Budowa i rozwój francuskiego imperium kolonialnego w Afryce.

18 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I
Francuska Afryka zachodnia.

1. Podbój Afryki zachodniej do I polowy XIX wieku………5
2. Podbój Afryki zachodniej w II polowie XIX wieku………7


Rozdział II
Protektorat nad Afryka pólnocna

1. Podbój kolonialnu Algierii………11
2. Zajecie Tunisu……….17
3. Maroko kolonia francuska……….20


Rozdział III
Francuska Afryka równikowa

1. Ustanowienie koloni Kongo………28
2. Kolonizacja Afryki srodkowej………29


Rozdział IV
Zajecie Madagaskaru i utworzenie kolonii w Afryce wschodniej

1. Podbój Madagaskaru………31
2. Somalii Francuskie (Dzibuti)………32


Zakończenie………34
Biblografia………36
Zalaczniki -mapy………37