Tag: Prawo tematy

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

System wyborczy w Polsce.

Rozdzial I Zagadnienia wstepne 1.Istota wyborów ………5 2.Funkcje wyborów ………6 3.Rodzaje wyborów ………7 Rzodzial II Regulacje wyboru organów przedstawicielskich 1.Róznice pomiedzy prawem a systemem wyborczym ………9 2.Pojecie podstawowych zasad prawa i systemu wyborczego………11 Rodzial III Zasada powszechnosci 1.Czynne prawo wyborcze ………14 1.1 Kwestia wieku wyborczego ………14 1.2 Zagadnienia obywatelstwa ………15 1.3 „Stale zamieszkiwanie’’ na obszarze…
Przeczytaj więcej

Jak otworzyc wlasna firme od A do Z.

Rozdzial 1. Planowanie działalności gospodarczej………4 Istota planowania Biznes plan Czesci skladowe biznes planu Rozdzial 2. Lokalizacja przedsiębiorstwa……….11 Róznice branzowe Jak zadbac o trwalosc najmu lokalu Rozdzial 3. Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem……….18 Jak wybrac bank Skad wziac pieniadze? Jak zawrzec umowe? Kto moze dostac kredyt? Zabezpieczenie splaty kredytów Poreczenie wedlug prawa cywilnego Obowiazek posiadania kont…
Przeczytaj więcej

Umowy w obrocie handlowym

Wstęp. Zagadnienia wprowadzajace………4 1. Podmiot i zakres opracowania………4 2. Umowa jako źródłozobowiazan………4 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia umów gospodarczych………5 1. Pojecie i istota znaczenia umów gospodarczych………5 2. Rodzaje umów gospodarczych………6 3. Regulacja prawna umów gospodarczych………7 4. Zasada swobody umów gospodarczych………8 5. Czynniki kształtujące tresc stosunku umownego………9 6. Tryb zawarcia umowy gospodarczej………10 7. Formy umowy………12 8. Reputacja…
Przeczytaj więcej

Techniki zawierania umów czarterowych

Wstęp………2 Rozdzial 1. Uwarunkowania rynkowe zawierania umów czarterowych………5 1.1. Transport morski – ogólna charakterystyka………4 1.2. Charakterystyka zeglugi trampowej (nieregularnej)………13 1.3. Warunki rynku frachtowego………19 1.3.1. Popyt i podaz jako czynniki kształtujące rynek frachtowy………20 1.3.2. Rozleglosc operacji – oddalenie od siebie dysponentów tonazu i towaru………26 1.3.3. Mechanizm kształtowania się stawek frachtowych w zegludze nieregularnej……….27 Rozdzial 2. Procedura…
Przeczytaj więcej

Obowiazki pracodawcy i uprawnienia pracownika zwiazane z macierzynstwem.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciazy i karmienia………5 1.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach wzbronionych………5 1.2. Obowiazek przeniesienia kobiety w ciazy do innej pracy………10 1.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych………15 1.4. Zakaz delegowania kobiet poza stale miejsce pracy………19 Rozdzial 2. Zwolnienia z…
Przeczytaj więcej

Konwencja Rzymska.

Wstęp………3 Rozdzial I Pojecie stosunków pracy objetych zakresem Konwencji rzymskiej………4 Rozdzial II Prawo wlasciwe dla stosunku pracy………8 1) Wybór prawa………8 2) Prawo wlasciwe w braku wyboru prawa………18 3) Mechanizm ochrony pracownika………23 4) Inne ograniczenia zastosowania prawa wlasciwego………27 Rozdzial III Przeslanki waznosci umowy o prace………30 Rozdzial IV Zakres statutu stosunku pracy………37 Zakończenie………44 Bibliografia………46

Przestepstwa komputerowe.

Wstęp………..5 Rozdzial 1. Rys historyczny..8 Rozdzial 2. Przestepczosc komputerowa – charakterystyka zjawiska………..13 2.1. Skala zjawiska……… 13 2.2. Stanowisko instytucji miedzynarodowych………..14 Rozdzial 3. Przestepstwa komputerowe w polskim kodeksię karnym………..21 3.1. Pojecie przestępstwa komputerowego……… 21 3.2. Przestepstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji……… 23 3.2.1. Hacking (art. 267 ? 1 k.k.)………..25 3.2.2. Podsluch (art. 267 ? 2 k.k.)………..29 3.2.3.…
Przeczytaj więcej

Uslugi detektywistyczne w świetle prawa.

Wstęp………4 Rozdzial I Geneza ustawy o uslugach detektywistycznych………8 Rozdzial II Charakterystyka usług detektywistycznych………21 Rozdzial III Prawa i obowiazki detektywa………32 1. Etyka zawodowa………32 2. Uprawnienia detektywa………37 2.1. Metody i srodki wykonywania czynnosci detektywistycznych………37 2.2. Prawo do przetwarzania danych osobowych………40 2.3. Uzyskiwanie informacji przez detektywa………49 3. Obowiazki detektywa………61 3.1. Katalog obowiazków podstawowych …61 3.2. Obowiazek posiadania licencji…
Przeczytaj więcej

Przesluchiwanie dzieci – taktyka.

Wstęp ……… 4 Rozdzial I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstepne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dziecinstwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Pózne dziecinstwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Róznice plci ……… 18 Rozdzial II Rola procesowa dziecka ……… 21 1. Dziecko w charakterze swiadka …………
Przeczytaj więcej

Laczenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Harmonizacja prawa polskiego……….5 1.1. Wspólnota czy izolacja. 1.2. Istota naszych zobowiazan. 1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji. Rozdzial II. Laczenie się spólek………..12 2.1. Regulacja w europejskim prawie spólek. 2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartosciowymi. 2.3. Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej. 2.4. Regulacje w ustawodawstwie szczególnym. Rozdzial III. Sposoby laczenia się…
Przeczytaj więcej

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wstęp……..5 Rozdzial I Zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7 1.1. Znaczenie i geneza 1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota 1.3. Cele i wykorzystanie spólki 2. Spólka z o.o. jako osoba prawna Rozdzial II Reprezentacja spółki z o.o. przez zarzad&ensp……..28; 1. Ogólna charakterystyka zarzadu 1.1. Pojecie zarzadu 1.2. Sklad zarzadu 1.3. Powolanie…
Przeczytaj więcej

Przestepczosc w Polsce.

Wstęp………2 Rozdzial I Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce………4 Rozdzial II Wstępne stadia działania przestepnego………7 2.1. Planowanie przestępstwa………7 2.2. Przygotowanie przestępstwa………11 Rozdzial III Przestepczosc zorganizowana………15 3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka………19 3.2. Pranie brudnych pieniedzy………21 3.3. Przemyt i handel narkotyków………29 3.4. Przemyt spirytusu………36 3.5. Przemyt nielegalnych imigrantów………37 3.6. Handel zywym towarem………38 3.7. Przemyt i handel kradzionych samochodów………40…
Przeczytaj więcej

Przestepstwo przeciw porzadkowi publicznemu.

Wstęp………4 Rozdzial I. Nielegalne przekroczenie granicy panstwowej………9 1. Uwagi ogólne………9 2. Rys historyczny………12 3. Warunki legalnego przekroczenia granicy RP………14 4. Pojecie granicy………16 5. Strona podmiotowa i podmiot………18 6. Zagadnienia ogólne strony przedmiotowej typu podstawowego przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………19 7. Usilowanie i czynnoSci przygotowawcze do przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………26 8. Okolicznosci wylaczajace bezprawnoSc nielegalnego przekroczenia granicy………34…
Przeczytaj więcej

Odpowiedzialnosc cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakladach służby zdrowia.

