Analiza czynników decydujących o wdrażaniu TQM

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ……… 3

Rozdział I.
Ewolucja podejścia do jakości ………7

1.1. Historia pojęcia jakości ………7
1.1.1. Powstanie i rozwój pojęcia jakości ………7
1.1.2. Jakość współczesna ………8
1.1.3. Przyszłościowe spojrzenie na jakość ………11
1.2. Jakość w ujęciu norm ISO ……… 11
1.2.1. Charakterystyka norm ISO, dotyczących jakości ……… 11
1.2.2. Systemy produkcyjne i ich elementy ……… 19
1.3. Działania korygujące jako element doskonalenia jakości ………25
1.3.1. Proces ciągłego doskonalenia jakości ……… 25
1.3.2. Charakterystyka działań korygujących ………27


Rozdział II.
Podstawy do wdrażania elementów TQM ………31

2.1. Systemy jakości według norm ISO 9000 ……… 31
2.1.1. Geneza systemów jakości ……… 31
2.1.2. Systemy jakości, a TQM ………33
2.1.3. Systemy jakości, a normy ISO 9000 ………34
2.2. Systematyczne i ciągłe szkolenie ………41
2.3. Doskonalenie polityki jakości ………48
2.3.1. Istota polityki jakości ……… 48
2.3.2. Opracowanie tekstu, określającego politykę jakości ……… 50
2.3.3. Wprowadzenie i realizacja polityki jakości ……… 52
2.3.4. Przegląd i ocena polityki jakości ……… 54


Rozdział III.
Reengineering jako wsparcie TQM ……… 56

3.1. Istota reengineeringu ……… 56
3.2. Podstawowe elementy funkcjonowania organizacji ……… 64
3.2.1. Procesy ……… 64
3.2.2. Ludzie ……… 68
3.2.3. Technologia informacyjna ……… 71
3.3. Reengineering w praktyce ……… 73


Rozdział IV.
Podsumowanie i wnioski ……… 79

Literatura ……… 88

Spis przypisów ……… 89
Spis rysunków ……… 90
Spis tabel ……… 91


Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)