Kategoria: Historia

Prace z dziedziny Historia. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Olimpizm w Starozytnym Rzymie prawda czy mit ?

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial 1 Etos olimpizmu w starozytnej Grecji. 1.1 Geneza igrzysk olimpijskich………..5 1.2 Idee antycznego olimpizmu………..17 Rozdzial 2 Starozytny Rzym. 2.1 Poczatki starozytnego Rzymu………..23 2.2 Spoleczenstwo rzymskie………..28 2.3 Przesladowanie chrzescijan………..34 2.4 Munera – walki Gladiatorów………..38 Rozdzial 3 Dziedzictwo sportu antycznego………..52 Zakonczenie………..64 Bibliografia………..66 Spis ilustracji………..68 Streszczenie………..69

Represje polityczne wobec opozycji politycznej NSZZ Solidarnosc.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Na drodze do zmian………5 1. Klimat polityczny………6 2. Pierwsze próby aktywnosci………18 3. Szansa działania ………23 Rozdział II Wspólpracownicys. 26 1. Sprawdzenie wiarygodnosci dzialaczy opozycyjnych………27 2. Aresztowania………35 3. Adwokaci………38 Rozdział III Formy represji. Próby obrony………42 1. Manifestowanie niezadowolenia – 'polityczne graffiti’………43 2. Kolportaz………45…

Gospodarka Polski w latach 1918-39.

Przez administrator

Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939………. 1 Skutki zaborów………. 2 Inflacja markowa. Reformy skarbowe Wladyslawa Gabskiego ……….4 Kryzys w rolnictwie………. 11 Kryzys w przemysle ……….13 Problemy walutowo-skarbowe………. 17 Polityka rzadu wobec kryzysu………. 17 Rozwój etatyzmu ……….19 Bilans gospodarczy Polski odrodzonej………. 20

Administracja lokalna i samorzad w Galicji w dobie konstytucyjnej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Przemiany ustrojowe w monarchii Habsburgów w latach 1848 Rozdział II Władze autonomiczne Rozdział III Podzial terytorialny Galicji Rozdział V Administracja powiatowa Rozdział VI Samorzady gminy wiejskiej Rozdział VII 3 Samorzad gminy miejskiej Rozdział VIII Samorzad powiatowy Uwaga: Przypisy sa tylko w rozdziale…

Kształtowanie się i rozwój bialoruskiej panstwowosci.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1. Droga do niepodleglosci……….3 1.1. Pierestrojka……….3 1.2. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14 Rozdział 2. Niepodleglosc……….18 2.1. Konstytucje……….18 2.2. System władzy……….34 2.3. Partie polityczne……….42 2.4. Aleksander Lukaszenko………44 Rozdział 3. Problemy bialoruskiej panstwowosci………48 3.1. Swobody obywatelskie……….48 3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodleglosci……….52 3.3. Integracja…

Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 i jego nastepstwa.

Przez administrator

Wstęp…….. 4 Rozdział I Analiza historyczna……..7 1.1. Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..7 1.2. Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda……..20 1.3. Reformy Ludwika Erharda………25 1.4. Proces scalania gospodarek niemieckich………29 1.5. Transformacja Niemiec Wschodnich……… 34 Rozdział II Stan poczatkowy………39 2.1. Reakcja mocarstw swiatowych na zjednoczenie Niemiec…

Historia wlasnosci i jej rola w gospodarce.

Przez administrator

Wstęp Starozytnosc i klasyczny antyk Platon, Arystoteles a wlasnosc Gospodarka Egipska i Rzymska Prawo rzymskie Wlasnosc pieniadza Dobra materialne a wartosci duchowe Sredniowiecze Poczatki czasów nowozytnych Siedemnastowieczna Anglia Francja w XVIII wieku Rewolucja francuska Wiek XIX i pierwsza polowa XX Socjalizm, komunizm i anarchizm Wlasnosc…

Terror Stalina

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Czym zajmowal się Stalin do 1917 roku 1.1 Mlode lata Koby………6 1.2 Rewolucjonista………9 1.3 Kluczowy 1917 rok ………15 Rozdział 2. W drodze po pelnie wladzy 2.1 Narodziny nowego kraju……… 22 2.2 Torowanie drogi do wladzy ………26 2.3 Walka o wladze 1924-29 ………29…

Bliski Wschód – Izrael.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Rys historyczny ……….4 1.1. Historia narodu zydowskiego ……….4 1.2. Izrael ……….7 Rozdział II. Doniesienia o sytuacji w Izraelu w latach 1999-2001………. 9 Podsumowanie ……….13 Bibliografia ……….14 a) ksiazki b) artykuly

Sadownictwo administracyjne po II Wojnie Swiatowej.

Przez administrator

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 1. Sadownictwo administracyjne w Polsce – rys historyczny……….6 2. Naczelny Sad Administracyjny w ustawach z 1980 i 1995r………..9 3. Sadownictwo administracyjne po wejściu w zycie ustawy 'Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi’. 3.1. Uwagi wstepne……….17 3.2. Skarga i posiedzenia sadowe……….18 3.3. Postepowanie…

Organizacja kosciola w czasach polskiej monarchii patrymonialnej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Poczatki chrystianizacji 1. Polska plemienna I Poganska 2. Chrzest Polski Rozdział II. Powstanie organizacji koscielnej 1. Zjazd w Gnieznie 2. Powstanie metropolii 3. Wewnetrzna struktura Kosciola 4. Kryzys państwa Rozdział III. Przemiany w Kosciele polskim 1. Odbudowa struktur koscielnych 2. Reformy w…

