Rola managera w firmie

3 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział 1
Organizacje we spółczesnym otoczeniu

1.1. Ujęcie teoretyczne organizacji……….. 7
1.2. Systemowy model organizacji………. 12
1.2.1. Podsystem celow i warosci.
1.2.2. Psychospołeczny podsystem organizacji.
1.2.3. Podsystem techniczny organizacji……….. 14
1.2.4. Podsystem struktury organizacji……….. 15
1.2.5. Podsystem zarządzania organizacji……….. 19
1.3. Otoczenie w organizacji
1.4. Zarządzanie w organizacji
1.4.1. Charakterystyka zarządzania.
1.4.2. Funkcje zarządzania……….. 28


Rozdział 2
Model kwalifikacyjny menedżera i jego rola w organizacji

2.1. Pojęcie menedżera……….. 32
2.2. Rola menedżera w organizacji……….. 35
2.2.1. Podstawowe funkcje realizowane przez menedżera……….. 37
2.2.2. Funkcje menedżera w zależności od pozycji……….. 40
2.2.3. Funkcje menedżera w zależności od systemu funkcjonowania organizacji……….. 46


Rozdział 3
Style kierowania stosowane przez menedżerów

3.1. Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji……….. 50
3.1.1. Modele realizacji funkcji zarządzania potencjałem społecznym w organizacji……….. 50
3.2. Style kierowania zasobami ludzkimi……….. 59
3.3. Techniki kierowania pracownikami……….. 72


Rozdział 4
Badanie efektywności menedżerów na wybranym przykładzie

4.1. Przedmiot i cele badań……….. 79
4.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa……….. 82
4.2. Wyniki badań……….. 84
4.3. Omówienie wyników badań……….. 87


Zakończenie ……….93
Bibliografia ……….96
Spis tablic ……….100
Spis rysunków ……….101
Spis załączników………. 102


Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto