Komisja Nadzoru Finansowego

10 października 2015 0 Przez administrator

Spis treści

Wstęp……..3

Rozdział I
Integracja nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.

1.1. Rys historyczny nadzoru rynku finansowego……..5
1.2. Budowa zintegrowanego systemu nadzoru finansowego……..7


Rozdział II
Komisja Nadzoru Finansowego.

2.1. Powstanie KNF……..13
2.2. Sklad KNF…….13
2.3. Zadania KNF…….13
2.4. Zakres nadzoru KNF…….14

Rozdział III
Organizacja Komisji Nadzoru Finansowego.

3.1. Struktura organizacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego…….16
3.1.1. Pion Nadzoru Rynku Kapitalowego (PNK)……..17
3.1.2. Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego……..21
3.1.3. Pion Nadzoru Emerytalnego (PNE)……..24
3.1.4. Pion Nadzoru Bankowego (PNB)……..29
3.1.5. Pion Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Miedzysektorowej
3.1.6. Pion Organizacyjny (POR)……..42
3.1.7. Gabinet Komisji (GKO)……..45
3.1.8. Pion Prawno-Legislacyjny (PPL)……..45

Rozdział IV
Działalność Komisji Nadzoru Finansowego.

4.1. Podmioty nadzorowane przez KNF…….49
4.2. Narzedzia kontroli bedace w posiadaniu KNF……..49
4.3. Wspólpraca miedzynarodowa KNF…….51
4.4. Inne elementy działania KNF……..54

Zakończenie……..56
Bibliografia…….58

 

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto