COP – jako próba interwencjonizmu panstwowego w 20 leciu miedzywojennym.


Wstęp

Rozdzial 1.
Kryzys gospodarczy w Polsce

1.1. Przyczyny zagospodarowania Polski
1.1.1. Rzeczpospolita szlachecka
1.1.2. Polska porozbiorowa
1.1.3. Polska niepodlegla
1.2. Koncepcja przebudowy gospodarczej Polski
1.2.1. Przeludnienie agrarne
1.2.2. Uprzemyslowienie


Rozdzial 2.
Interwencjonizm panstwowy jako ideologia – teoria Keynesa

Rozdzial 3
Polityka interwencjonizmu na podstawie Copu

3.1. Obszar i granice COP-u
3.2. Lokalizacja COP-u
3.3.Plan COP-u w wymiarze fizycznym
3.3.1.Program inwestycji publicznych
3.4. Plan COP-u w wymiarze finansowym
3.5. Realizacja Planu COP-u (wymiar fizyczny)
3.5.1.Inwestycje publiczne
3.5.2. Inwestycje w zakresię podstawowej infrastruktury gospodarczej
3.6. Realizacja Planu COP-u (wymiar finansowy)
3.6.1. Publiczne wydatki inwestycyjne
3.6.2. Rozmiary wydatków inwestycyjnych
3.6.3. Struktura wydatków poszczególnych inwestorów publicznych


Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>