Odpowiedzialnosc cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakladach służby zdrowia.

Wstęp

Rozdzial I.
Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym

1. Rys historyczny ubezpieczen
2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe.

Rozdzial II
Podstawy i rodzaje odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy

1. Podstawy odpowiedzialnosci
2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-deliktowe
3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-kontraktowe

Rozdzial III.
Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy

1. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy.
2. Nagana za ‚opinie’
3. Orzeczenie Okregowego Sadu Lekarskiego
4. Decyzja Naczelnego Sadu Lekarskiego

Rozdzial IV.
Ubezpieczenia w sluzbie zdrowia

1. Odpowiedzialnosc Skarbu Panstwa za szkody wyrzadzone przez funkcjonariuszy służby zdrowia.
2. Obowiazkowe ubezpieczenia w sluzbie zdrowia
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w sluzbie zdrowia.
4. Ubezpieczenie OC lekarzy.
5. Przeslanki odpowiedzialnosci odszkodowawczej.
6. Zakres ubezpieczen lekarzy.

Rozdzial V.
Umowa ubezpieczenia

1. Postanowienia ogólne
2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
3. Wniosek ubezpieczeniowy
4. Umowa na rzecz osoby trzeciej
5. Suma gwarancyjna i skladka ubezpieczeniowa
6. Okres ubezpieczenia
7. Wygasniecie stosunku ubezpieczeniowego
8. Obowiazki ubezpieczajacego
9. Przeslanki odpowiedzialnosci ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu

Podsumowanie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>