Kategoria: Historia

Prace z dziedziny Historia. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Procesy norymberskie. Działalność Szymona Wiesenthala a problem scigania zbrodni nazistowskich po II Wojnie Swiatowej. 4.13/5 (23)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zbrodniarze hitlerowscy na lawie oskarzonych 1.1 Procesy Norymberskie. 1.2 Procesy zbrodniarzy wojennych w powojennej Polsce. 1.3 Jak wielu nazistom udalo się uniknac kary? Rozdział 2 Szymon Wiesenthal-’lowca nazistó’ 2.1 Okres przedwojenny 2.2 Okres II wojny swiatowej 2.3 Szymon Wiesenthal i dzialalnosc Zydowskiego Centrum Dokumentacji. Rozdział 3 W…

Sejm Walny w okresie demokracji szlacheckiej. 4.33/5 (15)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza Sejmu Walnego Rozdział II Organizacja Sejmu w XVI wieku 1. Sklad i zasady wyboru poslów 2. Tryb prowadzenia obrad Rozdział III Uprawnienia Sejmu w XVI wieku Rozdział IV Unia polsko-litewska w Lublinie 1569 roku i jej wpływ na sklad Sejmu Rozdział V Zmiany dotyczace funkcjonowania Sejmu…

Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego reformy w dobie stanislawowskiej. 4.57/5 (14)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Geneza Senatu………4 Rozdział II Sklad Senatu i jego kompetencje………8 Rozdział III Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 3.1 Zmiany skladu Senatu po Unii Lubelskiej……… 16 3.2 Funkcjonowanie Senatu w XVII wieku i jego zadania……… 20 3.3 Maly Senat w czasach saskich……… 24 Rozdział IV Senat w czasach Stanislawa Augusta…

Stany nadzwyczajne w RP. 4.14/5 (28)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota i pojecie stanów nadzwyczajnych w okresie od 1918 roku do chwili obecnej 1. Pojęcie stanu nadzwyczajnego. Zasady, przesłanki i tryby wprowadzenia stanów nadzwyczajnych 2. Podstawy prawne zaistnienia stanów nadzwyczajnych (konstytucje, ustawy) a. okres II RP (1918-1939) b. okres PRL (1945-1989) c okres III RP Rozdział II…

Rozwój kolei zelaznych w Europie i w Stanach Zjednoczonych do 1914r. 4.17/5 (24)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1.Budownictwo kolejowe na kontynencie europejskim 1.1 Anglia 1.2 Rosja europejska 1.3 Niemcy 1.4 Francja 1.5 Wlochy Rozdział 2.Budownictwo kolejowe na ziemiach polskich pod zaborami 2.1 Zabór pruski 2.2 Zabór rosyjski 2.3 Zabór austriacki Rozdział 3.Kolejnictwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki 3.1 Budownictwo kolejowe do konca lat szescdziesiatych xix wieku…

Przemiany w mentalnosci religijnej mieszkańców Ziem Polskich okolo roku 1000. 4.2/5 (20)

Przez administrator

I Czesc naukowa Wstęp………1 Rozdział I Przemiany w zwyczajach pogrzebowych………3 Rozdział II Poczatki chrystianizacji na ziemiach polskich. 2.1 Skad chrzescijanstwo przybylo na ziemie polskie………11 2.2 Poczatki organizacji koscielnej………15 Rozdział III Architektura sakralna. 3.1 Pierwsze koscioly………17 3.2 Artystyczna i duchowa funkcja architektury sakralnej a jej oddzialywanie na mentalnosc ludzi okolo roku…

COP – jako próba interwencjonizmu panstwowego w 20 leciu miedzywojennym. 3/5 (5)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Kryzys gospodarczy w Polsce 1.1. Przyczyny zagospodarowania Polski 1.1.1. Rzeczpospolita szlachecka 1.1.2. Polska porozbiorowa 1.1.3. Polska niepodlegla 1.2. Koncepcja przebudowy gospodarczej Polski 1.2.1. Przeludnienie agrarne 1.2.2. Uprzemyslowienie Rozdział 2. Interwencjonizm panstwowy jako ideologia – teoria Keynesa Rozdział 3 Polityka interwencjonizmu na podstawie Copu 3.1. Obszar i granice…

Systemy totalitarne XX wieku w Europie. Nazizm, Faszyzm, Komunizm. 4.21/5 (28)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Nazizm Rozdział 2. Faszyzm 2.1. Narodziny ruchu faszystowskiego w Europie 2.2. Powstanie faszyzmu we Wloszech 2.3. Faszyzm w Niemczech 2.4. Ruch faszystowski w innych krajach Rozdział 3 Komunizm 3.1. Źródła filozoficzne komunizmu 3.2. Ideologia komunizmu i ruch komunistyczny 3.3. Praktyka komunizmu 3.4. Komunizm wspólczesnie Podsumowanie Bibliografia Oceń

Kariera wojskowa gen. Wladyslawa Sikorskiego 4.4/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………..7 Rozdział I Metodologia badan wlasnych 1.1. Cel i przedmiot badan………..9 1.2. Metody, techniki, narzedzia badawcze……….. 11 1.3. Problemy i hipotezy badawcze………..13 Rozdział II Wczesne lata Wladyslawa Sikorskiego 2.1. Dziecinstwo i mlodosc………..16 2.2. Zdobywanie wyksztalcenia………..18 2.3. Organizacje mlodziezowe………..20 2.4. Zaangazowanie w przygotowania powstancze………..23 Rozdział III Udział w pierwszej wojnie swiatowej…

Tymczasowa Rada Stanu w Ksiestwie Warszawskim. 4.25/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I. Powstanie i organizacja Rady Najwyzszej Tymczasowej. 1.1. Sytuacja polityczna Ksiestwa Warszawskiego w latach 1812- 1813………3 1.2.Powolanie i kompetencje Rady Najwyzszej Tymczasowej ………6 1.3. Sklad osobowy Rady Najwyzszej Tymczasowej………9 Rozdział II. Funkcjonowanie Rady Najwyzszej Tymczasowej. 2.1.Administracja………14 2.2.Policja………17 2.3. Finanse………21 2.4.Sadownictwo………26 2.5. Rekwizycje………31 2.6.Handel………35 2.7.Przemysl………37 Rozdział III. Organy wspóldzialajace…

Organy Wladzy wykonawczej w Ksiestwie Warszawskim. 4.37/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Powstanie i geneza Ksiestwa Warszawskiego 1.Sytuacja polityczna przed utworzeniem Ksiestwa Warszawskiego……….. 5 2.Traktaty pokojowe w Tylzy…………7 3.Zasady ustroju wedlug Konstytucji ………..10 3.1 Ustrój polityczny…………12 3.2 Ustrój spoleczny ……….. 13 Rozdział II . Organy wladzy wykonawczej w Ksiestwie Warszawskim. 1.Zarzad tymczasowy ………..16 2.Monarcha ………..18 3.Ministrowie…………21 4.Rada Ministrów…………25 Rozdział…

Grudzien 1970. Geneza i przebieg wydarzen. 4.26/5 (27)

Przez administrator

1.Sytuacja spoleczno-polityczna w 1970 r. I.Narastanie kryzysy politycznego II.Ostatnie dni wladzy Wladyslawa Gomulki III.Podwyzka cen punktem zapalnym wystapien robotników 2.Przebieg wydarzen grudniowych I.14 grudnia II.15 grudnia III.16 grudnia V.17 grudnia V.18-20 grudnia VI. 21-23 grudnia 3.Sytuacja na poczatku 1971 r. I.Styczen 1971 r. II.Bilans wydarzen grudniowych III.Kto kazal strzelac ?…

Polityka Religijna Ludwika XIV 4.25/5 (24)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Konflikty Ludwika XIV z Jansenitami Rozdział 2Stosunki Kosciola gallikanskiego z papiestwem Rozdział 2 Odwolanie edyktu z Nantes i jego nastepstwa Zakończenie V Bibliografia z podzialem na zródla, opracowania, publicystyke Bibliografia oparta w duzej mierze na literaturze francuskiej Oceń

Administracja cywilna polskiego państwa podziemnego 4.25/5 (28)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Powstanie oraz rozwój Polskiego Panstwa Podziemnego 1.1. Sytuacja prawna na okupowanych terenach Rzeczypospolitej 1.2. Pion wojskowy Polskiego Panstwa Podziemnego 1.3. Kształtowanie się struktur zaplecza politycznego 1.4. Podziemny wymiar sprawiedliwosci Rozdział II. Struktura wladz cywilnych Polskiego Panstwa Podziemnego 2.1. Delegatura Rzadu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 2.1.1. Kompetencje Glównego…

