Kategoria: Transport

Prace z dziedziny Transport . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

System przeładunku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….10 Rozdział 1 Analiza literatury z zakresu przeładunku 1.1. Definicje, znaczenie, rodzaje oraz cel funkcjonowania transportu………. 13 1.2. Przeładunek w procesach transporotowych……….18 1.3. Procesy i systemy logistyczne w transporcie………. 21 1.4. Charakterystyka transportu drogowego………. 24 Rozdział 2 Charakterystyka przeładunków w…

Polityka transportowa Unii Europejskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Transport jako czynnik integracji europejskiej 1. Rola infrastruktury transportu w rozwoju gospodarki……….. 6 2. Transport w teoriach ekonomicznych……….. 12 3. Transport jako czynnik integracji europejskiej……….. 20 Rozdział II Polityka transportowa Unii Europejskiej 1. Istota polityki transportowej………..…

Infrastruktura transportowa jako główne źródło funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw logistycznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………. 2 Rozdział 1 Definicje transportu w literaturze przedmiotu 1.1.Pojęcie i geneza transportu ………….5 1.2.Funkcje transportu…………. 8 1.3.Charakterystyka usług transportowych ………….10 Rozdział 2 Podział transportu 2.1. Transport lądowy ………….17 2.2. Transport wodny (pływający)…………. 24 2.3. Transport lotniczy (powietrzny) ………….26 2.4.…

Doskonalenie transportu drogowego i spedycji na przykładzie przedsiębiorstwa 1/5 (4)

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Teoretyczne aspekty działalności spedycyjnej 1.1 Pojęcie i istota spedycji………..6 1.2 Rodzaje usług spedycyjnych………..9 1.3 Biznesowe aspekty spedycji………..11 1.4 Proces obsługi klienta………..14 1.5 Istota kompleksowej obsługi klienta………..17 Rozdział II Analiza usług transportowych na przykładzie firmy Real Logistics…

Analiza funkcjonowania firmy transportowej 4.85/5 (34)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Transport – zagadnienia wybrane 1.1. Definicja i klasyfikacja transportu 1.2. Infrastruktura liniowa i punktowa transportu drogowego 1.3. Funkcje transportu w gospodarce Rozdział 2 Konkurencyjność firmy – zagadnienia wybrane 2.1. Specyfika konkurencji i narzędzia walki konkurencyjnej 2.2. Koszty…

Wpływ nielegalnych migrantów na funkcjonowanie transportu europejskiego na przykładzie przeprawy promowej z Calais do Dover Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty migracji 1.1 Definicja i rodzaje migracji………. 6 1.2 Przyczyny migracji ……….8 1.3 Efekty migracji ……….12 Rozdział 2 Europa jako obszar procesów migracyjnych 2.1 Ujęcie historyczne………. 19 2.2 Zjawisko migracji we współczesnej Europie………. 23 Rozdział 3…

Transport intermodalny jako element łańcucha dostaw na przykładzie XYZ S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Łańcuch dostaw w logistyce 1.1 Zarys historyczny ………..7 1.2 Łańcuch dostaw ………..8 1.3 Struktura łańcucha dostaw……….. 9 1.4 Operatorzy logistyczni w łańcuchu dostaw……….. 11 1.5 Zarządzanie łańcuchem dostaw ………..13 1.5.1 Usprawnienie funkcjonowania łańcucha dostaw ………..14 1.5.2…

Optymalizacja kosztów transportu 2.38/5 (13)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zagadnienie transportu oraz kosztów transportu 1.1. Transport i jego charakterystyka 1.2. Koszty i ekonomika firm transportowych Rozdział 2 Pojęcie i rola optymalizacji w zakresie zmniejszania kosztów transportu – zarys problemu 2.1. Optymalizacja jako podstawa racjonalizacji czynności transportowych…

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym z wykorzystaniem teleinformatyki Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie ………..3 Rozdział 1 Charakterystyka transportu 1.1 Pojęcia podstawowe ………..5 1.2 Charakterystyka potrzeb transportowych……….. 8 1.3 Rodzaje transportu ………..11 1.3.1. transport samochodowy……….. 11 1.3.2. Transport kolejowy ………..14 1.3.3. Transport lotniczy ………..15 1.3.4. Transport morski ………..18 Rozdział 2 Identyfikacja przedsiębiorstw transportowych…