Wstęp Rozdzial I. Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym 1. Rys historyczny ubezpieczen 2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe. Rozdzial II Podstawy i rodzaje odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy 1. Podstawy odpowiedzialnosci 2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-deliktowe 3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-kontraktowe Rozdzial III. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy 1. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy. 2. Nagana za ‚opinie’ 3.…
Przeczytaj więcej

Procedury celne.

Rozdzial I Clo – charakterystyka ogólna…….2 1.1. Geneza i rozwój cel…….2 1.2. Pojecie cla……..17 1.3. Klasyfikacja cel…….20 Rozdzial II Regulacje cel w prawie polskim…….24 2.1. Prawo celne obowiazujace w Polsce……..24 2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…….28 2.3. Unia celna……..29 2.4. Wspólna polityka handlowa i finansowa……..31 2.5. Polskie regulacje prawne zmierzajace do integracji z przepisami Unii Europejskiej……..34…
Przeczytaj więcej

Uszlachetnianie czynne i bierne w polskim prawie celnym.

Wstęp Rozdzial I 1. Ewolucja polskich procedur celnych………3 1.1. Clo od X wieku………3 1.2. Rozwiniecie polskiego celnictwa – rozbiory Polski………5 1.3. Prawo celne w okresie miedzywojennym………5 1.4. Prawo celne z 1961 r………7 1.5. Prawo celne z 1975 r……….10 1.6. Zmiana w prawie celnym – 1981 r………11 1.7. Ustawa z 1989 r. – prawo celne………12 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Szkolenie pracowników w świetle prawa.

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka szkolen………7 Rozdzial II System podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych………13 1. Zagadnienia wstepne………13 2. Zasady kierowania pracowników do szkól………15 3. System szkolnictwa dla doroslych………19 4. Studia podyplomowe………25 5. Studia doktoranckie………26 Rozdzial III Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych………28 1. Zagadnienia wstepne………28 2. Kursy zawodowe………32 3. Szkolenie wewnatrzzakladowe i zlecane………34 4.…
Przeczytaj więcej

Darowizna jako umowa przenoszaca wlasnosc.

Wstęp……….4 Rozdzial IOgólne zagadnienia na temat umów……….6 1. Podstawowe wiadomosci o zobowiazaniach. Umowy jako źródła zobowiazan ……….6 2. Tresc i forma umów. Zasada swobody umów……….10 3. Zagadnienia szczególne zwiazane z zawieraniem umów – umowa przedwstepna ……….13 4. Dodatkowe zastrzezenia umowne……….14 Rozdzial II Prawo wlasnosci – nabywanie, przenoszenie, utrata……….18 Rozdzial III Darowizna wedlug kodeksu cywilnego……….23 1.…
Przeczytaj więcej

Równosc kobiet i mezczyzn w prawie pracy

Wstęp ……… 4 Rozdzial I Równosc kobiet i mezczyzn jako konstytucyjne prawo czlowieka 1.1. Historyczny rys zagadnienia ……… 7 1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje ……… 9 Rozdzial II Dyrektywy wspólnotowe jako czesc miedzynarodowego prawa pracy 2.1. Koncepcja równości kobiet i mezczyzn w prawie wspólnotowym ……… 27 2.1.1. Uwagi wstepne ……… 27 2.1.2. Formalna…
Przeczytaj więcej

Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu

1. Wstęp………2 2. Definicja i podzial przestepstw……… 3 3. Podzial przestepstw na zbrodnie i wystepki……… 6 4. ‚Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu’ ………7 5. Branie zakladnika art. 252 k.k. ………8 6. Handel ludzmi. Nielegalna adopcja art. 253 k.k………. 11 7. Udział w zbiegowisku publicznym. Naruszenie wolnosci zgromadzen art. 254 k.k………. 13 8. Nawolywanie do przestępstwa art.…
Przeczytaj więcej

Pranie brudnych pieniedzy

Wstęp………2 Rozdzial I. System bankowy w Polsce………4 1.1. Organizacja systemu bankowego………4 1.2. Rola i funkcje banku centralnego………8 1.3. Banki komercyjne w Polsce………14 1.4. Nadzór bankowy w Polsce………23 Rozdzial II. Pojecie i istota prania brudnych pieniedzy………27 2.1. Informacje ogólne………27 2.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke………30 2.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych………34 2.4. Pranie brudnych…
Przeczytaj więcej

Weksle w teorii i praktyce

Wstęp Rozdzial I Definicja weksla i jego rodzaje 1.1. Historia weksla 1.2. Pojecie weksla i jego funkcje 1.3. Przyklady weksli 1.3.1. Weksel kaucyjny 1.3.2. Weksel wlasny 1.3.3. Weksel trasowany 1.3.4. Blankiet urzedowy Rozdzial II Elemetnty ustawowe weksla 2.1. Polskie prawo wekslowe 2.2. Ksiegowanie weksli 2.3. Oplata skarbowa 2.4. Klauzule wekslowe Rozdzial III Weksel na rynku…
Przeczytaj więcej

Ochrona prawa wlasnosci – standardy międzynarodowe i polskie

Wstęp ……….. 5 Rozdzial I Studium podstaw normatywnych ochrony wlasnosci 1. Uniwersalne standardy czlowieka ……….. 9 1.1. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka ……….. 9 1.2. Refleksje na tle Miedzynarodowych Paktów Czlowieka ……….. 11 1.3. Refleksje na tle innych standardów uniwersalnych ……….. 14 2. Europejskie standardy praw czlowieka ……….. 16 2.1. System Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka ………..…
Przeczytaj więcej

Zawarcie malzenstwa w prawie polskim

Wstęp………5 Rozdzial I Zawarcie malzenstwa 1. Formy zawarcia malzenstwa………9 2. Formalnosci zwiazane ze slubem ………13 3. Przeszkody zawarcia malzenstwa ………22 4. Uniewaznienie malzenstwa ………25 5. Nazwiska malzonków i ich dzieci ………28 Rozdzial II Rejestracja malzenstwa32 1. Wlasciwosc USC do wykonywania czynnosci………32 2. Dokumenty do zawarcia malzenstwa ………36 3. Sporzadzanie aktu malzenstwa………39 Rozdzial III Ustanie malzenstwa…
Przeczytaj więcej

Ochrona posiadania

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Geneza instytucji posiadania 1.1. Posiadanie w prawie rzymskim ………. 8 1.2. Elementy posiadania ………. 10 1.3. Natura i skutki prawne posiadania ………. 11 1.4. Rodzaje posiadania ………. 12 1.5. Nabycie i utrata posiadania ………. 15 1.6. Ochrona posiadania ………. 17 1.7. Posiadanie w sredniowieczu ………. 24 Rozdzial II Posiadanie jako…
Przeczytaj więcej

Prawne uwarunkowania ochrony informacji w jednostkach samorządu terytorialnego

1. Wstęp…….4 2. Terminologia …….5 3. Podstawowe zasady bezpieczenstwa …….7 4. Administrowanie systemem …….10 5. Bezpieczeństwo przetwarzania…….12 5.1. Ochrona fizyczna…….14 5.2. Ochrona elektromagnetyczna …….16 5.3. Ochrona kryptograficzna …….16 5.4. Zagrozenia ze strony sieci Internet…….18 6. Inne uwagi dotyczace bezpieczenstwa …….19 6.1. Ochrona antywirusowa…….19 6.2. Zapewnienie dostepnosci informacji …….19 6.3. Monitorowanie systemu …….21 6.4. Incydenty naruszenia…
Przeczytaj więcej

Zastaw rejestrowy w świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Wstęp Rozdzial I Regulacje prawne dotyczace zestawu przed uchwaleniem ustawyz dnia 6,12,1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Rozdzial II Istota zastawu rejestrowego i przesłanki jego ustanowienia. Rozdzial III Charakterystyka elementów umowy zastawicznej. 1. Podmioty umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego 2. Przedmiot zastawu rejestrowego 3. Uprawnienia i obowiazki zastawcy 4. Uprawnienia i obowiazki zastawnika Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Przestepczosc zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie.

Wstęp………2 Rozdzial I. Pojecie przestepczosci zorganizowanej 1.1. Geneza przestepczosci zorganizowanej ………6 1.2. Definicja przestepczosci zorganizowanej………11 1.3. Uwarunkowania polskiej przestepczosci zorganizowanej………14 Rozdzial II. Rodzaje przestepczosci zorganizowanej 2.1. Przemyt i handel dzielami sztuki………18 2.2. Przemyt i handel kradzionych samochodów………24 2.3. Handel zywym towarem………28 2.4. ‚Pranie brudnych pieniedzy’………32 Rozdzial III. Rozwiazania prawne i organizacyjne w zakresię zwalczania przestepczosci…
Przeczytaj więcej

Wybór i odwolanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Wstęp………4 Rozdzial I Geneza samorządu terytorialnego oraz historia urzedu wójta, burmistrza i prezydenta miasta 1.1. Pojecie samorządu i samorządu terytorialnego ………6 1.2. Samorzad terytorialny i jego organy w okresie II Rzeczpospolitej………11 1.3. Samorzad terytorialny i jego organy po II wojnie swiatowej………14 1.4. Samorzad terytorialny III Rzeczpospolitej………18 Rozdzial II Wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako…
Przeczytaj więcej

Przestepczosc wśród nieletnich

Rozdzial I. Przestepczosc nieletnich 1.1 Jako zjawisko społeczne 1.2 Etiologia 1.3 Wybrane aspekty przestepczosci nieletnich w świetle danych statystycznych 1.3.1 Rozmiary zjawiska 1.3.2 Kwalifikacja prawna popelnionych czynów 1.3.3 Rodzaj stosowanych środków 1.4 Profilaktyka 1.5 Resocjalizacja. Nowe tendencje. Rozdzial II.Odpowiedzialnosc karna nieletnich w ujęciu historycznym 2.1 Poczatki karalnosci nieletnich 2.2 W okresie obowiazywania kodeksu karnego z…
Przeczytaj więcej

Testament wlasnoreczny

Rozdzial I Pojecie testamentu i jego formy Rozdzial II Przeslanki waznosci testamentu Rozdzial III Pismo na testamencie wlasnorecznym Rozdzial IV Podpis na testamencie wlasnorecznym A. Elementy podpisu B. Miejsce podpisu Rozdzial V Data na testamencie wlasnorecznym Wzory testamentów wlasnorecznych Bibliografia

Instytucja bieglego

Wstęp Rozdzial I Biegly 1.1. Pojecie bieglego 1.2. Rodzaje bieglych Rozdzial II Opinia bieglego 2.1. Rodzaje opinii bieglego Rozdzial III Obowiazki bieglego Rozdzial IV Prawa bieglego Rozdzial V Dopuszczenie dowodu z opinii bieglego Rozdzial VI Kontrola dowodu z opinii bieglego Rozdzial VII Udział bieglego w postepowaniu karnym 7.1 W postepowaniu przygotowawczym 7.2 Na rozprawie glównej…
Przeczytaj więcej

Ochrona konsumenta przy zawieraniu umów za posrednictwem Internetu w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiego

Wstęp………6 Rozdzial 1. Podstawowe pojecia i problemy uregulowania prawnego srodowiska internetowego………9 1.1. Pojecie i istota internetu………9 1.1.1. Glówne cechy Internetu………10 1.1.2. Sposoby korzystania z Internetu………11 1.1.3. Prawnomiedzynarodowa regulacja Internetu………12 1.2. Elektroniczny obrót handlowy………14 1.2.1. Pojecie i znaczenie handlu elektronicznego………14 1.3. Konsument jako uzytkownik internetu………22 1.3.1. Zagrozenia dla interesów konsumenta zwiazane z zawieraniem transakcji………22 1.3.1. Ogólna…
Przeczytaj więcej

Ochrona praw kobiet w prawie miedzynarodowym

Rozdzial 1.Studium podstaw normatywnych ochrony praw kobiet………3 1.Ogólne standardy praw czlowieka………3 1.1. Karta NZ………4 1.2. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka………5 1.3. Międzynarodowe Pakty Praw Czlowieka………7 2. Standardy europejskie………8 3. Standardy miedzynarodowego prawa humanitarnego………10 4.Rozwój lex specialis w dziedzinie ochrony praw kobiet………13 4.1. Deklaracje i Konwencje w sprawie wyeliminowania dyskryminacji………13 4.2. Standardy zwiazane z ochrona w kontekscie…
Przeczytaj więcej

Przepisy prawne i administracyjne w zagospodarowaniu terenu – przemysl budowlany i ochrona srodowiska

Wstęp………3 Rozdzial 1. Ekologizacja planowania przestrzennego. 1.1. Geneza planowania przestrzennego………4 1.2. Zasada zrównowazonego rozwoju – podstawowa zasada planowania przestrzennego……….5 1.3. Ekologizacja przestrzeni……….6 Rozdzial 2. Regulacja prawna procesu inwestycyjnego z punktu widzenia ochrony srodowiska……….8 2.1. Ochrona srodowiska na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……….10 2.2. Ochrona srodowiska na etapie lokalizowania inwestycji……….18 2.3. Ochrona srodowiska na etapie…
Przeczytaj więcej

Umowa sprzedazy.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Umowa jako źródłozobowiazania 1.1. Pojecie zobowiazania………. 4 1.2. Umowy zobowiazaniowe………. 10 1.3. Wzorzec umowny………. 14 1.4. Umowy z udzialem konsumentów………. 18 Rozdzial II. Umowa sprzedaży – pojecie i istota 29 2.1. Pojecie i istota umowy sprzedazy………. 29 2.2. Obowiazki sprzedawcy ……….35 2.3. Obowiazki kupujacego ……….48 Rozdzial III Gwarancja i rekojmia wg Kodeksu…
Przeczytaj więcej

Wolnosc sumienia w świetle polskiego prawa i standardów miedzynarodowych

Wstęp………3 Rozdzial I Itersyscyplinarne studium wolnosci sumienia………5 1. Interdyscyplinarne studium wolnosci………5 1.1. Wolnosc w świetle rozwazan teologicznych………6 1.2. Wolnosc w naukach humanistycznych………8 2. Interdyscyplinarne studium sumienia………12 2.1. Sumienie w świetle rozwazan teologicznych………12 2.2. Sumienie w kategoriach nauk humanistycznych………14 3. Sumienie a religia – jednosc i rozlacznosc………16 Rozdzial II Przeglad podstaw normatywnych………18 1. W ramach wolnosci…
Przeczytaj więcej

Cla i polityka celna

Wstęp …….3 Rozdzial I. Cla i polityka celna 1.1. Wartość celna towaru i metody jej ustalania …….5 1.2. Clo jako rodzaj podatku nakladany przez panstwo……. 9 1.3. Narzedzia i funkcje polityki celnej …….13 Rozdzial II. System celny w gospodarce polskiej 2.1. Rodzaje i funkcje cel, oplat celnych …….17 2.1.1. Podzial cel ze wzgledu na przedmiot,…
Przeczytaj więcej

Polski Trybunal Konstytucyjny na tle europejskich sadów konstytucyjnych.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Sadownictwo konstytucyjne w Europie – ogólna charakterystyka oraz rys historyczny……….5 1. Klasyfikacja modeli sadownictwa konstytucyjnego we wspólczesnym swiecie i ich ogólna charakterystyka. 2. Powstawanie sadów konstytucyjnych w państwach europejskich – rys historyczny. 2.1. Panstwa zachodnie. 2.2. Panstwa Europy Srodkowo-Wschodniej. 3. Polski Trybunal Konstytucyjny – geneza powstania i ksztaltowanie się jego pozycji ustrojowej…
Przeczytaj więcej

