Organizacja transportu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp………5

Rozdział 1
Zagadnienia teoretyczne dotyczące transportu drogowego

1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego……… 7
1.2. Typy transportu drogowego ………12
1.3. Koszty i ceny w transporcie ………13


Rozdział 2
Uwarunkowania prawne i organizacyjne przewozu materiałów niebezpiecznych

2.1. Charakterystyka oraz klasyfikacja towarów niebezpiecznych……… 18
2.2. Regulacje prawne w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych ………25
2.3. Obowiązki podmiotów realizujących przewóz ………29


Rozdział 3
Identyfikacja działalności spółki

3.1. Historia powstania oraz przedmiot działalności……… 36
3.2. Analiza przedsiębiorstwa i jego otoczenia ………39
3.3. Fazy realizacji usługi transportowej w analizowanej firmie ………44


Rozdział 4
Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym w przedsiębiorstwie

4.1. Charakterystyka grupy badawczej ………47
4.2. Oznakowanie jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne w firmie ………58
4.3. Ochrona transportu materiałów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie ………63


Zakończenie……… 66
Bibliografia………68
Netografia ………71
Spis tabel ………72
Spis rysunków……… 73