Analiza czynników decydujących o wdrażaniu TQM


Wstęp ……… 3

Rozdział I.
Ewolucja podejścia do jakości ………7

1.1. Historia pojęcia jakości ………7
1.1.1. Powstanie i rozwój pojęcia jakości ………7
1.1.2. Jakość współczesna ………8
1.1.3. Przyszłościowe spojrzenie na jakość ………11
1.2. Jakość w ujęciu norm ISO ……… 11
1.2.1. Charakterystyka norm ISO, dotyczących jakości ……… 11
1.2.2. Systemy produkcyjne i ich elementy ……… 19
1.3. Działania korygujące jako element doskonalenia jakości ………25
1.3.1. Proces ciągłego doskonalenia jakości ……… 25
1.3.2. Charakterystyka działań korygujących ………27


Rozdział II.
Podstawy do wdrażania elementów TQM ………31

2.1. Systemy jakości według norm ISO 9000 ……… 31
2.1.1. Geneza systemów jakości ……… 31
2.1.2. Systemy jakości, a TQM ………33
2.1.3. Systemy jakości, a normy ISO 9000 ………34
2.2. Systematyczne i ciągłe szkolenie ………41
2.3. Doskonalenie polityki jakości ………48
2.3.1. Istota polityki jakości ……… 48
2.3.2. Opracowanie tekstu, określającego politykę jakości ……… 50
2.3.3. Wprowadzenie i realizacja polityki jakości ……… 52
2.3.4. Przegląd i ocena polityki jakości ……… 54


Rozdział III.
Reengineering jako wsparcie TQM ……… 56

3.1. Istota reengineeringu ……… 56
3.2. Podstawowe elementy funkcjonowania organizacji ……… 64
3.2.1. Procesy ……… 64
3.2.2. Ludzie ……… 68
3.2.3. Technologia informacyjna ……… 71
3.3. Reengineering w praktyce ……… 73


Rozdział IV.
Podsumowanie i wnioski ……… 79

Literatura ……… 88

Spis przypisów ……… 89
Spis rysunków ……… 90
Spis tabel ……… 91

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>