Ewolucja prawa celnego w zakresię procedur celnych

1. Ewolucja polskich procedur celnych 2. Ogólna charakterystyka gospodarczych procedur celnych 3. Funkcje gospodarczych procedur celnych Bibliograifa

Administracyjne warunki prowadzenia działalności reklamowej w Polsce

Rozdzial I. Reklama – pojecie, funkcje, formy, rozwój 1.1. Pojecie reklamy w polskich i miedzynarodowych aktach prawnych………3 1.2. Powstanie i rozwój reklamy……..8 1.3. Funkcje, cele i formy reklamy……..15 Rozdzial II. Administracyjne warunki prowadzenia działalności reklamowej w programach telewizyjnych 2.1. Ograniczenia czasowe……..23 2.2. Oznaczenia reklam……..25 2.3. Przerywanie reklam ……..26 2.4. Inne ograniczenia działalności reklamowej w telewizji……..27…
Przeczytaj więcej

Umowa o prace – zawarcie rozwiazanie i wygasniecie.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Umowa o prace – wiadomosci ogólne………4 Rozdzial 2. Rodzaje umów o prace………6 Umowa na okres próbny………7 Umowa na czas okreslony………8 Umowa na czas wykonania okreslonej pracy (umowa o dzielo, umowa zlecenie)………10 Umowa na czas nie okreslony………12 Rozdzial 3. Ustanie stosunku pracy Zagadnienia ogólne………13 Wypowiedzenie stosunku pracy………15 Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia………28…
Przeczytaj więcej

Umowa zlecenie.

Wstęp. Rozdzial 1 Ogólna charakterystyka umowy zlecenia 1. Pojecie i zastosowanie……….2 2. Charakter prawny umowy zlecenia……….9 3. Zawarcie umowy……….15 Rozdzial 2 Obowiazki stron umowy zlecenia 1. Strony umowy zlecenia ……….17 2. Obowiazki zleceniodawcy……….18 3. Obowiazki zleceniobiorcy……….19 Rozdzial 3 Ustanie zlecenia 1. Przyczyny ustania……….22 A. Wypowiedzenie……….22 B. Smierc lub utrata zdolnosci do czynnosci prawnych……….24 2. Skutki…
Przeczytaj więcej

Ograniczenie prawa wlasnosci ze wzgledu na ochrone srodowiska.

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Problematyka ochrony srodowiska w Konstytucji RP………….4 1.1 Pojecie srodowiska w Konstytucji RP 1.2 Obowiazki w zakresię ochrony srodowiska wedlug Konstytucji RP 1.3 Zasada zrównowazonego rozwoju Rozdzial II. Ograniczenie wlasnosci w konstytucji RP ……….16 2.1 Pojecie wlasnosci 2.2 Zasada proporcjonalnosci, a ochrona wlasnosci Rozdzial III. Ograniczenie wlasnosci w procesię gospodarowania wybranymi elementami…
Przeczytaj więcej

Status prawny uchodzcy w prawie miedzynarodowym i polskim.

Wykaz skrótów………3 Wstęp ……… 4 Rozdzial I. Pojecie uchodzcy w prawie miedzynarodowym ……… 8 1.1. Pojecie uchodzstwa……… 10 1.2. Poczatki miedzynarodowej ochrony uchodzców ……… 1.3. Ochrona uchodzców po II wojnie swiatowej ……… 12 1.3.1. Konwencja Genewska i Protokól Nowojorski ……… 13 1.3.2. Urzad Wysokiego Komisarza d/s Uchodzców ……… 17 1.4. Pojecie uchodzcy a pojecia pokrewne…
Przeczytaj więcej

Ochrona praw czlowieka w obszarze dzialan Amnesty International.

Wstęp…………2 Rozdzial I. Organizacje pozarzadowe jako uczestnik stosunków miedzynarodowych………….5 1.1. Pojecie organizacji pozarzadowych. 1.2. Geneza organizacji pozarzadowych. 1.3. Funkcje organizacji pozarzadowych w stosunkach miedzynarodowych. Rozdzial II. Geneza, cele i struktura Amnesty International………….14 2.1. Geneza Amnesty International. 2.2. Cele i struktura Amnesty International. 2.3. Metody, zasady i srodki działania . 2.4. Budżet i metody finansowania. Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Uprawnienia osób pozbawionych wolnosci w Polsce

Wstęp Rozdzial I. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w dokumentach miedzynarodowych z dziedziny praw czlowieka 1.1 Rozwój koncepcji praw czlowieka 1.2 Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w dorobku Organizacji Narodów Zjednoczonych 1.3 Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w pracach Rady Europy Rozdzial II. Prawa osób pozbawionych wolnosci w Polsce 2.1 Prawo do…
Przeczytaj więcej

Dziedziczenie w polskim systemie prawa.

Wstęp Rozdzial I. Pojecie i systematyka prawa spadkowego 1. Pojecie i przedmiot prawa spadkowego 2. Funkcje prawa spadkowego 3. Lokalizacja i systematyka prawa spadkowego w prawie polskim Rozdzial II. Dziedziczenie ustawowe 1. Dziedzicznie czlonków rodziny 2. Dziedziczenie gminy i Skarbu Panstwa Rozdzial III. Dziedziczenie testamentowe 1. Pojecie testamentu 2. Formy testamentu 2.1. Testamenty zwykle 2.2.…
Przeczytaj więcej

Kara grzywny.

Wykaz skrótów………2 Wstęp………5 Rozdzial I. Rodzaje i funkcje grzywny w kodeksię karnym………7 Rozdzial II. Zasady wymiaru kary grzywny 2.1. Uwagi ogólne………12 2.2. Grzywna orzekana w stawkach dziennych………12 2.3. Grzywna okreslona kwotowo………17 2.4. Zakaz orzekania grzywny………19 2.5. Grzywna kumulatywna………20 Rozdzial III. Wykonanie kary grzywny 3.1. Zamiana grzywny na kare spolecznie uzyteczna………24 3.2. Zastepcza kara pozbawienia wolnosci………29…
Przeczytaj więcej

Ochrona danych osobowych.

Wstęp………2 Rozdzial I. Teoretyczne modele ochrony danych. 1.1. Ochrona danych osobowych jako przejaw ochrony powszechnych dóbr osobistych; powszechne prawo do prywatnosci………4 1.2 .Ujecie wlasnosciowe ochrony danych osobowych………12 1.3.Ochrona danych osobowych jako informacji niejawnych (poufnych)………13 Rozdzial II. Ochrona na plaszczyznie miedzynarodowej 2.1. Rada Europy………15 2.1.1. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci………15 2.1.1.1. .Postanowienia…
Przeczytaj więcej

Przestepstwa przeciwko spólkom prawa handlowego w świetle art. 296 i 300 k.k.

Wykaz skrótów……….4 Wstęp……….5 Rozdzial I. Pojecie prawa karnego gospodarczego-charakterystyka ogólna. 1.1. Teorie dotyczace prawa karnego gospodarczego……….7 1.2. Budowa i miejsce przepisów prawa karnego gospodarczego……….14 1.3. Cel kary i rodzaje kary w prawie karnym gospodarczym……….16 1.4. Kilka slów o spólkach prawa handlowego……….20 Rozdzial II. Naduzycie zaufania z art. 296 k.k.. 2.1. Uwagi ogólne……….25 2.2. Przedmiot ochrony……….28…
Przeczytaj więcej

Prawo spadkowe w polskim systemie prawa.

Wstęp………2 Rozdzial I. Pojecie i miejsce prawa spadkowego w systemie prawa. 1.1. Pojecie i ewolucja prawa spadkowego w Polsce………5 1.2. Przedmiot i funkcje prawa spadkowego………13 1.3. Zródla, zakres i system polskiego prawa spadkowego………15 Rozdzial II. Glówne instytucje prawa spadkowego 2.1. Rozporzadzenia na wypadek smierci………20 2.2. Spadek i spadkobierca………21 2.3. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe………31 2.4. Testament………38…
Przeczytaj więcej

Wykonywanie prawa glosu w spółce z o.o. i w spółce akcyjnej.

