Szkolenie pracowników w świetle prawa.


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka szkolen………7

Rozdzial II
System podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych………13

1. Zagadnienia wstepne………13
2. Zasady kierowania pracowników do szkól………15
3. System szkolnictwa dla doroslych………19
4. Studia podyplomowe………25
5. Studia doktoranckie………26


Rozdzial III
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych………28

1. Zagadnienia wstepne………28
2. Kursy zawodowe………32
3. Szkolenie wewnatrzzakladowe i zlecane………34
4. Uczniowskie praktyki zawodowe………41
5. Studenckie praktyki zawodowe………43
6. Specjalizacja zawodowa inzynierów i techników………45
7. Aplikacja………49


Rozdzial IV
Przygotowanie zawodowe mlodocianych………54

Rozdzial V
Wyspecjalizowane podmioty prowadzace szkolenia zawodowe………68

1. Centra ksztalcenia ustawicznego………68
2. Ochotnicze hufce pracy………70
3. Sluzba pracownicza w zakladach pracy … 75


Zakończenie………79
Bibliografia………83

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>