Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 i jego nastepstwa.


Wstęp…….. 4

Rozdzial I
Analiza historyczna……..7

1.1. Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..7
1.2. Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda……..20
1.3. Reformy Ludwika Erharda………25
1.4. Proces scalania gospodarek niemieckich………29
1.5. Transformacja Niemiec Wschodnich……… 34


Rozdzial II
Stan poczatkowy………39

2.1. Reakcja mocarstw swiatowych na zjednoczenie Niemiec
– sytuacja polityczna……..39
2.2. Rola i udzial Zwiazku Radzieckiego w procesię integracji
panstw niemieckich…….. 47
2.3. Przylaczenie Niemiec Wschodnich do Paktu Pólnocnoatlantyckiego
i Wspólnot Europejskich przykladem integracji asymetrycznej……..50
2.4. Warunki zjednoczenia panstw niemieckich……..58


Rozdzial III
Jednoczenie panstw niemieckich w latach 1990-2000……..64

3.1. Zderzenie się gospodarki rynkowej z gospodarka
centralnie planowana………64
3.2. Pomoc Niemiec Zachodnich dla nowych landów………70
3.3. Wpływ jednoczenia Niemiec na transformacje gospodarki
wschodnioniemieckiej……… 72
3.4. Handel zagraniczny Niemiec po zjednoczeniu………81


Rozdzial IV
Ocena wpływu gospodarki zjednoczonych Niemiec na
gospodarke swiatowa……..89

4.1. Wpływ wewnętrznych czynników rozwoju na pozycje
miedzynarodowa Niemiec………89
4.2. Wpływ zjednoczenia panstw niemieckich na ich role i mozliwosci
konkurowania z innymi państwami na arenie miedzynarodowej…….. 92
4.3. Wpływ zjednoczenia Niemiec na przeobrazenia spoleczno-polityczne
w Europie Srodkowo-Wschodniej……… 97
4.4. Wpływ zjednoczonych Niemiec na integracje
zachodnioeuropejska…….. 101


Zakończenie…….. 111
Bibliografia……… 115

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>