Kategoria: Prawo

Prace z dziedziny Prawo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Dziecko w polskim prawie karnym w roli świadka 4.27/5 (30)

Wstęp……….5 Rozdział 1 Status prawny świadka 1.1. Dziecko jako świadek………. 8 1.2. Wzywanie świadków w procesie ……….14 1.3. Stosowanie kar porządkowych ……….16 1.4. Prawa i obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania………. 18 Rozdział 2 Dziecko w ujęciu prawa 2.1. Dziecko jako świadek w procesie karnym………. 27 2.2. Wysłuchanie dziecka w procesie cywilnym ……….28 2.3. Dziecko w […]

Przesłuchanie świadka jako element procesu karnego 4.29/5 (17)

Wstęp……….3 Rozdział 1 Status prawny świadka postępowania. Jego prawa i obowiązki. 1.1. Pojęcie świadka ……….5 1.2. Wzywanie świadków w procesie……….8 1.3. Stosowanie kar porządkowych……….10 1.4. Prawa świadka……….12 1.5. Obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania……….19 Rozdział 2 Ogólna charakterystyka przesłuchań. 2.1 Przygotowanie do przesłuchania……….23 2.2 Metody towarzyszące przesłuchaniu……….25 2.3 Etapy przesłuchania……….28 2.3.1 Etap czynności wstępych……….28 2.3.2 Etap […]

System wyborczy w Polsce. 5/5 (23)

Rozdzial I Zagadnienia wstepne 1.Istota wyborów ………5 2.Funkcje wyborów ………6 3.Rodzaje wyborów ………7 Rzodzial II Regulacje wyboru organów przedstawicielskich 1.Róznice pomiedzy prawem a systemem wyborczym ………9 2.Pojecie podstawowych zasad prawa i systemu wyborczego………11 Rodzial III Zasada powszechnosci 1.Czynne prawo wyborcze ………14 1.1 Kwestia wieku wyborczego ………14 1.2 Zagadnienia obywatelstwa ………15 1.3 „Stale zamieszkiwanie’’ na obszarze […]

Jak otworzyc wlasna firme od A do Z. 4.42/5 (38)

Rozdzial 1. Planowanie działalności gospodarczej………4 Istota planowania Biznes plan Czesci skladowe biznes planu Rozdzial 2. Lokalizacja przedsiębiorstwa……….11 Róznice branzowe Jak zadbac o trwalosc najmu lokalu Rozdzial 3. Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem……….18 Jak wybrac bank Skad wziac pieniadze? Jak zawrzec umowe? Kto moze dostac kredyt? Zabezpieczenie splaty kredytów Poreczenie wedlug prawa cywilnego Obowiazek posiadania kont […]

Umowy w obrocie handlowym 4.33/5 (40)

Wstęp. Zagadnienia wprowadzajace………4 1. Podmiot i zakres opracowania………4 2. Umowa jako źródłozobowiazan………4 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia umów gospodarczych………5 1. Pojecie i istota znaczenia umów gospodarczych………5 2. Rodzaje umów gospodarczych………6 3. Regulacja prawna umów gospodarczych………7 4. Zasada swobody umów gospodarczych………8 5. Czynniki kształtujące tresc stosunku umownego………9 6. Tryb zawarcia umowy gospodarczej………10 7. Formy umowy………12 8. Reputacja […]

Techniki zawierania umów czarterowych 5/5 (19)

Wstęp………2 Rozdzial 1. Uwarunkowania rynkowe zawierania umów czarterowych………5 1.1. Transport morski – ogólna charakterystyka………4 1.2. Charakterystyka zeglugi trampowej (nieregularnej)………13 1.3. Warunki rynku frachtowego………19 1.3.1. Popyt i podaz jako czynniki kształtujące rynek frachtowy………20 1.3.2. Rozleglosc operacji – oddalenie od siebie dysponentów tonazu i towaru………26 1.3.3. Mechanizm kształtowania się stawek frachtowych w zegludze nieregularnej……….27 Rozdzial 2. Procedura […]

