Kategoria: Prawo

Prace z dziedziny Prawo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Prawe aspekt ochrony lasów w Polsce

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Lasy jako przedmiot regulacji prawnej 1.1. Geneza i rozwój aktów prawnych dotyczących lasów i leśnictwa 1.2. Prawne pojęcie lasu 1.3. Pojęcie i źródła prawa leśnego 1.4. Lasy i leśnictwo w aktach prawa UE Rozdział II Instrumenty prawne służące ochronie lasów 2.1. Gospodarka…

Kara śmierci – wybrane problemy kryminologiczne i prawne

Przez administrator

Streszczenie………3 Abstract……… 5 Wstęp……… 7 Rozdział 1 Historyczny zarys kary śmierci 1.1. Przegląd dziejowy kary śmierci na świecie……… 8 1.1.1. Starożytność……… 10 1.1.2. Średniowiecze……… 13 1.1.3. Od nowożytności do czasów współczesnych ………15 1.2. Szczególny charakter kary śmierci w USA ………20 1.3. Od powołania – do…

Ocena skutków regulacji prawnych zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Hodowla zwierząt futerkowych na świecie i w Polsce 1.1. Przedstawienie charakterystyki zwierząt hodowanych na futra 1.2. Hodowla zwierząt futerkowych w Polsce 1.3. Hodowla zwierząt futerkowych na świecie 1.4. Analiza obowiązujących regulacji prawnych 1.5. Perspektywy rozwoju hodowli zwierząt futerkowych Rozdział 2 Ocena skutków…

Pozycja prawna niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego w polskim procesie karnym.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Stan psychiczny a odpowiedzialność karna 1. Poczytalność – podmiotowy warunek odpowiedzialności karnej sprawcy 2. Pojęcie niepoczytalności i jej przyczyny 3. Niepoczytalność jako okoliczność wyłączająca winę 4. Wprawienie się w stan odurzenia lub upojenia a niepoczytalność 5. Psychopatia a niepoczytalność Rozdział II Niepoczytalność…

Dziecko w polskim prawie karnym w roli świadka

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Status prawny świadka 1.1. Dziecko jako świadek………. 8 1.2. Wzywanie świadków w procesie ……….14 1.3. Stosowanie kar porządkowych ……….16 1.4. Prawa i obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania………. 18 Rozdział 2 Dziecko w ujęciu prawa 2.1. Dziecko jako świadek w procesie karnym………. 27…

Przesłuchanie świadka jako element procesu karnego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Status prawny świadka postępowania. Jego prawa i obowiązki. 1.1. Pojęcie świadka ……….5 1.2. Wzywanie świadków w procesie……….8 1.3. Stosowanie kar porządkowych……….10 1.4. Prawa świadka……….12 1.5. Obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania……….19 Rozdział 2 Ogólna charakterystyka przesłuchań. 2.1 Przygotowanie do przesłuchania……….23 2.2 Metody towarzyszące…

System wyborczy w Polsce.

Przez administrator

Rozdział I Zagadnienia wstepne 1.Istota wyborów ………5 2.Funkcje wyborów ………6 3.Rodzaje wyborów ………7 Rzodzial II Regulacje wyboru organów przedstawicielskich 1.Róznice pomiedzy prawem a systemem wyborczym ………9 2.Pojęcie podstawowych zasad prawa i systemu wyborczego………11 Rodzial III Zasada powszechnosci 1.Czynne prawo wyborcze ………14 1.1 Kwestia wieku wyborczego…

Jak otworzyc wlasna firme od A do Z.

Przez administrator

Rozdział 1. Planowanie działalności gospodarczej………4 Istota planowania Biznes plan Czesci skladowe biznes planu Rozdział 2. Lokalizacja przedsiębiorstwa……….11 Róznice branzowe Jak zadbac o trwalosc najmu lokalu Rozdział 3. Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem……….18 Jak wybrac bank Skad wziac pieniadze? Jak zawrzec umowe? Kto moze dostac kredyt?…

Umowy w obrocie handlowym

Przez administrator

Wstęp. Zagadnienia wprowadzajace………4 1. Podmiot i zakres opracowania………4 2. Umowa jako źródłozobowiazan………4 Rozdział I. Ogólne zagadnienia umów gospodarczych………5 1. Pojęcie i istota znaczenia umów gospodarczych………5 2. Rodzaje umów gospodarczych………6 3. Regulacja prawna umów gospodarczych………7 4. Zasada swobody umów gospodarczych………8 5. Czynniki kształtujące tresc stosunku umownego………9…

Techniki zawierania umów czarterowych

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Uwarunkowania rynkowe zawierania umów czarterowych………5 1.1. Transport morski – ogólna charakterystyka………4 1.2. Charakterystyka zeglugi trampowej (nieregularnej)………13 1.3. Warunki rynku frachtowego………19 1.3.1. Popyt i podaz jako czynniki kształtujące rynek frachtowy………20 1.3.2. Rozleglosc operacji – oddalenie od siebie dysponentów tonazu i towaru………26 1.3.3. Mechanizm…

Obowiazki pracodawcy i uprawnienia pracownika zwiazane z macierzynstwem.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciazy i karmienia………5 1.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach wzbronionych………5 1.2. Obowiazek przeniesienia kobiety w ciazy do innej pracy………10 1.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych………15 1.4. Zakaz…

