Kategoria: Historia

Prace z dziedziny Historia. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Represje polityczne wobec opozycji politycznej NSZZ Solidarnosc. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I Na drodze do zmian………5 1. Klimat polityczny………6 2. Pierwsze próby aktywnosci………18 3. Szansa działania ………23 Rozdzial II Wspólpracownicys. 26 1. Sprawdzenie wiarygodnosci dzialaczy opozycyjnych………27 2. Aresztowania………35 3. Adwokaci………38 Rozdzial III Formy represji. Próby obrony………42 1. Manifestowanie niezadowolenia – ‚polityczne graffiti’………43 2. Kolportaz………45 3. Rewizje………48 4. Stosunek wladz do aktywnych duchownych………52 5. Problemy […]

Gospodarka Polski w latach 1918-39. 4.25/5 (24)

Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939………. 1 Skutki zaborów………. 2 Inflacja markowa. Reformy skarbowe Wladyslawa Gabskiego ……….4 Kryzys w rolnictwie………. 11 Kryzys w przemysle ……….13 Problemy walutowo-skarbowe………. 17 Polityka rzadu wobec kryzysu………. 17 Rozwój etatyzmu ……….19 Bilans gospodarczy Polski odrodzonej………. 20 Oceń Sample rating item

Administracja lokalna i samorzad w Galicji w dobie konstytucyjnej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Przemiany ustrojowe w monarchii Habsburgów w latach 1848 Rozdzial II Władze autonomiczne Rozdzial III Podzial terytorialny Galicji Rozdzial V Administracja powiatowa Rozdzial VI Samorzady gminy wiejskiej Rozdzial VII 3 Samorzad gminy miejskiej Rozdzial VIII Samorzad powiatowy Uwaga: Przypisy sa tylko w rozdziale pierwszym. Oceń Sample rating item

Kształtowanie się i rozwój bialoruskiej panstwowosci. 4.32/5 (22)

Wstęp………1 Rozdzial 1. Droga do niepodleglosci……….3 1.1. Pierestrojka……….3 1.2. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14 Rozdzial 2. Niepodleglosc……….18 2.1. Konstytucje……….18 2.2. System władzy……….34 2.3. Partie polityczne……….42 2.4. Aleksander Lukaszenko………44 Rozdzial 3. Problemy bialoruskiej panstwowosci………48 3.1. Swobody obywatelskie……….48 3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodleglosci……….52 3.3. Integracja z Rosja – zmierzch suwerennosci……….76 Zakończenie………84 Bibliografia 84 Oceń Sample […]

Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 i jego nastepstwa. 4.38/5 (26)

Wstęp…….. 4 Rozdzial I Analiza historyczna……..7 1.1. Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..7 1.2. Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda……..20 1.3. Reformy Ludwika Erharda………25 1.4. Proces scalania gospodarek niemieckich………29 1.5. Transformacja Niemiec Wschodnich……… 34 Rozdzial II Stan poczatkowy………39 2.1. Reakcja mocarstw swiatowych na zjednoczenie Niemiec – sytuacja polityczna……..39 2.2. Rola i udzial Zwiazku Radzieckiego w […]

Historia wlasnosci i jej rola w gospodarce. 4.41/5 (22)

Wstęp Starozytnosc i klasyczny antyk Platon, Arystoteles a wlasnosc Gospodarka Egipska i Rzymska Prawo rzymskie Wlasnosc pieniadza Dobra materialne a wartosci duchowe Sredniowiecze Poczatki czasów nowozytnych Siedemnastowieczna Anglia Francja w XVIII wieku Rewolucja francuska Wiek XIX i pierwsza polowa XX Socjalizm, komunizm i anarchizm Wlasnosc w konstytucjach panstw Druga polowa XX wieku Kapitalizm masowy Wlasnosc […]

Terror Stalina 4.38/5 (21)

Wstęp………2 Rozdzial 1. Czym zajmowal się Stalin do 1917 roku 1.1 Mlode lata Koby………6 1.2 Rewolucjonista………9 1.3 Kluczowy 1917 rok ………15 Rozdzial 2. W drodze po pelnie wladzy 2.1 Narodziny nowego kraju……… 22 2.2 Torowanie drogi do wladzy ………26 2.3 Walka o wladze 1924-29 ………29 Rozdzial 3. Terror 3.1 Pierwszy etap rewolucji stalinowskiej. Lata 1929-34……… […]