Obowiazki pracodawcy i uprawnienia pracownika zwiazane z macierzynstwem. 5/5 (21)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciazy i karmienia………5 1.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach wzbronionych………5 1.2. Obowiazek przeniesienia kobiety w ciazy do innej pracy………10 1.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych………15 1.4. Zakaz delegowania kobiet poza stale miejsce pracy………19 Rozdzial 2. Zwolnienia z […]

Konwencja Rzymska. 4.2/5 (49)

Wstęp………3 Rozdzial I Pojecie stosunków pracy objetych zakresem Konwencji rzymskiej………4 Rozdzial II Prawo wlasciwe dla stosunku pracy………8 1) Wybór prawa………8 2) Prawo wlasciwe w braku wyboru prawa………18 3) Mechanizm ochrony pracownika………23 4) Inne ograniczenia zastosowania prawa wlasciwego………27 Rozdzial III Przeslanki waznosci umowy o prace………30 Rozdzial IV Zakres statutu stosunku pracy………37 Zakończenie………44 Bibliografia………46 Oceń Sample rating […]

Przestepstwa komputerowe. 4.24/5 (46)

Wstęp………..5 Rozdzial 1. Rys historyczny..8 Rozdzial 2. Przestepczosc komputerowa – charakterystyka zjawiska………..13 2.1. Skala zjawiska……… 13 2.2. Stanowisko instytucji miedzynarodowych………..14 Rozdzial 3. Przestepstwa komputerowe w polskim kodeksię karnym………..21 3.1. Pojecie przestępstwa komputerowego……… 21 3.2. Przestepstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji……… 23 3.2.1. Hacking (art. 267 ? 1 k.k.)………..25 3.2.2. Podsluch (art. 267 ? 2 k.k.)………..29 3.2.3. […]

Uslugi detektywistyczne w świetle prawa. 4.41/5 (37)

Wstęp………4 Rozdzial I Geneza ustawy o uslugach detektywistycznych………8 Rozdzial II Charakterystyka usług detektywistycznych………21 Rozdzial III Prawa i obowiazki detektywa………32 1. Etyka zawodowa………32 2. Uprawnienia detektywa………37 2.1. Metody i srodki wykonywania czynnosci detektywistycznych………37 2.2. Prawo do przetwarzania danych osobowych………40 2.3. Uzyskiwanie informacji przez detektywa………49 3. Obowiazki detektywa………61 3.1. Katalog obowiazków podstawowych …61 3.2. Obowiazek posiadania licencji […]

Przesluchiwanie dzieci – taktyka. 4.32/5 (37)

Wstęp ……… 4 Rozdzial I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstepne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dziecinstwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Pózne dziecinstwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Róznice plci ……… 18 Rozdzial II Rola procesowa dziecka ……… 21 1. Dziecko w charakterze swiadka ……… […]

Laczenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej. 4.33/5 (49)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Harmonizacja prawa polskiego……….5 1.1. Wspólnota czy izolacja. 1.2. Istota naszych zobowiazan. 1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji. Rozdzial II. Laczenie się spólek………..12 2.1. Regulacja w europejskim prawie spólek. 2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartosciowymi. 2.3. Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej. 2.4. Regulacje w ustawodawstwie szczególnym. Rozdzial III. Sposoby laczenia się […]

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 4.31/5 (45)

Wstęp……..5 Rozdzial I Zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7 1.1. Znaczenie i geneza 1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota 1.3. Cele i wykorzystanie spólki 2. Spólka z o.o. jako osoba prawna Rozdzial II Reprezentacja spółki z o.o. przez zarzad&ensp……..28; 1. Ogólna charakterystyka zarzadu 1.1. Pojecie zarzadu 1.2. Sklad zarzadu 1.3. Powolanie […]

Przestepczosc w Polsce. 4.29/5 (52)

Wstęp………2 Rozdzial I Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce………4 Rozdzial II Wstępne stadia działania przestepnego………7 2.1. Planowanie przestępstwa………7 2.2. Przygotowanie przestępstwa………11 Rozdzial III Przestepczosc zorganizowana………15 3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka………19 3.2. Pranie brudnych pieniedzy………21 3.3. Przemyt i handel narkotyków………29 3.4. Przemyt spirytusu………36 3.5. Przemyt nielegalnych imigrantów………37 3.6. Handel zywym towarem………38 3.7. Przemyt i handel kradzionych samochodów………40 […]

Przestepstwo przeciw porzadkowi publicznemu. 4.31/5 (49)

Wstęp………4 Rozdzial I. Nielegalne przekroczenie granicy panstwowej………9 1. Uwagi ogólne………9 2. Rys historyczny………12 3. Warunki legalnego przekroczenia granicy RP………14 4. Pojecie granicy………16 5. Strona podmiotowa i podmiot………18 6. Zagadnienia ogólne strony przedmiotowej typu podstawowego przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………19 7. Usilowanie i czynnoSci przygotowawcze do przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………26 8. Okolicznosci wylaczajace bezprawnoSc nielegalnego przekroczenia granicy………34 […]

Odpowiedzialnosc cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakladach służby zdrowia. 4.33/5 (43)

Wstęp Rozdzial I. Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym 1. Rys historyczny ubezpieczen 2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe. Rozdzial II Podstawy i rodzaje odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy 1. Podstawy odpowiedzialnosci 2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-deliktowe 3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-kontraktowe Rozdzial III. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy 1. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy. 2. Nagana za ‚opinie’ 3. […]

Procedury celne. 4.19/5 (42)

Rozdzial I Clo – charakterystyka ogólna…….2 1.1. Geneza i rozwój cel…….2 1.2. Pojecie cla……..17 1.3. Klasyfikacja cel…….20 Rozdzial II Regulacje cel w prawie polskim…….24 2.1. Prawo celne obowiazujace w Polsce……..24 2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…….28 2.3. Unia celna……..29 2.4. Wspólna polityka handlowa i finansowa……..31 2.5. Polskie regulacje prawne zmierzajace do integracji z przepisami Unii Europejskiej……..34 […]

Uszlachetnianie czynne i bierne w polskim prawie celnym. 4.25/5 (36)

Wstęp Rozdzial I 1. Ewolucja polskich procedur celnych………3 1.1. Clo od X wieku………3 1.2. Rozwiniecie polskiego celnictwa – rozbiory Polski………5 1.3. Prawo celne w okresie miedzywojennym………5 1.4. Prawo celne z 1961 r………7 1.5. Prawo celne z 1975 r……….10 1.6. Zmiana w prawie celnym – 1981 r………11 1.7. Ustawa z 1989 r. – prawo celne………12 Rozdzial […]

Szkolenie pracowników w świetle prawa. 4.26/5 (43)

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka szkolen………7 Rozdzial II System podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych………13 1. Zagadnienia wstepne………13 2. Zasady kierowania pracowników do szkól………15 3. System szkolnictwa dla doroslych………19 4. Studia podyplomowe………25 5. Studia doktoranckie………26 Rozdzial III Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych………28 1. Zagadnienia wstepne………28 2. Kursy zawodowe………32 3. Szkolenie wewnatrzzakladowe i zlecane………34 4. […]

Darowizna jako umowa przenoszaca wlasnosc. 4.25/5 (55)

Wstęp……….4 Rozdzial IOgólne zagadnienia na temat umów……….6 1. Podstawowe wiadomosci o zobowiazaniach. Umowy jako źródła zobowiazan ……….6 2. Tresc i forma umów. Zasada swobody umów……….10 3. Zagadnienia szczególne zwiazane z zawieraniem umów – umowa przedwstepna ……….13 4. Dodatkowe zastrzezenia umowne……….14 Rozdzial II Prawo wlasnosci – nabywanie, przenoszenie, utrata……….18 Rozdzial III Darowizna wedlug kodeksu cywilnego……….23 1. […]

Równosc kobiet i mezczyzn w prawie pracy 4.26/5 (42)

Wstęp ……… 4 Rozdzial I Równosc kobiet i mezczyzn jako konstytucyjne prawo czlowieka 1.1. Historyczny rys zagadnienia ……… 7 1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje ……… 9 Rozdzial II Dyrektywy wspólnotowe jako czesc miedzynarodowego prawa pracy 2.1. Koncepcja równości kobiet i mezczyzn w prawie wspólnotowym ……… 27 2.1.1. Uwagi wstepne ……… 27 2.1.2. Formalna […]

Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu 4.3/5 (30)

1. Wstęp………2 2. Definicja i podzial przestepstw……… 3 3. Podzial przestepstw na zbrodnie i wystepki……… 6 4. ‚Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu’ ………7 5. Branie zakladnika art. 252 k.k. ………8 6. Handel ludzmi. Nielegalna adopcja art. 253 k.k………. 11 7. Udział w zbiegowisku publicznym. Naruszenie wolnosci zgromadzen art. 254 k.k………. 13 8. Nawolywanie do przestępstwa art. […]

Pranie brudnych pieniedzy 4.19/5 (47)

Wstęp………2 Rozdzial I. System bankowy w Polsce………4 1.1. Organizacja systemu bankowego………4 1.2. Rola i funkcje banku centralnego………8 1.3. Banki komercyjne w Polsce………14 1.4. Nadzór bankowy w Polsce………23 Rozdzial II. Pojecie i istota prania brudnych pieniedzy………27 2.1. Informacje ogólne………27 2.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke………30 2.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych………34 2.4. Pranie brudnych […]

Weksle w teorii i praktyce 4.15/5 (33)

Wstęp Rozdzial I Definicja weksla i jego rodzaje 1.1. Historia weksla 1.2. Pojecie weksla i jego funkcje 1.3. Przyklady weksli 1.3.1. Weksel kaucyjny 1.3.2. Weksel wlasny 1.3.3. Weksel trasowany 1.3.4. Blankiet urzedowy Rozdzial II Elemetnty ustawowe weksla 2.1. Polskie prawo wekslowe 2.2. Ksiegowanie weksli 2.3. Oplata skarbowa 2.4. Klauzule wekslowe Rozdzial III Weksel na rynku […]

Ochrona prawa wlasnosci – standardy międzynarodowe i polskie 4.26/5 (46)

Wstęp ……….. 5 Rozdzial I Studium podstaw normatywnych ochrony wlasnosci 1. Uniwersalne standardy czlowieka ……….. 9 1.1. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka ……….. 9 1.2. Refleksje na tle Miedzynarodowych Paktów Czlowieka ……….. 11 1.3. Refleksje na tle innych standardów uniwersalnych ……….. 14 2. Europejskie standardy praw czlowieka ……….. 16 2.1. System Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka ……….. […]

Zawarcie malzenstwa w prawie polskim 4.12/5 (42)

Wstęp………5 Rozdzial I Zawarcie malzenstwa 1. Formy zawarcia malzenstwa………9 2. Formalnosci zwiazane ze slubem ………13 3. Przeszkody zawarcia malzenstwa ………22 4. Uniewaznienie malzenstwa ………25 5. Nazwiska malzonków i ich dzieci ………28 Rozdzial II Rejestracja malzenstwa32 1. Wlasciwosc USC do wykonywania czynnosci………32 2. Dokumenty do zawarcia malzenstwa ………36 3. Sporzadzanie aktu malzenstwa………39 Rozdzial III Ustanie malzenstwa […]

Ochrona posiadania 4.23/5 (43)

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Geneza instytucji posiadania 1.1. Posiadanie w prawie rzymskim ………. 8 1.2. Elementy posiadania ………. 10 1.3. Natura i skutki prawne posiadania ………. 11 1.4. Rodzaje posiadania ………. 12 1.5. Nabycie i utrata posiadania ………. 15 1.6. Ochrona posiadania ………. 17 1.7. Posiadanie w sredniowieczu ………. 24 Rozdzial II Posiadanie jako […]

Prawne uwarunkowania ochrony informacji w jednostkach samorządu terytorialnego 4.22/5 (51)

1. Wstęp…….4 2. Terminologia …….5 3. Podstawowe zasady bezpieczenstwa …….7 4. Administrowanie systemem …….10 5. Bezpieczeństwo przetwarzania…….12 5.1. Ochrona fizyczna…….14 5.2. Ochrona elektromagnetyczna …….16 5.3. Ochrona kryptograficzna …….16 5.4. Zagrozenia ze strony sieci Internet…….18 6. Inne uwagi dotyczace bezpieczenstwa …….19 6.1. Ochrona antywirusowa…….19 6.2. Zapewnienie dostepnosci informacji …….19 6.3. Monitorowanie systemu …….21 6.4. Incydenty naruszenia […]