Konwencja Rzymska.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pojęcie stosunków pracy objetych zakresem Konwencji rzymskiej………4 Rozdział II Prawo wlasciwe dla stosunku pracy………8 1) Wybór prawa………8 2) Prawo wlasciwe w braku wyboru prawa………18 3) Mechanizm ochrony pracownika………23 4) Inne ograniczenia zastosowania prawa wlasciwego………27 Rozdział III Przeslanki waznosci umowy o prace………30 Rozdział…

Przestepstwa komputerowe.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1. Rys historyczny..8 Rozdział 2. Przestepczosc komputerowa – charakterystyka zjawiska………..13 2.1. Skala zjawiska……… 13 2.2. Stanowisko instytucji miedzynarodowych………..14 Rozdział 3. Przestepstwa komputerowe w polskim kodeksię karnym………..21 3.1. Pojęcie przestępstwa komputerowego……… 21 3.2. Przestepstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji……… 23 3.2.1. Hacking (art. 267 ?…

Uslugi detektywistyczne w świetle prawa.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Geneza ustawy o uslugach detektywistycznych………8 Rozdział II Charakterystyka usług detektywistycznych………21 Rozdział III Prawa i obowiazki detektywa………32 1. Etyka zawodowa………32 2. Uprawnienia detektywa………37 2.1. Metody i srodki wykonywania czynnosci detektywistycznych………37 2.2. Prawo do przetwarzania danych osobowych………40 2.3. Uzyskiwanie informacji przez detektywa………49 3. Obowiazki…

Przesluchiwanie dzieci – taktyka.

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstepne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dziecinstwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Pózne dziecinstwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Róznice plci ……… 18 Rozdział II Rola…

Laczenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Harmonizacja prawa polskiego……….5 1.1. Wspólnota czy izolacja. 1.2. Istota naszych zobowiazan. 1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji. Rozdział II. Laczenie się spólek………..12 2.1. Regulacja w europejskim prawie spólek. 2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartosciowymi. 2.3. Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej.…

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7 1.1. Znaczenie i geneza 1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota 1.3. Cele i wykorzystanie spólki 2. Spólka z o.o. jako osoba prawna Rozdział II Reprezentacja spółki z o.o. przez zarzad&ensp……..28; 1. Ogólna…

Przestepczosc w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce………4 Rozdział II Wstępne stadia działania przestepnego………7 2.1. Planowanie przestępstwa………7 2.2. Przygotowanie przestępstwa………11 Rozdział III Przestepczosc zorganizowana………15 3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka………19 3.2. Pranie brudnych pieniedzy………21 3.3. Przemyt i handel narkotyków………29 3.4. Przemyt spirytusu………36 3.5. Przemyt nielegalnych imigrantów………37…

Przestepstwo przeciw porzadkowi publicznemu.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Nielegalne przekroczenie granicy panstwowej………9 1. Uwagi ogólne………9 2. Rys historyczny………12 3. Warunki legalnego przekroczenia granicy RP………14 4. Pojęcie granicy………16 5. Strona podmiotowa i podmiot………18 6. Zagadnienia ogólne strony przedmiotowej typu podstawowego przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………19 7. Usilowanie i czynnoSci przygotowawcze do przestępstwa…

Odpowiedzialnosc cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakladach służby zdrowia.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym 1. Rys historyczny ubezpieczen 2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe. Rozdział II Podstawy i rodzaje odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy 1. Podstawy odpowiedzialnosci 2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-deliktowe 3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-kontraktowe Rozdział III. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy 1. Postepowanie…

Procedury celne.

Przez administrator

Rozdział I Clo – charakterystyka ogólna…….2 1.1. Geneza i rozwój cel…….2 1.2. Pojęcie cla……..17 1.3. Klasyfikacja cel…….20 Rozdział II Regulacje cel w prawie polskim…….24 2.1. Prawo celne obowiazujace w Polsce……..24 2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…….28 2.3. Unia celna……..29 2.4. Wspólna polityka handlowa i finansowa……..31 2.5.…

Uszlachetnianie czynne i bierne w polskim prawie celnym.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I 1. Ewolucja polskich procedur celnych………3 1.1. Clo od X wieku………3 1.2. Rozwiniecie polskiego celnictwa – rozbiory Polski………5 1.3. Prawo celne w okresie miedzywojennym………5 1.4. Prawo celne z 1961 r………7 1.5. Prawo celne z 1975 r……….10 1.6. Zmiana w prawie celnym – 1981…

Szkolenie pracowników w świetle prawa.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Ogólna charakterystyka szkolen………7 Rozdział II System podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych………13 1. Zagadnienia wstepne………13 2. Zasady kierowania pracowników do szkól………15 3. System szkolnictwa dla doroslych………19 4. Studia podyplomowe………25 5. Studia doktoranckie………26 Rozdział III Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych………28 1. Zagadnienia…

Darowizna jako umowa przenoszaca wlasnosc.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział IOgólne zagadnienia na temat umów……….6 1. Podstawowe wiadomosci o zobowiazaniach. Umowy jako źródła zobowiazan ……….6 2. Tresc i forma umów. Zasada swobody umów……….10 3. Zagadnienia szczególne zwiazane z zawieraniem umów – umowa przedwstepna ……….13 4. Dodatkowe zastrzezenia umowne……….14 Rozdział II Prawo wlasnosci –…

Równosc kobiet i mezczyzn w prawie pracy

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I Równosc kobiet i mezczyzn jako konstytucyjne prawo czlowieka 1.1. Historyczny rys zagadnienia ……… 7 1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje ……… 9 Rozdział II Dyrektywy wspólnotowe jako czesc miedzynarodowego prawa pracy 2.1. Koncepcja równości kobiet i mezczyzn w prawie…