Sadownictwo administracyjne po II Wojnie Swiatowej. 4.33/5 (27)

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 1. Sadownictwo administracyjne w Polsce – rys historyczny……….6 2. Naczelny Sad Administracyjny w ustawach z 1980 i 1995r………..9 3. Sadownictwo administracyjne po wejściu w zycie ustawy ‚Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi’. 3.1. Uwagi wstepne……….17 3.2. Skarga i posiedzenia sadowe……….18 3.3. Postepowanie mediacyjne i uproszczone……….21 3.4. Wyrokowanie……….23 3.5. Skarga kasacyjna……….25 3.6. Zazalenie……….27 […]

Organizacja kosciola w czasach polskiej monarchii patrymonialnej. 4.36/5 (28)

Wstęp Rozdzial I. Poczatki chrystianizacji 1. Polska plemienna I Poganska 2. Chrzest Polski Rozdzial II. Powstanie organizacji koscielnej 1. Zjazd w Gnieznie 2. Powstanie metropolii 3. Wewnetrzna struktura Kosciola 4. Kryzys państwa Rozdzial III. Przemiany w Kosciele polskim 1. Odbudowa struktur koscielnych 2. Reformy w Kosciele 3. Kosciól w dobie rozbicia dzielnicowego Rozdzial IV. Zakony […]

Stalinowska polityka oswiatowa w Polsce w latach 1945-1953. 4.2/5 (25)

Wstęp 3 Rozdzial I. Sytuacja szkolnictwa polskiego 1. Zniszczenia wojenne i poczatki odbudowy ………..9 2. Organizacja szkolnictwa ………..13 3. Nauczyciele ………..20 4. Uczniowie ………..26 Rozdzial II. Sowietyzacja oswiaty w Polsce 1. Kult Stalina ………..33 2. Filozofia systemu ………..41 3. Stalinowska nauka ………..46 4. Nauczanie religii ………..52 Rozdzial III. Skutki indoktrynacji 1. Stalinizm a postawy społeczne […]

Dzieje szkolnictwa w Krosnie w latach 1918-1939. 4.33/5 (24)

Wstęp 3 Rozdzial I Antecedencje. Szkolnictwo w Krosnie w latach 1867-1918………… 7 Rozdzial II. Szkolnictwo powszechne w Krosnie w latach 1918-39 …………29 Rozdzial III. Szkolnictwo srednie w Krosnie w latach 1918-39 …………49 Rozdzial IV. Szkoly zawodowe w Krosnie w latach 1918-39…………73 Rozdzial V. Krosnienskie zaklady ksztalcenia nauczycieli w latach 1918-39 …………89 Zakończenie………… 111 Bibliografia …………114 […]

Bitwa pod Lenino – komunistyczna legenda, terazniejsza prawda. 4.13/5 (24)

Wstęp ………. 3 Rozdzial I. Rys historyczny 1.1. Charakterystyka sytuacji politycznej czasów II wojny swiatowej ………. 5 1.2. Próby utworzenia polskiej Dywizji w skladzie Armii Czerwonej ………. 8 1.3. Geneza powstania 1 dywizji im. T Kosciuszki ………. 15 Rozdzial II. Bitwa pod Lenino 12-13 pazdziernik 1943r. 2.1. Formowanie i szkolenie dywizji ………. 22 2.2. Przygotowania […]

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i jego nastepstwa. 4.18/5 (22)

Wstęp……..3 Rozdzial IAnaliza historyczna 1.1.Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..5 1.1.1.Uchwaly konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec……..7 1.2.Problem berlinski……..9 1.2.1. Powstanie RFN i NRD……..10 1.3.Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda podstawa potegi gospodarczej RFN……..14 1.4.Kryzys wewnetrzny lat siedemdziesiatych……..17 1.5.Stabilizacja RFN pod rzadami chadecko-liberalnymi ( 1982-89)……..20 Rozdzial II Zjednoczenie panstw niemieckich poczatkiem nowego ladu europejskiego 2.1.Upadek muru […]

Budowa i rozwój francuskiego imperium kolonialnego w Afryce. 4.25/5 (20)

Wstęp………3 Rozdzial I Francuska Afryka zachodnia. 1. Podbój Afryki zachodniej do I polowy XIX wieku………5 2. Podbój Afryki zachodniej w II polowie XIX wieku………7 Rozdzial II Protektorat nad Afryka pólnocna 1. Podbój kolonialnu Algierii………11 2. Zajecie Tunisu……….17 3. Maroko kolonia francuska……….20 Rozdzial III Francuska Afryka równikowa 1. Ustanowienie koloni Kongo………28 2. Kolonizacja Afryki srodkowej………29 Rozdzial […]

Zbrodnicze aspekty w medycynie Niemiec nazistowskich. 4.12/5 (25)

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Sytuacja polityczna po I wojnie swiatowej 1.1 Rozwiazania polityczne………..6 1.2 Wzrost znaczenia Niemiec………..14 1.3 Dojscie Hitlera do władzy………..18 Rozdzial 2. Charakterystyka totalnej ideologii nazistowskiej i komunistycznej 2.1 Totalna ideologia komunistyczna………..32 2.1.1 Pojecie ideologii………..32 2.1.2 Ortodoksyjny komunizm………..34 2.2 Faszyzm i rasizm………..39 2.3 Sytuacja Zydów podczas wojny………..45 2.4 Holocaust………..49 Rozdzial 3. Zbrodnicze działania nazistów […]

Pomoc osobom represjonowanym podczas stanu wojennego w Polsce 1981-1983. 4.21/5 (24)

Wstęp ………3 Rozdzial 1.Stan wojenny w Polsce 1981-83 1.1 Sytuacja gospodarcza, polityczna i spoleczna poprzedzajaca wprowadzenie stanu wojennego ………5 1.2 Ogloszenie i wprowadzenie stanu wojennego ………7 1.3 Opór spoleczny………15 Rozdzial 1.2. Organizacje koordynujace pomoc, oraz pomoc duchowa w osrodkach internowania 2.1 Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnosci i Ich Rodzinom………20 2.2 Prymasowski Komitet Pomocy Blizniemu………24 […]

Sadownictwo wojskowe w latach 1944-1947 w Lublinie. 4.22/5 (23)

Wstęp ………2 Rozdzial I Podstawy prawne funkcjonowania sadów wojskowych w latach 1944-55 1. Powolanie PKWN w Lublinie……… 4 2. Dekret o ustroju sadów wojskowych i prokuratury wojskowej z dnia 23 wrzesnia 1944 r……… 8 3. Inne akty prawne o randze ustawy ………10 Rozdzial II Ustrój sadów wojskowych w latach 1944-1955 1. Zadania sadów wojskowych ………12 […]

Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 na lamach prasy radomskiej okresu miedzywojennego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Stanowisko prasy socjalistycznej wzgledem hiszpanskiej wojny domowej. 1. Ogólnoswiatowy charakter wojny domowej w Hiszpanii. Socjalistyczna rewolucja. 2. Prasa komunistyczna o wojnie w Hiszpanii. 3. Charakterystyka prasy lewicowej. Rozdzial II. Prasa nacjonalistyczna i katolicka o wojnie hiszpanskiej. 1. Poglady prasy narodowej i katolickiej na sprawy wojenne. 2. Charakterystyka prasy prawicowej. Rozdzial III. Prasa […]

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus – marionetkowy cesarz. 4.32/5 (25)

Wstęp ………2 Rozdzial I Czas wpływów Agryppiny Mlodszej Rodzice – wybuchowa mieszanka genów ……… 5 Matczyne ambicje ………8 Historia Agryppiny ………10 Rozdzial II ‚Najlepsza z matek’ traci wpływy Mlody wladca usamodzielnia się ………15 Cesarz ponownie pod pantoflem ………20 Rozdzial III Nowi doradcy Krew i igrzyska ………23 Najokrutniejsza ze zbrodni Nerona ………24 Rozdzial IV Wielki pozar […]

Sadownictwo polskie pod okupacja w okresie I i II wojny swiatowej. 4.26/5 (19)

Wstęp………4 Rozdzial I. Sadownictwo polskie w czasię I Wojny Swiatowej pod okupacja niemiecka i austro – wegierska 1.1. Rola Departamentu Sprawiedliwosci Tymczasowej Rady Stanu w ksztaltowaniu polskiego sadownictwa w Królestwie Polskim……… 6 1.2. Struktura organizacyjna sadów „królewsko – polskich” ………8 1.3. Sad Najwyzszy w strukturze sadownictwa „królewsko – polskiego”……… 11 1.4. Sadownicy Królestwa Polskiego w […]

Problematyka spoleczno-polityczna na lamach ‚Gazety Gdanskiej’ w latach 1936-1937. 4.14/5 (22)