Wykaz skrótów………..3 Wstęp………..5 Rozdzial I. Prawo glosu w spółce z o.o. 1.1. Prawa wspólnika w spółce z o.o…………8 1.2. Rodzaje praw………..8 1.3. Osoby uprawnione do wykonywania prawa glosu w spółce z o.o…………9 1.4. Zasady wykonywania prawa glosu………..12 1.5. Glosowania tajne i jawne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnoscia………..14 1.5.1. Technika prowadzenia tajnego glosowania………..15 1.5.2. Zasady protokolowania…
Przeczytaj więcej

Regulamin pracy jako źródłoprawa pracy.

Wykaz skrótów………3 Wstęp………5 Rozdzial I. Specyficzne źródła prawa pracy. 1.1. Uklady zbiorowe………8 1.2. Pozostale specyficzne źródła prawa pracy………13 Rozdzial II. Regulamin pracy jako wewnatrzzakladowe źródłoprawa pracy. 2.1. Ustalanie regulaminu pracy………20 2.2. Wejscie w zycie regulaminu pracy i jego zmiana………26 Rozdzial III. Tresc regulaminu pracy. 3.1. Uwagi ogólne………31 3.2. Organizacja pracy………35 3.3. Regulamin czasu pracy………36 3.4.…
Przeczytaj więcej

Niepoczytalnosc jako okolicznosc wylaczajaca wine sprawcy.

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdzial I. Zagadnienia ogólne. 1.1. Podstawy odpowiedzialnosci za czyn zabroniony w Kodeksię karnym………5 1.2. Teorie winy………7 1.3. Zasada winy. Pojecie i funkcje………8 1.3.1. Wina umyslna………11 1.3.2. Wina nieumyslna………13 Rozdzial II. Niepoczytalnosc – zagadnienia ogólne. 2.1. Zagadnienia wstepne………16 2.2. Metody okreslenia niepoczytalnosci………22 Rozdzial III. Źródła i nastepstwa niepoczytalnosci 3.1. Choroby psychiczne………26 3.2. Uposledzenie…
Przeczytaj więcej

Czyn zabroniony stypizowany w art. 207 § 1, 2 i 3 k.k.

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 Rozdzial I. Unormowania w poprzednich kodeksach karnych. 1.1. Okres miedzywojenny. Kodeks karny z 1932 r………..7 1.2. Okres PRL. Kodeks karny z 1969 r………..9 Rozdzial II. Przedmiot ochrony……….13 Rozdzial III. Podmiot……….20 Rozdzial IV. Formy czynu. Postacie stadialne i zjawiskowe……….23 Rozdzial V. Strona podmiotowa. Zamiar bezposredni a zamiar ewentualny przy przestepstwie znecania sie……….25 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Przedstawienie teatralne jako przedmiot prawa autorskiego.

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 Rozdzial I. Program teatralny. 1.1. Charakter prawny programu teatralnego……….9 1.2. Utwory zbiorowe i polaczone a program teatralny……….16 1.3. Wykorzystanie fotografii w programie przedstawienia teatralnego……….20 Rozdzial II. Prawo do wizerunku……….23 Rozdzial III. Organizacje zbiorowego zarządzania……….26 Rozdzial IV. Prawo do cytatu……….31 Rozdzial V. Prawa autorskie rezysera teatralnego……….32 Rozdzial VI. Naruszenie praw autorskich……….37 Zakończenie……….43 Wykaz…
Przeczytaj więcej

Uznanie dziecka.

Wykaz skrótów………3 Wstęp………5 Rozdzial I. Pokrewienstwo – uwagi ogólne………7 Rozdzial II. Charakter prawny uznania dziecka………11 Rozdzial III. Skutki prawne uznania dziecka 3.1. Uwagi ogólne………14 3.2. Uznanie nasciturusa………18 3.3. Zgoda na uznanie dziecka………20 Rozdzial IV. Uznajacy a uznawany – kwalifikacje podmiotowe. 4.1. Kwalifikacje podmiotowe mezczyzny uznajacego………28 4.2. Kwalifikacje podmiotowe uznawanego dziecka………30 Rozdzial V. Wadliwe uznanie dziecka.…
Przeczytaj więcej

Rozpowszechnianie pornografii w świetle polskiego kodeksu karnego z 1997 roku.

Wstęp……….5 Rozdzial I. Rozwój odpowiedzialnosci za rozpowszechnianie pornografii……….12 Rozdzial II. Ustawowe znamiona przestepstw z art. 202 k.k. ………. 28 1. Przedmiot ochrony ………. 30 3. Strona przedmiotowa ……….34 4. Podmiot ……….52 5. Strona podmiotowa ……….54 Rozdzial III. Zagrozenie kara i środkami karnymi ………. 59 Rozdzial IV. Przestepstwo rozpowszechniania pornografii w praktyce sadowej i prokuratorskiej (studium…
Przeczytaj więcej

Ochrona osób i mienia.

Wykaz skrótów ………. 3 Wstęp ………. 4 Rozdzial I. Ogólna charkaterystyka ochrony osób i mienia 1. Historia ochrony osób i mienia ………. 6 2. Definicja i zakres pojecia ochrony osób i mienia ……….9 3. Przedmiot i zakres ochrony ………. 11 Rozdzial II. Działalność gospodarcza w zakresię usług ochrony osób i mienia 1. Uslugi ochrony osób…
Przeczytaj więcej

Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu na gruncie kodeksu karnego z 1997 roku.

Wykaz skrótów……… 3 Wstęp……… 4 Rozdzial I. Rys historyczny……… 5 Rozdzial II. Strona przedmiotowa 2.1 Przedmiot ochrony……… 11 2.2 Przedmiot przestępstwa ……… 13 2.3 Ciezki uszczerbek na zdrowiu czlowieka ……… 17 Rozdzial III. Strona podmiotowa 3.1 Podmiot przestępstwa ……… 26 3.2 Wina umyslna……… 29 3.3 Wina nieumyslna……… 32 Rozdzial IV. Tryb scigania……… 35 Rozdzial V.…
Przeczytaj więcej

Ekstradycja.

Wstęp………. 4 Rozdzial I. Przepisy regulujace ekstradycje 1.1 Podstawy prawne ekstradycji w Polsce………. 10 1.2 Podstawy ekstradycyjne w Unii Europejskiej ……….14 1.3 Procedura wydania ……….16 Rozdzial II. Europejski nakaz aresztowania – problemy 2.1 Okolicznosci powodujace obligatoryjna odmowe wydania………. 22 2.2 Podstawy do fakultatywnej odmowy wydania………. 25 2.3 Udzielenie gwarancji ……….28 2.4 Przestepstwo polityczne ……….30 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Pozycja obroncy w procesię karnym.

Wstęp……….4 Rozdzial I Status obroncy w procesię karnym 1. Pozycja obroncy w pogladach przedstawicieli nauki procesu karnego………. 6 2. Stanowisko prawne obroncy w procesię niemieckim ………. 13 3. Stanowisko prawne obroncy w procesię amerykanskim………. 17 4. Pozycja obroncy w procesię karnym w świetle obowiazujacych przepisów ……….20 Rozdzial II Prawo do obrony i korzystania z pomocy…
Przeczytaj więcej

Ustawa Prawo zamówien publicznych, a racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Wstęp………5 Rozdzial I Cele i istota zamówien publicznych 1. Cele systemu zamówien publicznych………7 1.1. Efektywność wydatkowania środków publicznych………7 1.2. Przeciwdzialanie zjawiskom patologicznym………7 1.3. Promowanie rozwoju rynku i zasad uczciwej konkurencji………7 1.4. Ochrona srodowiska naturalnego………8 1.5. Rozwiazywanie problemów spolecznych………8 2. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówien publicznych………8 2.1. Zasada równego traktowania oferentów………8 2.2. Zasada uczciwej konkurencji………9 2.3.…
Przeczytaj więcej

Umowa o dzieło i umowa zlecenia.

