Kategoria: Historia

Prace z dziedziny Historia. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Olimpizm w Starozytnym Rzymie prawda czy mit ? 4/5 (1)

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial 1 Etos olimpizmu w starozytnej Grecji. 1.1 Geneza igrzysk olimpijskich………..5 1.2 Idee antycznego olimpizmu………..17 Rozdzial 2 Starozytny Rzym. 2.1 Poczatki starozytnego Rzymu………..23 2.2 Spoleczenstwo rzymskie………..28 2.3 Przesladowanie chrzescijan………..34 2.4 Munera – walki Gladiatorów………..38 Rozdzial 3 Dziedzictwo sportu antycznego………..52…

Represje polityczne wobec opozycji politycznej NSZZ Solidarnosc. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Na drodze do zmian………5 1. Klimat polityczny………6 2. Pierwsze próby aktywnosci………18 3. Szansa działania ………23 Rozdział II Wspólpracownicys. 26 1. Sprawdzenie wiarygodnosci dzialaczy opozycyjnych………27 2. Aresztowania………35 3. Adwokaci………38 Rozdział III Formy represji. Próby obrony………42 1. Manifestowanie niezadowolenia…

Gospodarka Polski w latach 1918-39. 4.25/5 (24)

Przez administrator

Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939………. 1 Skutki zaborów………. 2 Inflacja markowa. Reformy skarbowe Wladyslawa Gabskiego ……….4 Kryzys w rolnictwie………. 11 Kryzys w przemysle ……….13 Problemy walutowo-skarbowe………. 17 Polityka rzadu wobec kryzysu………. 17 Rozwój etatyzmu ……….19 Bilans gospodarczy Polski…

Kształtowanie się i rozwój bialoruskiej panstwowosci. 4.32/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1. Droga do niepodleglosci……….3 1.1. Pierestrojka……….3 1.2. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14 Rozdział 2. Niepodleglosc……….18 2.1. Konstytucje……….18 2.2. System władzy……….34 2.3. Partie polityczne……….42 2.4. Aleksander Lukaszenko………44 Rozdział 3. Problemy bialoruskiej panstwowosci………48 3.1. Swobody obywatelskie……….48 3.2. Opozycja i jej…

Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 i jego nastepstwa. 4.38/5 (26)

Przez administrator

Wstęp…….. 4 Rozdział I Analiza historyczna……..7 1.1. Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..7 1.2. Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda……..20 1.3. Reformy Ludwika Erharda………25 1.4. Proces scalania gospodarek niemieckich………29 1.5. Transformacja Niemiec Wschodnich……… 34 Rozdział II Stan poczatkowy………39 2.1. Reakcja…

Historia wlasnosci i jej rola w gospodarce. 4.41/5 (22)

Przez administrator

Wstęp Starozytnosc i klasyczny antyk Platon, Arystoteles a wlasnosc Gospodarka Egipska i Rzymska Prawo rzymskie Wlasnosc pieniadza Dobra materialne a wartosci duchowe Sredniowiecze Poczatki czasów nowozytnych Siedemnastowieczna Anglia Francja w XVIII wieku Rewolucja francuska Wiek XIX i pierwsza polowa XX…

Terror Stalina 4.38/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Czym zajmowal się Stalin do 1917 roku 1.1 Mlode lata Koby………6 1.2 Rewolucjonista………9 1.3 Kluczowy 1917 rok ………15 Rozdział 2. W drodze po pelnie wladzy 2.1 Narodziny nowego kraju……… 22 2.2 Torowanie drogi do wladzy ………26 2.3…

Bliski Wschód – Izrael. 4.35/5 (20)

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Rys historyczny ……….4 1.1. Historia narodu zydowskiego ……….4 1.2. Izrael ……….7 Rozdział II. Doniesienia o sytuacji w Izraelu w latach 1999-2001………. 9 Podsumowanie ……….13 Bibliografia ……….14 a) ksiazki b) artykuly Oceń

Sadownictwo administracyjne po II Wojnie Swiatowej. 4.33/5 (27)

Przez administrator

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 1. Sadownictwo administracyjne w Polsce – rys historyczny……….6 2. Naczelny Sad Administracyjny w ustawach z 1980 i 1995r………..9 3. Sadownictwo administracyjne po wejściu w zycie ustawy 'Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi'. 3.1. Uwagi wstepne……….17 3.2. Skarga…

Stalinowska polityka oswiatowa w Polsce w latach 1945-1953. 4.2/5 (25)

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Sytuacja szkolnictwa polskiego 1. Zniszczenia wojenne i poczatki odbudowy ………..9 2. Organizacja szkolnictwa ………..13 3. Nauczyciele ………..20 4. Uczniowie ………..26 Rozdział II. Sowietyzacja oswiaty w Polsce 1. Kult Stalina ………..33 2. Filozofia systemu ………..41 3. Stalinowska…

Dzieje szkolnictwa w Krosnie w latach 1918-1939. 4.33/5 (24)

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I Antecedencje. Szkolnictwo w Krosnie w latach 1867-1918………… 7 Rozdział II. Szkolnictwo powszechne w Krosnie w latach 1918-39 …………29 Rozdział III. Szkolnictwo srednie w Krosnie w latach 1918-39 …………49 Rozdział IV. Szkoly zawodowe w Krosnie w latach…

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i jego nastepstwa. 4.18/5 (22)

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział IAnaliza historyczna 1.1.Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..5 1.1.1.Uchwaly konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec……..7 1.2.Problem berlinski……..9 1.2.1. Powstanie RFN i NRD……..10 1.3.Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda podstawa potegi gospodarczej RFN……..14 1.4.Kryzys wewnetrzny lat siedemdziesiatych……..17 1.5.Stabilizacja RFN pod…

Powstanie Styczniowe w powiecie radomskim. 4.14/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I Powiat radomski w okresie przedpowstaniowym (geneza)……….12 Rozdział II Przebieg powstania styczniowego w powiecie radomskim………. 34 Rozdział III Skutki powstania na terenie powiatu (w odniesieniu do calosci ziem objetych walkami) ……….91 Zakończenie ……….97 Bibliografia……….98 Oceń

Zbrodnicze aspekty w medycynie Niemiec nazistowskich. 4.12/5 (25)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Sytuacja polityczna po I wojnie swiatowej 1.1 Rozwiazania polityczne………..6 1.2 Wzrost znaczenia Niemiec………..14 1.3 Dojscie Hitlera do władzy………..18 Rozdział 2. Charakterystyka totalnej ideologii nazistowskiej i komunistycznej 2.1 Totalna ideologia komunistyczna………..32 2.1.1 Pojęcie ideologii………..32 2.1.2 Ortodoksyjny komunizm………..34 2.2…