Stalinowska polityka oswiatowa w Polsce w latach 1945-1953.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Sytuacja szkolnictwa polskiego

1. Zniszczenia wojenne i poczatki odbudowy ………..9
2. Organizacja szkolnictwa ………..13
3. Nauczyciele ………..20
4. Uczniowie ………..26

Rozdzial II.
Sowietyzacja oswiaty w Polsce

1. Kult Stalina ………..33
2. Filozofia systemu ………..41
3. Stalinowska nauka ………..46
4. Nauczanie religii ………..52

Rozdzial III.
Skutki indoktrynacji

1. Stalinizm a postawy społeczne ………..59
2. Nowa mentalnosc ………..65
3. Proces destalinizacji ………..74

Zakończenie ………..81
Bibliografia ………..86

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>