Jak otworzyc wlasna firme od A do Z.


Rozdzial 1.
Planowanie działalności gospodarczej………4

Istota planowania
Biznes plan
Czesci skladowe biznes planu


Rozdzial 2.
Lokalizacja przedsiębiorstwa……….11

Róznice branzowe
Jak zadbac o trwalosc najmu lokalu

Rozdzial 3.
Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem……….18

Jak wybrac bank
Skad wziac pieniadze?
Jak zawrzec umowe?
Kto moze dostac kredyt?
Zabezpieczenie splaty kredytów
Poreczenie wedlug prawa cywilnego
Obowiazek posiadania kont bankowych
Rozliczenia bezgotówkowe
Bezgotówkowe rozliczenie podatków


Rozdzial 4.
Wybór formy prawnej…………29

Rodzaj i zakres odpowiedzialnosci
Jednoosobowe przedsiebiorstwo – samodzielna dzialalnosc gospodarcza
Spólka cywilna
Spólka jawna
Spólka komandytowa
Wyposazenie w kapital wlasny
Mozliwosc finansowania
Udział w zyskach i stratach
Umowa spólki
Koniecznosc przedlozenia bilansu i rachunków wyników, kontroli i jawnosci
Naklady na utworzenie formy prawnej
Obciazenie podatkowe
Jaka wybrac forme ewidencji?
Ksiegi rachunkowe (handlowe)
Zasady prowadzenia ksiag rachunkowych
Dokumentacja zasad rachunkowosci
Instrumenty prowadzenia rachunkowosci
Formy prowadzenia ksiag rachunkowych
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Obowiazek prowadzenia ksiegi
Ewidencje podatkowe
Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiegi
Zapisy w ksiedze
Karta podatkowa
Rodzaje dzialalnosci
Warunki korzystania
Ewidencje odrebne
Ewidencja przychodów
Ewidencja w podatku od towarów i usług (VAT)
Numer identyfikacji podatkowej – NIP
Statystyczny numer identyfikacji – REGON
Jakie podmioty objete sa systemem REGON
Nadanie statystycznego numeru identyfikacyjnego
Cel nadania numeru
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Zgloszenie do ewidencji
Terminy dokonania wpisu


Rozdzial 5.
Oplaty ponoszone przy rozpoczeciu działalności gospodarczej………64

Oplata skarbowa
Oplaty sadowe w sprawach cywilnych
Taksa notarialna


Rozdzial 6.
Zobowiazania podatkowe………66

Zasadnicze zmiany w polskim systemie podatkowym


Rozdzial 7.
Obowiazki wobec ZUS…….69

Przy zatrudnianiu pracowników
Przy zatrudnianiu osób na podstawie umowy
Wlasne ubezpieczenie społeczne
Skladki na ubezpieczenie społeczne
Termin oplacania skladek na ubezpieczenie
Uchylanie się od swiadczen


Rozdzial 8.
Polityka kadrowa……..75

Zasady doboru pracowników

Uwaga: Praca bez przypisów i bibliografii.

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>