Administracja lokalna i samorzad w Galicji w dobie konstytucyjnej.

18 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Przemiany ustrojowe w monarchii Habsburgów w latach 1848

Rozdział II
Władze autonomiczne

Rozdział III
Podzial terytorialny Galicji

Rozdział V
Administracja powiatowa

Rozdział VI
Samorzady gminy wiejskiej

Rozdział VII
3 Samorzad gminy miejskiej

Rozdział VIII
Samorzad powiatowy

Uwaga: Przypisy sa tylko w rozdziale pierwszym.