Stalinowska polityka oswiatowa w Polsce w latach 1945-1953. 4.2/5 (25)

18 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp 3

Rozdział I.
Sytuacja szkolnictwa polskiego

1. Zniszczenia wojenne i poczatki odbudowy ………..9
2. Organizacja szkolnictwa ………..13
3. Nauczyciele ………..20
4. Uczniowie ………..26

Rozdział II.
Sowietyzacja oswiaty w Polsce

1. Kult Stalina ………..33
2. Filozofia systemu ………..41
3. Stalinowska nauka ………..46
4. Nauczanie religii ………..52

Rozdział III.
Skutki indoktrynacji

1. Stalinizm a postawy społeczne ………..59
2. Nowa mentalnosc ………..65
3. Proces destalinizacji ………..74

Zakończenie ………..81
Bibliografia ………..86

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto