Dziecko w polskim prawie karnym w roli świadka

Wstęp……….5 Rozdział 1 Status prawny świadka 1.1. Dziecko jako świadek………. 8 1.2. Wzywanie świadków w procesie ……….14 1.3. Stosowanie kar porządkowych ……….16 1.4. Prawa i obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania………. 18 Rozdział 2 Dziecko w ujęciu prawa 2.1. Dziecko jako Więcej

Przesłuchanie świadka jako element procesu karnego

Wstęp……….3 Rozdział 1 Status prawny świadka postępowania. Jego prawa i obowiązki. 1.1. Pojęcie świadka ……….5 1.2. Wzywanie świadków w procesie……….8 1.3. Stosowanie kar porządkowych……….10 1.4. Prawa świadka……….12 1.5. Obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania……….19 Rozdział 2 Ogólna charakterystyka przesłuchań. 2.1 Przygotowanie Więcej

System wyborczy w Polsce.

Rozdzial I Zagadnienia wstepne 1.Istota wyborów ………5 2.Funkcje wyborów ………6 3.Rodzaje wyborów ………7 Rzodzial II Regulacje wyboru organów przedstawicielskich 1.Róznice pomiedzy prawem a systemem wyborczym ………9 2.Pojecie podstawowych zasad prawa i systemu wyborczego………11 Rodzial III Zasada powszechnosci 1.Czynne prawo wyborcze Więcej

Jak otworzyc wlasna firme od A do Z.

Rozdzial 1. Planowanie działalności gospodarczej………4 Istota planowania Biznes plan Czesci skladowe biznes planu Rozdzial 2. Lokalizacja przedsiębiorstwa……….11 Róznice branzowe Jak zadbac o trwalosc najmu lokalu Rozdzial 3. Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem……….18 Jak wybrac bank Skad wziac pieniadze? Jak zawrzec Więcej

Umowy w obrocie handlowym

Wstęp. Zagadnienia wprowadzajace………4 1. Podmiot i zakres opracowania………4 2. Umowa jako źródłozobowiazan………4 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia umów gospodarczych………5 1. Pojecie i istota znaczenia umów gospodarczych………5 2. Rodzaje umów gospodarczych………6 3. Regulacja prawna umów gospodarczych………7 4. Zasada swobody umów gospodarczych………8 5. Więcej

Techniki zawierania umów czarterowych

Wstęp………2 Rozdzial 1. Uwarunkowania rynkowe zawierania umów czarterowych………5 1.1. Transport morski – ogólna charakterystyka………4 1.2. Charakterystyka zeglugi trampowej (nieregularnej)………13 1.3. Warunki rynku frachtowego………19 1.3.1. Popyt i podaz jako czynniki kształtujące rynek frachtowy………20 1.3.2. Rozleglosc operacji – oddalenie od siebie dysponentów Więcej

Obowiazki pracodawcy i uprawnienia pracownika zwiazane z macierzynstwem.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciazy i karmienia………5 1.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach wzbronionych………5 1.2. Obowiazek przeniesienia kobiety w ciazy do innej pracy………10 1.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy w porze nocnej i Więcej

Konwencja Rzymska.

Wstęp………3 Rozdzial I Pojecie stosunków pracy objetych zakresem Konwencji rzymskiej………4 Rozdzial II Prawo wlasciwe dla stosunku pracy………8 1) Wybór prawa………8 2) Prawo wlasciwe w braku wyboru prawa………18 3) Mechanizm ochrony pracownika………23 4) Inne ograniczenia zastosowania prawa wlasciwego………27 Rozdzial III Przeslanki Więcej

Przestepstwa komputerowe.

Wstęp………..5 Rozdzial 1. Rys historyczny..8 Rozdzial 2. Przestepczosc komputerowa – charakterystyka zjawiska………..13 2.1. Skala zjawiska……… 13 2.2. Stanowisko instytucji miedzynarodowych………..14 Rozdzial 3. Przestepstwa komputerowe w polskim kodeksię karnym………..21 3.1. Pojecie przestępstwa komputerowego……… 21 3.2. Przestepstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji……… 23 Więcej

Uslugi detektywistyczne w świetle prawa.

Wstęp………4 Rozdzial I Geneza ustawy o uslugach detektywistycznych………8 Rozdzial II Charakterystyka usług detektywistycznych………21 Rozdzial III Prawa i obowiazki detektywa………32 1. Etyka zawodowa………32 2. Uprawnienia detektywa………37 2.1. Metody i srodki wykonywania czynnosci detektywistycznych………37 2.2. Prawo do przetwarzania danych osobowych………40 2.3. Uzyskiwanie Więcej

Przesluchiwanie dzieci – taktyka.

