Represje polityczne wobec opozycji politycznej NSZZ Solidarnosc.

Wstęp………3 Rozdzial I Na drodze do zmian………5 1. Klimat polityczny………6 2. Pierwsze próby aktywnosci………18 3. Szansa działania ………23 Rozdzial II Wspólpracownicys. 26 1. Sprawdzenie wiarygodnosci dzialaczy opozycyjnych………27 2. Aresztowania………35 3. Adwokaci………38 Rozdzial III Formy represji. Próby obrony………42 1. Manifestowanie niezadowolenia Więcej

Gospodarka Polski w latach 1918-39.

Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939………. 1 Skutki zaborów………. 2 Inflacja markowa. Reformy skarbowe Wladyslawa Gabskiego ……….4 Kryzys w rolnictwie………. 11 Kryzys w przemysle ……….13 Problemy walutowo-skarbowe………. 17 Polityka rzadu wobec kryzysu………. 17 Rozwój etatyzmu ……….19 Bilans gospodarczy Polski Więcej

Administracja lokalna i samorzad w Galicji w dobie konstytucyjnej.

Wstęp Rozdzial I Przemiany ustrojowe w monarchii Habsburgów w latach 1848 Rozdzial II Władze autonomiczne Rozdzial III Podzial terytorialny Galicji Rozdzial V Administracja powiatowa Rozdzial VI Samorzady gminy wiejskiej Rozdzial VII 3 Samorzad gminy miejskiej Rozdzial VIII Samorzad powiatowy Uwaga: Więcej

Kształtowanie się i rozwój bialoruskiej panstwowosci.

Wstęp………1 Rozdzial 1. Droga do niepodleglosci……….3 1.1. Pierestrojka……….3 1.2. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14 Rozdzial 2. Niepodleglosc……….18 2.1. Konstytucje……….18 2.2. System władzy……….34 2.3. Partie polityczne……….42 2.4. Aleksander Lukaszenko………44 Rozdzial 3. Problemy bialoruskiej panstwowosci………48 3.1. Swobody obywatelskie……….48 3.2. Opozycja i jej Więcej

Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 i jego nastepstwa.

Wstęp…….. 4 Rozdzial I Analiza historyczna……..7 1.1. Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..7 1.2. Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda……..20 1.3. Reformy Ludwika Erharda………25 1.4. Proces scalania gospodarek niemieckich………29 1.5. Transformacja Niemiec Wschodnich……… 34 Rozdzial II Stan poczatkowy………39 2.1. Reakcja Więcej

Historia wlasnosci i jej rola w gospodarce.

Wstęp Starozytnosc i klasyczny antyk Platon, Arystoteles a wlasnosc Gospodarka Egipska i Rzymska Prawo rzymskie Wlasnosc pieniadza Dobra materialne a wartosci duchowe Sredniowiecze Poczatki czasów nowozytnych Siedemnastowieczna Anglia Francja w XVIII wieku Rewolucja francuska Wiek XIX i pierwsza polowa XX Więcej

Terror Stalina

Wstęp………2 Rozdzial 1. Czym zajmowal się Stalin do 1917 roku 1.1 Mlode lata Koby………6 1.2 Rewolucjonista………9 1.3 Kluczowy 1917 rok ………15 Rozdzial 2. W drodze po pelnie wladzy 2.1 Narodziny nowego kraju……… 22 2.2 Torowanie drogi do wladzy ………26 2.3 Więcej

Bliski Wschód – Izrael.

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Rys historyczny ……….4 1.1. Historia narodu zydowskiego ……….4 1.2. Izrael ……….7 Rozdzial II. Doniesienia o sytuacji w Izraelu w latach 1999-2001………. 9 Podsumowanie ……….13 Bibliografia ……….14 a) ksiazki b) artykuly

Sadownictwo administracyjne po II Wojnie Swiatowej.