Wstęp………5 Rozdzial I Pojecie oraz zawarcie umowy ………7 Rozdzial II. Typologia umów ………12 Rozdzial III. Umowy o swiadczenie uslug. Pojecie usług 1. Umowa o roboty budowlane ………17 2. Umowa rachunku bankowego i umowa kredytu bankowego……… 18 3. Umowa agencyjna……… 22 4. Umowa komisu……… 24 5. Umowa przewozu i umowa spedycji……… 25 6. Umowa przechowania i…
Przeczytaj więcej

Ochrona danych osobowych – przetwarzanie i zabezpieczanie.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Ochrona danych osobowych w świetle obowiazujacych przepisów prawa krajowego i miedzynarodowego. 1. Ochrona danych osobowych w świetle prawa krajowego Rzeczpospolitej Polskiej………..5 1.1. Konstytucja RP……….5 1.2. Ustawa o ochronie danych osobowych………..13 1.3. Ochrona danych w świetle innych przepisów krajowych………..28 2. Ochrona danych osobowych w świetle przepisów prawa miedzynarodowego………..35 Rozdzial II. Przeslanki dopuszczalnosci przetwarzania…
Przeczytaj więcej

Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia.

Rozdzial I Pojecie zabójstwa pod wpływem silnego wzburzenia………..3 Rozdzial II Ustawowe znamiona przestępstwa uprzywilejowanego………..9 2.1. Podmiot przestępstwa………10 2.2. Strona przedmiotowa………15 2.3. Strona podmiotowa………19 2.4. Przedmiot przestępstwa………21 Rozdzial III Szczególne zagadnienia i okolicznosci usprawiedliwiajace silne wzburzenie……….24 3.1. Prowokacyjne zachowanie się ofiary……….31 3.2. Premedytacja……….35 3.3. Silne wzburzenie a strach……….39 3.4. Stan odurzenia……….44 3.5. Niepoczytalnosc i poczytalnosc zmniejszona……….50…
Przeczytaj więcej

Instytucja malzenstwa.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Cechy rodziny jako grupy społecznej 1.1. Pojecie grupy społecznej…………. 3 1.2. Rodzaje grup spolecznych ………….8 1.3. Wlasciwosci grupy społecznej…………. 11 Rozdzial II. Rodzina jako grupa spoleczna 2.1. Rodzina jako grupa i jej cechy…………. 21 2.2. Funkcje rodziny ………….24 2.3. Klasyfikacja rodzin………….27 Rozdzial III. Instytucja malzenska 3.1. Malzenstwo jako zwiazek i wspólnota…………. 30…
Przeczytaj więcej

Okolicznosci wylaczajace bezprawnosc dóbr osobistych.

Wstęp………2 Rozdzial I Geneza ochrony i naruszenia dóbr osobistych. 1.1. Prawne uregulowanie instytucji dóbr osobistych w wybranych krajach………3 1.2. Historyczne ujecie problemu dóbr osobistych w prawodawstwie polskim………7 Rozdzial II Charakterystyka instytucji dóbr osobistych. 2.1.Charakter prawny dóbr osobistych………15 2.2. Wyliczenie rodzajów dóbr osobistych………22 Rozdzial III Naruszenie dóbr osobistych. 3.1. Pojecie naruszenia i zagrozenia naruszeniem dóbr osobistych………46…
Przeczytaj więcej

Zezwolenie na dzialalnosc gospodarcza na przykładzie przedstawicielstwa firm zagranicznych.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Ogólna charakterystyka zezwolen 1.1. Istota zezwolen ……….5 1.2. Zakres zezwolen ……….7 1.3. Ogólne warunki udzielania zezwolen oraz uprawnienia kontrolne organu Zezwalajacego ……….9 Rozdzial II. Charakterystyka podmiotów wydajacych zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 2.1. Klasyfikacja podmiotów ze wzgledu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej ……….17 2.2. Omówienie procedur zwiazanych z wydaniem pozwolen na prowadzenie…
Przeczytaj więcej

Zwolnienia z przyczyn niedotyczacych pracownika.

Wykaz skrótów………. 3 Wstęp ……….4 Rozdzial I. Geneza zwolnienia z przyczyn niedotyczacych pracownika oraz zakres zastosowania zwolnien 1.1. Geneza zwolnienia z przyczyn niedotyczacych pracownika w prawie polskim i rozwój regulacji………. 6 1.2. Zakres zastosowania zwolnien ……….11 Rozdzial II. Zwolnienia indywidualne 2.1. Zwolnienia z przyczyn niedotyczacych pracownika………. 15 2.2. Analiza ekonomiczna i technologiczna………. 28 Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

Zakaz prowadzenia pojazdów w Kodeksię Karnym.

Wstęp………..4 Rozdzial I. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i innych pojazdów jako srodek karny 1. Definicje: pojazdu, pojazdu mechanicznego, uczestnika ruchu ……….. 6 1.1. Pojazd ……….. 6 1.2. Pojazd mechaniczny ……….. 7 1.3. Uczestnik ruch………..u 7 2. Sprawca jako uczestnik ruchu ……….. 8 3. Fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów (jakich pojazdów dotyczy) ………..9 4. Obligatoryjny zakaz prowadzenia…
Przeczytaj więcej

Demoralizacja i przestepczosc wśród dzieci i mlodziezy.

Wstęp ………5 Rozdzial I. Środki poprawcze stosowane wobec nieletnich 1.1. Charakter prawny srodka poprawczego ………8 1.2. Przeslanki stosowania bezwzglednego srodka poprawczego……… 13 1.3. Rodzaje oraz typy zakladów poprawczych ………18 1.4. Instytucja warunkowego zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym i przesłanki jego orzekania ………21 1.5. Instytucja warunkowego zwolnienia oraz umieszczenie poza zakladem poprawczym ………26 1.6. Warunkowe odstapienie…
Przeczytaj więcej

Ochrona praw czlowieka w świetle prawa

Wstęp………3 Rozdzial I. Prawa czlowieka jako normy bezwzglednie obowiazujace 1.2. Trzy generacje praw czlowieka……… 5 1.2. Kategorie praw czlowieka……… 14 1.3 Prawa czlowieka w ujęciu Karty NZ……… 21 1.4. Historia praw czlowieka ………23 1.5. Istota norm ius cogens ………31 Rozdzial II. Ochrona praw czlowieka w świetle prawa 2.1. Instrumenty prawne dotyczace praw czlowieka ………34 2.2.…
Przeczytaj więcej

Ochrona konsumenta w handlu elektronicznym.

Wprowadzenie Rozdzial I. Prawne aspekty handlu elektronicznego 1.1. Istota, podzial handlu elektronicznego 1.2. Korzysci wynikajace z handlu elektronicznego 1.3. Sklepy internetowe jako jedno z rozwiazan handlu elektronicznego Rozdzial II. Umowy zawierane droga elektroniczna 2.1. Umowa elektroniczna – pojecie i rodzaje 2.2. Znaczenie wzorców umownych w transakcjach elektronicznych 2.3. Elektroniczne oswiadczenia woli i podpis elektroniczny 2.4.…
Przeczytaj więcej

Prawnokarna ochrona wiarygodnosci dokumentów.