Wstęp ……… 4 Rozdzial I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstepne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dziecinstwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Pózne dziecinstwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Róznice plci Więcej

Laczenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Harmonizacja prawa polskiego……….5 1.1. Wspólnota czy izolacja. 1.2. Istota naszych zobowiazan. 1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji. Rozdzial II. Laczenie się spólek………..12 2.1. Regulacja w europejskim prawie spólek. 2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartosciowymi. 2.3. Prawo Więcej

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wstęp……..5 Rozdzial I Zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7 1.1. Znaczenie i geneza 1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota 1.3. Cele i wykorzystanie spólki 2. Spólka z o.o. jako osoba prawna Rozdzial II Reprezentacja spółki z Więcej

Przestepczosc w Polsce.

Wstęp………2 Rozdzial I Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce………4 Rozdzial II Wstępne stadia działania przestepnego………7 2.1. Planowanie przestępstwa………7 2.2. Przygotowanie przestępstwa………11 Rozdzial III Przestepczosc zorganizowana………15 3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka………19 3.2. Pranie brudnych pieniedzy………21 3.3. Przemyt i handel narkotyków………29 3.4. Przemyt Więcej

Przestepstwo przeciw porzadkowi publicznemu.

Wstęp………4 Rozdzial I. Nielegalne przekroczenie granicy panstwowej………9 1. Uwagi ogólne………9 2. Rys historyczny………12 3. Warunki legalnego przekroczenia granicy RP………14 4. Pojecie granicy………16 5. Strona podmiotowa i podmiot………18 6. Zagadnienia ogólne strony przedmiotowej typu podstawowego przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………19 7. Usilowanie Więcej

Odpowiedzialnosc cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakladach służby zdrowia.

Wstęp Rozdzial I. Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym 1. Rys historyczny ubezpieczen 2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe. Rozdzial II Podstawy i rodzaje odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy 1. Podstawy odpowiedzialnosci 2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-deliktowe 3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-kontraktowe Rozdzial III. Postepowanie w przedmiocie Więcej

Procedury celne.

Rozdzial I Clo – charakterystyka ogólna…….2 1.1. Geneza i rozwój cel…….2 1.2. Pojecie cla……..17 1.3. Klasyfikacja cel…….20 Rozdzial II Regulacje cel w prawie polskim…….24 2.1. Prawo celne obowiazujace w Polsce……..24 2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…….28 2.3. Unia celna……..29 2.4. Wspólna Więcej

Uszlachetnianie czynne i bierne w polskim prawie celnym.

Wstęp Rozdzial I 1. Ewolucja polskich procedur celnych………3 1.1. Clo od X wieku………3 1.2. Rozwiniecie polskiego celnictwa – rozbiory Polski………5 1.3. Prawo celne w okresie miedzywojennym………5 1.4. Prawo celne z 1961 r………7 1.5. Prawo celne z 1975 r……….10 1.6. Zmiana Więcej

Szkolenie pracowników w świetle prawa.

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka szkolen………7 Rozdzial II System podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych………13 1. Zagadnienia wstepne………13 2. Zasady kierowania pracowników do szkól………15 3. System szkolnictwa dla doroslych………19 4. Studia podyplomowe………25 5. Studia doktoranckie………26 Rozdzial III Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Więcej

Darowizna jako umowa przenoszaca wlasnosc.

Wstęp……….4 Rozdzial IOgólne zagadnienia na temat umów……….6 1. Podstawowe wiadomosci o zobowiazaniach. Umowy jako źródła zobowiazan ……….6 2. Tresc i forma umów. Zasada swobody umów……….10 3. Zagadnienia szczególne zwiazane z zawieraniem umów – umowa przedwstepna ……….13 4. Dodatkowe zastrzezenia umowne……….14 Więcej

Równosc kobiet i mezczyzn w prawie pracy

Wstęp ……… 4 Rozdzial I Równosc kobiet i mezczyzn jako konstytucyjne prawo czlowieka 1.1. Historyczny rys zagadnienia ……… 7 1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje ……… 9 Rozdzial II Dyrektywy wspólnotowe jako czesc miedzynarodowego prawa pracy 2.1. Koncepcja równości Więcej

Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu

1. Wstęp………2 2. Definicja i podzial przestepstw……… 3 3. Podzial przestepstw na zbrodnie i wystepki……… 6 4. ‚Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu’ ………7 5. Branie zakladnika art. 252 k.k. ………8 6. Handel ludzmi. Nielegalna adopcja art. 253 k.k………. 11 7. Udział Więcej

Pranie brudnych pieniedzy

Wstęp………2 Rozdzial I. System bankowy w Polsce………4 1.1. Organizacja systemu bankowego………4 1.2. Rola i funkcje banku centralnego………8 1.3. Banki komercyjne w Polsce………14 1.4. Nadzór bankowy w Polsce………23 Rozdzial II. Pojecie i istota prania brudnych pieniedzy………27 2.1. Informacje ogólne………27 2.2. Wpływ Więcej

Weksle w teorii i praktyce

Wstęp Rozdzial I Definicja weksla i jego rodzaje 1.1. Historia weksla 1.2. Pojecie weksla i jego funkcje 1.3. Przyklady weksli 1.3.1. Weksel kaucyjny 1.3.2. Weksel wlasny 1.3.3. Weksel trasowany 1.3.4. Blankiet urzedowy Rozdzial II Elemetnty ustawowe weksla 2.1. Polskie prawo Więcej

Ochrona prawa wlasnosci – standardy międzynarodowe i polskie

Wstęp ……….. 5 Rozdzial I Studium podstaw normatywnych ochrony wlasnosci 1. Uniwersalne standardy czlowieka ……….. 9 1.1. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka ……….. 9 1.2. Refleksje na tle Miedzynarodowych Paktów Czlowieka ……….. 11 1.3. Refleksje na tle innych standardów uniwersalnych ……….. Więcej

Zawarcie malzenstwa w prawie polskim

Wstęp………5 Rozdzial I Zawarcie malzenstwa 1. Formy zawarcia malzenstwa………9 2. Formalnosci zwiazane ze slubem ………13 3. Przeszkody zawarcia malzenstwa ………22 4. Uniewaznienie malzenstwa ………25 5. Nazwiska malzonków i ich dzieci ………28 Rozdzial II Rejestracja malzenstwa32 1. Wlasciwosc USC do wykonywania Więcej

Ochrona posiadania

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Geneza instytucji posiadania 1.1. Posiadanie w prawie rzymskim ………. 8 1.2. Elementy posiadania ………. 10 1.3. Natura i skutki prawne posiadania ………. 11 1.4. Rodzaje posiadania ………. 12 1.5. Nabycie i utrata posiadania ………. 15 Więcej

Prawne uwarunkowania ochrony informacji w jednostkach samorządu terytorialnego

1. Wstęp…….4 2. Terminologia …….5 3. Podstawowe zasady bezpieczenstwa …….7 4. Administrowanie systemem …….10 5. Bezpieczeństwo przetwarzania…….12 5.1. Ochrona fizyczna…….14 5.2. Ochrona elektromagnetyczna …….16 5.3. Ochrona kryptograficzna …….16 5.4. Zagrozenia ze strony sieci Internet…….18 6. Inne uwagi dotyczace bezpieczenstwa …….19 Więcej

Zastaw rejestrowy w świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Wstęp Rozdzial I Regulacje prawne dotyczace zestawu przed uchwaleniem ustawyz dnia 6,12,1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Rozdzial II Istota zastawu rejestrowego i przesłanki jego ustanowienia. Rozdzial III Charakterystyka elementów umowy zastawicznej. 1. Podmioty umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego Więcej

Przestepczosc zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie.

Wstęp………2 Rozdzial I. Pojecie przestepczosci zorganizowanej 1.1. Geneza przestepczosci zorganizowanej ………6 1.2. Definicja przestepczosci zorganizowanej………11 1.3. Uwarunkowania polskiej przestepczosci zorganizowanej………14 Rozdzial II. Rodzaje przestepczosci zorganizowanej 2.1. Przemyt i handel dzielami sztuki………18 2.2. Przemyt i handel kradzionych samochodów………24 2.3. Handel zywym Więcej

Wybór i odwolanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Wstęp………4 Rozdzial I Geneza samorządu terytorialnego oraz historia urzedu wójta, burmistrza i prezydenta miasta 1.1. Pojecie samorządu i samorządu terytorialnego ………6 1.2. Samorzad terytorialny i jego organy w okresie II Rzeczpospolitej………11 1.3. Samorzad terytorialny i jego organy po II wojnie Więcej

