Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i jego nastepstwa.


Wstęp……..3

Rozdzial I
Analiza historyczna

1.1.Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..5
1.1.1.Uchwaly konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec……..7
1.2.Problem berlinski……..9
1.2.1. Powstanie RFN i NRD……..10
1.3.Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda podstawa potegi gospodarczej RFN……..14
1.4.Kryzys wewnetrzny lat siedemdziesiatych……..17
1.5.Stabilizacja RFN pod rzadami chadecko-liberalnymi ( 1982-89)……..20


Rozdzial II
Zjednoczenie panstw niemieckich poczatkiem nowego ladu europejskiego

2.1.Upadek muru berlinskiego jako symbolu podzialu Europy……..24
2.2.Porzadek miedzynarodowy w nowej Europie……..28
2.2.1. Międzynarodowe uwarunkowania zjednoczenia Niemiec……..29
2.4.Zjednoczenie Niemiec……..34
2.3.Glówne tresci traktatu zjednoczeniowego……..37


Rozdzial III
Ocena wpływu zjednoczenia Niemiec na przeobrazenia spoleczno – polityczne w Europie

3.1.Konsekwencje zjednoczenia Niemiec……..39
3.2.Wspólpraca polsko-niemiecka……..43


Zakończenie……..47

Bibliografia……..49


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>