Uszlachetnianie czynne i bierne w polskim prawie celnym.

Wstęp

Rozdzial I

1. Ewolucja polskich procedur celnych………3
1.1. Clo od X wieku………3
1.2. Rozwiniecie polskiego celnictwa – rozbiory Polski………5
1.3. Prawo celne w okresie miedzywojennym………5
1.4. Prawo celne z 1961 r………7
1.5. Prawo celne z 1975 r……….10
1.6. Zmiana w prawie celnym – 1981 r………11
1.7. Ustawa z 1989 r. – prawo celne………12


Rozdzial II

1. Procedury celne………16
1.1. Dopuszczenie do obrotu………25
1.2. Procedury zawieszajace i gospodarcze procedury celne ………26
1.2.1. Tranzyt………28
1.2.2. Sklad Celny………30
1.2.3. Uszlachetnianie czynne………34
1.2.4. Przetwarzanie pod kontrola celna………36
1.2.5. Odprawa Czasowa………38
1.2.6. Uszlachetnianie bierne………42
1.3. Wywóz………44
1.4. Procedura uproszczona………45
1.4.1. Udzielanie pozwolenia oraz tryb skladania zabezpieczenia………45
1.4.2. Rodzaje procedur celnych, w których stosuje się procedury
uproszczone, oraz rodzaje towarów, które moga byc objete
procedura celna z zastosowaniem procedur uproszczonych………47
1.4.3. Szczególowe warunki i tryb stosowania procedury uproszczonej………48

1.4.4. Okresy rozliczeniowe………50


Rozdzial III

Uszlachetnianie czynne i bierne w systemie zawieszen i cel zwrotnych
1. Uszlachetnianie czynne………51
1.1. Procesy uszlachetniania czynnego………51
1.2. Dwa rodzaje procedury uszlachetniania czynnego………51
1.3. Pozwolenia………52
1.4. Terminy wywozu………55
1.5. Wspólczynnik produktywnosci………56
1.6. System zawieszen………56
1.7. Dlug celny………59
1.8. Produkty kompensacyjne………60
1.9. System cel zwrotnych………60
1.10. Wywóz towarów kompensacyjnych………63
1.11. Podsumowanie – uszlachetnianie czynne………64
2. Uszlachetnianie bierne………66
2.1. Procesy uszlachetniania biernego………66
2.2. Pozwolenia………67
2.3. Objecie i zakonczenie procedury uszlachetniania biernego………68
2.4. Terminy wywozu………70
2.5. Wspólczynnik produktywnosci………70
2.6. Calkowite lub czesciowe zwolnienie z cla………70
2.7. Uprzedni przywóz towarów………71
2.8. System wymiany towarów w ramach uszlachetniania biernego………73
2.9. Wywóz towaru ………73
2.10. Podsumowanie – uszlachetnianie bierne74


Rozdzial IV

Praktyczny przyklad uszlachetniania czynnego w systemie zawieszen………78
1. System zawieszen ………78
2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury
uszlachetniania czynnego oraz zasada jego wypelniania………79
2.1. Miejsce zlozenia wniosku ………81
2.2. Termin zlozenia wniosku………82
2.3. Opis procesu uszlachetniania………82

3. Import………82
3.1. Faktura Pro forma………83
3.1.1. Specyfikacja towarów, jezeli faktura nie spelnia roli specyfikacji………83
3.1.2. Dokument potwierdzajacy pochodzenie towarów………83
3.1.3. Warunki dostawy……….84
3.2. Upowaznienie………84
3.3. Zabezpieczenie………85
3.4. Dokument przewozowy………86
3.5. Zaswiadczenie o nadaniu statystycznego numeru regon………86
3.6. Zaswiadczenie o nadaniu identyfikacji podatkowej NIP………87
3.7. Poprzedni dokument dotyczacy objecia towaru procedura………87
celna lub innym przeznaczeniem celnym na polskim
obszarze celnym
3.8. Dokument SAD i SAD BIS importowy……… 87
3.9. DWC………88
3.10. UCZ/O………89

4. Eksport………89
4.1. Faktura handlowa………89
4.1.1. Specyfikacja towarów, jezeli faktura nie spelnia roli specyfikacji………90
4.1.2. Dokument potwierdzajacy pochodzenie towarów………90
4.1.3. Warunki dostawy………90
4.2. Upowaznienie ………91
4.3. Poprzedni dokument dotyczacy objecia towaru procedura celna
lub innym przeznaczeniem celnym na polskim obszarze celnym………91
4.4. Dokument SAD i SAD BIS eksportowy………91
4.5. UCZ/Z………99
4.6. Oswiadczenie eksportera………100
4.7. Zakończenie procedury uszlachetniania czynnego………100

5. Rozliczenie dokumentu SAD importowego………101
5.1. Rozliczenie tzw. „Resztek”……… 101
5.2. Wniosek o calkowite rozliczenie dokumentu importowego SAD………102
na podstawie dokumentu eksportowego SAD
5.3. Wywóz „resztek”………102
5.3.1. Dokument SAD – eksportowy………102
5.3.2. UCZ/Z………103
5.3.3. Upowaznienie………103

Zakończenie………103
Bibliografia.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>