Uslugi detektywistyczne w świetle prawa.


Wstęp………4

Rozdzial I
Geneza ustawy o uslugach detektywistycznych………8

Rozdzial II
Charakterystyka usług detektywistycznych………21

Rozdzial III
Prawa i obowiazki detektywa………32

1. Etyka zawodowa………32
2. Uprawnienia detektywa………37
2.1. Metody i srodki wykonywania czynnosci
detektywistycznych………37
2.2. Prawo do przetwarzania danych osobowych………40
2.3. Uzyskiwanie informacji przez detektywa………49
3. Obowiazki detektywa………61
3.1. Katalog obowiazków podstawowych …61
3.2. Obowiazek posiadania licencji przy wykonywaniu
czynnosci detektywistycznych………65
3.3. Obowiazek zachowania tajemnicy zawodowej………68
3.4. Obowiazek sporządzenia koncowego sprawozdania………72


Rozdzial IV
Zasady wykonywania działalności gospodarczej
w zakresię usług detektywistycznych………75

1. Wydawanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresię usług detektywistycznych………75
2. Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie dzialalnosci
gospodarczej w zakresię usług detektywistycznych………82
3. Podjecie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresię usług detektywistycznych………84
4. Cofniecie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresię usług detektywistycznych………87
5. Kontrola działalności gospodarczej w zakresie
usług detektywistycznych………89
6. Stosowanie przepisów ustawy – prawo działalności gospodarczej………90


Rozdzial V
Wymagania kwalifikacyjne detektywów………95

Rozdzial VI
Ustawa o uslugach detektywistycznych w perspektywie
integracji Polski z Unia Europejska………103

Zakończenie………112
Bibliografia………115

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>