Rozdzial I Kształtowanie się prasy polskiej w Gdansku-od konca XIX wieku do wybuchu II wojny swiatowej 1. Zalozenie ‚Gazety Gdanskiej’ (1891 r.) i jej poczatki 2. Zagadnienia poruszane przez ‚Gazete Gdanska’ w pierwszej dekadzie istnienia 3. Inne gazety wychodzace w Gdansku w latach dziewiecdziesiatych XIX wieku 4. ‚Gazeta Gdanska’ w Wolnym Miescie Gdansku w okresie […]

Działalność generala W. T. Shermana w okresie wojny secesyjnej. 4.21/5 (19)

Wstęp Rozdzial 1 1a) Zycie generala Shermana oraz poczatku kariery militarnej. 1b) Pierwszy wklad militarny w wojnie secesyjnej wliczajac bitwe pod Bull Run oraz Shiloh Rozdzial 2 1a) Wklad Shermana w walkach pod Vicksburgiem oraz Chatanooga 2b) Inwazja Georgii-Kampania Atlanta Rozdzial 3 3a) ‚Marsz ku Morzu’ 3b) Konczonce kampanie w stanach Carolina 3C) General Sherman […]

Procesy norymberskie. Działalność Szymona Wiesenthala a problem scigania zbrodni nazistowskich po II Wojnie Swiatowej. 4.13/5 (23)

Wstęp Rozdzial 1 Zbrodniarze hitlerowscy na lawie oskarzonych 1.1 Procesy Norymberskie. 1.2 Procesy zbrodniarzy wojennych w powojennej Polsce. 1.3 Jak wielu nazistom udalo się uniknac kary? Rozdzial 2 Szymon Wiesenthal-‚lowca nazistó’ 2.1 Okres przedwojenny 2.2 Okres II wojny swiatowej 2.3 Szymon Wiesenthal i dzialalnosc Zydowskiego Centrum Dokumentacji. Rozdzial 3 W pogoni za Eichmannem 3.1 Adolf […]

Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego reformy w dobie stanislawowskiej. 4.57/5 (14)

Wstęp………2 Rozdzial I Geneza Senatu………4 Rozdzial II Sklad Senatu i jego kompetencje………8 Rozdzial III Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 3.1 Zmiany skladu Senatu po Unii Lubelskiej……… 16 3.2 Funkcjonowanie Senatu w XVII wieku i jego zadania……… 20 3.3 Maly Senat w czasach saskich……… 24 Rozdzial IV Senat w czasach Stanislawa Augusta Poniatowskiego. 4.1 Pierwsze reformy……… 26 […]

Stany nadzwyczajne w RP. 4.14/5 (28)

Wstęp Rozdzial I Istota i pojecie stanów nadzwyczajnych w okresie od 1918 roku do chwili obecnej 1. Pojecie stanu nadzwyczajnego. Zasady, przesłanki i tryby wprowadzenia stanów nadzwyczajnych 2. Podstawy prawne zaistnienia stanów nadzwyczajnych (konstytucje, ustawy) a. okres II RP (1918-1939) b. okres PRL (1945-1989) c okres III RP Rozdzial II Rodzaje i wystepowanie stanów nadzwyczajnych […]

Rozwój kolei zelaznych w Europie i w Stanach Zjednoczonych do 1914r. 4.17/5 (24)

Wstęp Rozdzial 1.Budownictwo kolejowe na kontynencie europejskim 1.1 Anglia 1.2 Rosja europejska 1.3 Niemcy 1.4 Francja 1.5 Wlochy Rozdzial 2.Budownictwo kolejowe na ziemiach polskich pod zaborami 2.1 Zabór pruski 2.2 Zabór rosyjski 2.3 Zabór austriacki Rozdzial 3.Kolejnictwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki 3.1 Budownictwo kolejowe do konca lat szescdziesiatych xix wieku 3.2 Intensyfikacja budownictwa kolejowego od […]

Przemiany w mentalnosci religijnej mieszkańców Ziem Polskich okolo roku 1000. 4.2/5 (20)

I Czesc naukowa Wstęp………1 Rozdzial I Przemiany w zwyczajach pogrzebowych………3 Rozdzial II Poczatki chrystianizacji na ziemiach polskich. 2.1 Skad chrzescijanstwo przybylo na ziemie polskie………11 2.2 Poczatki organizacji koscielnej………15 Rozdzial III Architektura sakralna. 3.1 Pierwsze koscioly………17 3.2 Artystyczna i duchowa funkcja architektury sakralnej a jej oddzialywanie na mentalnosc ludzi okolo roku 1000………25 3.3 Mentalnosc religijna na […]

