Sadownictwo polskie pod okupacja w okresie I i II wojny swiatowej.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Sadownictwo polskie w czasię I Wojny Swiatowej pod okupacja niemiecka i austro – wegierska

1.1. Rola Departamentu Sprawiedliwosci Tymczasowej Rady Stanu w ksztaltowaniu polskiego sadownictwa w Królestwie Polskim……… 6
1.2. Struktura organizacyjna sadów „królewsko – polskich” ………8
1.3. Sad Najwyzszy w strukturze sadownictwa „królewsko – polskiego”……… 11
1.4. Sadownicy Królestwa Polskiego w polskim wymiarze sprawiedliwosci ………12

Rozdzial II.
Sadownictwo polskie państwa podziemnego w okresie II Wojny Swiatowej

2.1. Zarys genezy powstania polskiego podziemnego wymiaru sprawiedliwosci……… 15
2.2. Podstawy funkcjonowania i struktura organizacyjna wojskowego i cywilnego sadownictwa podziemnego ………18
2.3. Proceduralne aspekty sadzenia i wyrokowania przez polskie sady podziemne……… 23
2.4. Polski podziemny aparat scigania ………28

Rozdzial III.
Oficjalne sadownictwo polskie w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939 – 1945

3.1. Tworzenie i struktura organizacyjna polskiego wymiaru sprawiedliwosci w Generalnym Gubernatorstwie……… 31
3.2. Zakres jurysdykcyjny i kontrola nad sadami polskimi ………37
3.3. Adwokatura i notariat w Generalnym Gubernatorstwie ………42

Zakończenie……… 46
Wykaz zródel i literatury……… 49

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>