Procedury celne.


Rozdzial I
Clo – charakterystyka ogólna…….2

1.1. Geneza i rozwój cel…….2
1.2. Pojecie cla……..17
1.3. Klasyfikacja cel…….20

Rozdzial II
Regulacje cel w prawie
polskim…….24

2.1. Prawo celne obowiazujace w
Polsce……..24
2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej…….28
2.3. Unia
celna……..29
2.4. Wspólna polityka handlowa i
finansowa……..31
2.5. Polskie regulacje prawne zmierzajace do
integracji z przepisami Unii Europejskiej……..34


Rozdzial III
Przeznaczenie
celne……..39

3.1.Wprowadzenie towarów na polski obszar
celny……..39
3.2. Pojecie i rodzaje przeznaczen
celnych……..43
3.2.1. Dopuszczenie towaru do
obrotu…….54
3.2.2. Sklad
celny……..57
3.3.3. Uszlachetnianie
czynne…….65
3.3.4. Przetwarzanie towaru pod kontrola celna……..75
3.3.5. Odprawa
czasowa……..79
3.3.6. Uszlachetnianie
bierne……..84
3.3.7. Wywóz…….91
3.3.8.
Tranzyt……..93

Wnioski…….98
Zakończenie…….103
Bibliografia…….106

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>