COP – jako próba interwencjonizmu panstwowego w 20 leciu miedzywojennym. 3/5 (5)

Wstęp Rozdzial 1. Kryzys gospodarczy w Polsce 1.1. Przyczyny zagospodarowania Polski 1.1.1. Rzeczpospolita szlachecka 1.1.2. Polska porozbiorowa 1.1.3. Polska niepodlegla 1.2. Koncepcja przebudowy gospodarczej Polski 1.2.1. Przeludnienie agrarne 1.2.2. Uprzemyslowienie Rozdzial 2. Interwencjonizm panstwowy jako ideologia – teoria Keynesa Rozdzial 3 Polityka interwencjonizmu na podstawie Copu 3.1. Obszar i granice COP-u 3.2. Lokalizacja COP-u 3.3.Plan […]

Systemy totalitarne XX wieku w Europie. Nazizm, Faszyzm, Komunizm. 4.21/5 (28)

Wstęp Rozdzial 1. Nazizm Rozdzial 2. Faszyzm 2.1. Narodziny ruchu faszystowskiego w Europie 2.2. Powstanie faszyzmu we Wloszech 2.3. Faszyzm w Niemczech 2.4. Ruch faszystowski w innych krajach Rozdzial 3 Komunizm 3.1. Źródła filozoficzne komunizmu 3.2. Ideologia komunizmu i ruch komunistyczny 3.3. Praktyka komunizmu 3.4. Komunizm wspólczesnie Podsumowanie Bibliografia Oceń Sample rating item

Kariera wojskowa gen. Wladyslawa Sikorskiego 4.4/5 (20)

Wstęp………..7 Rozdzial I Metodologia badan wlasnych 1.1. Cel i przedmiot badan………..9 1.2. Metody, techniki, narzedzia badawcze……….. 11 1.3. Problemy i hipotezy badawcze………..13 Rozdzial II Wczesne lata Wladyslawa Sikorskiego 2.1. Dziecinstwo i mlodosc………..16 2.2. Zdobywanie wyksztalcenia………..18 2.3. Organizacje mlodziezowe………..20 2.4. Zaangazowanie w przygotowania powstancze………..23 Rozdzial III Udział w pierwszej wojnie swiatowej 3.1. Grozba rozbicia polskiego ruchu […]

Tymczasowa Rada Stanu w Ksiestwie Warszawskim. 4.25/5 (20)

Wstęp………1 Rozdzial I. Powstanie i organizacja Rady Najwyzszej Tymczasowej. 1.1. Sytuacja polityczna Ksiestwa Warszawskiego w latach 1812- 1813………3 1.2.Powolanie i kompetencje Rady Najwyzszej Tymczasowej ………6 1.3. Sklad osobowy Rady Najwyzszej Tymczasowej………9 Rozdzial II. Funkcjonowanie Rady Najwyzszej Tymczasowej. 2.1.Administracja………14 2.2.Policja………17 2.3. Finanse………21 2.4.Sadownictwo………26 2.5. Rekwizycje………31 2.6.Handel………35 2.7.Przemysl………37 Rozdzial III. Organy wspóldzialajace z Rada Najwyzsza Tymczasowa. 3.1. […]

Organy Wladzy wykonawczej w Ksiestwie Warszawskim. 4.37/5 (27)

Wstęp………..3 Rozdzial I Powstanie i geneza Ksiestwa Warszawskiego 1.Sytuacja polityczna przed utworzeniem Ksiestwa Warszawskiego……….. 5 2.Traktaty pokojowe w Tylzy…………7 3.Zasady ustroju wedlug Konstytucji ………..10 3.1 Ustrój polityczny…………12 3.2 Ustrój spoleczny ……….. 13 Rozdzial II . Organy wladzy wykonawczej w Ksiestwie Warszawskim. 1.Zarzad tymczasowy ………..16 2.Monarcha ………..18 3.Ministrowie…………21 4.Rada Ministrów…………25 Rozdzial III Rada Stanu Ksiestwa Warszawskiego […]

Grudzien 1970. Geneza i przebieg wydarzen. 4.26/5 (27)

