Pomoc osobom represjonowanym podczas stanu wojennego w Polsce 1981-1983. 4.21/5 (24)

18 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ………3

Rozdział 1.
Stan wojenny w Polsce 1981-83

1.1 Sytuacja gospodarcza, polityczna i spoleczna poprzedzajaca wprowadzenie stanu wojennego ………5
1.2 Ogloszenie i wprowadzenie stanu wojennego ………7
1.3 Opór spoleczny………15

Rozdział 1.
2. Organizacje koordynujace pomoc, oraz pomoc duchowa w osrodkach internowania

2.1 Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnosci i Ich Rodzinom………20
2.2 Prymasowski Komitet Pomocy Blizniemu………24
2.3 Pomoc duchowa w osrodkach internowania………26

Rozdział 1.
3. Pomoc zagraniczna.

3.1 Pomoc naplywajaca do Polski………31
3.2 Pomoc emigrantom polskim………38

Zakończenie ………45
Bibliografia ………46


Oceń