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 1. Sadownictwo administracyjne w Polsce – rys historyczny……….6 2. Naczelny Sad Administracyjny w ustawach z 1980 i 1995r………..9 3. Sadownictwo administracyjne po wejściu w zycie ustawy ‚Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi’. 3.1. Uwagi wstepne……….17 3.2. Skarga Więcej

Organizacja kosciola w czasach polskiej monarchii patrymonialnej.

Wstęp Rozdzial I. Poczatki chrystianizacji 1. Polska plemienna I Poganska 2. Chrzest Polski Rozdzial II. Powstanie organizacji koscielnej 1. Zjazd w Gnieznie 2. Powstanie metropolii 3. Wewnetrzna struktura Kosciola 4. Kryzys państwa Rozdzial III. Przemiany w Kosciele polskim 1. Odbudowa Więcej

Stalinowska polityka oswiatowa w Polsce w latach 1945-1953.

Wstęp 3 Rozdzial I. Sytuacja szkolnictwa polskiego 1. Zniszczenia wojenne i poczatki odbudowy ………..9 2. Organizacja szkolnictwa ………..13 3. Nauczyciele ………..20 4. Uczniowie ………..26 Rozdzial II. Sowietyzacja oswiaty w Polsce 1. Kult Stalina ………..33 2. Filozofia systemu ………..41 3. Stalinowska Więcej

Dzieje szkolnictwa w Krosnie w latach 1918-1939.

Wstęp 3 Rozdzial I Antecedencje. Szkolnictwo w Krosnie w latach 1867-1918………… 7 Rozdzial II. Szkolnictwo powszechne w Krosnie w latach 1918-39 …………29 Rozdzial III. Szkolnictwo srednie w Krosnie w latach 1918-39 …………49 Rozdzial IV. Szkoly zawodowe w Krosnie w latach Więcej

Bitwa pod Lenino – komunistyczna legenda, terazniejsza prawda.

Wstęp ………. 3 Rozdzial I. Rys historyczny 1.1. Charakterystyka sytuacji politycznej czasów II wojny swiatowej ………. 5 1.2. Próby utworzenia polskiej Dywizji w skladzie Armii Czerwonej ………. 8 1.3. Geneza powstania 1 dywizji im. T Kosciuszki ………. 15 Rozdzial II. Więcej

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i jego nastepstwa.

Wstęp……..3 Rozdzial IAnaliza historyczna 1.1.Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..5 1.1.1.Uchwaly konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec……..7 1.2.Problem berlinski……..9 1.2.1. Powstanie RFN i NRD……..10 1.3.Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda podstawa potegi gospodarczej RFN……..14 1.4.Kryzys wewnetrzny lat siedemdziesiatych……..17 1.5.Stabilizacja RFN pod Więcej

Budowa i rozwój francuskiego imperium kolonialnego w Afryce.

Wstęp………3 Rozdzial I Francuska Afryka zachodnia. 1. Podbój Afryki zachodniej do I polowy XIX wieku………5 2. Podbój Afryki zachodniej w II polowie XIX wieku………7 Rozdzial II Protektorat nad Afryka pólnocna 1. Podbój kolonialnu Algierii………11 2. Zajecie Tunisu……….17 3. Maroko kolonia Więcej

Powstanie Styczniowe w powiecie radomskim.

Wstęp………1 Rozdzial I Powiat radomski w okresie przedpowstaniowym (geneza)……….12 Rozdzial II Przebieg powstania styczniowego w powiecie radomskim………. 34 Rozdzial III Skutki powstania na terenie powiatu (w odniesieniu do calosci ziem objetych walkami) ……….91 Zakończenie ……….97 Bibliografia……….98

Obrazy zainteresowan historyków polskich I polowy XIX wieku.

1. Wstęp. Tlo historyczne ……..1 2. Okres 1795-1831…….. 3 3. Okres 1832-1863 ……..10 4. Kierunki rozwoju historiografii…….. 13 5. Działalność emigracyjna ……..15 6. Bibliografia……..16

Zbrodnicze aspekty w medycynie Niemiec nazistowskich.

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Sytuacja polityczna po I wojnie swiatowej 1.1 Rozwiazania polityczne………..6 1.2 Wzrost znaczenia Niemiec………..14 1.3 Dojscie Hitlera do władzy………..18 Rozdzial 2. Charakterystyka totalnej ideologii nazistowskiej i komunistycznej 2.1 Totalna ideologia komunistyczna………..32 2.1.1 Pojecie ideologii………..32 2.1.2 Ortodoksyjny komunizm………..34 2.2 Więcej

Pomoc osobom represjonowanym podczas stanu wojennego w Polsce 1981-1983.

Wstęp ………3 Rozdzial 1.Stan wojenny w Polsce 1981-83 1.1 Sytuacja gospodarcza, polityczna i spoleczna poprzedzajaca wprowadzenie stanu wojennego ………5 1.2 Ogloszenie i wprowadzenie stanu wojennego ………7 1.3 Opór spoleczny………15 Rozdzial 1.2. Organizacje koordynujace pomoc, oraz pomoc duchowa w osrodkach internowania Więcej

Sadownictwo wojskowe w latach 1944-1947 w Lublinie.

Wstęp ………2 Rozdzial I Podstawy prawne funkcjonowania sadów wojskowych w latach 1944-55 1. Powolanie PKWN w Lublinie……… 4 2. Dekret o ustroju sadów wojskowych i prokuratury wojskowej z dnia 23 wrzesnia 1944 r……… 8 3. Inne akty prawne o randze Więcej

Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 na lamach prasy radomskiej okresu miedzywojennego.

Wstęp Rozdzial I. Stanowisko prasy socjalistycznej wzgledem hiszpanskiej wojny domowej. 1. Ogólnoswiatowy charakter wojny domowej w Hiszpanii. Socjalistyczna rewolucja. 2. Prasa komunistyczna o wojnie w Hiszpanii. 3. Charakterystyka prasy lewicowej. Rozdzial II. Prasa nacjonalistyczna i katolicka o wojnie hiszpanskiej. 1. Więcej

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus – marionetkowy cesarz.

Wstęp ………2 Rozdzial I Czas wpływów Agryppiny Mlodszej Rodzice – wybuchowa mieszanka genów ……… 5 Matczyne ambicje ………8 Historia Agryppiny ………10 Rozdzial II ‚Najlepsza z matek’ traci wpływy Mlody wladca usamodzielnia się ………15 Cesarz ponownie pod pantoflem ………20 Rozdzial III Więcej

Sadownictwo polskie pod okupacja w okresie I i II wojny swiatowej.

Wstęp………4 Rozdzial I. Sadownictwo polskie w czasię I Wojny Swiatowej pod okupacja niemiecka i austro – wegierska 1.1. Rola Departamentu Sprawiedliwosci Tymczasowej Rady Stanu w ksztaltowaniu polskiego sadownictwa w Królestwie Polskim……… 6 1.2. Struktura organizacyjna sadów „królewsko – polskich” ………8 Więcej

Problematyka spoleczno-polityczna na lamach ‚Gazety Gdanskiej’ w latach 1936-1937.

Rozdzial I Kształtowanie się prasy polskiej w Gdansku-od konca XIX wieku do wybuchu II wojny swiatowej 1. Zalozenie ‚Gazety Gdanskiej’ (1891 r.) i jej poczatki 2. Zagadnienia poruszane przez ‚Gazete Gdanska’ w pierwszej dekadzie istnienia 3. Inne gazety wychodzace w Więcej

Działalność generala W. T. Shermana w okresie wojny secesyjnej.

Wstęp Rozdzial 1 1a) Zycie generala Shermana oraz poczatku kariery militarnej. 1b) Pierwszy wklad militarny w wojnie secesyjnej wliczajac bitwe pod Bull Run oraz Shiloh Rozdzial 2 1a) Wklad Shermana w walkach pod Vicksburgiem oraz Chatanooga 2b) Inwazja Georgii-Kampania Atlanta Więcej

Procesy norymberskie. Działalność Szymona Wiesenthala a problem scigania zbrodni nazistowskich po II Wojnie Swiatowej.