Zastaw rejestrowy w świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 4.2/5 (54)

Wstęp Rozdzial I Regulacje prawne dotyczace zestawu przed uchwaleniem ustawyz dnia 6,12,1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Rozdzial II Istota zastawu rejestrowego i przesłanki jego ustanowienia. Rozdzial III Charakterystyka elementów umowy zastawicznej. 1. Podmioty umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego 2. Przedmiot zastawu rejestrowego 3. Uprawnienia i obowiazki zastawcy 4. Uprawnienia i obowiazki zastawnika Rozdzial […]

Przestepczosc zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie. 4.23/5 (44)

Wstęp………2 Rozdzial I. Pojecie przestepczosci zorganizowanej 1.1. Geneza przestepczosci zorganizowanej ………6 1.2. Definicja przestepczosci zorganizowanej………11 1.3. Uwarunkowania polskiej przestepczosci zorganizowanej………14 Rozdzial II. Rodzaje przestepczosci zorganizowanej 2.1. Przemyt i handel dzielami sztuki………18 2.2. Przemyt i handel kradzionych samochodów………24 2.3. Handel zywym towarem………28 2.4. ‚Pranie brudnych pieniedzy’………32 Rozdzial III. Rozwiazania prawne i organizacyjne w zakresię zwalczania przestepczosci […]

Wybór i odwolanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta 4.19/5 (48)

Wstęp………4 Rozdzial I Geneza samorządu terytorialnego oraz historia urzedu wójta, burmistrza i prezydenta miasta 1.1. Pojecie samorządu i samorządu terytorialnego ………6 1.2. Samorzad terytorialny i jego organy w okresie II Rzeczpospolitej………11 1.3. Samorzad terytorialny i jego organy po II wojnie swiatowej………14 1.4. Samorzad terytorialny III Rzeczpospolitej………18 Rozdzial II Wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako […]

Przestepczosc wśród nieletnich 4.23/5 (39)

Rozdzial I. Przestepczosc nieletnich 1.1 Jako zjawisko społeczne 1.2 Etiologia 1.3 Wybrane aspekty przestepczosci nieletnich w świetle danych statystycznych 1.3.1 Rozmiary zjawiska 1.3.2 Kwalifikacja prawna popelnionych czynów 1.3.3 Rodzaj stosowanych środków 1.4 Profilaktyka 1.5 Resocjalizacja. Nowe tendencje. Rozdzial II.Odpowiedzialnosc karna nieletnich w ujęciu historycznym 2.1 Poczatki karalnosci nieletnich 2.2 W okresie obowiazywania kodeksu karnego z […]

Instytucja bieglego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Biegly 1.1. Pojecie bieglego 1.2. Rodzaje bieglych Rozdzial II Opinia bieglego 2.1. Rodzaje opinii bieglego Rozdzial III Obowiazki bieglego Rozdzial IV Prawa bieglego Rozdzial V Dopuszczenie dowodu z opinii bieglego Rozdzial VI Kontrola dowodu z opinii bieglego Rozdzial VII Udział bieglego w postepowaniu karnym 7.1 W postepowaniu przygotowawczym 7.2 Na rozprawie glównej […]

Ochrona konsumenta przy zawieraniu umów za posrednictwem Internetu w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………6 Rozdzial 1. Podstawowe pojecia i problemy uregulowania prawnego srodowiska internetowego………9 1.1. Pojecie i istota internetu………9 1.1.1. Glówne cechy Internetu………10 1.1.2. Sposoby korzystania z Internetu………11 1.1.3. Prawnomiedzynarodowa regulacja Internetu………12 1.2. Elektroniczny obrót handlowy………14 1.2.1. Pojecie i znaczenie handlu elektronicznego………14 1.3. Konsument jako uzytkownik internetu………22 1.3.1. Zagrozenia dla interesów konsumenta zwiazane z zawieraniem transakcji………22 1.3.1. Ogólna […]

