Kategoria Prawo

System wyborczy w Polsce.

 


Rozdzial I
Zagadnienia wstepne

1.Istota wyborów
………5
2.Funkcje wyborów
………6
3.Rodzaje wyborów
………7


Rzodzial II
Regulacje wyboru organów przedstawicielskich

1.Róznice pomiedzy prawem a systemem wyborczym
………9
2.Pojecie podstawowych zasad prawa i systemu
wyborczego………11


Rodzial III
Zasada powszechnosci

Czytaj więcej

Jak otworzyc wlasna firme od A do Z.

 


Rozdzial 1.
Planowanie działalności gospodarczej………4

Istota planowania
Biznes plan
Czesci skladowe biznes planu


Rozdzial 2.
Lokalizacja przedsiębiorstwa……….11

Róznice branzowe
Jak zadbac o trwalosc najmu lokalu

Rozdzial 3.
Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem……….18

Jak wybrac bank
Skad wziac pieniadze?
Jak zawrzec umowe?
Kto moze dostac kredyt?
Zabezpieczenie splaty kredytów
Poreczenie wedlug prawa cywilnego
Obowiazek posiadania kont bankowych
Rozliczenia bezgotówkowe
Bezgotówkowe rozliczenie podatków


Rozdzial 4.
Wybór formy prawnej…………29

Rodzaj i zakres odpowiedzialnosci
Jednoosobowe przedsiebiorstwo – samodzielna dzialalnosc gospodarcza
Spólka cywilna
Spólka jawna
...

Czytaj więcej

Umowy w obrocie handlowym

 

Wstęp.
Zagadnienia wprowadzajace………4

1. Podmiot i zakres opracowania………4
2. Umowa jako źródłozobowiazan………4


Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia umów gospodarczych………5

1. Pojecie i istota znaczenia umów gospodarczych………5
2. Rodzaje umów gospodarczych………6
3. Regulacja prawna umów gospodarczych………7
4. Zasada swobody umów gospodarczych………8
5. Czynniki kształtujące tresc stosunku umownego………9
6. Tryb zawarcia umowy gospodarczej………10
7. Formy umowy………12
8. Reputacja stron przy zawarciu umów gospodarczych………13
9. Skutki niewykonania lub niezaleznego wykonania umowy………14


Rozdzial II.
Umowy zwiazane z obrotem towarowym………15

1. Umowa sprzedaży i umowa dostawy………15
1.1...

Czytaj więcej

Techniki zawierania umów czarterowych

 


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Uwarunkowania rynkowe zawierania umów czarterowych………5

1.1. Transport morski – ogólna charakterystyka………4
1.2. Charakterystyka zeglugi trampowej (nieregularnej)………13
1.3. Warunki rynku frachtowego………19
1.3.1. Popyt i podaz jako czynniki kształtujące rynek frachtowy………20
1.3.2. Rozleglosc operacji – oddalenie od siebie dysponentów tonazu i towaru………26
1.3.3. Mechanizm kształtowania się stawek frachtowych w zegludze nieregularnej……….27


Rozdzial 2.
Procedura zawierania umów czarterowych………30

2.1. Faza wstepna – poszukiwanie tonazu i glówne warunki………30
2.2...

Czytaj więcej

Obowiazki pracodawcy i uprawnienia pracownika zwiazane z macierzynstwem.

 


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciazy
i karmienia………5

1.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach
wzbronionych………5
1.2. Obowiazek przeniesienia kobiety w ciazy do
innej pracy………10
1.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy w porze
nocnej i w godzinach
nadliczbowych………15
1.4. Zakaz delegowania kobiet poza stale miejsce
pracy………19


...

Czytaj więcej

Konwencja Rzymska.

 


Wstęp………3

Rozdzial I
Pojecie stosunków pracy objetych zakresem Konwencji rzymskiej………4

Rozdzial II
Prawo wlasciwe dla stosunku pracy………8

1) Wybór prawa………8
2) Prawo wlasciwe w braku wyboru prawa………18
3) Mechanizm ochrony pracownika………23
4) Inne ograniczenia zastosowania prawa wlasciwego………27


Rozdzial III
Przeslanki waznosci umowy o prace………30

Rozdzial IV
Zakres statutu stosunku pracy………37

Zakończenie………44
Bibliografia………46

Czytaj więcej

Przestepstwa komputerowe.

 


Wstęp………..5

Rozdzial 1.
Rys historyczny..8

Rozdzial 2.
Przestepczosc komputerowa – charakterystyka zjawiska………..13

2.1. Skala zjawiska……… 13
2.2. Stanowisko instytucji miedzynarodowych………..14


Rozdzial 3.
Przestepstwa komputerowe w polskim kodeksię karnym………..21

3.1. Pojecie przestępstwa komputerowego……… 21
3.2. Przestepstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji……… 23
3.2.1. Hacking (art. 267 ? 1 k.k.)………..25
3.2.2. Podsluch (art. 267 ? 2 k.k.)………..29
3.2.3. Naruszenie integralnosci komputerowego
zapisu informacji (art. 268 ? 2 k.k.)……… 31
3.2.4. Sabotaz komputerowy (art. 269 ? 1 i 2 k.k.)………..37
3.3...

Czytaj więcej

Uslugi detektywistyczne w świetle prawa.

 


Wstęp………4

Rozdzial I
Geneza ustawy o uslugach detektywistycznych………8

Rozdzial II
Charakterystyka usług detektywistycznych………21

Rozdzial III
Prawa i obowiazki detektywa………32

1. Etyka zawodowa………32
2. Uprawnienia detektywa………37
2.1. Metody i srodki wykonywania czynnosci
detektywistycznych………37
2.2. Prawo do przetwarzania danych osobowych………40
2.3. Uzyskiwanie informacji przez detektywa………49
3. Obowiazki detektywa………61
3.1. Katalog obowiazków podstawowych …61
3.2. Obowiazek posiadania licencji przy wykonywaniu
czynnosci detektywistycznych………65
3.3. Obowiazek zachowania tajemnicy zawodowej………68
3.4. Obowiazek sporządzenia koncowego sprawozdania………72


Rozdzial IV
Zasady wyk...

Czytaj więcej

Przesluchiwanie dzieci – taktyka.

 


Wstęp ……… 4

Rozdzial I
Elementy psychologii dziecka ……… 7

1. Zagadnienia wstepne ……… 7
2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9
2.1. Średnie dziecinstwo (wiek przedszkolny) ……… 9
2.2. Pózne dziecinstwo ……… 15
2.3. Dorastanie ……… 17
3. Róznice plci ……… 18


Rozdzial II
Rola procesowa dziecka ……… 21

1. Dziecko w charakterze swiadka ……… 21
1.1. Dziecko jako swiadek w procesię karnym ……… 21
1.2. Dziecko jako swiadek w procesię cywilnym ……… 28
2. Dziecko jako pokrzywdzony ……… 31
3. Dziecko w konflikcie z prawem ……… 33


Rozdzial III
Przesluchanie dziecka ……… 41

1. Przesluchujacy ……… 41
2. Przygotowanie do przesluchania ……… 44
3. Biegly ……… 49
4. Fazy przesluchania ……… 54
5...

Czytaj więcej

Laczenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej.

 


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Harmonizacja prawa polskiego……….5

1.1. Wspólnota czy izolacja.
1.2. Istota naszych zobowiazan.
1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji.


Rozdzial II.
Laczenie się spólek………..12

2.1. Regulacja w europejskim prawie spólek.
2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartosciowymi.
2.3. Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej.
2.4. Regulacje w ustawodawstwie szczególnym.


Rozdzial III.
Sposoby laczenia się spółek (przepisy ogólne art. 491-497 k. s. h., a rozwiazania unijne)………..21

Rozdzial IV...

Czytaj więcej

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Wstęp……..5

Rozdzial I
Zagadnienia ogólne

1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7
1.1. Znaczenie i geneza
1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota
1.3. Cele i wykorzystanie spólki
2. Spólka z o.o. jako osoba prawna


Rozdzial II
Reprezentacja spółki z o.o. przez zarzad&ensp……..28;

1. Ogólna charakterystyka zarzadu
1.1. Pojecie zarzadu
1.2. Sklad zarzadu
1.3. Powolanie i odwolanie czlonka zarzadu
1.4. Mandat a kadencja
2. Zakres reprezentacji spółki z o.o. przez zarzad
3. Sposób reprezentacji spółki z o.o. przez zarzad


Rozdzial III
Reprezentacja spółki z o.o. przez inne organy i podmioty……..79

1. Reprezentacja spółki z o.o. przez rade nadzorcza
2...

Czytaj więcej

Przestepczosc w Polsce.

 

Wstęp………2

Rozdzial I
Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce………4

Rozdzial II
Wstępne stadia działania przestepnego………7

2.1. Planowanie przestępstwa………7
2.2. Przygotowanie przestępstwa………11


Rozdzial III
Przestepczosc zorganizowana………15

3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka………19
3.2. Pranie brudnych pieniedzy………21
3.3. Przemyt i handel narkotyków………29
3.4. Przemyt spirytusu………36
3.5. Przemyt nielegalnych imigrantów………37
3.6. Handel zywym towarem………38
3.7. Przemyt i handel kradzionych samochodów………40


Rozdzial IV
Nowe polskie uregulowania prawne w walce z przestepczoscia………44

4.1. Swiadek incognito (anonimowy)………44
4.2 Porozumienie miedzy prokuratorem i oskarzonym………47
4.3...

Czytaj więcej

Przestepstwo przeciw porzadkowi publicznemu.

 

Wstęp………4

Rozdzial I.
Nielegalne przekroczenie granicy panstwowej………9

1. Uwagi ogólne………9
2. Rys historyczny………12
3. Warunki legalnego przekroczenia granicy RP………14
4. Pojecie granicy………16
5. Strona podmiotowa i podmiot………18
6. Zagadnienia ogólne strony przedmiotowej typu podstawowego przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………19
7. Usilowanie i czynnoSci przygotowawcze do przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………26
8. Okolicznosci wylaczajace bezprawnoSc nielegalnego przekroczenia granicy………34
9. Typy kwalifikowane przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………36


Rozdzial II.
Zorganizowana grupa i zwiazek przestepczy………43

1. Wstęp………43

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakladach służby zdrowia.

 

Wstęp

Rozdzial I.
Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym

1. Rys historyczny ubezpieczen
2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe.

Rozdzial II
Podstawy i rodzaje odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy

1. Podstawy odpowiedzialnosci
2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-deliktowe
3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-kontraktowe

Rozdzial III.
Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy

1. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy.
2. Nagana za ‚opinie’
3. Orzeczenie Okregowego Sadu Lekarskiego
4. Decyzja Naczelnego Sadu Lekarskiego

Rozdzial IV.
Ubezpieczenia w sluzbie zdrowia

1...

Czytaj więcej

Procedury celne.

 


Rozdzial I
Clo – charakterystyka ogólna…….2

1.1. Geneza i rozwój cel…….2
1.2. Pojecie cla……..17
1.3. Klasyfikacja cel…….20

Rozdzial II
Regulacje cel w prawie
polskim…….24

2.1. Prawo celne obowiazujace w
Polsce……..24
2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej…….28
2.3. Unia
celna……..29
2.4. Wspólna polityka handlowa i
fi...

Czytaj więcej