Uslugi detektywistyczne w świetle prawa.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………4

Rozdzial I
Geneza ustawy o uslugach detektywistycznych………8

Rozdzial II
Charakterystyka usług detektywistycznych………21

Rozdzial III
Prawa i obowiazki detektywa………32

1. Etyka zawodowa………32
2. Uprawnienia detektywa………37
2.1. Metody i srodki wykonywania czynnosci
detektywistycznych………37
2.2. Prawo do przetwarzania danych osobowych………40
2.3. Uzyskiwanie informacji przez detektywa………49
3. Obowiazki detektywa………61
3.1. Katalog obowiazków podstawowych …61
3.2. Obowiazek posiadania licencji przy wykonywaniu
czynnosci detektywistycznych………65
3.3. Obowiazek zachowania tajemnicy zawodowej………68
3.4. Obowiazek sporządzenia koncowego sprawozdania………72


Rozdzial IV
Zasady wykonywania działalności gospodarczej
w zakresię usług detektywistycznych………75

1. Wydawanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresię usług detektywistycznych………75
2. Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie dzialalnosci
gospodarczej w zakresię usług detektywistycznych………82
3. Podjecie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresię usług detektywistycznych………84
4. Cofniecie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresię usług detektywistycznych………87
5. Kontrola działalności gospodarczej w zakresie
usług detektywistycznych………89
6. Stosowanie przepisów ustawy – prawo działalności gospodarczej………90


Rozdzial V
Wymagania kwalifikacyjne detektywów………95

Rozdzial VI
Ustawa o uslugach detektywistycznych w perspektywie
integracji Polski z Unia Europejska………103

Zakończenie………112
Bibliografia………115

ďťż

Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)