Wstęp Rozdzial 1 Zbrodniarze hitlerowscy na lawie oskarzonych 1.1 Procesy Norymberskie. 1.2 Procesy zbrodniarzy wojennych w powojennej Polsce. 1.3 Jak wielu nazistom udalo się uniknac kary? Rozdzial 2 Szymon Wiesenthal-‚lowca nazistó’ 2.1 Okres przedwojenny 2.2 Okres II wojny swiatowej 2.3 Więcej

Sejm Walny w okresie demokracji szlacheckiej.

Wstęp Rozdzial I Geneza Sejmu Walnego Rozdzial II Organizacja Sejmu w XVI wieku 1. Sklad i zasady wyboru poslów 2. Tryb prowadzenia obrad Rozdzial III Uprawnienia Sejmu w XVI wieku Rozdzial IV Unia polsko-litewska w Lublinie 1569 roku i jej Więcej

Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego reformy w dobie stanislawowskiej.

Wstęp………2 Rozdzial I Geneza Senatu………4 Rozdzial II Sklad Senatu i jego kompetencje………8 Rozdzial III Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 3.1 Zmiany skladu Senatu po Unii Lubelskiej……… 16 3.2 Funkcjonowanie Senatu w XVII wieku i jego zadania……… 20 3.3 Maly Senat w Więcej

Stany nadzwyczajne w RP.

Wstęp Rozdzial I Istota i pojecie stanów nadzwyczajnych w okresie od 1918 roku do chwili obecnej 1. Pojecie stanu nadzwyczajnego. Zasady, przesłanki i tryby wprowadzenia stanów nadzwyczajnych 2. Podstawy prawne zaistnienia stanów nadzwyczajnych (konstytucje, ustawy) a. okres II RP (1918-1939) Więcej

Rozwój kolei zelaznych w Europie i w Stanach Zjednoczonych do 1914r.

Wstęp Rozdzial 1.Budownictwo kolejowe na kontynencie europejskim 1.1 Anglia 1.2 Rosja europejska 1.3 Niemcy 1.4 Francja 1.5 Wlochy Rozdzial 2.Budownictwo kolejowe na ziemiach polskich pod zaborami 2.1 Zabór pruski 2.2 Zabór rosyjski 2.3 Zabór austriacki Rozdzial 3.Kolejnictwo w Stanach Zjednoczonych Więcej

Przemiany w mentalnosci religijnej mieszkańców Ziem Polskich okolo roku 1000.

I Czesc naukowa Wstęp………1 Rozdzial I Przemiany w zwyczajach pogrzebowych………3 Rozdzial II Poczatki chrystianizacji na ziemiach polskich. 2.1 Skad chrzescijanstwo przybylo na ziemie polskie………11 2.2 Poczatki organizacji koscielnej………15 Rozdzial III Architektura sakralna. 3.1 Pierwsze koscioly………17 3.2 Artystyczna i duchowa funkcja Więcej

COP – jako próba interwencjonizmu panstwowego w 20 leciu miedzywojennym.

Wstęp Rozdzial 1. Kryzys gospodarczy w Polsce 1.1. Przyczyny zagospodarowania Polski 1.1.1. Rzeczpospolita szlachecka 1.1.2. Polska porozbiorowa 1.1.3. Polska niepodlegla 1.2. Koncepcja przebudowy gospodarczej Polski 1.2.1. Przeludnienie agrarne 1.2.2. Uprzemyslowienie Rozdzial 2. Interwencjonizm panstwowy jako ideologia – teoria Keynesa Rozdzial Więcej

Osiagniecia cywilizacyjne ludów starozytnych

Wstęp Rozdzial 1.Mezopotamia Rozdzial 2. Egipt Rozdzial 3. Indie Rozdzial 4. Chiny Rozdzial 5. Izrael Rozdzial 6. Grecja Zakończenie Bibliografia

Systemy totalitarne XX wieku w Europie. Nazizm, Faszyzm, Komunizm.