Stalinowska polityka oswiatowa w Polsce w latach 1945-1953.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Sytuacja szkolnictwa polskiego 1. Zniszczenia wojenne i poczatki odbudowy ………..9 2. Organizacja szkolnictwa ………..13 3. Nauczyciele ………..20 4. Uczniowie ………..26 Rozdział II. Sowietyzacja oswiaty w Polsce 1. Kult Stalina ………..33 2. Filozofia systemu ………..41 3. Stalinowska nauka ………..46 4. Nauczanie religii…

Dzieje szkolnictwa w Krosnie w latach 1918-1939.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I Antecedencje. Szkolnictwo w Krosnie w latach 1867-1918………… 7 Rozdział II. Szkolnictwo powszechne w Krosnie w latach 1918-39 …………29 Rozdział III. Szkolnictwo srednie w Krosnie w latach 1918-39 …………49 Rozdział IV. Szkoly zawodowe w Krosnie w latach 1918-39…………73 Rozdział V. Krosnienskie zaklady…

Bitwa pod Lenino – komunistyczna legenda, terazniejsza prawda.

Przez administrator

Wstęp ………. 3 Rozdział I. Rys historyczny 1.1. Charakterystyka sytuacji politycznej czasów II wojny swiatowej ………. 5 1.2. Próby utworzenia polskiej Dywizji w skladzie Armii Czerwonej ………. 8 1.3. Geneza powstania 1 dywizji im. T Kosciuszki ………. 15 Rozdział II. Bitwa pod Lenino 12-13 pazdziernik…

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i jego nastepstwa.

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział IAnaliza historyczna 1.1.Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..5 1.1.1.Uchwaly konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec……..7 1.2.Problem berlinski……..9 1.2.1. Powstanie RFN i NRD……..10 1.3.Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda podstawa potegi gospodarczej RFN……..14 1.4.Kryzys wewnetrzny lat siedemdziesiatych……..17 1.5.Stabilizacja RFN pod rzadami chadecko-liberalnymi ( 1982-89)……..20 Rozdział…

Budowa i rozwój francuskiego imperium kolonialnego w Afryce.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Francuska Afryka zachodnia. 1. Podbój Afryki zachodniej do I polowy XIX wieku………5 2. Podbój Afryki zachodniej w II polowie XIX wieku………7 Rozdział II Protektorat nad Afryka pólnocna 1. Podbój kolonialnu Algierii………11 2. Zajecie Tunisu……….17 3. Maroko kolonia francuska……….20 Rozdział III Francuska Afryka…

Powstanie Styczniowe w powiecie radomskim.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I Powiat radomski w okresie przedpowstaniowym (geneza)……….12 Rozdział II Przebieg powstania styczniowego w powiecie radomskim………. 34 Rozdział III Skutki powstania na terenie powiatu (w odniesieniu do calosci ziem objetych walkami) ……….91 Zakończenie ……….97 Bibliografia……….98

Zbrodnicze aspekty w medycynie Niemiec nazistowskich.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Sytuacja polityczna po I wojnie swiatowej 1.1 Rozwiazania polityczne………..6 1.2 Wzrost znaczenia Niemiec………..14 1.3 Dojscie Hitlera do władzy………..18 Rozdział 2. Charakterystyka totalnej ideologii nazistowskiej i komunistycznej 2.1 Totalna ideologia komunistyczna………..32 2.1.1 Pojęcie ideologii………..32 2.1.2 Ortodoksyjny komunizm………..34 2.2 Faszyzm i rasizm………..39 2.3 Sytuacja…

Pomoc osobom represjonowanym podczas stanu wojennego w Polsce 1981-1983.

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział 1.Stan wojenny w Polsce 1981-83 1.1 Sytuacja gospodarcza, polityczna i spoleczna poprzedzajaca wprowadzenie stanu wojennego ………5 1.2 Ogloszenie i wprowadzenie stanu wojennego ………7 1.3 Opór spoleczny………15 Rozdział 1.2. Organizacje koordynujace pomoc, oraz pomoc duchowa w osrodkach internowania 2.1 Prymasowski Komitet Pomocy Osobom…

Sadownictwo wojskowe w latach 1944-1947 w Lublinie.

Przez administrator

Wstęp ………2 Rozdział I Podstawy prawne funkcjonowania sadów wojskowych w latach 1944-55 1. Powolanie PKWN w Lublinie……… 4 2. Dekret o ustroju sadów wojskowych i prokuratury wojskowej z dnia 23 wrzesnia 1944 r……… 8 3. Inne akty prawne o randze ustawy ………10 Rozdział II Ustrój…

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus – marionetkowy cesarz.

Przez administrator

Wstęp ………2 Rozdział I Czas wpływów Agryppiny Mlodszej Rodzice – wybuchowa mieszanka genów ……… 5 Matczyne ambicje ………8 Historia Agryppiny ………10 Rozdział II ’Najlepsza z matek’ traci wpływy Mlody wladca usamodzielnia się ………15 Cesarz ponownie pod pantoflem ………20 Rozdział III Nowi doradcy Krew i igrzyska…

Sadownictwo polskie pod okupacja w okresie I i II wojny swiatowej.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Sadownictwo polskie w czasię I Wojny Swiatowej pod okupacja niemiecka i austro – wegierska 1.1. Rola Departamentu Sprawiedliwosci Tymczasowej Rady Stanu w ksztaltowaniu polskiego sadownictwa w Królestwie Polskim……… 6 1.2. Struktura organizacyjna sadów „królewsko – polskich” ………8 1.3. Sad Najwyzszy w strukturze…