Kategoria: Prawo

Prace z dziedziny Prawo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Mobbing w miejscu pracy 4.59/5 (69)

Wstęp………4 Rozdział 1 Zjawisko mobbing 1. Definicja mobbingu 2. Definicja encyklopedyczna………6 3. Fazy mobbingu………7 4. Przyczyny mobbingu………8 5. Cechy mobbingu według heinza leymanna………9 6. Skutki mobbingu………12 Rozdział 2 Ooblicza mobbingu 1. Rodzaje mobbingu………14 2 Przykłady mobbingu………15 3. Mobbing a inne zjawiska w pracy………22 Rozdział 3 Mobbing jako patologia………24 Rozdział 4 Kodeks pracy a mobbing 1. […]

Dziecko w polskim prawie karnym w roli świadka 4.27/5 (30)

Wstęp……….5 Rozdział 1 Status prawny świadka 1.1. Dziecko jako świadek………. 8 1.2. Wzywanie świadków w procesie ……….14 1.3. Stosowanie kar porządkowych ……….16 1.4. Prawa i obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania………. 18 Rozdział 2 Dziecko w ujęciu prawa 2.1. Dziecko jako świadek w procesie karnym………. 27 2.2. Wysłuchanie dziecka w procesie cywilnym ……….28 2.3. Dziecko w […]

Przesłuchanie świadka jako element procesu karnego 4.29/5 (17)

Wstęp……….3 Rozdział 1 Status prawny świadka postępowania. Jego prawa i obowiązki. 1.1. Pojęcie świadka ……….5 1.2. Wzywanie świadków w procesie……….8 1.3. Stosowanie kar porządkowych……….10 1.4. Prawa świadka……….12 1.5. Obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania……….19 Rozdział 2 Ogólna charakterystyka przesłuchań. 2.1 Przygotowanie do przesłuchania……….23 2.2 Metody towarzyszące przesłuchaniu……….25 2.3 Etapy przesłuchania……….28 2.3.1 Etap czynności wstępych……….28 2.3.2 Etap […]

System wyborczy w Polsce. 5/5 (23)

Rozdzial I Zagadnienia wstepne 1.Istota wyborów ………5 2.Funkcje wyborów ………6 3.Rodzaje wyborów ………7 Rzodzial II Regulacje wyboru organów przedstawicielskich 1.Róznice pomiedzy prawem a systemem wyborczym ………9 2.Pojecie podstawowych zasad prawa i systemu wyborczego………11 Rodzial III Zasada powszechnosci 1.Czynne prawo wyborcze ………14 1.1 Kwestia wieku wyborczego ………14 1.2 Zagadnienia obywatelstwa ………15 1.3 „Stale zamieszkiwanie’’ na obszarze […]

Jak otworzyc wlasna firme od A do Z. 4.42/5 (38)

Rozdzial 1. Planowanie działalności gospodarczej………4 Istota planowania Biznes plan Czesci skladowe biznes planu Rozdzial 2. Lokalizacja przedsiębiorstwa……….11 Róznice branzowe Jak zadbac o trwalosc najmu lokalu Rozdzial 3. Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem……….18 Jak wybrac bank Skad wziac pieniadze? Jak zawrzec umowe? Kto moze dostac kredyt? Zabezpieczenie splaty kredytów Poreczenie wedlug prawa cywilnego Obowiazek posiadania kont […]

Umowy w obrocie handlowym 4.33/5 (40)

Wstęp. Zagadnienia wprowadzajace………4 1. Podmiot i zakres opracowania………4 2. Umowa jako źródłozobowiazan………4 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia umów gospodarczych………5 1. Pojecie i istota znaczenia umów gospodarczych………5 2. Rodzaje umów gospodarczych………6 3. Regulacja prawna umów gospodarczych………7 4. Zasada swobody umów gospodarczych………8 5. Czynniki kształtujące tresc stosunku umownego………9 6. Tryb zawarcia umowy gospodarczej………10 7. Formy umowy………12 8. Reputacja […]

Techniki zawierania umów czarterowych 5/5 (19)

Wstęp………2 Rozdzial 1. Uwarunkowania rynkowe zawierania umów czarterowych………5 1.1. Transport morski – ogólna charakterystyka………4 1.2. Charakterystyka zeglugi trampowej (nieregularnej)………13 1.3. Warunki rynku frachtowego………19 1.3.1. Popyt i podaz jako czynniki kształtujące rynek frachtowy………20 1.3.2. Rozleglosc operacji – oddalenie od siebie dysponentów tonazu i towaru………26 1.3.3. Mechanizm kształtowania się stawek frachtowych w zegludze nieregularnej……….27 Rozdzial 2. Procedura […]

Obowiazki pracodawcy i uprawnienia pracownika zwiazane z macierzynstwem. 5/5 (21)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciazy i karmienia………5 1.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach wzbronionych………5 1.2. Obowiazek przeniesienia kobiety w ciazy do innej pracy………10 1.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych………15 1.4. Zakaz delegowania kobiet poza stale miejsce pracy………19 Rozdzial 2. Zwolnienia z […]