Zarządzanie transportem miejskim na przykładzie Gdańska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Charakterystyka rynku komunikacji miejskiej. 1.1. Istota i cechy charakterystyczne komunikacji miejskiej……….. 5 1.2. Elementy rynku komunikacji miejskiej……….. 10 1.3. Konkurencja w komunikacji miejskiej ………..13 1.4. Problemy funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej……….. 15 Rozdział II Komunikacja miejska w…

Relizacja zamowienia klienta, analiza w wybranym przedsiębiorstwie spedycyjno-transportowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Zakres projektu jego cele i teza……….. 5 Rozdział I Istota logistyki 1.1 Zarządzanie logistyczne……….. 6 1.2 Zintegrowany łańcuch dostaw……….. 13 1.3. Dystrybucja jako realizacja zamówień klientów……….. 17 Rozdział II Logistyczna obsługa klienta wewnątrz przedsiębiorstwa 2.1. Znaczenie logistycznej obsługi klienta…

Analiza transportu samochodowego w relcjach Polska – Ukraina – Polska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota transportu samochodowego 1.1 Transport w procesie gospodarowania 1.2 Pojęcie transportu samochodowego 1.3 Pojęcie infrastruktury transportu samochodowego 1.4 Środki transportu samochodowego Rozdział II Stan infrastruktury transportu samochodowego Polski i Ukrainy. 2.1. Stan infrastruktury transportu samochodowego w Polsce…

Koncepcja doskonalenia organizacji wewnętrznych procesów transportowych w przedsiębiorstwie XYZ Sp. z o.o., w Wałbrzychu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Logistyka i transport w literaturze 1.1. Pojęcie transportu wewnętrznego oraz logistyki w literaturze 1.2. Zadania oraz funkcje transportu wewnętrznego i logistyki 1.3. Ciągniony system produkcji 1.4. Zarządzanie systemem logistycznym Rozdział 2 Miejsce i rola transportu wewnetrznego na…

Projekt usprawnienia transportu samochodowego elementów ponadgabarytowych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 1/5 (3)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Charakterystyka transportu samochodowego elementów ponadgabarytowych 1.1. Definicja, podział i znaczenie transportu samochodowego………..7 1.2. Pojęcie i klasyfikacja ładunków ponadgabarytowych………..11 1.3. Regulacje prawne dotyczące przewozu elementów ponadgabarytowych………..15 1.4. Warunki, wymagania, ograniczenia w transporcie samochodowym elementów ponadgabarytowych………..17 Rozdział II Organizacja…

Organizacja transportu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne dotyczące transportu drogowego 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego……… 7 1.2. Typy transportu drogowego ………12 1.3. Koszty i ceny w transporcie ………13 Rozdział 2 Uwarunkowania prawne i organizacyjne przewozu materiałów niebezpiecznych 2.1. Charakterystyka oraz klasyfikacja…

Proces transportowy w przewozie międzynarodowym na przykładzie firmy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Specyfikacja transportu samochodowego ładunków 1.1. Charakterystyka i struktura transportu ładunków drogą lądową………. 5 1.2. Popyt i podaż w transporcie drogowym………. 9 1.3. Analiza kosztów transportu drogowego ……….15 Rozdział II Analiza przedsiębiorstwa transportowego FOR CAR 2.1. Historia i…

Transport w gospodarce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Miejsce transportu w gospodarce 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego………. 5 1.2. Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego………. 9 1.3. Wpływ transportu na rozwój gospodarki i charakterystyka potrzeb transportowych………. 12 1.4 Specyfika przedsiębiorstwa transportowego………. 19 Rozdział II Kierunki…

Psychopatologia władzy politycRelacje handlowe i transportowe UE z wybranymi krajami Bałkanów Zachodnichznej. Przykład paranoi politycznej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Polityka spójności Unii Europejskiej 1.1 Główne założenia polityki spójności 1.2 Najistotniejsze programy polityki spójności oraz metody ich finansowania 1.3 Programy i fundusze unijne przeznaczone dla państw spoza Unii Europejskiej Rozdział II Polityka transportowa Unii Europejskiej 2.1 Główne…