Procesy biznesowe w aplikacji CRM w firmie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem

1.1. Funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa
1.2. Znaczenie wiedzy i informacji w organizacji
1.3. Procesy biznesowe w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy

Rozdział II
CRM jako narzędzie w nowoczesnej firmie

2.1. Podstawy funkcjonowania CRM
2.2. Rodzaje i możliwości funkcjonowania oprogramowania CRM
2.3. Wdrażanie systemu CRM

Rozdział III
Procesy biznesowe realizowane w CRM w badanej organizacji

3.1. Prezentacja badanej organizacji
3.2. Potrzeba korzystania z CRM w firmie XYZ
3.3. Wykorzystanie CRM w przedsiębiorstwie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, wykresów, rysunków.

Oceń