Konwencja Rzymska. 4.2/5 (49)

Wstęp………3 Rozdzial I Pojecie stosunków pracy objetych zakresem Konwencji rzymskiej………4 Rozdzial II Prawo wlasciwe dla stosunku pracy………8 1) Wybór prawa………8 2) Prawo wlasciwe w braku wyboru prawa………18 3) Mechanizm ochrony pracownika………23 4) Inne ograniczenia zastosowania prawa wlasciwego………27 Rozdzial III Przeslanki waznosci umowy o prace………30 Rozdzial IV Zakres statutu stosunku pracy………37 Zakończenie………44 Bibliografia………46 Oceń

Przestepstwa komputerowe. 4.24/5 (46)

Wstęp………..5 Rozdzial 1. Rys historyczny..8 Rozdzial 2. Przestepczosc komputerowa – charakterystyka zjawiska………..13 2.1. Skala zjawiska……… 13 2.2. Stanowisko instytucji miedzynarodowych………..14 Rozdzial 3. Przestepstwa komputerowe w polskim kodeksię karnym………..21 3.1. Pojecie przestępstwa komputerowego……… 21 3.2. Przestepstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji……… 23 3.2.1. Hacking (art. 267 ? 1 k.k.)………..25 3.2.2. Podsluch (art. 267 ? 2 k.k.)………..29 3.2.3. […]

Uslugi detektywistyczne w świetle prawa. 4.41/5 (37)

Wstęp………4 Rozdzial I Geneza ustawy o uslugach detektywistycznych………8 Rozdzial II Charakterystyka usług detektywistycznych………21 Rozdzial III Prawa i obowiazki detektywa………32 1. Etyka zawodowa………32 2. Uprawnienia detektywa………37 2.1. Metody i srodki wykonywania czynnosci detektywistycznych………37 2.2. Prawo do przetwarzania danych osobowych………40 2.3. Uzyskiwanie informacji przez detektywa………49 3. Obowiazki detektywa………61 3.1. Katalog obowiazków podstawowych …61 3.2. Obowiazek posiadania licencji […]

Przesluchiwanie dzieci – taktyka. 4.32/5 (37)

Wstęp ……… 4 Rozdzial I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstepne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dziecinstwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Pózne dziecinstwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Róznice plci ……… 18 Rozdzial II Rola procesowa dziecka ……… 21 1. Dziecko w charakterze swiadka ……… […]

Laczenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej. 4.33/5 (49)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Harmonizacja prawa polskiego……….5 1.1. Wspólnota czy izolacja. 1.2. Istota naszych zobowiazan. 1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji. Rozdzial II. Laczenie się spólek………..12 2.1. Regulacja w europejskim prawie spólek. 2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartosciowymi. 2.3. Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej. 2.4. Regulacje w ustawodawstwie szczególnym. Rozdzial III. Sposoby laczenia się […]

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 4.31/5 (45)

Wstęp……..5 Rozdzial I Zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7 1.1. Znaczenie i geneza 1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota 1.3. Cele i wykorzystanie spólki 2. Spólka z o.o. jako osoba prawna Rozdzial II Reprezentacja spółki z o.o. przez zarzad&ensp……..28; 1. Ogólna charakterystyka zarzadu 1.1. Pojecie zarzadu 1.2. Sklad zarzadu 1.3. Powolanie […]

Przestepczosc w Polsce. 4.29/5 (52)

Wstęp………2 Rozdzial I Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce………4 Rozdzial II Wstępne stadia działania przestepnego………7 2.1. Planowanie przestępstwa………7 2.2. Przygotowanie przestępstwa………11 Rozdzial III Przestepczosc zorganizowana………15 3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka………19 3.2. Pranie brudnych pieniedzy………21 3.3. Przemyt i handel narkotyków………29 3.4. Przemyt spirytusu………36 3.5. Przemyt nielegalnych imigrantów………37 3.6. Handel zywym towarem………38 3.7. Przemyt i handel kradzionych samochodów………40 […]

Przestepstwo przeciw porzadkowi publicznemu. 4.31/5 (49)

Wstęp………4 Rozdzial I. Nielegalne przekroczenie granicy panstwowej………9 1. Uwagi ogólne………9 2. Rys historyczny………12 3. Warunki legalnego przekroczenia granicy RP………14 4. Pojecie granicy………16 5. Strona podmiotowa i podmiot………18 6. Zagadnienia ogólne strony przedmiotowej typu podstawowego przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………19 7. Usilowanie i czynnoSci przygotowawcze do przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………26 8. Okolicznosci wylaczajace bezprawnoSc nielegalnego przekroczenia granicy………34 […]

Odpowiedzialnosc cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakladach służby zdrowia. 4.33/5 (43)

Wstęp Rozdzial I. Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym 1. Rys historyczny ubezpieczen 2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe. Rozdzial II Podstawy i rodzaje odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy 1. Podstawy odpowiedzialnosci 2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-deliktowe 3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-kontraktowe Rozdzial III. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy 1. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy. 2. Nagana za ‚opinie’ 3. […]

Procedury celne. 4.19/5 (42)

Rozdzial I Clo – charakterystyka ogólna…….2 1.1. Geneza i rozwój cel…….2 1.2. Pojecie cla……..17 1.3. Klasyfikacja cel…….20 Rozdzial II Regulacje cel w prawie polskim…….24 2.1. Prawo celne obowiazujace w Polsce……..24 2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…….28 2.3. Unia celna……..29 2.4. Wspólna polityka handlowa i finansowa……..31 2.5. Polskie regulacje prawne zmierzajace do integracji z przepisami Unii Europejskiej……..34 […]

Uszlachetnianie czynne i bierne w polskim prawie celnym. 4.25/5 (36)

Wstęp Rozdzial I 1. Ewolucja polskich procedur celnych………3 1.1. Clo od X wieku………3 1.2. Rozwiniecie polskiego celnictwa – rozbiory Polski………5 1.3. Prawo celne w okresie miedzywojennym………5 1.4. Prawo celne z 1961 r………7 1.5. Prawo celne z 1975 r……….10 1.6. Zmiana w prawie celnym – 1981 r………11 1.7. Ustawa z 1989 r. – prawo celne………12 Rozdzial […]

Szkolenie pracowników w świetle prawa. 4.26/5 (43)

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka szkolen………7 Rozdzial II System podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych………13 1. Zagadnienia wstepne………13 2. Zasady kierowania pracowników do szkól………15 3. System szkolnictwa dla doroslych………19 4. Studia podyplomowe………25 5. Studia doktoranckie………26 Rozdzial III Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych………28 1. Zagadnienia wstepne………28 2. Kursy zawodowe………32 3. Szkolenie wewnatrzzakladowe i zlecane………34 4. […]

Darowizna jako umowa przenoszaca wlasnosc. 4.25/5 (55)

Wstęp……….4 Rozdzial IOgólne zagadnienia na temat umów……….6 1. Podstawowe wiadomosci o zobowiazaniach. Umowy jako źródła zobowiazan ……….6 2. Tresc i forma umów. Zasada swobody umów……….10 3. Zagadnienia szczególne zwiazane z zawieraniem umów – umowa przedwstepna ……….13 4. Dodatkowe zastrzezenia umowne……….14 Rozdzial II Prawo wlasnosci – nabywanie, przenoszenie, utrata……….18 Rozdzial III Darowizna wedlug kodeksu cywilnego……….23 1. […]

Równosc kobiet i mezczyzn w prawie pracy 4.26/5 (42)

Wstęp ……… 4 Rozdzial I Równosc kobiet i mezczyzn jako konstytucyjne prawo czlowieka 1.1. Historyczny rys zagadnienia ……… 7 1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje ……… 9 Rozdzial II Dyrektywy wspólnotowe jako czesc miedzynarodowego prawa pracy 2.1. Koncepcja równości kobiet i mezczyzn w prawie wspólnotowym ……… 27 2.1.1. Uwagi wstepne ……… 27 2.1.2. Formalna […]

Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu 4.3/5 (30)

1. Wstęp………2 2. Definicja i podzial przestepstw……… 3 3. Podzial przestepstw na zbrodnie i wystepki……… 6 4. ‚Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu’ ………7 5. Branie zakladnika art. 252 k.k. ………8 6. Handel ludzmi. Nielegalna adopcja art. 253 k.k………. 11 7. Udział w zbiegowisku publicznym. Naruszenie wolnosci zgromadzen art. 254 k.k………. 13 8. Nawolywanie do przestępstwa art. […]

Pranie brudnych pieniedzy 4.19/5 (47)

Wstęp………2 Rozdzial I. System bankowy w Polsce………4 1.1. Organizacja systemu bankowego………4 1.2. Rola i funkcje banku centralnego………8 1.3. Banki komercyjne w Polsce………14 1.4. Nadzór bankowy w Polsce………23 Rozdzial II. Pojecie i istota prania brudnych pieniedzy………27 2.1. Informacje ogólne………27 2.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke………30 2.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych………34 2.4. Pranie brudnych […]

Weksle w teorii i praktyce 4.15/5 (33)

Wstęp Rozdzial I Definicja weksla i jego rodzaje 1.1. Historia weksla 1.2. Pojecie weksla i jego funkcje 1.3. Przyklady weksli 1.3.1. Weksel kaucyjny 1.3.2. Weksel wlasny 1.3.3. Weksel trasowany 1.3.4. Blankiet urzedowy Rozdzial II Elemetnty ustawowe weksla 2.1. Polskie prawo wekslowe 2.2. Ksiegowanie weksli 2.3. Oplata skarbowa 2.4. Klauzule wekslowe Rozdzial III Weksel na rynku […]