Umowy w obrocie handlowym

Wstęp.
Zagadnienia wprowadzajace………4

1. Podmiot i zakres opracowania………4
2. Umowa jako źródłozobowiazan………4


Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia umów gospodarczych………5

1. Pojecie i istota znaczenia umów gospodarczych………5
2. Rodzaje umów gospodarczych………6
3. Regulacja prawna umów gospodarczych………7
4. Zasada swobody umów gospodarczych………8
5. Czynniki kształtujące tresc stosunku umownego………9
6. Tryb zawarcia umowy gospodarczej………10
7. Formy umowy………12
8. Reputacja stron przy zawarciu umów gospodarczych………13
9. Skutki niewykonania lub niezaleznego wykonania umowy………14


Rozdzial II.
Umowy zwiazane z obrotem towarowym………15

1. Umowa sprzedaży i umowa dostawy………15
1.1. Istota umowy sprzedaży i umowy dostawy………15
1.2. Zawarcie umowy i sposób zawarcia umowy sprzedaży i umowy dostawy………16
1.3. Tresc umowy………17
1.4. Wykonanie umowy………17
2. Umowa agencyjna………18
2.1. Pojecie i istota znaczenia umowy agencyjnej………18
2.2. Prawa i obowiazki stron………19
3. Umowa kontraktacji………19
4. Umowa komisu………21
4.1. Pojecie i funkcje umowy komisu………21
4.2. Prawa i obowiazki stron umowy komisu………21
5. Umowa przechowania i umowa skladu………22
5.1. Pojecie i rola umowy przechowania i umowy skladu………22
5.2. Prawa i obowiazki umowy przechowania i umowy skladu………23


Rozdzial III.
1. Umowa leasingu………25

1.1. Pojecie i charakterystyka………25
1.2. Rodzaje leasingu………26
1.3. Rozój leasingu w Polsce………27
2. Umowa dzierzawy………28
3. Umowa uzyczenia………29
4. Umowa najmu………30
4.1. Pojecie i zawarcie umowy najmu………30
4.2. Ekonomiczne znaczenie umowy najmu………32
5. Umowa frachisingowa………2
5.1. Pojecie umowy feachisingowej………32
5.2. Rodzaje umowy frachisingowej………33
5.3. Tresc umowy frachisingowej………34
6. Umowa know-how………35
7. Umowa licencyjna………36


Rozdzial IV.
Umowy zwiazane z transportem………38

1. Umowa przewozu rzeczy………38
1.1. Pojecie umowy przewozu i strony umowy przewozu………8
1.2. Prawa i obowiazki stron umowy przewozu………39
1.3. Odpowiadzialnosc przewoznika………40
2. Umowa najmu pojazdu wraz z obsluga………41
3. Umowa spedycji………43
3.1. Istota umowy spedycji i jej regulacja prawna………43
3.2. Prawa i obowiazki stron………44
3.3. Odpowiedzialnosc spedytora………45
4. Umowa przewozu rzeczy droga morska………46
4.1. Pojecie i rodzaje umowy………46
4.3. Konosament i wydanie ladunku………47
5. Umowa przewozu przesylek towarowych………47
5.1. Zawarcie umowy………47
5.2. Prawa i obowiazki………48


Rozdzial V.
Umowy bankowe i ubezpieczeniowe………50

1. Umowa kredytowa………50
1.1. Pojecie i zawarcie umowy kredytowej………50
1.2. Tresc umowy kredytowej………51
1.3. Rodzaje umów kredytowych………52
2. Umowa rachunku bankowego………53
2.1. Pojecie i znaczenie umowy………53
2.2. Charakter umowy bezpośredniej………54
2.3. Podstawowe obowiazki banku i posiadacza rachunku………55
3. Umowa ubezpieczeniowa w obrocie gospodarczym………56
3.1. Pojecie i charakter umowy ubezpieczenia………56
3.2. Zawarcie umowy ubezpieczenia………57
3.3. Rodzaje ubezpieczen………58
3.4. Ogolne i dodatkowe warunki ubezpieczenia………59


Rozdzial VI.
Umowy nienazwane i nietypowe………61

1. Factoring………61
2. Umowa menedzerska………62
3. Umowa franchisingowa………63
4. Spóka cicha………65Wnioski koncowe………67

Bibliografia………69

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>