Sadownictwo administracyjne po II Wojnie Swiatowej. 4.33/5 (27)

18 października 2015 0 Przez administrator


Wykaz skrótów……….3
Wstęp……….5

1. Sadownictwo administracyjne w Polsce – rys historyczny……….6

2. Naczelny Sad Administracyjny w ustawach z 1980 i 1995r………..9

3. Sadownictwo administracyjne po wejściu w zycie ustawy 'Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi’.
3.1. Uwagi wstepne……….17
3.2. Skarga i posiedzenia sadowe……….18
3.3. Postepowanie mediacyjne i uproszczone……….21
3.4. Wyrokowanie……….23
3.5. Skarga kasacyjna……….25
3.6. Zazalenie……….27

4. Dwuinstancyjne sadownictwo administracyjne – wada, czy zaleta?……….31

5. Ustrój sadów administracyjnych……….34

6. Regulamin wewnetrznego urzedowania wojewódzkich sadów administracyjnych……….37

7. Sadownictwo administracyjne w innych krajach europejskich……….40

Zakończenie……….42
Wykaz zródel……….44
Literatura……….44
Orzecznictwo……….45
Akty prawne……….46

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto