Kategoria: Historia

Prace z dziedziny Historia. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Represje polityczne wobec opozycji politycznej NSZZ Solidarnosc. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I Na drodze do zmian………5 1. Klimat polityczny………6 2. Pierwsze próby aktywnosci………18 3. Szansa działania ………23 Rozdzial II Wspólpracownicys. 26 1. Sprawdzenie wiarygodnosci dzialaczy opozycyjnych………27 2. Aresztowania………35 3. Adwokaci………38 Rozdzial III Formy represji. Próby obrony………42 1. Manifestowanie niezadowolenia – ‚polityczne graffiti’………43 2. Kolportaz………45 3. Rewizje………48 4. Stosunek wladz do aktywnych duchownych………52 5. Problemy […]

Administracja lokalna i samorzad w Galicji w dobie konstytucyjnej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Przemiany ustrojowe w monarchii Habsburgów w latach 1848 Rozdzial II Władze autonomiczne Rozdzial III Podzial terytorialny Galicji Rozdzial V Administracja powiatowa Rozdzial VI Samorzady gminy wiejskiej Rozdzial VII 3 Samorzad gminy miejskiej Rozdzial VIII Samorzad powiatowy Uwaga: Przypisy sa tylko w rozdziale pierwszym. Oceń

Kształtowanie się i rozwój bialoruskiej panstwowosci. 4.32/5 (22)

Wstęp………1 Rozdzial 1. Droga do niepodleglosci……….3 1.1. Pierestrojka……….3 1.2. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14 Rozdzial 2. Niepodleglosc……….18 2.1. Konstytucje……….18 2.2. System władzy……….34 2.3. Partie polityczne……….42 2.4. Aleksander Lukaszenko………44 Rozdzial 3. Problemy bialoruskiej panstwowosci………48 3.1. Swobody obywatelskie……….48 3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodleglosci……….52 3.3. Integracja z Rosja – zmierzch suwerennosci……….76 Zakończenie………84 Bibliografia 84 Oceń

Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 i jego nastepstwa. 4.38/5 (26)

Wstęp…….. 4 Rozdzial I Analiza historyczna……..7 1.1. Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..7 1.2. Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda……..20 1.3. Reformy Ludwika Erharda………25 1.4. Proces scalania gospodarek niemieckich………29 1.5. Transformacja Niemiec Wschodnich……… 34 Rozdzial II Stan poczatkowy………39 2.1. Reakcja mocarstw swiatowych na zjednoczenie Niemiec – sytuacja polityczna……..39 2.2. Rola i udzial Zwiazku Radzieckiego w […]

Historia wlasnosci i jej rola w gospodarce. 4.41/5 (22)

Wstęp Starozytnosc i klasyczny antyk Platon, Arystoteles a wlasnosc Gospodarka Egipska i Rzymska Prawo rzymskie Wlasnosc pieniadza Dobra materialne a wartosci duchowe Sredniowiecze Poczatki czasów nowozytnych Siedemnastowieczna Anglia Francja w XVIII wieku Rewolucja francuska Wiek XIX i pierwsza polowa XX Socjalizm, komunizm i anarchizm Wlasnosc w konstytucjach panstw Druga polowa XX wieku Kapitalizm masowy Wlasnosc […]

Terror Stalina 4.38/5 (21)

Wstęp………2 Rozdzial 1. Czym zajmowal się Stalin do 1917 roku 1.1 Mlode lata Koby………6 1.2 Rewolucjonista………9 1.3 Kluczowy 1917 rok ………15 Rozdzial 2. W drodze po pelnie wladzy 2.1 Narodziny nowego kraju……… 22 2.2 Torowanie drogi do wladzy ………26 2.3 Walka o wladze 1924-29 ………29 Rozdzial 3. Terror 3.1 Pierwszy etap rewolucji stalinowskiej. Lata 1929-34……… […]

Sadownictwo administracyjne po II Wojnie Swiatowej. 4.33/5 (27)

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 1. Sadownictwo administracyjne w Polsce – rys historyczny……….6 2. Naczelny Sad Administracyjny w ustawach z 1980 i 1995r………..9 3. Sadownictwo administracyjne po wejściu w zycie ustawy ‚Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi’. 3.1. Uwagi wstepne……….17 3.2. Skarga i posiedzenia sadowe……….18 3.3. Postepowanie mediacyjne i uproszczone……….21 3.4. Wyrokowanie……….23 3.5. Skarga kasacyjna……….25 3.6. Zazalenie……….27 […]

Organizacja kosciola w czasach polskiej monarchii patrymonialnej. 4.36/5 (28)

