Przestepstwo przeciw porzadkowi publicznemu.

Wstęp………4

Rozdzial I.
Nielegalne przekroczenie granicy panstwowej………9

1. Uwagi ogólne………9
2. Rys historyczny………12
3. Warunki legalnego przekroczenia granicy RP………14
4. Pojecie granicy………16
5. Strona podmiotowa i podmiot………18
6. Zagadnienia ogólne strony przedmiotowej typu podstawowego przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………19
7. Usilowanie i czynnoSci przygotowawcze do przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………26
8. Okolicznosci wylaczajace bezprawnoSc nielegalnego przekroczenia granicy………34
9. Typy kwalifikowane przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………36


Rozdzial II.
Zorganizowana grupa i zwiazek przestepczy………43

1. Wstęp………43
2. Rys historyczny………50
3. Uwagi ogólne na temat istoty przestępstwa brania udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej oraz zwiazku majacym na celu popelnianie przestepstw………54
4. Pojecie grupy i zwiazku przestepczego ………60
5. Typy kwalifikowane z art. 258 K.K……….76
6. Niepodleganie karze za przestepstwo z art. 258………85


Rozdzial III.
Nielegalne posiadanie broni………90

1. Wstęp………90
2. Rys historyczny………91
3. Wymagane zezwolenie………94
4. Pojecie broni palnej i amunicji………98
5. Zagadnienia ogólne strony podmiotowej i przedmiotowej przestępstwa z art. 263………108


Zakończenie………118
Bibliografia………121

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>