1.Sytuacja spoleczno-polityczna w 1970 r. I.Narastanie kryzysy politycznego II.Ostatnie dni wladzy Wladyslawa Gomulki III.Podwyzka cen punktem zapalnym wystapien robotników 2.Przebieg wydarzen grudniowych I.14 grudnia II.15 grudnia III.16 grudnia V.17 grudnia V.18-20 grudnia VI. 21-23 grudnia 3.Sytuacja na poczatku 1971 r. I.Styczen 1971 r. II.Bilans wydarzen grudniowych III.Kto kazal strzelac ? 4.Sprawa Grudnia ’70 po przemianach […]

Administracja cywilna polskiego państwa podziemnego 4.25/5 (28)

Wstęp Rozdzial I. Powstanie oraz rozwój Polskiego Panstwa Podziemnego 1.1. Sytuacja prawna na okupowanych terenach Rzeczypospolitej 1.2. Pion wojskowy Polskiego Panstwa Podziemnego 1.3. Kształtowanie się struktur zaplecza politycznego 1.4. Podziemny wymiar sprawiedliwosci Rozdzial II. Struktura wladz cywilnych Polskiego Panstwa Podziemnego 2.1. Delegatura Rzadu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 2.1.1. Kompetencje Glównego Delegata Rzadu i Biura Prezydialnego […]

Sultan Saladyn – waleczny wódz. 4.46/5 (13)

Wstęp Rozdzial I Sultan Saladyn – ‚Mala biografia’ Informacja dotyczace zycia, polityki, przekonan. 1.1. Sultan Saladyn – Waleczny Kurd 1.2. Saladyn jako wódzi i polityk Rozdzial II Postac Saladyna gruntownie przedstawiona w pisamach arabskich 2.1. Baha AD-Dina o Saladynie 2.2. Sultan w oczach Imad Ad-din Al-Isfahani 2.3. Hrytyczny obraz Saladyna wedlug Ali Izz Ad-Din Ibn […]

Walka sanacji z opozycja w latach 1926 – 1939 4.36/5 (22)

Wstęp Rozdzial I. W drodze do wladzy 1.1. Przed przewrotem 1.2. Zamach stanu 1.3 ‚Nowa Polska’ Rozdzial II. Ku zmianie konstytucji 2.1. Powstanie BBWR i wybory 1928 roku 2.2 Centrolew 2.3. ‚Wybory brzeskie’ Rozdzial III. Bereza kartuska 3.1. Okolicznosci powstania i organizacja obozu odosobnienia 3.2. Osadzeni i warunki ich egzystencji 3.3. Kontrowersje 3.4. W obliczu […]

Buddyzm 4.21/5 (28)

Wstęp 1.Swieta w Buddyzmie 1.1. Dzien Dharmy (pelnia ksiezyca w lipcu) 1.2. Losar (pierwsze trzy dni pierwszego miesiaca ksiezycowego) 1.3. Chunga Choepa (pietnasty dzien pierwszego miesiaca ksiezycowego) 1.4. Dzien Sanghi (pelnia ksiezyca w listopadzie) 1.5. Kathina (jedenasty miesiac roku ksiezycowego, zazwyczaj pazdziernik) 1.6. Parinirwana (pelnia ksiezyca w lutym) 1.7. Wesak (pelnia ksiezyca w maju) Bibliografia […]

Monitor Warszawski jako nowoczesny periodyk czasów stanislawowskich 4.32/5 (22)

Rozdzial I Pierwsze czasopisma „uczone” w Europie – ogólna charakterystyka Rozdzial II Geneza i profil pisma 2.1 W opozycji do publicystyki staropolskiej……….. 12 2.2 Ignacy Krasicki i Franciszek Bohomolec – redaktorzy „Monitora”……….. 16 2.3 Królewskie korzenie i literackie powiazania pisma……….. 19 Rozdzial III Czolowy periodyk stanislawowski. Przeglad wybranych wydan 3.1 Idea oswieconego państwa i spoleczenstwa……….. […]

Działania militarne na Podlasiu podczas II Wojny Swiatowej 4.21/5 (28)

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Działania militarne na frontach II Wojny Swiatowej. 1.1 Poczatek II wojny swiatowej………..5 1.2 Działania militarne w latach 1940-1942………..8 1.3 Działania militarne w latach 1942-1945………..13 1.4 Zakończenie II wojny swiatowej………..15 Rozdzial II. Polska podczas II Wojny Swiatowej. 2.1 Sytuacja Polski podczas kampanii wrzesniowej w 1939 roku………..18 2.2 Działalność rzadu polskiego na emigracji………..24 […]