Wstęp Rozdzial 1. Nazizm Rozdzial 2. Faszyzm 2.1. Narodziny ruchu faszystowskiego w Europie 2.2. Powstanie faszyzmu we Wloszech 2.3. Faszyzm w Niemczech 2.4. Ruch faszystowski w innych krajach Rozdzial 3 Komunizm 3.1. Źródła filozoficzne komunizmu 3.2. Ideologia komunizmu i ruch Więcej

Kariera wojskowa gen. Wladyslawa Sikorskiego

Wstęp………..7 Rozdzial I Metodologia badan wlasnych 1.1. Cel i przedmiot badan………..9 1.2. Metody, techniki, narzedzia badawcze……….. 11 1.3. Problemy i hipotezy badawcze………..13 Rozdzial II Wczesne lata Wladyslawa Sikorskiego 2.1. Dziecinstwo i mlodosc………..16 2.2. Zdobywanie wyksztalcenia………..18 2.3. Organizacje mlodziezowe………..20 2.4. Zaangazowanie Więcej

Tymczasowa Rada Stanu w Ksiestwie Warszawskim.

Wstęp………1 Rozdzial I. Powstanie i organizacja Rady Najwyzszej Tymczasowej. 1.1. Sytuacja polityczna Ksiestwa Warszawskiego w latach 1812- 1813………3 1.2.Powolanie i kompetencje Rady Najwyzszej Tymczasowej ………6 1.3. Sklad osobowy Rady Najwyzszej Tymczasowej………9 Rozdzial II. Funkcjonowanie Rady Najwyzszej Tymczasowej. 2.1.Administracja………14 2.2.Policja………17 2.3. Więcej

Przeobrazenia polityczne i ekonomiczne Izraela po drugiej wojnie swiatowej

Swoistosc państwa Kierunki przemian Problemy gospodarcze Problemy polityczne

Organy Wladzy wykonawczej w Ksiestwie Warszawskim.

Wstęp………..3 Rozdzial I Powstanie i geneza Ksiestwa Warszawskiego 1.Sytuacja polityczna przed utworzeniem Ksiestwa Warszawskiego……….. 5 2.Traktaty pokojowe w Tylzy…………7 3.Zasady ustroju wedlug Konstytucji ………..10 3.1 Ustrój polityczny…………12 3.2 Ustrój spoleczny ……….. 13 Rozdzial II . Organy wladzy wykonawczej w Ksiestwie Więcej

Grudzien 1970. Geneza i przebieg wydarzen.

1.Sytuacja spoleczno-polityczna w 1970 r. I.Narastanie kryzysy politycznego II.Ostatnie dni wladzy Wladyslawa Gomulki III.Podwyzka cen punktem zapalnym wystapien robotników 2.Przebieg wydarzen grudniowych I.14 grudnia II.15 grudnia III.16 grudnia V.17 grudnia V.18-20 grudnia VI. 21-23 grudnia 3.Sytuacja na poczatku 1971 r. Więcej

Polityka Religijna Ludwika XIV

Wstęp Rozdzial 1 Konflikty Ludwika XIV z Jansenitami Rozdzial 2Stosunki Kosciola gallikanskiego z papiestwem Rozdzial 2 Odwolanie edyktu z Nantes i jego nastepstwa Zakończenie V Bibliografia z podzialem na zródla, opracowania, publicystyke Bibliografia oparta w duzej mierze na literaturze francuskiej

Administracja cywilna polskiego państwa podziemnego

Wstęp Rozdzial I. Powstanie oraz rozwój Polskiego Panstwa Podziemnego 1.1. Sytuacja prawna na okupowanych terenach Rzeczypospolitej 1.2. Pion wojskowy Polskiego Panstwa Podziemnego 1.3. Kształtowanie się struktur zaplecza politycznego 1.4. Podziemny wymiar sprawiedliwosci Rozdzial II. Struktura wladz cywilnych Polskiego Panstwa Podziemnego Więcej

Sultan Saladyn – waleczny wódz.

