Pomoc osobom represjonowanym podczas stanu wojennego w Polsce 1981-1983.


Wstęp ………3

Rozdzial 1.
Stan wojenny w Polsce 1981-83

1.1 Sytuacja gospodarcza, polityczna i spoleczna poprzedzajaca wprowadzenie stanu wojennego ………5
1.2 Ogloszenie i wprowadzenie stanu wojennego ………7
1.3 Opór spoleczny………15

Rozdzial 1.
2. Organizacje koordynujace pomoc, oraz pomoc duchowa w osrodkach internowania

2.1 Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnosci i Ich Rodzinom………20
2.2 Prymasowski Komitet Pomocy Blizniemu………24
2.3 Pomoc duchowa w osrodkach internowania………26

Rozdzial 1.
3. Pomoc zagraniczna.

3.1 Pomoc naplywajaca do Polski………31
3.2 Pomoc emigrantom polskim………38

Zakończenie ………45
Bibliografia ………46


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>