Sultan Saladyn – waleczny wódz. 4.46/5 (13)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Sultan Saladyn – 'Mala biografia’ Informacja dotyczace zycia, polityki, przekonan. 1.1. Sultan Saladyn – Waleczny Kurd 1.2. Saladyn jako wódzi i polityk Rozdział II Postac Saladyna gruntownie przedstawiona w pisamach arabskich 2.1. Baha AD-Dina o Saladynie 2.2. Sultan w oczach Imad Ad-din Al-Isfahani 2.3. Hrytyczny obraz Saladyna…

Walka sanacji z opozycja w latach 1926 – 1939 4.36/5 (22)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. W drodze do wladzy 1.1. Przed przewrotem 1.2. Zamach stanu 1.3 'Nowa Polska’ Rozdział II. Ku zmianie konstytucji 2.1. Powstanie BBWR i wybory 1928 roku 2.2 Centrolew 2.3. 'Wybory brzeskie’ Rozdział III. Bereza kartuska 3.1. Okolicznosci powstania i organizacja obozu odosobnienia 3.2. Osadzeni i warunki ich egzystencji…

Judaizm 4.18/5 (28)

Przez administrator

Wstęp 1. Swieta w Judaizmie 1.1. Pascha 1.2. Szawout 1.3. Sukkot ( sw szalasów) 1.4. Rosh-ha-shana (Nowy rok ) 1.5. Yom kippur ( swieto pokuty) 1.6. Chanukka 1.7. Purim (sw losów) Bibliografia Oceń

Hinduizm 4.17/5 (29)

Przez administrator

Wstęp 1. Definicja Hinduizmu 2. Ogólne cechy Hinduizmu 3. Religia i swietosc 4. Wedy i Dherma 5. Tradycje Hinduskie 6. Kulty bogini i tradycje Saktyzmu 7. Swieta i obrzedy w Judaizmie Podsumowanie Bibliografia Oceń

Buddyzm 4.21/5 (28)

Przez administrator

Wstęp 1.Swieta w Buddyzmie 1.1. Dzien Dharmy (pelnia ksiezyca w lipcu) 1.2. Losar (pierwsze trzy dni pierwszego miesiaca ksiezycowego) 1.3. Chunga Choepa (pietnasty dzien pierwszego miesiaca ksiezycowego) 1.4. Dzien Sanghi (pelnia ksiezyca w listopadzie) 1.5. Kathina (jedenasty miesiac roku ksiezycowego, zazwyczaj pazdziernik) 1.6. Parinirwana (pelnia ksiezyca w lutym) 1.7. Wesak…

Król Ludwik XIV i jego dwór 4.17/5 (23)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ludwik XIV 1.1. Zarys postaci monarchy absolutnego. 1.2. Samodzielne rzady- polityka gospodarcza i zagraniczna. 1.3. Ceremonial dworski. Rozdział II Wersal siedziba dworu 2.1. Pojęcie dworu. 2.2. Urzedy i godnosci na dworze. Rozdział III Zycie towarzyskie na dworze 3.1. Gry towarzyskie. 3.2. Polowania. 3.3. Uczty. 3.4. Bale maskowe.…

Publiczne i prywatne zycie królowej Elzbiety II 4.19/5 (16)

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Monarchia w systemie politycznym Wielkiej Brytanii………. 4 Rozdział II Elzbieta II jako glowa państwa………. 13 Rozdział III Królowa od strony prywatnej………. 24 Podsumowanie………. 37 Streszczenie………. 40 Bibliografia………. 41 Oceń

Monitor Warszawski jako nowoczesny periodyk czasów stanislawowskich 4.32/5 (22)

Przez administrator

Rozdział I Pierwsze czasopisma „uczone” w Europie – ogólna charakterystyka Rozdział II Geneza i profil pisma 2.1 W opozycji do publicystyki staropolskiej……….. 12 2.2 Ignacy Krasicki i Franciszek Bohomolec – redaktorzy „Monitora”……….. 16 2.3 Królewskie korzenie i literackie powiazania pisma……….. 19 Rozdział III Czolowy periodyk stanislawowski. Przeglad wybranych wydan 3.1…