Wstęp Rozdzial I Sultan Saladyn – ‚Mala biografia’ Informacja dotyczace zycia, polityki, przekonan. 1.1. Sultan Saladyn – Waleczny Kurd 1.2. Saladyn jako wódzi i polityk Rozdzial II Postac Saladyna gruntownie przedstawiona w pisamach arabskich 2.1. Baha AD-Dina o Saladynie 2.2. Więcej

Walka sanacji z opozycja w latach 1926 – 1939

Wstęp Rozdzial I. W drodze do wladzy 1.1. Przed przewrotem 1.2. Zamach stanu 1.3 ‚Nowa Polska’ Rozdzial II. Ku zmianie konstytucji 2.1. Powstanie BBWR i wybory 1928 roku 2.2 Centrolew 2.3. ‚Wybory brzeskie’ Rozdzial III. Bereza kartuska 3.1. Okolicznosci powstania Więcej

Judaizm

Wstęp 1. Swieta w Judaizmie 1.1. Pascha 1.2. Szawout 1.3. Sukkot ( sw szalasów) 1.4. Rosh-ha-shana (Nowy rok ) 1.5. Yom kippur ( swieto pokuty) 1.6. Chanukka 1.7. Purim (sw losów) Bibliografia

Hinduizm

Wstęp 1. Definicja Hinduizmu 2. Ogólne cechy Hinduizmu 3. Religia i swietosc 4. Wedy i Dherma 5. Tradycje Hinduskie 6. Kulty bogini i tradycje Saktyzmu 7. Swieta i obrzedy w Judaizmie Podsumowanie Bibliografia

Buddyzm

Wstęp 1.Swieta w Buddyzmie 1.1. Dzien Dharmy (pelnia ksiezyca w lipcu) 1.2. Losar (pierwsze trzy dni pierwszego miesiaca ksiezycowego) 1.3. Chunga Choepa (pietnasty dzien pierwszego miesiaca ksiezycowego) 1.4. Dzien Sanghi (pelnia ksiezyca w listopadzie) 1.5. Kathina (jedenasty miesiac roku ksiezycowego, Więcej

Król Ludwik XIV i jego dwór

Wstęp Rozdzial I Ludwik XIV 1.1. Zarys postaci monarchy absolutnego. 1.2. Samodzielne rzady- polityka gospodarcza i zagraniczna. 1.3. Ceremonial dworski. Rozdzial II Wersal siedziba dworu 2.1. Pojecie dworu. 2.2. Urzedy i godnosci na dworze. Rozdzial III Zycie towarzyskie na dworze Więcej

Publiczne i prywatne zycie królowej Elzbiety II

Wstęp………. 3 Rozdzial I Monarchia w systemie politycznym Wielkiej Brytanii………. 4 Rozdzial II Elzbieta II jako glowa państwa………. 13 Rozdzial III Królowa od strony prywatnej………. 24 Podsumowanie………. 37 Streszczenie………. 40 Bibliografia………. 41

Monitor Warszawski jako nowoczesny periodyk czasów stanislawowskich

Rozdzial I Pierwsze czasopisma „uczone” w Europie – ogólna charakterystyka Rozdzial II Geneza i profil pisma 2.1 W opozycji do publicystyki staropolskiej……….. 12 2.2 Ignacy Krasicki i Franciszek Bohomolec – redaktorzy „Monitora”……….. 16 2.3 Królewskie korzenie i literackie powiazania pisma……….. Więcej

Działania militarne na Podlasiu podczas II Wojny Swiatowej

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Działania militarne na frontach II Wojny Swiatowej. 1.1 Poczatek II wojny swiatowej………..5 1.2 Działania militarne w latach 1940-1942………..8 1.3 Działania militarne w latach 1942-1945………..13 1.4 Zakończenie II wojny swiatowej………..15 Rozdzial II. Polska podczas II Wojny Swiatowej. Więcej