Kategoria: Transport

Prace z dziedziny Transport . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

System przeładunku

Przez administrator

Wstęp……….10 Rozdział 1 Analiza literatury z zakresu przeładunku 1.1. Definicje, znaczenie, rodzaje oraz cel funkcjonowania transportu………. 13 1.2. Przeładunek w…

Transport w gospodarce

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Miejsce transportu w gospodarce 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego………. 5 1.2. Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego……….…