Ochrona praw kobiet w prawie miedzynarodowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdzial 1.Studium podstaw normatywnych ochrony praw kobiet………3 1.Ogólne standardy praw czlowieka………3 1.1. Karta NZ………4 1.2. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka………5 1.3. Międzynarodowe Pakty Praw Czlowieka………7 2. Standardy europejskie………8 3. Standardy miedzynarodowego prawa humanitarnego………10 4.Rozwój lex specialis w dziedzinie ochrony praw kobiet………13 4.1. Deklaracje i Konwencje w sprawie wyeliminowania dyskryminacji………13 4.2. Standardy zwiazane z ochrona w kontekscie […]

Przepisy prawne i administracyjne w zagospodarowaniu terenu – przemysl budowlany i ochrona srodowiska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial 1. Ekologizacja planowania przestrzennego. 1.1. Geneza planowania przestrzennego………4 1.2. Zasada zrównowazonego rozwoju – podstawowa zasada planowania przestrzennego……….5 1.3. Ekologizacja przestrzeni……….6 Rozdzial 2. Regulacja prawna procesu inwestycyjnego z punktu widzenia ochrony srodowiska……….8 2.1. Ochrona srodowiska na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……….10 2.2. Ochrona srodowiska na etapie lokalizowania inwestycji……….18 2.3. Ochrona srodowiska na etapie […]

Umowa sprzedazy. 4.9/5 (10)

Wstęp……….2 Rozdzial I. Umowa jako źródłozobowiazania 1.1. Pojecie zobowiazania………. 4 1.2. Umowy zobowiazaniowe………. 10 1.3. Wzorzec umowny………. 14 1.4. Umowy z udzialem konsumentów………. 18 Rozdzial II. Umowa sprzedaży – pojecie i istota 29 2.1. Pojecie i istota umowy sprzedazy………. 29 2.2. Obowiazki sprzedawcy ……….35 2.3. Obowiazki kupujacego ……….48 Rozdzial III Gwarancja i rekojmia wg Kodeksu […]

Wolnosc sumienia w świetle polskiego prawa i standardów miedzynarodowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I Itersyscyplinarne studium wolnosci sumienia………5 1. Interdyscyplinarne studium wolnosci………5 1.1. Wolnosc w świetle rozwazan teologicznych………6 1.2. Wolnosc w naukach humanistycznych………8 2. Interdyscyplinarne studium sumienia………12 2.1. Sumienie w świetle rozwazan teologicznych………12 2.2. Sumienie w kategoriach nauk humanistycznych………14 3. Sumienie a religia – jednosc i rozlacznosc………16 Rozdzial II Przeglad podstaw normatywnych………18 1. W ramach wolnosci […]

Polski Trybunal Konstytucyjny na tle europejskich sadów konstytucyjnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdzial I. Sadownictwo konstytucyjne w Europie – ogólna charakterystyka oraz rys historyczny……….5 1. Klasyfikacja modeli sadownictwa konstytucyjnego we wspólczesnym swiecie i ich ogólna charakterystyka. 2. Powstawanie sadów konstytucyjnych w państwach europejskich – rys historyczny. 2.1. Panstwa zachodnie. 2.2. Panstwa Europy Srodkowo-Wschodniej. 3. Polski Trybunal Konstytucyjny – geneza powstania i ksztaltowanie się jego pozycji ustrojowej […]

Administracyjne warunki prowadzenia działalności reklamowej w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdzial I. Reklama – pojecie, funkcje, formy, rozwój 1.1. Pojecie reklamy w polskich i miedzynarodowych aktach prawnych………3 1.2. Powstanie i rozwój reklamy……..8 1.3. Funkcje, cele i formy reklamy……..15 Rozdzial II. Administracyjne warunki prowadzenia działalności reklamowej w programach telewizyjnych 2.1. Ograniczenia czasowe……..23 2.2. Oznaczenia reklam……..25 2.3. Przerywanie reklam ……..26 2.4. Inne ograniczenia działalności reklamowej w telewizji……..27 […]