Wstęp………..3 Rozdzial I Zagadnienia ogólne………..4 1. Pojecie dokumentu 2. Znaczenie dokumentu w obrocie prawnym 3. Przedmiot ochrony przy przestępstwach z art. 270-273 k.k. Rozdzial II Przestepstwo falszerstwa dokumentu………..16 1. Uwagi wstepne 2. Strona przedmiotowa czynu zabronionego 1.Podrobienie dokumentu 2. Przerobienie dokumentu 3. Uzywanie jako autentycznego dokumentu podrobionego lub przerobionego 3. Podmiot czynu zabronionego 4. Strona…
Przeczytaj więcej

Odpowiedzialnosc pracownika w prawie pracy.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Prawa i obowiazki stron stosunku pracy………..4 1.1 Pojecie pracownika w świetle kodeksu pracy 1.2 Zakres praw i obowiazków pracownika 1.3 Zakres praw i obowiazków pracodawcy Rozdzial II. Pojecie i zasada odpowiedzialnosci pracownika………..28 2.1 Szkoda – pojecie i klasyfikacja 2.2 Wina umyslna i nieumyslna pracownika 2.3 Formy i regulacje kary wobec pracownika Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Rzady parlamentarne w Polsce w świetle Konstytucji Marcowej.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Ustrój polityczny państwa w okresie poprzedzajacym uchwalenie Konstytucji Marcowej ………..5 Rozdzial II. Uchwalenie Malej Konstytucji – poczatek rzadów parlamentarnych ………..11 Rozdzial III. Zasady ustrojowe państwa w Konstytucji marcowej. Uksztaltowanie się systemu parlamentarnego w Polsce ………..14 Rozdzial IV. Struktura polityczna sejmu w latach 1919-1926……….. 26 Rozdzial V. Funkcjonowanie systemu parlamentarnego w świetle…
Przeczytaj więcej

Rozliczenia stron przy odstapieniu od umowy wzajemnej.

Wstęp ……….. 5 Rozdzial I. Zagadnienia wstepne 1. Zakres obu przepisów……….. 8 1.1. Zakres umownego prawa odstapienia od umowy ……….. 8 1.2. Zakres ustawowego prawa odstapienia od umowy ……….. 11 2. Odstapienie od umowy – skutek ex tunc, czy ex nunc? ………..13 2.1. Skutek przy umownym prawie odstapienia od umowy ……….. 13 2.2. Skutek przy…
Przeczytaj więcej

Ochrona praw i wolnosci czlowieka we wspólczesnych państwach prawnych.

Wstęp ………….5 Rozdzial I. Prawa i wolnosci czlowieka w toerii prawodawstwa 1.1. Prawo podmiotowe w świetle teorii i filozofii prawa ………….7 1.2. Istota prawa podmiotowego w świetle polskiego prawodawstwa…………. 12 1.2.1. Konstytucyjny i cywilnoprawny charakter praw podmiotowych ………….12 1.2.2. Pojecie i charakterystyka prawa podmiotowego ………….13 1.3. Prawa czlowieka jako prawa podmiotowe…………. 14 1.4. Natura praw…
Przeczytaj więcej

Antykorupcyjne regulacje prawne w Polsce.

Wstęp ………3 Rozdzial I. Pojecie korupcji, rodzaje i miejsce jej powstawania ………4 1.1. Istota korupcji 1.2. Rodzaje korupcji oraz miejsca jej powstawania 1.3. Korupcja w policji 1.4. Korupcja w polityce 1.5. Korupcja wśród urzedników wyzszego szczebla 1.6. Lapówkarstwo i przekupnosc i naduzywanie wladzy publicznej Rozdzial II. Prawne instrumenty zwalczania korupcji ………29 2.1. Akty prawne 2.2.…
Przeczytaj więcej

Referendum lokalne jako instytucja demokracji bezpośredniej.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Pojecie i zakres przedmiotowy referendum……….6 Rozdzial II. Inicjowanie i zarzadzanie referendum……….20 Rozdzial III. Zasady i tryb przeprowadzania glosowania……….41 Rozdzial IV. Ustalenie i ogloszenie wyników oraz stwierdzenie jego waznosci……….55 Rozdzial V. Charakter prawny i skutki rozstrzygniecia podjetego w referendum lokalnym ………. 67 Zakończenie……….74 Bibliografia……….76 Wykaz aktów prawnych……….78 Orzecznictwo……….83

Wybory parlamentarne w Polsce w latach 1989-2007.

Wstęp 3 Rozdzial I. Charakterystyka wyborów 4 1.1. Istota wyborów 4 1.2. Organizacja wyborów 8 Rozdzial II. Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku 11 2.1. Kampania wyborcza 11 2.2. Wybory i wyniki 17 Rozdzial III. Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 roku 21 3.1. Kampania wyborcza 21 3.2. Wybory i wyniki 24 Rozdzial IV.…
Przeczytaj więcej

Sytuacja uchodzcy w prawie miedzynarodowym.

Wstęp…………3 Rozdzial I. Uchodzcy i zjawisko uchodzctwa swiatowego…………6 1.1. Definicja Uchodzcy. 1.2. Przyczyny i skutki uchodzctwa. 1.3. Podstawy prawne statusu uchodzcy w prawie miedzynarodowym. 1.4. Uchodzca a instytucja azylu w prawie miedzynarodowym Rozdzial II. Podstawowe prawa przyslugujace ubiegajacym się o nadanie statusu uchodzcy…………26 2.1. Prawa gospodarcze i socjalne 2.2. Prawo do wyzywienia, mieszkania i pomocy…
Przeczytaj więcej

Swiadectwo pracy.

Wstęp Rozdzial I. Istota swiadectwa pracy 1.1. Pojecie swiadectwa pracy 1.2. Obowiazek wydania 1.3. Termin wydania Rozdzial II. Tresc swiadectwa pracy oraz zmiana jego tresci 2.1. Tresc swiadectwa pracy 2.2. Zmiana tresci swiadectwa pracy Rozdzial III. Sprostowanie swiadectwa pracy 3.1. Cechy niewlasciwego swiadectwa pracy 3.2. Procedura prostowania swiadectwa pracy Zakończenie Bibliografia

Zastaw rejestrowy.

Rozdzial I. Geneza i rodzaje zastawu 1. Powstanie zastawu rejestrowego. 2. Ustanowienie zastawu rejestrowego. 3. Strony umowy zastawnej. 4. Tresc umowy zastawnej. 5. Instytucja administratora zastawu. Rozdzial II. Przedmiot zastawu 1. Informacje ogólne. 2. Oszacowanie przedmiotu zastawu rejestrowego. 3. Rzeczy oznaczone co do tozsamosci. 4. Rzeczy oznaczone co do gatunku. 5. Zbiór rzeczy ruchomych lub…
Przeczytaj więcej

Odpowiedzialnosc sprzedawcy.

Wstęp ………. 2 Rozdzial I. Ogólna charakterystyka umowy sprzedaży 1. Pojecie, zastosowanie i charakter prawny umowy sprzedaży ………. 6 2. Obowiazki stron ……….12 2.1. Strony sprzedaży ………. 14 2.2. Obowiazki sprzedawcy ………. 16 2.3. Obowiazki kupujacego ………. 21 3. Przedmiot sprzedaży i jego jakosc ………. 26 Rozdzial II. Odpowiedzialnosc sprzedawcy z tytułu rekojmi 1. Pojecie…
Przeczytaj więcej

Testament, pojecie i rodzaje.

