1.1.2. Diagram Ishikawy 2.1.1.3. Działania porównawcze 2.1.1.4. Histogram jakości 2.1.1.5. Kwalitogramy 2.2.…

Narzędzia i metody z zakresu jakości.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Stare narzędzia zarządzania jakością 1.1. Diagram Pareto – Lorenza. Metoda Suzuki (ABCD) 1.2. Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy. Burza mózgów – jej odmiany i techniki. 1.3. Wykresy słupkowo – liniowo – kołowe 1.4. Arkusze kontrolne 1.5. Histogramy 1.6. Diagram dwóch zmiennych 1.7. Karty kontrolne X – R , X – S Rozdział 2. Nowe narzędzia zarządzania jakością 2.1. Diagram relacji 2.2. Diagram pokrewieństwa 2.3. Diagram systematyki 2.4. Diagram matrycowy 2.5. Matrycowa analiza danych 2.6. Wykres programowy procesu decyzji (PDPC) 2.7. Diagram strzałkowy Rozdział 3. Analiza pięciu podstawowych metod zarządzania jakością 3.1. Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów…

Doświadczenia polskich przedsiębiorstw w zakresię wprowadzania TQM.

Przez administrator

Wprowadzenie………4 Rozdział 1ISO 9000 – Wstęp do kompleksowego zarządzania jakością………7 1.1.ISO 9000 – PoczĄtek drogi ku TQM………11 1.2.ISO 9000 – Charakterystyka norm dotyczących zarządzania i zapewnienia jakości. Wytyczne wyboru i stosowania……….14 1.3.Certyfikat jakoŚci jako dopełnienie stosowania norm ISO SERII 9000……….18 Rozdział 2Początki zarządzania przez jakość W Japonii i USA………21 2.1.Prekursorzy zarzdzania przez jakość totalną……….25 Rozdział 3Zarządzanie przez jakość w Japonii i Stanach Zjednoczonych………31 3.1.Koszty niskiej jakoŚci……….34 3.2.Total quality management (TQM) – nowa filozofia jakości……….41 3.3.Stałe kształcenie i doskonalenie……….50 Rozdział 4Problemy jakości w Polsce………58 4.1.Obecna sytuacja w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych……….60 4.2.Potrzeba projakościowej polityki rządu RP……….63 4.3.Idea TQM i normy iso 9000…

Zasady kompleksowego utrzymania maszyn w Zakładzie Elektrowni Bełchatów S.A.

Przez administrator

1. Wprowadzenie ……… 4 2. Cel i zakres pracy ……… 5 3. Terminologia związana z jakością ……… 7 4. Wprowadzenie do zarządzania jakością………10 5. Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….14 6. Wprowadzanie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ………15 6.1. Modele systemu zarządzania jakością………18 6.2. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ……….23 6.3. Ocena systemu zarządzania jakością………26 6.3.1 Audity jako forma oceny systemu jakości ………26 6.3.2 Metody ilościowe oceny poziomu jakości (Pareto-Lorenza), karty kontrolne,(FMEA)………35 6.3.3 Zasady kompleksowego utrzymania maszyn ……… 37 6.3.4 Prawo sześciu sigma ……… 38 7. Rynek energii elektrycznej w Polsce ……….40 7.1. Charakterystyka systemu energetycznego w Polsce ……….41 7.2. Przemiany gospodarcze…

Metody i sposoby dokumentowania wyników jakości.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Ogólna charakterystyka zagadnień z dziedziny jakości 1.1. Pojęcie jakości 1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości 1.2.1. Norma ISO 8402 – „Jakość i Terminologia” 1.2.2. Norma ISO 9000 – „Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości.Wytyczne wyboru i stosowania” 1.2.3. Norma ISO 9001 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji,instalowaniu i serwisie” 1.2.4. Norma ISO 9002 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości w produkcji i instalowaniu” 1.2.5. Norma ISO 9003 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości podczas kontroli i badań ostatecznych” 1.2.6. Norma ISO 9004 – „Zarządzanie jakością i elementy systemujakości. Wytyczne” 1.3. Metody zarządzania jakością 1.3.1. Metoda FMEA – analiza…