Wstęp Rozdzial I. Poczatki chrystianizacji 1. Polska plemienna I Poganska 2. Chrzest Polski Rozdzial II. Powstanie organizacji koscielnej 1. Zjazd w Gnieznie 2. Powstanie metropolii 3. Wewnetrzna struktura Kosciola 4. Kryzys państwa Rozdzial III. Przemiany w Kosciele polskim 1. Odbudowa struktur koscielnych 2. Reformy w Kosciele 3. Kosciól w dobie rozbicia dzielnicowego Rozdzial IV. Zakony […]

Stalinowska polityka oswiatowa w Polsce w latach 1945-1953. 4.2/5 (25)

Wstęp 3 Rozdzial I. Sytuacja szkolnictwa polskiego 1. Zniszczenia wojenne i poczatki odbudowy ………..9 2. Organizacja szkolnictwa ………..13 3. Nauczyciele ………..20 4. Uczniowie ………..26 Rozdzial II. Sowietyzacja oswiaty w Polsce 1. Kult Stalina ………..33 2. Filozofia systemu ………..41 3. Stalinowska nauka ………..46 4. Nauczanie religii ………..52 Rozdzial III. Skutki indoktrynacji 1. Stalinizm a postawy społeczne […]

Dzieje szkolnictwa w Krosnie w latach 1918-1939. 4.33/5 (24)

Wstęp 3 Rozdzial I Antecedencje. Szkolnictwo w Krosnie w latach 1867-1918………… 7 Rozdzial II. Szkolnictwo powszechne w Krosnie w latach 1918-39 …………29 Rozdzial III. Szkolnictwo srednie w Krosnie w latach 1918-39 …………49 Rozdzial IV. Szkoly zawodowe w Krosnie w latach 1918-39…………73 Rozdzial V. Krosnienskie zaklady ksztalcenia nauczycieli w latach 1918-39 …………89 Zakończenie………… 111 Bibliografia …………114 […]

Bitwa pod Lenino – komunistyczna legenda, terazniejsza prawda. 4.13/5 (24)

Wstęp ………. 3 Rozdzial I. Rys historyczny 1.1. Charakterystyka sytuacji politycznej czasów II wojny swiatowej ………. 5 1.2. Próby utworzenia polskiej Dywizji w skladzie Armii Czerwonej ………. 8 1.3. Geneza powstania 1 dywizji im. T Kosciuszki ………. 15 Rozdzial II. Bitwa pod Lenino 12-13 pazdziernik 1943r. 2.1. Formowanie i szkolenie dywizji ………. 22 2.2. Przygotowania […]

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i jego nastepstwa. 4.18/5 (22)

Wstęp……..3 Rozdzial IAnaliza historyczna 1.1.Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..5 1.1.1.Uchwaly konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec……..7 1.2.Problem berlinski……..9 1.2.1. Powstanie RFN i NRD……..10 1.3.Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda podstawa potegi gospodarczej RFN……..14 1.4.Kryzys wewnetrzny lat siedemdziesiatych……..17 1.5.Stabilizacja RFN pod rzadami chadecko-liberalnymi ( 1982-89)……..20 Rozdzial II Zjednoczenie panstw niemieckich poczatkiem nowego ladu europejskiego 2.1.Upadek muru […]

Budowa i rozwój francuskiego imperium kolonialnego w Afryce. 4.25/5 (20)

Wstęp………3 Rozdzial I Francuska Afryka zachodnia. 1. Podbój Afryki zachodniej do I polowy XIX wieku………5 2. Podbój Afryki zachodniej w II polowie XIX wieku………7 Rozdzial II Protektorat nad Afryka pólnocna 1. Podbój kolonialnu Algierii………11 2. Zajecie Tunisu……….17 3. Maroko kolonia francuska……….20 Rozdzial III Francuska Afryka równikowa 1. Ustanowienie koloni Kongo………28 2. Kolonizacja Afryki srodkowej………29 Rozdzial […]

Zbrodnicze aspekty w medycynie Niemiec nazistowskich. 4.12/5 (25)

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Sytuacja polityczna po I wojnie swiatowej 1.1 Rozwiazania polityczne………..6 1.2 Wzrost znaczenia Niemiec………..14 1.3 Dojscie Hitlera do władzy………..18 Rozdzial 2. Charakterystyka totalnej ideologii nazistowskiej i komunistycznej 2.1 Totalna ideologia komunistyczna………..32 2.1.1 Pojecie ideologii………..32 2.1.2 Ortodoksyjny komunizm………..34 2.2 Faszyzm i rasizm………..39 2.3 Sytuacja Zydów podczas wojny………..45 2.4 Holocaust………..49 Rozdzial 3. Zbrodnicze działania nazistów […]

Pomoc osobom represjonowanym podczas stanu wojennego w Polsce 1981-1983. 4.21/5 (24)

Wstęp ………3 Rozdzial 1.Stan wojenny w Polsce 1981-83 1.1 Sytuacja gospodarcza, polityczna i spoleczna poprzedzajaca wprowadzenie stanu wojennego ………5 1.2 Ogloszenie i wprowadzenie stanu wojennego ………7 1.3 Opór spoleczny………15 Rozdzial 1.2. Organizacje koordynujace pomoc, oraz pomoc duchowa w osrodkach internowania 2.1 Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnosci i Ich Rodzinom………20 2.2 Prymasowski Komitet Pomocy Blizniemu………24 […]

Sadownictwo wojskowe w latach 1944-1947 w Lublinie. 4.22/5 (23)

Wstęp ………2 Rozdzial I Podstawy prawne funkcjonowania sadów wojskowych w latach 1944-55 1. Powolanie PKWN w Lublinie……… 4 2. Dekret o ustroju sadów wojskowych i prokuratury wojskowej z dnia 23 wrzesnia 1944 r……… 8 3. Inne akty prawne o randze ustawy ………10 Rozdzial II Ustrój sadów wojskowych w latach 1944-1955 1. Zadania sadów wojskowych ………12 […]

Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 na lamach prasy radomskiej okresu miedzywojennego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Stanowisko prasy socjalistycznej wzgledem hiszpanskiej wojny domowej. 1. Ogólnoswiatowy charakter wojny domowej w Hiszpanii. Socjalistyczna rewolucja. 2. Prasa komunistyczna o wojnie w Hiszpanii. 3. Charakterystyka prasy lewicowej. Rozdzial II. Prasa nacjonalistyczna i katolicka o wojnie hiszpanskiej. 1. Poglady prasy narodowej i katolickiej na sprawy wojenne. 2. Charakterystyka prasy prawicowej. Rozdzial III. Prasa […]

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus – marionetkowy cesarz. 4.32/5 (25)

Wstęp ………2 Rozdzial I Czas wpływów Agryppiny Mlodszej Rodzice – wybuchowa mieszanka genów ……… 5 Matczyne ambicje ………8 Historia Agryppiny ………10 Rozdzial II ‚Najlepsza z matek’ traci wpływy Mlody wladca usamodzielnia się ………15 Cesarz ponownie pod pantoflem ………20 Rozdzial III Nowi doradcy Krew i igrzyska ………23 Najokrutniejsza ze zbrodni Nerona ………24 Rozdzial IV Wielki pozar […]

Sadownictwo polskie pod okupacja w okresie I i II wojny swiatowej. 4.26/5 (19)

Wstęp………4 Rozdzial I. Sadownictwo polskie w czasię I Wojny Swiatowej pod okupacja niemiecka i austro – wegierska 1.1. Rola Departamentu Sprawiedliwosci Tymczasowej Rady Stanu w ksztaltowaniu polskiego sadownictwa w Królestwie Polskim……… 6 1.2. Struktura organizacyjna sadów „królewsko – polskich” ………8 1.3. Sad Najwyzszy w strukturze sadownictwa „królewsko – polskiego”……… 11 1.4. Sadownicy Królestwa Polskiego w […]

Problematyka spoleczno-polityczna na lamach ‚Gazety Gdanskiej’ w latach 1936-1937. 4.14/5 (22)

Rozdzial I Kształtowanie się prasy polskiej w Gdansku-od konca XIX wieku do wybuchu II wojny swiatowej 1. Zalozenie ‚Gazety Gdanskiej’ (1891 r.) i jej poczatki 2. Zagadnienia poruszane przez ‚Gazete Gdanska’ w pierwszej dekadzie istnienia 3. Inne gazety wychodzace w Gdansku w latach dziewiecdziesiatych XIX wieku 4. ‚Gazeta Gdanska’ w Wolnym Miescie Gdansku w okresie […]

Działalność generala W. T. Shermana w okresie wojny secesyjnej. 4.21/5 (19)

Wstęp Rozdzial 1 1a) Zycie generala Shermana oraz poczatku kariery militarnej. 1b) Pierwszy wklad militarny w wojnie secesyjnej wliczajac bitwe pod Bull Run oraz Shiloh Rozdzial 2 1a) Wklad Shermana w walkach pod Vicksburgiem oraz Chatanooga 2b) Inwazja Georgii-Kampania Atlanta Rozdzial 3 3a) ‚Marsz ku Morzu’ 3b) Konczonce kampanie w stanach Carolina 3C) General Sherman […]