Wstęp ……….2 Cel pracy ……….4 Rozdzial I. Zasada swobody testowania i jej ograniczenia 1. Zasada swobody testowania ……….5 2. Ograniczenia swobody testowania ……….14 Rozdzial II. Pojecie i waznosc testamentu 1. Testament jako czynnosc prawna………. 22 2. Przeslanki waznosci testamentu ………. 30 Rozdzial III. Rodzaje rozrzadzen testamentowych 1. Rodzaje testamentu ……….33 2. Rodzaje rozrzadzen testamentowych ……….…
Przeczytaj więcej

Kontrola podatkowa.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych 1.1. Istota oraz zadania czynnosci sprawdzajacych 1.2. Podmioty przeprowadzajace czynnosci sprawdzajace, ich zadania 1.3. Obowiazki i prawa podmiotów podlegajacych czynnosciom sprawdzajacym 1.4. Wyłączenie organu podatkowego oraz pracownika organu podatkowego od wykonywania czynnosci sprawdzajacych Rozdzial II. Ogólna charakterystyka kontroli podatkowej 2.1. Istota oraz przedmiot kontroli podatkowej 2.2. Podmioty przeprowadzajace kontrole…
Przeczytaj więcej

Zakaz konkurencji w prawie pracy. Zbieg przepisów o zakazie konkurencji z kodeksu pracy z innymi przepisami o zakazie konkurencji.

Wstęp…………1 Rozdzial I. Pojecie i cel zakazu konkurencji. 1.1 Pojecie działalności konkurencyjnej……………………2 1.2 Rózne znaczenia pojecia ‚zakaz konkurencji’…………6 1.3 Rodzaje i cele ustawowych zakazów konkurencji…………10 1.4 Postacie, przejawy i formy działalności konkurencyjnej…………14 1.5 Cele umownego zakazu konkurencji. Interes pracodawcy…………18 Rozdzial II. Umowa o zakazie konkurencji w czasię trwania stosunku pracy, a stosunek pracy 2.1 Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Instytucja leniency jako forma walki z kartelami w polskim i wspólnotowym postepowaniu antymonopolowym.

1. Wstęp ………4 2. Cele i instrumenty nadzoru antymonopolowego. 2.1. Istota i funkcjonowanie konkurencji………6 2.2. Rozwój prawa konkurencji………9 2.3. Sposoby i przyczyny zawierania karteli………11 2.4. Polskie i wspólnotowe regulacje zakazu zawierania porozumien ograniczajacych konkurencje………16 2.5. Sankcje za naruszenie art. 81 TWE i art. 8 uokik………21 3. Instytucja quasi swiadka koronnego w postepowaniu gospodarczym. 3.1. Pojecie…
Przeczytaj więcej

Systemy czasu pracy.

Wstęp………2 Rozdzial I. Istota czasu pracy i wymiar czasu pracy. 1.1. Pojecie czasu pracy………3 1.1.1. Definicja systemu czasu pracy………3 1.1.2. Czas pracy a praca zmianowa………8 1.1.3. Doba i tydzien pracowniczy………9 1.1.4. Ustalanie systemów czasu pracy………10 1.2. Wymiar czasu pracy………11 1.2.1. Dobowy czas pracy………11 1.2.2. Tygodniowy czas pracy………14 1.2.3. Czas pracy w okresie rozliczeniowym………18 Rozdzial II.…
Przeczytaj więcej

Kontrola przedsiebiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka przedsiebiorcy 1.1. Pojecie przedsiebiorcy w literaturze przedmiotu 1.2. Ekonomiczne i finansowe aspekty pojecia przedsiebiorcy 1.3. Przedsiebiorcy zagraniczni 1.4. Katalog podstawowych praw i obowiazków przedsiebiorcy 1.5. Upadlosc przedsiebiorcy a zakonczenie działalności gospodarczej Rozdzial II Ogólna charakterystyka kontroli przedsiebiorców 2.1. Przyczyny i zakres kontroli oraz nadzór państwa nad dzialalnoscia gospodarcza 2.2. Ochrona…
Przeczytaj więcej

Specyfika umów sprzedaży auta.

Wstęp Rozdzial I Pojecie i rodzaje umów handlowych 1.1. Definicja umowy 1.2. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 1.3. Klasyfikacja umów Rozdzial II Charakterystyka umowy sprzedazy 2.1. Pojecie i istota umowy sprzedazy 2.2. Obowiazki sprzedawcy 2.3. Obowiazki kupujacego Rozdzial III Szczególne rodzaje umowy sprzedazy 3.1. Sprzedaz konsumencka 3.2. Sprzedaz na raty 3.2. Sprzedaz na próbe…
Przeczytaj więcej

Nietrzezwosc w komunikacji.

Wstęp Rozdzial I Zakaz prowadzenie pojazdów mechanicznych oraz inny pojazdów jako srodek karny 1.1. Definicje: pojazdu, pojazdu mechanicznego, uczestnika ruch 1.1.1. Pojazd 1.1.2. Pojazd mechaniczny 1.1.3. Uczestnik ruch 1.2. Sprawca jako uczestnik ruch 1.3. Fakultatywny zakaz prowadzenie pojazdów (jakich pojazdów dotyczy) 1.4. Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów (jakich pojazdów dotyczy) 1.5. Stan nietrzezwosci i stan odurzenia…
Przeczytaj więcej

Zasady podjecia i wykonywania działalności gospodarczej.

Wstęp…….4 Rozdzial I Pojecie działalności gospodarczej. 1.1. Zarys historyczny działalności gospodarczej……..6 1.2. Definicja działalności gospodarczej……..7 1.3. Rodzaje działalności gospodarczej…….10 1.4. Czynniki o charakterze prawnym majace wpływ na dzialalnosc gospodarcza…….17 1.5. Geneza idei wolnosci gospodarczej……..20 1.6. Przedmiotowe i podmiotowe ujecie wolnosci gospodarczej……..21 Rozdzial II Podmioty działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 2.1. Pojecie…
Przeczytaj więcej

Przestepstwo korupcji w sporcie.

Wstęp………6 Rozdzial I Ogólna charakterystyka zjawiska korupcji. 1. Pojecie korupcji………8 2. Przyczyny zjawiska korupcji………12 3. Istota i klasyfikacja korupcji………14 Rozdzial II Korupcja w sporcie jako zjawisko społeczne. 1. Źródła i przyczyny korupcji w Polsce………17 2. Mechanizmy dzialan korupcyjnych……….19 3. Korupcja w polskim sporcie………24 Rozdzial III Przestepstwo korupcji sportowej w polskim kodeksię karnym. 1. Przestepstwo korupcji…
Przeczytaj więcej

Zjawisko mobbingu w pracy na konkretnych przykladach.

Wstęp ………..2 Rozdzial I. Pojecie i rodzaje mobbingu……….3 1.1 Czym jest mobbing? 1.2 Róznorodne wymiary mobbingu Wielka Brytania 1.3 Rodzaje i fazy mobbingu 1.4 Charakterystyka mobberów i osób mobbingowanych 1.5 Czynniki wpływajace na rozwój mobbingu 1.6 Objawy kliniczne mobbingu Rozdzial II. Prawne regulacje mobbingu………….21 2.1 Regulacje prawne w Polsce 2.2 Regulacje prawne w krajach Unii…
Przeczytaj więcej

Znaczenie strategii podatkowych (CIT) w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Wstęp Rozdzial I. Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce 1.1 Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa 1.2 Istota i funkcje podatku 1.3 System podatkowy Rozdzial II. Ogólne zasady funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych oraz strategie podatkowe firm 2.1 Przedmiot i podmiot opodatkowania 2.2 Zwolnienia podatkowe 2.3 Podstawa opodatkowania i wysokość podatku 2.4 Zasady obliczania podatku oraz…
Przeczytaj więcej

Prawa zwiazane z wykonywaniem obowiazków sluzbowych.

Wstęp Rozdzial I. Organizacja Policji. 1.1. Historia Policji w Polsce w latach 1918-2008. 1.2. Definicja Policji. 1.3. Funkcjonowanie Policji. 1.4. Struktura i organizacja Komendy Glównej Policji. Rozdzial II. Prawa zwiazane z wykonywaniem obowiazków sluzbowych. 2.1. Prawo do uzycia broni palnej. 2.2. Prawo do wyzywienia lub równowaznika pienieznego. 2.3. Przeszukiwanie osób, pomieszczen oraz innych miejsc. 2.4.…
Przeczytaj więcej