Represje polityczne wobec opozycji politycznej NSZZ Solidarnosc.


Wstęp………3

Rozdzial I
Na drodze do zmian………5

1. Klimat polityczny………6
2. Pierwsze próby aktywnosci………18
3. Szansa działania ………23


Rozdzial II Wspólpracownicys. 26

1. Sprawdzenie wiarygodnosci dzialaczy opozycyjnych………27
2. Aresztowania………35
3. Adwokaci………38


Rozdzial III
Formy represji. Próby obrony………42

1. Manifestowanie niezadowolenia – ‚polityczne graffiti’………43
2. Kolportaz………45
3. Rewizje………48
4. Stosunek wladz do aktywnych duchownych………52
5. Problemy dnia codziennego opozycjonistów- s. 54
6. Ukryte nekanie………57


Rozdzial IV
Próba ofensywy ………61

1. Procesy z WUSW………62
2. Obchody 1-go Maja………73
3. Kwesta………79
4. Rocznice………82
5. Miedzynarodowa Konferencja Praw Czlowieka………87


Bibliografia………93

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>