Umowa o prace – zawarcie rozwiazanie i wygasniecie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial 1. Umowa o prace – wiadomosci ogólne………4 Rozdzial 2. Rodzaje umów o prace………6 Umowa na okres próbny………7 Umowa na czas okreslony………8 Umowa na czas wykonania okreslonej pracy (umowa o dzielo, umowa zlecenie)………10 Umowa na czas nie okreslony………12 Rozdzial 3. Ustanie stosunku pracy Zagadnienia ogólne………13 Wypowiedzenie stosunku pracy………15 Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia………28 […]

Umowa zlecenie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial 1 Ogólna charakterystyka umowy zlecenia 1. Pojecie i zastosowanie……….2 2. Charakter prawny umowy zlecenia……….9 3. Zawarcie umowy……….15 Rozdzial 2 Obowiazki stron umowy zlecenia 1. Strony umowy zlecenia ……….17 2. Obowiazki zleceniodawcy……….18 3. Obowiazki zleceniobiorcy……….19 Rozdzial 3 Ustanie zlecenia 1. Przyczyny ustania……….22 A. Wypowiedzenie……….22 B. Smierc lub utrata zdolnosci do czynnosci prawnych……….24 2. Skutki […]

Ograniczenie prawa wlasnosci ze wzgledu na ochrone srodowiska. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Problematyka ochrony srodowiska w Konstytucji RP………….4 1.1 Pojecie srodowiska w Konstytucji RP 1.2 Obowiazki w zakresię ochrony srodowiska wedlug Konstytucji RP 1.3 Zasada zrównowazonego rozwoju Rozdzial II. Ograniczenie wlasnosci w konstytucji RP ……….16 2.1 Pojecie wlasnosci 2.2 Zasada proporcjonalnosci, a ochrona wlasnosci Rozdzial III. Ograniczenie wlasnosci w procesię gospodarowania wybranymi elementami […]

Status prawny uchodzcy w prawie miedzynarodowym i polskim. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wykaz skrótów………3 Wstęp ……… 4 Rozdzial I. Pojecie uchodzcy w prawie miedzynarodowym ……… 8 1.1. Pojecie uchodzstwa……… 10 1.2. Poczatki miedzynarodowej ochrony uchodzców ……… 1.3. Ochrona uchodzców po II wojnie swiatowej ……… 12 1.3.1. Konwencja Genewska i Protokól Nowojorski ……… 13 1.3.2. Urzad Wysokiego Komisarza d/s Uchodzców ……… 17 1.4. Pojecie uchodzcy a pojecia pokrewne […]

Ochrona praw czlowieka w obszarze dzialan Amnesty International. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………2 Rozdzial I. Organizacje pozarzadowe jako uczestnik stosunków miedzynarodowych………….5 1.1. Pojecie organizacji pozarzadowych. 1.2. Geneza organizacji pozarzadowych. 1.3. Funkcje organizacji pozarzadowych w stosunkach miedzynarodowych. Rozdzial II. Geneza, cele i struktura Amnesty International………….14 2.1. Geneza Amnesty International. 2.2. Cele i struktura Amnesty International. 2.3. Metody, zasady i srodki działania . 2.4. Budżet i metody finansowania. Rozdzial […]

Uprawnienia osób pozbawionych wolnosci w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w dokumentach miedzynarodowych z dziedziny praw czlowieka 1.1 Rozwój koncepcji praw czlowieka 1.2 Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w dorobku Organizacji Narodów Zjednoczonych 1.3 Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w pracach Rady Europy Rozdzial II. Prawa osób pozbawionych wolnosci w Polsce 2.1 Prawo do […]

Dziedziczenie w polskim systemie prawa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Pojecie i systematyka prawa spadkowego 1. Pojecie i przedmiot prawa spadkowego 2. Funkcje prawa spadkowego 3. Lokalizacja i systematyka prawa spadkowego w prawie polskim Rozdzial II. Dziedziczenie ustawowe 1. Dziedzicznie czlonków rodziny 2. Dziedziczenie gminy i Skarbu Panstwa Rozdzial III. Dziedziczenie testamentowe 1. Pojecie testamentu 2. Formy testamentu 2.1. Testamenty zwykle 2.2. […]