Przestepczosc wśród nieletnich

Rozdzial I. Przestepczosc nieletnich 1.1 Jako zjawisko społeczne 1.2 Etiologia 1.3 Wybrane aspekty przestepczosci nieletnich w świetle danych statystycznych 1.3.1 Rozmiary zjawiska 1.3.2 Kwalifikacja prawna popelnionych czynów 1.3.3 Rodzaj stosowanych środków 1.4 Profilaktyka 1.5 Resocjalizacja. Nowe tendencje. Rozdzial II.Odpowiedzialnosc karna Więcej

Testament wlasnoreczny

Rozdzial I Pojecie testamentu i jego formy Rozdzial II Przeslanki waznosci testamentu Rozdzial III Pismo na testamencie wlasnorecznym Rozdzial IV Podpis na testamencie wlasnorecznym A. Elementy podpisu B. Miejsce podpisu Rozdzial V Data na testamencie wlasnorecznym Wzory testamentów wlasnorecznych Bibliografia

Instytucja bieglego

Wstęp Rozdzial I Biegly 1.1. Pojecie bieglego 1.2. Rodzaje bieglych Rozdzial II Opinia bieglego 2.1. Rodzaje opinii bieglego Rozdzial III Obowiazki bieglego Rozdzial IV Prawa bieglego Rozdzial V Dopuszczenie dowodu z opinii bieglego Rozdzial VI Kontrola dowodu z opinii bieglego Więcej

Ochrona konsumenta przy zawieraniu umów za posrednictwem Internetu w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiego

Wstęp………6 Rozdzial 1. Podstawowe pojecia i problemy uregulowania prawnego srodowiska internetowego………9 1.1. Pojecie i istota internetu………9 1.1.1. Glówne cechy Internetu………10 1.1.2. Sposoby korzystania z Internetu………11 1.1.3. Prawnomiedzynarodowa regulacja Internetu………12 1.2. Elektroniczny obrót handlowy………14 1.2.1. Pojecie i znaczenie handlu elektronicznego………14 1.3. Więcej

Ochrona praw kobiet w prawie miedzynarodowym

Rozdzial 1.Studium podstaw normatywnych ochrony praw kobiet………3 1.Ogólne standardy praw czlowieka………3 1.1. Karta NZ………4 1.2. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka………5 1.3. Międzynarodowe Pakty Praw Czlowieka………7 2. Standardy europejskie………8 3. Standardy miedzynarodowego prawa humanitarnego………10 4.Rozwój lex specialis w dziedzinie ochrony praw kobiet………13 Więcej

Przepisy prawne i administracyjne w zagospodarowaniu terenu – przemysl budowlany i ochrona srodowiska

Wstęp………3 Rozdzial 1. Ekologizacja planowania przestrzennego. 1.1. Geneza planowania przestrzennego………4 1.2. Zasada zrównowazonego rozwoju – podstawowa zasada planowania przestrzennego……….5 1.3. Ekologizacja przestrzeni……….6 Rozdzial 2. Regulacja prawna procesu inwestycyjnego z punktu widzenia ochrony srodowiska……….8 2.1. Ochrona srodowiska na etapie uchwalania miejscowego Więcej

Umowa sprzedazy.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Umowa jako źródłozobowiazania 1.1. Pojecie zobowiazania………. 4 1.2. Umowy zobowiazaniowe………. 10 1.3. Wzorzec umowny………. 14 1.4. Umowy z udzialem konsumentów………. 18 Rozdzial II. Umowa sprzedaży – pojecie i istota 29 2.1. Pojecie i istota umowy sprzedazy………. 29 Więcej

Wolnosc sumienia w świetle polskiego prawa i standardów miedzynarodowych

Wstęp………3 Rozdzial I Itersyscyplinarne studium wolnosci sumienia………5 1. Interdyscyplinarne studium wolnosci………5 1.1. Wolnosc w świetle rozwazan teologicznych………6 1.2. Wolnosc w naukach humanistycznych………8 2. Interdyscyplinarne studium sumienia………12 2.1. Sumienie w świetle rozwazan teologicznych………12 2.2. Sumienie w kategoriach nauk humanistycznych………14 3. Sumienie Więcej

Cla i polityka celna

Wstęp …….3 Rozdzial I. Cla i polityka celna 1.1. Wartość celna towaru i metody jej ustalania …….5 1.2. Clo jako rodzaj podatku nakladany przez panstwo……. 9 1.3. Narzedzia i funkcje polityki celnej …….13 Rozdzial II. System celny w gospodarce polskiej Więcej

Polski Trybunal Konstytucyjny na tle europejskich sadów konstytucyjnych.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Sadownictwo konstytucyjne w Europie – ogólna charakterystyka oraz rys historyczny……….5 1. Klasyfikacja modeli sadownictwa konstytucyjnego we wspólczesnym swiecie i ich ogólna charakterystyka. 2. Powstawanie sadów konstytucyjnych w państwach europejskich – rys historyczny. 2.1. Panstwa zachodnie. 2.2. Panstwa Więcej

Administracyjne warunki prowadzenia działalności reklamowej w Polsce

Rozdzial I. Reklama – pojecie, funkcje, formy, rozwój 1.1. Pojecie reklamy w polskich i miedzynarodowych aktach prawnych………3 1.2. Powstanie i rozwój reklamy……..8 1.3. Funkcje, cele i formy reklamy……..15 Rozdzial II. Administracyjne warunki prowadzenia działalności reklamowej w programach telewizyjnych 2.1. Ograniczenia Więcej

Umowa o prace – zawarcie rozwiazanie i wygasniecie.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Umowa o prace – wiadomosci ogólne………4 Rozdzial 2. Rodzaje umów o prace………6 Umowa na okres próbny………7 Umowa na czas okreslony………8 Umowa na czas wykonania okreslonej pracy (umowa o dzielo, umowa zlecenie)………10 Umowa na czas nie okreslony………12 Rozdzial Więcej

Umowa zlecenie.

Wstęp. Rozdzial 1 Ogólna charakterystyka umowy zlecenia 1. Pojecie i zastosowanie……….2 2. Charakter prawny umowy zlecenia……….9 3. Zawarcie umowy……….15 Rozdzial 2 Obowiazki stron umowy zlecenia 1. Strony umowy zlecenia ……….17 2. Obowiazki zleceniodawcy……….18 3. Obowiazki zleceniobiorcy……….19 Rozdzial 3 Ustanie zlecenia Więcej

Ograniczenie prawa wlasnosci ze wzgledu na ochrone srodowiska.

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Problematyka ochrony srodowiska w Konstytucji RP………….4 1.1 Pojecie srodowiska w Konstytucji RP 1.2 Obowiazki w zakresię ochrony srodowiska wedlug Konstytucji RP 1.3 Zasada zrównowazonego rozwoju Rozdzial II. Ograniczenie wlasnosci w konstytucji RP ……….16 2.1 Pojecie wlasnosci Więcej

Status prawny uchodzcy w prawie miedzynarodowym i polskim.

Wykaz skrótów………3 Wstęp ……… 4 Rozdzial I. Pojecie uchodzcy w prawie miedzynarodowym ……… 8 1.1. Pojecie uchodzstwa……… 10 1.2. Poczatki miedzynarodowej ochrony uchodzców ……… 1.3. Ochrona uchodzców po II wojnie swiatowej ……… 12 1.3.1. Konwencja Genewska i Protokól Nowojorski ……… Więcej

Ochrona praw czlowieka w obszarze dzialan Amnesty International.

Wstęp…………2 Rozdzial I. Organizacje pozarzadowe jako uczestnik stosunków miedzynarodowych………….5 1.1. Pojecie organizacji pozarzadowych. 1.2. Geneza organizacji pozarzadowych. 1.3. Funkcje organizacji pozarzadowych w stosunkach miedzynarodowych. Rozdzial II. Geneza, cele i struktura Amnesty International………….14 2.1. Geneza Amnesty International. 2.2. Cele i struktura Więcej

Uprawnienia osób pozbawionych wolnosci w Polsce

Wstęp Rozdzial I. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w dokumentach miedzynarodowych z dziedziny praw czlowieka 1.1 Rozwój koncepcji praw czlowieka 1.2 Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w dorobku Organizacji Narodów Zjednoczonych 1.3 Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego Więcej

Dziedziczenie w polskim systemie prawa.

Wstęp Rozdzial I. Pojecie i systematyka prawa spadkowego 1. Pojecie i przedmiot prawa spadkowego 2. Funkcje prawa spadkowego 3. Lokalizacja i systematyka prawa spadkowego w prawie polskim Rozdzial II. Dziedziczenie ustawowe 1. Dziedzicznie czlonków rodziny 2. Dziedziczenie gminy i Skarbu Więcej